CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2023/4/24

Average load for period: 2023/04/24 00:00:00 - 2023/04/30 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2023/04/24 00:00:00 - 2023/04/30 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2023/4/24
ACONET->Brno  1.690%  Brno->ACONET  10.274%  Brno->Lednice  8.930%  Lednice->Brno  19.893%  Brno->SANET  7.378%  SANET->Brno  2.374%  Brno->Vyškov  0.935%  Vyškov->Brno  0.130%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.944e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.016e-3 %  České Budějovice->Tábor  4.365e-3 %  Tábor->České Budějovice  1.207e-3 %  Děčín->Most  0.944e-3 %  Most->Děčín  0.952e-3 %  Brno->Jihlava  0.503%  Jihlava->Brno  0.161%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.303%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.078%  Jihlava->Plzeň  0.048%  Plzeň->Jihlava  0.152%  Jihlava->Telč  2.469e-3 %  Telč->Jihlava  1.854e-3 %  Hradec Králové->Liberec  1.120%  Liberec->Hradec Králové  0.174%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.313e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.314e-3 %  Most->Plzeň  2.085e-3 %  Plzeň->Most  1.031e-3 %  Brno->Olomouc  0.983%  Olomouc->Brno  0.266%  Hradec Králové->Olomouc  0.737%  Olomouc->Hradec Králové  0.342%  Olomouc->Ostrava  1.320%  Ostrava->Olomouc  0.465%  Brno->Ostrava  0.011%  Ostrava->Brno  0.010%  Karviná->Ostrava  1.166%  Ostrava->Karviná  2.228%  Opava->Ostrava  1.166%  Ostrava->Opava  2.228%  Ostrava->Pionier  1.798%  Pionier->Ostrava  1.677%  Hradec Králové->Pardubice  0.227e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.228e-3 %  Cheb->Plzeň  1.459%  Plzeň->Cheb  1.464%  Plzeň->Praha  1.262%  Praha->Plzeň  2.206%  Poděbrady->Praha  2.005%  Praha->Poděbrady  11.901%  AMS-IX->Praha  24.019%  Praha->AMS-IX  0.966%  Brno->Praha  0.860%  Praha->Brno  3.466%  České Budějovice->Praha  0.310%  Praha->České Budějovice  0.270%  GÉANT2->Praha  6.730%  Praha->GÉANT2  3.454%  Hradec Králové->Praha  1.536%  Praha->Hradec Králové  6.755%  Pardubice->Praha  0.164%  Praha->Pardubice  0.874%  Praha->Ústí nad
Labem  0.959%  Ústí nad
Labem->Praha  0.293%  Cheb->Ústí nad
Labem  0.071%  Ústí nad
Labem->Cheb  0.071%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.112%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.114%  Most->Ústí nad
Labem  1.405e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  7.486e-3 %  Brno->Zlín  0.635%  Zlín->Brno  0.125%  Olomouc->Zlín  0.227e-3 %  Zlín->Olomouc  0.228e-3 %  NIX.cz->Praha  4.419%  Praha->NIX.cz  1.342%  Praha->Public Internet  1.965%  Public Internet->Praha  3.188% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/04/24 00:00:00 - 2023/04/30 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/04/24 00:00:00 - 2023/04/30 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  1.68962371899818 % 1.690 %   10 bps 10.000 Gbps   168.962371899818 bps 168.962 Mbps 
Brno → ACONET  10.2736823272394 % 10.274 %   10 bps 10.000 Gbps   1.02736823272394 bps 1.027 Gbps 
Brno → Lednice  8.92978686352206 % 8.930 %   1000 bps 1000.000 Mbps   89.2978686352206 bps 89.298 Mbps 
Lednice → Brno  19.892566928495 % 19.893 %   1000 bps 1000.000 Mbps   198.92566928495 bps 198.926 Mbps 
SANET → Brno  2.37378720971133 % 2.374 %   40 bps 40.000 Gbps   949.514883884533 bps 949.515 Mbps 
Brno → SANET  7.3780849903083 % 7.378 %   40 bps 40.000 Gbps   2.95123399612332 bps 2.951 Gbps 
Vyškov → Brno  0.13022688798063 % 0.130 %   10 bps 10.000 Gbps   13.022688798063 bps 13.023 Mbps 
Brno → Vyškov  0.935444017977191 % 0.935 %   10 bps 10.000 Gbps   93.5444017977191 bps 93.544 Mbps 
Děčín → Most  0.944277805760766 % 0.944 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   92.8552238039552 bps 92.855 Kbps 
Most → Děčín  0.952498527511098 % 0.952 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   92.9725642412507 bps 92.973 Kbps 
Brno → Jihlava  0.50272607244817 % 0.503 %   400 bps 400.000 Gbps   2.01090428979268 bps 2.011 Gbps 
