CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2023/8/7

Average load for period: 2023/08/07 00:00:00 - 2023/08/13 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2023/08/07 00:00:00 - 2023/08/13 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2023/8/7
ACONET->Brno  1.845%  Brno->ACONET  12.351%  Brno->Lednice  0.569%  Lednice->Brno  1.971%  Brno->Olomouc  0.666%  Olomouc->Brno  0.503%  Brno->SANET  2.645%  SANET->Brno  1.223%  Brno->Vyškov  1.102%  Vyškov->Brno  0.156%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.943e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.015e-3 %  České Budějovice->Tábor  3.340e-3 %  Tábor->České Budějovice  0.224e-3 %  Děčín->Most  1.016e-3 %  Most->Děčín  1.016e-3 %  Brno->Jihlava  0.479%  Jihlava->Brno  0.238%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.223%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.047%  Jihlava->Telč  0.130%  Telč->Jihlava  0.019%  Hradec Králové->Liberec  0.486%  Liberec->Hradec Králové  0.125%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.036%  Ústí nad
Labem->Liberec  0.136%  Most->Plzeň  2.142e-3 %  Plzeň->Most  1.066e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  NA  Olomouc->Hradec Králové  NA  Olomouc->Ostrava  1.585%  Ostrava->Olomouc  0.592%  Brno->Ostrava  9.560e-3 %  Ostrava->Brno  0.032%  Karviná->Ostrava  1.270%  Ostrava->Karviná  1.778%  Opava->Ostrava  1.270%  Ostrava->Opava  1.778%  Ostrava->Pionier  0.894%  Pionier->Ostrava  0.393%  Hradec Králové->Pardubice  0.198%  Pardubice->Hradec Králové  0.220%  Cheb->Plzeň  1.455%  Plzeň->Cheb  1.474%  Jihlava->Plzeň  0.240%  Plzeň->Jihlava  0.255%  Plzeň->Praha  0.463%  Praha->Plzeň  1.069%  Poděbrady->Praha  1.542%  Praha->Poděbrady  4.783%  AMS-IX->Praha  15.537%  Praha->AMS-IX  0.746%  Brno->Praha  0.482%  Praha->Brno  1.800%  České Budějovice->Praha  0.209%  Praha->České Budějovice  0.447%  GÉANT2->Praha  5.523%  Praha->GÉANT2  2.250%  Hradec Králové->Praha  0.311%  Praha->Hradec Králové  1.096%  Pardubice->Praha  0.079%  Praha->Pardubice  0.382%  Praha->Ústí nad
Labem  0.709%  Ústí nad
Labem->Praha  0.187%  Cheb->Ústí nad
Labem  0.046%  Ústí nad
Labem->Cheb  0.046%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.164%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.164%  Most->Ústí nad
Labem  1.439e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  4.574e-3 %  Brno->Zlín  0.341%  Zlín->Brno  0.289%  Olomouc->Zlín  0.227e-3 %  Zlín->Olomouc  0.228e-3 %  NIX.cz->Praha  2.887%  Praha->NIX.cz  0.905%  Praha->Public Internet  3.451%  Public Internet->Praha  4.440% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/08/07 00:00:00 - 2023/08/13 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/08/07 00:00:00 - 2023/08/13 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  12.350544456079 % 12.351 %   10 bps 10.000 Gbps   1.2350544456079 bps 1.235 Gbps 
ACONET → Brno  1.84514189383884 % 1.845 %   10 bps 10.000 Gbps   184.514189383884 bps 184.514 Mbps 
Lednice → Brno  1.97149776117066 % 1.971 %   10 bps 10.000 Gbps   197.149776117066 bps 197.150 Mbps 
Brno → Lednice  0.569449499785413 % 0.569 %   10 bps 10.000 Gbps   56.9449499785413 bps 56.945 Mbps 
Brno → Olomouc  0.665849146753338 % 0.666 %   400 bps 400.000 Gbps   2.66339576562072 bps 2.663 Gbps 
Olomouc → Brno  0.50267559444705 % 0.503 %   400 bps 400.000 Gbps   2.01070155876405 bps 2.011 Gbps 
SANET → Brno  1.22323993443233 % 1.223 %   40 bps 40.000 Gbps   489.295973772932 bps 489.296 Mbps 
Brno → SANET  2.64493361479499 % 2.645 %   40 bps 40.000 Gbps   1.05797344591799 bps 1.058 Gbps 
Vyškov → Brno  0.156036788420714 % 0.156 %   10 bps 10.000 Gbps   15.6036788420714 bps 15.604 Mbps 
Brno → Vyškov  1.10238966677003 % 1.102 %   10 bps 10.000 Gbps   110.238966677003 bps 110.239 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.943164683070242 % 0.943 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.3164683070242 bps 94.316 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01501677709757 % 1.015 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.501677709757 bps 101.502 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.224375097590026 % 0.224 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   224.375097590026 bps 224.375 Kbps 
