CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2023/5/15

Average load for period: 2023/05/15 00:00:00 - 2023/05/21 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2023/05/15 00:00:00 - 2023/05/21 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2023/5/15
ACONET->Brno  1.487%  Brno->ACONET  8.590%  Brno->Lednice  8.613%  Lednice->Brno  19.921%  Brno->SANET  7.228%  SANET->Brno  2.355%  Brno->Vyškov  1.086%  Vyškov->Brno  0.113%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.958e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.056e-3 %  České Budějovice->Tábor  3.726e-3 %  Tábor->České Budějovice  1.564e-3 %  Děčín->Most  1.015e-3 %  Most->Děčín  1.016e-3 %  Brno->Jihlava  0.564%  Jihlava->Brno  0.231%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.335%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.114%  Jihlava->Telč  0.071%  Telč->Jihlava  0.012%  Hradec Králové->Liberec  1.248%  Liberec->Hradec Králové  0.197%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.313e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.314e-3 %  Most->Plzeň  2.275e-3 %  Plzeň->Most  1.119e-3 %  Brno->Olomouc  0.947%  Olomouc->Brno  0.512%  Hradec Králové->Olomouc  0.774%  Olomouc->Hradec Králové  0.290%  Olomouc->Ostrava  1.299%  Ostrava->Olomouc  0.466%  Brno->Ostrava  0.014%  Ostrava->Brno  0.033%  Karviná->Ostrava  1.121%  Ostrava->Karviná  2.242%  Opava->Ostrava  1.121%  Ostrava->Opava  2.242%  Ostrava->Pionier  1.745%  Pionier->Ostrava  0.350%  Hradec Králové->Pardubice  0.227e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.228e-3 %  Cheb->Plzeň  1.448%  Plzeň->Cheb  1.442%  Jihlava->Plzeň  0.063%  Plzeň->Jihlava  0.207%  Plzeň->Praha  1.134%  Praha->Plzeň  1.447%  Poděbrady->Praha  2.702%  Praha->Poděbrady  12.260%  AMS-IX->Praha  22.996%  Praha->AMS-IX  0.758%  Brno->Praha  0.765%  Praha->Brno  3.101%  České Budějovice->Praha  0.284%  Praha->České Budějovice  0.277%  GÉANT2->Praha  6.160%  Praha->GÉANT2  3.710%  Hradec Králové->Praha  1.460%  Praha->Hradec Králové  6.024%  Pardubice->Praha  0.183%  Praha->Pardubice  0.790%  Praha->Ústí nad
Labem  0.942%  Ústí nad
Labem->Praha  0.260%  Cheb->Ústí nad
Labem  0.061%  Ústí nad
Labem->Cheb  0.061%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.207%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.205%  Most->Ústí nad
Labem  1.359e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  3.963e-3 %  Brno->Zlín  0.640%  Zlín->Brno  0.186%  Olomouc->Zlín  0.227e-3 %  Zlín->Olomouc  0.228e-3 %  NIX.cz->Praha  4.453%  Praha->NIX.cz  1.378%  Praha->Public Internet  2.032%  Public Internet->Praha  3.167% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/05/15 00:00:00 - 2023/05/21 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/05/15 00:00:00 - 2023/05/21 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  8.58981364734916 % 8.590 %   10 bps 10.000 Gbps   858.981364734916 bps 858.981 Mbps 
ACONET → Brno  1.48717943045149 % 1.487 %   10 bps 10.000 Gbps   148.717943045148 bps 148.718 Mbps 
Lednice → Brno  19.9205365894335 % 19.921 %   1000 bps 1000.000 Mbps   199.205365894335 bps 199.205 Mbps 
Brno → Lednice  8.61313025213594 % 8.613 %   1000 bps 1000.000 Mbps   86.1313025213593 bps 86.131 Mbps 
Brno → SANET  7.22829156121439 % 7.228 %   40 bps 40.000 Gbps   2.89131662448576 bps 2.891 Gbps 
SANET → Brno  2.35487564153502 % 2.355 %   40 bps 40.000 Gbps   941.950256614006 bps 941.950 Mbps 
Vyškov → Brno  0.113331390897573 % 0.113 %   10 bps 10.000 Gbps   11.3331390897573 bps 11.333 Mbps 
Brno → Vyškov  1.08560985046611 % 1.086 %   10 bps 10.000 Gbps   108.560985046612 bps 108.561 Mbps 
Most → Děčín  1.01554973665079 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.554973665079 bps 101.555 Kbps 
Děčín → Most  1.01535988598332 % 1.015 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.535988598332 bps 101.536 Kbps 
Jihlava → Brno  0.231214899295063 % 0.231 %   400 bps 400.000 Gbps   924.85959718025 bps 924.860 Mbps 
