CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2019 , CESNET a.l.e.

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

Average load for period: 2019/07/20 07:56:18 - 2019/07/20 08:06:18 MEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2019/07/20 07:56:18 - 2019/07/20 08:06:18

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization
ACONET->Brno  6.210%  Brno->ACONET  7.500%  Brno->Lednice  2.474%  Lednice->Brno  6.047%  Brno->SANET  1.309%  SANET->Brno  2.062%  Brno->Vyškov  0.491%  Vyškov->Brno  0.297%  Brno->České Budějovice  0.174e-3 %  České Budějovice->Brno  0.179e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.199%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.030%  České Budějovice->Plzeň  0.012%  Plzeň->České Budějovice  9.338e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.353%  Tábor->České Budějovice  0.080%  Brno->Jihlava  22.641%  Jihlava->Brno  2.509%  České Budějovice->Jihlava  0.197e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.180e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.359%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.016%  Jihlava->Telč  0.392%  Telč->Jihlava  0.063%  Hradec Králové->Liberec  0.715%  Liberec->Hradec Králové  0.190%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.170e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.192e-3 %  Cheb->Most  0.035e-3 %  Most->Cheb  0.501e-3 %  Děčín->Most  0.395e-3 %  Most->Děčín  0.473e-3 %  Most->Plzeň  0.018e-3 %  Plzeň->Most  0.035e-3 %  Brno->Olomouc  1.332e-3 %  Olomouc->Brno  1.332e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  0.162%  Olomouc->Hradec Králové  0.039%  Olomouc->Ostrava  1.870%  Ostrava->Olomouc  7.120e-3 %  Olomouc->Zlín  0.195%  Zlín->Olomouc  0.226e-3 %  Brno->Ostrava  5.192%  Ostrava->Brno  4.548%  Karviná->Ostrava  0.782%  Ostrava->Karviná  4.149%  Opava->Ostrava  3.247%  Ostrava->Opava  4.039%  Ostrava->Pionier  0.930%  Pionier->Ostrava  0.170%  Hradec Králové->Pardubice  0.010%  Pardubice->Hradec Králové  0.072%  Cheb->Plzeň  0.011%  Plzeň->Cheb  0.024%  Plzeň->Praha  4.910%  Praha->Plzeň  2.551%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.169e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.050e-3 %  AMS-IX->Praha  15.899%  Praha->AMS-IX  0.318%  Brno->Praha  3.503%  Praha->Brno  6.417%  České Budějovice->Praha  6.980%  Praha->České Budějovice  3.994%  GÉANT2->Praha  6.315%  Praha->GÉANT2  4.918%  Hradec Králové->Praha  1.362%  Praha->Hradec Králové  1.660%  Liberec->Praha  0.191e-3 %  Praha->Liberec  0.196e-3 %  NIX.cz->Praha  1.848%  Praha->NIX.cz  1.137%  Pardubice->Praha  0.288%  Praha->Pardubice  1.087%  Poděbrady->Praha  0.305%  Praha->Poděbrady  6.699%  Praha->Public Internet  3.789%  Public Internet->Praha  7.049%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.022%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.337%  Most->Ústí nad
Labem  1.483e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.567e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  2.195%  Ústí nad
Labem->Praha  3.715%  Brno->Zlín  1.128%  Zlín->Brno  0.209% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2019/07/20 07:56:18 - 2019/07/20 08:06:18 MEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2019/07/20 07:56:18 - 2019/07/20 08:06:18 .


