CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2023/8/21

Average load for period: 2023/08/21 00:00:00 - 2023/08/27 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2023/08/21 00:00:00 - 2023/08/27 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2023/8/21
ACONET->Brno  1.898%  Brno->ACONET  11.611%  Brno->Lednice  0.489%  Lednice->Brno  2.011%  Brno->Olomouc  0.434%  Olomouc->Brno  0.418%  Brno->SANET  2.301%  SANET->Brno  1.238%  Brno->Vyškov  0.878%  Vyškov->Brno  0.159%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.944e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.015e-3 %  České Budějovice->Tábor  3.184e-3 %  Tábor->České Budějovice  0.249e-3 %  Děčín->Most  1.016e-3 %  Most->Děčín  1.016e-3 %  Brno->Jihlava  0.515%  Jihlava->Brno  0.258%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.183%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.299%  Jihlava->Plzeň  0.289%  Plzeň->Jihlava  0.269%  Jihlava->Telč  0.123%  Telč->Jihlava  0.033%  Hradec Králové->Liberec  0.563%  Liberec->Hradec Králové  0.144%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.356e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.326e-3 %  Most->Plzeň  2.145e-3 %  Plzeň->Most  1.059e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  NA  Olomouc->Hradec Králové  NA  Olomouc->Ostrava  0.687%  Ostrava->Olomouc  0.693%  Brno->Ostrava  8.232e-3 %  Ostrava->Brno  7.552e-3 %  Karviná->Ostrava  1.132%  Ostrava->Karviná  1.664%  Opava->Ostrava  1.132%  Ostrava->Opava  1.664%  Ostrava->Pionier  0.948%  Pionier->Ostrava  0.346%  Hradec Králové->Pardubice  0.637e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.456e-3 %  Cheb->Plzeň  1.451%  Plzeň->Cheb  1.454%  Plzeň->Praha  0.968%  Praha->Plzeň  1.523%  Poděbrady->Praha  1.245%  Praha->Poděbrady  5.639%  AMS-IX->Praha  16.442%  Praha->AMS-IX  0.726%  Brno->Praha  0.470%  Praha->Brno  1.566%  České Budějovice->Praha  0.246%  Praha->České Budějovice  0.473%  GÉANT2->Praha  4.288%  Praha->GÉANT2  2.578%  Hradec Králové->Praha  0.306%  Praha->Hradec Králové  1.111%  Pardubice->Praha  0.111%  Praha->Pardubice  0.415%  Praha->Ústí nad
Labem  0.669%  Ústí nad
Labem->Praha  0.194%  Cheb->Ústí nad
Labem  0.025%  Ústí nad
Labem->Cheb  0.025%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.189%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.187%  Most->Ústí nad
Labem  1.506e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  2.491e-3 %  Brno->Zlín  0.351%  Zlín->Brno  0.378%  Olomouc->Zlín  0.227e-3 %  Zlín->Olomouc  0.228e-3 %  NIX.cz->Praha  2.324%  Praha->NIX.cz  0.953%  Praha->Public Internet  4.472%  Public Internet->Praha  4.710% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/08/21 00:00:00 - 2023/08/27 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/08/21 00:00:00 - 2023/08/27 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  11.6113996498959 % 11.611 %   10 bps 10.000 Gbps   1.16113996498959 bps 1.161 Gbps 
ACONET → Brno  1.89848513094041 % 1.898 %   10 bps 10.000 Gbps   189.848513094041 bps 189.849 Mbps 
Brno → Lednice  0.489223844932267 % 0.489 %   10 bps 10.000 Gbps   48.9223844932266 bps 48.922 Mbps 
Lednice → Brno  2.01110821564355 % 2.011 %   10 bps 10.000 Gbps   201.110821564355 bps 201.111 Mbps 
Olomouc → Brno  0.417547173023139 % 0.418 %   400 bps 400.000 Gbps   1.67018869209256 bps 1.670 Gbps 
Brno → Olomouc  0.434411435641871 % 0.434 %   400 bps 400.000 Gbps   1.73764574256748 bps 1.738 Gbps 
Brno → SANET  2.30101197266718 % 2.301 %   40 bps 40.000 Gbps   920.404789066874 bps 920.405 Mbps 
SANET → Brno  1.23824508305668 % 1.238 %   40 bps 40.000 Gbps   495.298033222673 bps 495.298 Mbps 
Vyškov → Brno  0.159412425198343 % 0.159 %   10 bps 10.000 Gbps   15.9412425198343 bps 15.941 Mbps 
Brno → Vyškov  0.878208956607755 % 0.878 %   10 bps 10.000 Gbps   87.8208956607755 bps 87.821 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01530891273915 % 1.015 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.530891273915 bps 101.531 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.94392258138485 % 0.944 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.392258138485 bps 94.392 Kbps 
