CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2024 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2024/2/5

Average load for period: 2024/02/05 00:00:00 - 2024/02/11 23:59:59 WEST (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2024/02/05 00:00:00 - 2024/02/11 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2024/2/5
ACONET->Brno  0.446%  Brno->ACONET  3.517%  Brno->Lednice  0.506%  Lednice->Brno  2.086%  Brno->Olomouc  0.557%  Olomouc->Brno  0.545%  Brno->SANET  2.083%  SANET->Brno  1.271%  Brno->Vyškov  0.960%  Vyškov->Brno  0.094%  Brno->České Budějovice  0.059%  České Budějovice->Brno  0.017%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.943e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.015e-3 %  Děčín->Most  1.016e-3 %  Most->Děčín  1.016e-3 %  Brno->Jihlava  0.586%  Jihlava->Brno  0.228%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.242%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.038%  Jihlava->Plzeň  0.047%  Plzeň->Jihlava  0.021%  Jihlava->Telč  0.052%  Telč->Jihlava  0.014%  Hradec Králové->Liberec  1.132%  Liberec->Hradec Králové  0.233%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.339e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.375e-3 %  Most->Plzeň  0.722e-3 %  Plzeň->Most  1.062e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  5.292e-6 %  Olomouc->Hradec Králové  3.276e-6 %  Olomouc->Ostrava  0.914%  Ostrava->Olomouc  0.706%  Olomouc->Praha  0.731%  Praha->Olomouc  1.109%  Brno->Ostrava  0.184%  Ostrava->Brno  0.029%  Karviná->Ostrava  1.109%  Ostrava->Karviná  2.579%  Opava->Ostrava  1.110%  Ostrava->Opava  1.170%  Ostrava->Pionier  1.087%  Pionier->Ostrava  0.311%  Hradec Králové->Pardubice  0.314e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.313e-3 %  Cheb->Plzeň  1.635%  Plzeň->Cheb  1.636%  Plzeň->Praha  0.443%  Praha->Plzeň  1.056%  Poděbrady->Praha  2.132%  Praha->Poděbrady  11.565%  AMS-IX->Praha  18.851%  Praha->AMS-IX  0.750%  Brno->Praha  1.487%  Praha->Brno  2.951%  České Budějovice->Praha  0.347%  Praha->České Budějovice  0.999%  GÉANT->Praha  20.065%  Praha->GÉANT  9.361%  Hradec Králové->Praha  0.602%  Praha->Hradec Králové  2.430%  Pardubice->Praha  0.166%  Praha->Pardubice  0.865%  Praha->Ústí nad
Labem  1.010%  Ústí nad
Labem->Praha  0.254%  Cheb->Ústí nad
Labem  3.780e-3 %  Ústí nad
Labem->Cheb  3.552e-3 %  Děčín->Ústí nad
Labem  0.116%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.116%  Most->Ústí nad
Labem  6.314e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  6.321e-3 %  Brno->Zlín  0.776%  Zlín->Brno  0.431%  Olomouc->Zlín  0.238e-3 %  Zlín->Olomouc  0.238e-3 %  NIX.cz->Praha  3.824%  Praha->NIX.cz  1.500%  Praha->Public Internet  4.851%  Public Internet->Praha  2.613% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2024/02/05 00:00:00 - 2024/02/11 23:59:59 WEST (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2024/02/05 00:00:00 - 2024/02/11 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  0.445512550435735 % 0.446 %   100 bps 100.000 Gbps   445.512550435735 bps 445.513 Mbps 
Brno → ACONET  3.51740152804437 % 3.517 %   100 bps 100.000 Gbps   3.51740152804437 bps 3.517 Gbps 
Brno → Lednice  0.506295429317253 % 0.506 %   10 bps 10.000 Gbps   50.6295429317253 bps 50.630 Mbps 
Lednice → Brno  2.08632280259299 % 2.086 %   10 bps 10.000 Gbps   208.632280259299 bps 208.632 Mbps 
Olomouc → Brno  0.544713986720116 % 0.545 %   400 bps 400.000 Gbps   2.17885594688046 bps 2.179 Gbps 
Brno → Olomouc  0.557365522586145 % 0.557 %   400 bps 400.000 Gbps   2.22946209034458 bps 2.229 Gbps 
SANET → Brno  1.27071629261721 % 1.271 %   100 bps 100.000 Gbps   508.286517046885 bps 508.287 Mbps 
Brno → SANET  2.08330271532566 % 2.083 %   100 bps 100.000 Gbps   833.321100079867 bps 833.321 Mbps 
Vyškov → Brno  0.0935212017305086 % 0.094 %   10 bps 10.000 Gbps   9.35212017305087 bps 9.352 Mbps 
Brno → Vyškov  0.960389110025548 % 0.960 %   10 bps 10.000 Gbps   96.0389110025549 bps 96.039 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.0169912646957875 % 0.017 %   40 bps 40.000 Gbps   6.79650587831498 bps 6.797 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.0591855612304013 % 0.059 %   40 bps 40.000 Gbps   23.6742244921605 bps 23.674 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01450190958069 % 1.015 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.450190958069 bps 101.450 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.943363861233407 % 0.943 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.3363861233408 bps 94.336 Kbps 
