CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2017 , CESNET a.l.e.

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

Average load for period: 2017/03/23 18:56:50 - 2017/03/23 19:06:50 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2017/03/23 18:56:50 - 2017/03/23 19:06:50

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization
ACONET->Brno  5.625%  Brno->ACONET  9.074%  Brno->Lednice  4.012%  Lednice->Brno  0.375%  Brno->SANET  9.083%  SANET->Brno  4.867%  Brno->Vyškov  8.357%  Vyškov->Brno  0.679%  Brno->České Budějovice  0.476%  České Budějovice->Brno  0.147%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  3.542%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.287%  České Budějovice->Plzeň  0.150e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.151e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.363%  Tábor->České Budějovice  0.243%  Brno->Jihlava  15.746%  Jihlava->Brno  0.660%  České Budějovice->Jihlava  0.276%  Jihlava->České Budějovice  0.172e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.054%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.082%  Jihlava->Telč  0.676%  Telč->Jihlava  0.041%  Hradec Králové->Liberec  5.741%  Liberec->Hradec Králové  0.708%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.157e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.306e-3 %  Cheb->Most  0.148e-3 %  Most->Cheb  0.164e-3 %  Děčín->Most  0.389e-3 %  Most->Děčín  0.380e-3 %  Most->Plzeň  0.164e-3 %  Plzeň->Most  0.148e-3 %  Brno->Olomouc  0.474%  Olomouc->Brno  0.097%  Hradec Králové->Olomouc  1.297%  Olomouc->Hradec Králové  0.257%  Olomouc->Ostrava  0.043%  Ostrava->Olomouc  2.637e-3 %  Olomouc->Zlín  1.477%  Zlín->Olomouc  0.496e-3 %  Brno->Ostrava  1.719%  Ostrava->Brno  0.234%  Karviná->Ostrava  1.409%  Ostrava->Karviná  6.120%  Opava->Ostrava  1.796%  Ostrava->Opava  6.502%  Ostrava->Pionier  5.739%  Pionier->Ostrava  1.261%  Hradec Králové->Pardubice  0.030%  Pardubice->Hradec Králové  0.042%  Cheb->Plzeň  0.050%  Plzeň->Cheb  0.147%  Plzeň->Praha  6.078%  Praha->Plzeň  22.609%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.188e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.230e-3 %  AMS-IX->Praha  50.053%  Praha->AMS-IX  1.364%  Brno->Praha  5.708%  Praha->Brno  11.865%  České Budějovice->Praha  2.277%  Praha->České Budějovice  5.871%  GÉANT2->Praha  2.755%  Praha->GÉANT2  2.389%  Hradec Králové->Praha  0.519%  Praha->Hradec Králové  2.942%  Liberec->Praha  0.159e-3 %  Praha->Liberec  0.171e-3 %  NIX.cz->Praha  24.525%  Praha->NIX.cz  8.056%  Pardubice->Praha  0.657%  Praha->Pardubice  4.676%  Poděbrady->Praha  0.734%  Praha->Poděbrady  9.588%  Praha->Public Internet  4.477%  Public Internet->Praha  26.773%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.933%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.713%  Most->Ústí nad
Labem  3.588e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  2.863e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  8.339%  Ústí nad
Labem->Praha  1.119%  Brno->Zlín  2.667%  Zlín->Brno  0.956% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2017/03/23 18:56:50 - 2017/03/23 19:06:50 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2017/03/23 18:56:50 - 2017/03/23 19:06:50 .


