CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2023/7/31

Average load for period: 2023/07/31 00:00:00 - 2023/08/06 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2023/07/31 00:00:00 - 2023/08/06 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2023/7/31
ACONET->Brno  3.453%  Brno->ACONET  11.695%  Brno->Lednice  0.483%  Lednice->Brno  2.034%  Brno->Olomouc  1.118%  Olomouc->Brno  0.517%  Brno->SANET  2.552%  SANET->Brno  1.399%  Brno->Vyškov  0.798%  Vyškov->Brno  0.141%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.944e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.015e-3 %  České Budějovice->Tábor  3.204e-3 %  Tábor->České Budějovice  0.224e-3 %  Děčín->Most  1.016e-3 %  Most->Děčín  1.016e-3 %  Brno->Jihlava  0.361%  Jihlava->Brno  0.322%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.138%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.084%  Jihlava->Plzeň  0.193%  Plzeň->Jihlava  0.292%  Jihlava->Telč  0.154%  Telč->Jihlava  0.021%  Hradec Králové->Liberec  0.529%  Liberec->Hradec Králové  0.129%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.772e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  2.280e-3 %  Most->Plzeň  2.179e-3 %  Plzeň->Most  1.067e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  0.619%  Olomouc->Hradec Králové  0.456%  Olomouc->Ostrava  1.976%  Ostrava->Olomouc  0.623%  Brno->Ostrava  0.012%  Ostrava->Brno  0.052%  Karviná->Ostrava  1.235%  Ostrava->Karviná  1.658%  Opava->Ostrava  1.235%  Ostrava->Opava  1.658%  Ostrava->Pionier  1.143%  Pionier->Ostrava  0.510%  Hradec Králové->Pardubice  0.270e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.270e-3 %  Cheb->Plzeň  0.632%  Plzeň->Cheb  0.696%  Plzeň->Praha  0.732%  Praha->Plzeň  0.909%  Poděbrady->Praha  1.527%  Praha->Poděbrady  4.975%  AMS-IX->Praha  16.103%  Praha->AMS-IX  0.670%  Brno->Praha  0.647%  Praha->Brno  1.664%  České Budějovice->Praha  0.260%  Praha->České Budějovice  0.435%  GÉANT2->Praha  7.232%  Praha->GÉANT2  2.259%  Hradec Králové->Praha  0.376%  Praha->Hradec Králové  0.901%  Pardubice->Praha  0.106%  Praha->Pardubice  0.377%  Praha->Ústí nad
Labem  0.629%  Ústí nad
Labem->Praha  0.201%  Cheb->Ústí nad
Labem  0.018%  Ústí nad
Labem->Cheb  0.020%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.261%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.265%  Most->Ústí nad
Labem  1.311e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  2.633e-3 %  Brno->Zlín  0.329%  Zlín->Brno  0.099%  Olomouc->Zlín  0.228e-3 %  Zlín->Olomouc  0.228e-3 %  NIX.cz->Praha  3.424%  Praha->NIX.cz  0.955%  Praha->Public Internet  3.259%  Public Internet->Praha  4.393% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/07/31 00:00:00 - 2023/08/06 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/07/31 00:00:00 - 2023/08/06 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  11.6948573787204 % 11.695 %   10 bps 10.000 Gbps   1.16948573787204 bps 1.169 Gbps 
ACONET → Brno  3.45257784692415 % 3.453 %   10 bps 10.000 Gbps   345.257784692415 bps 345.258 Mbps 
Lednice → Brno  2.03367802572366 % 2.034 %   10 bps 10.000 Gbps   203.367802572366 bps 203.368 Mbps 
Brno → Lednice  0.482966283850539 % 0.483 %   10 bps 10.000 Gbps   48.2966283850539 bps 48.297 Mbps 
Olomouc → Brno  0.516771864885061 % 0.517 %   400 bps 400.000 Gbps   2.0670839777976 bps 2.067 Gbps 
Brno → Olomouc  1.11782409343333 % 1.118 %   400 bps 400.000 Gbps   4.47129288461886 bps 4.471 Gbps 
Brno → SANET  2.55177577749862 % 2.552 %   40 bps 40.000 Gbps   1.02071031099945 bps 1.021 Gbps 
SANET → Brno  1.39920869702866 % 1.399 %   40 bps 40.000 Gbps   559.683478811462 bps 559.683 Mbps 
Brno → Vyškov  0.797894461650565 % 0.798 %   10 bps 10.000 Gbps   79.7894461650565 bps 79.789 Mbps 
Vyškov → Brno  0.140670833718503 % 0.141 %   10 bps 10.000 Gbps   14.0670833718503 bps 14.067 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.943886449885349 % 0.944 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.3886449885349 bps 94.389 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01538812188649 % 1.015 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.538812188649 bps 101.539 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.224406745340246 % 0.224 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   224.406745340246 bps 224.407 Kbps 