České Budějovice → Tábor  3.33951615551562 % 3.340 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   3.33951615551562 bps 3.340 Mbps 
Most → Děčín  1.01592622775132 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.592622775132 bps 101.593 Kbps 
Děčín → Most  1.01610858522039 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.610858522039 bps 101.611 Kbps 
Brno → Jihlava  0.478911395025524 % 0.479 %   400 bps 400.000 Gbps   1.9156455801021 bps 1.916 Gbps 
Jihlava → Brno  0.238357425704413 % 0.238 %   400 bps 400.000 Gbps   953.429702817652 bps 953.430 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0472149771634245 % 0.047 %   10 bps 10.000 Gbps   4.72149771634245 bps 4.721 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.222824414315598 % 0.223 %   10 bps 10.000 Gbps   22.2824414315598 bps 22.282 Mbps 
Jihlava → Telč  0.129724589587736 % 0.130 %   10 bps 10.000 Gbps   12.9724589587736 bps 12.972 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0187997152146599 % 0.019 %   10 bps 10.000 Gbps   1.87997152146599 bps 1.880 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  0.485873521934925 % 0.486 %   100 bps 100.000 Gbps   485.873521934925 bps 485.874 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.125490682899284 % 0.125 %   100 bps 100.000 Gbps   125.490682899284 bps 125.491 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.135927870130181 % 0.136 %   40 bps 40.000 Gbps   54.3711480520724 bps 54.371 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.0355954547847423 % 0.036 %   40 bps 40.000 Gbps   14.2381819138969 bps 14.238 Mbps 
Most → Plzeň  2.14181989830666 % 2.142 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.4181989830666 bps 21.418 Kbps 
Plzeň → Most  1.06580391048329 % 1.066 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.6580391048329 bps 10.658 Kbps 
Olomouc->Hradec Králové  empty NA   empty NA   empty NA 
Hradec Králové->Olomouc  empty NA   empty NA   empty NA 
Olomouc → Ostrava  1.58516638953407 % 1.585 %   400 bps 400.000 Gbps   6.34066555813627 bps 6.341 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.591902747693601 % 0.592 %   400 bps 400.000 Gbps   2.3676109907744 bps 2.368 Gbps 
Brno → Ostrava  9.56006051928658 % 9.560 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   9.56006051928656 bps 9.560 Mbps 
Ostrava → Brno  0.0321952586222235 % 0.032 %   100 bps 100.000 Gbps   32.1952586222235 bps 32.195 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.27041941990456 % 1.270 %   10 bps 10.000 Gbps   127.041941990456 bps 127.042 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.77834488415555 % 1.778 %   10 bps 10.000 Gbps   177.834488415555 bps 177.834 Mbps 
Opava → Ostrava  1.27041941990456 % 1.270 %   10 bps 10.000 Gbps   127.041941990456 bps 127.042 Mbps 
Ostrava → Opava  1.77834488415555 % 1.778 %   10 bps 10.000 Gbps   177.834488415555 bps 177.834 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.393107108967751 % 0.393 %   10 bps 10.000 Gbps   39.3107108967751 bps 39.311 Mbps 
Ostrava → Pionier  0.893812261494996 % 0.894 %   10 bps 10.000 Gbps   89.3812261494997 bps 89.381 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.220165825990854 % 0.220 %   40 bps 40.000 Gbps   88.0663303963416 bps 88.066 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.198367404028318 % 0.198 %   40 bps 40.000 Gbps   79.3469616113272 bps 79.347 Mbps 
Cheb → Plzeň  1.45543656614141 % 1.455 %   10 bps 10.000 Gbps   145.54365661414 bps 145.544 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.47438107385829 % 1.474 %   10 bps 10.000 Gbps   147.43810738583 bps 147.438 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.254780019317612 % 0.255 %   100 bps 100.000 Gbps   254.780019317612 bps 254.780 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.240116626492252 % 0.240 %   100 bps 100.000 Gbps   240.116626492252 bps 240.117 Mbps 