Link Utilization Capacity Bit rate Packet rate
ACONET → Brno  5.62495868459388 % 5.625 %   20 bps 20.000 Gbps   1.12499173691878 bps 1.125 Gbps   118.528618713984 pps 118.529 Kpps 
Brno → ACONET  9.07359538988846 % 9.074 %   20 bps 20.000 Gbps   1.81471907797769 bps 1.815 Gbps   91.7694783934399 pps 91.769 Kpps 
Brno → Lednice  4.0124409578497 % 4.012 %   1000 bps 1000.000 Mbps   40.124409578497 bps 40.124 Mbps   3.71177912720444 pps 3.712 Kpps 
Lednice → Brno  0.374786092828576 % 0.375 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.74786092828576 bps 3.748 Mbps   2.00352206662995 pps 2.004 Kpps 
SANET → Brno  4.86733935652188 % 4.867 %   20 bps 20.000 Gbps   973.467871304377 bps 973.468 Mbps   139.751374922177 pps 139.751 Kpps 
Brno → SANET  9.08330823155812 % 9.083 %   20 bps 20.000 Gbps   1.81666164631162 bps 1.817 Gbps   216.932739862216 pps 216.933 Kpps 
Vyškov → Brno  0.679453213355978 % 0.679 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.79453213355978 bps 6.795 Mbps   4.2776259790868 pps 4.278 Kpps 
Brno → Vyškov  8.35726645608564 % 8.357 %   1000 bps 1000.000 Mbps   83.5726645608564 bps 83.573 Mbps   7.60192268761477 pps 7.602 Kpps 
Jihlava → Brno  0.659824148937338 % 0.660 %   10 bps 10.000 Gbps   65.9824148937338 bps 65.982 Mbps   24.115620400719 pps 24.116 Kpps 
Brno → Jihlava  15.7457749483736 % 15.746 %   10 bps 10.000 Gbps   1.57457749483736 bps 1.575 Gbps   145.707920234507 pps 145.708 Kpps 
Jihlava → České Budějovice  0.172202660279688 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2202660279688 bps 17.220 Kbps   23.4588007628671 pps 23.459 pps 
České Budějovice → Jihlava  0.275641165754679 % 0.276 %   10 bps 10.000 Gbps   27.5641165754679 bps 27.564 Mbps   2.32969590482791 pps 2.330 Kpps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0816862713879565 % 0.082 %   1000 bps 1000.000 Mbps   816.862713879565 bps 816.863 Kbps   98.101877214723 pps 98.102 pps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.0535770842536322 % 0.054 %   1000 bps 1000.000 Mbps   535.770842536322 bps 535.771 Kbps   62.8814220536587 pps 62.881 pps 
Jihlava → Telč  0.675691381109171 % 0.676 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.75691381109171 bps 6.757 Mbps   832.472799991476 pps 832.473 pps 
Telč → Jihlava  0.0405390762322386 % 0.041 %   1000 bps 1000.000 Mbps   405.390762322386 bps 405.391 Kbps   347.873366163068 pps 347.873 pps 
Liberec → Hradec Králové  0.70833671879139 % 0.708 %   20 bps 20.000 Gbps   141.667343758278 bps 141.667 Mbps   43.9198284013632 pps 43.920 Kpps 
Hradec Králové → Liberec  5.74073713970068 % 5.741 %   20 bps 20.000 Gbps   1.14814742794014 bps 1.148 Gbps   111.582470075342 pps 111.582 Kpps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.305797977852696 % 0.306 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   30.5797977852696 bps 30.580 Kbps   24.508763331544 pps 24.509 pps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.157438251094099 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7438251094099 bps 15.744 Kbps   23.6623257821803 pps 23.662 pps 
Most → Cheb  0.164304969830961 % 0.164 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.4304969830961 bps 16.430 Kbps   26.6138746150876 pps 26.614 pps 
Cheb → Most  0.148146169049328 % 0.148 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.8146169049328 bps 14.815 Kbps   24.2215846049977 pps 24.222 pps 
