CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2023/9/11

Average load for period: 2023/09/11 00:00:00 - 2023/09/17 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2023/09/11 00:00:00 - 2023/09/17 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2023/9/11
ACONET->Brno  1.638%  Brno->ACONET  16.310%  Brno->Lednice  0.490%  Lednice->Brno  2.005%  Brno->Olomouc  0.567%  Olomouc->Brno  0.440%  Brno->SANET  3.681%  SANET->Brno  1.734%  Brno->Vyškov  0.969%  Vyškov->Brno  0.192%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.943e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.014e-3 %  České Budějovice->Tábor  7.061e-3 %  Tábor->České Budějovice  0.623e-3 %  Děčín->Most  1.016e-3 %  Most->Děčín  1.016e-3 %  Brno->Jihlava  0.585%  Jihlava->Brno  0.260%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.140%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.049%  Jihlava->Telč  0.053%  Telč->Jihlava  0.012%  Hradec Králové->Liberec  0.822%  Liberec->Hradec Králové  0.182%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.362e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.331e-3 %  Most->Plzeň  2.513e-3 %  Plzeň->Most  1.144e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  NA  Olomouc->Hradec Králové  NA  Olomouc->Ostrava  1.209%  Ostrava->Olomouc  0.432%  Brno->Ostrava  0.012%  Ostrava->Brno  0.012%  Karviná->Ostrava  1.177%  Ostrava->Karviná  1.761%  Opava->Ostrava  1.177%  Ostrava->Opava  1.761%  Ostrava->Pionier  0.786%  Pionier->Ostrava  0.287%  Hradec Králové->Pardubice  0.314e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.314e-3 %  Cheb->Plzeň  1.467%  Plzeň->Cheb  1.467%  Jihlava->Plzeň  0.246%  Plzeň->Jihlava  0.289%  Plzeň->Praha  1.881%  Praha->Plzeň  0.818%  Poděbrady->Praha  2.127%  Praha->Poděbrady  9.731%  AMS-IX->Praha  19.718%  Praha->AMS-IX  0.847%  Brno->Praha  0.544%  Praha->Brno  2.288%  České Budějovice->Praha  0.269%  Praha->České Budějovice  0.563%  GÉANT2->Praha  6.460%  Praha->GÉANT2  3.331%  Hradec Králové->Praha  0.385%  Praha->Hradec Králové  1.724%  Pardubice->Praha  0.146%  Praha->Pardubice  0.602%  Praha->Ústí nad
Labem  0.788%  Ústí nad
Labem->Praha  0.220%  Cheb->Ústí nad
Labem  0.045%  Ústí nad
Labem->Cheb  0.045%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.133%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.133%  Most->Ústí nad
Labem  0.018%  Ústí nad
Labem->Most  0.020%  Brno->Zlín  0.503%  Zlín->Brno  0.127%  Olomouc->Zlín  0.227e-3 %  Zlín->Olomouc  0.228e-3 %  NIX.cz->Praha  3.196%  Praha->NIX.cz  1.160%  Praha->Public Internet  3.925%  Public Internet->Praha  6.869% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/09/11 00:00:00 - 2023/09/17 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/09/11 00:00:00 - 2023/09/17 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  1.63770674387082 % 1.638 %   10 bps 10.000 Gbps   163.770674387082 bps 163.771 Mbps 
Brno → ACONET  16.3099499727233 % 16.310 %   10 bps 10.000 Gbps   1.63099499727233 bps 1.631 Gbps 
Brno → Lednice  0.489915569037226 % 0.490 %   10 bps 10.000 Gbps   48.9915569037226 bps 48.992 Mbps 
Lednice → Brno  2.00520918894515 % 2.005 %   10 bps 10.000 Gbps   200.520918894515 bps 200.521 Mbps 
Brno → Olomouc  0.566707408313667 % 0.567 %   400 bps 400.000 Gbps   2.26682963325467 bps 2.267 Gbps 
Olomouc → Brno  0.439510220985819 % 0.440 %   400 bps 400.000 Gbps   1.75804088394328 bps 1.758 Gbps 
SANET → Brno  1.73401642818981 % 1.734 %   40 bps 40.000 Gbps   693.606571275924 bps 693.607 Mbps 
Brno → SANET  3.6807456397252 % 3.681 %   40 bps 40.000 Gbps   1.47229825589008 bps 1.472 Gbps 
Vyškov → Brno  0.191793904727371 % 0.192 %   10 bps 10.000 Gbps   19.1793904727371 bps 19.179 Mbps 
Brno → Vyškov  0.968921089641227 % 0.969 %   10 bps 10.000 Gbps   96.8921089641226 bps 96.892 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.942948752308277 % 0.943 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.2948752308277 bps 94.295 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01447066965371 % 1.014 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.447066965371 bps 101.447 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.623116329033562 % 0.623 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   623.116329033562 bps 623.116 Kbps 
