CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2023/5/1

Average load for period: 2023/05/01 00:00:00 - 2023/05/07 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2023/05/01 00:00:00 - 2023/05/07 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2023/5/1
ACONET->Brno  1.112%  Brno->ACONET  7.150%  Brno->Lednice  8.586%  Lednice->Brno  19.208%  Brno->SANET  6.350%  SANET->Brno  2.357%  Brno->Vyškov  0.697%  Vyškov->Brno  0.107%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.944e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.015e-3 %  České Budějovice->Tábor  3.540e-3 %  Tábor->České Budějovice  1.085e-3 %  Děčín->Most  1.016e-3 %  Most->Děčín  1.016e-3 %  Brno->Jihlava  0.435%  Jihlava->Brno  0.206%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.327%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.092%  Jihlava->Telč  0.021%  Telč->Jihlava  4.153e-3 %  Hradec Králové->Liberec  0.980%  Liberec->Hradec Králové  0.161%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.313e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.313e-3 %  Most->Plzeň  2.255e-3 %  Plzeň->Most  1.118e-3 %  Brno->Olomouc  0.842%  Olomouc->Brno  0.293%  Hradec Králové->Olomouc  0.743%  Olomouc->Hradec Králové  0.412%  Olomouc->Ostrava  1.207%  Ostrava->Olomouc  0.516%  Brno->Ostrava  9.188e-3 %  Ostrava->Brno  7.062e-3 %  Karviná->Ostrava  1.264%  Ostrava->Karviná  2.054%  Opava->Ostrava  1.264%  Ostrava->Opava  2.054%  Ostrava->Pionier  2.033%  Pionier->Ostrava  0.438%  Hradec Králové->Pardubice  0.228e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.229e-3 %  Cheb->Plzeň  0.437%  Plzeň->Cheb  1.442%  Jihlava->Plzeň  0.032%  Plzeň->Jihlava  0.177%  Plzeň->Praha  1.066%  Praha->Plzeň  1.576%  Poděbrady->Praha  1.941%  Praha->Poděbrady  10.038%  AMS-IX->Praha  22.894%  Praha->AMS-IX  0.790%  Brno->Praha  0.807%  Praha->Brno  3.102%  České Budějovice->Praha  0.275%  Praha->České Budějovice  0.206%  GÉANT2->Praha  6.693%  Praha->GÉANT2  3.510%  Hradec Králové->Praha  1.482%  Praha->Hradec Králové  6.015%  Pardubice->Praha  0.161%  Praha->Pardubice  0.704%  Praha->Ústí nad
Labem  0.845%  Ústí nad
Labem->Praha  0.207%  Cheb->Ústí nad
Labem  0.024%  Ústí nad
Labem->Cheb  0.044%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.088%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.141%  Most->Ústí nad
Labem  1.933e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.012%  Brno->Zlín  0.477%  Zlín->Brno  0.164%  Olomouc->Zlín  0.227e-3 %  Zlín->Olomouc  0.228e-3 %  NIX.cz->Praha  3.873%  Praha->NIX.cz  1.274%  Praha->Public Internet  1.916%  Public Internet->Praha  3.040% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/05/01 00:00:00 - 2023/05/07 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/05/01 00:00:00 - 2023/05/07 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  1.11239164044945 % 1.112 %   10 bps 10.000 Gbps   111.239164044945 bps 111.239 Mbps 
Brno → ACONET  7.1498495424744 % 7.150 %   10 bps 10.000 Gbps   714.98495424744 bps 714.985 Mbps 
Brno → Lednice  8.58619423339192 % 8.586 %   1000 bps 1000.000 Mbps   85.8619423339191 bps 85.862 Mbps 
Lednice → Brno  19.208340048625 % 19.208 %   1000 bps 1000.000 Mbps   192.08340048625 bps 192.083 Mbps 
SANET → Brno  2.35683227125593 % 2.357 %   40 bps 40.000 Gbps   942.732908502372 bps 942.733 Mbps 
Brno → SANET  6.3495113129235 % 6.350 %   40 bps 40.000 Gbps   2.5398045251694 bps 2.540 Gbps 
Brno → Vyškov  0.697177941836804 % 0.697 %   10 bps 10.000 Gbps   69.7177941836804 bps 69.718 Mbps 
Vyškov → Brno  0.107083113583361 % 0.107 %   10 bps 10.000 Gbps   10.7083113583361 bps 10.708 Mbps 
Děčín → Most  1.01553067535289 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.553067535289 bps 101.553 Kbps 
Most → Děčín  1.01553379959205 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.553379959205 bps 101.553 Kbps 
Brno → Jihlava  0.434826021182456 % 0.435 %   400 bps 400.000 Gbps   1.73930408472983 bps 1.739 Gbps 
