CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

Average load for period: 2020/04/05 12:34:24 - 2020/04/05 12:44:24 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/04/05 12:34:24 - 2020/04/05 12:44:24

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization
ACONET->Brno  4.001%  Brno->ACONET  13.317%  Brno->Lednice  8.306%  Lednice->Brno  21.089%  Brno->SANET  4.406%  SANET->Brno  2.681%  Brno->Vyškov  6.183%  Vyškov->Brno  0.879%  Brno->České Budějovice  0.164e-3 %  České Budějovice->Brno  0.154e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.094%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.317%  České Budějovice->Plzeň  0.092%  Plzeň->České Budějovice  0.267%  České Budějovice->Tábor  0.497%  Tábor->České Budějovice  0.074%  Brno->Jihlava  3.623%  Jihlava->Brno  1.361%  České Budějovice->Jihlava  0.177e-3 %  Jihlava->České Budějovice  2.255%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.272%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.020%  Jihlava->Telč  0.076%  Telč->Jihlava  0.040%  Hradec Králové->Liberec  3.118%  Liberec->Hradec Králové  2.015%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.156e-3 %  Děčín->Most  0.327e-3 %  Most->Děčín  0.735e-3 %  Most->Plzeň  0.638e-3 %  Plzeň->Most  0.100e-3 %  Brno->Olomouc  0.420%  Olomouc->Brno  0.094%  Hradec Králové->Olomouc  0.594%  Olomouc->Hradec Králové  0.232%  Olomouc->Ostrava  4.059%  Ostrava->Olomouc  0.018%  Olomouc->Zlín  1.157%  Zlín->Olomouc  0.197e-3 %  Brno->Ostrava  6.798%  Ostrava->Brno  2.981%  Karviná->Ostrava  1.360%  Ostrava->Karviná  4.330%  Opava->Ostrava  1.011%  Ostrava->Opava  0.523%  Ostrava->Pionier  4.163%  Pionier->Ostrava  1.066%  Hradec Králové->Pardubice  0.011%  Pardubice->Hradec Králové  0.085%  Cheb->Plzeň  0.024%  Plzeň->Cheb  0.033%  Plzeň->Praha  1.461%  Praha->Plzeň  1.113%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.164e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.163e-3 %  AMS-IX->Praha  41.354%  Praha->AMS-IX  2.163%  Brno->Praha  4.472%  Praha->Brno  10.023%  České Budějovice->Praha  5.662%  Praha->České Budějovice  1.232%  GÉANT2->Praha  14.764%  Praha->GÉANT2  14.137%  Hradec Králové->Praha  0.982%  Praha->Hradec Králové  3.140%  Liberec->Praha  0.187e-3 %  Praha->Liberec  0.202e-3 %  NIX.cz->Praha  2.976%  Praha->NIX.cz  2.901%  Pardubice->Praha  0.377%  Praha->Pardubice  2.557%  Poděbrady->Praha  2.364%  Praha->Poděbrady  11.043%  Praha->Public Internet  7.792%  Public Internet->Praha  6.164%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.791%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.386%  Most->Ústí nad
Labem  4.451e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  2.023e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  4.291%  Ústí nad
Labem->Praha  1.101%  Brno->Zlín  1.989%  Zlín->Brno  1.273% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/04/05 12:34:24 - 2020/04/05 12:44:24 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/04/05 12:34:24 - 2020/04/05 12:44:24 .


