CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2024 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2024/3/25

Average load for period: 2024/03/25 00:00:00 - 2024/03/31 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2024/03/25 00:00:00 - 2024/03/31 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2024/3/25
ACONET->Brno  0.387%  Brno->ACONET  2.714%  Brno->Lednice  0.816%  Lednice->Brno  2.093%  Brno->Olomouc  0.885%  Olomouc->Brno  0.541%  Brno->SANET  3.738%  SANET->Brno  2.216%  Brno->Vyškov  1.031%  Vyškov->Brno  0.112%  Brno->České Budějovice  0.229e-3 %  České Budějovice->Brno  0.228e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.943e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.014e-3 %  Děčín->Most  1.016e-3 %  Most->Děčín  1.016e-3 %  Brno->Jihlava  1.137%  Jihlava->Brno  0.190%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.319%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.080%  Jihlava->Plzeň  1.638e-3 %  Plzeň->Jihlava  0.431e-3 %  Jihlava->Telč  0.050%  Telč->Jihlava  0.046%  Hradec Králové->Liberec  1.241%  Liberec->Hradec Králové  0.269%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.336e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.331e-3 %  Most->Plzeň  0.722e-3 %  Plzeň->Most  1.063e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  5.302e-6 %  Olomouc->Hradec Králové  3.425e-6 %  Olomouc->Ostrava  1.244%  Ostrava->Olomouc  0.551%  Olomouc->Praha  0.547%  Praha->Olomouc  1.235%  Brno->Ostrava  0.143%  Ostrava->Brno  0.033%  Karviná->Ostrava  1.474%  Ostrava->Karviná  2.661%  Opava->Ostrava  2.149%  Ostrava->Opava  1.971%  Ostrava->Pionier  1.237%  Pionier->Ostrava  0.183%  Hradec Králové->Pardubice  0.314e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.314e-3 %  Cheb->Plzeň  1.705%  Plzeň->Cheb  1.702%  Plzeň->Praha  0.358%  Praha->Plzeň  0.711%  Poděbrady->Praha  1.987%  Praha->Poděbrady  9.420%  AMS-IX->Praha  20.343%  Praha->AMS-IX  0.659%  Brno->Praha  1.486%  Praha->Brno  3.038%  České Budějovice->Praha  0.252%  Praha->České Budějovice  0.832%  GÉANT->Praha  11.526%  Praha->GÉANT  8.641%  Hradec Králové->Praha  0.591%  Praha->Hradec Králové  2.354%  Pardubice->Praha  0.175%  Praha->Pardubice  0.915%  Praha->Ústí nad
Labem  0.989%  Ústí nad
Labem->Praha  0.262%  Cheb->Ústí nad
Labem  1.016e-3 %  Ústí nad
Labem->Cheb  1.018e-3 %  Děčín->Ústí nad
Labem  0.359%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.358%  Most->Ústí nad
Labem  3.253e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  3.175e-3 %  Brno->Zlín  0.669%  Zlín->Brno  0.135%  Olomouc->Zlín  0.238e-3 %  Zlín->Olomouc  0.237e-3 %  NIX.cz->Praha  3.952%  Praha->NIX.cz  1.370%  Praha->Public Internet  4.396%  Public Internet->Praha  2.619% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2024/03/25 00:00:00 - 2024/03/31 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2024/03/25 00:00:00 - 2024/03/31 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  2.71362249912191 % 2.714 %   100 bps 100.000 Gbps   2.71362249912191 bps 2.714 Gbps 
ACONET → Brno  0.386646568275551 % 0.387 %   100 bps 100.000 Gbps   386.646568275551 bps 386.647 Mbps 
Brno → Lednice  0.815544130817447 % 0.816 %   10 bps 10.000 Gbps   81.5544130817447 bps 81.554 Mbps 
Lednice → Brno  2.09263922119249 % 2.093 %   10 bps 10.000 Gbps   209.263922119249 bps 209.264 Mbps 
Olomouc → Brno  0.540564546383487 % 0.541 %   400 bps 400.000 Gbps   2.01390333467223 bps 2.014 Gbps 
Brno → Olomouc  0.885190566402569 % 0.885 %   400 bps 400.000 Gbps   3.32977653064152 bps 3.330 Gbps 
SANET → Brno  2.21557984183634 % 2.216 %   40 bps 40.000 Gbps   886.231936734536 bps 886.232 Mbps 
Brno → SANET  3.73757920785457 % 3.738 %   40 bps 40.000 Gbps   1.49503168314183 bps 1.495 Gbps 
Vyškov → Brno  0.112265913317476 % 0.112 %   10 bps 10.000 Gbps   11.2265913317477 bps 11.227 Mbps 
Brno → Vyškov  1.03108477229543 % 1.031 %   10 bps 10.000 Gbps   103.108477229543 bps 103.108 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.228570144420926 % 0.229 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.4280577683703 bps 91.428 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.228392177948656 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.3568711794626 bps 91.357 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.942957386596547 % 0.943 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.2957386596548 bps 94.296 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.0144217680889 % 1.014 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.44217680889 bps 101.442 Kbps 