České Budějovice → Tábor  3.20418910282911 % 3.204 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   3.20418910282911 bps 3.204 Mbps 
Most → Děčín  1.0160616740563 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.60616740563 bps 101.606 Kbps 
Děčín → Most  1.01614743779178 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.614743779178 bps 101.615 Kbps 
Brno → Jihlava  0.360515619055443 % 0.361 %   400 bps 400.000 Gbps   1.44206247622177 bps 1.442 Gbps 
Jihlava → Brno  0.32233657049101 % 0.322 %   400 bps 400.000 Gbps   1.28934628196404 bps 1.289 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0841112241178407 % 0.084 %   10 bps 10.000 Gbps   8.41112241178406 bps 8.411 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.13799607830273 % 0.138 %   10 bps 10.000 Gbps   13.799607830273 bps 13.800 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.192739648266248 % 0.193 %   100 bps 100.000 Gbps   192.739648266248 bps 192.740 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.292244604987176 % 0.292 %   100 bps 100.000 Gbps   292.244604987176 bps 292.245 Mbps 
Jihlava → Telč  0.154492938502129 % 0.154 %   10 bps 10.000 Gbps   15.4492938502129 bps 15.449 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0206443938061363 % 0.021 %   10 bps 10.000 Gbps   2.06443938061363 bps 2.064 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.12908221953002 % 0.129 %   100 bps 100.000 Gbps   129.08221953002 bps 129.082 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  0.528572755726621 % 0.529 %   100 bps 100.000 Gbps   528.572755726622 bps 528.573 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.771977446984825 % 0.772 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   308.79097879393 bps 308.791 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  2.27996533061956 % 2.280 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   911.986132247823 bps 911.986 Kbps 
Most → Plzeň  2.17879720593813 % 2.179 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.7879720593813 bps 21.788 Kbps 
Plzeň → Most  1.06685851679283 % 1.067 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.6685851679283 bps 10.669 Kbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.619153734604266 % 0.619 %   400 bps 400.000 Gbps   2.47661493841707 bps 2.477 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.455995572351327 % 0.456 %   400 bps 400.000 Gbps   1.82398228940531 bps 1.824 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.62318595940455 % 0.623 %   400 bps 400.000 Gbps   2.4927438376182 bps 2.493 Gbps 
Olomouc → Ostrava  1.97552062570889 % 1.976 %   400 bps 400.000 Gbps   7.90208250283554 bps 7.902 Gbps 
Ostrava → Brno  0.0524701818662724 % 0.052 %   100 bps 100.000 Gbps   52.4701818662724 bps 52.470 Mbps 
Brno → Ostrava  0.0122360457819492 % 0.012 %   100 bps 100.000 Gbps   12.2360457819492 bps 12.236 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.23545368117452 % 1.235 %   10 bps 10.000 Gbps   123.545368117452 bps 123.545 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.65760274586175 % 1.658 %   10 bps 10.000 Gbps   165.760274586176 bps 165.760 Mbps 
Ostrava → Opava  1.65760274586175 % 1.658 %   10 bps 10.000 Gbps   165.760274586176 bps 165.760 Mbps 
Opava → Ostrava  1.23545368117452 % 1.235 %   10 bps 10.000 Gbps   123.545368117452 bps 123.545 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.510149044608436 % 0.510 %   10 bps 10.000 Gbps   51.0149044608436 bps 51.015 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.14255750511365 % 1.143 %   10 bps 10.000 Gbps   114.255750511365 bps 114.256 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.270393468845542 % 0.270 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   108.157387538217 bps 108.157 Kbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.269858402248744 % 0.270 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   107.943360899498 bps 107.943 Kbps 