Link Utilization Capacity Bit rate Packet rate
ACONET → Brno  4.00074962540711 % 4.001 %   20 bps 20.000 Gbps   800.149925081421 bps 800.150 Mbps   76.6325214122172 pps 76.633 Kpps 
Brno → ACONET  13.3166509355088 % 13.317 %   20 bps 20.000 Gbps   2.66333018710175 bps 2.663 Gbps   123.172142622106 pps 123.172 Kpps 
Brno → Lednice  8.306184917643 % 8.306 %   1000 bps 1000.000 Mbps   83.06184917643 bps 83.062 Mbps   7.59120611636097 pps 7.591 Kpps 
Lednice → Brno  21.0887891925558 % 21.089 %   1000 bps 1000.000 Mbps   210.887891925558 bps 210.888 Mbps   20.9832277394305 pps 20.983 Kpps 
Brno → SANET  4.40607996458551 % 4.406 %   20 bps 20.000 Gbps   881.215992917102 bps 881.216 Mbps   103.899889545573 pps 103.900 Kpps 
SANET → Brno  2.680591774584 % 2.681 %   20 bps 20.000 Gbps   536.1183549168 bps 536.118 Mbps   71.6073697700383 pps 71.607 Kpps 
Vyškov → Brno  0.879038395044225 % 0.879 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.79038395044225 bps 8.790 Mbps   3.16771548283034 pps 3.168 Kpps 
Brno → Vyškov  6.18305731558472 % 6.183 %   1000 bps 1000.000 Mbps   61.8305731558472 bps 61.831 Mbps   6.07735149348837 pps 6.077 Kpps 
Jihlava → Brno  1.36104965553617 % 1.361 %   100 bps 100.000 Gbps   1.36104965553617 bps 1.361 Gbps   137.645070503036 pps 137.645 Kpps 
Brno → Jihlava  3.62348769970759 % 3.623 %   100 bps 100.000 Gbps   3.62348769970759 bps 3.623 Gbps   324.812398438761 pps 324.812 Kpps 
Jihlava → České Budějovice  2.25483931389974 % 2.255 %   10 bps 10.000 Gbps   225.483931389974 bps 225.484 Mbps   28.0797560312057 pps 28.080 Kpps 
České Budějovice → Jihlava  0.176709047165637 % 0.177 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.6709047165637 bps 17.671 Kbps   25.1007372166484 pps 25.101 pps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0200189535786281 % 0.020 %   1000 bps 1000.000 Mbps   200.189535786281 bps 200.190 Kbps   117.05274339571 pps 117.053 pps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.271816827981416 % 0.272 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.71816827981416 bps 2.718 Mbps   294.535394143994 pps 294.535 pps 
Jihlava → Telč  0.075592544724553 % 0.076 %   1000 bps 1000.000 Mbps   755.92544724553 bps 755.925 Kbps   312.373090737536 pps 312.373 pps 
Telč → Jihlava  0.0402573528105689 % 0.040 %   1000 bps 1000.000 Mbps   402.573528105689 bps 402.574 Kbps   230.684971352191 pps 230.685 pps 
Liberec → Hradec Králové  2.01454975611319 % 2.015 %   20 bps 20.000 Gbps   402.909951222638 bps 402.910 Mbps   55.7150597550379 pps 55.715 Kpps 
Hradec Králové → Liberec  3.11751381347486 % 3.118 %   20 bps 20.000 Gbps   623.502762694972 bps 623.503 Mbps   82.566771613831 pps 82.567 Kpps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.16101244738592 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.101244738592 bps 16.101 Kbps   23.4381989508932 pps 23.438 pps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.156354278264867 % 0.156 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.6354278264867 bps 15.635 Kbps   23.2960387290166 pps 23.296 pps 
Most → Děčín  0.735198827091623 % 0.735 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.35198827091623 bps 7.352 Kbps   7.32342029193667 pps 7.323 pps 
Děčín → Most  0.327042834957104 % 0.327 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.27042834957104 bps 3.270 Kbps   3.40893884691797 pps 3.409 pps 