Brno → Jihlava  0.564161514743349 % 0.564 %   400 bps 400.000 Gbps   2.25664605897339 bps 2.257 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.114029978751005 % 0.114 %   10 bps 10.000 Gbps   11.4029978751005 bps 11.403 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.335400422403669 % 0.335 %   10 bps 10.000 Gbps   33.5400422403669 bps 33.540 Mbps 
Jihlava → Telč  0.071061489499629 % 0.071 %   10 bps 10.000 Gbps   7.10614894996291 bps 7.106 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0117091967218921 % 0.012 %   10 bps 10.000 Gbps   1.17091967218921 bps 1.171 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.24822563405793 % 1.248 %   100 bps 100.000 Gbps   1.24822563405793 bps 1.248 Gbps 
Liberec → Hradec Králové  0.196732198087372 % 0.197 %   100 bps 100.000 Gbps   196.732198087372 bps 196.732 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.313154627185586 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.261850874235 bps 125.262 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.313885549314564 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.554219725826 bps 125.554 Kbps 
Plzeň → Most  1.11872872215245 % 1.119 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.1872872215244 bps 11.187 Kbps 
Most → Plzeň  2.27479031289621 % 2.275 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   22.7479031289621 bps 22.748 Kbps 
Olomouc → Brno  0.512226986187994 % 0.512 %   400 bps 400.000 Gbps   2.04890794475197 bps 2.049 Gbps 
Brno → Olomouc  0.947062311348721 % 0.947 %   400 bps 400.000 Gbps   3.78824924539488 bps 3.788 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.290097968855892 % 0.290 %   400 bps 400.000 Gbps   1.16039187542357 bps 1.160 Gbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.774289496547983 % 0.774 %   400 bps 400.000 Gbps   3.09715798619193 bps 3.097 Gbps 
Olomouc → Ostrava  1.29890485632428 % 1.299 %   400 bps 400.000 Gbps   5.19561942529713 bps 5.196 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.465522578559248 % 0.466 %   400 bps 400.000 Gbps   1.86209031423699 bps 1.862 Gbps 
Ostrava → Brno  0.0326375086847859 % 0.033 %   100 bps 100.000 Gbps   32.637508684786 bps 32.638 Mbps 
Brno → Ostrava  0.0138537249795948 % 0.014 %   100 bps 100.000 Gbps   13.8537249795948 bps 13.854 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.24166016014489 % 2.242 %   10 bps 10.000 Gbps   224.16601601449 bps 224.166 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.12087342403588 % 1.121 %   10 bps 10.000 Gbps   112.087342403588 bps 112.087 Mbps 
Ostrava → Opava  2.24166016014489 % 2.242 %   10 bps 10.000 Gbps   224.166016014489 bps 224.166 Mbps 
Opava → Ostrava  1.12087342403588 % 1.121 %   10 bps 10.000 Gbps   112.087342403588 bps 112.087 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.74547433866444 % 1.745 %   10 bps 10.000 Gbps   174.547433866444 bps 174.547 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.349571021290163 % 0.350 %   10 bps 10.000 Gbps   34.9571021290163 bps 34.957 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.228469894971233 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.3879579884931 bps 91.388 Kbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.227432036122133 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.9728144488532 bps 90.973 Kbps 
Plzeň → Cheb  1.44171006358714 % 1.442 %   10 bps 10.000 Gbps   144.171006358714 bps 144.171 Mbps 
Cheb → Plzeň  1.4478173846512 % 1.448 %   10 bps 10.000 Gbps   144.78173846512 bps 144.782 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.06300102341559 % 0.063 %   100 bps 100.000 Gbps   63.00102341559 bps 63.001 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.207115739679753 % 0.207 %   100 bps 100.000 Gbps   207.115739679753 bps 207.116 Mbps 
Plzeň → Praha  1.13370774416353 % 1.134 %   100 bps 100.000 Gbps   1.13370774416353 bps 1.134 Gbps 
Praha → Plzeň  1.44699663219048 % 1.447 %   100 bps 100.000 Gbps   1.44699663219048 bps 1.447 Gbps 
Poděbrady → Praha  2.70238641833589 % 2.702 %   1000 bps 1000.000 Mbps   27.0238641833589 bps 27.024 Mbps 
Praha → Poděbrady  12.2597164473814 % 12.260 %   1000 bps 1000.000 Mbps   122.597164473814 bps 122.597 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.758082775953397 % 0.758 %   10 bps 10.000 Gbps   75.8082775953397 bps 75.808 Mbps 
