CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2023/4/17

Average load for period: 2023/04/17 00:00:00 - 2023/04/23 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2023/04/17 00:00:00 - 2023/04/23 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2023/4/17
ACONET->Brno  2.190%  Brno->ACONET  10.226%  Brno->Lednice  8.536%  Lednice->Brno  18.965%  Brno->SANET  7.557%  SANET->Brno  2.334%  Brno->Vyškov  14.437%  Vyškov->Brno  1.489%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.944e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.015e-3 %  České Budějovice->Tábor  4.219e-3 %  Tábor->České Budějovice  0.902e-3 %  Brno->Jihlava  0.462%  Jihlava->Brno  0.223%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.417%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.137%  Jihlava->Plzeň  0.031%  Plzeň->Jihlava  0.160%  Jihlava->Telč  3.803e-3 %  Telč->Jihlava  0.891e-3 %  Hradec Králové->Liberec  1.200%  Liberec->Hradec Králové  0.187%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.313e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.314e-3 %  Děčín->Most  0.115%  Most->Děčín  0.316e-3 %  Most->Plzeň  0.333e-3 %  Plzeň->Most  0.193e-3 %  Brno->Olomouc  1.487%  Olomouc->Brno  0.319%  Hradec Králové->Olomouc  0.710%  Olomouc->Hradec Králové  0.468%  Olomouc->Ostrava  1.722%  Ostrava->Olomouc  0.586%  Brno->Ostrava  0.012%  Ostrava->Brno  0.348%  Karviná->Ostrava  1.462%  Ostrava->Karviná  2.239%  Opava->Ostrava  1.462%  Ostrava->Opava  2.239%  Ostrava->Pionier  1.060%  Pionier->Ostrava  2.615%  Hradec Králové->Pardubice  0.227e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.228e-3 %  Cheb->Plzeň  1.459%  Plzeň->Cheb  1.483%  Plzeň->Praha  1.649%  Praha->Plzeň  1.834%  Poděbrady->Praha  2.040%  Praha->Poděbrady  12.589%  AMS-IX->Praha  24.214%  Praha->AMS-IX  1.240%  Brno->Praha  0.952%  Praha->Brno  3.655%  České Budějovice->Praha  0.247%  Praha->České Budějovice  0.244%  GÉANT2->Praha  9.371%  Praha->GÉANT2  3.657%  Hradec Králové->Praha  1.721%  Praha->Hradec Králové  7.122%  Pardubice->Praha  0.184%  Praha->Pardubice  0.869%  Praha->Ústí nad
Labem  0.989%  Ústí nad
Labem->Praha  0.262%  Cheb->Ústí nad
Labem  0.068%  Ústí nad
Labem->Cheb  0.068%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.110%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.115%  Most->Ústí nad
Labem  0.012%  Ústí nad
Labem->Most  0.461e-3 %  Brno->Zlín  0.690%  Zlín->Brno  0.123%  Olomouc->Zlín  0.227e-3 %  Zlín->Olomouc  0.228e-3 %  NIX.cz->Praha  4.660%  Praha->NIX.cz  1.364%  Praha->Public Internet  2.127%  Public Internet->Praha  3.456% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/04/17 00:00:00 - 2023/04/23 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/04/17 00:00:00 - 2023/04/23 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  10.2260105066388 % 10.226 %   10 bps 10.000 Gbps   1.02260105066388 bps 1.023 Gbps 
ACONET → Brno  2.18991877403292 % 2.190 %   10 bps 10.000 Gbps   218.991877403292 bps 218.992 Mbps 
Brno → Lednice  8.53578445963468 % 8.536 %   1000 bps 1000.000 Mbps   85.3578445963468 bps 85.358 Mbps 
Lednice → Brno  18.9654848211702 % 18.965 %   1000 bps 1000.000 Mbps   189.654848211702 bps 189.655 Mbps 
SANET → Brno  2.3343497145302 % 2.334 %   40 bps 40.000 Gbps   933.73988581208 bps 933.740 Mbps 
Brno → SANET  7.55731885388696 % 7.557 %   40 bps 40.000 Gbps   3.02292754155478 bps 3.023 Gbps 
Brno → Vyškov  14.4367859387651 % 14.437 %   1000 bps 1000.000 Mbps   144.367859387651 bps 144.368 Mbps 
Vyškov → Brno  1.48900098972972 % 1.489 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.8900098972972 bps 14.890 Mbps 
Brno → Jihlava  0.462477760019078 % 0.462 %   400 bps 400.000 Gbps   1.84991104007631 bps 1.850 Gbps 
Jihlava → Brno  0.223213965029379 % 0.223 %   400 bps 400.000 Gbps   892.855860117517 bps 892.856 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.417009910072806 % 0.417 %   10 bps 10.000 Gbps   41.7009910072806 bps 41.701 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.137050854291372 % 0.137 %   10 bps 10.000 Gbps   13.7050854291372 bps 13.705 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.0314850436333451 % 0.031 %   100 bps 100.000 Gbps   31.4850436333452 bps 31.485 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.160077629802588 % 0.160 %   100 bps 100.000 Gbps   160.077629802588 bps 160.078 Mbps 
