CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2024 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2023/12/25

Average load for period: 2023/12/25 00:00:00 - 2023/12/31 23:59:59 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2023/12/25 00:00:00 - 2023/12/31 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2023/12/25
ACONET->Brno  0.281%  Brno->ACONET  1.718%  Brno->Lednice  0.406%  Lednice->Brno  2.124%  Brno->Olomouc  0.967%  Olomouc->Brno  0.370%  Brno->SANET  1.785%  SANET->Brno  1.426%  Brno->Vyškov  0.162%  Vyškov->Brno  0.070%  Brno->České Budějovice  0.227e-3 %  České Budějovice->Brno  0.228e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.943e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.014e-3 %  Děčín->Most  1.016e-3 %  Most->Děčín  1.016e-3 %  Brno->Jihlava  0.304%  Jihlava->Brno  0.148%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.139%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.025%  Jihlava->Plzeň  0.126e-3 %  Plzeň->Jihlava  0.126e-3 %  Jihlava->Telč  8.305e-3 %  Telč->Jihlava  4.402e-3 %  Hradec Králové->Liberec  0.500%  Liberec->Hradec Králové  0.213%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.332e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.317e-3 %  Most->Plzeň  0.720e-3 %  Plzeň->Most  1.061e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  5.296e-6 %  Olomouc->Hradec Králové  5.057e-6 %  Olomouc->Ostrava  1.426%  Ostrava->Olomouc  0.519%  Olomouc->Praha  0.476%  Praha->Olomouc  0.761%  Brno->Ostrava  0.057%  Ostrava->Brno  0.018%  Karviná->Ostrava  0.767%  Ostrava->Karviná  1.382%  Opava->Ostrava  0.580%  Ostrava->Opava  0.591%  Ostrava->Pionier  1.627%  Pionier->Ostrava  0.111%  Hradec Králové->Pardubice  0.314e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.314e-3 %  Cheb->Plzeň  1.513%  Plzeň->Cheb  1.524%  Plzeň->Praha  0.280%  Praha->Plzeň  0.442%  Poděbrady->Praha  1.501%  Praha->Poděbrady  4.521%  AMS-IX->Praha  11.009%  Praha->AMS-IX  0.663%  Brno->Praha  0.894%  Praha->Brno  1.585%  České Budějovice->Praha  0.179%  Praha->České Budějovice  0.293%  GÉANT->Praha  9.809%  Praha->GÉANT  5.523%  Hradec Králové->Praha  0.413%  Praha->Hradec Králové  0.893%  Pardubice->Praha  0.106%  Praha->Pardubice  0.407%  Praha->Ústí nad
Labem  0.523%  Ústí nad
Labem->Praha  0.146%  Cheb->Ústí nad
Labem  1.014e-3 %  Ústí nad
Labem->Cheb  1.015e-3 %  Děčín->Ústí nad
Labem  0.089%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.090%  Most->Ústí nad
Labem  6.203e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  6.515e-3 %  Brno->Zlín  0.244%  Zlín->Brno  0.294%  Olomouc->Zlín  0.227e-3 %  Zlín->Olomouc  0.228e-3 %  NIX.cz->Praha  1.831%  Praha->NIX.cz  0.946%  Praha->Public Internet  4.111%  Public Internet->Praha  1.393% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/12/25 00:00:00 - 2023/12/31 23:59:59 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/12/25 00:00:00 - 2023/12/31 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  1.7179436577233 % 1.718 %   100 bps 100.000 Gbps   1.71794365772331 bps 1.718 Gbps 
ACONET → Brno  0.280722377392328 % 0.281 %   100 bps 100.000 Gbps   280.722377392328 bps 280.722 Mbps 
Lednice → Brno  2.12380214412345 % 2.124 %   10 bps 10.000 Gbps   212.380214412345 bps 212.380 Mbps 
Brno → Lednice  0.405863066654408 % 0.406 %   10 bps 10.000 Gbps   40.5863066654409 bps 40.586 Mbps 
Brno → Olomouc  0.967225045077753 % 0.967 %   400 bps 400.000 Gbps   3.86890018031101 bps 3.869 Gbps 
Olomouc → Brno  0.369657755052957 % 0.370 %   400 bps 400.000 Gbps   1.47863102021183 bps 1.479 Gbps 
Brno → SANET  1.78482029765484 % 1.785 %   40 bps 40.000 Gbps   713.928119061936 bps 713.928 Mbps 
SANET → Brno  1.42628208528214 % 1.426 %   40 bps 40.000 Gbps   570.512834112856 bps 570.513 Mbps 
Brno → Vyškov  0.162349938858345 % 0.162 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2349938858344 bps 16.235 Mbps 