Plzeň → Praha  0.463345176372426 % 0.463 %   100 bps 100.000 Gbps   463.345176372425 bps 463.345 Mbps 
Praha → Plzeň  1.06910612856383 % 1.069 %   100 bps 100.000 Gbps   1.06910612856383 bps 1.069 Gbps 
Poděbrady → Praha  1.54220812285801 % 1.542 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.4220812285801 bps 15.422 Mbps 
Praha → Poděbrady  4.78338943801858 % 4.783 %   1000 bps 1000.000 Mbps   47.8338943801858 bps 47.834 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.746379177238558 % 0.746 %   10 bps 10.000 Gbps   74.6379177238558 bps 74.638 Mbps 
AMS-IX → Praha  15.5365028036355 % 15.537 %   10 bps 10.000 Gbps   1.55365028036354 bps 1.554 Gbps 
Praha → Brno  1.80020849210411 % 1.800 %   100 bps 100.000 Gbps   1.80020849210412 bps 1.800 Gbps 
Brno → Praha  0.481829744095642 % 0.482 %   100 bps 100.000 Gbps   481.829744095641 bps 481.830 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.20901400765426 % 0.209 %   100 bps 100.000 Gbps   209.01400765426 bps 209.014 Mbps 
Praha → České Budějovice  0.446730157350346 % 0.447 %   100 bps 100.000 Gbps   446.730157350346 bps 446.730 Mbps 
GÉANT2 → Praha  5.52282045341666 % 5.523 %   100 bps 100.000 Gbps   5.52272182534584 bps 5.523 Gbps 
Praha → GÉANT2  2.24993803496519 % 2.250 %   100 bps 100.000 Gbps   2.24993022256696 bps 2.250 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.310624128611986 % 0.311 %   100 bps 100.000 Gbps   310.624128611986 bps 310.624 Mbps 
Praha → Hradec Králové  1.0964341868592 % 1.096 %   100 bps 100.000 Gbps   1.0964341868592 bps 1.096 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.88697920393762 % 2.887 %   400 bps 400.000 Gbps   11.5307249284297 bps 11.531 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.904839066962468 % 0.905 %   400 bps 400.000 Gbps   3.615829896774 bps 3.616 Gbps 
Pardubice → Praha  0.078724581920155 % 0.079 %   100 bps 100.000 Gbps   78.7245819201549 bps 78.725 Mbps 
Praha → Pardubice  0.381960492357367 % 0.382 %   100 bps 100.000 Gbps   381.960492357367 bps 381.960 Mbps 
Public Internet → Praha  4.44004497112046 % 4.440 %   20 bps 20.000 Gbps   888.008994224092 bps 888.009 Mbps 
Praha → Public Internet  3.45141700737879 % 3.451 %   20 bps 20.000 Gbps   690.283401475758 bps 690.283 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  0.709202284832807 % 0.709 %   100 bps 100.000 Gbps   709.202284832807 bps 709.202 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.187336025924689 % 0.187 %   100 bps 100.000 Gbps   187.336025924689 bps 187.336 Mbps 
Cheb → Ústí nad Labem  0.0455038979601104 % 0.046 %   10 bps 10.000 Gbps   4.55038979601104 bps 4.550 Mbps 
Ústí nad Labem → Cheb  0.0456614109967779 % 0.046 %   10 bps 10.000 Gbps   4.56614109967779 bps 4.566 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.164483512827211 % 0.164 %   10 bps 10.000 Gbps   16.4483512827211 bps 16.448 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.164317786101349 % 0.164 %   10 bps 10.000 Gbps   16.4317786101349 bps 16.432 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  1.43929400644589 % 1.439 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   143.929400644589 bps 143.929 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  4.57424603679436 % 4.574 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   457.424603679435 bps 457.425 Kbps 
Brno → Zlín  0.340506916501777 % 0.341 %   100 bps 100.000 Gbps   340.506916501777 bps 340.507 Mbps 
Zlín → Brno  0.288878506428332 % 0.289 %   100 bps 100.000 Gbps   288.878506428332 bps 288.879 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.228237022270028 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.2948089080112 bps 91.295 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.227332862891838 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.9331451567352 bps 90.933 Kbps 
Summary  empty NA   6.264 bps 6.264 Tbps   56.1552658097131 bps 56.155 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Aug 14 00:10:50 2023