CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2023/4/10

Average load for period: 2023/04/10 00:00:00 - 2023/04/16 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2023/04/10 00:00:00 - 2023/04/16 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2023/4/10
ACONET->Brno  2.915%  Brno->ACONET  8.223%  Brno->Lednice  9.050%  Lednice->Brno  19.144%  Brno->SANET  6.665%  SANET->Brno  1.935%  Brno->Vyškov  8.646%  Vyškov->Brno  1.264%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.944e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.016e-3 %  České Budějovice->Tábor  3.571e-3 %  Tábor->České Budějovice  1.018e-3 %  Brno->Jihlava  0.596%  Jihlava->Brno  0.174%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.500%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.182%  Jihlava->Plzeň  0.053%  Plzeň->Jihlava  0.158%  Jihlava->Telč  0.012%  Telč->Jihlava  1.079e-3 %  Hradec Králové->Liberec  1.146%  Liberec->Hradec Králové  0.213%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.313e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.314e-3 %  Děčín->Most  0.040%  Most->Děčín  0.012%  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.128e-3 %  Brno->Olomouc  1.421%  Olomouc->Brno  0.270%  Hradec Králové->Olomouc  0.865%  Olomouc->Hradec Králové  0.419%  Olomouc->Ostrava  1.890%  Ostrava->Olomouc  0.530%  Brno->Ostrava  9.996e-3 %  Ostrava->Brno  0.021%  Karviná->Ostrava  1.379%  Ostrava->Karviná  2.207%  Opava->Ostrava  1.379%  Ostrava->Opava  2.207%  Ostrava->Pionier  2.054%  Pionier->Ostrava  1.879%  Hradec Králové->Pardubice  0.227e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.228e-3 %  Cheb->Plzeň  0.070%  Plzeň->Cheb  0.107%  Plzeň->Praha  0.987%  Praha->Plzeň  2.186%  Poděbrady->Praha  2.423%  Praha->Poděbrady  10.898%  AMS-IX->Praha  23.217%  Praha->AMS-IX  0.960%  Brno->Praha  0.994%  Praha->Brno  3.242%  České Budějovice->Praha  0.249%  Praha->České Budějovice  0.239%  GÉANT2->Praha  8.199%  Praha->GÉANT2  3.903%  Hradec Králové->Praha  1.811%  Praha->Hradec Králové  6.282%  Pardubice->Praha  0.129%  Praha->Pardubice  0.838%  Praha->Ústí nad
Labem  1.042%  Ústí nad
Labem->Praha  0.240%  Cheb->Ústí nad
Labem  0.021%  Ústí nad
Labem->Cheb  0.063%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.028%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.047%  Most->Ústí nad
Labem  4.181e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  1.524e-3 %  Brno->Zlín  0.645%  Zlín->Brno  0.539%  Olomouc->Zlín  0.228e-3 %  Zlín->Olomouc  0.228e-3 %  NIX.cz->Praha  4.306%  Praha->NIX.cz  1.264%  Praha->Public Internet  9.160%  Public Internet->Praha  3.743% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/04/10 00:00:00 - 2023/04/16 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/04/10 00:00:00 - 2023/04/16 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  2.91474387243725 % 2.915 %   10 bps 10.000 Gbps   291.474387243725 bps 291.474 Mbps 
Brno → ACONET  8.2230064487803 % 8.223 %   10 bps 10.000 Gbps   822.30064487803 bps 822.301 Mbps 
Brno → Lednice  9.04986311305372 % 9.050 %   1000 bps 1000.000 Mbps   90.4986311305372 bps 90.499 Mbps 
Lednice → Brno  19.1435615271443 % 19.144 %   1000 bps 1000.000 Mbps   191.435615271443 bps 191.436 Mbps 
Brno → SANET  6.66492812963394 % 6.665 %   40 bps 40.000 Gbps   2.66597125185358 bps 2.666 Gbps 
SANET → Brno  1.93528941031179 % 1.935 %   40 bps 40.000 Gbps   774.115764124716 bps 774.116 Mbps 
Vyškov → Brno  1.26436335817282 % 1.264 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.6436335817282 bps 12.644 Mbps 
Brno → Vyškov  8.64613734248214 % 8.646 %   1000 bps 1000.000 Mbps   86.4613734248213 bps 86.461 Mbps 
Jihlava → Brno  0.174358496994782 % 0.174 %   400 bps 400.000 Gbps   697.433987979127 bps 697.434 Mbps 
Brno → Jihlava  0.595916449885245 % 0.596 %   400 bps 400.000 Gbps   2.38366579954098 bps 2.384 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.500114693124256 % 0.500 %   10 bps 10.000 Gbps   50.0114693124255 bps 50.011 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.181873839237308 % 0.182 %   10 bps 10.000 Gbps   18.1873839237307 bps 18.187 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.0533948680065433 % 0.053 %   100 bps 100.000 Gbps   53.3948680065433 bps 53.395 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.158393725720499 % 0.158 %   100 bps 100.000 Gbps   158.3937257205 bps 158.394 Mbps 