Jihlava → Telč  3.80270872494956 % 3.803 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   3.80270872494957 bps 3.803 Mbps 
Telč → Jihlava  0.890689956664534 % 0.891 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   890.689956664533 bps 890.690 Kbps 
Liberec → Hradec Králové  0.187088942032785 % 0.187 %   100 bps 100.000 Gbps   187.088942032785 bps 187.089 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.19961526306368 % 1.200 %   100 bps 100.000 Gbps   1.19961526306368 bps 1.200 Gbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.312974861519249 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.1899446077 bps 125.190 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.313795868010552 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.518347204221 bps 125.518 Kbps 
Most → Děčín  0.315578549236605 % 0.316 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.15578549236605 bps 3.156 Kbps 
Děčín → Most  0.115060271663843 % 0.115 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.15060271663843 bps 1.151 Mbps 
Plzeň → Most  0.192998081895145 % 0.193 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.92998081895145 bps 1.930 Kbps 
Most → Plzeň  0.33269797880953 % 0.333 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.3269797880953 bps 3.327 Kbps 
Brno → Olomouc  1.4873876768233 % 1.487 %   400 bps 400.000 Gbps   5.94955070729321 bps 5.950 Gbps 
Olomouc → Brno  0.319341070695389 % 0.319 %   400 bps 400.000 Gbps   1.27736428278156 bps 1.277 Gbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.70970282695366 % 0.710 %   400 bps 400.000 Gbps   2.83881130781464 bps 2.839 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.467525623558936 % 0.468 %   400 bps 400.000 Gbps   1.87010249423574 bps 1.870 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.586326722367627 % 0.586 %   400 bps 400.000 Gbps   2.34530688947051 bps 2.345 Gbps 
Olomouc → Ostrava  1.72219377612009 % 1.722 %   400 bps 400.000 Gbps   6.88877510448038 bps 6.889 Gbps 
Ostrava → Brno  0.348318288460892 % 0.348 %   100 bps 100.000 Gbps   348.318288460892 bps 348.318 Mbps 
Brno → Ostrava  0.0116160916076757 % 0.012 %   100 bps 100.000 Gbps   11.6160916076757 bps 11.616 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.46211815167757 % 1.462 %   10 bps 10.000 Gbps   146.211815167757 bps 146.212 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.23890765985711 % 2.239 %   10 bps 10.000 Gbps   223.89076598571 bps 223.891 Mbps 
Opava → Ostrava  1.46211815167757 % 1.462 %   10 bps 10.000 Gbps   146.211815167757 bps 146.212 Mbps 
Ostrava → Opava  2.23890765985711 % 2.239 %   10 bps 10.000 Gbps   223.890765985711 bps 223.891 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.06040586513869 % 1.060 %   10 bps 10.000 Gbps   106.040586513869 bps 106.041 Mbps 
Pionier → Ostrava  2.6150348091942 % 2.615 %   10 bps 10.000 Gbps   261.50348091942 bps 261.503 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.227417158293438 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.9668633173753 bps 90.967 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.228454817848191 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.3819271392764 bps 91.382 Kbps 
Plzeň → Cheb  1.48286450163599 % 1.483 %   10 bps 10.000 Gbps   148.286450163599 bps 148.286 Mbps 
Cheb → Plzeň  1.4590696763315 % 1.459 %   10 bps 10.000 Gbps   145.90696763315 bps 145.907 Mbps 
Plzeň → Praha  1.6485072770095 % 1.649 %   100 bps 100.000 Gbps   1.6485072770095 bps 1.649 Gbps 
Praha → Plzeň  1.83423854388299 % 1.834 %   100 bps 100.000 Gbps   1.83423854388299 bps 1.834 Gbps 
Poděbrady → Praha  2.04029098953499 % 2.040 %   1000 bps 1000.000 Mbps   20.4029098953499 bps 20.403 Mbps 
Praha → Poděbrady  12.5886528145703 % 12.589 %   1000 bps 1000.000 Mbps   125.886528145703 bps 125.887 Mbps 
