CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2023/4/3

Average load for period: 2023/04/03 00:00:00 - 2023/04/09 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2023/04/03 00:00:00 - 2023/04/09 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2023/4/3
ACONET->Brno  3.285%  Brno->ACONET  5.801%  Brno->Lednice  8.361%  Lednice->Brno  19.010%  Brno->SANET  5.991%  SANET->Brno  1.924%  Brno->Vyškov  7.313%  Vyškov->Brno  0.961%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.944e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.015e-3 %  České Budějovice->Tábor  2.538e-3 %  Tábor->České Budějovice  0.598e-3 %  Brno->Jihlava  0.453%  Jihlava->Brno  0.177%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.356%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.128%  Jihlava->Plzeň  0.061%  Plzeň->Jihlava  0.152%  Jihlava->Telč  2.897e-3 %  Telč->Jihlava  0.864e-3 %  Hradec Králové->Liberec  1.030%  Liberec->Hradec Králové  0.214%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.313e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.314e-3 %  Děčín->Most  0.266e-3 %  Most->Děčín  0.411e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.132e-3 %  Brno->Olomouc  1.356%  Olomouc->Brno  0.270%  Hradec Králové->Olomouc  0.725%  Olomouc->Hradec Králové  0.602%  Olomouc->Ostrava  1.785%  Ostrava->Olomouc  0.743%  Brno->Ostrava  9.052e-3 %  Ostrava->Brno  0.025%  Karviná->Ostrava  1.440%  Ostrava->Karviná  1.969%  Opava->Ostrava  1.440%  Ostrava->Opava  1.969%  Ostrava->Pionier  1.689%  Pionier->Ostrava  0.260%  Hradec Králové->Pardubice  0.227e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.228e-3 %  Cheb->Plzeň  2.307%  Plzeň->Cheb  0.014%  Plzeň->Praha  1.262%  Praha->Plzeň  3.171%  Poděbrady->Praha  2.085%  Praha->Poděbrady  8.571%  AMS-IX->Praha  21.952%  Praha->AMS-IX  0.718%  Brno->Praha  1.068%  Praha->Brno  2.620%  České Budějovice->Praha  0.222%  Praha->České Budějovice  0.258%  GÉANT2->Praha  2.656%  Praha->GÉANT2  1.299%  Hradec Králové->Praha  1.960%  Praha->Hradec Králové  5.050%  Pardubice->Praha  0.129%  Praha->Pardubice  0.737%  Praha->Ústí nad
Labem  0.931%  Ústí nad
Labem->Praha  0.244%  Děčín->Ústí nad
Labem  4.537e-3 %  Ústí nad
Labem->Děčín  0.012%  Most->Ústí nad
Labem  0.210e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.221e-3 %  Brno->Zlín  0.653%  Zlín->Brno  0.179%  Olomouc->Zlín  0.227e-3 %  Zlín->Olomouc  0.228e-3 %  NIX.cz->Praha  3.770%  Praha->NIX.cz  1.196%  Praha->Public Internet  13.072%  Public Internet->Praha  2.998% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/04/03 00:00:00 - 2023/04/09 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/04/03 00:00:00 - 2023/04/09 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  5.80126171586818 % 5.801 %   10 bps 10.000 Gbps   580.126171586819 bps 580.126 Mbps 
ACONET → Brno  3.28544169900289 % 3.285 %   10 bps 10.000 Gbps   328.544169900288 bps 328.544 Mbps 
Brno → Lednice  8.36057325619739 % 8.361 %   1000 bps 1000.000 Mbps   83.605732561974 bps 83.606 Mbps 
Lednice → Brno  19.0097330361395 % 19.010 %   1000 bps 1000.000 Mbps   190.097330361395 bps 190.097 Mbps 
SANET → Brno  1.92405991441135 % 1.924 %   40 bps 40.000 Gbps   769.623965764539 bps 769.624 Mbps 
Brno → SANET  5.99127579662589 % 5.991 %   40 bps 40.000 Gbps   2.39651031865035 bps 2.397 Gbps 
Brno → Vyškov  7.31328681063138 % 7.313 %   1000 bps 1000.000 Mbps   73.1328681063138 bps 73.133 Mbps 
Vyškov → Brno  0.960588045162649 % 0.961 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.6058804516265 bps 9.606 Mbps 
Brno → Jihlava  0.453372510675573 % 0.453 %   400 bps 400.000 Gbps   1.81349004270229 bps 1.813 Gbps 
Jihlava → Brno  0.177247527258996 % 0.177 %   400 bps 400.000 Gbps   708.990109035983 bps 708.990 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.355568201049552 % 0.356 %   10 bps 10.000 Gbps   35.5568201049553 bps 35.557 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.1281029647304 % 0.128 %   10 bps 10.000 Gbps   12.81029647304 bps 12.810 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.151615100257948 % 0.152 %   100 bps 100.000 Gbps   151.615100257948 bps 151.615 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.0614173308282273 % 0.061 %   100 bps 100.000 Gbps   61.4173308282273 bps 61.417 Mbps 