Jihlava → Brno  0.160878525456277 % 0.161 %   400 bps 400.000 Gbps   643.514101825107 bps 643.514 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0784853926350779 % 0.078 %   10 bps 10.000 Gbps   7.84853926350779 bps 7.849 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.303140999019927 % 0.303 %   10 bps 10.000 Gbps   30.3140999019927 bps 30.314 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.151717966854076 % 0.152 %   100 bps 100.000 Gbps   151.717966854076 bps 151.718 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.047746740635909 % 0.048 %   100 bps 100.000 Gbps   47.746740635909 bps 47.747 Mbps 
Jihlava → Telč  2.46948155821425 % 2.469 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   2.46948155821425 bps 2.469 Mbps 
Telč → Jihlava  1.85431923336654 % 1.854 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   1.85431923336654 bps 1.854 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.1200107936766 % 1.120 %   100 bps 100.000 Gbps   1.1200107936766 bps 1.120 Gbps 
Liberec → Hradec Králové  0.173946633524606 % 0.174 %   100 bps 100.000 Gbps   173.946633524607 bps 173.947 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.313877418253709 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.550967301484 bps 125.551 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.31301516653461 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.206066613844 bps 125.206 Kbps 
Most → Plzeň  2.0845634854187 % 2.085 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   20.845634854187 bps 20.846 Kbps 
Plzeň → Most  1.03118082873454 % 1.031 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.3118082873455 bps 10.312 Kbps 
Olomouc → Brno  0.265876399259135 % 0.266 %   400 bps 400.000 Gbps   1.06350559703654 bps 1.064 Gbps 
Brno → Olomouc  0.982535197670915 % 0.983 %   400 bps 400.000 Gbps   3.93014079068366 bps 3.930 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.342048429566811 % 0.342 %   400 bps 400.000 Gbps   1.36819371826724 bps 1.368 Gbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.7365573173708 % 0.737 %   400 bps 400.000 Gbps   2.9462292694832 bps 2.946 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.464657253809812 % 0.465 %   400 bps 400.000 Gbps   1.85862901523925 bps 1.859 Gbps 
Olomouc → Ostrava  1.32049923962193 % 1.320 %   400 bps 400.000 Gbps   5.28199695848771 bps 5.282 Gbps 
Ostrava → Brno  0.0101292064315521 % 0.010 %   100 bps 100.000 Gbps   10.129206431552 bps 10.129 Mbps 
Brno → Ostrava  0.0105359161772375 % 0.011 %   100 bps 100.000 Gbps   10.5359161772375 bps 10.536 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.16630551873709 % 1.166 %   10 bps 10.000 Gbps   116.630551873709 bps 116.631 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.22792324648242 % 2.228 %   10 bps 10.000 Gbps   222.792324648242 bps 222.792 Mbps 
Ostrava → Opava  2.22792324648242 % 2.228 %   10 bps 10.000 Gbps   222.792324648242 bps 222.792 Mbps 
Opava → Ostrava  1.16630551873709 % 1.166 %   10 bps 10.000 Gbps   116.630551873709 bps 116.631 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.67735726334901 % 1.677 %   10 bps 10.000 Gbps   167.735726334901 bps 167.736 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.79818688895437 % 1.798 %   10 bps 10.000 Gbps   179.818688895437 bps 179.819 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.228482396556892 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.3929586227568 bps 91.393 Kbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.227436635236991 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.9746540947965 bps 90.975 Kbps 
Plzeň → Cheb  1.4643265448447 % 1.464 %   10 bps 10.000 Gbps   146.43265448447 bps 146.433 Mbps 
Cheb → Plzeň  1.45901555404052 % 1.459 %   10 bps 10.000 Gbps   145.901555404052 bps 145.902 Mbps 
Praha → Plzeň  2.20636221465867 % 2.206 %   100 bps 100.000 Gbps   2.20636221465866 bps 2.206 Gbps 
Plzeň → Praha  1.26227399630547 % 1.262 %   100 bps 100.000 Gbps   1.26227399630547 bps 1.262 Gbps 
Poděbrady → Praha  2.00507017244639 % 2.005 %   1000 bps 1000.000 Mbps   20.0507017244639 bps 20.051 Mbps 
Praha → Poděbrady  11.9011060632223 % 11.901 %   1000 bps 1000.000 Mbps   119.011060632223 bps 119.011 Mbps 
