CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2023/5/8

Average load for period: 2023/05/08 00:00:00 - 2023/05/14 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2023/05/08 00:00:00 - 2023/05/14 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2023/5/8
ACONET->Brno  2.224%  Brno->ACONET  10.005%  Brno->Lednice  8.650%  Lednice->Brno  19.685%  Brno->SANET  6.847%  SANET->Brno  2.645%  Brno->Vyškov  0.869%  Vyškov->Brno  0.115%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.944e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.015e-3 %  České Budějovice->Tábor  4.992e-3 %  Tábor->České Budějovice  1.228e-3 %  Děčín->Most  1.015e-3 %  Most->Děčín  1.016e-3 %  Brno->Jihlava  0.478%  Jihlava->Brno  0.177%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.461%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.112%  Jihlava->Plzeň  0.070%  Plzeň->Jihlava  0.169%  Jihlava->Telč  0.101%  Telč->Jihlava  0.025%  Hradec Králové->Liberec  1.132%  Liberec->Hradec Králové  0.173%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.313e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.314e-3 %  Most->Plzeň  2.206e-3 %  Plzeň->Most  1.099e-3 %  Brno->Olomouc  1.309%  Olomouc->Brno  0.346%  Hradec Králové->Olomouc  0.765%  Olomouc->Hradec Králové  0.276%  Olomouc->Ostrava  1.635%  Ostrava->Olomouc  0.438%  Brno->Ostrava  0.011%  Ostrava->Brno  0.021%  Karviná->Ostrava  1.174%  Ostrava->Karviná  2.142%  Opava->Ostrava  1.174%  Ostrava->Opava  2.142%  Ostrava->Pionier  2.066%  Pionier->Ostrava  0.274%  Hradec Králové->Pardubice  0.227e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.228e-3 %  Cheb->Plzeň  1.462%  Plzeň->Cheb  1.467%  Plzeň->Praha  0.980%  Praha->Plzeň  1.504%  Poděbrady->Praha  2.055%  Praha->Poděbrady  11.929%  AMS-IX->Praha  23.477%  Praha->AMS-IX  0.779%  Brno->Praha  0.953%  Praha->Brno  3.293%  České Budějovice->Praha  0.253%  Praha->České Budějovice  0.216%  GÉANT2->Praha  7.266%  Praha->GÉANT2  2.988%  Hradec Králové->Praha  1.848%  Praha->Hradec Králové  6.412%  Pardubice->Praha  0.151%  Praha->Pardubice  0.768%  Praha->Ústí nad
Labem  0.887%  Ústí nad
Labem->Praha  0.257%  Cheb->Ústí nad
Labem  0.073%  Ústí nad
Labem->Cheb  0.073%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.122%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.117%  Most->Ústí nad
Labem  1.744e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  9.869e-3 %  Brno->Zlín  0.597%  Zlín->Brno  0.337%  Olomouc->Zlín  0.227e-3 %  Zlín->Olomouc  0.228e-3 %  NIX.cz->Praha  4.083%  Praha->NIX.cz  1.310%  Praha->Public Internet  2.112%  Public Internet->Praha  4.161% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/05/08 00:00:00 - 2023/05/14 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/05/08 00:00:00 - 2023/05/14 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  10.0053947005912 % 10.005 %   10 bps 10.000 Gbps   1.00053947005912 bps 1.001 Gbps 
ACONET → Brno  2.22436565079852 % 2.224 %   10 bps 10.000 Gbps   222.436565079852 bps 222.437 Mbps 
Lednice → Brno  19.6849733404039 % 19.685 %   1000 bps 1000.000 Mbps   196.849733404039 bps 196.850 Mbps 
Brno → Lednice  8.6497386440578 % 8.650 %   1000 bps 1000.000 Mbps   86.497386440578 bps 86.497 Mbps 
SANET → Brno  2.64498584464948 % 2.645 %   40 bps 40.000 Gbps   1.05799433785979 bps 1.058 Gbps 
Brno → SANET  6.8471212441609 % 6.847 %   40 bps 40.000 Gbps   2.73884849766436 bps 2.739 Gbps 
Vyškov → Brno  0.114941722707355 % 0.115 %   10 bps 10.000 Gbps   11.4941722707355 bps 11.494 Mbps 
Brno → Vyškov  0.869205535918011 % 0.869 %   10 bps 10.000 Gbps   86.920553591801 bps 86.921 Mbps 
Most → Děčín  1.0155700275353 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.55700275353 bps 101.557 Kbps 
Děčín → Most  1.01548674146062 % 1.015 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.548674146062 bps 101.549 Kbps 
Jihlava → Brno  0.17708959005265 % 0.177 %   400 bps 400.000 Gbps   708.3583602106 bps 708.358 Mbps 