Most → Děčín  0.379685993624776 % 0.380 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.79685993624776 bps 3.797 Kbps   3.88475679259493 pps 3.885 pps 
Děčín → Most  0.389026486714135 % 0.389 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.89026486714135 bps 3.890 Kbps   4.73227855210905 pps 4.732 pps 
Most → Plzeň  0.164304969830961 % 0.164 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.4304969830961 bps 16.430 Kbps   26.6138746150876 pps 26.614 pps 
Plzeň → Most  0.148146169049328 % 0.148 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.8146169049328 bps 14.815 Kbps   24.2215846049977 pps 24.222 pps 
Brno → Olomouc  0.474279634076732 % 0.474 %   100 bps 100.000 Gbps   474.279634076732 bps 474.280 Mbps   55.2050403649762 pps 55.205 Kpps 
Olomouc → Brno  0.096914076462934 % 0.097 %   100 bps 100.000 Gbps   96.914076462934 bps 96.914 Mbps   28.5006215787267 pps 28.501 Kpps 
Olomouc → Hradec Králové  0.257014191760389 % 0.257 %   100 bps 100.000 Gbps   257.014191760389 bps 257.014 Mbps   76.187301336842 pps 76.187 Kpps 
Hradec Králové → Olomouc  1.29663987479784 % 1.297 %   100 bps 100.000 Gbps   1.29663987479784 bps 1.297 Gbps   126.455085658201 pps 126.455 Kpps 
Ostrava → Olomouc  2.63748225051429 % 2.637 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   527.496450102858 bps 527.496 Kbps   237.202658584482 pps 237.203 pps 
Olomouc → Ostrava  0.0429393639291628 % 0.043 %   20 bps 20.000 Gbps   8.58787278583257 bps 8.588 Mbps   836.082123674234 pps 836.082 pps 
Zlín → Olomouc  0.496361223759616 % 0.496 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   49.6361223759616 bps 49.636 Kbps   37.2973340744005 pps 37.297 pps 
Olomouc → Zlín  1.47739738224755 % 1.477 %   10 bps 10.000 Gbps   147.739738224755 bps 147.740 Mbps   16.4111890899564 pps 16.411 Kpps 
Brno → Ostrava  1.71883503465741 % 1.719 %   100 bps 100.000 Gbps   1.71883503465741 bps 1.719 Gbps   171.163798559374 pps 171.164 Kpps 
Ostrava → Brno  0.234213033897132 % 0.234 %   100 bps 100.000 Gbps   234.213033897132 bps 234.213 Mbps   76.226942276907 pps 76.227 Kpps 
Ostrava → Karviná  6.11989159832544 % 6.120 %   1000 bps 1000.000 Mbps   61.1989159832544 bps 61.199 Mbps   6.21472490530805 pps 6.215 Kpps 
Karviná → Ostrava  1.40913751348701 % 1.409 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.0913751348701 bps 14.091 Mbps   3.81787186144002 pps 3.818 Kpps 
Ostrava → Opava  6.50197546116633 % 6.502 %   1000 bps 1000.000 Mbps   65.0197546116633 bps 65.020 Mbps   7.84286725123663 pps 7.843 Kpps 
Opava → Ostrava  1.79634566611342 % 1.796 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.9634566611342 bps 17.963 Mbps   4.48449827190093 pps 4.484 Kpps 
Ostrava → Pionier  5.73916244679601 % 5.739 %   10 bps 10.000 Gbps   573.916244679601 bps 573.916 Mbps   61.2642056862506 pps 61.264 Kpps 
Pionier → Ostrava  1.26053327618371 % 1.261 %   10 bps 10.000 Gbps   126.053327618371 bps 126.053 Mbps   27.7653205370635 pps 27.765 Kpps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0297540916897265 % 0.030 %   10 bps 10.000 Gbps   2.97540916897265 bps 2.975 Mbps   479.20067315501 pps 479.201 pps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0423256775865931 % 0.042 %   10 bps 10.000 Gbps   4.23256775865931 bps 4.233 Mbps   761.587226196846 pps 761.587 pps 
