CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2018 , CESNET a.l.e.

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

Average load for period: 2018/09/22 13:48:33 - 2018/09/22 13:58:33 MEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2018/09/22 13:48:33 - 2018/09/22 13:58:33

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization
ACONET->Brno  2.719%  Brno->ACONET  5.419%  Brno->Lednice  3.488%  Lednice->Brno  7.903%  Brno->SANET  4.285%  SANET->Brno  2.629%  Brno->Vyškov  1.219%  Vyškov->Brno  0.179%  Brno->České Budějovice  0.162e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  2.387%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.271%  České Budějovice->Plzeň  0.027%  Plzeň->České Budějovice  1.860%  České Budějovice->Tábor  0.169%  Tábor->České Budějovice  0.081%  Brno->Jihlava  2.464%  Jihlava->Brno  0.971%  České Budějovice->Jihlava  0.221e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.179e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.611%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.019%  Jihlava->Telč  0.110%  Telč->Jihlava  0.037%  Hradec Králové->Liberec  2.761%  Liberec->Hradec Králové  0.512%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.156e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.154e-3 %  Cheb->Most  0.148e-3 %  Most->Cheb  0.166e-3 %  Děčín->Most  0.393e-3 %  Most->Děčín  0.391e-3 %  Most->Plzeň  0.166e-3 %  Plzeň->Most  0.148e-3 %  Brno->Olomouc  0.242%  Olomouc->Brno  0.116%  Hradec Králové->Olomouc  2.825%  Olomouc->Hradec Králové  2.165%  Olomouc->Ostrava  1.533e-3 %  Ostrava->Olomouc  0.973e-3 %  Olomouc->Zlín  1.095%  Zlín->Olomouc  0.419e-3 %  Brno->Ostrava  1.814%  Ostrava->Brno  1.430%  Karviná->Ostrava  0.495%  Ostrava->Karviná  2.124%  Opava->Ostrava  0.830%  Ostrava->Opava  3.765%  Ostrava->Pionier  1.313%  Pionier->Ostrava  2.571%  Hradec Králové->Pardubice  9.549e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.051%  Cheb->Plzeň  0.311%  Plzeň->Cheb  0.046%  Plzeň->Praha  5.445%  Praha->Plzeň  5.858%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.190e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.256e-3 %  AMS-IX->Praha  26.158%  Praha->AMS-IX  1.375%  Brno->Praha  2.949%  Praha->Brno  8.278%  České Budějovice->Praha  2.295%  Praha->České Budějovice  7.628%  GÉANT2->Praha  4.946%  Praha->GÉANT2  1.264%  Hradec Králové->Praha  2.463%  Praha->Hradec Králové  3.652%  Liberec->Praha  0.160e-3 %  Praha->Liberec  0.171e-3 %  NIX.cz->Praha  3.931%  Praha->NIX.cz  1.762%  Pardubice->Praha  0.391%  Praha->Pardubice  2.777%  Poděbrady->Praha  0.876%  Praha->Poděbrady  8.450%  Praha->Public Internet  2.939%  Public Internet->Praha  5.871%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.059%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.788%  Most->Ústí nad
Labem  1.024e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  3.370e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  3.244%  Ústí nad
Labem->Praha  0.609%  Brno->Zlín  2.074%  Zlín->Brno  0.739% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2018/09/22 13:48:33 - 2018/09/22 13:58:33 MEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2018/09/22 13:48:33 - 2018/09/22 13:58:33 .