Brno → Jihlava  0.477783411899036 % 0.478 %   400 bps 400.000 Gbps   1.91113364759615 bps 1.911 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.46082292250247 % 0.461 %   10 bps 10.000 Gbps   46.0822922502471 bps 46.082 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.111510364436543 % 0.112 %   10 bps 10.000 Gbps   11.1510364436543 bps 11.151 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.0695050162955064 % 0.070 %   100 bps 100.000 Gbps   69.5050162955063 bps 69.505 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.168822354120903 % 0.169 %   100 bps 100.000 Gbps   168.822354120903 bps 168.822 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0250176396463696 % 0.025 %   10 bps 10.000 Gbps   2.50176396463696 bps 2.502 Mbps 
Jihlava → Telč  0.10096397852888 % 0.101 %   10 bps 10.000 Gbps   10.096397852888 bps 10.096 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.13207571430522 % 1.132 %   100 bps 100.000 Gbps   1.13207571430522 bps 1.132 Gbps 
Liberec → Hradec Králové  0.173135542305738 % 0.173 %   100 bps 100.000 Gbps   173.135542305739 bps 173.136 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.313777203293853 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.510881317541 bps 125.511 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.3128902423203 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.15609692812 bps 125.156 Kbps 
Most → Plzeň  2.20575030398426 % 2.206 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   22.0575030398426 bps 22.058 Kbps 
Plzeň → Most  1.09882628487381 % 1.099 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.9882628487381 bps 10.988 Kbps 
Olomouc → Brno  0.345716319253408 % 0.346 %   400 bps 400.000 Gbps   1.38286527701363 bps 1.383 Gbps 
Brno → Olomouc  1.30875187413007 % 1.309 %   400 bps 400.000 Gbps   5.23500749652029 bps 5.235 Gbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.764504151991746 % 0.765 %   400 bps 400.000 Gbps   3.05801660796699 bps 3.058 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.276272504066348 % 0.276 %   400 bps 400.000 Gbps   1.10509001626539 bps 1.105 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.437788291044814 % 0.438 %   400 bps 400.000 Gbps   1.75115316417926 bps 1.751 Gbps 
Olomouc → Ostrava  1.63485305934965 % 1.635 %   400 bps 400.000 Gbps   6.53941223739859 bps 6.539 Gbps 
Brno → Ostrava  0.0106216920871473 % 0.011 %   100 bps 100.000 Gbps   10.6216920871473 bps 10.622 Mbps 
Ostrava → Brno  0.0206641663065111 % 0.021 %   100 bps 100.000 Gbps   20.6641663065111 bps 20.664 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.14205808196814 % 2.142 %   10 bps 10.000 Gbps   214.205808196814 bps 214.206 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.17425825178242 % 1.174 %   10 bps 10.000 Gbps   117.425825178242 bps 117.426 Mbps 
Ostrava → Opava  2.14205808196814 % 2.142 %   10 bps 10.000 Gbps   214.205808196814 bps 214.206 Mbps 
Opava → Ostrava  1.17425825178242 % 1.174 %   10 bps 10.000 Gbps   117.425825178242 bps 117.426 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.273730659969034 % 0.274 %   10 bps 10.000 Gbps   27.3730659969034 bps 27.373 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.06583882631085 % 2.066 %   10 bps 10.000 Gbps   206.583882631085 bps 206.584 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.227343598660937 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.9374394643749 bps 90.937 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.228451777286604 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.3807109146416 bps 91.381 Kbps 
Plzeň → Cheb  1.46729157809599 % 1.467 %   10 bps 10.000 Gbps   146.729157809599 bps 146.729 Mbps 
Cheb → Plzeň  1.46153157960265 % 1.462 %   10 bps 10.000 Gbps   146.153157960265 bps 146.153 Mbps 
Plzeň → Praha  0.979726442944614 % 0.980 %   100 bps 100.000 Gbps   979.726442944615 bps 979.726 Mbps 
Praha → Plzeň  1.50387964121545 % 1.504 %   100 bps 100.000 Gbps   1.50387964121545 bps 1.504 Gbps 
Praha → Poděbrady  11.9288500512115 % 11.929 %   1000 bps 1000.000 Mbps   119.288500512115 bps 119.289 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.05455110124148 % 2.055 %   1000 bps 1000.000 Mbps   20.5455110124147 bps 20.546 Mbps 