Vyškov → Brno  0.0704444646436075 % 0.070 %   10 bps 10.000 Gbps   7.04444646436075 bps 7.044 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.22710025449684 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.8401017987362 bps 90.840 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.228220377783565 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.2881511134261 bps 91.288 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01417575220136 % 1.014 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.417575220136 bps 101.418 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.942625416138179 % 0.943 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.2625416138181 bps 94.263 Kbps 
Most → Děčín  1.01636354777233 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.636354777233 bps 101.636 Kbps 
Děčín → Most  1.01564957527329 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.564957527329 bps 101.565 Kbps 
Brno → Jihlava  0.304251184477347 % 0.304 %   400 bps 400.000 Gbps   1.21700473790939 bps 1.217 Gbps 
Jihlava → Brno  0.148279468367849 % 0.148 %   400 bps 400.000 Gbps   593.117873471397 bps 593.118 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.138823772924379 % 0.139 %   10 bps 10.000 Gbps   13.8823772924379 bps 13.882 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.025259722666642 % 0.025 %   10 bps 10.000 Gbps   2.5259722666642 bps 2.526 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.125683043547897 % 0.126 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   125.683043547897 bps 125.683 Kbps 
Jihlava → Plzeň  0.12594079217216 % 0.126 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   125.94079217216 bps 125.941 Kbps 
Telč → Jihlava  4.40160183725787 % 4.402 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   440.160183725787 bps 440.160 Kbps 
Jihlava → Telč  8.30499724564028 % 8.305 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   830.499724564027 bps 830.500 Kbps 
Liberec → Hradec Králové  0.213099898211698 % 0.213 %   100 bps 100.000 Gbps   213.099898211698 bps 213.100 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  0.500086410693938 % 0.500 %   100 bps 100.000 Gbps   500.086410693938 bps 500.086 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.332460975392724 % 0.332 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   132.98439015709 bps 132.984 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.317102940464866 % 0.317 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   126.841176185947 bps 126.841 Kbps 
Plzeň → Most  1.06103990417091 % 1.061 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.6103990417091 bps 10.610 Kbps 
Most → Plzeň  0.720491401896215 % 0.720 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.20491401896214 bps 7.205 Kbps 
Olomouc → Hradec Králové  5.05742814559305 % 5.057 e-6 %   10 bps 10.000 Gbps   505.742814559305 bps 505.743 bps 
Hradec Králové → Olomouc  5.2959968704662 % 5.296 e-6 %   10 bps 10.000 Gbps   529.59968704662 bps 529.600 bps 
Olomouc → Ostrava  1.42636370504113 % 1.426 %   400 bps 400.000 Gbps   5.70545482016451 bps 5.705 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.518981101612081 % 0.519 %   400 bps 400.000 Gbps   2.07592440644832 bps 2.076 Gbps 
Praha → Olomouc  0.76072937281384 % 0.761 %   400 bps 400.000 Gbps   3.04291749125536 bps 3.043 Gbps 
Olomouc → Praha  0.475679171055635 % 0.476 %   400 bps 400.000 Gbps   1.90271668422254 bps 1.903 Gbps 
Brno → Ostrava  0.0571296334549391 % 0.057 %   100 bps 100.000 Gbps   57.1296334549391 bps 57.130 Mbps 
Ostrava → Brno  0.0180947713240189 % 0.018 %   100 bps 100.000 Gbps   18.0947713240189 bps 18.095 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.38156944764943 % 1.382 %   10 bps 10.000 Gbps   138.156944764943 bps 138.157 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.766741954150198 % 0.767 %   10 bps 10.000 Gbps   76.6741954150198 bps 76.674 Mbps 
Opava → Ostrava  0.580174772651262 % 0.580 %   10 bps 10.000 Gbps   58.0174772651262 bps 58.017 Mbps 
Ostrava → Opava  0.5908277786468 % 0.591 %   10 bps 10.000 Gbps   59.08277786468 bps 59.083 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.110578885100626 % 0.111 %   10 bps 10.000 Gbps   11.0578885100626 bps 11.058 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.6266059654931 % 1.627 %   10 bps 10.000 Gbps   162.66059654931 bps 162.661 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.31359803944747 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.439215778988 bps 125.439 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.313517537842164 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.407015136866 bps 125.407 Kbps 
