CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

Average load for period: 2020/02/27 13:04:10 - 2020/02/27 13:14:10 SWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2020/02/27 13:04:10 - 2020/02/27 13:14:10

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization
ACONET->Brno  20.921%  Brno->ACONET  43.710%  Brno->Lednice  21.237%  Lednice->Brno  25.583%  Brno->SANET  18.754%  SANET->Brno  5.470%  Brno->Vyškov  22.762%  Vyškov->Brno  1.602%  Brno->České Budějovice  0.165e-3 %  České Budějovice->Brno  0.151e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  12.259%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.464%  České Budějovice->Plzeň  0.373%  Plzeň->České Budějovice  1.327%  České Budějovice->Tábor  2.056%  Tábor->České Budějovice  0.281%  Brno->Jihlava  3.067%  Jihlava->Brno  3.397%  České Budějovice->Jihlava  0.906e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.300%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.287%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.039%  Jihlava->Telč  2.549%  Telč->Jihlava  8.487%  Hradec Králové->Liberec  8.132%  Liberec->Hradec Králové  3.022%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.576e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  9.379e-3 %  Děčín->Most  0.331e-3 %  Most->Děčín  0.737e-3 %  Most->Plzeň  0.636e-3 %  Plzeň->Most  0.118e-3 %  Brno->Olomouc  2.359%  Olomouc->Brno  0.141%  Hradec Králové->Olomouc  2.700%  Olomouc->Hradec Králové  0.397%  Olomouc->Ostrava  0.046%  Ostrava->Olomouc  0.086%  Olomouc->Zlín  3.408%  Zlín->Olomouc  0.012%  Brno->Ostrava  7.907%  Ostrava->Brno  2.469%  Karviná->Ostrava  1.064%  Ostrava->Karviná  8.978%  Opava->Ostrava  0.569%  Ostrava->Opava  1.753%  Ostrava->Pionier  21.329%  Pionier->Ostrava  3.320%  Hradec Králové->Pardubice  0.127%  Pardubice->Hradec Králové  0.170%  Cheb->Plzeň  0.096%  Plzeň->Cheb  0.626%  Plzeň->Praha  2.087%  Praha->Plzeň  6.941%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.165e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.164e-3 %  AMS-IX->Praha  40.570%  Praha->AMS-IX  1.298%  Brno->Praha  8.282%  Praha->Brno  27.383%  České Budějovice->Praha  0.501%  Praha->České Budějovice  5.177%  GÉANT2->Praha  19.044%  Praha->GÉANT2  9.090%  Hradec Králové->Praha  2.686%  Praha->Hradec Králové  9.049%  Liberec->Praha  0.160e-3 %  Praha->Liberec  0.177e-3 %  NIX.cz->Praha  11.462%  Praha->NIX.cz  2.994%  Pardubice->Praha  1.511%  Praha->Pardubice  12.986%  Poděbrady->Praha  1.245%  Praha->Poděbrady  8.562%  Praha->Public Internet  5.267%  Public Internet->Praha  19.999%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.266%  Ústí nad
Labem->Děčín  2.487%  Most->Ústí nad
Labem  0.055%  Ústí nad
Labem->Most  0.408%  Praha->Ústí nad
Labem  13.448%  Ústí nad
Labem->Praha  3.683%  Brno->Zlín  7.502%  Zlín->Brno  1.974% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/02/27 13:04:10 - 2020/02/27 13:14:10 SWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/02/27 13:04:10 - 2020/02/27 13:14:10 .