České Budějovice → Tábor  7.06123388325306 % 7.061 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   7.06123388325307 bps 7.061 Mbps 
Most → Děčín  1.01578310444749 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.578310444749 bps 101.578 Kbps 
Děčín → Most  1.01602737790523 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.602737790523 bps 101.603 Kbps 
Jihlava → Brno  0.259620139084934 % 0.260 %   400 bps 400.000 Gbps   1.03848055633974 bps 1.038 Gbps 
Brno → Jihlava  0.584923596597704 % 0.585 %   400 bps 400.000 Gbps   2.33969438639082 bps 2.340 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.048750217233905 % 0.049 %   10 bps 10.000 Gbps   4.87502172339049 bps 4.875 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.140313806373043 % 0.140 %   10 bps 10.000 Gbps   14.0313806373043 bps 14.031 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0118293444434975 % 0.012 %   10 bps 10.000 Gbps   1.18293444434975 bps 1.183 Mbps 
Jihlava → Telč  0.0534556891012912 % 0.053 %   10 bps 10.000 Gbps   5.34556891012913 bps 5.346 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  0.822194620058536 % 0.822 %   100 bps 100.000 Gbps   822.194620058536 bps 822.195 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.18212239599856 % 0.182 %   100 bps 100.000 Gbps   182.12239599856 bps 182.122 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.362291048364037 % 0.362 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   144.916419345615 bps 144.916 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.330608516142375 % 0.331 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   132.24340645695 bps 132.243 Kbps 
Plzeň → Most  1.14398396324759 % 1.144 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.4398396324759 bps 11.440 Kbps 
Most → Plzeň  2.51292751528598 % 2.513 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   25.1292751528598 bps 25.129 Kbps 
Olomouc->Hradec Králové  empty NA   empty NA   empty NA 
Hradec Králové->Olomouc  empty NA   empty NA   empty NA 
Ostrava → Olomouc  0.432284811232134 % 0.432 %   400 bps 400.000 Gbps   1.72913924492854 bps 1.729 Gbps 
Olomouc → Ostrava  1.20928506680875 % 1.209 %   400 bps 400.000 Gbps   4.83714026723501 bps 4.837 Gbps 
Ostrava → Brno  0.0116333185730689 % 0.012 %   100 bps 100.000 Gbps   11.6333185730689 bps 11.633 Mbps 
Brno → Ostrava  0.0119628429365085 % 0.012 %   100 bps 100.000 Gbps   11.9628429365085 bps 11.963 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.17741523265024 % 1.177 %   10 bps 10.000 Gbps   117.741523265024 bps 117.742 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.76110577222949 % 1.761 %   10 bps 10.000 Gbps   176.110577222949 bps 176.111 Mbps 
Ostrava → Opava  1.76110577222949 % 1.761 %   10 bps 10.000 Gbps   176.110577222949 bps 176.111 Mbps 
Opava → Ostrava  1.17741523265023 % 1.177 %   10 bps 10.000 Gbps   117.741523265024 bps 117.742 Mbps 
Ostrava → Pionier  0.786065275338934 % 0.786 %   10 bps 10.000 Gbps   78.6065275338934 bps 78.607 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.287250201120372 % 0.287 %   10 bps 10.000 Gbps   28.7250201120372 bps 28.725 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.313542009463529 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.416803785412 bps 125.417 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.31350651877062 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.402607508248 bps 125.403 Kbps 
Plzeň → Cheb  1.46683967769052 % 1.467 %   10 bps 10.000 Gbps   146.683967769053 bps 146.684 Mbps 
Cheb → Plzeň  1.4673945723808 % 1.467 %   10 bps 10.000 Gbps   146.73945723808 bps 146.739 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.246496240835419 % 0.246 %   100 bps 100.000 Gbps   246.49624083542 bps 246.496 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.289000901874071 % 0.289 %   100 bps 100.000 Gbps   289.000901874071 bps 289.001 Mbps 