Link Utilization Capacity Bit rate Packet rate
ACONET → Brno  2.71909011028773 % 2.719 %   20 bps 20.000 Gbps   543.818022057546 bps 543.818 Mbps   47.857954731007 pps 47.858 Kpps 
Brno → ACONET  5.41873118931951 % 5.419 %   20 bps 20.000 Gbps   1.0837462378639 bps 1.084 Gbps   70.4065389867219 pps 70.407 Kpps 
Brno → Lednice  3.48764572256501 % 3.488 %   1000 bps 1000.000 Mbps   34.8764572256501 bps 34.876 Mbps   6.14834471977627 pps 6.148 Kpps 
Lednice → Brno  7.90254813696285 % 7.903 %   1000 bps 1000.000 Mbps   79.0254813696285 bps 79.025 Mbps   7.75946567227133 pps 7.759 Kpps 
Brno → SANET  4.28476331357453 % 4.285 %   20 bps 20.000 Gbps   856.952662714907 bps 856.953 Mbps   105.015499247839 pps 105.015 Kpps 
SANET → Brno  2.62860547715937 % 2.629 %   20 bps 20.000 Gbps   525.721095431873 bps 525.721 Mbps   77.6242380525024 pps 77.624 Kpps 
Vyškov → Brno  0.178893845577259 % 0.179 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.78893845577259 bps 1.789 Mbps   626.535731067216 pps 626.536 pps 
Brno → Vyškov  1.21862330469955 % 1.219 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.1862330469955 bps 12.186 Mbps   1.1157442621535 pps 1.116 Kpps 
Jihlava → Brno  0.971101560690984 % 0.971 %   10 bps 10.000 Gbps   97.1101560690984 bps 97.110 Mbps   11.1448713067986 pps 11.145 Kpps 
Brno → Jihlava  2.46367331634256 % 2.464 %   10 bps 10.000 Gbps   246.367331634256 bps 246.367 Mbps   16.5550037800291 pps 16.555 Kpps 
Jihlava → České Budějovice  0.178709197084728 % 0.179 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.8709197084728 bps 17.871 Kbps   14.2347747334646 pps 14.235 pps 
České Budějovice → Jihlava  0.220605170303609 % 0.221 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   22.0605170303609 bps 22.061 Kbps   13.9175641407269 pps 13.918 pps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0188538505299538 % 0.019 %   1000 bps 1000.000 Mbps   188.538505299538 bps 188.539 Kbps   44.4871082378619 pps 44.487 pps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.610638893890231 % 0.611 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.10638893890231 bps 6.106 Mbps   578.45636811554 pps 578.456 pps 
Telč → Jihlava  0.0373799735516116 % 0.037 %   1000 bps 1000.000 Mbps   373.799735516116 bps 373.800 Kbps   170.395652248967 pps 170.396 pps 
Jihlava → Telč  0.11006647104535 % 0.110 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.1006647104535 bps 1.101 Mbps   256.600518043385 pps 256.601 pps 
Liberec → Hradec Králové  0.511657809080152 % 0.512 %   20 bps 20.000 Gbps   102.33156181603 bps 102.332 Mbps   24.97262413798 pps 24.973 Kpps 
Hradec Králové → Liberec  2.76071726513309 % 2.761 %   20 bps 20.000 Gbps   552.143453026618 bps 552.143 Mbps   56.6303742338475 pps 56.630 Kpps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.154060871946848 % 0.154 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.4060871946848 bps 15.406 Kbps   23.2054074099174 pps 23.205 pps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.155701990881594 % 0.156 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.5701990881594 bps 15.570 Kbps   23.2503148657118 pps 23.250 pps 
Cheb → Most  0.147934454911893 % 0.148 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.7934454911893 bps 14.793 Kbps   23.0161409991887 pps 23.016 pps 
Most → Cheb  0.165832428886667 % 0.166 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.5832428886667 bps 16.583 Kbps   25.5436143374493 pps 25.544 pps 