Link Utilization Capacity Bit rate Packet rate
ACONET → Brno  20.9211454503749 % 20.921 %   20 bps 20.000 Gbps   4.18422909007498 bps 4.184 Gbps   336.437447400204 pps 336.437 Kpps 
Brno → ACONET  43.7102439395859 % 43.710 %   20 bps 20.000 Gbps   8.74204878791718 bps 8.742 Gbps   515.12104021531 pps 515.121 Kpps 
Lednice → Brno  25.5828386982539 % 25.583 %   1000 bps 1000.000 Mbps   255.828386982539 bps 255.828 Mbps   27.7596395742847 pps 27.760 Kpps 
Brno → Lednice  21.2369276948847 % 21.237 %   1000 bps 1000.000 Mbps   212.369276948847 bps 212.369 Mbps   22.6410077714766 pps 22.641 Kpps 
Brno → SANET  18.7544870683161 % 18.754 %   20 bps 20.000 Gbps   3.75089741366321 bps 3.751 Gbps   445.330909735682 pps 445.331 Kpps 
SANET → Brno  5.47038332839365 % 5.470 %   20 bps 20.000 Gbps   1.09407666567873 bps 1.094 Gbps   244.34176714432 pps 244.342 Kpps 
Brno → Vyškov  22.7622047997045 % 22.762 %   1000 bps 1000.000 Mbps   227.622047997045 bps 227.622 Mbps   20.9341473603875 pps 20.934 Kpps 
Vyškov → Brno  1.60159742545314 % 1.602 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.0159742545314 bps 16.016 Mbps   9.37494749595237 pps 9.375 Kpps 
Brno → Jihlava  3.0670507600718 % 3.067 %   100 bps 100.000 Gbps   3.0670507600718 bps 3.067 Gbps   304.080065024977 pps 304.080 Kpps 
Jihlava → Brno  3.39669932711767 % 3.397 %   100 bps 100.000 Gbps   3.39669932711767 bps 3.397 Gbps   396.641395023605 pps 396.641 Kpps 
Jihlava → České Budějovice  0.299853652006967 % 0.300 %   10 bps 10.000 Gbps   29.9853652006967 bps 29.985 Mbps   2.78788434167884 pps 2.788 Kpps 
České Budějovice → Jihlava  0.905847935606819 % 0.906 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   90.5847935606819 bps 90.585 Kbps   32.6506523583417 pps 32.651 pps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0394676945151106 % 0.039 %   1000 bps 1000.000 Mbps   394.676945151106 bps 394.677 Kbps   146.898068566708 pps 146.898 pps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.287293729722217 % 0.287 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.87293729722217 bps 2.873 Mbps   329.049852347891 pps 329.050 pps 
Jihlava → Telč  2.54885979075143 % 2.549 %   1000 bps 1000.000 Mbps   25.4885979075143 bps 25.489 Mbps   7.35818383407277 pps 7.358 Kpps 
Telč → Jihlava  8.48698560516222 % 8.487 %   1000 bps 1000.000 Mbps   84.8698560516222 bps 84.870 Mbps   8.04110174746345 pps 8.041 Kpps 
Hradec Králové → Liberec  8.13153414228562 % 8.132 %   20 bps 20.000 Gbps   1.62630682845712 bps 1.626 Gbps   180.417971575356 pps 180.418 Kpps 
Liberec → Hradec Králové  3.02233312767398 % 3.022 %   20 bps 20.000 Gbps   604.466625534796 bps 604.467 Mbps   94.5206859602023 pps 94.521 Kpps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.57636394204527 % 0.576 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   57.636394204527 bps 57.636 Kbps   48.5137113483979 pps 48.514 pps 
Ústí nad Labem → Liberec  9.37940509739051 % 9.379 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   937.940509739051 bps 937.941 Kbps   107.583811438171 pps 107.584 pps 
Děčín → Most  0.331441794948526 % 0.331 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.31441794948526 bps 3.314 Kbps   3.4998214006858 pps 3.500 pps 
