CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2024 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2024/1/1

Average load for period: 2024/01/01 00:00:00 - 2024/01/07 23:59:59 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2024/01/01 00:00:00 - 2024/01/07 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2024/1/1
ACONET->Brno  1.170%  Brno->ACONET  2.211%  Brno->Lednice  0.771%  Lednice->Brno  2.313%  Brno->Olomouc  1.278%  Olomouc->Brno  0.476%  Brno->SANET  2.515%  SANET->Brno  1.949%  Brno->Vyškov  0.545%  Vyškov->Brno  0.061%  Brno->České Budějovice  0.227e-3 %  České Budějovice->Brno  0.228e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.943e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.015e-3 %  Děčín->Most  1.016e-3 %  Most->Děčín  1.016e-3 %  Brno->Jihlava  0.401%  Jihlava->Brno  0.185%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.283%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.058%  Jihlava->Plzeň  0.126e-3 %  Plzeň->Jihlava  0.126e-3 %  Jihlava->Telč  0.053%  Telč->Jihlava  0.118%  Hradec Králové->Liberec  0.965%  Liberec->Hradec Králové  0.281%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.372e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.322e-3 %  Most->Plzeň  0.720e-3 %  Plzeň->Most  1.062e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  5.304e-6 %  Olomouc->Hradec Králové  5.716e-6 %  Olomouc->Ostrava  1.716%  Ostrava->Olomouc  0.629%  Olomouc->Praha  0.608%  Praha->Olomouc  0.991%  Brno->Ostrava  0.086%  Ostrava->Brno  0.012%  Karviná->Ostrava  0.894%  Ostrava->Karviná  1.856%  Opava->Ostrava  0.722%  Ostrava->Opava  0.794%  Ostrava->Pionier  8.597%  Pionier->Ostrava  0.172%  Hradec Králové->Pardubice  0.314e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.314e-3 %  Cheb->Plzeň  1.603%  Plzeň->Cheb  1.622%  Plzeň->Praha  0.605%  Praha->Plzeň  0.590%  Poděbrady->Praha  2.174%  Praha->Poděbrady  10.182%  AMS-IX->Praha  16.675%  Praha->AMS-IX  1.341%  Brno->Praha  1.110%  Praha->Brno  2.731%  České Budějovice->Praha  0.435%  Praha->České Budějovice  0.726%  GÉANT->Praha  15.476%  Praha->GÉANT  6.715%  Hradec Králové->Praha  0.608%  Praha->Hradec Králové  1.994%  Pardubice->Praha  0.163%  Praha->Pardubice  0.719%  Praha->Ústí nad
Labem  0.902%  Ústí nad
Labem->Praha  0.234%  Cheb->Ústí nad
Labem  1.022e-3 %  Ústí nad
Labem->Cheb  1.024e-3 %  Děčín->Ústí nad
Labem  0.107%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.107%  Most->Ústí nad
Labem  4.504e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  4.496e-3 %  Brno->Zlín  0.490%  Zlín->Brno  0.109%  Olomouc->Zlín  0.227e-3 %  Zlín->Olomouc  0.228e-3 %  NIX.cz->Praha  3.440%  Praha->NIX.cz  1.413%  Praha->Public Internet  3.968%  Public Internet->Praha  2.386% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2024/01/01 00:00:00 - 2024/01/07 23:59:59 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2024/01/01 00:00:00 - 2024/01/07 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  1.17022614526685 % 1.170 %   100 bps 100.000 Gbps   1.17022614526685 bps 1.170 Gbps 
Brno → ACONET  2.21099162491083 % 2.211 %   100 bps 100.000 Gbps   2.21099162491084 bps 2.211 Gbps 
Lednice → Brno  2.31324639384268 % 2.313 %   10 bps 10.000 Gbps   231.324639384268 bps 231.325 Mbps 
Brno → Lednice  0.771269002188953 % 0.771 %   10 bps 10.000 Gbps   77.1269002188952 bps 77.127 Mbps 
Olomouc → Brno  0.475780130347642 % 0.476 %   400 bps 400.000 Gbps   1.90312052139057 bps 1.903 Gbps 
Brno → Olomouc  1.27839178915917 % 1.278 %   400 bps 400.000 Gbps   5.11356715663667 bps 5.114 Gbps 
Brno → SANET  2.51480707210084 % 2.515 %   40 bps 40.000 Gbps   1.00592282884033 bps 1.006 Gbps 
SANET → Brno  1.94948245956331 % 1.949 %   40 bps 40.000 Gbps   779.792983825323 bps 779.793 Mbps 
Brno → Vyškov  0.545318448728165 % 0.545 %   10 bps 10.000 Gbps   54.5318448728165 bps 54.532 Mbps 
Vyškov → Brno  0.0607815550208198 % 0.061 %   10 bps 10.000 Gbps   6.07815550208197 bps 6.078 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.228329804178696 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.3319216714782 bps 91.332 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.227184202178618 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.8736808714472 bps 90.874 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01451804579423 % 1.015 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.451804579423 bps 101.452 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.943018310457825 % 0.943 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.3018310457826 bps 94.302 Kbps 
