CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2024 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2024/1/15

Average load for period: 2024/01/15 00:00:00 - 2024/01/21 23:59:59 SWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2024/01/15 00:00:00 - 2024/01/21 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2024/1/15
ACONET->Brno  0.687%  Brno->ACONET  4.368%  Brno->Lednice  0.742%  Lednice->Brno  2.427%  Brno->Olomouc  1.274%  Olomouc->Brno  0.561%  Brno->SANET  3.035%  SANET->Brno  1.931%  Brno->Vyškov  0.951%  Vyškov->Brno  0.101%  Brno->České Budějovice  0.227e-3 %  České Budějovice->Brno  0.229e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.945e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.015e-3 %  Děčín->Most  1.016e-3 %  Most->Děčín  1.017e-3 %  Brno->Jihlava  0.498%  Jihlava->Brno  0.243%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.318%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.047%  Jihlava->Telč  0.065%  Telč->Jihlava  0.108%  Hradec Králové->Liberec  1.146%  Liberec->Hradec Králové  0.304%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.338e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.344e-3 %  Most->Plzeň  0.725e-3 %  Plzeň->Most  1.078e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  5.291e-6 %  Olomouc->Hradec Králové  6.228e-6 %  Olomouc->Ostrava  1.722%  Ostrava->Olomouc  0.704%  Olomouc->Praha  0.648%  Praha->Olomouc  1.108%  Brno->Ostrava  0.170%  Ostrava->Brno  0.055%  Karviná->Ostrava  1.086%  Ostrava->Karviná  2.411%  Opava->Ostrava  1.036%  Ostrava->Opava  1.047%  Ostrava->Pionier  2.473%  Pionier->Ostrava  0.150%  Hradec Králové->Pardubice  0.314e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.314e-3 %  Cheb->Plzeň  1.636%  Plzeň->Cheb  1.617%  Jihlava->Plzeň  0.126e-3 %  Plzeň->Jihlava  0.126e-3 %  Plzeň->Praha  0.740%  Praha->Plzeň  0.817%  Poděbrady->Praha  2.279%  Praha->Poděbrady  11.477%  AMS-IX->Praha  19.838%  Praha->AMS-IX  0.967%  Brno->Praha  2.041%  Praha->Brno  3.659%  České Budějovice->Praha  0.557%  Praha->České Budějovice  0.951%  GÉANT->Praha  17.609%  Praha->GÉANT  5.757%  Hradec Králové->Praha  0.645%  Praha->Hradec Králové  2.388%  Pardubice->Praha  0.175%  Praha->Pardubice  0.844%  Praha->Ústí nad
Labem  1.037%  Ústí nad
Labem->Praha  0.316%  Cheb->Ústí nad
Labem  1.016e-3 %  Ústí nad
Labem->Cheb  1.017e-3 %  Děčín->Ústí nad
Labem  0.130%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.131%  Most->Ústí nad
Labem  4.503e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  4.510e-3 %  Brno->Zlín  0.581%  Zlín->Brno  0.128%  Olomouc->Zlín  0.290e-3 %  Zlín->Olomouc  0.240e-3 %  NIX.cz->Praha  3.999%  Praha->NIX.cz  1.608%  Praha->Public Internet  3.649%  Public Internet->Praha  2.677% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2024/01/15 00:00:00 - 2024/01/21 23:59:59 SWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2024/01/15 00:00:00 - 2024/01/21 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  4.36848974845821 % 4.368 %   100 bps 100.000 Gbps   4.3684897484582 bps 4.368 Gbps 
ACONET → Brno  0.686628028093661 % 0.687 %   100 bps 100.000 Gbps   686.628028093661 bps 686.628 Mbps 
Brno → Lednice  0.74209454966311 % 0.742 %   10 bps 10.000 Gbps   74.209454966311 bps 74.209 Mbps 
Lednice → Brno  2.42700703334663 % 2.427 %   10 bps 10.000 Gbps   242.700703334662 bps 242.701 Mbps 
Brno → Olomouc  1.27408249167695 % 1.274 %   400 bps 400.000 Gbps   5.09632996670779 bps 5.096 Gbps 
Olomouc → Brno  0.561338168929958 % 0.561 %   400 bps 400.000 Gbps   2.24535267571983 bps 2.245 Gbps 
Brno → SANET  3.03464929065846 % 3.035 %   100 bps 100.000 Gbps   1.21385972487971 bps 1.214 Gbps 
SANET → Brno  1.93118541935386 % 1.931 %   100 bps 100.000 Gbps   772.474167741544 bps 772.474 Mbps 
Vyškov → Brno  0.100844354231498 % 0.101 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0844354231498 bps 10.084 Mbps 