Plzeň → Praha  1.88147160333063 % 1.881 %   100 bps 100.000 Gbps   1.88147160333063 bps 1.881 Gbps 
Praha → Plzeň  0.818173324898531 % 0.818 %   100 bps 100.000 Gbps   818.173324898531 bps 818.173 Mbps 
Praha → Poděbrady  9.73074558020334 % 9.731 %   1000 bps 1000.000 Mbps   97.3074558020334 bps 97.307 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.1273800264452 % 2.127 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.273800264452 bps 21.274 Mbps 
AMS-IX → Praha  19.717763603553 % 19.718 %   10 bps 10.000 Gbps   1.9717763603553 bps 1.972 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.846938913524716 % 0.847 %   10 bps 10.000 Gbps   84.6938913524716 bps 84.694 Mbps 
Praha → Brno  2.28756180452983 % 2.288 %   100 bps 100.000 Gbps   2.28756180452983 bps 2.288 Gbps 
Brno → Praha  0.54430841451775 % 0.544 %   100 bps 100.000 Gbps   544.30841451775 bps 544.308 Mbps 
Praha → České Budějovice  0.562995239917623 % 0.563 %   100 bps 100.000 Gbps   562.995239917622 bps 562.995 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.268617302147516 % 0.269 %   100 bps 100.000 Gbps   268.617302147516 bps 268.617 Mbps 
Praha → GÉANT2  3.3307101438135 % 3.331 %   100 bps 100.000 Gbps   3.33070308817109 bps 3.331 Gbps 
GÉANT2 → Praha  6.45963341238957 % 6.460 %   100 bps 100.000 Gbps   6.45929777731876 bps 6.459 Gbps 
Praha → Hradec Králové  1.72372200319702 % 1.724 %   100 bps 100.000 Gbps   1.72372200319702 bps 1.724 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.385132706108626 % 0.385 %   100 bps 100.000 Gbps   385.132706108626 bps 385.133 Mbps 
Praha → NIX.cz  1.15996462064198 % 1.160 %   400 bps 400.000 Gbps   4.63580687214106 bps 4.636 Gbps 
NIX.cz → Praha  3.19637773870883 % 3.196 %   400 bps 400.000 Gbps   12.7708308279273 bps 12.771 Gbps 
Pardubice → Praha  0.145534390220924 % 0.146 %   100 bps 100.000 Gbps   145.534390220924 bps 145.534 Mbps 
Praha → Pardubice  0.602013705178477 % 0.602 %   100 bps 100.000 Gbps   602.013705178476 bps 602.014 Mbps 
Praha → Public Internet  3.92455895437257 % 3.925 %   20 bps 20.000 Gbps   784.911790874515 bps 784.912 Mbps 
Public Internet → Praha  6.86923289679215 % 6.869 %   20 bps 20.000 Gbps   1.37384657935843 bps 1.374 Gbps 
Praha → Ústí nad Labem  0.7880110198868 % 0.788 %   100 bps 100.000 Gbps   788.0110198868 bps 788.011 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.219795267983224 % 0.220 %   100 bps 100.000 Gbps   219.795267983224 bps 219.795 Mbps 
Cheb → Ústí nad Labem  0.045031763688828 % 0.045 %   10 bps 10.000 Gbps   4.5031763688828 bps 4.503 Mbps 
Ústí nad Labem → Cheb  0.0454840379052952 % 0.045 %   10 bps 10.000 Gbps   4.54840379052952 bps 4.548 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.132781826624444 % 0.133 %   10 bps 10.000 Gbps   13.2781826624443 bps 13.278 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.132971020811858 % 0.133 %   10 bps 10.000 Gbps   13.2971020811858 bps 13.297 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0197537780353473 % 0.020 %   10 bps 10.000 Gbps   1.97537780353473 bps 1.975 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  0.0183872069375225 % 0.018 %   10 bps 10.000 Gbps   1.83872069375225 bps 1.839 Mbps 
Zlín → Brno  0.126979958157818 % 0.127 %   100 bps 100.000 Gbps   126.979958157818 bps 126.980 Mbps 
Brno → Zlín  0.502687879390233 % 0.503 %   100 bps 100.000 Gbps   502.687879390234 bps 502.688 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.228221542482852 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.2886169931408 bps 91.289 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.227284849898571 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.9139399594282 bps 90.914 Kbps 
Summary  empty NA   6.264 bps 6.264 Tbps   63.3086078963152 bps 63.309 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Sep 18 00:10:54 2023