Most → Plzeň  0.637663606378306 % 0.638 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.37663606378306 bps 6.377 Kbps   6.66772147561664 pps 6.668 pps 
Plzeň → Most  0.0997951503696674 % 0.100 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   997.951503696674 bps 997.952 bps   1.16028776741435 pps 1.160 pps 
Olomouc → Brno  0.0938967681790908 % 0.094 %   100 bps 100.000 Gbps   93.8967681790908 bps 93.897 Mbps   18.1086013790089 pps 18.109 Kpps 
Brno → Olomouc  0.419676431508536 % 0.420 %   100 bps 100.000 Gbps   419.676431508536 bps 419.676 Mbps   42.9777639155002 pps 42.978 Kpps 
Hradec Králové → Olomouc  0.594413569494664 % 0.594 %   100 bps 100.000 Gbps   594.413569494664 bps 594.414 Mbps   64.6099397577318 pps 64.610 Kpps 
Olomouc → Hradec Králové  0.23161202020751 % 0.232 %   100 bps 100.000 Gbps   231.61202020751 bps 231.612 Mbps   44.4267975874732 pps 44.427 Kpps 
Ostrava → Olomouc  0.0178461592720109 % 0.018 %   20 bps 20.000 Gbps   3.56923185440218 bps 3.569 Mbps   4.86550538115096 pps 4.866 Kpps 
Olomouc → Ostrava  4.05877125276846 % 4.059 %   20 bps 20.000 Gbps   588.78143706599 bps 588.781 Mbps   48.9815044323746 pps 48.982 Kpps 
Zlín → Olomouc  0.197021257227671 % 0.197 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.7021257227671 bps 19.702 Kbps   30.1733227955484 pps 30.173 pps 
Olomouc → Zlín  1.15726801915298 % 1.157 %   10 bps 10.000 Gbps   115.726801915298 bps 115.727 Mbps   11.7019294287255 pps 11.702 Kpps 
Ostrava → Brno  2.9805028764604 % 2.981 %   100 bps 100.000 Gbps   2.9805028764604 bps 2.981 Gbps   342.083509770978 pps 342.084 Kpps 
Brno → Ostrava  6.79819530527971 % 6.798 %   100 bps 100.000 Gbps   6.79819530527971 bps 6.798 Gbps   541.304893188573 pps 541.305 Kpps 
Karviná → Ostrava  1.36034470466425 % 1.360 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.6034470466425 bps 13.603 Mbps   2.29543697275204 pps 2.295 Kpps 
Ostrava → Karviná  4.33020710931808 % 4.330 %   1000 bps 1000.000 Mbps   43.3020710931808 bps 43.302 Mbps   4.6910172844033 pps 4.691 Kpps 
Opava → Ostrava  1.01116010619101 % 1.011 %   10 bps 10.000 Gbps   101.116010619101 bps 101.116 Mbps   10.5523673774867 pps 10.552 Kpps 
Ostrava → Opava  0.523222503547786 % 0.523 %   10 bps 10.000 Gbps   52.3222503547786 bps 52.322 Mbps   8.70559826760719 pps 8.706 Kpps 
Pionier → Ostrava  1.06593922448519 % 1.066 %   10 bps 10.000 Gbps   106.593922448519 bps 106.594 Mbps   29.548979197351 pps 29.549 Kpps 
Ostrava → Pionier  4.162858465359 % 4.163 %   10 bps 10.000 Gbps   416.2858465359 bps 416.286 Mbps   36.6059255414241 pps 36.606 Kpps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0105146850546459 % 0.011 %   10 bps 10.000 Gbps   1.05146850546459 bps 1.051 Mbps   558.552426837789 pps 558.552 pps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0853006524294965 % 0.085 %   10 bps 10.000 Gbps   8.53006524294965 bps 8.530 Mbps   1.48813219259825 pps 1.488 Kpps 
Plzeň → Praha  1.46091580515344 % 1.461 %   100 bps 100.000 Gbps   1.46091580515344 bps 1.461 Gbps   164.224231479234 pps 164.224 Kpps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.163531704829712 % 0.164 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3531704829712 bps 16.353 Kbps   23.969334707192 pps 23.969 pps 
