CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2024 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2024/3/11

Average load for period: 2024/03/11 00:00:00 - 2024/03/17 23:59:59 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2024/03/11 00:00:00 - 2024/03/17 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2024/3/11
ACONET->Brno  0.782%  Brno->ACONET  4.186%  Brno->Lednice  0.901%  Lednice->Brno  2.083%  Brno->Olomouc  0.578%  Olomouc->Brno  0.472%  Brno->SANET  3.239%  SANET->Brno  1.849%  Brno->Vyškov  1.075%  Vyškov->Brno  0.091%  Brno->České Budějovice  0.227e-3 %  České Budějovice->Brno  0.228e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.943e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.014e-3 %  Děčín->Most  1.015e-3 %  Most->Děčín  1.016e-3 %  Brno->Jihlava  1.061%  Jihlava->Brno  0.209%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.523%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.143%  Jihlava->Telč  0.047%  Telč->Jihlava  0.199%  Hradec Králové->Liberec  1.416%  Liberec->Hradec Králové  0.405%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.350e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.328e-3 %  Most->Plzeň  0.721e-3 %  Plzeň->Most  1.060e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  5.302e-6 %  Olomouc->Hradec Králové  3.511e-6 %  Olomouc->Ostrava  0.936%  Ostrava->Olomouc  0.575%  Olomouc->Praha  0.593%  Praha->Olomouc  1.247%  Brno->Ostrava  0.743%  Ostrava->Brno  0.433%  Karviná->Ostrava  1.302%  Ostrava->Karviná  2.929%  Opava->Ostrava  1.143%  Ostrava->Opava  1.321%  Ostrava->Pionier  2.078%  Pionier->Ostrava  0.137%  Hradec Králové->Pardubice  0.314e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.314e-3 %  Cheb->Plzeň  1.668%  Plzeň->Cheb  1.676%  Jihlava->Plzeň  0.126e-3 %  Plzeň->Jihlava  0.126e-3 %  Plzeň->Praha  0.252%  Praha->Plzeň  0.823%  Poděbrady->Praha  2.505%  Praha->Poděbrady  13.722%  AMS-IX->Praha  22.901%  Praha->AMS-IX  0.636%  Brno->Praha  1.571%  Praha->Brno  3.423%  České Budějovice->Praha  0.341%  Praha->České Budějovice  1.008%  GÉANT->Praha  15.882%  Praha->GÉANT  5.707%  Hradec Králové->Praha  0.768%  Praha->Hradec Králové  2.839%  Pardubice->Praha  0.156%  Praha->Pardubice  0.916%  Praha->Ústí nad
Labem  1.227%  Ústí nad
Labem->Praha  0.323%  Cheb->Ústí nad
Labem  1.015e-3 %  Ústí nad
Labem->Cheb  1.016e-3 %  Děčín->Ústí nad
Labem  0.450%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.448%  Most->Ústí nad
Labem  0.011%  Ústí nad
Labem->Most  0.011%  Brno->Zlín  0.801%  Zlín->Brno  0.150%  Olomouc->Zlín  0.238e-3 %  Zlín->Olomouc  0.237e-3 %  NIX.cz->Praha  4.758%  Praha->NIX.cz  1.579%  Praha->Public Internet  4.866%  Public Internet->Praha  2.847% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2024/03/11 00:00:00 - 2024/03/17 23:59:59 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2024/03/11 00:00:00 - 2024/03/17 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  4.18604277103872 % 4.186 %   100 bps 100.000 Gbps   4.18604277103871 bps 4.186 Gbps 
ACONET → Brno  0.781867297507448 % 0.782 %   100 bps 100.000 Gbps   781.867297507448 bps 781.867 Mbps 
Brno → Lednice  0.900545748112344 % 0.901 %   10 bps 10.000 Gbps   90.0545748112343 bps 90.055 Mbps 
Lednice → Brno  2.08326961696893 % 2.083 %   10 bps 10.000 Gbps   208.326961696893 bps 208.327 Mbps 
Brno → Olomouc  0.578144185480171 % 0.578 %   400 bps 400.000 Gbps   2.31257674192068 bps 2.313 Gbps 
Olomouc → Brno  0.472001604808747 % 0.472 %   400 bps 400.000 Gbps   1.88800641923498 bps 1.888 Gbps 
Brno → SANET  3.23890088322939 % 3.239 %   100 bps 100.000 Gbps   1.29556036262215 bps 1.296 Gbps 
SANET → Brno  1.84850740507562 % 1.849 %   100 bps 100.000 Gbps   739.402962030249 bps 739.403 Mbps 
Vyškov → Brno  0.090669354820169 % 0.091 %   10 bps 10.000 Gbps   9.0669354820169 bps 9.067 Mbps 
Brno → Vyškov  1.07485930098636 % 1.075 %   10 bps 10.000 Gbps   107.485930098636 bps 107.486 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.227228852147511 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.8915408590042 bps 90.892 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.228370282898011 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.3481131592044 bps 91.348 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.943003580375294 % 0.943 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.3003580375294 bps 94.300 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01395760030009 % 1.014 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.395760030009 bps 101.396 Kbps 
