CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2024 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2024/1/29

Average load for period: 2024/01/29 00:00:00 - 2024/02/04 23:59:59 MEZ (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2024/01/29 00:00:00 - 2024/02/04 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2024/1/29
ACONET->Brno  0.679%  Brno->ACONET  3.820%  Brno->Lednice  0.615%  Lednice->Brno  2.141%  Brno->Olomouc  0.977%  Olomouc->Brno  0.542%  Brno->SANET  2.026%  SANET->Brno  1.132%  Brno->Vyškov  0.873%  Vyškov->Brno  0.099%  Brno->České Budějovice  0.227e-3 %  České Budějovice->Brno  0.228e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.948e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.016e-3 %  Děčín->Most  1.016e-3 %  Most->Děčín  1.016e-3 %  Brno->Jihlava  0.422%  Jihlava->Brno  0.186%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.194%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.043%  Jihlava->Telč  0.030%  Telč->Jihlava  0.017%  Hradec Králové->Liberec  1.044%  Liberec->Hradec Králové  0.259%  Liberec->Ústí nad
Labem  1.971e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  6.803e-3 %  Most->Plzeň  0.721e-3 %  Plzeň->Most  1.063e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  5.298e-6 %  Olomouc->Hradec Králové  3.925e-6 %  Olomouc->Ostrava  1.575%  Ostrava->Olomouc  0.575%  Olomouc->Praha  0.550%  Praha->Olomouc  1.208%  Brno->Ostrava  0.153%  Ostrava->Brno  0.028%  Karviná->Ostrava  1.064%  Ostrava->Karviná  2.309%  Opava->Ostrava  0.999%  Ostrava->Opava  1.048%  Ostrava->Pionier  3.781%  Pionier->Ostrava  0.206%  Hradec Králové->Pardubice  0.348e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.449e-3 %  Cheb->Plzeň  1.553%  Plzeň->Cheb  1.601%  Jihlava->Plzeň  0.501e-3 %  Plzeň->Jihlava  0.579e-3 %  Plzeň->Praha  0.512%  Praha->Plzeň  0.947%  Poděbrady->Praha  2.130%  Praha->Poděbrady  10.985%  AMS-IX->Praha  18.002%  Praha->AMS-IX  0.674%  Brno->Praha  1.637%  Praha->Brno  3.028%  České Budějovice->Praha  0.242%  Praha->České Budějovice  0.796%  GÉANT->Praha  15.578%  Praha->GÉANT  8.231%  Hradec Králové->Praha  0.556%  Praha->Hradec Králové  2.108%  Pardubice->Praha  0.157%  Praha->Pardubice  0.785%  Praha->Ústí nad
Labem  0.994%  Ústí nad
Labem->Praha  0.262%  Cheb->Ústí nad
Labem  1.015e-3 %  Ústí nad
Labem->Cheb  1.019e-3 %  Děčín->Ústí nad
Labem  0.120%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.119%  Most->Ústí nad
Labem  4.144e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  4.146e-3 %  Brno->Zlín  0.524%  Zlín->Brno  0.116%  Olomouc->Zlín  0.227e-3 %  Zlín->Olomouc  0.228e-3 %  NIX.cz->Praha  3.630%  Praha->NIX.cz  1.463%  Praha->Public Internet  4.468%  Public Internet->Praha  2.484% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2024/01/29 00:00:00 - 2024/02/04 23:59:59 MEZ (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2024/01/29 00:00:00 - 2024/02/04 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  0.679354444009603 % 0.679 %   100 bps 100.000 Gbps   679.354444009603 bps 679.354 Mbps 
Brno → ACONET  3.8203037130376 % 3.820 %   100 bps 100.000 Gbps   3.8203037130376 bps 3.820 Gbps 
Brno → Lednice  0.614626537770231 % 0.615 %   10 bps 10.000 Gbps   61.4626537770231 bps 61.463 Mbps 
Lednice → Brno  2.14086649370585 % 2.141 %   10 bps 10.000 Gbps   214.086649370585 bps 214.087 Mbps 
Olomouc → Brno  0.542222003850396 % 0.542 %   400 bps 400.000 Gbps   2.16888801540159 bps 2.169 Gbps 
Brno → Olomouc  0.977224696820374 % 0.977 %   400 bps 400.000 Gbps   3.90889878728149 bps 3.909 Gbps 
Brno → SANET  2.0262987876512 % 2.026 %   100 bps 100.000 Gbps   810.519529030926 bps 810.520 Mbps 
SANET → Brno  1.13203837567352 % 1.132 %   100 bps 100.000 Gbps   452.815350269408 bps 452.815 Mbps 
Vyškov → Brno  0.0988978097383081 % 0.099 %   10 bps 10.000 Gbps   9.8897809738308 bps 9.890 Mbps 
Brno → Vyškov  0.87294699569903 % 0.873 %   10 bps 10.000 Gbps   87.2946995699029 bps 87.295 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.228443958363422 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.3775833453687 bps 91.378 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.227209271595978 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.8837086383911 bps 90.884 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.947742158007139 % 0.948 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.7742158007138 bps 94.774 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01646070792059 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.646070792059 bps 101.646 Kbps 