Plzeň → Cheb  0.0328004333079411 % 0.033 %   10 bps 10.000 Gbps   3.28004333079411 bps 3.280 Mbps   593.292179300778 pps 593.292 pps 
Praha → Plzeň  1.11328113133366 % 1.113 %   100 bps 100.000 Gbps   1.11328113133366 bps 1.113 Gbps   128.942678021798 pps 128.943 Kpps 
Cheb → Plzeň  0.0239709384540624 % 0.024 %   10 bps 10.000 Gbps   2.39709384540624 bps 2.397 Mbps   517.708219422921 pps 517.708 pps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.163465759867992 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3465759867992 bps 16.347 Kbps   23.9164074440379 pps 23.916 pps 
AMS-IX → Praha  41.3539717482723 % 41.354 %   20 bps 20.000 Gbps   4.751569244282 bps 4.752 Gbps   258.133680447582 pps 258.134 Kpps 
Praha → AMS-IX  2.16332548105478 % 2.163 %   20 bps 20.000 Gbps   216.332548105478 bps 216.333 Mbps   22.3341418745636 pps 22.334 Kpps 
Brno → Praha  4.47215539355361 % 4.472 %   100 bps 100.000 Gbps   4.47215539355361 bps 4.472 Gbps   533.063973777457 pps 533.064 Kpps 
Praha → Brno  10.0231897883322 % 10.023 %   100 bps 100.000 Gbps   10.0231897883322 bps 10.023 Gbps   775.869502156437 pps 775.870 Kpps 
Praha → České Budějovice  1.232205962231 % 1.232 %   20 bps 20.000 Gbps   246.4411924462 bps 246.441 Mbps   42.919112659465 pps 42.919 Kpps 
České Budějovice → Praha  5.66228584704712 % 5.662 %   20 bps 20.000 Gbps   1.13245716940942 bps 1.132 Gbps   112.272706300956 pps 112.273 Kpps 
Praha → GÉANT2  14.1374863412529 % 14.137 %   100 bps 100.000 Gbps   14.1374863412529 bps 14.137 Gbps   1.61450457569427 pps 1.615 Mpps 
GÉANT2 → Praha  14.7642873795166 % 14.764 %   100 bps 100.000 Gbps   14.7642873795166 bps 14.764 Gbps   1.27430077252758 pps 1.274 Mpps 
Praha → Hradec Králové  3.13976571829395 % 3.140 %   100 bps 100.000 Gbps   3.13976571829395 bps 3.140 Gbps   299.742103988589 pps 299.742 Kpps 
Hradec Králové → Praha  0.982346799810435 % 0.982 %   100 bps 100.000 Gbps   982.346799810435 bps 982.347 Mbps   151.080218042394 pps 151.080 Kpps 
Praha → Liberec  0.201533231490189 % 0.202 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.1533231490189 bps 20.153 Kbps   25.6801696666791 pps 25.680 pps 
Liberec → Praha  0.18654396577113 % 0.187 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.654396577113 bps 18.654 Kbps   24.2432193990636 pps 24.243 pps 
Praha → NIX.cz  2.90107748399238 % 2.901 %   200 bps 200.000 Gbps   5.80215496798476 bps 5.802 Gbps   469.873028768982 pps 469.873 Kpps 
NIX.cz → Praha  2.97594900624789 % 2.976 %   200 bps 200.000 Gbps   5.95189801249578 bps 5.952 Gbps   473.333378392874 pps 473.333 Kpps 
Pardubice → Praha  0.377068241520562 % 0.377 %   10 bps 10.000 Gbps   37.7068241520562 bps 37.707 Mbps   12.9746094004339 pps 12.975 Kpps 
Praha → Pardubice  2.55693191729361 % 2.557 %   10 bps 10.000 Gbps   255.693191729361 bps 255.693 Mbps   26.3093099132015 pps 26.309 Kpps 
Praha → Poděbrady  11.0427016125176 % 11.043 %   1000 bps 1000.000 Mbps   110.427016125176 bps 110.427 Mbps   10.7746110657737 pps 10.775 Kpps 
Poděbrady → Praha  2.3644335827901 % 2.364 %   1000 bps 1000.000 Mbps   23.644335827901 bps 23.644 Mbps   6.14434050117678 pps 6.144 Kpps 
Praha → Public Internet  7.79200344231502 % 7.792 %   20 bps 20.000 Gbps   1.558400688463 bps 1.558 Gbps   191.213155099753 pps 191.213 Kpps 