AMS-IX → Praha  24.0187346135101 % 24.019 %   10 bps 10.000 Gbps   2.40187346135101 bps 2.402 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.966142981869396 % 0.966 %   10 bps 10.000 Gbps   96.6142981869396 bps 96.614 Mbps 
Praha → Brno  3.46619944755306 % 3.466 %   100 bps 100.000 Gbps   3.46619944755305 bps 3.466 Gbps 
Brno → Praha  0.859999759988802 % 0.860 %   100 bps 100.000 Gbps   859.999759988804 bps 860.000 Mbps 
GÉANT2 → Praha  6.72951984652993 % 6.730 %   100 bps 100.000 Gbps   6.72944605962117 bps 6.729 Gbps 
Praha → GÉANT2  3.4540269437133 % 3.454 %   100 bps 100.000 Gbps   3.45399797765711 bps 3.454 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.53634752250499 % 1.536 %   100 bps 100.000 Gbps   1.53634752250499 bps 1.536 Gbps 
Praha → Hradec Králové  6.75475752923517 % 6.755 %   100 bps 100.000 Gbps   6.75475752923517 bps 6.755 Gbps 
NIX.cz → Praha  4.41943223475963 % 4.419 %   400 bps 400.000 Gbps   17.6777289390384 bps 17.678 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.34168106535535 % 1.342 %   400 bps 400.000 Gbps   5.36672426142148 bps 5.367 Gbps 
Pardubice → Praha  0.163749847002216 % 0.164 %   100 bps 100.000 Gbps   163.749847002216 bps 163.750 Mbps 
Praha → Pardubice  0.873806520291014 % 0.874 %   100 bps 100.000 Gbps   873.806520291013 bps 873.807 Mbps 
Public Internet → Praha  3.18794580805794 % 3.188 %   20 bps 20.000 Gbps   637.589161611589 bps 637.589 Mbps 
Praha → Public Internet  1.96480255885592 % 1.965 %   20 bps 20.000 Gbps   392.960511771184 bps 392.961 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.293144544456868 % 0.293 %   100 bps 100.000 Gbps   293.144544456868 bps 293.145 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  0.959295766145956 % 0.959 %   100 bps 100.000 Gbps   959.295766145955 bps 959.296 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.310167986794032 % 0.310 %   100 bps 100.000 Gbps   310.167986794033 bps 310.168 Mbps 
Praha → České Budějovice  0.269673945559153 % 0.270 %   100 bps 100.000 Gbps   269.673945559154 bps 269.674 Mbps 
Brno → Zlín  0.634592070608457 % 0.635 %   100 bps 100.000 Gbps   634.592070608458 bps 634.592 Mbps 
Zlín → Brno  0.12547120460169 % 0.125 %   100 bps 100.000 Gbps   125.47120460169 bps 125.471 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.228188718421273 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.2754873685091 bps 91.275 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.227349555394467 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.9398221577867 bps 90.940 Kbps 
Cheb → Ústí nad Labem  0.0709288765319939 % 0.071 %   10 bps 10.000 Gbps   7.09288765319939 bps 7.093 Mbps 
Ústí nad Labem → Cheb  0.0709425477106359 % 0.071 %   10 bps 10.000 Gbps   7.09425477106359 bps 7.094 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.112439319723917 % 0.112 %   10 bps 10.000 Gbps   11.2439319723917 bps 11.244 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.114275677083812 % 0.114 %   10 bps 10.000 Gbps   11.4275677083812 bps 11.428 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  1.4052290296294 % 1.405 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   143.626931667376 bps 143.627 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  7.4863077496859 % 7.486 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   766.327676657551 bps 766.328 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.944384842171993 % 0.944 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.4384842171992 bps 94.438 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01550538715172 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.550538715172 bps 101.551 Kbps 
Tábor → České Budějovice  1.20720322682064 % 1.207 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   1.20720322682064 bps 1.207 Mbps 
České Budějovice → Tábor  4.3654444574621 % 4.365 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   4.36544445746211 bps 4.365 Mbps 
Summary  empty NA   7.406 bps 7.406 Tbps   84.1265002767118 bps 84.127 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon May 1 00:17:14 2023