Plzeň → Cheb  0.696219098408699 % 0.696 %   10 bps 10.000 Gbps   69.6219098408699 bps 69.622 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.631998487476717 % 0.632 %   10 bps 10.000 Gbps   63.1998487476717 bps 63.200 Mbps 
Praha → Plzeň  0.909003032071803 % 0.909 %   100 bps 100.000 Gbps   909.003032071803 bps 909.003 Mbps 
Plzeň → Praha  0.731782539843721 % 0.732 %   100 bps 100.000 Gbps   731.78253984372 bps 731.783 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.52683965455786 % 1.527 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.2683965455785 bps 15.268 Mbps 
Praha → Poděbrady  4.97495074639523 % 4.975 %   1000 bps 1000.000 Mbps   49.7495074639523 bps 49.750 Mbps 
AMS-IX → Praha  16.1030089076201 % 16.103 %   10 bps 10.000 Gbps   1.610300890762 bps 1.610 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.669678908851938 % 0.670 %   10 bps 10.000 Gbps   66.9678908851937 bps 66.968 Mbps 
Praha → Brno  1.66350299218607 % 1.664 %   100 bps 100.000 Gbps   1.66350299218607 bps 1.664 Gbps 
Brno → Praha  0.646712496987586 % 0.647 %   100 bps 100.000 Gbps   646.712496987586 bps 646.712 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.260124986808986 % 0.260 %   100 bps 100.000 Gbps   260.124986808986 bps 260.125 Mbps 
Praha → České Budějovice  0.435059084520798 % 0.435 %   100 bps 100.000 Gbps   435.059084520798 bps 435.059 Mbps 
Praha → GÉANT2  2.25852484072511 % 2.259 %   100 bps 100.000 Gbps   2.25851703473145 bps 2.259 Gbps 
GÉANT2 → Praha  7.23173835914131 % 7.232 %   100 bps 100.000 Gbps   7.23165275174529 bps 7.232 Gbps 
Praha → Hradec Králové  0.900551097703503 % 0.901 %   400 bps 400.000 Gbps   2.25035725419994 bps 2.250 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.375780513025212 % 0.376 %   400 bps 400.000 Gbps   1.15501887991226 bps 1.155 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.954725742609927 % 0.955 %   400 bps 400.000 Gbps   3.81846659568777 bps 3.818 Gbps 
NIX.cz → Praha  3.42390155192388 % 3.424 %   400 bps 400.000 Gbps   13.6939050895998 bps 13.694 Gbps 
Praha → Pardubice  0.37663409073424 % 0.377 %   100 bps 100.000 Gbps   376.63409073424 bps 376.634 Mbps 
Pardubice → Praha  0.105507592901477 % 0.106 %   100 bps 100.000 Gbps   105.507592901477 bps 105.508 Mbps 
Praha → Public Internet  3.25933806500228 % 3.259 %   20 bps 20.000 Gbps   651.867613000455 bps 651.868 Mbps 
Public Internet → Praha  4.39325057847304 % 4.393 %   20 bps 20.000 Gbps   878.650115694608 bps 878.650 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.200899557282589 % 0.201 %   100 bps 100.000 Gbps   200.899557282589 bps 200.900 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  0.629085967243784 % 0.629 %   100 bps 100.000 Gbps   629.085967243784 bps 629.086 Mbps 
Cheb → Ústí nad Labem  0.0180732453160637 % 0.018 %   10 bps 10.000 Gbps   1.80732453160638 bps 1.807 Mbps 
Ústí nad Labem → Cheb  0.0196328697357177 % 0.020 %   10 bps 10.000 Gbps   1.96328697357177 bps 1.963 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.264959350259541 % 0.265 %   10 bps 10.000 Gbps   26.4959350259541 bps 26.496 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.261126327904504 % 0.261 %   10 bps 10.000 Gbps   26.1126327904504 bps 26.113 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  2.63301260158715 % 2.633 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   263.301260158715 bps 263.301 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  1.31140287656285 % 1.311 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   131.140287656285 bps 131.140 Kbps 
Zlín → Brno  0.0986487064551392 % 0.099 %   100 bps 100.000 Gbps   98.648706455139 bps 98.649 Mbps 
Brno → Zlín  0.328727824281965 % 0.329 %   100 bps 100.000 Gbps   328.727824281965 bps 328.728 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.227679952157434 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.0719808629735 bps 91.072 Kbps 
Zlín → Olomouc  0.228256881894508 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.3027527578031 bps 91.303 Kbps 
Summary  empty NA   7.664 bps 7.664 Tbps   69.65830504613 bps 69.658 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Aug 7 00:11:19 2023