Plzeň → Praha  6.0780315646828 % 6.078 %   20 bps 20.000 Gbps   1.21560631293656 bps 1.216 Gbps   181.764128542792 pps 181.764 Kpps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.188324550933665 % 0.188 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.8324550933665 bps 18.832 Kbps   25.3446890804831 pps 25.345 pps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.229637950463978 % 0.230 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   22.9637950463978 bps 22.964 Kbps   25.5824611855085 pps 25.582 pps 
Cheb → Plzeň  0.0504185750329389 % 0.050 %   10 bps 10.000 Gbps   5.04185750329389 bps 5.042 Mbps   1.5111883387232 pps 1.511 Kpps 
Praha → Plzeň  22.6090213998433 % 22.609 %   20 bps 20.000 Gbps   4.52180427996865 bps 4.522 Gbps   406.912377451629 pps 406.912 Kpps 
Plzeň → Cheb  0.147250565869363 % 0.147 %   10 bps 10.000 Gbps   14.7250565869363 bps 14.725 Mbps   1.66368209821966 pps 1.664 Kpps 
Praha → AMS-IX  1.36406811141547 % 1.364 %   10 bps 10.000 Gbps   136.406811141547 bps 136.407 Mbps   24.1498104133762 pps 24.150 Kpps 
AMS-IX → Praha  50.0529030379435 % 50.053 %   10 bps 10.000 Gbps   5.00529030379435 bps 5.005 Gbps   542.721008921822 pps 542.721 Kpps 
Brno → Praha  5.70806417628518 % 5.708 %   100 bps 100.000 Gbps   5.70806417628518 bps 5.708 Gbps   588.376628551486 pps 588.377 Kpps 
Praha → Brno  11.8652254430828 % 11.865 %   100 bps 100.000 Gbps   11.8652254430828 bps 11.865 Gbps   688.800034810185 pps 688.800 Kpps 
Praha → České Budějovice  5.8709281952567 % 5.871 %   10 bps 10.000 Gbps   587.09281952567 bps 587.093 Mbps   63.1790995074743 pps 63.179 Kpps 
České Budějovice → Praha  2.27738125048917 % 2.277 %   10 bps 10.000 Gbps   227.738125048917 bps 227.738 Mbps   45.2846583905587 pps 45.285 Kpps 
Praha → GÉANT2  2.38916115663849 % 2.389 %   100 bps 100.000 Gbps   2.38916115663849 bps 2.389 Gbps   518.052177251624 pps 518.052 Kpps 
GÉANT2 → Praha  2.75535486227941 % 2.755 %   100 bps 100.000 Gbps   2.75535486227941 bps 2.755 Gbps   343.712707567776 pps 343.713 Kpps 
Hradec Králové → Praha  0.519193954036505 % 0.519 %   100 bps 100.000 Gbps   519.193954036505 bps 519.194 Mbps   148.850828864821 pps 148.851 Kpps 
Praha → Hradec Králové  2.94152714860308 % 2.942 %   100 bps 100.000 Gbps   2.94152714860308 bps 2.942 Gbps   292.957908908185 pps 292.958 Kpps 
Liberec → Praha  0.158604380701001 % 0.159 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8604380701001 bps 15.860 Kbps   22.7623676317895 pps 22.762 pps 
Praha → Liberec  0.171036382422159 % 0.171 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.1036382422159 bps 17.104 Kbps   24.2179976303843 pps 24.218 pps 
NIX.cz → Praha  24.5248279867859 % 24.525 %   40 bps 40.000 Gbps   9.80993119471437 bps 9.810 Gbps   850.892644549742 pps 850.893 Kpps 
Praha → NIX.cz  8.05583219877111 % 8.056 %   40 bps 40.000 Gbps   3.22233287950844 bps 3.222 Gbps   499.08537668533 pps 499.085 Kpps 
Praha → Pardubice  4.67611755964492 % 4.676 %   10 bps 10.000 Gbps   467.611755964492 bps 467.612 Mbps   46.5390452400894 pps 46.539 Kpps 
Pardubice → Praha  0.656766159263722 % 0.657 %   10 bps 10.000 Gbps   65.6766159263722 bps 65.677 Mbps   22.729647271525 pps 22.730 Kpps 
Praha → Poděbrady  9.58843176949616 % 9.588 %   1000 bps 1000.000 Mbps   95.8843176949617 bps 95.884 Mbps   9.68928952279078 pps 9.689 Kpps 
Poděbrady → Praha  0.734232527966513 % 0.734 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.34232527966513 bps 7.342 Mbps   4.99240644838765 pps 4.992 Kpps 