Brno → Vyškov  0.951292659319882 % 0.951 %   10 bps 10.000 Gbps   95.1292659319883 bps 95.129 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.227353742195259 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.9414968781034 bps 90.941 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.228682347572834 % 0.229 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.4729390291336 bps 91.473 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.944691628571629 % 0.945 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.4691628571629 bps 94.469 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01473695197711 % 1.015 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.473695197711 bps 101.474 Kbps 
Most → Děčín  1.01682377136578 % 1.017 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.682377136578 bps 101.682 Kbps 
Děčín → Most  1.01607940461153 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.607940461153 bps 101.608 Kbps 
Brno → Jihlava  0.498120149311214 % 0.498 %   400 bps 400.000 Gbps   1.99248059724485 bps 1.992 Gbps 
Jihlava → Brno  0.243473784572977 % 0.243 %   400 bps 400.000 Gbps   973.895138291907 bps 973.895 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0472513098038626 % 0.047 %   10 bps 10.000 Gbps   4.72513098038626 bps 4.725 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.318254239361932 % 0.318 %   10 bps 10.000 Gbps   31.8254239361932 bps 31.825 Mbps 
Telč → Jihlava  0.1080582208036 % 0.108 %   10 bps 10.000 Gbps   10.80582208036 bps 10.806 Mbps 
Jihlava → Telč  0.0653970208353992 % 0.065 %   10 bps 10.000 Gbps   6.53970208353993 bps 6.540 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.303908646227178 % 0.304 %   100 bps 100.000 Gbps   303.908646227178 bps 303.909 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.146419675479 % 1.146 %   100 bps 100.000 Gbps   1.146419675479 bps 1.146 Gbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.343569710317635 % 0.344 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   137.427884127054 bps 137.428 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.338338262433726 % 0.338 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   135.33530497349 bps 135.335 Kbps 
Most → Plzeň  0.724922107812463 % 0.725 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.24922107812463 bps 7.249 Kbps 
Plzeň → Most  1.07786913130744 % 1.078 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.7786913130744 bps 10.779 Kbps 
Olomouc → Hradec Králové  6.22813943834246 % 6.228 e-6 %   10 bps 10.000 Gbps   622.813943834246 bps 622.814 bps 
Hradec Králové → Olomouc  5.29104426225755 % 5.291 e-6 %   10 bps 10.000 Gbps   529.104426225754 bps 529.104 bps 
Olomouc → Ostrava  1.72240207763036 % 1.722 %   400 bps 400.000 Gbps   6.88960831052145 bps 6.890 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.704051816190716 % 0.704 %   400 bps 400.000 Gbps   2.81620726476286 bps 2.816 Gbps 
Olomouc → Praha  0.6484166651426 % 0.648 %   400 bps 400.000 Gbps   2.5936666605704 bps 2.594 Gbps 
Praha → Olomouc  1.10848177509655 % 1.108 %   400 bps 400.000 Gbps   4.43392710038619 bps 4.434 Gbps 
Ostrava → Brno  0.0550197507233245 % 0.055 %   100 bps 100.000 Gbps   55.0197507233246 bps 55.020 Mbps 
Brno → Ostrava  0.169621507466062 % 0.170 %   100 bps 100.000 Gbps   169.621507466062 bps 169.622 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.41072066141321 % 2.411 %   10 bps 10.000 Gbps   241.072066141321 bps 241.072 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.08601421098611 % 1.086 %   10 bps 10.000 Gbps   108.601421098611 bps 108.601 Mbps 
Ostrava → Opava  1.04735988465071 % 1.047 %   100 bps 100.000 Gbps   104.73978803155 bps 104.740 Mbps 
Opava → Ostrava  1.03618386126296 % 1.036 %   10 bps 10.000 Gbps   103.618386126296 bps 103.618 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.149915447539918 % 0.150 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9915447539918 bps 14.992 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.47319764816014 % 2.473 %   10 bps 10.000 Gbps   247.319764816014 bps 247.320 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.313948003998991 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.579201599597 bps 125.579 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.313846704565655 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.538681826262 bps 125.539 Kbps 
Cheb → Plzeň  1.63551897000697 % 1.636 %   10 bps 10.000 Gbps   163.551897000697 bps 163.552 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.61673587889294 % 1.617 %   10 bps 10.000 Gbps   161.673587889294 bps 161.674 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.125654559031401 % 0.126 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   125.654559031401 bps 125.655 Kbps 