Jihlava → Telč  0.0117168973381688 % 0.012 %   100 bps 100.000 Gbps   11.7168973381688 bps 11.717 Mbps 
Telč → Jihlava  1.07932925930855 % 1.079 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   1.07932925930855 bps 1.079 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.21328703560973 % 0.213 %   100 bps 100.000 Gbps   213.28703560973 bps 213.287 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.1458060700929 % 1.146 %   100 bps 100.000 Gbps   1.1458060700929 bps 1.146 Gbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.312998718174365 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.199487269746 bps 125.199 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.313962783945305 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.585113578122 bps 125.585 Kbps 
Děčín → Most  0.0395434576815843 % 0.040 %   1000 bps 1000.000 Mbps   395.434576815844 bps 395.435 Kbps 
Most → Děčín  0.0117124597154886 % 0.012 %   1000 bps 1000.000 Mbps   117.124597154886 bps 117.125 Kbps 
Most → Plzeň  0.206977755402143 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.06977755402143 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.128136609821227 % 0.128 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.28136609821227 bps 1.281 Kbps 
Brno → Olomouc  1.42055643511602 % 1.421 %   400 bps 400.000 Gbps   5.68222574046406 bps 5.682 Gbps 
Olomouc → Brno  0.270363306445666 % 0.270 %   400 bps 400.000 Gbps   1.08145322578267 bps 1.081 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.418511674594071 % 0.419 %   400 bps 400.000 Gbps   1.67404669837628 bps 1.674 Gbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.865144179052961 % 0.865 %   400 bps 400.000 Gbps   3.46057671621185 bps 3.461 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.529762046728064 % 0.530 %   400 bps 400.000 Gbps   2.11904818691226 bps 2.119 Gbps 
Olomouc → Ostrava  1.88951400804039 % 1.890 %   400 bps 400.000 Gbps   7.55805603216156 bps 7.558 Gbps 
Ostrava → Brno  0.0214899336070961 % 0.021 %   100 bps 100.000 Gbps   21.4899336070961 bps 21.490 Mbps 
Brno → Ostrava  9.99602424663539 % 9.996 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   9.9960242466354 bps 9.996 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.37945524098775 % 1.379 %   10 bps 10.000 Gbps   137.945524098775 bps 137.946 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.20650839429157 % 2.207 %   10 bps 10.000 Gbps   220.650839429157 bps 220.651 Mbps 
Ostrava → Opava  2.20650839429157 % 2.207 %   10 bps 10.000 Gbps   220.650839429157 bps 220.651 Mbps 
Opava → Ostrava  1.37945524098775 % 1.379 %   10 bps 10.000 Gbps   137.945524098775 bps 137.946 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.05400910598094 % 2.054 %   10 bps 10.000 Gbps   205.400910598094 bps 205.401 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.87850795509121 % 1.879 %   10 bps 10.000 Gbps   187.85079550912 bps 187.851 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.22843868343433 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.3754733737319 bps 91.375 Kbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.227355127315078 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.9420509260313 bps 90.942 Kbps 
Plzeň → Cheb  0.107068598192841 % 0.107 %   10 bps 10.000 Gbps   10.7068598192841 bps 10.707 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0703835759569516 % 0.070 %   10 bps 10.000 Gbps   7.03835759569515 bps 7.038 Mbps 
Plzeň → Praha  0.986868064289894 % 0.987 %   100 bps 100.000 Gbps   986.868064289895 bps 986.868 Mbps 
Praha → Plzeň  2.18595935608616 % 2.186 %   100 bps 100.000 Gbps   2.18595935608616 bps 2.186 Gbps 
Poděbrady → Praha  2.42252026386523 % 2.423 %   1000 bps 1000.000 Mbps   24.2252026386523 bps 24.225 Mbps 
