CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2023/8/28

Average load for period: 2023/08/28 00:00:00 - 2023/09/03 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2023/08/28 00:00:00 - 2023/09/03 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2023/8/28
ACONET->Brno  1.328%  Brno->ACONET  12.361%  Brno->Lednice  0.466%  Lednice->Brno  2.012%  Brno->Olomouc  0.494%  Olomouc->Brno  0.451%  Brno->SANET  2.139%  SANET->Brno  1.254%  Brno->Vyškov  1.034%  Vyškov->Brno  0.162%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.944e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.015e-3 %  České Budějovice->Tábor  3.863e-3 %  Tábor->České Budějovice  0.363e-3 %  Děčín->Most  1.016e-3 %  Most->Děčín  1.016e-3 %  Brno->Jihlava  0.460%  Jihlava->Brno  0.228%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.120%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.060%  Jihlava->Telč  0.073%  Telč->Jihlava  0.021%  Hradec Králové->Liberec  0.625%  Liberec->Hradec Králové  0.144%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.351e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.325e-3 %  Most->Plzeň  2.151e-3 %  Plzeň->Most  1.066e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  NA  Olomouc->Hradec Králové  NA  Olomouc->Ostrava  0.751%  Ostrava->Olomouc  0.622%  Brno->Ostrava  0.010%  Ostrava->Brno  9.615e-3 %  Karviná->Ostrava  1.045%  Ostrava->Karviná  1.626%  Opava->Ostrava  1.045%  Ostrava->Opava  1.626%  Ostrava->Pionier  0.888%  Pionier->Ostrava  0.301%  Hradec Králové->Pardubice  0.314e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.314e-3 %  Cheb->Plzeň  1.475%  Plzeň->Cheb  1.485%  Jihlava->Plzeň  0.272%  Plzeň->Jihlava  0.196%  Plzeň->Praha  0.423%  Praha->Plzeň  0.790%  Poděbrady->Praha  1.403%  Praha->Poděbrady  4.918%  AMS-IX->Praha  17.351%  Praha->AMS-IX  0.682%  Brno->Praha  0.413%  Praha->Brno  1.609%  České Budějovice->Praha  0.295%  Praha->České Budějovice  0.496%  GÉANT2->Praha  4.970%  Praha->GÉANT2  3.588%  Hradec Králové->Praha  0.309%  Praha->Hradec Králové  1.250%  Pardubice->Praha  0.130%  Praha->Pardubice  0.466%  Praha->Ústí nad
Labem  0.807%  Ústí nad
Labem->Praha  0.204%  Cheb->Ústí nad
Labem  0.054%  Ústí nad
Labem->Cheb  0.054%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.135%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.136%  Most->Ústí nad
Labem  6.427e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  6.523e-3 %  Brno->Zlín  0.368%  Zlín->Brno  0.115%  Olomouc->Zlín  0.227e-3 %  Zlín->Olomouc  0.228e-3 %  NIX.cz->Praha  2.471%  Praha->NIX.cz  1.078%  Praha->Public Internet  4.120%  Public Internet->Praha  5.614% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/08/28 00:00:00 - 2023/09/03 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/08/28 00:00:00 - 2023/09/03 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  1.32760591162518 % 1.328 %   10 bps 10.000 Gbps   132.760591162518 bps 132.761 Mbps 
Brno → ACONET  12.3605530799789 % 12.361 %   10 bps 10.000 Gbps   1.23605530799789 bps 1.236 Gbps 
Lednice → Brno  2.01167152327002 % 2.012 %   10 bps 10.000 Gbps   201.167152327003 bps 201.167 Mbps 
Brno → Lednice  0.465559996807513 % 0.466 %   10 bps 10.000 Gbps   46.5559996807513 bps 46.556 Mbps 
Brno → Olomouc  0.493523320437949 % 0.494 %   400 bps 400.000 Gbps   1.9740932817518 bps 1.974 Gbps 
Olomouc → Brno  0.451079650542656 % 0.451 %   400 bps 400.000 Gbps   1.80431860217062 bps 1.804 Gbps 
SANET → Brno  1.25366655442945 % 1.254 %   40 bps 40.000 Gbps   501.466621771782 bps 501.467 Mbps 
Brno → SANET  2.13850755752204 % 2.139 %   40 bps 40.000 Gbps   855.403023008817 bps 855.403 Mbps 
Brno → Vyškov  1.0341059947184 % 1.034 %   10 bps 10.000 Gbps   103.41059947184 bps 103.411 Mbps 
Vyškov → Brno  0.162480623782488 % 0.162 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2480623782488 bps 16.248 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01530815234966 % 1.015 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.530815234966 bps 101.531 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.943801941651854 % 0.944 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.3801941651853 bps 94.380 Kbps 