České Budějovice → Tábor  3.18372135654565 % 3.184 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   3.18372135654565 bps 3.184 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.249417716047292 % 0.249 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   249.417716047291 bps 249.418 Kbps 
Most → Děčín  1.01601854670127 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.601854670127 bps 101.602 Kbps 
Děčín → Most  1.01595342558303 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.595342558303 bps 101.595 Kbps 
Jihlava → Brno  0.258413331864504 % 0.258 %   400 bps 400.000 Gbps   1.03365332745801 bps 1.034 Gbps 
Brno → Jihlava  0.515310807125196 % 0.515 %   400 bps 400.000 Gbps   2.06124322850079 bps 2.061 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.298815852559736 % 0.299 %   10 bps 10.000 Gbps   29.8815852559736 bps 29.882 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.183452903547325 % 0.183 %   10 bps 10.000 Gbps   18.3452903547325 bps 18.345 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.289288902184912 % 0.289 %   100 bps 100.000 Gbps   289.288902184912 bps 289.289 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.269362027089759 % 0.269 %   100 bps 100.000 Gbps   269.362027089759 bps 269.362 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0328207413402544 % 0.033 %   100 bps 100.000 Gbps   3.28207413402544 bps 3.282 Mbps 
Jihlava → Telč  0.122587984512986 % 0.123 %   100 bps 100.000 Gbps   12.2588003465096 bps 12.259 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.143749906504667 % 0.144 %   100 bps 100.000 Gbps   143.749906504667 bps 143.750 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  0.562963447978796 % 0.563 %   100 bps 100.000 Gbps   562.963447978796 bps 562.963 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.325912968260311 % 0.326 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   130.365187304124 bps 130.365 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.355614353827261 % 0.356 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   142.245741530904 bps 142.246 Kbps 
Most → Plzeň  2.1448131202447 % 2.145 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.4481312024471 bps 21.448 Kbps 
Plzeň → Most  1.05910795040605 % 1.059 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.5910795040605 bps 10.591 Kbps 
Hradec Králové->Olomouc  empty NA   empty NA   empty NA 
Olomouc->Hradec Králové  empty NA   empty NA   empty NA 
Olomouc → Ostrava  0.686749948148965 % 0.687 %   400 bps 400.000 Gbps   2.74699979259587 bps 2.747 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.692726817749782 % 0.693 %   400 bps 400.000 Gbps   2.77090727099913 bps 2.771 Gbps 
Ostrava → Brno  7.55184302301591 % 7.552 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   7.55184302301591 bps 7.552 Mbps 
Brno → Ostrava  8.23245788437477 % 8.232 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   8.23245788437478 bps 8.232 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.66374794925787 % 1.664 %   10 bps 10.000 Gbps   166.374794925787 bps 166.375 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.1320120674797 % 1.132 %   10 bps 10.000 Gbps   113.20120674797 bps 113.201 Mbps 
Opava → Ostrava  1.1320120674797 % 1.132 %   10 bps 10.000 Gbps   113.20120674797 bps 113.201 Mbps 
Ostrava → Opava  1.66374794925787 % 1.664 %   10 bps 10.000 Gbps   166.374794925787 bps 166.375 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.345730737502191 % 0.346 %   10 bps 10.000 Gbps   34.5730737502191 bps 34.573 Mbps 
Ostrava → Pionier  0.947992119408367 % 0.948 %   10 bps 10.000 Gbps   94.7992119408367 bps 94.799 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.636919861361364 % 0.637 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   254.767944544546 bps 254.768 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.455625358079479 % 0.456 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   182.250143231791 bps 182.250 Kbps 