Most → Děčín  1.01598561574945 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.598561574945 bps 101.599 Kbps 
Děčín → Most  1.01553005044956 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.553005044956 bps 101.553 Kbps 
Jihlava → Brno  0.19024097524429 % 0.190 %   400 bps 400.000 Gbps   760.963900977158 bps 760.964 Mbps 
Brno → Jihlava  1.13742050312543 % 1.137 %   400 bps 400.000 Gbps   4.54968201250173 bps 4.550 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.31861686961159 % 0.319 %   10 bps 10.000 Gbps   31.8616869611591 bps 31.862 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0800744597457456 % 0.080 %   10 bps 10.000 Gbps   8.00744597457457 bps 8.007 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.430599069660274 % 0.431 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   430.599069660274 bps 430.599 Kbps 
Jihlava → Plzeň  1.63812336759906 % 1.638 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   1.63812336759906 bps 1.638 Mbps 
Jihlava → Telč  0.050028756264156 % 0.050 %   10 bps 10.000 Gbps   5.00287562641559 bps 5.003 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0462119046268403 % 0.046 %   10 bps 10.000 Gbps   4.62119046268403 bps 4.621 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.2413772192787 % 1.241 %   100 bps 100.000 Gbps   1.2413772192787 bps 1.241 Gbps 
Liberec → Hradec Králové  0.269138847677822 % 0.269 %   100 bps 100.000 Gbps   269.138847677822 bps 269.139 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.330586229526943 % 0.331 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   132.234491810777 bps 132.234 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.336334436654368 % 0.336 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   134.533774661747 bps 134.534 Kbps 
Plzeň → Most  1.06349471098856 % 1.063 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.6349471098855 bps 10.635 Kbps 
Most → Plzeň  0.722166555533748 % 0.722 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.2216655553375 bps 7.222 Kbps 
Hradec Králové → Olomouc  5.30214132265913 % 5.302 e-6 %   10 bps 10.000 Gbps   530.214132265913 bps 530.214 bps 
Olomouc → Hradec Králové  3.42537419793335 % 3.425 e-6 %   10 bps 10.000 Gbps   342.537419793335 bps 342.537 bps 
Olomouc → Ostrava  1.24447729971121 % 1.244 %   400 bps 400.000 Gbps   4.97790919884484 bps 4.978 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.550682179081178 % 0.551 %   400 bps 400.000 Gbps   2.20272871632471 bps 2.203 Gbps 
Olomouc → Praha  0.546921172600711 % 0.547 %   400 bps 400.000 Gbps   2.18768469040284 bps 2.188 Gbps 
Praha → Olomouc  1.23457232980088 % 1.235 %   400 bps 400.000 Gbps   4.93828931920351 bps 4.938 Gbps 
Ostrava → Brno  0.0332673320155008 % 0.033 %   100 bps 100.000 Gbps   33.2673320155008 bps 33.267 Mbps 
Brno → Ostrava  0.14257697334467 % 0.143 %   100 bps 100.000 Gbps   142.57697334467 bps 142.577 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.66082704447828 % 2.661 %   10 bps 10.000 Gbps   266.082704447828 bps 266.083 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.47387030966433 % 1.474 %   10 bps 10.000 Gbps   147.387030966433 bps 147.387 Mbps 
Opava → Ostrava  2.14944527952449 % 2.149 %   10 bps 10.000 Gbps   214.944527952449 bps 214.945 Mbps 
Ostrava → Opava  1.97104733611199 % 1.971 %   10 bps 10.000 Gbps   197.104733611199 bps 197.105 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.23749054937842 % 1.237 %   10 bps 10.000 Gbps   123.749054937842 bps 123.749 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.182913778930686 % 0.183 %   10 bps 10.000 Gbps   18.2913778930686 bps 18.291 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.313729606710193 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.491842684077 bps 125.492 Kbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.313629388262563 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.451755305025 bps 125.452 Kbps 