Most → Děčín  0.736722586268434 % 0.737 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.36722586268435 bps 7.367 Kbps   7.2940592102882 pps 7.294 pps 
Most → Plzeň  0.636043778990008 % 0.636 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.36043778990008 bps 6.360 Kbps   6.67069929322247 pps 6.671 pps 
Plzeň → Most  0.118422662821652 % 0.118 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.18422662821652 bps 1.184 Kbps   1.09816367102963 pps 1.098 pps 
Brno → Olomouc  2.35856988243617 % 2.359 %   100 bps 100.000 Gbps   2.35856988243617 bps 2.359 Gbps   218.741877949206 pps 218.742 Kpps 
Olomouc → Brno  0.141306223214305 % 0.141 %   100 bps 100.000 Gbps   141.306223214305 bps 141.306 Mbps   59.2373317656299 pps 59.237 Kpps 
Hradec Králové → Olomouc  2.70045711649934 % 2.700 %   100 bps 100.000 Gbps   2.70045711649934 bps 2.700 Gbps   270.976136372577 pps 270.976 Kpps 
Olomouc → Hradec Králové  0.396692032470447 % 0.397 %   100 bps 100.000 Gbps   396.692032470447 bps 396.692 Mbps   129.02402757061 pps 129.024 Kpps 
Olomouc → Ostrava  0.0457091382919431 % 0.046 %   20 bps 20.000 Gbps   9.14182765838861 bps 9.142 Mbps   1.37460446362154 pps 1.375 Kpps 
Ostrava → Olomouc  0.0856478149112176 % 0.086 %   20 bps 20.000 Gbps   17.1295629822435 bps 17.130 Mbps   1.8166974919482 pps 1.817 Kpps 
Zlín → Olomouc  0.0119821830301527 % 0.012 %   10 bps 10.000 Gbps   1.19821830301527 bps 1.198 Mbps   149.612290689671 pps 149.612 pps 
Olomouc → Zlín  3.40811372667101 % 3.408 %   10 bps 10.000 Gbps   340.811372667101 bps 340.811 Mbps   35.1918934545013 pps 35.192 Kpps 
Brno → Ostrava  7.90728486650915 % 7.907 %   100 bps 100.000 Gbps   7.90728486650915 bps 7.907 Gbps   717.793825084192 pps 717.794 Kpps 
Ostrava → Brno  2.469340836823 % 2.469 %   100 bps 100.000 Gbps   2.469340836823 bps 2.469 Gbps   380.723356303126 pps 380.723 Kpps 
Ostrava → Karviná  8.97810165135492 % 8.978 %   1000 bps 1000.000 Mbps   89.7810165135492 bps 89.781 Mbps   9.02446559200003 pps 9.024 Kpps 
Karviná → Ostrava  1.06354120341077 % 1.064 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.6354120341077 bps 10.635 Mbps   3.59963305756533 pps 3.600 Kpps 
Ostrava → Opava  1.75256628147104 % 1.753 %   10 bps 10.000 Gbps   175.256628147104 bps 175.257 Mbps   18.6151952932611 pps 18.615 Kpps 
Opava → Ostrava  0.568608267113795 % 0.569 %   10 bps 10.000 Gbps   56.8608267113795 bps 56.861 Mbps   10.1698526664527 pps 10.170 Kpps 
Ostrava → Pionier  21.3290562720852 % 21.329 %   10 bps 10.000 Gbps   2.13290562720852 bps 2.133 Gbps   181.741603545586 pps 181.742 Kpps 
Pionier → Ostrava  3.3196547016372 % 3.320 %   10 bps 10.000 Gbps   331.96547016372 bps 331.965 Mbps   94.9879661819 pps 94.988 Kpps 
Pardubice → Hradec Králové  0.169873215631105 % 0.170 %   10 bps 10.000 Gbps   16.9873215631105 bps 16.987 Mbps   2.41117169299552 pps 2.411 Kpps 
Hradec Králové → Pardubice  0.127422319481356 % 0.127 %   10 bps 10.000 Gbps   12.7422319481356 bps 12.742 Mbps   1.84178655633638 pps 1.842 Kpps 
Praha → Plzeň  6.94136892182638 % 6.941 %   100 bps 100.000 Gbps   6.94136892182639 bps 6.941 Gbps   688.740767050768 pps 688.741 Kpps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.164268471299981 % 0.164 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.4268471299981 bps 16.427 Kbps   23.9967714810569 pps 23.997 pps 