Most → Děčín  1.01607202387556 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.607202387556 bps 101.607 Kbps 
Děčín → Most  1.01592044432925 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.592044432925 bps 101.592 Kbps 
Jihlava → Brno  0.185115249164475 % 0.185 %   400 bps 400.000 Gbps   740.460996657898 bps 740.461 Mbps 
Brno → Jihlava  0.400578168490027 % 0.401 %   400 bps 400.000 Gbps   1.60231267396011 bps 1.602 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.282577388563371 % 0.283 %   10 bps 10.000 Gbps   28.2577388563371 bps 28.258 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0583350336116112 % 0.058 %   10 bps 10.000 Gbps   5.83350336116113 bps 5.834 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.12580074321419 % 0.126 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   125.80074321419 bps 125.801 Kbps 
Jihlava → Plzeň  0.125986175042275 % 0.126 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   125.986175042275 bps 125.986 Kbps 
Telč → Jihlava  0.117944911511628 % 0.118 %   10 bps 10.000 Gbps   11.7944911511628 bps 11.794 Mbps 
Jihlava → Telč  0.0532606045259819 % 0.053 %   10 bps 10.000 Gbps   5.32606045259819 bps 5.326 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.280807392865877 % 0.281 %   100 bps 100.000 Gbps   280.807392865878 bps 280.807 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  0.964725808163363 % 0.965 %   100 bps 100.000 Gbps   964.725808163363 bps 964.726 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.371853418500395 % 0.372 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   148.741367400158 bps 148.741 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.32214831093646 % 0.322 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   128.859324374584 bps 128.859 Kbps 
Most → Plzeň  0.720311194212181 % 0.720 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.2031119421218 bps 7.203 Kbps 
Plzeň → Most  1.06160911330389 % 1.062 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.6160911330389 bps 10.616 Kbps 
Olomouc → Hradec Králové  5.71575412149161 % 5.716 e-6 %   10 bps 10.000 Gbps   571.575412149162 bps 571.575 bps 
Hradec Králové → Olomouc  5.30358730871526 % 5.304 e-6 %   10 bps 10.000 Gbps   530.358730871525 bps 530.359 bps 
Olomouc → Ostrava  1.71604997670703 % 1.716 %   400 bps 400.000 Gbps   6.86419990682811 bps 6.864 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.628814020798934 % 0.629 %   400 bps 400.000 Gbps   2.51525608319574 bps 2.515 Gbps 
Olomouc → Praha  0.608451354933215 % 0.608 %   400 bps 400.000 Gbps   2.43380541973286 bps 2.434 Gbps 
Praha → Olomouc  0.990651413157709 % 0.991 %   400 bps 400.000 Gbps   3.96260565263084 bps 3.963 Gbps 
Brno → Ostrava  0.0862103525728587 % 0.086 %   100 bps 100.000 Gbps   86.2103525728587 bps 86.210 Mbps 
Ostrava → Brno  0.0117453158855929 % 0.012 %   100 bps 100.000 Gbps   11.7453158855929 bps 11.745 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.893834897093734 % 0.894 %   10 bps 10.000 Gbps   89.3834897093733 bps 89.383 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.8563983009583 % 1.856 %   10 bps 10.000 Gbps   185.63983009583 bps 185.640 Mbps 
Opava → Ostrava  0.722423882246077 % 0.722 %   10 bps 10.000 Gbps   72.2423882246077 bps 72.242 Mbps 
Ostrava → Opava  0.793833499270104 % 0.794 %   100 bps 100.000 Gbps   79.3862061611589 bps 79.386 Mbps 
Ostrava → Pionier  8.59730325677756 % 8.597 %   10 bps 10.000 Gbps   859.730325677755 bps 859.730 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.17187297494851 % 0.172 %   10 bps 10.000 Gbps   17.187297494851 bps 17.187 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.313619259936475 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.44770397459 bps 125.448 Kbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.313689372817656 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.475749127062 bps 125.476 Kbps 
