CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2023/3/20

Average load for period: 2023/03/20 00:00:00 - 2023/03/26 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2023/03/20 00:00:00 - 2023/03/26 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2023/3/20
ACONET->Brno  2.612%  Brno->ACONET  9.934%  Brno->Lednice  7.876%  Lednice->Brno  19.503%  Brno->SANET  6.545%  SANET->Brno  2.278%  Brno->Vyškov  9.770%  Vyškov->Brno  1.163%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.945e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.016e-3 %  České Budějovice->Tábor  3.253e-3 %  Tábor->České Budějovice  0.853e-3 %  Brno->Jihlava  0.788%  Jihlava->Brno  0.189%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.368%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.139%  Jihlava->Plzeň  0.049%  Plzeň->Jihlava  0.178%  Jihlava->Telč  3.274e-3 %  Telč->Jihlava  0.597e-3 %  Hradec Králové->Liberec  1.228%  Liberec->Hradec Králové  0.253%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.313e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.314e-3 %  Děčín->Most  0.306e-3 %  Most->Děčín  0.418e-3 %  Most->Plzeň  0.208e-3 %  Plzeň->Most  0.190e-3 %  Brno->Olomouc  0.844%  Olomouc->Brno  0.446%  Hradec Králové->Olomouc  1.456%  Olomouc->Hradec Králové  0.682%  Olomouc->Ostrava  1.862%  Ostrava->Olomouc  0.852%  Brno->Ostrava  0.012%  Ostrava->Brno  0.089%  Karviná->Ostrava  1.341%  Ostrava->Karviná  2.260%  Opava->Ostrava  1.341%  Ostrava->Opava  2.260%  Ostrava->Pionier  2.810%  Pionier->Ostrava  0.294%  Hradec Králové->Pardubice  0.227e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.228e-3 %  Cheb->Plzeň  0.049%  Plzeň->Cheb  1.602%  Plzeň->Praha  2.420%  Praha->Plzeň  2.532%  Poděbrady->Praha  2.208%  Praha->Poděbrady  12.873%  AMS-IX->Praha  24.583%  Praha->AMS-IX  0.813%  Brno->Praha  1.017%  Praha->Brno  3.524%  České Budějovice->Praha  0.280%  Praha->České Budějovice  0.297%  GÉANT2->Praha  2.718%  Praha->GÉANT2  1.256%  Hradec Králové->Praha  1.833%  Praha->Hradec Králové  6.684%  Pardubice->Praha  0.164%  Praha->Pardubice  0.922%  Praha->Ústí nad
Labem  1.030%  Ústí nad
Labem->Praha  0.245%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.325%  Ústí nad
Labem->Děčín  2.006%  Most->Ústí nad
Labem  9.807e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.238%  Brno->Zlín  0.683%  Zlín->Brno  0.141%  Olomouc->Zlín  0.227e-3 %  Zlín->Olomouc  0.228e-3 %  NIX.cz->Praha  4.648%  Praha->NIX.cz  1.326%  Praha->Public Internet  2.154%  Public Internet->Praha  3.848% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/03/20 00:00:00 - 2023/03/26 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/03/20 00:00:00 - 2023/03/26 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  2.61230202332279 % 2.612 %   10 bps 10.000 Gbps   261.23020233228 bps 261.230 Mbps 
Brno → ACONET  9.93393195765698 % 9.934 %   10 bps 10.000 Gbps   993.393195765698 bps 993.393 Mbps 
Lednice → Brno  19.5028625536408 % 19.503 %   1000 bps 1000.000 Mbps   195.028625536408 bps 195.029 Mbps 
Brno → Lednice  7.87631426512581 % 7.876 %   1000 bps 1000.000 Mbps   78.7631426512581 bps 78.763 Mbps 
SANET → Brno  2.27799696386695 % 2.278 %   40 bps 40.000 Gbps   911.198785546778 bps 911.199 Mbps 
Brno → SANET  6.54494784848692 % 6.545 %   40 bps 40.000 Gbps   2.61797913939476 bps 2.618 Gbps 
Vyškov → Brno  1.16326268490567 % 1.163 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.6326268490567 bps 11.633 Mbps 
Brno → Vyškov  9.77027200392817 % 9.770 %   1000 bps 1000.000 Mbps   97.7027200392817 bps 97.703 Mbps 
Jihlava → Brno  0.188781176032578 % 0.189 %   400 bps 400.000 Gbps   755.124704130315 bps 755.125 Mbps 
Brno → Jihlava  0.787531051924017 % 0.788 %   400 bps 400.000 Gbps   3.15012420769607 bps 3.150 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.368482501477617 % 0.368 %   10 bps 10.000 Gbps   36.8482501477617 bps 36.848 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.138576082221099 % 0.139 %   10 bps 10.000 Gbps   13.8576082221098 bps 13.858 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.0492383454084352 % 0.049 %   100 bps 100.000 Gbps   49.2383454084352 bps 49.238 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.177848347826407 % 0.178 %   100 bps 100.000 Gbps   177.848347826407 bps 177.848 Mbps 