Most → Děčín  1.01644851553505 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.644851553505 bps 101.645 Kbps 
Děčín → Most  1.01564048960482 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.564048960482 bps 101.564 Kbps 
Jihlava → Brno  0.185535938832211 % 0.186 %   400 bps 400.000 Gbps   742.143755328843 bps 742.144 Mbps 
Brno → Jihlava  0.421640187076411 % 0.422 %   400 bps 400.000 Gbps   1.68656074830564 bps 1.687 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0431850046285826 % 0.043 %   10 bps 10.000 Gbps   4.31850046285827 bps 4.319 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.193696826885295 % 0.194 %   10 bps 10.000 Gbps   19.3696826885295 bps 19.370 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0165925227697905 % 0.017 %   10 bps 10.000 Gbps   1.65925227697905 bps 1.659 Mbps 
Jihlava → Telč  0.0303109972447295 % 0.030 %   10 bps 10.000 Gbps   3.03109972447295 bps 3.031 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.258856581882392 % 0.259 %   100 bps 100.000 Gbps   258.856581882392 bps 258.857 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.04428154539238 % 1.044 %   100 bps 100.000 Gbps   1.04428154539238 bps 1.044 Gbps 
Liberec → Ústí nad Labem  1.97088712540537 % 1.971 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   788.354850162148 bps 788.355 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  6.80259714239645 % 6.803 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   2.72103885695858 bps 2.721 Mbps 
Plzeň → Most  1.06334948221092 % 1.063 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.6334948221092 bps 10.633 Kbps 
Most → Plzeň  0.721099604897867 % 0.721 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.21099604897867 bps 7.211 Kbps 
Hradec Králové → Olomouc  5.29829315972584 % 5.298 e-6 %   10 bps 10.000 Gbps   529.829315972585 bps 529.829 bps 
Olomouc → Hradec Králové  3.92455861400581 % 3.925 e-6 %   10 bps 10.000 Gbps   392.455861400581 bps 392.456 bps 
Olomouc → Ostrava  1.5751745482971 % 1.575 %   400 bps 400.000 Gbps   6.30069819318841 bps 6.301 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.575439525831038 % 0.575 %   400 bps 400.000 Gbps   2.30175810332416 bps 2.302 Gbps 
Olomouc → Praha  0.549521244867304 % 0.550 %   400 bps 400.000 Gbps   2.19808497946922 bps 2.198 Gbps 
Praha → Olomouc  1.20831690183248 % 1.208 %   400 bps 400.000 Gbps   4.8332676073299 bps 4.833 Gbps 
Brno → Ostrava  0.153406949454006 % 0.153 %   100 bps 100.000 Gbps   153.406949454006 bps 153.407 Mbps 
Ostrava → Brno  0.0284078793583446 % 0.028 %   100 bps 100.000 Gbps   28.4078793583446 bps 28.408 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.06428730892499 % 1.064 %   10 bps 10.000 Gbps   106.428730892499 bps 106.429 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.30937849912593 % 2.309 %   10 bps 10.000 Gbps   230.937849912593 bps 230.938 Mbps 
Ostrava → Opava  1.04753277475762 % 1.048 %   10 bps 10.000 Gbps   104.753277475762 bps 104.753 Mbps 
Opava → Ostrava  0.998555387253861 % 0.999 %   10 bps 10.000 Gbps   99.8555387253861 bps 99.856 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.205940054569682 % 0.206 %   10 bps 10.000 Gbps   20.5940054569682 bps 20.594 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.78065208304172 % 3.781 %   10 bps 10.000 Gbps   378.065208304172 bps 378.065 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.347577471201397 % 0.348 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   139.030988480559 bps 139.031 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.44900174504424 % 0.449 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   179.600698017696 bps 179.601 Kbps 
Cheb → Plzeň  1.5525487791821 % 1.553 %   10 bps 10.000 Gbps   155.25487791821 bps 155.255 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.60081649229417 % 1.601 %   10 bps 10.000 Gbps   160.081649229417 bps 160.082 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.579207904340453 % 0.579 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   579.207904340453 bps 579.208 Kbps 