Link Utilization Capacity Bit rate Packet rate
ACONET → Brno  6.21046887718436 % 6.210 %   20 bps 20.000 Gbps   1.24209377543687 bps 1.242 Gbps   103.123092072301 pps 103.123 Kpps 
Brno → ACONET  7.49998686577275 % 7.500 %   20 bps 20.000 Gbps   1.49999737315455 bps 1.500 Gbps   146.19402154644 pps 146.194 Kpps 
Brno → Lednice  2.47414085139064 % 2.474 %   1000 bps 1000.000 Mbps   24.7414085139064 bps 24.741 Mbps   4.77096263133549 pps 4.771 Kpps 
Lednice → Brno  6.04703565668669 % 6.047 %   1000 bps 1000.000 Mbps   60.4703565668669 bps 60.470 Mbps   5.86743270557651 pps 5.867 Kpps 
Brno → SANET  1.30939749831647 % 1.309 %   20 bps 20.000 Gbps   261.879499663293 bps 261.879 Mbps   41.0863428856684 pps 41.086 Kpps 
SANET → Brno  2.06192329367257 % 2.062 %   20 bps 20.000 Gbps   412.384658734515 bps 412.385 Mbps   44.6273245204412 pps 44.627 Kpps 
Brno → Vyškov  0.490690768806856 % 0.491 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.90690768806855 bps 4.907 Mbps   583.838422476118 pps 583.838 pps 
Vyškov → Brno  0.296944870948224 % 0.297 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.96944870948224 bps 2.969 Mbps   444.477292739559 pps 444.477 pps 
Jihlava → Brno  2.50858032147096 % 2.509 %   10 bps 10.000 Gbps   250.858032147096 bps 250.858 Mbps   25.5007177626896 pps 25.501 Kpps 
Brno → Jihlava  22.6414283888033 % 22.641 %   10 bps 10.000 Gbps   2.26414283888033 bps 2.264 Gbps   163.201274720703 pps 163.201 Kpps 
České Budějovice → Jihlava  0.196657516193185 % 0.197 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.6657516193185 bps 19.666 Kbps   14.9043990554121 pps 14.904 pps 
Jihlava → České Budějovice  0.179893602321891 % 0.180 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.9893602321891 bps 17.989 Kbps   14.4150431615188 pps 14.415 pps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.359379473969939 % 0.359 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.5937947396994 bps 3.594 Mbps   343.922791053966 pps 343.923 pps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0159933737909557 % 0.016 %   1000 bps 1000.000 Mbps   159.933737909557 bps 159.934 Kbps   33.7428731384765 pps 33.743 pps 
Jihlava → Telč  0.392312379955716 % 0.392 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.92312379955716 bps 3.923 Mbps   629.859499391137 pps 629.859 pps 
Telč → Jihlava  0.063086790921569 % 0.063 %   1000 bps 1000.000 Mbps   630.86790921569 bps 630.868 Kbps   377.455548926454 pps 377.456 pps 
Liberec → Hradec Králové  0.190484871443551 % 0.190 %   20 bps 20.000 Gbps   38.0969742887102 bps 38.097 Mbps   8.33043134155673 pps 8.330 Kpps 
Hradec Králové → Liberec  0.714678971187421 % 0.715 %   20 bps 20.000 Gbps   142.935794237484 bps 142.936 Mbps   16.9931556913905 pps 16.993 Kpps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.169913943329042 % 0.170 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.9913943329042 bps 16.991 Kbps   24.5506289326224 pps 24.551 pps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.192087253824259 % 0.192 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.2087253824259 bps 19.209 Kbps   25.8190257975628 pps 25.819 pps 
Most → Cheb  0.500721098677834 % 0.501 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   1.77163253359324 bps 1.772 Kbps   1.90624448617115 pps 1.906 pps 
Cheb → Most  0.0349618895904038 % 0.035 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   3.49618895904038 bps 3.496 Kbps   4.4032151675216 pps 4.403 pps 
