CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2024 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2024/3/4

Average load for period: 2024/03/04 00:00:00 - 2024/03/10 23:59:59 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2024/03/04 00:00:00 - 2024/03/10 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2024/3/4
ACONET->Brno  0.518%  Brno->ACONET  4.133%  Brno->Lednice  0.868%  Lednice->Brno  2.103%  Brno->Olomouc  0.727%  Olomouc->Brno  0.545%  Brno->SANET  2.337%  SANET->Brno  1.272%  Brno->Vyškov  1.127%  Vyškov->Brno  0.115%  Brno->České Budějovice  0.227e-3 %  České Budějovice->Brno  0.228e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.943e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.014e-3 %  Děčín->Most  1.015e-3 %  Most->Děčín  1.016e-3 %  Brno->Jihlava  1.004%  Jihlava->Brno  0.182%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.337%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.069%  Jihlava->Plzeň  0.126e-3 %  Plzeň->Jihlava  0.126e-3 %  Jihlava->Telč  0.040%  Telč->Jihlava  0.240%  Hradec Králové->Liberec  1.378%  Liberec->Hradec Králové  0.297%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.392e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.341e-3 %  Most->Plzeň  0.721e-3 %  Plzeň->Most  1.062e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  5.296e-6 %  Olomouc->Hradec Králové  3.297e-6 %  Olomouc->Ostrava  0.985%  Ostrava->Olomouc  0.602%  Olomouc->Praha  0.533%  Praha->Olomouc  1.030%  Brno->Ostrava  1.097%  Ostrava->Brno  0.611%  Karviná->Ostrava  1.409%  Ostrava->Karviná  2.973%  Opava->Ostrava  1.195%  Ostrava->Opava  1.338%  Ostrava->Pionier  1.847%  Pionier->Ostrava  0.200%  Hradec Králové->Pardubice  0.314e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.314e-3 %  Cheb->Plzeň  1.604%  Plzeň->Cheb  1.607%  Plzeň->Praha  0.366%  Praha->Plzeň  0.976%  Poděbrady->Praha  2.266%  Praha->Poděbrady  12.463%  AMS-IX->Praha  22.864%  Praha->AMS-IX  0.777%  Brno->Praha  1.539%  Praha->Brno  3.302%  České Budějovice->Praha  0.365%  Praha->České Budějovice  1.130%  GÉANT->Praha  13.767%  Praha->GÉANT  6.250%  Hradec Králové->Praha  0.659%  Praha->Hradec Králové  2.758%  Pardubice->Praha  0.178%  Praha->Pardubice  1.046%  Praha->Ústí nad
Labem  1.099%  Ústí nad
Labem->Praha  0.258%  Cheb->Ústí nad
Labem  0.996e-3 %  Ústí nad
Labem->Cheb  1.016e-3 %  Děčín->Ústí nad
Labem  0.206%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.246%  Most->Ústí nad
Labem  5.441e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  4.658e-3 %  Brno->Zlín  0.751%  Zlín->Brno  0.461%  Olomouc->Zlín  0.239e-3 %  Zlín->Olomouc  0.237e-3 %  NIX.cz->Praha  4.650%  Praha->NIX.cz  1.558%  Praha->Public Internet  5.383%  Public Internet->Praha  3.087% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2024/03/04 00:00:00 - 2024/03/10 23:59:59 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2024/03/04 00:00:00 - 2024/03/10 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  0.517963402567116 % 0.518 %   100 bps 100.000 Gbps   517.963402567116 bps 517.963 Mbps 
Brno → ACONET  4.13298203719657 % 4.133 %   100 bps 100.000 Gbps   4.13298203719657 bps 4.133 Gbps 
Lednice → Brno  2.10317888761116 % 2.103 %   10 bps 10.000 Gbps   210.317888761116 bps 210.318 Mbps 
Brno → Lednice  0.86806996940174 % 0.868 %   10 bps 10.000 Gbps   86.806996940174 bps 86.807 Mbps 
Brno → Olomouc  0.726872583631765 % 0.727 %   400 bps 400.000 Gbps   2.90749033452706 bps 2.907 Gbps 
Olomouc → Brno  0.545149445420112 % 0.545 %   400 bps 400.000 Gbps   2.18059778168045 bps 2.181 Gbps 
Brno → SANET  2.33722594731054 % 2.337 %   100 bps 100.000 Gbps   934.890392884371 bps 934.890 Mbps 
SANET → Brno  1.27183064907744 % 1.272 %   100 bps 100.000 Gbps   508.732259630974 bps 508.732 Mbps 
Brno → Vyškov  1.1271651741518 % 1.127 %   10 bps 10.000 Gbps   112.71651741518 bps 112.717 Mbps 
Vyškov → Brno  0.114645938387803 % 0.115 %   10 bps 10.000 Gbps   11.4645938387803 bps 11.465 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.22733282285298 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.9331291411919 bps 90.933 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.228372087765479 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.3488351061917 bps 91.349 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.94335082570123 % 0.943 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.335082570123 bps 94.335 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01429434948663 % 1.014 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.429434948663 bps 101.429 Kbps 
