CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2023/8/14

Average load for period: 2023/08/14 00:00:00 - 2023/08/20 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2023/08/14 00:00:00 - 2023/08/20 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2023/8/14
ACONET->Brno  2.246%  Brno->ACONET  10.762%  Brno->Lednice  0.478%  Lednice->Brno  1.987%  Brno->Olomouc  0.476%  Olomouc->Brno  0.364%  Brno->SANET  2.507%  SANET->Brno  1.218%  Brno->Vyškov  0.830%  Vyškov->Brno  0.149%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.946e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.017e-3 %  České Budějovice->Tábor  3.290e-3 %  Tábor->České Budějovice  0.342e-3 %  Děčín->Most  1.017e-3 %  Most->Děčín  1.017e-3 %  Brno->Jihlava  0.340%  Jihlava->Brno  0.254%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.111%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.757%  Jihlava->Plzeň  0.151%  Plzeň->Jihlava  0.239%  Jihlava->Telč  0.122%  Telč->Jihlava  0.325%  Hradec Králové->Liberec  0.609%  Liberec->Hradec Králové  0.125%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.346e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.328e-3 %  Most->Plzeň  2.141e-3 %  Plzeň->Most  1.072e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  NA  Olomouc->Hradec Králové  NA  Olomouc->Ostrava  0.734%  Ostrava->Olomouc  0.503%  Brno->Ostrava  0.010%  Ostrava->Brno  8.761e-3 %  Karviná->Ostrava  1.396%  Ostrava->Karviná  1.771%  Opava->Ostrava  1.396%  Ostrava->Opava  1.771%  Ostrava->Pionier  0.860%  Pionier->Ostrava  0.336%  Hradec Králové->Pardubice  0.315e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.315e-3 %  Cheb->Plzeň  0.947%  Plzeň->Cheb  0.951%  Plzeň->Praha  1.291%  Praha->Plzeň  1.784%  Poděbrady->Praha  1.462%  Praha->Poděbrady  5.184%  AMS-IX->Praha  15.854%  Praha->AMS-IX  0.740%  Brno->Praha  0.481%  Praha->Brno  1.511%  České Budějovice->Praha  0.206%  Praha->České Budějovice  0.458%  GÉANT2->Praha  6.716%  Praha->GÉANT2  3.124%  Hradec Králové->Praha  0.263%  Praha->Hradec Králové  1.098%  Pardubice->Praha  0.108%  Praha->Pardubice  0.382%  Praha->Ústí nad
Labem  0.636%  Ústí nad
Labem->Praha  0.188%  Cheb->Ústí nad
Labem  0.033%  Ústí nad
Labem->Cheb  0.033%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.299%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.299%  Most->Ústí nad
Labem  1.259e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  2.855e-3 %  Brno->Zlín  0.369%  Zlín->Brno  0.166%  Olomouc->Zlín  0.228e-3 %  Zlín->Olomouc  0.229e-3 %  NIX.cz->Praha  2.238%  Praha->NIX.cz  0.886%  Praha->Public Internet  3.246%  Public Internet->Praha  4.497% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/08/14 00:00:00 - 2023/08/20 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/08/14 00:00:00 - 2023/08/20 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  2.24614474316448 % 2.246 %   10 bps 10.000 Gbps   224.614474316448 bps 224.614 Mbps 
Brno → ACONET  10.7622124333795 % 10.762 %   10 bps 10.000 Gbps   1.07622124333795 bps 1.076 Gbps 
Brno → Lednice  0.47772631796855 % 0.478 %   10 bps 10.000 Gbps   47.772631796855 bps 47.773 Mbps 
Lednice → Brno  1.9873728436113 % 1.987 %   10 bps 10.000 Gbps   198.73728436113 bps 198.737 Mbps 
Brno → Olomouc  0.476402283835386 % 0.476 %   400 bps 400.000 Gbps   1.90560913534155 bps 1.906 Gbps 
Olomouc → Brno  0.364360836618247 % 0.364 %   400 bps 400.000 Gbps   1.45744334647299 bps 1.457 Gbps 
Brno → SANET  2.50733171448524 % 2.507 %   40 bps 40.000 Gbps   1.0029326857941 bps 1.003 Gbps 
SANET → Brno  1.21812083876092 % 1.218 %   40 bps 40.000 Gbps   487.248335504368 bps 487.248 Mbps 
Brno → Vyškov  0.830463785956936 % 0.830 %   10 bps 10.000 Gbps   83.0463785956936 bps 83.046 Mbps 
Vyškov → Brno  0.149233812620613 % 0.149 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9233812620613 bps 14.923 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01695821325411 % 1.017 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.695821325411 bps 101.696 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.945630904223695 % 0.946 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.5630904223695 bps 94.563 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.341894261508563 % 0.342 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   341.894261508562 bps 341.894 Kbps 