Děčín → Most  1.0150420476388 % 1.015 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.50420476388 bps 101.504 Kbps 
Most → Děčín  1.01576183159484 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.576183159484 bps 101.576 Kbps 
Brno → Jihlava  1.06085558927933 % 1.061 %   400 bps 400.000 Gbps   4.24342235711731 bps 4.243 Gbps 
Jihlava → Brno  0.209172681805612 % 0.209 %   400 bps 400.000 Gbps   836.690727222448 bps 836.691 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.142514592212324 % 0.143 %   10 bps 10.000 Gbps   14.2514592212324 bps 14.251 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.523224553544243 % 0.523 %   10 bps 10.000 Gbps   52.3224553544243 bps 52.322 Mbps 
Telč → Jihlava  0.198575660145672 % 0.199 %   10 bps 10.000 Gbps   19.8575660145672 bps 19.858 Mbps 
Jihlava → Telč  0.0470023674429288 % 0.047 %   10 bps 10.000 Gbps   4.70023674429288 bps 4.700 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.40502787115272 % 0.405 %   100 bps 100.000 Gbps   405.02787115272 bps 405.028 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.41648553711257 % 1.416 %   100 bps 100.000 Gbps   1.41648553711257 bps 1.416 Gbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.328435644384486 % 0.328 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   131.374257753794 bps 131.374 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.35040484544829 % 0.350 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   140.161938179316 bps 140.162 Kbps 
Plzeň → Most  1.06025447448533 % 1.060 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.6025447448533 bps 10.603 Kbps 
Most → Plzeň  0.721308196862349 % 0.721 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.21308196862349 bps 7.213 Kbps 
Hradec Králové → Olomouc  5.30179810158833 % 5.302 e-6 %   10 bps 10.000 Gbps   530.179810158833 bps 530.180 bps 
Olomouc → Hradec Králové  3.51144962365969 % 3.511 e-6 %   10 bps 10.000 Gbps   351.144962365969 bps 351.145 bps 
Ostrava → Olomouc  0.574984508255975 % 0.575 %   400 bps 400.000 Gbps   2.2999380330239 bps 2.300 Gbps 
Olomouc → Ostrava  0.935687083041354 % 0.936 %   400 bps 400.000 Gbps   3.74274833216541 bps 3.743 Gbps 
Praha → Olomouc  1.24721282199888 % 1.247 %   400 bps 400.000 Gbps   4.9888512879955 bps 4.989 Gbps 
Olomouc → Praha  0.592744227367647 % 0.593 %   400 bps 400.000 Gbps   2.37097690947059 bps 2.371 Gbps 
Ostrava → Brno  0.432808212772939 % 0.433 %   100 bps 100.000 Gbps   432.808212772939 bps 432.808 Mbps 
Brno → Ostrava  0.742966918413286 % 0.743 %   100 bps 100.000 Gbps   742.966918413285 bps 742.967 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.92884796447542 % 2.929 %   10 bps 10.000 Gbps   292.884796447542 bps 292.885 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.30203673368787 % 1.302 %   10 bps 10.000 Gbps   130.203673368787 bps 130.204 Mbps 
Ostrava → Opava  1.32126324159913 % 1.321 %   10 bps 10.000 Gbps   132.126324159914 bps 132.126 Mbps 
Opava → Ostrava  1.14287613814462 % 1.143 %   10 bps 10.000 Gbps   114.287613814462 bps 114.288 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.07824202152517 % 2.078 %   10 bps 10.000 Gbps   207.824202152517 bps 207.824 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.137318018026248 % 0.137 %   10 bps 10.000 Gbps   13.7318018026248 bps 13.732 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.313620036321071 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.448014528429 bps 125.448 Kbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.313740567862706 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.496227145082 bps 125.496 Kbps 
Plzeň → Cheb  1.67562366423406 % 1.676 %   10 bps 10.000 Gbps   167.562366423406 bps 167.562 Mbps 
Cheb → Plzeň  1.66849227187221 % 1.668 %   10 bps 10.000 Gbps   166.849227187222 bps 166.849 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.12556226903789 % 0.126 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   125.56226903789 bps 125.562 Kbps 