Telč → Jihlava  0.597298540484317 % 0.597 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   597.298540484317 bps 597.299 Kbps 
Jihlava → Telč  3.27353176286851 % 3.274 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   3.27353176286851 bps 3.274 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.22835490373764 % 1.228 %   100 bps 100.000 Gbps   1.22835490373764 bps 1.228 Gbps 
Liberec → Hradec Králové  0.25344886374942 % 0.253 %   100 bps 100.000 Gbps   253.44886374942 bps 253.449 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.313941370106197 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.576548042479 bps 125.577 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.313158511504847 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.263404601939 bps 125.263 Kbps 
Most → Děčín  0.417866435161165 % 0.418 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.17866435161165 bps 4.179 Kbps 
Děčín → Most  0.305772082104816 % 0.306 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.05772082104816 bps 3.058 Kbps 
Most → Plzeň  0.207711161293034 % 0.208 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07711161293034 bps 2.077 Kbps 
Plzeň → Most  0.19002785074612 % 0.190 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.9002785074612 bps 1.900 Kbps 
Olomouc → Brno  0.446161804849521 % 0.446 %   400 bps 400.000 Gbps   1.78464721939808 bps 1.785 Gbps 
Brno → Olomouc  0.843663034319032 % 0.844 %   400 bps 400.000 Gbps   3.37465213727612 bps 3.375 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.682197428307043 % 0.682 %   400 bps 400.000 Gbps   2.72878971322817 bps 2.729 Gbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.45587814691068 % 1.456 %   400 bps 400.000 Gbps   5.82351258764272 bps 5.824 Gbps 
Olomouc → Ostrava  1.86186247959341 % 1.862 %   400 bps 400.000 Gbps   7.44744991837366 bps 7.447 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.852337952114495 % 0.852 %   400 bps 400.000 Gbps   3.40935180845798 bps 3.409 Gbps 
Ostrava → Brno  0.0888589073465525 % 0.089 %   100 bps 100.000 Gbps   88.8589073465524 bps 88.859 Mbps 
Brno → Ostrava  0.0116769258296428 % 0.012 %   100 bps 100.000 Gbps   11.6769258296428 bps 11.677 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.26016895131142 % 2.260 %   10 bps 10.000 Gbps   226.016895131142 bps 226.017 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.34080984190966 % 1.341 %   10 bps 10.000 Gbps   134.080984190966 bps 134.081 Mbps 
Opava → Ostrava  1.34080984190966 % 1.341 %   10 bps 10.000 Gbps   134.080984190966 bps 134.081 Mbps 
Ostrava → Opava  2.26016895131142 % 2.260 %   10 bps 10.000 Gbps   226.016895131142 bps 226.017 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.293527543528068 % 0.294 %   10 bps 10.000 Gbps   29.3527543528068 bps 29.353 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.80994931888828 % 2.810 %   10 bps 10.000 Gbps   280.994931888827 bps 280.995 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.227343558771535 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.9374235086141 bps 90.937 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.228361590014373 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.3446360057492 bps 91.345 Kbps 
Plzeň → Cheb  1.60177270724419 % 1.602 %   10 bps 10.000 Gbps   160.177270724419 bps 160.177 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0485379495822772 % 0.049 %   10 bps 10.000 Gbps   4.85379495822772 bps 4.854 Mbps 
Plzeň → Praha  2.4197240465426 % 2.420 %   100 bps 100.000 Gbps   2.4197240465426 bps 2.420 Gbps 
Praha → Plzeň  2.53153112141254 % 2.532 %   100 bps 100.000 Gbps   2.53153112141254 bps 2.532 Gbps 