Most → Děčín  1.0162125854323 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.62125854323 bps 101.621 Kbps 
Děčín → Most  1.01602873780733 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.602873780733 bps 101.603 Kbps 
Jihlava → Brno  0.228401561055533 % 0.228 %   400 bps 400.000 Gbps   913.606244222134 bps 913.606 Mbps 
Brno → Jihlava  0.586355156639496 % 0.586 %   400 bps 400.000 Gbps   2.34542062655798 bps 2.345 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0382415428917838 % 0.038 %   10 bps 10.000 Gbps   3.82415428917838 bps 3.824 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.242303688132386 % 0.242 %   10 bps 10.000 Gbps   24.2303688132387 bps 24.230 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.0469864918667232 % 0.047 %   100 bps 100.000 Gbps   46.9864918667233 bps 46.986 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.0211975904269584 % 0.021 %   100 bps 100.000 Gbps   21.1975904269584 bps 21.198 Mbps 
Jihlava → Telč  0.0523470006313802 % 0.052 %   10 bps 10.000 Gbps   5.23470006313802 bps 5.235 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0137708137302279 % 0.014 %   10 bps 10.000 Gbps   1.37708137302279 bps 1.377 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.233224082042174 % 0.233 %   100 bps 100.000 Gbps   233.224082042175 bps 233.224 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.13185281358008 % 1.132 %   100 bps 100.000 Gbps   1.13185281358008 bps 1.132 Gbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.339031943509259 % 0.339 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   135.612777403703 bps 135.613 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.374665622904598 % 0.375 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   149.866249161839 bps 149.866 Kbps 
Most → Plzeň  0.721512401895329 % 0.722 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.2151240189533 bps 7.215 Kbps 
Plzeň → Most  1.06151863701284 % 1.062 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.6151863701284 bps 10.615 Kbps 
Olomouc → Hradec Králové  3.27638129374053 % 3.276 e-6 %   10 bps 10.000 Gbps   327.638129374052 bps 327.638 bps 
Hradec Králové → Olomouc  5.2922791427167 % 5.292 e-6 %   10 bps 10.000 Gbps   529.22791427167 bps 529.228 bps 
Olomouc → Ostrava  0.914353554087164 % 0.914 %   400 bps 400.000 Gbps   3.65741421634866 bps 3.657 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.706191614346198 % 0.706 %   400 bps 400.000 Gbps   2.82476645738479 bps 2.825 Gbps 
Praha → Olomouc  1.10859044832214 % 1.109 %   400 bps 400.000 Gbps   4.43436179328857 bps 4.434 Gbps 
Olomouc → Praha  0.731023495007231 % 0.731 %   400 bps 400.000 Gbps   2.92409398002892 bps 2.924 Gbps 
Brno → Ostrava  0.18407357474997 % 0.184 %   100 bps 100.000 Gbps   184.07357474997 bps 184.074 Mbps 
Ostrava → Brno  0.0293026174445508 % 0.029 %   100 bps 100.000 Gbps   29.3026174445508 bps 29.303 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.10877864934533 % 1.109 %   10 bps 10.000 Gbps   110.877864934533 bps 110.878 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.57899175972112 % 2.579 %   10 bps 10.000 Gbps   257.899175972112 bps 257.899 Mbps 
Ostrava → Opava  1.16993220946299 % 1.170 %   10 bps 10.000 Gbps   116.993220946299 bps 116.993 Mbps 
Opava → Ostrava  1.11049554658488 % 1.110 %   10 bps 10.000 Gbps   111.049554658488 bps 111.050 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.08731857389013 % 1.087 %   10 bps 10.000 Gbps   108.731857389013 bps 108.732 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.311234776451774 % 0.311 %   10 bps 10.000 Gbps   31.1234776451774 bps 31.123 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.313548254605945 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.419301842378 bps 125.419 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.313487255210731 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.394902084292 bps 125.395 Kbps 