Jihlava → Plzeň  0.125757606716243 % 0.126 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   125.757606716243 bps 125.758 Kbps 
Praha → Plzeň  0.823110303465686 % 0.823 %   400 bps 400.000 Gbps   2.19669720811613 bps 2.197 Gbps 
Plzeň → Praha  0.252330969691971 % 0.252 %   400 bps 400.000 Gbps   775.013258507795 bps 775.013 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.50524670585663 % 2.505 %   1000 bps 1000.000 Mbps   25.0524670585663 bps 25.052 Mbps 
Praha → Poděbrady  13.7218577781065 % 13.722 %   1000 bps 1000.000 Mbps   137.218577781066 bps 137.219 Mbps 
AMS-IX → Praha  22.9012411110796 % 22.901 %   10 bps 10.000 Gbps   2.29012411110797 bps 2.290 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.636372743056061 % 0.636 %   10 bps 10.000 Gbps   63.6372743056061 bps 63.637 Mbps 
Praha → Brno  3.42301808797794 % 3.423 %   400 bps 400.000 Gbps   13.6920723519118 bps 13.692 Gbps 
Brno → Praha  1.57101846244961 % 1.571 %   400 bps 400.000 Gbps   6.28407384979845 bps 6.284 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.340783483715212 % 0.341 %   100 bps 100.000 Gbps   340.783483715212 bps 340.783 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.00836947494172 % 1.008 %   100 bps 100.000 Gbps   1.00836947494172 bps 1.008 Gbps 
GÉANT → Praha  15.8823434857134 % 15.882 %   100 bps 100.000 Gbps   15.8823434857133 bps 15.882 Gbps 
Praha → GÉANT  5.70673129115832 % 5.707 %   100 bps 100.000 Gbps   5.70673129115831 bps 5.707 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.83870536666713 % 2.839 %   100 bps 100.000 Gbps   2.83870536666713 bps 2.839 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.767800791972251 % 0.768 %   100 bps 100.000 Gbps   767.800791972251 bps 767.801 Mbps 
NIX.cz → Praha  4.75815713469933 % 4.758 %   400 bps 400.000 Gbps   19.0326285387971 bps 19.033 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.57907196592356 % 1.579 %   400 bps 400.000 Gbps   6.31628786369433 bps 6.316 Gbps 
Praha → Pardubice  0.916355331153059 % 0.916 %   100 bps 100.000 Gbps   916.35533115306 bps 916.355 Mbps 
Pardubice → Praha  0.156037251224761 % 0.156 %   100 bps 100.000 Gbps   156.037251224761 bps 156.037 Mbps 
Public Internet → Praha  2.84678759635493 % 2.847 %   20 bps 20.000 Gbps   569.357519270985 bps 569.358 Mbps 
Praha → Public Internet  4.8656601844876 % 4.866 %   20 bps 20.000 Gbps   973.132036897521 bps 973.132 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.322548970922694 % 0.323 %   100 bps 100.000 Gbps   322.548970922694 bps 322.549 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  1.22691103941324 % 1.227 %   100 bps 100.000 Gbps   1.22691103941324 bps 1.227 Gbps 
Cheb → Ústí nad Labem  1.01517722991116 % 1.015 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.517722991116 bps 101.518 Kbps 
Ústí nad Labem → Cheb  1.0158692932804 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.58692932804 bps 101.587 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.450313705369133 % 0.450 %   10 bps 10.000 Gbps   45.0313705369133 bps 45.031 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.447754815399661 % 0.448 %   10 bps 10.000 Gbps   44.7754815399662 bps 44.775 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  0.0108011084372344 % 0.011 %   10 bps 10.000 Gbps   1.08011084372344 bps 1.080 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0107475449488644 % 0.011 %   10 bps 10.000 Gbps   1.07475449488645 bps 1.075 Mbps 
Zlín → Brno  0.149883260117247 % 0.150 %   100 bps 100.000 Gbps   149.883260117247 bps 149.883 Mbps 
Brno → Zlín  0.801196545545925 % 0.801 %   100 bps 100.000 Gbps   801.196545545925 bps 801.197 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.238421422696756 % 0.238 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   95.3685690787024 bps 95.369 Kbps 
Zlín → Olomouc  0.237378142909276 % 0.237 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   94.9512571637105 bps 94.951 Kbps 
Summary  empty NA   8.464 bps 8.464 Tbps   116.981598870692 bps 116.982 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Mar 18 00:08:09 2024