Jihlava → Brno  0.206200331526391 % 0.206 %   400 bps 400.000 Gbps   824.801326105564 bps 824.801 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0920735512634797 % 0.092 %   10 bps 10.000 Gbps   9.20735512634797 bps 9.207 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.326716291186782 % 0.327 %   10 bps 10.000 Gbps   32.6716291186782 bps 32.672 Mbps 
Jihlava → Telč  0.0207325932091809 % 0.021 %   100 bps 100.000 Gbps   4.82021315386191 bps 4.820 Mbps 
Telč → Jihlava  4.15286914377574 % 4.153 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   991.137048516574 bps 991.137 Kbps 
Hradec Králové → Liberec  0.979652360153109 % 0.980 %   100 bps 100.000 Gbps   979.652360153109 bps 979.652 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.161256338616132 % 0.161 %   100 bps 100.000 Gbps   161.256338616132 bps 161.256 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.313359682433057 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.343872973223 bps 125.344 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.312661456885774 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.06458275431 bps 125.065 Kbps 
Most → Plzeň  2.25477181146922 % 2.255 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   22.5477181146922 bps 22.548 Kbps 
Plzeň → Most  1.11753639995813 % 1.118 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.1753639995813 bps 11.175 Kbps 
Brno → Olomouc  0.841716408600031 % 0.842 %   400 bps 400.000 Gbps   3.36686563440013 bps 3.367 Gbps 
Olomouc → Brno  0.292973169704545 % 0.293 %   400 bps 400.000 Gbps   1.17189267881818 bps 1.172 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.411528768922092 % 0.412 %   400 bps 400.000 Gbps   1.64611507568837 bps 1.646 Gbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.743491507857284 % 0.743 %   400 bps 400.000 Gbps   2.97396603142913 bps 2.974 Gbps 
Olomouc → Ostrava  1.20673753686648 % 1.207 %   400 bps 400.000 Gbps   4.82695014746594 bps 4.827 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.516093532976924 % 0.516 %   400 bps 400.000 Gbps   2.0643741319077 bps 2.064 Gbps 
Brno → Ostrava  9.18784243462966 % 9.188 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   9.18784243462967 bps 9.188 Mbps 
Ostrava → Brno  7.06231090830644 % 7.062 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   7.06231090830644 bps 7.062 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.26383875672558 % 1.264 %   10 bps 10.000 Gbps   126.383875672558 bps 126.384 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.05425246543267 % 2.054 %   10 bps 10.000 Gbps   205.425246543267 bps 205.425 Mbps 
Ostrava → Opava  2.05425246543267 % 2.054 %   10 bps 10.000 Gbps   205.425246543267 bps 205.425 Mbps 
Opava → Ostrava  1.26383875672558 % 1.264 %   10 bps 10.000 Gbps   126.383875672558 bps 126.384 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.438460859626981 % 0.438 %   10 bps 10.000 Gbps   43.8460859626981 bps 43.846 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.03308809169991 % 2.033 %   10 bps 10.000 Gbps   203.308809169991 bps 203.309 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.227561114785694 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.0244459142775 bps 91.024 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.228551591418324 % 0.229 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.4206365673297 bps 91.421 Kbps 
Plzeň → Cheb  1.44158279025846 % 1.442 %   10 bps 10.000 Gbps   144.158279025846 bps 144.158 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.436766512606274 % 0.437 %   10 bps 10.000 Gbps   43.6766512606275 bps 43.677 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.0317760803335352 % 0.032 %   100 bps 100.000 Gbps   31.7760803335352 bps 31.776 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.177299312507699 % 0.177 %   100 bps 100.000 Gbps   177.299312507699 bps 177.299 Mbps 
Praha → Plzeň  1.57582926940296 % 1.576 %   100 bps 100.000 Gbps   1.57582926940296 bps 1.576 Gbps 
Plzeň → Praha  1.06564984003277 % 1.066 %   100 bps 100.000 Gbps   1.06564984003277 bps 1.066 Gbps 
Praha → Poděbrady  10.0378520839526 % 10.038 %   1000 bps 1000.000 Mbps   100.378520839526 bps 100.379 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.94111253371222 % 1.941 %   1000 bps 1000.000 Mbps   19.4111253371222 bps 19.411 Mbps 