Most → Děčín  0.39079703692399 % 0.391 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.9079703692399 bps 3.908 Kbps   3.96997016922481 pps 3.970 pps 
Děčín → Most  0.393112344628092 % 0.393 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.93112344628092 bps 3.931 Kbps   4.72922494274643 pps 4.729 pps 
Plzeň → Most  0.147934454911893 % 0.148 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.7934454911893 bps 14.793 Kbps   23.0161409991887 pps 23.016 pps 
Most → Plzeň  0.165832428886667 % 0.166 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.5832428886667 bps 16.583 Kbps   25.5436143374493 pps 25.544 pps 
Brno → Olomouc  0.241696396434232 % 0.242 %   100 bps 100.000 Gbps   241.696396434232 bps 241.696 Mbps   29.1005578575562 pps 29.101 Kpps 
Olomouc → Brno  0.115716735745587 % 0.116 %   100 bps 100.000 Gbps   115.716735745587 bps 115.717 Mbps   24.8773822609299 pps 24.877 Kpps 
Hradec Králové → Olomouc  2.82460782435484 % 2.825 %   100 bps 100.000 Gbps   2.82460782435484 bps 2.825 Gbps   295.151615820644 pps 295.152 Kpps 
Olomouc → Hradec Králové  2.16452110315257 % 2.165 %   100 bps 100.000 Gbps   2.16452110315257 bps 2.165 Gbps   243.949217921715 pps 243.949 Kpps 
Olomouc → Ostrava  1.53297400143314 % 1.533 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   306.594800286627 bps 306.595 Kbps   93.4682610158627 pps 93.468 pps 
Ostrava → Olomouc  0.972649979387096 % 0.973 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   194.529995877419 bps 194.530 Kbps   83.1844369985925 pps 83.184 pps 
Zlín → Olomouc  0.418885673901121 % 0.419 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   41.8885673901121 bps 41.889 Kbps   29.0240761598062 pps 29.024 pps 
Olomouc → Zlín  1.09485537169926 % 1.095 %   10 bps 10.000 Gbps   109.485537169926 bps 109.486 Mbps   10.8897383962204 pps 10.890 Kpps 
Brno → Ostrava  1.81403760188342 % 1.814 %   100 bps 100.000 Gbps   1.81403760188342 bps 1.814 Gbps   193.979787285633 pps 193.980 Kpps 
Ostrava → Brno  1.43005479407323 % 1.430 %   100 bps 100.000 Gbps   1.43005479407323 bps 1.430 Gbps   211.95177670885 pps 211.952 Kpps 
Karviná → Ostrava  0.495350924735036 % 0.495 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.95350924735036 bps 4.954 Mbps   1.40659221354964 pps 1.407 Kpps 
Ostrava → Karviná  2.12441923755321 % 2.124 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.244192375532 bps 21.244 Mbps   2.38071580545003 pps 2.381 Kpps 
Ostrava → Opava  3.76531613329291 % 3.765 %   1000 bps 1000.000 Mbps   37.6531613329291 bps 37.653 Mbps   4.01223500493188 pps 4.012 Kpps 
Opava → Ostrava  0.829541707797891 % 0.830 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.29541707797891 bps 8.295 Mbps   2.09061590930802 pps 2.091 Kpps 
Ostrava → Pionier  1.31291864437184 % 1.313 %   10 bps 10.000 Gbps   131.291864437184 bps 131.292 Mbps   12.2219589377368 pps 12.222 Kpps 
Pionier → Ostrava  2.57111034922201 % 2.571 %   10 bps 10.000 Gbps   257.111034922201 bps 257.111 Mbps   49.1172358487133 pps 49.117 Kpps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0506510215988012 % 0.051 %   10 bps 10.000 Gbps   5.06510215988012 bps 5.065 Mbps   1.14512541329646 pps 1.145 Kpps 
Hradec Králové → Pardubice  9.54887943520781 % 9.549 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   954.887943520781 bps 954.888 Kbps   486.485615885436 pps 486.486 pps 
