CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2024 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2024/1/8

Average load for period: 2024/01/08 00:00:00 - 2024/01/14 23:59:59 SET (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2024/01/08 00:00:00 - 2024/01/14 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2024/1/8
ACONET->Brno  0.691%  Brno->ACONET  4.522%  Brno->Lednice  0.880%  Lednice->Brno  2.300%  Brno->Olomouc  0.893%  Olomouc->Brno  0.480%  Brno->SANET  4.491%  SANET->Brno  2.825%  Brno->Vyškov  0.827%  Vyškov->Brno  0.082%  Brno->České Budějovice  0.227e-3 %  České Budějovice->Brno  0.228e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.943e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.014e-3 %  Děčín->Most  1.016e-3 %  Most->Děčín  1.016e-3 %  Brno->Jihlava  0.582%  Jihlava->Brno  0.181%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.300%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.061%  Jihlava->Plzeň  0.126e-3 %  Plzeň->Jihlava  0.126e-3 %  Jihlava->Telč  0.094%  Telč->Jihlava  0.316%  Hradec Králové->Liberec  1.293%  Liberec->Hradec Králové  0.291%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.344e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.331e-3 %  Most->Plzeň  0.721e-3 %  Plzeň->Most  1.062e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  5.296e-6 %  Olomouc->Hradec Králové  5.014e-6 %  Olomouc->Ostrava  1.262%  Ostrava->Olomouc  0.546%  Olomouc->Praha  0.534%  Praha->Olomouc  1.049%  Brno->Ostrava  0.131%  Ostrava->Brno  9.237e-3 %  Karviná->Ostrava  0.935%  Ostrava->Karviná  2.358%  Opava->Ostrava  0.848%  Ostrava->Opava  1.008%  Ostrava->Pionier  2.676%  Pionier->Ostrava  0.209%  Hradec Králové->Pardubice  0.314e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.314e-3 %  Cheb->Plzeň  1.635%  Plzeň->Cheb  1.630%  Plzeň->Praha  0.725%  Praha->Plzeň  1.025%  Poděbrady->Praha  2.162%  Praha->Poděbrady  11.640%  AMS-IX->Praha  19.967%  Praha->AMS-IX  0.674%  Brno->Praha  1.615%  Praha->Brno  4.730%  České Budějovice->Praha  0.625%  Praha->České Budějovice  0.999%  GÉANT->Praha  16.080%  Praha->GÉANT  6.100%  Hradec Králové->Praha  0.665%  Praha->Hradec Králové  2.627%  Pardubice->Praha  0.187%  Praha->Pardubice  0.907%  Praha->Ústí nad
Labem  1.008%  Ústí nad
Labem->Praha  0.234%  Cheb->Ústí nad
Labem  1.014e-3 %  Ústí nad
Labem->Cheb  1.017e-3 %  Děčín->Ústí nad
Labem  0.207%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.206%  Most->Ústí nad
Labem  7.474e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  7.005e-3 %  Brno->Zlín  0.637%  Zlín->Brno  0.406%  Olomouc->Zlín  0.226e-3 %  Zlín->Olomouc  0.227e-3 %  NIX.cz->Praha  5.131%  Praha->NIX.cz  1.572%  Praha->Public Internet  3.491%  Public Internet->Praha  3.655% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2024/01/08 00:00:00 - 2024/01/14 23:59:59 SET (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2024/01/08 00:00:00 - 2024/01/14 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  0.691083841712721 % 0.691 %   100 bps 100.000 Gbps   691.08384171272 bps 691.084 Mbps 
Brno → ACONET  4.52240398549763 % 4.522 %   100 bps 100.000 Gbps   4.52240398549763 bps 4.522 Gbps 
Lednice → Brno  2.30043382407434 % 2.300 %   10 bps 10.000 Gbps   230.043382407434 bps 230.043 Mbps 
Brno → Lednice  0.879713592583741 % 0.880 %   10 bps 10.000 Gbps   87.9713592583742 bps 87.971 Mbps 
Olomouc → Brno  0.479809613286674 % 0.480 %   400 bps 400.000 Gbps   1.91923845314669 bps 1.919 Gbps 
Brno → Olomouc  0.892510968271399 % 0.893 %   400 bps 400.000 Gbps   3.57004387308559 bps 3.570 Gbps 
Brno → SANET  4.49147624875896 % 4.491 %   40 bps 40.000 Gbps   1.79659049950358 bps 1.797 Gbps 
SANET → Brno  2.82549382972974 % 2.825 %   40 bps 40.000 Gbps   1.1301975318919 bps 1.130 Gbps 
Vyškov → Brno  0.0815582446000057 % 0.082 %   10 bps 10.000 Gbps   8.15582446000057 bps 8.156 Mbps 