Cheb → Plzeň  1.6345085725626 % 1.635 %   10 bps 10.000 Gbps   163.45085725626 bps 163.451 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.63640660179072 % 1.636 %   10 bps 10.000 Gbps   163.640660179072 bps 163.641 Mbps 
Plzeň → Praha  0.443193679742137 % 0.443 %   400 bps 400.000 Gbps   1.02293690179016 bps 1.023 Gbps 
Praha → Plzeň  1.05588802328263 % 1.056 %   400 bps 400.000 Gbps   2.2652742676019 bps 2.265 Gbps 
Praha → Poděbrady  11.5646093291619 % 11.565 %   1000 bps 1000.000 Mbps   115.646093291619 bps 115.646 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.13243247599172 % 2.132 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.3243247599172 bps 21.324 Mbps 
AMS-IX → Praha  18.8513869827851 % 18.851 %   10 bps 10.000 Gbps   1.88513869827851 bps 1.885 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.749542667205998 % 0.750 %   10 bps 10.000 Gbps   74.9542667205998 bps 74.954 Mbps 
Praha → Brno  2.95078438792484 % 2.951 %   400 bps 400.000 Gbps   11.8031375516994 bps 11.803 Gbps 
Brno → Praha  1.48653141428543 % 1.487 %   400 bps 400.000 Gbps   5.94612565714171 bps 5.946 Gbps 
Praha → České Budějovice  0.999073288058672 % 0.999 %   100 bps 100.000 Gbps   999.073288058671 bps 999.073 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.347086425427054 % 0.347 %   100 bps 100.000 Gbps   347.086425427054 bps 347.086 Mbps 
Praha → GÉANT  9.36075836882893 % 9.361 %   100 bps 100.000 Gbps   9.36075836882893 bps 9.361 Gbps 
GÉANT → Praha  20.0645237067483 % 20.065 %   100 bps 100.000 Gbps   20.0645237067483 bps 20.065 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.42996230167329 % 2.430 %   100 bps 100.000 Gbps   2.42996230167329 bps 2.430 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.601952280215547 % 0.602 %   100 bps 100.000 Gbps   601.952280215547 bps 601.952 Mbps 
Praha → NIX.cz  1.50011208935106 % 1.500 %   400 bps 400.000 Gbps   6.00044835740424 bps 6.000 Gbps 
NIX.cz → Praha  3.82417415970454 % 3.824 %   400 bps 400.000 Gbps   15.2966966388179 bps 15.297 Gbps 
Pardubice → Praha  0.166129342416429 % 0.166 %   100 bps 100.000 Gbps   166.129342416429 bps 166.129 Mbps 
Praha → Pardubice  0.86536275850462 % 0.865 %   100 bps 100.000 Gbps   865.362758504621 bps 865.363 Mbps 
Public Internet → Praha  2.61268681779954 % 2.613 %   20 bps 20.000 Gbps   522.537363559909 bps 522.537 Mbps 
Praha → Public Internet  4.85102239754333 % 4.851 %   20 bps 20.000 Gbps   970.204479508666 bps 970.204 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  1.01047783366618 % 1.010 %   100 bps 100.000 Gbps   1.01047783366618 bps 1.010 Gbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.253737416970934 % 0.254 %   100 bps 100.000 Gbps   253.737416970934 bps 253.737 Mbps 
Cheb → Ústí nad Labem  3.78002229716851 % 3.780 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   378.002229716851 bps 378.002 Kbps 
Ústí nad Labem → Cheb  3.55182110753375 % 3.552 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   355.182110753375 bps 355.182 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.116278118039469 % 0.116 %   10 bps 10.000 Gbps   11.6278118039469 bps 11.628 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.115586310417602 % 0.116 %   10 bps 10.000 Gbps   11.5586310417602 bps 11.559 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  6.32084708375769 % 6.321 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   632.084708375768 bps 632.085 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  6.31428056213339 % 6.314 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   631.428056213339 bps 631.428 Kbps 
Zlín → Brno  0.430947259038587 % 0.431 %   100 bps 100.000 Gbps   430.947259038587 bps 430.947 Mbps 
Brno → Zlín  0.776366505976948 % 0.776 %   100 bps 100.000 Gbps   776.366505976947 bps 776.367 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.237620502541266 % 0.238 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   95.0482010165063 bps 95.048 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.238414501523017 % 0.238 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   95.3658006092067 bps 95.366 Kbps 
Summary  empty NA   8.464 bps 8.464 Tbps   113.209826412199 bps 113.210 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Feb 12 00:08:37 2024