CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2024 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2024/1/22

Average load for period: 2024/01/22 00:00:00 - 2024/01/28 23:59:59 SET (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2024/01/22 00:00:00 - 2024/01/28 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2024/1/22
ACONET->Brno  0.575%  Brno->ACONET  4.279%  Brno->Lednice  0.747%  Lednice->Brno  2.551%  Brno->Olomouc  0.864%  Olomouc->Brno  0.470%  Brno->SANET  2.087%  SANET->Brno  1.234%  Brno->Vyškov  0.944%  Vyškov->Brno  0.107%  Brno->České Budějovice  0.227e-3 %  České Budějovice->Brno  0.228e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.943e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.015e-3 %  Děčín->Most  1.016e-3 %  Most->Děčín  1.016e-3 %  Brno->Jihlava  0.560%  Jihlava->Brno  0.192%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.265%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.052%  Jihlava->Telč  0.051%  Telč->Jihlava  0.269%  Hradec Králové->Liberec  1.169%  Liberec->Hradec Králové  0.261%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.363e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.337e-3 %  Most->Plzeň  0.722e-3 %  Plzeň->Most  1.064e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  5.287e-6 %  Olomouc->Hradec Králové  5.074e-6 %  Olomouc->Ostrava  1.479%  Ostrava->Olomouc  0.739%  Olomouc->Praha  0.746%  Praha->Olomouc  1.271%  Brno->Ostrava  0.178%  Ostrava->Brno  0.037%  Karviná->Ostrava  1.100%  Ostrava->Karviná  2.552%  Opava->Ostrava  1.093%  Ostrava->Opava  1.148%  Ostrava->Pionier  2.387%  Pionier->Ostrava  0.207%  Hradec Králové->Pardubice  0.314e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.314e-3 %  Cheb->Plzeň  1.635%  Plzeň->Cheb  1.629%  Jihlava->Plzeň  0.127e-3 %  Plzeň->Jihlava  0.126e-3 %  Plzeň->Praha  1.157%  Praha->Plzeň  1.445%  Poděbrady->Praha  2.540%  Praha->Poděbrady  13.170%  AMS-IX->Praha  18.840%  Praha->AMS-IX  0.771%  Brno->Praha  1.975%  Praha->Brno  3.577%  České Budějovice->Praha  0.278%  Praha->České Budějovice  1.044%  GÉANT->Praha  19.182%  Praha->GÉANT  6.217%  Hradec Králové->Praha  0.600%  Praha->Hradec Králové  2.358%  Pardubice->Praha  0.185%  Praha->Pardubice  0.867%  Praha->Ústí nad
Labem  1.055%  Ústí nad
Labem->Praha  0.268%  Cheb->Ústí nad
Labem  1.015e-3 %  Ústí nad
Labem->Cheb  1.016e-3 %  Děčín->Ústí nad
Labem  0.184%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.183%  Most->Ústí nad
Labem  5.300e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  5.336e-3 %  Brno->Zlín  0.568%  Zlín->Brno  0.471%  Olomouc->Zlín  0.226e-3 %  Zlín->Olomouc  0.227e-3 %  NIX.cz->Praha  3.915%  Praha->NIX.cz  1.529%  Praha->Public Internet  4.144%  Public Internet->Praha  2.855% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2024/01/22 00:00:00 - 2024/01/28 23:59:59 SET (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2024/01/22 00:00:00 - 2024/01/28 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  4.27936468516547 % 4.279 %   100 bps 100.000 Gbps   4.27936468516547 bps 4.279 Gbps 
ACONET → Brno  0.574658426219267 % 0.575 %   100 bps 100.000 Gbps   574.658426219268 bps 574.658 Mbps 
Lednice → Brno  2.55118141268399 % 2.551 %   10 bps 10.000 Gbps   255.118141268399 bps 255.118 Mbps 
Brno → Lednice  0.747436609969638 % 0.747 %   10 bps 10.000 Gbps   74.7436609969638 bps 74.744 Mbps 
Olomouc → Brno  0.469720836265725 % 0.470 %   400 bps 400.000 Gbps   1.8788833450629 bps 1.879 Gbps 
Brno → Olomouc  0.864332146803653 % 0.864 %   400 bps 400.000 Gbps   3.45732858721461 bps 3.457 Gbps 
Brno → SANET  2.08709271121017 % 2.087 %   100 bps 100.000 Gbps   834.837098448446 bps 834.837 Mbps 
SANET → Brno  1.23362395009771 % 1.234 %   100 bps 100.000 Gbps   493.449580039085 bps 493.450 Mbps 
Vyškov → Brno  0.10729294935085 % 0.107 %   10 bps 10.000 Gbps   10.729294935085 bps 10.729 Mbps 