Praha → Plzeň  5.8579293920546 % 5.858 %   20 bps 20.000 Gbps   1.17158587841092 bps 1.172 Gbps   130.567514886793 pps 130.568 Kpps 
Plzeň → Praha  5.44544975662121 % 5.445 %   20 bps 20.000 Gbps   1.08908995132424 bps 1.089 Gbps   130.045706185956 pps 130.046 Kpps 
Plzeň → Cheb  0.0463648548782972 % 0.046 %   10 bps 10.000 Gbps   4.63648548782972 bps 4.636 Mbps   1.5765312071373 pps 1.577 Kpps 
Cheb → Plzeň  0.311321017927084 % 0.311 %   10 bps 10.000 Gbps   31.1321017927084 bps 31.132 Mbps   2.81247376759755 pps 2.812 Kpps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.255565651142675 % 0.256 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   25.5565651142675 bps 25.557 Kbps   26.0635157277471 pps 26.064 pps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.189612423878844 % 0.190 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.9612423878844 bps 18.961 Kbps   25.9228280859667 pps 25.923 pps 
Praha → AMS-IX  1.37531155262795 % 1.375 %   10 bps 10.000 Gbps   137.531155262795 bps 137.531 Mbps   31.9584324242941 pps 31.958 Kpps 
AMS-IX → Praha  26.1583312296789 % 26.158 %   10 bps 10.000 Gbps   2.61583312296789 bps 2.616 Gbps   279.666472980088 pps 279.666 Kpps 
Brno → Praha  2.94878562832793 % 2.949 %   100 bps 100.000 Gbps   2.94878562832793 bps 2.949 Gbps   415.890424958469 pps 415.890 Kpps 
Praha → Brno  8.27840088087201 % 8.278 %   100 bps 100.000 Gbps   8.27840088087201 bps 8.278 Gbps   649.970118033097 pps 649.970 Kpps 
České Budějovice → Praha  2.29542139998176 % 2.295 %   20 bps 20.000 Gbps   459.084279996352 bps 459.084 Mbps   62.6206144946714 pps 62.621 Kpps 
Praha → České Budějovice  7.62753099680098 % 7.628 %   20 bps 20.000 Gbps   1.5255061993602 bps 1.526 Gbps   157.427275421443 pps 157.427 Kpps 
GÉANT2 → Praha  4.94576496180141 % 4.946 %   100 bps 100.000 Gbps   4.94576496180141 bps 4.946 Gbps   337.363839339171 pps 337.364 Kpps 
Praha → GÉANT2  1.26381975527749 % 1.264 %   100 bps 100.000 Gbps   1.26381975527749 bps 1.264 Gbps   278.042955056722 pps 278.043 Kpps 
Hradec Králové → Praha  2.46306047148279 % 2.463 %   100 bps 100.000 Gbps   2.46306047148279 bps 2.463 Gbps   290.614123927771 pps 290.614 Kpps 
Praha → Hradec Králové  3.65151686905557 % 3.652 %   100 bps 100.000 Gbps   3.65151686905557 bps 3.652 Gbps   369.342464847629 pps 369.342 Kpps 
Liberec → Praha  0.159960439896447 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.9960439896447 bps 15.996 Kbps   22.8058319675088 pps 22.806 pps 
Praha → Liberec  0.171293239292648 % 0.171 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.1293239292648 bps 17.129 Kbps   24.2297161281766 pps 24.230 pps 
Praha → NIX.cz  1.76155191382975 % 1.762 %   120 bps 120.000 Gbps   2.1138622965957 bps 2.114 Gbps   350.62881796972 pps 350.629 Kpps 
NIX.cz → Praha  3.93103431684064 % 3.931 %   120 bps 120.000 Gbps   4.71724118020877 bps 4.717 Gbps   341.354304745657 pps 341.354 Kpps 
Pardubice → Praha  0.390952804251689 % 0.391 %   10 bps 10.000 Gbps   39.0952804251689 bps 39.095 Mbps   11.551018646502 pps 11.551 Kpps 
Praha → Pardubice  2.77740661743164 % 2.777 %   10 bps 10.000 Gbps   277.740661743164 bps 277.741 Mbps   26.2917138514303 pps 26.292 Kpps 
Poděbrady → Praha  0.876046963312445 % 0.876 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.76046963312445 bps 8.760 Mbps   3.5103726033405 pps 3.510 Kpps 
Praha → Poděbrady  8.45011918850189 % 8.450 %   1000 bps 1000.000 Mbps   84.5011918850189 bps 84.501 Mbps   8.21038150476557 pps 8.210 Kpps 