Plzeň → Cheb  1.52420164662932 % 1.524 %   10 bps 10.000 Gbps   152.420164662932 bps 152.420 Mbps 
Cheb → Plzeň  1.51266222127359 % 1.513 %   10 bps 10.000 Gbps   151.266222127359 bps 151.266 Mbps 
Praha → Plzeň  0.442026933981681 % 0.442 %   400 bps 400.000 Gbps   943.899487195707 bps 943.899 Mbps 
Plzeň → Praha  0.280482046858321 % 0.280 %   400 bps 400.000 Gbps   679.214851909535 bps 679.215 Mbps 
Praha → Poděbrady  4.52142977326964 % 4.521 %   1000 bps 1000.000 Mbps   45.2142977326965 bps 45.214 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.50138565577738 % 1.501 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.0138565577738 bps 15.014 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.662613488190672 % 0.663 %   10 bps 10.000 Gbps   66.2613488190672 bps 66.261 Mbps 
AMS-IX → Praha  11.009085735845 % 11.009 %   10 bps 10.000 Gbps   1.1009085735845 bps 1.101 Gbps 
Brno → Praha  0.894290138778764 % 0.894 %   400 bps 400.000 Gbps   3.57716055511506 bps 3.577 Gbps 
Praha → Brno  1.58521597429178 % 1.585 %   400 bps 400.000 Gbps   6.34086389716711 bps 6.341 Gbps 
Praha → České Budějovice  0.293213727728725 % 0.293 %   100 bps 100.000 Gbps   293.213727728725 bps 293.214 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.179069612578462 % 0.179 %   100 bps 100.000 Gbps   179.069612578462 bps 179.070 Mbps 
Praha → GÉANT  5.52321584205194 % 5.523 %   100 bps 100.000 Gbps   5.52321584205194 bps 5.523 Gbps 
GÉANT → Praha  9.80919461357569 % 9.809 %   100 bps 100.000 Gbps   9.80919461357569 bps 9.809 Gbps 
Praha → Hradec Králové  0.893150000949037 % 0.893 %   100 bps 100.000 Gbps   893.150000949036 bps 893.150 Mbps 
Hradec Králové → Praha  0.41322836304585 % 0.413 %   100 bps 100.000 Gbps   413.22836304585 bps 413.228 Mbps 
NIX.cz → Praha  1.83066161299427 % 1.831 %   400 bps 400.000 Gbps   7.32264645197714 bps 7.323 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.946354511254047 % 0.946 %   400 bps 400.000 Gbps   3.78541804501624 bps 3.785 Gbps 
Praha → Pardubice  0.406669258183319 % 0.407 %   100 bps 100.000 Gbps   406.669258183319 bps 406.669 Mbps 
Pardubice → Praha  0.106017607954148 % 0.106 %   100 bps 100.000 Gbps   106.017607954148 bps 106.018 Mbps 
Praha → Public Internet  4.11129161630519 % 4.111 %   20 bps 20.000 Gbps   822.258323261036 bps 822.258 Mbps 
Public Internet → Praha  1.39266071369769 % 1.393 %   20 bps 20.000 Gbps   278.532142739537 bps 278.532 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.145605026917383 % 0.146 %   100 bps 100.000 Gbps   145.605026917383 bps 145.605 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  0.522986846013997 % 0.523 %   100 bps 100.000 Gbps   522.986846013997 bps 522.987 Mbps 
Cheb → Ústí nad Labem  1.01415699178143 % 1.014 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.415699178143 bps 101.416 Kbps 
Ústí nad Labem → Cheb  1.01516047258726 % 1.015 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.516047258726 bps 101.516 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.0891089442930656 % 0.089 %   10 bps 10.000 Gbps   8.91089442930655 bps 8.911 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.0896014091564358 % 0.090 %   10 bps 10.000 Gbps   8.96014091564357 bps 8.960 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  6.51499204367369 % 6.515 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   651.49920436737 bps 651.499 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  6.20297135407075 % 6.203 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   620.297135407075 bps 620.297 Kbps 
Zlín → Brno  0.294395992891972 % 0.294 %   100 bps 100.000 Gbps   294.395992891973 bps 294.396 Mbps 
Brno → Zlín  0.2438707927176 % 0.244 %   100 bps 100.000 Gbps   243.8707927176 bps 243.871 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.228088211576015 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.235284630406 bps 91.235 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.227049613794503 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.8198455178014 bps 90.820 Kbps 
Summary  empty NA   8.344 bps 8.344 Tbps   68.8883456442396 bps 68.888 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Jan 1 00:12:51 2024