Cheb → Plzeň  1.60266085202197 % 1.603 %   10 bps 10.000 Gbps   160.266085202197 bps 160.266 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.6215660792534 % 1.622 %   10 bps 10.000 Gbps   162.15660792534 bps 162.157 Mbps 
Praha → Plzeň  0.590230552133418 % 0.590 %   400 bps 400.000 Gbps   1.50974654010953 bps 1.510 Gbps 
Plzeň → Praha  0.605169555154244 % 0.605 %   400 bps 400.000 Gbps   1.06629170977425 bps 1.066 Gbps 
Poděbrady → Praha  2.17380911760172 % 2.174 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.7380911760172 bps 21.738 Mbps 
Praha → Poděbrady  10.1821800943168 % 10.182 %   1000 bps 1000.000 Mbps   101.821800943169 bps 101.822 Mbps 
AMS-IX → Praha  16.6746665913138 % 16.675 %   10 bps 10.000 Gbps   1.66746665913138 bps 1.667 Gbps 
Praha → AMS-IX  1.34086508300646 % 1.341 %   10 bps 10.000 Gbps   134.086508300646 bps 134.087 Mbps 
Praha → Brno  2.73126051375842 % 2.731 %   400 bps 400.000 Gbps   10.9250420550337 bps 10.925 Gbps 
Brno → Praha  1.1101287083957 % 1.110 %   400 bps 400.000 Gbps   4.33234615364061 bps 4.332 Gbps 
Praha → České Budějovice  0.726099782958478 % 0.726 %   100 bps 100.000 Gbps   726.099782958478 bps 726.100 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.434648098868621 % 0.435 %   100 bps 100.000 Gbps   434.648098868621 bps 434.648 Mbps 
Praha → GÉANT  6.7150365017987 % 6.715 %   100 bps 100.000 Gbps   6.71503650179871 bps 6.715 Gbps 
GÉANT → Praha  15.4760312787728 % 15.476 %   100 bps 100.000 Gbps   15.4760312787728 bps 15.476 Gbps 
Praha → Hradec Králové  1.99372916838519 % 1.994 %   100 bps 100.000 Gbps   1.99372916838519 bps 1.994 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.607791906936065 % 0.608 %   100 bps 100.000 Gbps   607.791906936065 bps 607.792 Mbps 
NIX.cz → Praha  3.44009622149571 % 3.440 %   400 bps 400.000 Gbps   13.7597035090736 bps 13.760 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.41306743197932 % 1.413 %   400 bps 400.000 Gbps   5.65198546409731 bps 5.652 Gbps 
Praha → Pardubice  0.718533681457035 % 0.719 %   100 bps 100.000 Gbps   718.533681457035 bps 718.534 Mbps 
Pardubice → Praha  0.162872089342464 % 0.163 %   100 bps 100.000 Gbps   162.872089342464 bps 162.872 Mbps 
Public Internet → Praha  2.38586736573597 % 2.386 %   20 bps 20.000 Gbps   477.173473147194 bps 477.173 Mbps 
Praha → Public Internet  3.96811373303797 % 3.968 %   20 bps 20.000 Gbps   793.622746607595 bps 793.623 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.233505106659301 % 0.234 %   100 bps 100.000 Gbps   233.505106659301 bps 233.505 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  0.901878260992744 % 0.902 %   100 bps 100.000 Gbps   901.878260992744 bps 901.878 Mbps 
Cheb → Ústí nad Labem  1.02246631269231 % 1.022 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   102.246631269231 bps 102.247 Kbps 
Ústí nad Labem → Cheb  1.02449154086391 % 1.024 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   102.449154086391 bps 102.449 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.107305619274113 % 0.107 %   10 bps 10.000 Gbps   10.7305619274113 bps 10.731 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.1069423109959 % 0.107 %   10 bps 10.000 Gbps   10.69423109959 bps 10.694 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  4.49628888213655 % 4.496 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   449.628888213655 bps 449.629 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  4.50448294045454 % 4.504 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   450.448294045454 bps 450.448 Kbps 
Brno → Zlín  0.490359521827546 % 0.490 %   100 bps 100.000 Gbps   490.359521827546 bps 490.360 Mbps 
Zlín → Brno  0.108719470040684 % 0.109 %   100 bps 100.000 Gbps   108.719470040685 bps 108.719 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.2279595746011 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.1838298404399 bps 91.184 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.226991817106491 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.7967268425966 bps 90.797 Kbps 
Summary  empty NA   8.434 bps 8.434 Tbps   102.726337943965 bps 102.726 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Jan 8 00:08:22 2024