CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2023/9/4

Average load for period: 2023/09/04 00:00:00 - 2023/09/10 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2023/09/04 00:00:00 - 2023/09/10 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2023/9/4
ACONET->Brno  1.673%  Brno->ACONET  14.730%  Brno->Lednice  0.488%  Lednice->Brno  1.978%  Brno->Olomouc  0.462%  Olomouc->Brno  0.421%  Brno->SANET  3.922%  SANET->Brno  1.606%  Brno->Vyškov  0.943%  Vyškov->Brno  0.155%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.943e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.014e-3 %  České Budějovice->Tábor  3.345e-3 %  Tábor->České Budějovice  0.263e-3 %  Děčín->Most  1.015e-3 %  Most->Děčín  1.016e-3 %  Brno->Jihlava  0.559%  Jihlava->Brno  0.299%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.165%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.081%  Jihlava->Plzeň  0.255%  Plzeň->Jihlava  0.301%  Jihlava->Telč  0.046%  Telč->Jihlava  0.062%  Hradec Králové->Liberec  0.605%  Liberec->Hradec Králové  0.141%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.554e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.542e-3 %  Most->Plzeň  2.147e-3 %  Plzeň->Most  1.078e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  NA  Olomouc->Hradec Králové  NA  Olomouc->Ostrava  0.738%  Ostrava->Olomouc  0.437%  Brno->Ostrava  0.011%  Ostrava->Brno  9.067e-3 %  Karviná->Ostrava  1.149%  Ostrava->Karviná  1.507%  Opava->Ostrava  1.149%  Ostrava->Opava  1.507%  Ostrava->Pionier  0.930%  Pionier->Ostrava  0.481%  Hradec Králové->Pardubice  0.319e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.334e-3 %  Cheb->Plzeň  1.491%  Plzeň->Cheb  1.498%  Plzeň->Praha  0.795%  Praha->Plzeň  0.646%  Poděbrady->Praha  1.959%  Praha->Poděbrady  9.395%  AMS-IX->Praha  17.250%  Praha->AMS-IX  0.757%  Brno->Praha  0.528%  Praha->Brno  2.168%  České Budějovice->Praha  0.233%  Praha->České Budějovice  0.642%  GÉANT2->Praha  4.508%  Praha->GÉANT2  4.387%  Hradec Králové->Praha  0.357%  Praha->Hradec Králové  1.392%  Pardubice->Praha  0.216%  Praha->Pardubice  0.520%  Praha->Ústí nad
Labem  0.762%  Ústí nad
Labem->Praha  0.244%  Cheb->Ústí nad
Labem  0.047%  Ústí nad
Labem->Cheb  0.047%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.158%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.154%  Most->Ústí nad
Labem  4.105e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  4.197e-3 %  Brno->Zlín  0.395%  Zlín->Brno  0.373%  Olomouc->Zlín  1.934e-3 %  Zlín->Olomouc  1.525e-3 %  NIX.cz->Praha  2.792%  Praha->NIX.cz  1.085%  Praha->Public Internet  3.583%  Public Internet->Praha  5.408% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/09/04 00:00:00 - 2023/09/10 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/09/04 00:00:00 - 2023/09/10 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  1.6731886113298 % 1.673 %   10 bps 10.000 Gbps   167.31886113298 bps 167.319 Mbps 
Brno → ACONET  14.7303557484116 % 14.730 %   10 bps 10.000 Gbps   1.47303557484116 bps 1.473 Gbps 
Lednice → Brno  1.97797581976653 % 1.978 %   10 bps 10.000 Gbps   197.797581976653 bps 197.798 Mbps 
Brno → Lednice  0.487595227440273 % 0.488 %   10 bps 10.000 Gbps   48.7595227440273 bps 48.760 Mbps 
Olomouc → Brno  0.420999369023175 % 0.421 %   400 bps 400.000 Gbps   1.6839974760927 bps 1.684 Gbps 
Brno → Olomouc  0.462456581280702 % 0.462 %   400 bps 400.000 Gbps   1.84982632512281 bps 1.850 Gbps 
SANET → Brno  1.60636453713638 % 1.606 %   40 bps 40.000 Gbps   642.545814854551 bps 642.546 Mbps 
Brno → SANET  3.92245262353436 % 3.922 %   40 bps 40.000 Gbps   1.56898104941374 bps 1.569 Gbps 
Brno → Vyškov  0.942595547380241 % 0.943 %   10 bps 10.000 Gbps   94.2595547380242 bps 94.260 Mbps 
Vyškov → Brno  0.155376433793424 % 0.155 %   10 bps 10.000 Gbps   15.5376433793424 bps 15.538 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01445580744965 % 1.014 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.445580744965 bps 101.446 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.94269625536398 % 0.943 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.2696255363981 bps 94.270 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.262765156111134 % 0.263 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   262.765156111134 bps 262.765 Kbps 