Brno → Vyškov  0.826567831848018 % 0.827 %   10 bps 10.000 Gbps   82.6567831848018 bps 82.657 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.228432678776385 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.373071510554 bps 91.373 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.227185419939478 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.8741679757913 bps 90.874 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01406798279402 % 1.014 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.406798279402 bps 101.407 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.94316306358429 % 0.943 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.316306358429 bps 94.316 Kbps 
Most → Děčín  1.01611002577402 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.611002577402 bps 101.611 Kbps 
Děčín → Most  1.01600020395822 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.600020395822 bps 101.600 Kbps 
Jihlava → Brno  0.181303807560971 % 0.181 %   400 bps 400.000 Gbps   725.215230243883 bps 725.215 Mbps 
Brno → Jihlava  0.582299477569392 % 0.582 %   400 bps 400.000 Gbps   2.32919791027757 bps 2.329 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.300033781119047 % 0.300 %   10 bps 10.000 Gbps   30.0033781119047 bps 30.003 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0613555779716099 % 0.061 %   10 bps 10.000 Gbps   6.13555779716098 bps 6.136 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.125786215157236 % 0.126 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   125.786215157236 bps 125.786 Kbps 
Jihlava → Plzeň  0.12590531849043 % 0.126 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   125.90531849043 bps 125.905 Kbps 
Telč → Jihlava  0.315977833061241 % 0.316 %   10 bps 10.000 Gbps   31.5977833061241 bps 31.598 Mbps 
Jihlava → Telč  0.0940814161916779 % 0.094 %   10 bps 10.000 Gbps   9.40814161916779 bps 9.408 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.29275163865148 % 1.293 %   100 bps 100.000 Gbps   1.29275163865148 bps 1.293 Gbps 
Liberec → Hradec Králové  0.29061955371491 % 0.291 %   100 bps 100.000 Gbps   290.61955371491 bps 290.620 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.331229717376114 % 0.331 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   132.491886950446 bps 132.492 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.344184169668656 % 0.344 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   137.673667867462 bps 137.674 Kbps 
Plzeň → Most  1.06208034398853 % 1.062 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.6208034398853 bps 10.621 Kbps 
Most → Plzeň  0.720687413512314 % 0.721 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.20687413512315 bps 7.207 Kbps 
Hradec Králové → Olomouc  5.29572903389073 % 5.296 e-6 %   10 bps 10.000 Gbps   529.572903389073 bps 529.573 bps 
Olomouc → Hradec Králové  5.01401391939971 % 5.014 e-6 %   10 bps 10.000 Gbps   501.40139193997 bps 501.401 bps 
Ostrava → Olomouc  0.54609142284449 % 0.546 %   400 bps 400.000 Gbps   2.18436569137796 bps 2.184 Gbps 
Olomouc → Ostrava  1.26152915124072 % 1.262 %   400 bps 400.000 Gbps   5.04611660496287 bps 5.046 Gbps 
Praha → Olomouc  1.04922488171983 % 1.049 %   400 bps 400.000 Gbps   4.19689952687931 bps 4.197 Gbps 
Olomouc → Praha  0.533779107287413 % 0.534 %   400 bps 400.000 Gbps   2.13511642914965 bps 2.135 Gbps 
Ostrava → Brno  9.23682990833045 % 9.237 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   9.23682990833044 bps 9.237 Mbps 
Brno → Ostrava  0.13092598770419 % 0.131 %   100 bps 100.000 Gbps   130.925987704191 bps 130.926 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.935281120078766 % 0.935 %   10 bps 10.000 Gbps   93.5281120078765 bps 93.528 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.35827139149271 % 2.358 %   10 bps 10.000 Gbps   235.827139149271 bps 235.827 Mbps 
Opava → Ostrava  0.847603176539524 % 0.848 %   10 bps 10.000 Gbps   84.7603176539525 bps 84.760 Mbps 
Ostrava → Opava  1.0083990331557 % 1.008 %   100 bps 100.000 Gbps   100.846033739454 bps 100.846 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.67585098067125 % 2.676 %   10 bps 10.000 Gbps   267.585098067125 bps 267.585 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.208627032922699 % 0.209 %   10 bps 10.000 Gbps   20.8627032922699 bps 20.863 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.3137284246804 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.49136987216 bps 125.491 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.313728899999589 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.491559999836 bps 125.492 Kbps 