Brno → Vyškov  0.944383852289747 % 0.944 %   10 bps 10.000 Gbps   94.4383852289746 bps 94.438 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.22840567608735 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.36227043494 bps 91.362 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.227341802475695 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.9367209902783 bps 90.937 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.94349402872904 % 0.943 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.349402872904 bps 94.349 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01463521622783 % 1.015 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.463521622783 bps 101.464 Kbps 
Děčín → Most  1.01577720284372 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.577720284372 bps 101.578 Kbps 
Most → Děčín  1.01618883194395 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.618883194395 bps 101.619 Kbps 
Jihlava → Brno  0.19151752549307 % 0.192 %   400 bps 400.000 Gbps   766.070101972278 bps 766.070 Mbps 
Brno → Jihlava  0.560346401024491 % 0.560 %   400 bps 400.000 Gbps   2.24138560409796 bps 2.241 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.264972163848379 % 0.265 %   10 bps 10.000 Gbps   26.4972163848379 bps 26.497 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0524784493095527 % 0.052 %   10 bps 10.000 Gbps   5.24784493095526 bps 5.248 Mbps 
Telč → Jihlava  0.268610105501868 % 0.269 %   100 bps 100.000 Gbps   26.8610105501868 bps 26.861 Mbps 
Jihlava → Telč  0.0506819160300309 % 0.051 %   100 bps 100.000 Gbps   5.06819238959593 bps 5.068 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.16911294328205 % 1.169 %   100 bps 100.000 Gbps   1.16911294328205 bps 1.169 Gbps 
Liberec → Hradec Králové  0.261416314822806 % 0.261 %   100 bps 100.000 Gbps   261.416314822806 bps 261.416 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.337454463415685 % 0.337 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   134.981785366274 bps 134.982 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.363288476295521 % 0.363 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   145.315390518208 bps 145.315 Kbps 
Plzeň → Most  1.06406468969995 % 1.064 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.6406468969995 bps 10.641 Kbps 
Most → Plzeň  0.721721740259994 % 0.722 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.21721740259995 bps 7.217 Kbps 
Olomouc → Hradec Králové  5.07414133320945 % 5.074 e-6 %   10 bps 10.000 Gbps   507.414133320945 bps 507.414 bps 
Hradec Králové → Olomouc  5.28687805532088 % 5.287 e-6 %   10 bps 10.000 Gbps   528.687805532088 bps 528.688 bps 
Ostrava → Olomouc  0.738944998323591 % 0.739 %   400 bps 400.000 Gbps   2.95577999329436 bps 2.956 Gbps 
Olomouc → Ostrava  1.47894135114208 % 1.479 %   400 bps 400.000 Gbps   5.91576540456833 bps 5.916 Gbps 
Olomouc → Praha  0.746429765276854 % 0.746 %   400 bps 400.000 Gbps   2.98571906110742 bps 2.986 Gbps 
Praha → Olomouc  1.27128098618708 % 1.271 %   400 bps 400.000 Gbps   5.08512394474831 bps 5.085 Gbps 
Brno → Ostrava  0.178364162546527 % 0.178 %   100 bps 100.000 Gbps   178.364162546527 bps 178.364 Mbps 
Ostrava → Brno  0.036762491511057 % 0.037 %   100 bps 100.000 Gbps   36.762491511057 bps 36.762 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.09965742863439 % 1.100 %   10 bps 10.000 Gbps   109.965742863439 bps 109.966 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.55170567034446 % 2.552 %   10 bps 10.000 Gbps   255.170567034447 bps 255.171 Mbps 
Ostrava → Opava  1.14824615712007 % 1.148 %   10 bps 10.000 Gbps   114.824615712007 bps 114.825 Mbps 
Opava → Ostrava  1.09326962229592 % 1.093 %   10 bps 10.000 Gbps   109.326962229592 bps 109.327 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.38719669603739 % 2.387 %   10 bps 10.000 Gbps   238.71966960374 bps 238.720 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.206771916073362 % 0.207 %   10 bps 10.000 Gbps   20.6771916073362 bps 20.677 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.313729076054754 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.491630421902 bps 125.492 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.313557341135422 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.422936454169 bps 125.423 Kbps 
Cheb → Plzeň  1.63487543051406 % 1.635 %   10 bps 10.000 Gbps   163.487543051406 bps 163.488 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.62942510130824 % 1.629 %   10 bps 10.000 Gbps   162.942510130824 bps 162.943 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.125564393461879 % 0.126 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   125.56439346188 bps 125.564 Kbps 