Praha → Public Internet  4.47682038136741 % 4.477 %   10 bps 10.000 Gbps   447.682038136741 bps 447.682 Mbps   99.9771505909072 pps 99.977 Kpps 
Public Internet → Praha  26.7729122229057 % 26.773 %   10 bps 10.000 Gbps   2.67729122229057 bps 2.677 Gbps   306.296726411528 pps 306.297 Kpps 
Brno → Zlín  2.66734042563071 % 2.667 %   10 bps 10.000 Gbps   266.734042563071 bps 266.734 Mbps   28.2373153899539 pps 28.237 Kpps 
Zlín → Brno  0.956374255535 % 0.956 %   10 bps 10.000 Gbps   95.6374255535 bps 95.637 Mbps   25.7067587430004 pps 25.707 Kpps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.71324884326632 % 1.713 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.1324884326632 bps 17.132 Mbps   1.76305910938122 pps 1.763 Kpps 
Most → Ústí nad Labem  3.58829384162178 % 3.588 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   358.829384162178 bps 358.829 Kbps   103.207746838113 pps 103.208 pps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.933323928818367 % 0.933 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.33323928818367 bps 9.333 Mbps   1.41740222887137 pps 1.417 Kpps 
Praha → Ústí nad Labem  8.33909186240431 % 8.339 %   10 bps 10.000 Gbps   833.909186240431 bps 833.909 Mbps   79.770357545025 pps 79.770 Kpps 
Ústí nad Labem → Most  2.86268024771142 % 2.863 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   286.268024771142 bps 286.268 Kbps   107.539566612026 pps 107.540 pps 
Ústí nad Labem → Praha  1.11925477242257 % 1.119 %   10 bps 10.000 Gbps   111.925477242257 bps 111.925 Mbps   39.0013959945634 pps 39.001 Kpps 
České Budějovice → Tábor  0.362859476160592 % 0.363 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.62859476160592 bps 3.629 Mbps   528.70003699898 pps 528.700 pps 
Plzeň → České Budějovice  0.150577906564795 % 0.151 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.0577906564795 bps 15.058 Kbps   22.5435456021283 pps 22.544 pps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  3.54225376950667 % 3.542 %   1000 bps 1000.000 Mbps   35.4225376950667 bps 35.423 Mbps   3.70473272047924 pps 3.705 Kpps 
Brno → České Budějovice  0.475635949092329 % 0.476 %   10 bps 10.000 Gbps   47.5635949092329 bps 47.564 Mbps   5.65606324703023 pps 5.656 Kpps 
České Budějovice → Brno  0.146745169381495 % 0.147 %   10 bps 10.000 Gbps   14.6745169381495 bps 14.675 Mbps   1.96277458476297 pps 1.963 Kpps 
Tábor → České Budějovice  0.243433778724672 % 0.243 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.43433778724672 bps 2.434 Mbps   468.980395042365 pps 468.980 pps 
České Budějovice → Plzeň  0.150390507539443 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.0390507539443 bps 15.039 Kbps   22.5537953110709 pps 22.554 pps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.287297528928754 % 0.287 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.87297528928754 bps 2.873 Mbps   1.89060896735323 pps 1.891 Kpps 
Summary  empty NA   1.902 bps 1.902 Tbps   70.0589219261665 bps 70.059 Gbps   7.45624710894339 pps 7.456 Mpps 

History

Daily, weekly and monthly averages:
          Day 3/16, 3/17, 3/18, 3/19, 3/20, 3/21, 3/22
          Week 1/30, 2/6, 2/13, 2/20, 2/27, 3/6, 3/13
          Month 9, 10, 11, 12, 1, 2

Denní, týdenní a měsíční průměry:
          Den 3/16, 3/17, 3/18, 3/19, 3/20, 3/21, 3/22
          Týden 1/30, 2/6, 2/13, 2/20, 2/27, 3/6, 3/13
          Měsíc 9, 10, 11, 12, 1, 2


Page built by G3 system reporter at Thu Mar 23 19:06:50 2017