Jihlava → Plzeň  0.125855472511755 % 0.126 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   125.855472511755 bps 125.855 Kbps 
Praha → Plzeň  0.816592229660551 % 0.817 %   400 bps 400.000 Gbps   2.00098235473189 bps 2.001 Gbps 
Plzeň → Praha  0.739577631865664 % 0.740 %   400 bps 400.000 Gbps   1.15851455164559 bps 1.159 Gbps 
Poděbrady → Praha  2.2791643023363 % 2.279 %   1000 bps 1000.000 Mbps   22.791643023363 bps 22.792 Mbps 
Praha → Poděbrady  11.4770105747945 % 11.477 %   1000 bps 1000.000 Mbps   114.770105747945 bps 114.770 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.966508583202059 % 0.967 %   10 bps 10.000 Gbps   96.6508583202058 bps 96.651 Mbps 
AMS-IX → Praha  19.8383241254697 % 19.838 %   10 bps 10.000 Gbps   1.98383241254697 bps 1.984 Gbps 
Brno → Praha  2.04147502120489 % 2.041 %   400 bps 400.000 Gbps   8.16590008481957 bps 8.166 Gbps 
Praha → Brno  3.6594666515874 % 3.659 %   400 bps 400.000 Gbps   14.6378666063496 bps 14.638 Gbps 
Praha → České Budějovice  0.950791639428411 % 0.951 %   100 bps 100.000 Gbps   950.791639428411 bps 950.792 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.556634937990975 % 0.557 %   100 bps 100.000 Gbps   556.634937990975 bps 556.635 Mbps 
Praha → GÉANT  5.75660612528088 % 5.757 %   100 bps 100.000 Gbps   5.75660612528089 bps 5.757 Gbps 
GÉANT → Praha  17.6090449978754 % 17.609 %   100 bps 100.000 Gbps   17.6090449978754 bps 17.609 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.3882654147373 % 2.388 %   100 bps 100.000 Gbps   2.3882654147373 bps 2.388 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.645493413899172 % 0.645 %   100 bps 100.000 Gbps   645.493413899172 bps 645.493 Mbps 
Praha → NIX.cz  1.60823440133567 % 1.608 %   400 bps 400.000 Gbps   6.4329376053426 bps 6.433 Gbps 
NIX.cz → Praha  3.99920112280452 % 3.999 %   400 bps 400.000 Gbps   15.996804491218 bps 15.997 Gbps 
Pardubice → Praha  0.174537972287277 % 0.175 %   100 bps 100.000 Gbps   174.537972287277 bps 174.538 Mbps 
Praha → Pardubice  0.844139898369636 % 0.844 %   100 bps 100.000 Gbps   844.139898369635 bps 844.140 Mbps 
Public Internet → Praha  2.67651560045661 % 2.677 %   20 bps 20.000 Gbps   535.303120091323 bps 535.303 Mbps 
Praha → Public Internet  3.64877082953737 % 3.649 %   20 bps 20.000 Gbps   729.754165907475 bps 729.754 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  1.03739879728355 % 1.037 %   100 bps 100.000 Gbps   1.03739879728355 bps 1.037 Gbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.316360417009694 % 0.316 %   100 bps 100.000 Gbps   316.360417009695 bps 316.360 Mbps 
Cheb → Ústí nad Labem  1.01636911248312 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.636911248312 bps 101.637 Kbps 
Ústí nad Labem → Cheb  1.01739660722182 % 1.017 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.739660722182 bps 101.740 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.130453284460793 % 0.130 %   10 bps 10.000 Gbps   13.0453284460793 bps 13.045 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.130511173098912 % 0.131 %   10 bps 10.000 Gbps   13.0511173098912 bps 13.051 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  4.50327748468447 % 4.503 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   450.327748468447 bps 450.328 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  4.51034385369966 % 4.510 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   451.034385369967 bps 451.034 Kbps 
Zlín → Brno  0.127789694423815 % 0.128 %   100 bps 100.000 Gbps   127.789694423815 bps 127.790 Mbps 
Brno → Zlín  0.580910061767368 % 0.581 %   100 bps 100.000 Gbps   580.910061767368 bps 580.910 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.290271701725729 % 0.290 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   116.108680690292 bps 116.109 Kbps 
Zlín → Olomouc  0.240393491654683 % 0.240 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   96.1573966618731 bps 96.157 Kbps 
Summary  empty NA   8.554 bps 8.554 Tbps   120.272348397052 bps 120.272 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Jan 22 00:08:04 2024