České Budějovice → Tábor  3.34549956376277 % 3.345 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   3.34549956376276 bps 3.345 Mbps 
Most → Děčín  1.01594109240143 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.594109240143 bps 101.594 Kbps 
Děčín → Most  1.01546433956087 % 1.015 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.546433956087 bps 101.546 Kbps 
Brno → Jihlava  0.558890510374509 % 0.559 %   400 bps 400.000 Gbps   2.23556204149803 bps 2.236 Gbps 
Jihlava → Brno  0.299135450777506 % 0.299 %   400 bps 400.000 Gbps   1.19654180311003 bps 1.197 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0806777672346755 % 0.081 %   10 bps 10.000 Gbps   8.06777672346754 bps 8.068 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.165176467877031 % 0.165 %   10 bps 10.000 Gbps   16.5176467877031 bps 16.518 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.254868203235407 % 0.255 %   100 bps 100.000 Gbps   254.868203235407 bps 254.868 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.301112115242574 % 0.301 %   100 bps 100.000 Gbps   301.112115242573 bps 301.112 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0624257751257636 % 0.062 %   10 bps 10.000 Gbps   6.24257751257635 bps 6.243 Mbps 
Jihlava → Telč  0.0462497665551463 % 0.046 %   10 bps 10.000 Gbps   4.62497665551463 bps 4.625 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.140510915045564 % 0.141 %   100 bps 100.000 Gbps   140.510915045564 bps 140.511 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  0.604594455593849 % 0.605 %   100 bps 100.000 Gbps   604.594455593849 bps 604.594 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.541775630984008 % 0.542 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   216.710252393604 bps 216.710 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.553913404277727 % 0.554 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   221.565361711091 bps 221.565 Kbps 
Most → Plzeň  2.14727972800881 % 2.147 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.4727972800882 bps 21.473 Kbps 
Plzeň → Most  1.07824597898311 % 1.078 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.7824597898311 bps 10.782 Kbps 
Olomouc->Hradec Králové  empty NA   empty NA   empty NA 
Hradec Králové->Olomouc  empty NA   empty NA   empty NA 
Olomouc → Ostrava  0.738287539786013 % 0.738 %   400 bps 400.000 Gbps   2.95315015914405 bps 2.953 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.43654514604197 % 0.437 %   400 bps 400.000 Gbps   1.74618058416788 bps 1.746 Gbps 
Ostrava → Brno  9.06706190387231 % 9.067 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   9.06706190387231 bps 9.067 Mbps 
Brno → Ostrava  0.0109603897959998 % 0.011 %   100 bps 100.000 Gbps   10.9603897959998 bps 10.960 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.50699768596744 % 1.507 %   10 bps 10.000 Gbps   150.699768596744 bps 150.700 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.1492855579507 % 1.149 %   10 bps 10.000 Gbps   114.92855579507 bps 114.929 Mbps 
Ostrava → Opava  1.50699768596744 % 1.507 %   10 bps 10.000 Gbps   150.699768596744 bps 150.700 Mbps 
Opava → Ostrava  1.1492855579507 % 1.149 %   10 bps 10.000 Gbps   114.92855579507 bps 114.929 Mbps 
Ostrava → Pionier  0.93037926742335 % 0.930 %   10 bps 10.000 Gbps   93.037926742335 bps 93.038 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.480832876728197 % 0.481 %   10 bps 10.000 Gbps   48.0832876728197 bps 48.083 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.318913446531857 % 0.319 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   127.565378612743 bps 127.565 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.334408962889345 % 0.334 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   133.763585155738 bps 133.764 Kbps 
Plzeň → Cheb  1.49821804811046 % 1.498 %   10 bps 10.000 Gbps   149.821804811046 bps 149.822 Mbps 