Děčín → Most  0.395212424157087 % 0.395 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.95212424157087 bps 3.952 Kbps   4.88406988383271 pps 4.884 pps 
Most → Děčín  0.472906199421534 % 0.473 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.72906199421534 bps 4.729 Kbps   5.55704038998887 pps 5.557 pps 
Plzeň → Most  0.0349618895904038 % 0.035 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   3.49618895904038 bps 3.496 Kbps   4.4032151675216 pps 4.403 pps 
Most → Plzeň  0.0177163253359324 % 0.018 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   1.77163253359324 bps 1.772 Kbps   1.90624448617115 pps 1.906 pps 
Brno → Olomouc  1.33185123518176 % 1.332 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   266.370247036352 bps 266.370 Kbps   508.580704694921 pps 508.581 pps 
Olomouc → Brno  1.33216877818839 % 1.332 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   266.433755637678 bps 266.434 Kbps   508.599088313445 pps 508.599 pps 
Olomouc → Hradec Králové  0.0386702410023404 % 0.039 %   100 bps 100.000 Gbps   38.6702410023404 bps 38.670 Mbps   8.91474534201458 pps 8.915 Kpps 
Hradec Králové → Olomouc  0.161882054907758 % 0.162 %   100 bps 100.000 Gbps   161.882054907758 bps 161.882 Mbps   20.8025159871803 pps 20.803 Kpps 
Olomouc → Ostrava  1.86961838984993 % 1.870 %   20 bps 20.000 Gbps   228.617778089668 bps 228.618 Mbps   19.1787464861421 pps 19.179 Kpps 
Ostrava → Olomouc  7.12020195403508 % 7.120 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   1.42404039080702 bps 1.424 Mbps   1.83282879119323 pps 1.833 Kpps 
Olomouc → Zlín  0.19495764204167 % 0.195 %   10 bps 10.000 Gbps   19.495764204167 bps 19.496 Mbps   2.20572044623317 pps 2.206 Kpps 
Zlín → Olomouc  0.226072565507233 % 0.226 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   22.6072565507233 bps 22.607 Kbps   30.1594636034136 pps 30.159 pps 
Ostrava → Brno  4.54844911782525 % 4.548 %   100 bps 100.000 Gbps   4.54844911782525 bps 4.548 Gbps   434.556234810822 pps 434.556 Kpps 
Brno → Ostrava  5.1923844083088 % 5.192 %   100 bps 100.000 Gbps   5.1923844083088 bps 5.192 Gbps   323.807390169756 pps 323.807 Kpps 
Karviná → Ostrava  0.781708221044885 % 0.782 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.81708221044885 bps 7.817 Mbps   2.38340466091527 pps 2.383 Kpps 
Ostrava → Karviná  4.14875817725477 % 4.149 %   1000 bps 1000.000 Mbps   41.4875817725477 bps 41.488 Mbps   4.39541800656814 pps 4.395 Kpps 
Opava → Ostrava  3.24677747279766 % 3.247 %   1000 bps 1000.000 Mbps   32.4677747279766 bps 32.468 Mbps   3.9125132317318 pps 3.913 Kpps 
Ostrava → Opava  4.03920850721048 % 4.039 %   1000 bps 1000.000 Mbps   40.3920850721048 bps 40.392 Mbps   4.65089631026919 pps 4.651 Kpps 
Ostrava → Pionier  0.929777959505333 % 0.930 %   10 bps 10.000 Gbps   92.9777959505333 bps 92.978 Mbps   9.66925684803047 pps 9.669 Kpps 
Pionier → Ostrava  0.17005116996843 % 0.170 %   10 bps 10.000 Gbps   17.005116996843 bps 17.005 Mbps   3.38923209588875 pps 3.389 Kpps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0101733676252509 % 0.010 %   10 bps 10.000 Gbps   1.01733676252509 bps 1.017 Mbps   649.58601038829 pps 649.586 pps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0724644213434597 % 0.072 %   10 bps 10.000 Gbps   7.24644213434597 bps 7.246 Mbps   1.46825536160919 pps 1.468 Kpps 
Cheb → Plzeň  0.0109159085888347 % 0.011 %   10 bps 10.000 Gbps   1.09159085888347 bps 1.092 Mbps   354.530260874406 pps 354.530 pps 