Plzeň → Praha  2.08748089850362 % 2.087 %   100 bps 100.000 Gbps   2.08748089850362 bps 2.087 Gbps   376.558265667392 pps 376.558 Kpps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.164613092234805 % 0.165 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.4613092234805 bps 16.461 Kbps   24.0641745641938 pps 24.064 pps 
Plzeň → Cheb  0.626227229013466 % 0.626 %   10 bps 10.000 Gbps   62.6227229013466 bps 62.623 Mbps   6.37825146854079 pps 6.378 Kpps 
Cheb → Plzeň  0.0955648505873749 % 0.096 %   10 bps 10.000 Gbps   9.55648505873749 bps 9.556 Mbps   2.7899036656732 pps 2.790 Kpps 
Praha → AMS-IX  1.29814973088778 % 1.298 %   20 bps 20.000 Gbps   259.629946177556 bps 259.630 Mbps   34.3048097105359 pps 34.305 Kpps 
AMS-IX → Praha  40.569833680212 % 40.570 %   20 bps 20.000 Gbps   8.11396673604241 bps 8.114 Gbps   491.268609188779 pps 491.269 Kpps 
Praha → Brno  27.3825366941173 % 27.383 %   100 bps 100.000 Gbps   27.3825366941173 bps 27.383 Gbps   1.8944692407477 pps 1.894 Mpps 
Brno → Praha  8.28234600603996 % 8.282 %   100 bps 100.000 Gbps   8.28234600603996 bps 8.282 Gbps   1.19025377441 pps 1.190 Mpps 
České Budějovice → Praha  0.501310156860982 % 0.501 %   20 bps 20.000 Gbps   100.262031372196 bps 100.262 Mbps   35.8566739134014 pps 35.857 Kpps 
Praha → České Budějovice  5.17738264241894 % 5.177 %   20 bps 20.000 Gbps   1.03547652848379 bps 1.035 Gbps   100.650314101097 pps 100.650 Kpps 
GÉANT2 → Praha  19.0441599343852 % 19.044 %   100 bps 100.000 Gbps   19.0441599343852 bps 19.044 Gbps   2.43305844843736 pps 2.433 Mpps 
Praha → GÉANT2  9.08986742862836 % 9.090 %   100 bps 100.000 Gbps   9.08986742862836 bps 9.090 Gbps   1.50027651507901 pps 1.500 Mpps 
Hradec Králové → Praha  2.68634323709968 % 2.686 %   100 bps 100.000 Gbps   2.68634323709968 bps 2.686 Gbps   553.901142330618 pps 553.901 Kpps 
Praha → Hradec Králové  9.04932735456882 % 9.049 %   100 bps 100.000 Gbps   9.04932735456882 bps 9.049 Gbps   985.742571485403 pps 985.743 Kpps 
Liberec → Praha  0.160417560827079 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0417560827079 bps 16.042 Kbps   22.6584664916842 pps 22.658 pps 
Praha → Liberec  0.176968777385809 % 0.177 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.6968777385809 bps 17.697 Kbps   24.2801683390761 pps 24.280 pps 
Praha → NIX.cz  2.99355522469429 % 2.994 %   200 bps 200.000 Gbps   5.98711044938858 bps 5.987 Gbps   873.683965496059 pps 873.684 Kpps 
NIX.cz → Praha  11.4621053801741 % 11.462 %   200 bps 200.000 Gbps   22.9242107603482 bps 22.924 Gbps   1.47767964106122 pps 1.478 Mpps 
Pardubice → Praha  1.51124657064392 % 1.511 %   10 bps 10.000 Gbps   151.124657064392 bps 151.125 Mbps   63.3916035479798 pps 63.392 Kpps 
Praha → Pardubice  12.9861996625701 % 12.986 %   10 bps 10.000 Gbps   1.29861996625701 bps 1.299 Gbps   138.694668934568 pps 138.695 Kpps 
Praha → Poděbrady  8.56164148854074 % 8.562 %   1000 bps 1000.000 Mbps   85.6164148854074 bps 85.616 Mbps   8.16210175562662 pps 8.162 Kpps 
Poděbrady → Praha  1.24450892399411 % 1.245 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.4450892399411 bps 12.445 Mbps   4.49102871327119 pps 4.491 Kpps 
Praha → Public Internet  5.26697135266843 % 5.267 %   20 bps 20.000 Gbps   1.05339427053369 bps 1.053 Gbps   232.092670297208 pps 232.093 Kpps 