Telč → Jihlava  0.86429291740603 % 0.864 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   864.292917406031 bps 864.293 Kbps 
Jihlava → Telč  2.89661852874316 % 2.897 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   2.89661852874316 bps 2.897 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.03000833174811 % 1.030 %   100 bps 100.000 Gbps   1.03000833174812 bps 1.030 Gbps 
Liberec → Hradec Králové  0.214183880336072 % 0.214 %   100 bps 100.000 Gbps   214.183880336072 bps 214.184 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.313772928797414 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.509171518965 bps 125.509 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.31274703657427 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.098814629708 bps 125.099 Kbps 
Děčín → Most  0.265788603254882 % 0.266 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.65788603254882 bps 2.658 Kbps 
Most → Děčín  0.410527544073688 % 0.411 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.10527544073689 bps 4.105 Kbps 
Plzeň → Most  0.131797332570028 % 0.132 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.31797332570028 bps 1.318 Kbps 
Most → Plzeň  0.207031391630714 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07031391630714 bps 2.070 Kbps 
Olomouc → Brno  0.269754284790479 % 0.270 %   400 bps 400.000 Gbps   1.07901713916192 bps 1.079 Gbps 
Brno → Olomouc  1.3557580323375 % 1.356 %   400 bps 400.000 Gbps   5.42303212935001 bps 5.423 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.601566751266309 % 0.602 %   400 bps 400.000 Gbps   2.40626700506524 bps 2.406 Gbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.724545062995568 % 0.725 %   400 bps 400.000 Gbps   2.89818025198227 bps 2.898 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.743389834458082 % 0.743 %   400 bps 400.000 Gbps   2.97355933783233 bps 2.974 Gbps 
Olomouc → Ostrava  1.78524096865453 % 1.785 %   400 bps 400.000 Gbps   7.14096387461811 bps 7.141 Gbps 
Ostrava → Brno  0.0248429120571422 % 0.025 %   100 bps 100.000 Gbps   24.8429120571422 bps 24.843 Mbps 
Brno → Ostrava  9.05238340345211 % 9.052 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   9.05238340345211 bps 9.052 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.9688070097605 % 1.969 %   10 bps 10.000 Gbps   196.88070097605 bps 196.881 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.44046791198123 % 1.440 %   10 bps 10.000 Gbps   144.046791198123 bps 144.047 Mbps 
Ostrava → Opava  1.9688070097605 % 1.969 %   10 bps 10.000 Gbps   196.88070097605 bps 196.881 Mbps 
Opava → Ostrava  1.44046791198123 % 1.440 %   10 bps 10.000 Gbps   144.046791198123 bps 144.047 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.259932926209886 % 0.260 %   10 bps 10.000 Gbps   25.9932926209886 bps 25.993 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.68922127714398 % 1.689 %   10 bps 10.000 Gbps   168.922127714398 bps 168.922 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.228421309044264 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.3685236177055 bps 91.369 Kbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.227409719787995 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.963887915198 bps 90.964 Kbps 
Plzeň → Cheb  0.0137741676176403 % 0.014 %   10 bps 10.000 Gbps   1.37741676176403 bps 1.377 Mbps 
Cheb → Plzeň  2.30701169955129 % 2.307 %   10 bps 10.000 Gbps   230.701169955129 bps 230.701 Mbps 
Praha → Plzeň  3.17103835170507 % 3.171 %   100 bps 100.000 Gbps   3.17103835170507 bps 3.171 Gbps 
Plzeň → Praha  1.26215570765325 % 1.262 %   100 bps 100.000 Gbps   1.26215570765324 bps 1.262 Gbps 