Plzeň → Cheb  0.0242386045792682 % 0.024 %   10 bps 10.000 Gbps   2.42386045792682 bps 2.424 Mbps   442.291223332563 pps 442.291 pps 
Praha → Plzeň  2.55068143601183 % 2.551 %   20 bps 20.000 Gbps   510.136287202366 bps 510.136 Mbps   56.1389574756633 pps 56.139 Kpps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.168806641197495 % 0.169 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.8806641197495 bps 16.881 Kbps   6.22618400006967 pps 6.226 pps 
Plzeň → Praha  4.90963001361333 % 4.910 %   20 bps 20.000 Gbps   981.926002722665 bps 981.926 Mbps   97.8114479901041 pps 97.811 Kpps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.0503396515869185 % 0.050 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   5.03396515869185 bps 5.034 Kbps   6.11871091768351 pps 6.119 pps 
Praha → AMS-IX  0.318451732675593 % 0.318 %   20 bps 20.000 Gbps   63.6903465351186 bps 63.690 Mbps   6.33501431463314 pps 6.335 Kpps 
AMS-IX → Praha  15.8993244999811 % 15.899 %   20 bps 20.000 Gbps   3.17986489999621 bps 3.180 Gbps   167.519763345956 pps 167.520 Kpps 
Praha → Brno  6.41709359261698 % 6.417 %   100 bps 100.000 Gbps   6.41709359261698 bps 6.417 Gbps   480.118424615845 pps 480.118 Kpps 
Brno → Praha  3.50273680679546 % 3.503 %   100 bps 100.000 Gbps   3.50273680679546 bps 3.503 Gbps   318.374659414188 pps 318.375 Kpps 
Praha → České Budějovice  3.99387857713885 % 3.994 %   20 bps 20.000 Gbps   798.77571542777 bps 798.776 Mbps   122.483254181058 pps 122.483 Kpps 
České Budějovice → Praha  6.97953064212438 % 6.980 %   20 bps 20.000 Gbps   1.39590612842488 bps 1.396 Gbps   134.828048110304 pps 134.828 Kpps 
Praha → GÉANT2  4.91808528156967 % 4.918 %   100 bps 100.000 Gbps   4.91808528156967 bps 4.918 Gbps   449.605206020958 pps 449.605 Kpps 
GÉANT2 → Praha  6.31499568802018 % 6.315 %   100 bps 100.000 Gbps   6.31499568802018 bps 6.315 Gbps   396.821825190956 pps 396.822 Kpps 
Praha → Hradec Králové  1.66036112657038 % 1.660 %   100 bps 100.000 Gbps   1.66036112657038 bps 1.660 Gbps   203.473896761691 pps 203.474 Kpps 
Hradec Králové → Praha  1.36176690980884 % 1.362 %   100 bps 100.000 Gbps   1.36176690980884 bps 1.362 Gbps   146.090549197118 pps 146.091 Kpps 
Liberec → Praha  0.191107478947844 % 0.191 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.1107478947844 bps 19.111 Kbps   25.9259024657561 pps 25.926 pps 
Praha → Liberec  0.196395451242089 % 0.196 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.6395451242089 bps 19.640 Kbps   26.2734259310411 pps 26.273 pps 
Praha → NIX.cz  1.13720144151949 % 1.137 %   120 bps 120.000 Gbps   1.36464172982339 bps 1.365 Gbps   185.078435820957 pps 185.078 Kpps 
NIX.cz → Praha  1.8482977536791 % 1.848 %   120 bps 120.000 Gbps   2.21795730441492 bps 2.218 Gbps   186.541621747197 pps 186.542 Kpps 
Pardubice → Praha  0.28823261362775 % 0.288 %   10 bps 10.000 Gbps   28.823261362775 bps 28.823 Mbps   5.84237001915354 pps 5.842 Kpps 
Praha → Pardubice  1.08681455049587 % 1.087 %   10 bps 10.000 Gbps   108.681455049587 bps 108.681 Mbps   11.9507309175348 pps 11.951 Kpps 
Praha → Poděbrady  6.69882521372504 % 6.699 %   1000 bps 1000.000 Mbps   66.9882521372504 bps 66.988 Mbps   5.87138594796085 pps 5.871 Kpps 
Poděbrady → Praha  0.305008595847708 % 0.305 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.05008595847708 bps 3.050 Mbps   2.12368465116513 pps 2.124 Kpps 