AMS-IX → Praha  23.4772475532859 % 23.477 %   10 bps 10.000 Gbps   2.34772475532859 bps 2.348 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.7792883269223 % 0.779 %   10 bps 10.000 Gbps   77.9288326922299 bps 77.929 Mbps 
Brno → Praha  0.9526927971035 % 0.953 %   100 bps 100.000 Gbps   952.692797103499 bps 952.693 Mbps 
Praha → Brno  3.29326396588508 % 3.293 %   100 bps 100.000 Gbps   3.29326396588508 bps 3.293 Gbps 
Praha → GÉANT2  2.98777934334223 % 2.988 %   100 bps 100.000 Gbps   2.98777067159247 bps 2.988 Gbps 
GÉANT2 → Praha  7.26577437651296 % 7.266 %   100 bps 100.000 Gbps   7.26567462017474 bps 7.266 Gbps 
Praha → Hradec Králové  6.41221919316056 % 6.412 %   100 bps 100.000 Gbps   6.41221919316055 bps 6.412 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.84759069381943 % 1.848 %   100 bps 100.000 Gbps   1.84759069381943 bps 1.848 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.30952199982512 % 1.310 %   400 bps 400.000 Gbps   5.23808799930029 bps 5.238 Gbps 
NIX.cz → Praha  4.08341203679339 % 4.083 %   400 bps 400.000 Gbps   16.3336481471735 bps 16.334 Gbps 
Praha → Pardubice  0.767803980814916 % 0.768 %   100 bps 100.000 Gbps   767.803980814916 bps 767.804 Mbps 
Pardubice → Praha  0.15085864422307 % 0.151 %   100 bps 100.000 Gbps   150.85864422307 bps 150.859 Mbps 
Praha → Public Internet  2.11154326367724 % 2.112 %   20 bps 20.000 Gbps   422.308652735448 bps 422.309 Mbps 
Public Internet → Praha  4.16098801116203 % 4.161 %   20 bps 20.000 Gbps   832.197602232406 bps 832.198 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  0.886546645465583 % 0.887 %   100 bps 100.000 Gbps   886.546645465583 bps 886.547 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.256765589159948 % 0.257 %   100 bps 100.000 Gbps   256.765589159948 bps 256.766 Mbps 
Praha → České Budějovice  0.215668083014146 % 0.216 %   100 bps 100.000 Gbps   215.668083014146 bps 215.668 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.253192398515403 % 0.253 %   100 bps 100.000 Gbps   253.192398515403 bps 253.192 Mbps 
Brno → Zlín  0.597131143962717 % 0.597 %   100 bps 100.000 Gbps   597.131143962717 bps 597.131 Mbps 
Zlín → Brno  0.337027322958422 % 0.337 %   100 bps 100.000 Gbps   337.027322958422 bps 337.027 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.228222802390442 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.2891209561767 bps 91.289 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.227239899540634 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.8959598162536 bps 90.896 Kbps 
Ústí nad Labem → Cheb  0.0729282767042039 % 0.073 %   10 bps 10.000 Gbps   7.29282767042039 bps 7.293 Mbps 
Cheb → Ústí nad Labem  0.0729815567153645 % 0.073 %   10 bps 10.000 Gbps   7.29815567153644 bps 7.298 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.116506666390089 % 0.117 %   10 bps 10.000 Gbps   11.6506666390089 bps 11.651 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.121645519725835 % 0.122 %   10 bps 10.000 Gbps   12.1645519725835 bps 12.165 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  9.86891859660746 % 9.869 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   986.891859660745 bps 986.892 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  1.7444966411124 % 1.744 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   174.44966411124 bps 174.450 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01540846941275 % 1.015 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.540846941275 bps 101.541 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.944328445663111 % 0.944 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.4328445663112 bps 94.433 Kbps 
České Budějovice → Tábor  4.99195993514479 % 4.992 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   4.99195993514479 bps 4.992 Mbps 
Tábor → České Budějovice  1.22840404053383 % 1.228 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   1.22840404053383 bps 1.228 Mbps 
Summary  empty NA   7.046 bps 7.046 Tbps   84.0737530683953 bps 84.074 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon May 15 00:10:14 2023