Praha → Poděbrady  8.57138528060071 % 8.571 %   1000 bps 1000.000 Mbps   85.7138528060071 bps 85.714 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.08515430326737 % 2.085 %   1000 bps 1000.000 Mbps   20.8515430326737 bps 20.852 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.717814633519188 % 0.718 %   10 bps 10.000 Gbps   71.7814633519188 bps 71.781 Mbps 
AMS-IX → Praha  21.9515534229143 % 21.952 %   10 bps 10.000 Gbps   2.19515534229143 bps 2.195 Gbps 
Brno → Praha  1.06789350271036 % 1.068 %   100 bps 100.000 Gbps   1.06789350271036 bps 1.068 Gbps 
Praha → Brno  2.61984248800489 % 2.620 %   100 bps 100.000 Gbps   2.61984248800488 bps 2.620 Gbps 
GÉANT2 → Praha  2.65575026542571 % 2.656 %   100 bps 100.000 Gbps   2.65563413025709 bps 2.656 Gbps 
Praha → GÉANT2  1.29868999227475 % 1.299 %   100 bps 100.000 Gbps   1.29868361422719 bps 1.299 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.95994723057929 % 1.960 %   100 bps 100.000 Gbps   1.95994723057929 bps 1.960 Gbps 
Praha → Hradec Králové  5.05031503881493 % 5.050 %   100 bps 100.000 Gbps   5.05031503881493 bps 5.050 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.19565399765535 % 1.196 %   400 bps 400.000 Gbps   4.7826159906213 bps 4.783 Gbps 
NIX.cz → Praha  3.77015462120425 % 3.770 %   400 bps 400.000 Gbps   15.0806184848169 bps 15.081 Gbps 
Praha → Pardubice  0.736796543391978 % 0.737 %   100 bps 100.000 Gbps   736.796543391978 bps 736.797 Mbps 
Pardubice → Praha  0.129111477663665 % 0.129 %   100 bps 100.000 Gbps   129.111477663665 bps 129.111 Mbps 
Public Internet → Praha  2.99810641388544 % 2.998 %   20 bps 20.000 Gbps   599.621282777088 bps 599.621 Mbps 
Praha → Public Internet  13.0723966823403 % 13.072 %   20 bps 20.000 Gbps   2.61447933646806 bps 2.614 Gbps 
Praha → Ústí nad Labem  0.930644047075157 % 0.931 %   100 bps 100.000 Gbps   930.644047075158 bps 930.644 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.244475133702609 % 0.244 %   100 bps 100.000 Gbps   244.475133702609 bps 244.475 Mbps 
Praha → České Budějovice  0.258332042666267 % 0.258 %   100 bps 100.000 Gbps   258.332042666267 bps 258.332 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.222453028703723 % 0.222 %   100 bps 100.000 Gbps   222.453028703723 bps 222.453 Mbps 
Zlín → Brno  0.178828340701763 % 0.179 %   100 bps 100.000 Gbps   178.828340701763 bps 178.828 Mbps 
Brno → Zlín  0.652785225158624 % 0.653 %   100 bps 100.000 Gbps   652.785225158624 bps 652.785 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.228310701950159 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.3242807800637 bps 91.324 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.227323817746772 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.9295270987087 bps 90.930 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.0117700234029448 % 0.012 %   100 bps 100.000 Gbps   11.7700234029448 bps 11.770 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  4.53660445675391 % 4.537 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   4.53660445675391 bps 4.537 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  0.209745042191251 % 0.210 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   42.5839249146258 bps 42.584 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.22146380175175 % 0.221 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   151.947105092689 bps 151.947 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01541152242741 % 1.015 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.541152242741 bps 101.541 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.943960778943377 % 0.944 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.3960778943376 bps 94.396 Kbps 
České Budějovice → Tábor  2.5375399370751 % 2.538 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   2.5375399370751 bps 2.538 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.598124871149311 % 0.598 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   598.124871149311 bps 598.125 Kbps 
Summary  empty NA   7.53 bps 7.530 Tbps   79.4370745909508 bps 79.437 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Apr 10 00:10:25 2023