Děčín → Most  1.01511907214996 % 1.015 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.511907214996 bps 101.512 Kbps 
Most → Děčín  1.01559580094382 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.559580094382 bps 101.560 Kbps 
Brno → Jihlava  1.00410041486573 % 1.004 %   400 bps 400.000 Gbps   4.01640165946291 bps 4.016 Gbps 
Jihlava → Brno  0.182255610530813 % 0.182 %   400 bps 400.000 Gbps   729.022442123252 bps 729.022 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.336517327127848 % 0.337 %   10 bps 10.000 Gbps   33.6517327127847 bps 33.652 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.068857192223407 % 0.069 %   10 bps 10.000 Gbps   6.88571922234069 bps 6.886 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.125776151592298 % 0.126 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   125.776151592298 bps 125.776 Kbps 
Jihlava → Plzeň  0.126209959146447 % 0.126 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   126.209959146446 bps 126.210 Kbps 
Telč → Jihlava  0.240123336371856 % 0.240 %   10 bps 10.000 Gbps   24.0123336371856 bps 24.012 Mbps 
Jihlava → Telč  0.0397506862729809 % 0.040 %   10 bps 10.000 Gbps   3.97506862729809 bps 3.975 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.37788359635185 % 1.378 %   100 bps 100.000 Gbps   1.37788359635185 bps 1.378 Gbps 
Liberec → Hradec Králové  0.2965948448196 % 0.297 %   100 bps 100.000 Gbps   296.5948448196 bps 296.595 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.391526042727281 % 0.392 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   156.610417090912 bps 156.610 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.34140100724499 % 0.341 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   136.560402897996 bps 136.560 Kbps 
Plzeň → Most  1.061620252698 % 1.062 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.61620252698 bps 10.616 Kbps 
Most → Plzeň  0.72106298493779 % 0.721 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.21062984937789 bps 7.211 Kbps 
Olomouc → Hradec Králové  3.29685379247584 % 3.297 e-6 %   10 bps 10.000 Gbps   329.685379247584 bps 329.685 bps 
Hradec Králové → Olomouc  5.29608226529998 % 5.296 e-6 %   10 bps 10.000 Gbps   529.608226529998 bps 529.608 bps 
Olomouc → Ostrava  0.985299834988386 % 0.985 %   400 bps 400.000 Gbps   3.94119933995354 bps 3.941 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.601850929718234 % 0.602 %   400 bps 400.000 Gbps   2.40740371887294 bps 2.407 Gbps 
Olomouc → Praha  0.53330742372267 % 0.533 %   400 bps 400.000 Gbps   2.13322969489069 bps 2.133 Gbps 
Praha → Olomouc  1.03011636890504 % 1.030 %   400 bps 400.000 Gbps   4.12046547562014 bps 4.120 Gbps 
Brno → Ostrava  1.09717805066789 % 1.097 %   100 bps 100.000 Gbps   1.09717805066789 bps 1.097 Gbps 
Ostrava → Brno  0.610913539269541 % 0.611 %   100 bps 100.000 Gbps   610.913539269541 bps 610.914 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.40861805408596 % 1.409 %   10 bps 10.000 Gbps   140.861805408596 bps 140.862 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.97281772084026 % 2.973 %   10 bps 10.000 Gbps   297.281772084025 bps 297.282 Mbps 
Ostrava → Opava  1.33820119101564 % 1.338 %   10 bps 10.000 Gbps   133.820119101564 bps 133.820 Mbps 
Opava → Ostrava  1.19542664121162 % 1.195 %   10 bps 10.000 Gbps   119.542664121162 bps 119.543 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.84738717558635 % 1.847 %   10 bps 10.000 Gbps   184.738717558635 bps 184.739 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.199980299842861 % 0.200 %   10 bps 10.000 Gbps   19.9980299842861 bps 19.998 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.313571822135048 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.428728854019 bps 125.429 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.313591109723952 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.436443889581 bps 125.436 Kbps 