České Budějovice → Tábor  3.86294985900436 % 3.863 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   3.86294985900436 bps 3.863 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.36318655636762 % 0.363 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   363.186556367619 bps 363.187 Kbps 
Most → Děčín  1.01591595427261 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.591595427261 bps 101.592 Kbps 
Děčín → Most  1.01590334084293 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.590334084293 bps 101.590 Kbps 
Jihlava → Brno  0.227996478760027 % 0.228 %   400 bps 400.000 Gbps   911.985915040108 bps 911.986 Mbps 
Brno → Jihlava  0.459765678673006 % 0.460 %   400 bps 400.000 Gbps   1.83906271469202 bps 1.839 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.120315633643094 % 0.120 %   10 bps 10.000 Gbps   12.0315633643093 bps 12.032 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0598966777581518 % 0.060 %   10 bps 10.000 Gbps   5.98966777581518 bps 5.990 Mbps 
Jihlava → Telč  0.0730224620646972 % 0.073 %   10 bps 10.000 Gbps   7.30224620646972 bps 7.302 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0212539403951269 % 0.021 %   10 bps 10.000 Gbps   2.12539403951269 bps 2.125 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  0.625145695757666 % 0.625 %   100 bps 100.000 Gbps   625.145695757666 bps 625.146 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.144401034652501 % 0.144 %   100 bps 100.000 Gbps   144.401034652501 bps 144.401 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.324689387318032 % 0.325 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   129.875754927213 bps 129.876 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.351142884127644 % 0.351 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   140.457153651058 bps 140.457 Kbps 
Most → Plzeň  2.15116624324452 % 2.151 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.5116624324452 bps 21.512 Kbps 
Plzeň → Most  1.06602602723997 % 1.066 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.6602602723997 bps 10.660 Kbps 
Olomouc->Hradec Králové  empty NA   empty NA   empty NA 
Hradec Králové->Olomouc  empty NA   empty NA   empty NA 
Ostrava → Olomouc  0.621753132203713 % 0.622 %   400 bps 400.000 Gbps   2.48701252881485 bps 2.487 Gbps 
Olomouc → Ostrava  0.751062290574891 % 0.751 %   400 bps 400.000 Gbps   3.00424916229956 bps 3.004 Gbps 
Brno → Ostrava  0.0103351508191585 % 0.010 %   100 bps 100.000 Gbps   10.3351508191585 bps 10.335 Mbps 
Ostrava → Brno  9.61545851247611 % 9.615 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   9.61545851247612 bps 9.615 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.62589526418601 % 1.626 %   10 bps 10.000 Gbps   162.589526418601 bps 162.590 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.04456682986497 % 1.045 %   10 bps 10.000 Gbps   104.456682986497 bps 104.457 Mbps 
Ostrava → Opava  1.62589526418601 % 1.626 %   10 bps 10.000 Gbps   162.589526418601 bps 162.590 Mbps 
Opava → Ostrava  1.04456682986497 % 1.045 %   10 bps 10.000 Gbps   104.456682986497 bps 104.457 Mbps 
Ostrava → Pionier  0.887953604181218 % 0.888 %   10 bps 10.000 Gbps   88.7953604181217 bps 88.795 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.300933246833168 % 0.301 %   10 bps 10.000 Gbps   30.0933246833168 bps 30.093 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.313623902040955 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.449560816382 bps 125.450 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.313754113572888 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.501645429155 bps 125.502 Kbps 
Cheb → Plzeň  1.47506290480294 % 1.475 %   10 bps 10.000 Gbps   147.506290480294 bps 147.506 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.48474363236337 % 1.485 %   10 bps 10.000 Gbps   148.474363236337 bps 148.474 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.271990769289616 % 0.272 %   100 bps 100.000 Gbps   271.990769289617 bps 271.991 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.195751810580897 % 0.196 %   100 bps 100.000 Gbps   195.751810580897 bps 195.752 Mbps 