AMS-IX → Praha  24.2135946482578 % 24.214 %   10 bps 10.000 Gbps   2.42135946482578 bps 2.421 Gbps 
Praha → AMS-IX  1.24019788840323 % 1.240 %   10 bps 10.000 Gbps   124.019788840323 bps 124.020 Mbps 
Brno → Praha  0.952468342580468 % 0.952 %   100 bps 100.000 Gbps   952.468342580467 bps 952.468 Mbps 
Praha → Brno  3.65516103391034 % 3.655 %   100 bps 100.000 Gbps   3.65516103391034 bps 3.655 Gbps 
GÉANT2 → Praha  9.37076847645358 % 9.371 %   100 bps 100.000 Gbps   9.37068960203173 bps 9.371 Gbps 
Praha → GÉANT2  3.65738912677012 % 3.657 %   100 bps 100.000 Gbps   3.65738259547131 bps 3.657 Gbps 
Praha → Hradec Králové  7.12193232072561 % 7.122 %   100 bps 100.000 Gbps   7.1219323207256 bps 7.122 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.72136348032327 % 1.721 %   100 bps 100.000 Gbps   1.72136348032327 bps 1.721 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.36391460297703 % 1.364 %   400 bps 400.000 Gbps   5.45565841190801 bps 5.456 Gbps 
NIX.cz → Praha  4.66036677671319 % 4.660 %   400 bps 400.000 Gbps   18.6414671068522 bps 18.641 Gbps 
Pardubice → Praha  0.18354124329635 % 0.184 %   100 bps 100.000 Gbps   183.54124329635 bps 183.541 Mbps 
Praha → Pardubice  0.868723279144014 % 0.869 %   100 bps 100.000 Gbps   868.723279144014 bps 868.723 Mbps 
Public Internet → Praha  3.45610073193883 % 3.456 %   20 bps 20.000 Gbps   691.220146387765 bps 691.220 Mbps 
Praha → Public Internet  2.12653866543155 % 2.127 %   20 bps 20.000 Gbps   425.307733086311 bps 425.308 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.262039631684954 % 0.262 %   100 bps 100.000 Gbps   262.039631684954 bps 262.040 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  0.988774628331206 % 0.989 %   100 bps 100.000 Gbps   988.774628331207 bps 988.775 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.247394416678219 % 0.247 %   100 bps 100.000 Gbps   247.394416678219 bps 247.394 Mbps 
Praha → České Budějovice  0.243527070648215 % 0.244 %   100 bps 100.000 Gbps   243.527070648215 bps 243.527 Mbps 
Brno → Zlín  0.690055194069714 % 0.690 %   100 bps 100.000 Gbps   690.055194069714 bps 690.055 Mbps 
Zlín → Brno  0.122918353133481 % 0.123 %   100 bps 100.000 Gbps   122.918353133481 bps 122.918 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.227268911735149 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.9075646940596 bps 90.908 Kbps 
Zlín → Olomouc  0.228210799851283 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.2843199405133 bps 91.284 Kbps 
Ústí nad Labem → Cheb  0.0676536782649778 % 0.068 %   10 bps 10.000 Gbps   6.76536782649778 bps 6.765 Mbps 
Cheb → Ústí nad Labem  0.0677292539049461 % 0.068 %   10 bps 10.000 Gbps   6.77292539049461 bps 6.773 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.109859090804506 % 0.110 %   10 bps 10.000 Gbps   10.9859090804506 bps 10.986 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.114662000069203 % 0.115 %   10 bps 10.000 Gbps   11.4662000069203 bps 11.466 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.461285830439651 % 0.461 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   405.791331919624 bps 405.791 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  0.0118562380687962 % 0.012 %   100 bps 100.000 Gbps   1.22829922263024 bps 1.228 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.944192381620058 % 0.944 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.4192381620058 bps 94.419 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01532978654759 % 1.015 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.532978654759 bps 101.533 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.902406316308753 % 0.902 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   902.406316308751 bps 902.406 Kbps 
České Budějovice → Tábor  4.21865069025153 % 4.219 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   4.21865069025154 bps 4.219 Mbps 
Summary  empty NA   7.37 bps 7.370 Tbps   94.4642068544276 bps 94.464 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Apr 24 00:10:57 2023