Plzeň → Cheb  1.60731708684299 % 1.607 %   10 bps 10.000 Gbps   160.731708684299 bps 160.732 Mbps 
Cheb → Plzeň  1.60374139182731 % 1.604 %   10 bps 10.000 Gbps   160.37413918273 bps 160.374 Mbps 
Praha → Plzeň  0.975932012665825 % 0.976 %   400 bps 400.000 Gbps   2.33105647712824 bps 2.331 Gbps 
Plzeň → Praha  0.36618668305741 % 0.366 %   400 bps 400.000 Gbps   908.660276493633 bps 908.660 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.26648016510063 % 2.266 %   1000 bps 1000.000 Mbps   22.6648016510063 bps 22.665 Mbps 
Praha → Poděbrady  12.4627084664955 % 12.463 %   1000 bps 1000.000 Mbps   124.627084664955 bps 124.627 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.777144001060795 % 0.777 %   10 bps 10.000 Gbps   77.7144001060795 bps 77.714 Mbps 
AMS-IX → Praha  22.8636476240262 % 22.864 %   10 bps 10.000 Gbps   2.28636476240262 bps 2.286 Gbps 
Praha → Brno  3.3019945161979 % 3.302 %   400 bps 400.000 Gbps   13.2079780647916 bps 13.208 Gbps 
Brno → Praha  1.53901059732769 % 1.539 %   400 bps 400.000 Gbps   6.15604238931076 bps 6.156 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.365044719654023 % 0.365 %   100 bps 100.000 Gbps   365.044719654023 bps 365.045 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.1301391817643 % 1.130 %   100 bps 100.000 Gbps   1.13013918176431 bps 1.130 Gbps 
Praha → GÉANT  6.24959437521175 % 6.250 %   100 bps 100.000 Gbps   6.24959437521176 bps 6.250 Gbps 
GÉANT → Praha  13.767090749474 % 13.767 %   100 bps 100.000 Gbps   13.767090749474 bps 13.767 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.75751651580541 % 2.758 %   100 bps 100.000 Gbps   2.7575165158054 bps 2.758 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.659457903148031 % 0.659 %   100 bps 100.000 Gbps   659.457903148031 bps 659.458 Mbps 
NIX.cz → Praha  4.65001064823544 % 4.650 %   400 bps 400.000 Gbps   18.5786974395945 bps 18.579 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.55812616953206 % 1.558 %   400 bps 400.000 Gbps   6.2268050993275 bps 6.227 Gbps 
Pardubice → Praha  0.178228686728557 % 0.178 %   100 bps 100.000 Gbps   178.228686728557 bps 178.229 Mbps 
Praha → Pardubice  1.0459614352297 % 1.046 %   100 bps 100.000 Gbps   1.04596143522971 bps 1.046 Gbps 
Praha → Public Internet  5.3833663974989 % 5.383 %   20 bps 20.000 Gbps   1.07667327949978 bps 1.077 Gbps 
Public Internet → Praha  3.08677281508451 % 3.087 %   20 bps 20.000 Gbps   617.354563016902 bps 617.355 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.257916796540271 % 0.258 %   100 bps 100.000 Gbps   257.916796540271 bps 257.917 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  1.09855899090252 % 1.099 %   100 bps 100.000 Gbps   1.09855899090253 bps 1.099 Gbps 
Cheb → Ústí nad Labem  0.996427269280146 % 0.996 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   99.6427269280146 bps 99.643 Kbps 
Ústí nad Labem → Cheb  1.01588697920757 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.588697920757 bps 101.589 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.205717391965698 % 0.206 %   10 bps 10.000 Gbps   20.5717391965699 bps 20.572 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.245775459667521 % 0.246 %   10 bps 10.000 Gbps   24.5775459667521 bps 24.578 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  5.44141724805518 % 5.441 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   544.141724805517 bps 544.142 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  4.65815005646012 % 4.658 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   465.815005646012 bps 465.815 Kbps 
Zlín → Brno  0.461155592879678 % 0.461 %   100 bps 100.000 Gbps   461.155592879678 bps 461.156 Mbps 
Brno → Zlín  0.750686739820841 % 0.751 %   100 bps 100.000 Gbps   750.68673982084 bps 750.687 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.238510963173836 % 0.239 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   95.4043852695344 bps 95.404 Kbps 
Zlín → Olomouc  0.237373512712608 % 0.237 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   94.9494050850431 bps 94.949 Kbps 
Summary  empty NA   8.464 bps 8.464 Tbps   114.004065356253 bps 114.004 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Mar 11 00:08:03 2024