České Budějovice → Tábor  3.28982019246998 % 3.290 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   3.28982019246998 bps 3.290 Mbps 
Děčín → Most  1.01706368252202 % 1.017 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.706368252202 bps 101.706 Kbps 
Most → Děčín  1.01711574161253 % 1.017 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.711574161253 bps 101.712 Kbps 
Brno → Jihlava  0.339692816814192 % 0.340 %   400 bps 400.000 Gbps   1.35877126725677 bps 1.359 Gbps 
Jihlava → Brno  0.254023868284701 % 0.254 %   400 bps 400.000 Gbps   1.01609547313881 bps 1.016 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.757051568086264 % 0.757 %   10 bps 10.000 Gbps   75.7051568086264 bps 75.705 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.110649770225684 % 0.111 %   10 bps 10.000 Gbps   11.0649770225684 bps 11.065 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.238775130863643 % 0.239 %   100 bps 100.000 Gbps   238.775130863643 bps 238.775 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.151185578728077 % 0.151 %   100 bps 100.000 Gbps   151.185578728076 bps 151.186 Mbps 
Jihlava → Telč  0.122423002173562 % 0.122 %   10 bps 10.000 Gbps   12.2423002173562 bps 12.242 Mbps 
Telč → Jihlava  0.324842634811208 % 0.325 %   10 bps 10.000 Gbps   32.4842634811209 bps 32.484 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  0.608722622408451 % 0.609 %   100 bps 100.000 Gbps   608.72262240845 bps 608.723 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.124674824599984 % 0.125 %   100 bps 100.000 Gbps   124.674824599984 bps 124.675 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.346461395946142 % 0.346 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   138.584558378457 bps 138.585 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.327773983450159 % 0.328 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   131.109593380063 bps 131.110 Kbps 
Most → Plzeň  2.14073238465968 % 2.141 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.4073238465968 bps 21.407 Kbps 
Plzeň → Most  1.07158468697692 % 1.072 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.7158468697692 bps 10.716 Kbps 
Hradec Králové->Olomouc  empty NA   empty NA   empty NA 
Olomouc->Hradec Králové  empty NA   empty NA   empty NA 
Olomouc → Ostrava  0.734077080752536 % 0.734 %   400 bps 400.000 Gbps   2.93630832301014 bps 2.936 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.503158650381101 % 0.503 %   400 bps 400.000 Gbps   2.01263460152441 bps 2.013 Gbps 
Brno → Ostrava  0.0101291958292899 % 0.010 %   100 bps 100.000 Gbps   10.1291958292899 bps 10.129 Mbps 
Ostrava → Brno  8.76096935150295 % 8.761 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   8.76096935150296 bps 8.761 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.39639070934305 % 1.396 %   10 bps 10.000 Gbps   139.639070934305 bps 139.639 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.7713515802164 % 1.771 %   10 bps 10.000 Gbps   177.13515802164 bps 177.135 Mbps 
Opava → Ostrava  1.39639070934305 % 1.396 %   10 bps 10.000 Gbps   139.639070934305 bps 139.639 Mbps 
Ostrava → Opava  1.7713515802164 % 1.771 %   10 bps 10.000 Gbps   177.13515802164 bps 177.135 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.33573323017526 % 0.336 %   10 bps 10.000 Gbps   33.573323017526 bps 33.573 Mbps 
Ostrava → Pionier  0.860240052025469 % 0.860 %   10 bps 10.000 Gbps   86.0240052025469 bps 86.024 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.315420503565596 % 0.315 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   126.168201426238 bps 126.168 Kbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.314613053349733 % 0.315 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.845221339893 bps 125.845 Kbps 