Public Internet → Praha  19.9990710590639 % 19.999 %   20 bps 20.000 Gbps   3.99981421181279 bps 4.000 Gbps   465.912361352707 pps 465.912 Kpps 
Zlín → Brno  1.97445323802228 % 1.974 %   10 bps 10.000 Gbps   197.445323802228 bps 197.445 Mbps   59.1426780730551 pps 59.143 Kpps 
Brno → Zlín  7.50201121825445 % 7.502 %   10 bps 10.000 Gbps   750.201121825445 bps 750.201 Mbps   77.7246076026695 pps 77.725 Kpps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.265627485627518 % 0.266 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.65627485627518 bps 2.656 Mbps   988.999802316844 pps 989.000 pps 
Praha → Ústí nad Labem  13.4481474832589 % 13.448 %   10 bps 10.000 Gbps   1.34481474832589 bps 1.345 Gbps   132.566491408173 pps 132.566 Kpps 
Ústí nad Labem → Most  0.40771121735487 % 0.408 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.0771121735487 bps 4.077 Mbps   610.640166450382 pps 610.640 pps 
Most → Ústí nad Labem  0.0550514714120222 % 0.055 %   1000 bps 1000.000 Mbps   550.514714120222 bps 550.515 Kbps   324.162602701294 pps 324.163 pps 
Ústí nad Labem → Praha  3.68320773352091 % 3.683 %   10 bps 10.000 Gbps   368.320773352091 bps 368.321 Mbps   87.3215826813537 pps 87.322 Kpps 
Ústí nad Labem → Děčín  2.48676751885666 % 2.487 %   1000 bps 1000.000 Mbps   24.8676751885666 bps 24.868 Mbps   2.38561019024988 pps 2.386 Kpps 
České Budějovice → Plzeň  0.372576294890327 % 0.373 %   20 bps 20.000 Gbps   74.5152589780654 bps 74.515 Mbps   15.7394750664036 pps 15.739 Kpps 
Plzeň → České Budějovice  1.32695720321461 % 1.327 %   20 bps 20.000 Gbps   265.391440642922 bps 265.391 Mbps   25.175498204115 pps 25.175 Kpps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.463561299711657 % 0.464 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.63561299711657 bps 4.636 Mbps   2.44259949064383 pps 2.443 Kpps 
České Budějovice → Tábor  2.05577207759833 % 2.056 %   1000 bps 1000.000 Mbps   20.5577207759833 bps 20.558 Mbps   2.11200398429673 pps 2.112 Kpps 
České Budějovice → Brno  0.151462435465532 % 0.151 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.1462435465532 bps 15.146 Kbps   22.5447068613974 pps 22.545 pps 
Brno → České Budějovice  0.164799526818047 % 0.165 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.4799526818047 bps 16.480 Kbps   24.0495296399524 pps 24.050 pps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  12.2585954807369 % 12.259 %   1000 bps 1000.000 Mbps   122.585954807369 bps 122.586 Mbps   10.7939342361224 pps 10.794 Kpps 
Tábor → České Budějovice  0.281219126253384 % 0.281 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.81219126253384 bps 2.812 Mbps   947.035347467191 pps 947.035 pps 
Summary  empty NA   2.604 bps 2.604 Tbps   179.332204201383 bps 179.332 Gbps   18.7306667314651 pps 18.731 Mpps 

History

Daily, weekly and monthly averages:
          Day 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 2/24, 2/25, 2/26
          Week 1/6, 1/13, 1/20, 1/27, 2/3, 2/10, 2/17
          Month 8, 9, 10, 11, 12, 1

Denní, týdenní a měsíční průměry:
          Den 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 2/24, 2/25, 2/26
          Týden 1/6, 1/13, 1/20, 1/27, 2/3, 2/10, 2/17
          Měsíc 8, 9, 10, 11, 12, 1


Page built by G3 system reporter at Thu Feb 27 13:14:10 2020