Cheb → Plzeň  1.4514855436324 % 1.451 %   10 bps 10.000 Gbps   145.14855436324 bps 145.149 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.45419693744211 % 1.454 %   10 bps 10.000 Gbps   145.419693744211 bps 145.420 Mbps 
Praha → Plzeň  1.52342950008181 % 1.523 %   100 bps 100.000 Gbps   1.52342950008181 bps 1.523 Gbps 
Plzeň → Praha  0.967764569768815 % 0.968 %   100 bps 100.000 Gbps   967.764569768815 bps 967.765 Mbps 
Praha → Poděbrady  5.63924721151674 % 5.639 %   1000 bps 1000.000 Mbps   56.3924721151674 bps 56.392 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.2450988551094 % 1.245 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.450988551094 bps 12.451 Mbps 
AMS-IX → Praha  16.4417102503415 % 16.442 %   10 bps 10.000 Gbps   1.64417102503415 bps 1.644 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.725668068954301 % 0.726 %   10 bps 10.000 Gbps   72.5668068954301 bps 72.567 Mbps 
Brno → Praha  0.470247880158474 % 0.470 %   100 bps 100.000 Gbps   470.247880158475 bps 470.248 Mbps 
Praha → Brno  1.5657352003754 % 1.566 %   100 bps 100.000 Gbps   1.5657352003754 bps 1.566 Gbps 
Praha → České Budějovice  0.473173263387793 % 0.473 %   100 bps 100.000 Gbps   473.173263387793 bps 473.173 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.245591745658004 % 0.246 %   100 bps 100.000 Gbps   245.591745658004 bps 245.592 Mbps 
Praha → GÉANT2  2.57758340288623 % 2.578 %   100 bps 100.000 Gbps   2.57757107042074 bps 2.578 Gbps 
GÉANT2 → Praha  4.28837402104474 % 4.288 %   100 bps 100.000 Gbps   4.28810815526265 bps 4.288 Gbps 
Praha → Hradec Králové  1.11107224757935 % 1.111 %   100 bps 100.000 Gbps   1.11107224757935 bps 1.111 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.306010236451146 % 0.306 %   100 bps 100.000 Gbps   306.010236451146 bps 306.010 Mbps 
Praha → NIX.cz  0.953471815581316 % 0.953 %   400 bps 400.000 Gbps   3.81105237679305 bps 3.811 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.32371168300748 % 2.324 %   400 bps 400.000 Gbps   9.284490300153 bps 9.284 Gbps 
Praha → Pardubice  0.415464631776256 % 0.415 %   100 bps 100.000 Gbps   415.464631776256 bps 415.465 Mbps 
Pardubice → Praha  0.111225978150163 % 0.111 %   100 bps 100.000 Gbps   111.225978150163 bps 111.226 Mbps 
Praha → Public Internet  4.4723807949331 % 4.472 %   20 bps 20.000 Gbps   894.476158986621 bps 894.476 Mbps 
Public Internet → Praha  4.70991076654982 % 4.710 %   20 bps 20.000 Gbps   941.982153309965 bps 941.982 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  0.669288918805888 % 0.669 %   100 bps 100.000 Gbps   669.288918805888 bps 669.289 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.194203647479696 % 0.194 %   100 bps 100.000 Gbps   194.203647479696 bps 194.204 Mbps 
Ústí nad Labem → Cheb  0.0249899700503499 % 0.025 %   10 bps 10.000 Gbps   2.49899700503499 bps 2.499 Mbps 
Cheb → Ústí nad Labem  0.024962191764345 % 0.025 %   10 bps 10.000 Gbps   2.4962191764345 bps 2.496 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.187152062395445 % 0.187 %   10 bps 10.000 Gbps   18.7152062395445 bps 18.715 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.188850619773746 % 0.189 %   10 bps 10.000 Gbps   18.8850619773746 bps 18.885 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  2.49054504394159 % 2.491 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   249.054504394159 bps 249.055 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  1.50605321428877 % 1.506 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   150.605321428877 bps 150.605 Kbps 
Brno → Zlín  0.35122810211753 % 0.351 %   100 bps 100.000 Gbps   351.22810211753 bps 351.228 Mbps 
Zlín → Brno  0.377864174074324 % 0.378 %   100 bps 100.000 Gbps   377.864174074325 bps 377.864 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.227242589381019 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.8970357524075 bps 90.897 Kbps 
Zlín → Olomouc  0.228273917842436 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.3095671369745 bps 91.310 Kbps 
Summary  empty NA   6.444 bps 6.444 Tbps   49.8784464525882 bps 49.878 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Aug 28 00:10:52 2023