Plzeň → Cheb  0.951483631547424 % 0.951 %   10 bps 10.000 Gbps   95.1483631547423 bps 95.148 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.947375197201418 % 0.947 %   10 bps 10.000 Gbps   94.7375197201418 bps 94.738 Mbps 
Plzeň → Praha  1.29139795554982 % 1.291 %   100 bps 100.000 Gbps   1.29139795554982 bps 1.291 Gbps 
Praha → Plzeň  1.78363075599304 % 1.784 %   100 bps 100.000 Gbps   1.78363075599304 bps 1.784 Gbps 
Poděbrady → Praha  1.46174194086208 % 1.462 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.6174194086209 bps 14.617 Mbps 
Praha → Poděbrady  5.18440353871234 % 5.184 %   1000 bps 1000.000 Mbps   51.8440353871234 bps 51.844 Mbps 
AMS-IX → Praha  15.8536651193002 % 15.854 %   10 bps 10.000 Gbps   1.58536651193002 bps 1.585 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.739755595782607 % 0.740 %   10 bps 10.000 Gbps   73.9755595782608 bps 73.976 Mbps 
Brno → Praha  0.480636999366165 % 0.481 %   100 bps 100.000 Gbps   480.636999366165 bps 480.637 Mbps 
Praha → Brno  1.51117632266285 % 1.511 %   100 bps 100.000 Gbps   1.51117632266285 bps 1.511 Gbps 
Praha → České Budějovice  0.458109776888381 % 0.458 %   100 bps 100.000 Gbps   458.109776888381 bps 458.110 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.206123726755885 % 0.206 %   100 bps 100.000 Gbps   206.123726755885 bps 206.124 Mbps 
GÉANT2 → Praha  6.71608621822045 % 6.716 %   100 bps 100.000 Gbps   6.7159926681589 bps 6.716 Gbps 
Praha → GÉANT2  3.12357590888647 % 3.124 %   100 bps 100.000 Gbps   3.12356429334639 bps 3.124 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.263079296171431 % 0.263 %   100 bps 100.000 Gbps   263.079296171431 bps 263.079 Mbps 
Praha → Hradec Králové  1.09843222367995 % 1.098 %   100 bps 100.000 Gbps   1.09843222367995 bps 1.098 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.23846725141518 % 2.238 %   400 bps 400.000 Gbps   8.95386900566075 bps 8.954 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.886448977277233 % 0.886 %   400 bps 400.000 Gbps   3.54579590910891 bps 3.546 Gbps 
Pardubice → Praha  0.107735285649691 % 0.108 %   100 bps 100.000 Gbps   107.735285649691 bps 107.735 Mbps 
Praha → Pardubice  0.382176149604101 % 0.382 %   100 bps 100.000 Gbps   382.176149604101 bps 382.176 Mbps 
Praha → Public Internet  3.24603102303671 % 3.246 %   20 bps 20.000 Gbps   649.206204607342 bps 649.206 Mbps 
Public Internet → Praha  4.49658356387611 % 4.497 %   20 bps 20.000 Gbps   899.316712775222 bps 899.317 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.188053218021845 % 0.188 %   100 bps 100.000 Gbps   188.053218021845 bps 188.053 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  0.635737196935635 % 0.636 %   100 bps 100.000 Gbps   635.737196935635 bps 635.737 Mbps 
Cheb → Ústí nad Labem  0.0326175859571761 % 0.033 %   10 bps 10.000 Gbps   3.26175859571761 bps 3.262 Mbps 
Ústí nad Labem → Cheb  0.0325852177404701 % 0.033 %   10 bps 10.000 Gbps   3.25852177404701 bps 3.259 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.29855643519051 % 0.299 %   10 bps 10.000 Gbps   29.855643519051 bps 29.856 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.298848208547099 % 0.299 %   10 bps 10.000 Gbps   29.8848208547099 bps 29.885 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  2.8549230615828 % 2.855 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   285.49230615828 bps 285.492 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  1.25919325324919 % 1.259 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   125.919325324919 bps 125.919 Kbps 
Zlín → Brno  0.166151412468102 % 0.166 %   100 bps 100.000 Gbps   166.151412468102 bps 166.151 Mbps 
Brno → Zlín  0.369068579186843 % 0.369 %   100 bps 100.000 Gbps   369.068579186842 bps 369.069 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.227741238050411 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.0964952201641 bps 91.096 Kbps 
Zlín → Olomouc  0.228654193968592 % 0.229 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.4616775874368 bps 91.462 Kbps 
Summary  empty NA   6.264 bps 6.264 Tbps   50.6656324055272 bps 50.666 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Aug 21 00:10:47 2023