Jihlava → Plzeň  0.500808972512166 % 0.501 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   500.808972512166 bps 500.809 Kbps 
Praha → Plzeň  0.946629983477259 % 0.947 %   400 bps 400.000 Gbps   2.39090416195005 bps 2.391 Gbps 
Plzeň → Praha  0.512029763618512 % 0.512 %   400 bps 400.000 Gbps   1.12944919775114 bps 1.129 Gbps 
Praha → Poděbrady  10.9849233536809 % 10.985 %   1000 bps 1000.000 Mbps   109.849233536809 bps 109.849 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.12962678528856 % 2.130 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.2962678528856 bps 21.296 Mbps 
AMS-IX → Praha  18.0020731085666 % 18.002 %   10 bps 10.000 Gbps   1.80020731085666 bps 1.800 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.673624025144414 % 0.674 %   10 bps 10.000 Gbps   67.3624025144413 bps 67.362 Mbps 
Brno → Praha  1.63671169629786 % 1.637 %   400 bps 400.000 Gbps   6.54684678519145 bps 6.547 Gbps 
Praha → Brno  3.02759029468548 % 3.028 %   400 bps 400.000 Gbps   12.1103611787419 bps 12.110 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.242339939848363 % 0.242 %   100 bps 100.000 Gbps   242.339939848363 bps 242.340 Mbps 
Praha → České Budějovice  0.796026690107773 % 0.796 %   100 bps 100.000 Gbps   796.026690107773 bps 796.027 Mbps 
Praha → GÉANT  8.23101150668647 % 8.231 %   100 bps 100.000 Gbps   8.23101150668647 bps 8.231 Gbps 
GÉANT → Praha  15.5780874556061 % 15.578 %   100 bps 100.000 Gbps   15.5780874556061 bps 15.578 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.5558244465995 % 0.556 %   100 bps 100.000 Gbps   555.8244465995 bps 555.824 Mbps 
Praha → Hradec Králové  2.10797143826546 % 2.108 %   100 bps 100.000 Gbps   2.10797143826546 bps 2.108 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.46291732409778 % 1.463 %   400 bps 400.000 Gbps   5.84673803477968 bps 5.847 Gbps 
NIX.cz → Praha  3.62969831747259 % 3.630 %   400 bps 400.000 Gbps   14.5015896650412 bps 14.502 Gbps 
Pardubice → Praha  0.156974949833299 % 0.157 %   100 bps 100.000 Gbps   156.974949833299 bps 156.975 Mbps 
Praha → Pardubice  0.785494864259966 % 0.785 %   100 bps 100.000 Gbps   785.494864259966 bps 785.495 Mbps 
Praha → Public Internet  4.46761755335616 % 4.468 %   20 bps 20.000 Gbps   893.523510671233 bps 893.524 Mbps 
Public Internet → Praha  2.48393806561299 % 2.484 %   20 bps 20.000 Gbps   496.787613122598 bps 496.788 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  0.993599010567716 % 0.994 %   100 bps 100.000 Gbps   993.599010567716 bps 993.599 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.262488214475521 % 0.262 %   100 bps 100.000 Gbps   262.488214475521 bps 262.488 Mbps 
Cheb → Ústí nad Labem  1.01541977767282 % 1.015 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.541977767282 bps 101.542 Kbps 
Ústí nad Labem → Cheb  1.01881043643068 % 1.019 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.881043643067 bps 101.881 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.11957283191159 % 0.120 %   10 bps 10.000 Gbps   11.957283191159 bps 11.957 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.119444902602894 % 0.119 %   10 bps 10.000 Gbps   11.9444902602894 bps 11.944 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  4.14637015929257 % 4.146 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   414.637015929257 bps 414.637 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  4.14449684756429 % 4.144 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   414.449684756429 bps 414.450 Kbps 
Zlín → Brno  0.116360203344003 % 0.116 %   100 bps 100.000 Gbps   116.360203344003 bps 116.360 Mbps 
Brno → Zlín  0.524081481673613 % 0.524 %   100 bps 100.000 Gbps   524.081481673614 bps 524.081 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.227500473032445 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.0001892129778 bps 91.000 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.226515370071306 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.6061480285224 bps 90.606 Kbps 
Summary  empty NA   8.464 bps 8.464 Tbps   109.341129791137 bps 109.341 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Feb 5 00:08:25 2024