Praha → Plzeň  0.790458319179915 % 0.790 %   100 bps 100.000 Gbps   790.458319179915 bps 790.458 Mbps 
Plzeň → Praha  0.423014228855525 % 0.423 %   100 bps 100.000 Gbps   423.014228855525 bps 423.014 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.40269563786904 % 1.403 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.0269563786904 bps 14.027 Mbps 
Praha → Poděbrady  4.91815775425487 % 4.918 %   1000 bps 1000.000 Mbps   49.1815775425487 bps 49.182 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.681968088104644 % 0.682 %   10 bps 10.000 Gbps   68.1968088104645 bps 68.197 Mbps 
AMS-IX → Praha  17.3510234086288 % 17.351 %   10 bps 10.000 Gbps   1.73510234086288 bps 1.735 Gbps 
Praha → Brno  1.60861701520633 % 1.609 %   100 bps 100.000 Gbps   1.60861701520633 bps 1.609 Gbps 
Brno → Praha  0.412586412348011 % 0.413 %   100 bps 100.000 Gbps   412.586412348011 bps 412.586 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.295292981128452 % 0.295 %   100 bps 100.000 Gbps   295.292981128452 bps 295.293 Mbps 
Praha → České Budějovice  0.495737527780795 % 0.496 %   100 bps 100.000 Gbps   495.737527780794 bps 495.738 Mbps 
GÉANT2 → Praha  4.96978885023933 % 4.970 %   100 bps 100.000 Gbps   4.96951207927984 bps 4.970 Gbps 
Praha → GÉANT2  3.58842254469228 % 3.588 %   100 bps 100.000 Gbps   3.58840863096511 bps 3.588 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.308688555892475 % 0.309 %   100 bps 100.000 Gbps   308.688555892475 bps 308.689 Mbps 
Praha → Hradec Králové  1.25013964613403 % 1.250 %   100 bps 100.000 Gbps   1.25013964613403 bps 1.250 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.07791508844341 % 1.078 %   400 bps 400.000 Gbps   4.31096730341183 bps 4.311 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.47138072361919 % 2.471 %   400 bps 400.000 Gbps   9.88388287108446 bps 9.884 Gbps 
Praha → Pardubice  0.465907978343404 % 0.466 %   100 bps 100.000 Gbps   465.907978343404 bps 465.908 Mbps 
Pardubice → Praha  0.13014368960688 % 0.130 %   100 bps 100.000 Gbps   130.143689606879 bps 130.144 Mbps 
Praha → Public Internet  4.12022326305435 % 4.120 %   20 bps 20.000 Gbps   824.044652610871 bps 824.045 Mbps 
Public Internet → Praha  5.6139369587924 % 5.614 %   20 bps 20.000 Gbps   1.12278739175848 bps 1.123 Gbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.203545163057053 % 0.204 %   100 bps 100.000 Gbps   203.545163057054 bps 203.545 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  0.807393959166271 % 0.807 %   100 bps 100.000 Gbps   807.393959166271 bps 807.394 Mbps 
Ústí nad Labem → Cheb  0.0538376929438399 % 0.054 %   10 bps 10.000 Gbps   5.38376929438399 bps 5.384 Mbps 
Cheb → Ústí nad Labem  0.0538420525402551 % 0.054 %   10 bps 10.000 Gbps   5.38420525402551 bps 5.384 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.135560687082013 % 0.136 %   10 bps 10.000 Gbps   13.5560687082013 bps 13.556 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.134997236001709 % 0.135 %   10 bps 10.000 Gbps   13.4997236001708 bps 13.500 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  6.52310442142595 % 6.523 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   652.310442142595 bps 652.310 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  6.42680436025195 % 6.427 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   642.680436025196 bps 642.680 Kbps 
Brno → Zlín  0.367737068506315 % 0.368 %   100 bps 100.000 Gbps   367.737068506315 bps 367.737 Mbps 
Zlín → Brno  0.114909794384521 % 0.115 %   100 bps 100.000 Gbps   114.909794384521 bps 114.910 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.228489634852288 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.3958539409152 bps 91.396 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.227408419648725 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.96336785949 bps 90.963 Kbps 
Summary  empty NA   6.264 bps 6.264 Tbps   51.6322028658382 bps 51.632 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Sep 4 00:10:33 2023