Cheb → Plzeň  1.63502138572827 % 1.635 %   10 bps 10.000 Gbps   163.502138572827 bps 163.502 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.63012242744531 % 1.630 %   10 bps 10.000 Gbps   163.012242744531 bps 163.012 Mbps 
Plzeň → Praha  0.724687970484376 % 0.725 %   400 bps 400.000 Gbps   1.28781134335933 bps 1.288 Gbps 
Praha → Plzeň  1.02477984770294 % 1.025 %   400 bps 400.000 Gbps   2.64838698343038 bps 2.648 Gbps 
Poděbrady → Praha  2.16151153400934 % 2.162 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.6151153400934 bps 21.615 Mbps 
Praha → Poděbrady  11.6396860965103 % 11.640 %   1000 bps 1000.000 Mbps   116.396860965103 bps 116.397 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.673655183504435 % 0.674 %   10 bps 10.000 Gbps   67.3655183504434 bps 67.366 Mbps 
AMS-IX → Praha  19.9674906010877 % 19.967 %   10 bps 10.000 Gbps   1.99674906010877 bps 1.997 Gbps 
Praha → Brno  4.72998794548611 % 4.730 %   400 bps 400.000 Gbps   18.9199517819444 bps 18.920 Gbps 
Brno → Praha  1.61490458351663 % 1.615 %   400 bps 400.000 Gbps   6.45961833406651 bps 6.460 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.62481171147679 % 0.625 %   100 bps 100.000 Gbps   624.81171147679 bps 624.812 Mbps 
Praha → České Budějovice  0.999176255076697 % 0.999 %   100 bps 100.000 Gbps   999.176255076697 bps 999.176 Mbps 
Praha → GÉANT  6.10029442364534 % 6.100 %   100 bps 100.000 Gbps   6.10029442364534 bps 6.100 Gbps 
GÉANT → Praha  16.0796991425404 % 16.080 %   100 bps 100.000 Gbps   16.0796991425404 bps 16.080 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.62699015333426 % 2.627 %   100 bps 100.000 Gbps   2.62699015333426 bps 2.627 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.665375083602747 % 0.665 %   100 bps 100.000 Gbps   665.375083602748 bps 665.375 Mbps 
NIX.cz → Praha  5.13107613847676 % 5.131 %   400 bps 400.000 Gbps   20.5061760198206 bps 20.506 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.57190031480484 % 1.572 %   400 bps 400.000 Gbps   6.28266509483722 bps 6.283 Gbps 
Praha → Pardubice  0.907416967988545 % 0.907 %   100 bps 100.000 Gbps   907.416967988545 bps 907.417 Mbps 
Pardubice → Praha  0.187346849208308 % 0.187 %   100 bps 100.000 Gbps   187.346849208308 bps 187.347 Mbps 
Public Internet → Praha  3.65523120714055 % 3.655 %   20 bps 20.000 Gbps   731.04624142811 bps 731.046 Mbps 
Praha → Public Internet  3.4906133553378 % 3.491 %   20 bps 20.000 Gbps   698.12267106756 bps 698.123 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.233925235301568 % 0.234 %   100 bps 100.000 Gbps   233.925235301568 bps 233.925 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  1.00773281239921 % 1.008 %   100 bps 100.000 Gbps   1.00773281239921 bps 1.008 Gbps 
Cheb → Ústí nad Labem  1.01419923728921 % 1.014 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.419923728922 bps 101.420 Kbps 
Ústí nad Labem → Cheb  1.01655327650426 % 1.017 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.655327650426 bps 101.655 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.205639548390179 % 0.206 %   10 bps 10.000 Gbps   20.5639548390179 bps 20.564 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.207067676576831 % 0.207 %   10 bps 10.000 Gbps   20.7067676576831 bps 20.707 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  7.00525163284817 % 7.005 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   700.525163284817 bps 700.525 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  7.47411812977355 % 7.474 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   747.411812977355 bps 747.412 Kbps 
Brno → Zlín  0.637046707997226 % 0.637 %   100 bps 100.000 Gbps   637.046707997227 bps 637.047 Mbps 
Zlín → Brno  0.405902317699065 % 0.406 %   100 bps 100.000 Gbps   405.902317699065 bps 405.902 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.226470904725182 % 0.226 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.5883618900727 bps 90.588 Kbps 
Zlín → Olomouc  0.227387001765598 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.954800706239 bps 90.955 Kbps 
Summary  empty NA   8.434 bps 8.434 Tbps   123.841998425994 bps 123.842 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Jan 15 00:07:45 2024