Public Internet → Praha  5.87113821640271 % 5.871 %   20 bps 20.000 Gbps   1.17422764328054 bps 1.174 Gbps   152.284967078759 pps 152.285 Kpps 
Praha → Public Internet  2.93920028586493 % 2.939 %   20 bps 20.000 Gbps   587.840057172986 bps 587.840 Mbps   89.4624174811924 pps 89.462 Kpps 
Zlín → Brno  0.738763741912914 % 0.739 %   10 bps 10.000 Gbps   73.8763741912914 bps 73.876 Mbps   18.1074275565261 pps 18.107 Kpps 
Brno → Zlín  2.07361635261788 % 2.074 %   10 bps 10.000 Gbps   207.361635261788 bps 207.362 Mbps   22.148858218492 pps 22.149 Kpps 
Praha → Ústí nad Labem  3.24386753919698 % 3.244 %   10 bps 10.000 Gbps   324.386753919698 bps 324.387 Mbps   30.9791483917775 pps 30.979 Kpps 
Most → Ústí nad Labem  1.02412835629487 % 1.024 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   102.412835629487 bps 102.413 Kbps   66.3191640251065 pps 66.319 pps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.0594960072858696 % 0.059 %   1000 bps 1000.000 Mbps   594.960072858696 bps 594.960 Kbps   616.908332140783 pps 616.908 pps 
Ústí nad Labem → Praha  0.609281270001863 % 0.609 %   10 bps 10.000 Gbps   60.9281270001863 bps 60.928 Mbps   17.6565654966041 pps 17.657 Kpps 
Ústí nad Labem → Most  3.36994330753578 % 3.370 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   336.994330753578 bps 336.994 Kbps   75.1390392718277 pps 75.139 pps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.78771009635174 % 1.788 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.8771009635174 bps 17.877 Mbps   1.62627401987607 pps 1.626 Kpps 
Plzeň → České Budějovice  1.86016680555974 % 1.860 %   10 bps 10.000 Gbps   186.016680555974 bps 186.017 Mbps   16.5031622128919 pps 16.503 Kpps 
Brno → České Budějovice  0.16190557596564 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.190557596564 bps 16.191 Kbps   23.9150551728456 pps 23.915 pps 
České Budějovice → Tábor  0.169140322966605 % 0.169 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.69140322966605 bps 1.691 Mbps   249.241273382113 pps 249.241 pps 
České Budějovice → Brno  0.15005575991339 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.005575991339 bps 15.006 Kbps   22.4663601552268 pps 22.466 pps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.271135642827144 % 0.271 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.71135642827144 bps 2.711 Mbps   985.086105849692 pps 985.086 pps 
České Budějovice → Plzeň  0.0266738617616675 % 0.027 %   10 bps 10.000 Gbps   2.66738617616675 bps 2.667 Mbps   2.79172407110208 pps 2.792 Kpps 
Tábor → České Budějovice  0.0813200529955084 % 0.081 %   1000 bps 1000.000 Mbps   813.200529955084 bps 813.201 Kbps   196.056463276462 pps 196.056 pps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  2.38705183092521 % 2.387 %   1000 bps 1000.000 Mbps   23.8705183092521 bps 23.871 Mbps   2.27630154150541 pps 2.276 Kpps 
Summary  empty NA   2.102 bps 2.102 Tbps   53.8035709639486 bps 53.804 Gbps   5.74567083565633 pps 5.746 Mpps 

History

Daily, weekly and monthly averages:
          Day 9/15, 9/16, 9/17, 9/18, 9/19, 9/20, 9/21
          Week 7/30, 8/6, 8/13, 8/20, 8/27, 9/3, 9/10
          Month 3, 4, 5, 6, 7, 8

Denní, týdenní a měsíční průměry:
          Den 9/15, 9/16, 9/17, 9/18, 9/19, 9/20, 9/21
          Týden 7/30, 8/6, 8/13, 8/20, 8/27, 9/3, 9/10
          Měsíc 3, 4, 5, 6, 7, 8


Page built by G3 system reporter at Sat Sep 22 13:58:33 2018