Praha → Poděbrady  10.8975752134173 % 10.898 %   1000 bps 1000.000 Mbps   108.975752134173 bps 108.976 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.959757318668227 % 0.960 %   10 bps 10.000 Gbps   95.9757318668227 bps 95.976 Mbps 
AMS-IX → Praha  23.2165426784209 % 23.217 %   10 bps 10.000 Gbps   2.32165426784209 bps 2.322 Gbps 
Praha → Brno  3.24194296417031 % 3.242 %   100 bps 100.000 Gbps   3.24194296417032 bps 3.242 Gbps 
Brno → Praha  0.994056051379661 % 0.994 %   100 bps 100.000 Gbps   994.056051379661 bps 994.056 Mbps 
GÉANT2 → Praha  8.19947067779139 % 8.199 %   100 bps 100.000 Gbps   8.1993811465199 bps 8.199 Gbps 
Praha → GÉANT2  3.90275565387665 % 3.903 %   100 bps 100.000 Gbps   3.90274895401589 bps 3.903 Gbps 
Praha → Hradec Králové  6.28247548626114 % 6.282 %   100 bps 100.000 Gbps   6.28247548626114 bps 6.282 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.81110395630067 % 1.811 %   100 bps 100.000 Gbps   1.81110395630067 bps 1.811 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.26375799946183 % 1.264 %   400 bps 400.000 Gbps   5.04967636416525 bps 5.050 Gbps 
NIX.cz → Praha  4.30577796780373 % 4.306 %   400 bps 400.000 Gbps   17.2025853009076 bps 17.203 Gbps 
Praha → Pardubice  0.837861716894959 % 0.838 %   100 bps 100.000 Gbps   837.861716894958 bps 837.862 Mbps 
Pardubice → Praha  0.129090163692779 % 0.129 %   100 bps 100.000 Gbps   129.090163692779 bps 129.090 Mbps 
Praha → Public Internet  9.16028054341665 % 9.160 %   20 bps 20.000 Gbps   1.83205610868333 bps 1.832 Gbps 
Public Internet → Praha  3.74266761804 % 3.743 %   20 bps 20.000 Gbps   748.533523608001 bps 748.534 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.239745105824772 % 0.240 %   100 bps 100.000 Gbps   239.745105824772 bps 239.745 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  1.04171113796909 % 1.042 %   100 bps 100.000 Gbps   1.04171113796909 bps 1.042 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.249433651630481 % 0.249 %   100 bps 100.000 Gbps   249.433651630481 bps 249.434 Mbps 
Praha → České Budějovice  0.239192789853145 % 0.239 %   100 bps 100.000 Gbps   239.192789853145 bps 239.193 Mbps 
Zlín → Brno  0.53872501632996 % 0.539 %   100 bps 100.000 Gbps   538.72501632996 bps 538.725 Mbps 
Brno → Zlín  0.644880686751793 % 0.645 %   100 bps 100.000 Gbps   644.880686751793 bps 644.881 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.227864834783059 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.1459339132236 bps 91.146 Kbps 
Zlín → Olomouc  0.228189366547979 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.2757466191916 bps 91.276 Kbps 
Cheb → Ústí nad Labem  0.0213231553729205 % 0.021 %   10 bps 10.000 Gbps   2.13231553729205 bps 2.132 Mbps 
Ústí nad Labem → Cheb  0.0628522288045194 % 0.063 %   10 bps 10.000 Gbps   6.28522288045194 bps 6.285 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.0282295489254043 % 0.028 %   100 bps 100.000 Gbps   4.06117201643748 bps 4.061 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.0465912079382183 % 0.047 %   100 bps 100.000 Gbps   10.5645749747723 bps 10.565 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  1.52405103324753 % 1.524 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   437.643880441648 bps 437.644 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  4.18060000018495 % 4.181 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   435.235687165412 bps 435.236 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.944336226244746 % 0.944 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.4336226244745 bps 94.434 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01583519612946 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.583519612946 bps 101.584 Kbps 
České Budějovice → Tábor  3.57110276341059 % 3.571 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   3.5711027634106 bps 3.571 Mbps 
Tábor → České Budějovice  1.01846262427305 % 1.018 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   1.01846262427305 bps 1.018 Mbps 
Summary  empty NA   7.55 bps 7.550 Tbps   91.3416517580787 bps 91.342 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Apr 17 00:10:41 2023