Public Internet → Praha  7.04933648906868 % 7.049 %   10 bps 10.000 Gbps   704.933648906868 bps 704.934 Mbps   98.6351421719795 pps 98.635 Kpps 
Praha → Public Internet  3.78884939995139 % 3.789 %   10 bps 10.000 Gbps   378.884939995139 bps 378.885 Mbps   55.6043141821521 pps 55.604 Kpps 
Zlín → Brno  0.208641936795471 % 0.209 %   10 bps 10.000 Gbps   20.8641936795471 bps 20.864 Mbps   6.19293888122098 pps 6.193 Kpps 
Brno → Zlín  1.12842291213618 % 1.128 %   10 bps 10.000 Gbps   112.842291213618 bps 112.842 Mbps   11.5326625490449 pps 11.533 Kpps 
Most → Ústí nad Labem  1.48315999194955 % 1.483 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   148.315999194955 bps 148.316 Kbps   46.4582775709094 pps 46.458 pps 
Ústí nad Labem → Praha  3.71541687786123 % 3.715 %   10 bps 10.000 Gbps   371.541687786123 bps 371.542 Mbps   42.3799368283648 pps 42.380 Kpps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.0217012134320959 % 0.022 %   1000 bps 1000.000 Mbps   217.012134320959 bps 217.012 Kbps   123.386789270546 pps 123.387 pps 
Ústí nad Labem → Most  0.567260400497494 % 0.567 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   56.7260400497494 bps 56.726 Kbps   45.5301417742674 pps 45.530 pps 
Praha → Ústí nad Labem  2.19536062226682 % 2.195 %   10 bps 10.000 Gbps   219.536062226682 bps 219.536 Mbps   22.6150189054824 pps 22.615 Kpps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.337035343149783 % 0.337 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.37035343149783 bps 3.370 Mbps   363.548726549787 pps 363.549 pps 
Plzeň → České Budějovice  9.33795141535024 % 9.338 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   933.795141535024 bps 933.795 Kbps   186.266061884285 pps 186.266 pps 
Brno → České Budějovice  0.174170053888644 % 0.174 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.4170053888644 bps 17.417 Kbps   24.8249529717936 pps 24.825 pps 
České Budějovice → Brno  0.179036177657932 % 0.179 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.9036177657932 bps 17.904 Kbps   24.042906795784 pps 24.043 pps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.0304630943270076 % 0.030 %   1000 bps 1000.000 Mbps   304.630943270076 bps 304.631 Kbps   97.048173895266 pps 97.048 pps 
České Budějovice → Plzeň  0.0116362611728011 % 0.012 %   10 bps 10.000 Gbps   1.16362611728011 bps 1.164 Mbps   336.776592651411 pps 336.777 pps 
České Budějovice → Tábor  0.353158774934839 % 0.353 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.53158774934839 bps 3.532 Mbps   411.508473803573 pps 411.508 pps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.199103628936997 % 0.199 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.99103628936997 bps 1.991 Mbps   348.916152691298 pps 348.916 pps 
Tábor → České Budějovice  0.0798898907834045 % 0.080 %   1000 bps 1000.000 Mbps   798.898907834045 bps 798.899 Kbps   216.973794407279 pps 216.974 pps 
Summary  empty NA   1.942 bps 1.942 Tbps   53.3659790097446 bps 53.366 Gbps   4.62213082124019 pps 4.622 Mpps 

History

Daily, weekly and monthly averages:
          Day 7/13, 7/14, 7/15, 7/16, 7/17, 7/18, 7/19
          Week 5/27, 6/3, 6/10, 6/17, 6/24, 7/1, 7/8
          Month 1, 2, 3, 4, 5, 6

Denní, týdenní a měsíční průměry:
          Den 7/13, 7/14, 7/15, 7/16, 7/17, 7/18, 7/19
          Týden 5/27, 6/3, 6/10, 6/17, 6/24, 7/1, 7/8
          Měsíc 1, 2, 3, 4, 5, 6


Page built by G3 system reporter at Sat Jul 20 08:06:18 2019