Cheb → Plzeň  1.70456203161302 % 1.705 %   10 bps 10.000 Gbps   170.456203161302 bps 170.456 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.70210233396645 % 1.702 %   10 bps 10.000 Gbps   170.210233396645 bps 170.210 Mbps 
Plzeň → Praha  0.357881217373845 % 0.358 %   400 bps 400.000 Gbps   1.06443377009172 bps 1.064 Gbps 
Praha → Plzeň  0.711105469926999 % 0.711 %   400 bps 400.000 Gbps   1.79060106733098 bps 1.791 Gbps 
Praha → Poděbrady  9.42011091252859 % 9.420 %   1000 bps 1000.000 Mbps   94.2011091252859 bps 94.201 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.98692447310745 % 1.987 %   1000 bps 1000.000 Mbps   19.8692447310745 bps 19.869 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.659189362334828 % 0.659 %   10 bps 10.000 Gbps   65.9189362334828 bps 65.919 Mbps 
AMS-IX → Praha  20.3430961028448 % 20.343 %   10 bps 10.000 Gbps   2.03430961028448 bps 2.034 Gbps 
Praha → Brno  3.03810546342857 % 3.038 %   400 bps 400.000 Gbps   12.1524218537143 bps 12.152 Gbps 
Brno → Praha  1.48627176320105 % 1.486 %   400 bps 400.000 Gbps   5.9450870528042 bps 5.945 Gbps 
Praha → České Budějovice  0.832179702711325 % 0.832 %   100 bps 100.000 Gbps   832.179702711325 bps 832.180 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.252151809097502 % 0.252 %   100 bps 100.000 Gbps   252.151809097501 bps 252.152 Mbps 
Praha → GÉANT  8.64105354134207 % 8.641 %   100 bps 100.000 Gbps   8.64105354134207 bps 8.641 Gbps 
GÉANT → Praha  11.5257767800819 % 11.526 %   100 bps 100.000 Gbps   11.5257767800819 bps 11.526 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.591224475716455 % 0.591 %   100 bps 100.000 Gbps   591.224475716455 bps 591.224 Mbps 
Praha → Hradec Králové  2.3543423992006 % 2.354 %   100 bps 100.000 Gbps   2.3543423992006 bps 2.354 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.3697893736872 % 1.370 %   400 bps 400.000 Gbps   5.47409983932761 bps 5.474 Gbps 
NIX.cz → Praha  3.95205881587657 % 3.952 %   400 bps 400.000 Gbps   15.7925850538345 bps 15.793 Gbps 
Praha → Pardubice  0.91525199932155 % 0.915 %   100 bps 100.000 Gbps   915.25199932155 bps 915.252 Mbps 
Pardubice → Praha  0.174706108471844 % 0.175 %   100 bps 100.000 Gbps   174.706108471844 bps 174.706 Mbps 
Public Internet → Praha  2.61912763526143 % 2.619 %   20 bps 20.000 Gbps   523.825527052285 bps 523.826 Mbps 
Praha → Public Internet  4.39641826710045 % 4.396 %   20 bps 20.000 Gbps   879.28365342009 bps 879.284 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.262059087078379 % 0.262 %   100 bps 100.000 Gbps   262.05908707838 bps 262.059 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  0.989086530451343 % 0.989 %   100 bps 100.000 Gbps   989.086530451343 bps 989.087 Mbps 
Cheb → Ústí nad Labem  1.01631425648405 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.631425648405 bps 101.631 Kbps 
Ústí nad Labem → Cheb  1.01762464672944 % 1.018 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.762464672944 bps 101.762 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.358539789439248 % 0.359 %   10 bps 10.000 Gbps   35.8539789439248 bps 35.854 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.357628940130018 % 0.358 %   10 bps 10.000 Gbps   35.7628940130018 bps 35.763 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  3.25289073569811 % 3.253 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   325.28907356981 bps 325.289 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  3.17544948070367 % 3.175 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   317.544948070367 bps 317.545 Kbps 
Brno → Zlín  0.66887599219784 % 0.669 %   100 bps 100.000 Gbps   668.87599219784 bps 668.876 Mbps 
Zlín → Brno  0.135333734218002 % 0.135 %   100 bps 100.000 Gbps   135.333734218002 bps 135.334 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.237388255255652 % 0.237 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   94.955302102261 bps 94.955 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.238418276580153 % 0.238 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   95.3673106320614 bps 95.367 Kbps 
Summary  empty NA   8.344 bps 8.344 Tbps   107.14622237171 bps 107.146 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Apr 1 00:12:17 2024