CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2024 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2024/3/18

Average load for period: 2024/03/18 00:00:00 - 2024/03/24 23:59:59 SET (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2024/03/18 00:00:00 - 2024/03/24 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2024/3/18
ACONET->Brno  0.697%  Brno->ACONET  4.071%  Brno->Lednice  0.866%  Lednice->Brno  2.060%  Brno->Olomouc  0.997%  Olomouc->Brno  0.534%  Brno->SANET  4.985%  SANET->Brno  2.989%  Brno->Vyškov  1.082%  Vyškov->Brno  0.110%  Brno->České Budějovice  0.227e-3 %  České Budějovice->Brno  0.228e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.943e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.015e-3 %  Děčín->Most  1.015e-3 %  Most->Děčín  1.016e-3 %  Brno->Jihlava  0.716%  Jihlava->Brno  0.239%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.312%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.069%  Jihlava->Plzeň  0.126e-3 %  Plzeň->Jihlava  0.126e-3 %  Jihlava->Telč  0.056%  Telč->Jihlava  0.037%  Hradec Králové->Liberec  1.450%  Liberec->Hradec Králové  0.352%  Liberec->Ústí nad
Labem  7.203e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.033%  Most->Plzeň  0.721e-3 %  Plzeň->Most  1.060e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  5.292e-6 %  Olomouc->Hradec Králové  3.241e-6 %  Olomouc->Ostrava  1.378%  Ostrava->Olomouc  0.589%  Olomouc->Praha  0.612%  Praha->Olomouc  1.329%  Brno->Ostrava  0.191%  Ostrava->Brno  0.040%  Karviná->Ostrava  1.670%  Ostrava->Karviná  3.000%  Opava->Ostrava  2.273%  Ostrava->Opava  2.163%  Ostrava->Pionier  2.199%  Pionier->Ostrava  0.175%  Hradec Králové->Pardubice  0.314e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.314e-3 %  Cheb->Plzeň  1.661%  Plzeň->Cheb  1.671%  Plzeň->Praha  0.254%  Praha->Plzeň  1.007%  Poděbrady->Praha  2.897%  Praha->Poděbrady  13.698%  AMS-IX->Praha  23.109%  Praha->AMS-IX  0.604%  Brno->Praha  1.803%  Praha->Brno  3.404%  České Budějovice->Praha  0.307%  Praha->České Budějovice  0.980%  GÉANT->Praha  12.872%  Praha->GÉANT  6.515%  Hradec Králové->Praha  0.692%  Praha->Hradec Králové  2.870%  Pardubice->Praha  0.176%  Praha->Pardubice  1.067%  Praha->Ústí nad
Labem  1.134%  Ústí nad
Labem->Praha  0.243%  Cheb->Ústí nad
Labem  1.017e-3 %  Ústí nad
Labem->Cheb  1.019e-3 %  Děčín->Ústí nad
Labem  0.185%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.186%  Most->Ústí nad
Labem  4.866e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  4.832e-3 %  Brno->Zlín  0.779%  Zlín->Brno  0.423%  Olomouc->Zlín  1.247e-3 %  Zlín->Olomouc  1.259e-3 %  NIX.cz->Praha  4.897%  Praha->NIX.cz  1.603%  Praha->Public Internet  4.504%  Public Internet->Praha  2.854% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2024/03/18 00:00:00 - 2024/03/24 23:59:59 SET (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2024/03/18 00:00:00 - 2024/03/24 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  0.696915833335062 % 0.697 %   100 bps 100.000 Gbps   696.915833335063 bps 696.916 Mbps 
Brno → ACONET  4.07089786022128 % 4.071 %   100 bps 100.000 Gbps   4.07089786022128 bps 4.071 Gbps 
Brno → Lednice  0.865783560480543 % 0.866 %   10 bps 10.000 Gbps   86.5783560480541 bps 86.578 Mbps 
Lednice → Brno  2.05993695300588 % 2.060 %   10 bps 10.000 Gbps   205.993695300588 bps 205.994 Mbps 
Brno → Olomouc  0.997267195563709 % 0.997 %   400 bps 400.000 Gbps   3.98906878225483 bps 3.989 Gbps 
Olomouc → Brno  0.534095973401452 % 0.534 %   400 bps 400.000 Gbps   2.13638389360581 bps 2.136 Gbps 
Brno → SANET  4.98508017893098 % 4.985 %   40 bps 40.000 Gbps   1.99403207157239 bps 1.994 Gbps 
SANET → Brno  2.98911927497441 % 2.989 %   40 bps 40.000 Gbps   1.19564770998977 bps 1.196 Gbps 
Vyškov → Brno  0.109821830220476 % 0.110 %   10 bps 10.000 Gbps   10.9821830220476 bps 10.982 Mbps 