Praha → Poděbrady  12.8734652501733 % 12.873 %   1000 bps 1000.000 Mbps   128.734652501733 bps 128.735 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.20777370365665 % 2.208 %   1000 bps 1000.000 Mbps   22.0777370365665 bps 22.078 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.813323805025448 % 0.813 %   10 bps 10.000 Gbps   81.3323805025448 bps 81.332 Mbps 
AMS-IX → Praha  24.5829846897584 % 24.583 %   10 bps 10.000 Gbps   2.45829846897583 bps 2.458 Gbps 
Praha → Brno  3.52410349364235 % 3.524 %   100 bps 100.000 Gbps   3.52410349364235 bps 3.524 Gbps 
Brno → Praha  1.01662285795754 % 1.017 %   100 bps 100.000 Gbps   1.01662285795754 bps 1.017 Gbps 
Praha → GÉANT2  1.25561018364563 % 1.256 %   100 bps 100.000 Gbps   1.25560093000428 bps 1.256 Gbps 
GÉANT2 → Praha  2.71839155562375 % 2.718 %   100 bps 100.000 Gbps   2.71828814263828 bps 2.718 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.83348357731516 % 1.833 %   100 bps 100.000 Gbps   1.83348357731516 bps 1.833 Gbps 
Praha → Hradec Králové  6.68379802024439 % 6.684 %   100 bps 100.000 Gbps   6.68379802024439 bps 6.684 Gbps 
NIX.cz → Praha  4.64756771921109 % 4.648 %   400 bps 400.000 Gbps   18.569479908947 bps 18.569 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.32640852294307 % 1.326 %   400 bps 400.000 Gbps   5.30130302460861 bps 5.301 Gbps 
Praha → Pardubice  0.921835769621019 % 0.922 %   100 bps 100.000 Gbps   921.835769621018 bps 921.836 Mbps 
Pardubice → Praha  0.163942720795561 % 0.164 %   100 bps 100.000 Gbps   163.942720795561 bps 163.943 Mbps 
Public Internet → Praha  3.84800275247198 % 3.848 %   20 bps 20.000 Gbps   769.600550494397 bps 769.601 Mbps 
Praha → Public Internet  2.15388405697958 % 2.154 %   20 bps 20.000 Gbps   430.776811395917 bps 430.777 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  1.02985972305824 % 1.030 %   100 bps 100.000 Gbps   1.02985972305824 bps 1.030 Gbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.244893315446468 % 0.245 %   100 bps 100.000 Gbps   244.893315446469 bps 244.893 Mbps 
Praha → České Budějovice  0.296950210873469 % 0.297 %   100 bps 100.000 Gbps   296.950210873469 bps 296.950 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.279616927380049 % 0.280 %   100 bps 100.000 Gbps   279.616927380049 bps 279.617 Mbps 
Zlín → Brno  0.140544124034276 % 0.141 %   100 bps 100.000 Gbps   140.544124034276 bps 140.544 Mbps 
Brno → Zlín  0.683038031067743 % 0.683 %   100 bps 100.000 Gbps   683.038031067743 bps 683.038 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.228235629208074 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.2942516832295 bps 91.294 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.227259618767599 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.9038475070397 bps 90.904 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.325379143964904 % 0.325 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.25379143964904 bps 3.254 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  2.00577090316739 % 2.006 %   1000 bps 1000.000 Mbps   20.0577090316739 bps 20.058 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  9.80695223540247 % 9.807 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   98.0695223540247 bps 98.070 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.238450667613441 % 0.238 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.38450667613441 bps 2.385 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01561205563278 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.561205563278 bps 101.561 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.944966108387053 % 0.945 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.4966108387051 bps 94.497 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.85297911756311 % 0.853 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   852.97911756311 bps 852.979 Kbps 
České Budějovice → Tábor  3.25322893981159 % 3.253 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   3.25322893981159 bps 3.253 Mbps 
Summary  empty NA   7.134 bps 7.134 Tbps   90.2363176503853 bps 90.236 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Mar 27 00:10:44 2023