AMS-IX → Praha  22.9959917029027 % 22.996 %   10 bps 10.000 Gbps   2.29959917029027 bps 2.300 Gbps 
Praha → Brno  3.10099297150174 % 3.101 %   100 bps 100.000 Gbps   3.10099297150174 bps 3.101 Gbps 
Brno → Praha  0.764770869506155 % 0.765 %   100 bps 100.000 Gbps   764.770869506154 bps 764.771 Mbps 
Praha → GÉANT2  3.71016942045618 % 3.710 %   100 bps 100.000 Gbps   3.71014855315548 bps 3.710 Gbps 
GÉANT2 → Praha  6.15962862115764 % 6.160 %   100 bps 100.000 Gbps   6.15953633120012 bps 6.160 Gbps 
Praha → Hradec Králové  6.02420441548405 % 6.024 %   100 bps 100.000 Gbps   6.02420441548405 bps 6.024 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.46047227692831 % 1.460 %   100 bps 100.000 Gbps   1.46047227692831 bps 1.460 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.37799625308047 % 1.378 %   400 bps 400.000 Gbps   5.51128255501019 bps 5.511 Gbps 
NIX.cz → Praha  4.45269276760071 % 4.453 %   400 bps 400.000 Gbps   17.8081406338559 bps 17.808 Gbps 
Pardubice → Praha  0.182933705783998 % 0.183 %   100 bps 100.000 Gbps   182.933705783998 bps 182.934 Mbps 
Praha → Pardubice  0.789620677950899 % 0.790 %   100 bps 100.000 Gbps   789.620677950899 bps 789.621 Mbps 
Praha → Public Internet  2.03241563311213 % 2.032 %   20 bps 20.000 Gbps   406.483126622427 bps 406.483 Mbps 
Public Internet → Praha  3.16670624949268 % 3.167 %   20 bps 20.000 Gbps   633.341249898536 bps 633.341 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.260350375707706 % 0.260 %   100 bps 100.000 Gbps   260.350375707707 bps 260.350 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  0.941628457481606 % 0.942 %   100 bps 100.000 Gbps   941.628457481606 bps 941.628 Mbps 
Praha → České Budějovice  0.277400657207812 % 0.277 %   100 bps 100.000 Gbps   277.400657207812 bps 277.401 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.283865972408118 % 0.284 %   100 bps 100.000 Gbps   283.865972408118 bps 283.866 Mbps 
Zlín → Brno  0.185585716617475 % 0.186 %   100 bps 100.000 Gbps   185.585716617475 bps 185.586 Mbps 
Brno → Zlín  0.640476113976392 % 0.640 %   100 bps 100.000 Gbps   640.476113976393 bps 640.476 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.228211381871199 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.2845527484795 bps 91.285 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.227266208796967 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.9064835187868 bps 90.906 Kbps 
Cheb → Ústí nad Labem  0.0607240911519585 % 0.061 %   10 bps 10.000 Gbps   6.07240911519585 bps 6.072 Mbps 
Ústí nad Labem → Cheb  0.0608836426629292 % 0.061 %   10 bps 10.000 Gbps   6.08836426629293 bps 6.088 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.20689010118268 % 0.207 %   10 bps 10.000 Gbps   20.689010118268 bps 20.689 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.20517296318728 % 0.205 %   10 bps 10.000 Gbps   20.517296318728 bps 20.517 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  1.35942053998365 % 1.359 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   135.942053998365 bps 135.942 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  3.96332066975791 % 3.963 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   396.332066975791 bps 396.332 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.05615084644455 % 1.056 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   105.615084644455 bps 105.615 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.958191916676228 % 0.958 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   95.8191916676228 bps 95.819 Kbps 
České Budějovice → Tábor  3.72600161502349 % 3.726 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   3.72600161502349 bps 3.726 Mbps 
Tábor → České Budějovice  1.56389739333025 % 1.564 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   1.56389739333025 bps 1.564 Mbps 
Summary  empty NA   7.046 bps 7.046 Tbps   82.8730799586298 bps 82.873 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon May 22 00:10:42 2023