Brno → Vyškov  1.08173747126954 % 1.082 %   10 bps 10.000 Gbps   108.173747126954 bps 108.174 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.227182550966181 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.8730203864723 bps 90.873 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.228305875587284 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.3223502349136 bps 91.322 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.943472304809944 % 0.943 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.3472304809943 bps 94.347 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01451265558188 % 1.015 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.451265558188 bps 101.451 Kbps 
Děčín → Most  1.01542164433852 % 1.015 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.542164433852 bps 101.542 Kbps 
Most → Děčín  1.01551960801857 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.551960801857 bps 101.552 Kbps 
Jihlava → Brno  0.238841328586817 % 0.239 %   400 bps 400.000 Gbps   955.365314347271 bps 955.365 Mbps 
Brno → Jihlava  0.7160506107807 % 0.716 %   400 bps 400.000 Gbps   2.8642024431228 bps 2.864 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0688562738649901 % 0.069 %   10 bps 10.000 Gbps   6.88562738649901 bps 6.886 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.312485623489418 % 0.312 %   10 bps 10.000 Gbps   31.2485623489417 bps 31.249 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.125915215495506 % 0.126 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   125.915215495506 bps 125.915 Kbps 
Plzeň → Jihlava  0.125693971817954 % 0.126 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   125.693971817954 bps 125.694 Kbps 
Jihlava → Telč  0.0563129909250114 % 0.056 %   10 bps 10.000 Gbps   5.63129909250114 bps 5.631 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0374375476306696 % 0.037 %   10 bps 10.000 Gbps   3.74375476306696 bps 3.744 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.44988363941544 % 1.450 %   100 bps 100.000 Gbps   1.44988363941545 bps 1.450 Gbps 
Liberec → Hradec Králové  0.351718554404921 % 0.352 %   100 bps 100.000 Gbps   351.718554404921 bps 351.719 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  7.20280260802027 % 7.203 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   2.88112104320811 bps 2.881 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.0333293581992497 % 0.033 %   40 bps 40.000 Gbps   13.3317432796999 bps 13.332 Mbps 
Plzeň → Most  1.06010686047205 % 1.060 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.6010686047205 bps 10.601 Kbps 
Most → Plzeň  0.720985199347282 % 0.721 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.20985199347281 bps 7.210 Kbps 
Hradec Králové → Olomouc  5.29186910526499 % 5.292 e-6 %   10 bps 10.000 Gbps   529.1869105265 bps 529.187 bps 
Olomouc → Hradec Králové  3.24096484114867 % 3.241 e-6 %   10 bps 10.000 Gbps   324.096484114868 bps 324.096 bps 
Olomouc → Ostrava  1.37790253905945 % 1.378 %   400 bps 400.000 Gbps   5.51161015623779 bps 5.512 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.58863164101527 % 0.589 %   400 bps 400.000 Gbps   2.35452656406108 bps 2.355 Gbps 
Praha → Olomouc  1.32943292680427 % 1.329 %   400 bps 400.000 Gbps   5.31773170721707 bps 5.318 Gbps 
Olomouc → Praha  0.611624494007105 % 0.612 %   400 bps 400.000 Gbps   2.44649797602842 bps 2.446 Gbps 
Brno → Ostrava  0.190519271981822 % 0.191 %   100 bps 100.000 Gbps   190.519271981822 bps 190.519 Mbps 
Ostrava → Brno  0.0399439250004889 % 0.040 %   100 bps 100.000 Gbps   39.9439250004889 bps 39.944 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.66994489670657 % 1.670 %   10 bps 10.000 Gbps   166.994489670657 bps 166.994 Mbps 
Ostrava → Karviná  3.00031691688564 % 3.000 %   10 bps 10.000 Gbps   300.031691688564 bps 300.032 Mbps 
Ostrava → Opava  2.16291595320722 % 2.163 %   10 bps 10.000 Gbps   216.291595320722 bps 216.292 Mbps 
Opava → Ostrava  2.27287027314118 % 2.273 %   10 bps 10.000 Gbps   227.287027314118 bps 227.287 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.174683499947263 % 0.175 %   10 bps 10.000 Gbps   17.4683499947263 bps 17.468 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.19875490679146 % 2.199 %   10 bps 10.000 Gbps   219.875490679146 bps 219.875 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.313634468243807 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.453787297523 bps 125.454 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.313605290540789 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.442116216316 bps 125.442 Kbps 