Jihlava → Plzeň  0.1265750407231 % 0.127 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   126.5750407231 bps 126.575 Kbps 
Plzeň → Praha  1.15664763673231 % 1.157 %   400 bps 400.000 Gbps   1.6572614860441 bps 1.657 Gbps 
Praha → Plzeň  1.44477537927049 % 1.445 %   400 bps 400.000 Gbps   2.75727446545683 bps 2.757 Gbps 
Praha → Poděbrady  13.1700561853672 % 13.170 %   1000 bps 1000.000 Mbps   131.700561853672 bps 131.701 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.53977245645218 % 2.540 %   1000 bps 1000.000 Mbps   25.3977245645218 bps 25.398 Mbps 
AMS-IX → Praha  18.8396291405721 % 18.840 %   10 bps 10.000 Gbps   1.88396291405721 bps 1.884 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.771049957067381 % 0.771 %   10 bps 10.000 Gbps   77.1049957067382 bps 77.105 Mbps 
Praha → Brno  3.57730967688763 % 3.577 %   400 bps 400.000 Gbps   14.3092387075505 bps 14.309 Gbps 
Brno → Praha  1.97539002175972 % 1.975 %   400 bps 400.000 Gbps   7.90156008703888 bps 7.902 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.277971528029109 % 0.278 %   100 bps 100.000 Gbps   277.971528029109 bps 277.972 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.04406195855249 % 1.044 %   100 bps 100.000 Gbps   1.04406195855249 bps 1.044 Gbps 
GÉANT → Praha  19.1817485009462 % 19.182 %   100 bps 100.000 Gbps   19.1817485009463 bps 19.182 Gbps 
Praha → GÉANT  6.21741211264839 % 6.217 %   100 bps 100.000 Gbps   6.21741211264839 bps 6.217 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.35751065362123 % 2.358 %   100 bps 100.000 Gbps   2.35751065362123 bps 2.358 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.600066134082345 % 0.600 %   100 bps 100.000 Gbps   600.066134082346 bps 600.066 Mbps 
NIX.cz → Praha  3.9147494214938 % 3.915 %   400 bps 400.000 Gbps   15.6408707468941 bps 15.641 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.52890779721522 % 1.529 %   400 bps 400.000 Gbps   6.1100517623065 bps 6.110 Gbps 
Praha → Pardubice  0.867080763334948 % 0.867 %   100 bps 100.000 Gbps   867.080763334948 bps 867.081 Mbps 
Pardubice → Praha  0.18532477512784 % 0.185 %   100 bps 100.000 Gbps   185.32477512784 bps 185.325 Mbps 
Praha → Public Internet  4.14386335869309 % 4.144 %   20 bps 20.000 Gbps   828.772671738619 bps 828.773 Mbps 
Public Internet → Praha  2.85541131760069 % 2.855 %   20 bps 20.000 Gbps   571.082263520137 bps 571.082 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  1.0548855434475 % 1.055 %   100 bps 100.000 Gbps   1.0548855434475 bps 1.055 Gbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.268117222276563 % 0.268 %   100 bps 100.000 Gbps   268.117222276563 bps 268.117 Mbps 
Ústí nad Labem → Cheb  1.01623068408878 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.623068408878 bps 101.623 Kbps 
Cheb → Ústí nad Labem  1.01473930734181 % 1.015 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.473930734181 bps 101.474 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.184208633927898 % 0.184 %   10 bps 10.000 Gbps   18.4208633927898 bps 18.421 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.183245570579923 % 0.183 %   10 bps 10.000 Gbps   18.3245570579923 bps 18.325 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  5.33565613266327 % 5.336 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   533.565613266327 bps 533.566 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  5.30034030850938 % 5.300 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   530.034030850938 bps 530.034 Kbps 
Zlín → Brno  0.47056225173822 % 0.471 %   100 bps 100.000 Gbps   470.56225173822 bps 470.562 Mbps 
Brno → Zlín  0.567619184485712 % 0.568 %   100 bps 100.000 Gbps   567.619184485712 bps 567.619 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.226361641498349 % 0.226 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.5446565993395 bps 90.545 Kbps 
Zlín → Olomouc  0.22718177408462 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.8727096338481 bps 90.873 Kbps 
Summary  empty NA   8.644 bps 8.644 Tbps   119.814056396164 bps 119.814 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Jan 29 00:08:07 2024