Public Internet → Praha  6.16448786099631 % 6.164 %   20 bps 20.000 Gbps   1.23289757219926 bps 1.233 Gbps   221.024916500793 pps 221.025 Kpps 
Zlín → Brno  1.27263654897091 % 1.273 %   10 bps 10.000 Gbps   127.263654897091 bps 127.264 Mbps   21.7921034916405 pps 21.792 Kpps 
Brno → Zlín  1.9893041872594 % 1.989 %   10 bps 10.000 Gbps   198.93041872594 bps 198.930 Mbps   22.6480911065531 pps 22.648 Kpps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.791278230392201 % 0.791 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.91278230392201 bps 7.913 Mbps   1.30724823491703 pps 1.307 Kpps 
Praha → Ústí nad Labem  4.29067347494278 % 4.291 %   10 bps 10.000 Gbps   429.067347494278 bps 429.067 Mbps   41.4046314124843 pps 41.405 Kpps 
Most → Ústí nad Labem  4.45107375376544 % 4.451 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   44.5107375376544 bps 44.511 Kbps   22.2879688704331 pps 22.288 pps 
Ústí nad Labem → Most  2.0225767035148 % 2.023 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   20.225767035148 bps 20.226 Kbps   18.5542766760081 pps 18.554 pps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.38558702254134 % 1.386 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.8558702254134 bps 13.856 Mbps   1.57969794996713 pps 1.580 Kpps 
Ústí nad Labem → Praha  1.10117040744799 % 1.101 %   10 bps 10.000 Gbps   110.117040744799 bps 110.117 Mbps   32.7593254762825 pps 32.759 Kpps 
České Budějovice → Brno  0.153696039486193 % 0.154 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.3696039486193 bps 15.370 Kbps   23.0152072515048 pps 23.015 pps 
Tábor → České Budějovice  0.0743928409049503 % 0.074 %   1000 bps 1000.000 Mbps   743.928409049503 bps 743.928 Kbps   340.168501391065 pps 340.169 pps 
České Budějovice → Plzeň  0.0919945895097625 % 0.092 %   20 bps 20.000 Gbps   18.3989179019525 bps 18.399 Mbps   4.29593590333406 pps 4.296 Kpps 
České Budějovice → Tábor  0.496645208453624 % 0.497 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.96645208453624 bps 4.966 Mbps   546.305272201185 pps 546.305 pps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.09425514400232 % 1.094 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.9425514400232 bps 10.943 Mbps   1.19226314760899 pps 1.192 Kpps 
Brno → České Budějovice  0.16441760527763 % 0.164 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.441760527763 bps 16.442 Kbps   24.1559602197345 pps 24.156 pps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.316830598624743 % 0.317 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.16830598624743 bps 3.168 Mbps   535.211268534531 pps 535.211 pps 
Plzeň → České Budějovice  0.266979227710985 % 0.267 %   20 bps 20.000 Gbps   53.395845542197 bps 53.396 Mbps   5.52443123930018 pps 5.524 Kpps 
Summary  empty NA   2.604 bps 2.604 Tbps   96.452822074821 bps 96.453 Gbps   9.18078943205208 pps 9.181 Mpps 

History

Daily, weekly and monthly averages:
          Day 3/29, 3/30, 3/31, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4
          Week 2/10, 2/17, 2/24, 3/2, 3/9, 3/16, 3/23
          Month 10, 11, 12, 1, 2, 3

Denní, týdenní a měsíční průměry:
          Den 3/29, 3/30, 3/31, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4
          Týden 2/10, 2/17, 2/24, 3/2, 3/9, 3/16, 3/23
          Měsíc 10, 11, 12, 1, 2, 3


Page built by G3 system reporter at Sun Apr 5 12:44:25 2020