Cheb → Plzeň  1.49098205044037 % 1.491 %   10 bps 10.000 Gbps   149.098205044037 bps 149.098 Mbps 
Praha → Plzeň  0.646025831506529 % 0.646 %   100 bps 100.000 Gbps   646.025831506529 bps 646.026 Mbps 
Plzeň → Praha  0.795065992400061 % 0.795 %   100 bps 100.000 Gbps   795.065992400062 bps 795.066 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.95874419167097 % 1.959 %   1000 bps 1000.000 Mbps   19.5874419167097 bps 19.587 Mbps 
Praha → Poděbrady  9.39459169426816 % 9.395 %   1000 bps 1000.000 Mbps   93.9459169426816 bps 93.946 Mbps 
AMS-IX → Praha  17.2502179684473 % 17.250 %   10 bps 10.000 Gbps   1.72502179684473 bps 1.725 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.757019904413498 % 0.757 %   10 bps 10.000 Gbps   75.7019904413497 bps 75.702 Mbps 
Brno → Praha  0.527759948230415 % 0.528 %   100 bps 100.000 Gbps   527.759948230414 bps 527.760 Mbps 
Praha → Brno  2.16809337205726 % 2.168 %   100 bps 100.000 Gbps   2.16809337205726 bps 2.168 Gbps 
Praha → České Budějovice  0.641654921237822 % 0.642 %   100 bps 100.000 Gbps   641.654921237822 bps 641.655 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.233302994057989 % 0.233 %   100 bps 100.000 Gbps   233.302994057989 bps 233.303 Mbps 
GÉANT2 → Praha  4.50811797818908 % 4.508 %   100 bps 100.000 Gbps   4.50786459420789 bps 4.508 Gbps 
Praha → GÉANT2  4.38654034966345 % 4.387 %   100 bps 100.000 Gbps   4.38653180065088 bps 4.387 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.356915628263829 % 0.357 %   100 bps 100.000 Gbps   356.915628263829 bps 356.916 Mbps 
Praha → Hradec Králové  1.3915187448893 % 1.392 %   100 bps 100.000 Gbps   1.3915187448893 bps 1.392 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.791968260663 % 2.792 %   400 bps 400.000 Gbps   11.1678730426525 bps 11.168 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.08539824955794 % 1.085 %   400 bps 400.000 Gbps   4.34159299823179 bps 4.342 Gbps 
Pardubice → Praha  0.216385776355539 % 0.216 %   100 bps 100.000 Gbps   216.385776355539 bps 216.386 Mbps 
Praha → Pardubice  0.519862941503102 % 0.520 %   100 bps 100.000 Gbps   519.862941503102 bps 519.863 Mbps 
Praha → Public Internet  3.58311628418229 % 3.583 %   20 bps 20.000 Gbps   716.623256836457 bps 716.623 Mbps 
Public Internet → Praha  5.40824168726424 % 5.408 %   20 bps 20.000 Gbps   1.08164833745285 bps 1.082 Gbps 
Praha → Ústí nad Labem  0.761612096790865 % 0.762 %   100 bps 100.000 Gbps   761.612096790864 bps 761.612 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.243939835057263 % 0.244 %   100 bps 100.000 Gbps   243.939835057263 bps 243.940 Mbps 
Ústí nad Labem → Cheb  0.0469218280136557 % 0.047 %   10 bps 10.000 Gbps   4.69218280136558 bps 4.692 Mbps 
Cheb → Ústí nad Labem  0.0470441345844421 % 0.047 %   10 bps 10.000 Gbps   4.70441345844421 bps 4.704 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.158125584706761 % 0.158 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8125584706761 bps 15.813 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.154265542254087 % 0.154 %   10 bps 10.000 Gbps   15.4265542254087 bps 15.427 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  4.19743794155099 % 4.197 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   419.743794155099 bps 419.744 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  4.10514209156622 % 4.105 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   410.514209156623 bps 410.514 Kbps 
Brno → Zlín  0.395326052162209 % 0.395 %   100 bps 100.000 Gbps   395.326052162209 bps 395.326 Mbps 
Zlín → Brno  0.373430616339898 % 0.373 %   100 bps 100.000 Gbps   373.430616339898 bps 373.431 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.9344647335719 % 1.934 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   773.785893428761 bps 773.786 Kbps 
Zlín → Olomouc  1.52493647075078 % 1.525 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   609.974588300314 bps 609.975 Kbps 
Summary  empty NA   6.264 bps 6.264 Tbps   55.6362326185415 bps 55.636 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Sep 11 00:10:24 2023