Plzeň → Cheb  1.67063503006742 % 1.671 %   10 bps 10.000 Gbps   167.063503006742 bps 167.064 Mbps 
Cheb → Plzeň  1.66082982641391 % 1.661 %   10 bps 10.000 Gbps   166.082982641391 bps 166.083 Mbps 
Plzeň → Praha  0.254411942361487 % 0.254 %   400 bps 400.000 Gbps   779.323365388676 bps 779.323 Mbps 
Praha → Plzeň  1.00674974070481 % 1.007 %   400 bps 400.000 Gbps   2.27675533006191 bps 2.277 Gbps 
Poděbrady → Praha  2.89726064309503 % 2.897 %   1000 bps 1000.000 Mbps   28.9726064309503 bps 28.973 Mbps 
Praha → Poděbrady  13.6982621183201 % 13.698 %   1000 bps 1000.000 Mbps   136.982621183201 bps 136.983 Mbps 
AMS-IX → Praha  23.1091270642203 % 23.109 %   10 bps 10.000 Gbps   2.31091270642203 bps 2.311 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.604235841862841 % 0.604 %   10 bps 10.000 Gbps   60.4235841862841 bps 60.424 Mbps 
Praha → Brno  3.40409161577522 % 3.404 %   400 bps 400.000 Gbps   13.6163664631009 bps 13.616 Gbps 
Brno → Praha  1.80317029949822 % 1.803 %   400 bps 400.000 Gbps   7.21268119799287 bps 7.213 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.306818772747307 % 0.307 %   100 bps 100.000 Gbps   306.818772747307 bps 306.819 Mbps 
Praha → České Budějovice  0.980252853068794 % 0.980 %   100 bps 100.000 Gbps   980.252853068795 bps 980.253 Mbps 
GÉANT → Praha  12.8717746699288 % 12.872 %   100 bps 100.000 Gbps   12.8717746699288 bps 12.872 Gbps 
Praha → GÉANT  6.51533835467527 % 6.515 %   100 bps 100.000 Gbps   6.51533835467527 bps 6.515 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.691941842258938 % 0.692 %   100 bps 100.000 Gbps   691.941842258938 bps 691.942 Mbps 
Praha → Hradec Králové  2.86970670080623 % 2.870 %   100 bps 100.000 Gbps   2.86970670080623 bps 2.870 Gbps 
NIX.cz → Praha  4.89681588575829 % 4.897 %   400 bps 400.000 Gbps   19.5859626295387 bps 19.586 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.60347722030702 % 1.603 %   400 bps 400.000 Gbps   6.4135592936554 bps 6.414 Gbps 
Pardubice → Praha  0.175514881921645 % 0.176 %   100 bps 100.000 Gbps   175.514881921645 bps 175.515 Mbps 
Praha → Pardubice  1.06686568598542 % 1.067 %   100 bps 100.000 Gbps   1.06686568598542 bps 1.067 Gbps 
Public Internet → Praha  2.85414929984391 % 2.854 %   20 bps 20.000 Gbps   570.829859968782 bps 570.830 Mbps 
Praha → Public Internet  4.50422829435334 % 4.504 %   20 bps 20.000 Gbps   900.845658870667 bps 900.846 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.243007019891604 % 0.243 %   100 bps 100.000 Gbps   243.007019891604 bps 243.007 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  1.1343123516676 % 1.134 %   100 bps 100.000 Gbps   1.1343123516676 bps 1.134 Gbps 
Ústí nad Labem → Cheb  1.0192242264631 % 1.019 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.92242264631 bps 101.922 Kbps 
Cheb → Ústí nad Labem  1.01722612155759 % 1.017 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.722612155759 bps 101.723 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.184959201006275 % 0.185 %   10 bps 10.000 Gbps   18.4959201006275 bps 18.496 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.18554960615332 % 0.186 %   10 bps 10.000 Gbps   18.554960615332 bps 18.555 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  4.83193003817648 % 4.832 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   483.193003817648 bps 483.193 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  4.86615891056868 % 4.866 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   486.615891056868 bps 486.616 Kbps 
Zlín → Brno  0.422729857349479 % 0.423 %   100 bps 100.000 Gbps   422.729857349479 bps 422.730 Mbps 
Brno → Zlín  0.77898743344659 % 0.779 %   100 bps 100.000 Gbps   778.987433446591 bps 778.987 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.24652387487374 % 1.247 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   498.609549949497 bps 498.610 Kbps 
Zlín → Olomouc  1.25899900837512 % 1.259 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   503.599603350047 bps 503.600 Kbps 
Summary  empty NA   8.344 bps 8.344 Tbps   119.512685464158 bps 119.513 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Mar 25 00:07:40 2024