AMS-IX → Praha  22.8939163820413 % 22.894 %   10 bps 10.000 Gbps   2.28939163820413 bps 2.289 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.789563839428367 % 0.790 %   10 bps 10.000 Gbps   78.9563839428367 bps 78.956 Mbps 
Praha → Brno  3.10202410973181 % 3.102 %   100 bps 100.000 Gbps   3.10202410973181 bps 3.102 Gbps 
Brno → Praha  0.807186737371805 % 0.807 %   100 bps 100.000 Gbps   807.186737371804 bps 807.187 Mbps 
GÉANT2 → Praha  6.69330891051022 % 6.693 %   100 bps 100.000 Gbps   6.693236302336 bps 6.693 Gbps 
Praha → GÉANT2  3.51036657618284 % 3.510 %   100 bps 100.000 Gbps   3.51036009649112 bps 3.510 Gbps 
Praha → Hradec Králové  6.01486684865118 % 6.015 %   100 bps 100.000 Gbps   6.01486684865119 bps 6.015 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.48238009608219 % 1.482 %   100 bps 100.000 Gbps   1.48238009608219 bps 1.482 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.27424873689023 % 1.274 %   400 bps 400.000 Gbps   5.09226927093284 bps 5.092 Gbps 
NIX.cz → Praha  3.87323384098361 % 3.873 %   400 bps 400.000 Gbps   15.4762998580856 bps 15.476 Gbps 
Praha → Pardubice  0.704267565162429 % 0.704 %   100 bps 100.000 Gbps   704.267565162429 bps 704.268 Mbps 
Pardubice → Praha  0.160690650137185 % 0.161 %   100 bps 100.000 Gbps   160.690650137185 bps 160.691 Mbps 
Praha → Public Internet  1.91635618561433 % 1.916 %   20 bps 20.000 Gbps   383.271237122867 bps 383.271 Mbps 
Public Internet → Praha  3.0399237400251 % 3.040 %   20 bps 20.000 Gbps   607.984748005019 bps 607.985 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.20697228619995 % 0.207 %   100 bps 100.000 Gbps   206.97228619995 bps 206.972 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  0.84545492245987 % 0.845 %   100 bps 100.000 Gbps   845.45492245987 bps 845.455 Mbps 
Praha → České Budějovice  0.205655835033563 % 0.206 %   100 bps 100.000 Gbps   205.655835033563 bps 205.656 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.274534299796531 % 0.275 %   100 bps 100.000 Gbps   274.534299796531 bps 274.534 Mbps 
Brno → Zlín  0.476849861487202 % 0.477 %   100 bps 100.000 Gbps   476.849861487202 bps 476.850 Mbps 
Zlín → Brno  0.164240052545884 % 0.164 %   100 bps 100.000 Gbps   164.240052545884 bps 164.240 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.228262180724974 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.3048722899895 bps 91.305 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.227446927038866 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.9787708155465 bps 90.979 Kbps 
Ústí nad Labem → Cheb  0.0438619634782702 % 0.044 %   10 bps 10.000 Gbps   4.38619634782702 bps 4.386 Mbps 
Cheb → Ústí nad Labem  0.0240014758877025 % 0.024 %   10 bps 10.000 Gbps   2.40014758877025 bps 2.400 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.141149516164108 % 0.141 %   10 bps 10.000 Gbps   14.1149516164108 bps 14.115 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.0884398249616654 % 0.088 %   10 bps 10.000 Gbps   8.84398249616654 bps 8.844 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0123345030664234 % 0.012 %   10 bps 10.000 Gbps   1.23345030664234 bps 1.233 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  1.93323106857297 % 1.933 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   193.323106857297 bps 193.323 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01476087390811 % 1.015 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.476087390811 bps 101.476 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.94405966014004 % 0.944 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.4059660140039 bps 94.406 Kbps 
Tábor → České Budějovice  1.08515916956216 % 1.085 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   1.08515916956216 bps 1.085 Mbps 
České Budějovice → Tábor  3.53994247627722 % 3.540 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   3.53994247627722 bps 3.540 Mbps 
Summary  empty NA   7.226 bps 7.226 Tbps   77.168941317388 bps 77.169 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon May 8 00:10:08 2023