CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

Average load for period: 2020/07/12 15:44:40 - 2020/07/12 15:54:40 CEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/07/12 15:44:40 - 2020/07/12 15:54:40

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization
ACONET->Brno  2.595%  Brno->ACONET  11.882%  Brno->Lednice  9.969%  Lednice->Brno  21.456%  Brno->SANET  3.311%  SANET->Brno  1.684%  Brno->Vyškov  1.826%  Vyškov->Brno  0.514%  Brno->České Budějovice  0.165e-3 %  České Budějovice->Brno  0.151e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.283e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  2.551e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.092%  Plzeň->České Budějovice  0.205%  České Budějovice->Tábor  0.107%  Tábor->České Budějovice  0.094%  Brno->Jihlava  6.967%  Jihlava->Brno  5.979%  České Budějovice->Jihlava  0.178e-3 %  Jihlava->České Budějovice  1.510%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  1.706%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.251%  Jihlava->Telč  2.441%  Telč->Jihlava  0.260%  Hradec Králové->Liberec  2.677%  Liberec->Hradec Králové  0.279%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.560e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.173e-3 %  Děčín->Most  0.264e-3 %  Most->Děčín  0.804e-3 %  Most->Plzeň  0.640e-3 %  Plzeň->Most  0.105e-3 %  Brno->Olomouc  0.141%  Olomouc->Brno  0.047%  Hradec Králové->Olomouc  0.407%  Olomouc->Hradec Králové  0.121%  Olomouc->Ostrava  3.027%  Ostrava->Olomouc  0.024%  Olomouc->Zlín  0.662%  Zlín->Olomouc  0.221e-3 %  Brno->Ostrava  2.723%  Ostrava->Brno  3.576%  Karviná->Ostrava  2.198%  Ostrava->Karviná  2.742%  Opava->Ostrava  0.622%  Ostrava->Opava  0.495%  Ostrava->Pionier  1.463%  Pionier->Ostrava  0.780%  Hradec Králové->Pardubice  0.047%  Pardubice->Hradec Králové  0.083%  Cheb->Plzeň  0.014%  Plzeň->Cheb  6.348e-3 %  Plzeň->Praha  1.029%  Praha->Plzeň  0.850%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.163e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.161e-3 %  AMS-IX->Praha  19.757%  Praha->AMS-IX  0.731%  Brno->Praha  3.185%  Praha->Brno  6.260%  České Budějovice->Praha  2.736%  Praha->České Budějovice  1.341%  GÉANT2->Praha  3.625%  Praha->GÉANT2  4.918%  Hradec Králové->Praha  0.738%  Praha->Hradec Králové  2.407%  Liberec->Praha  0.161e-3 %  Praha->Liberec  0.175e-3 %  NIX.cz->Praha  2.256%  Praha->NIX.cz  1.449%  Pardubice->Praha  0.506%  Praha->Pardubice  2.085%  Poděbrady->Praha  1.197%  Praha->Poděbrady  12.585%  Praha->Public Internet  5.999%  Public Internet->Praha  5.172%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.238%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.510%  Most->Ústí nad
Labem  7.840e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.155%  Praha->Ústí nad
Labem  3.500%  Ústí nad
Labem->Praha  1.003%  Brno->Zlín  0.994%  Zlín->Brno  1.124% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/07/12 15:44:40 - 2020/07/12 15:54:40 CEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/07/12 15:44:40 - 2020/07/12 15:54:40 .


Link Utilization Capacity Bit rate Packet rate
ACONET → Brno  2.5948970299342 % 2.595 %   20 bps 20.000 Gbps   518.97940598684 bps 518.979 Mbps   65.5388597964496 pps 65.539 Kpps 
Brno → ACONET  11.882311655439 % 11.882 %   20 bps 20.000 Gbps   2.3764623310878 bps 2.376 Gbps   139.491984123779 pps 139.492 Kpps 
Lednice → Brno  21.4563232368564 % 21.456 %   1000 bps 1000.000 Mbps   214.563232368564 bps 214.563 Mbps   22.7030124777391 pps 22.703 Kpps 
Brno → Lednice  9.96945753549285 % 9.969 %   1000 bps 1000.000 Mbps   99.6945753549285 bps 99.695 Mbps   8.72151389934928 pps 8.722 Kpps 
Brno → SANET  3.31119581120755 % 3.311 %   20 bps 20.000 Gbps   662.239162241509 bps 662.239 Mbps   82.797918918509 pps 82.798 Kpps 
SANET → Brno  1.68364605411224 % 1.684 %   20 bps 20.000 Gbps   336.729210822449 bps 336.729 Mbps   56.4237786582357 pps 56.424 Kpps 
Vyškov → Brno  0.513599866455688 % 0.514 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.13599866455688 bps 5.136 Mbps   862.427421184542 pps 862.427 pps 
Brno → Vyškov  1.82555750532563 % 1.826 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.2555750532563 bps 18.256 Mbps   1.85288285194434 pps 1.853 Kpps 
Jihlava → Brno  5.97852420740816 % 5.979 %   100 bps 100.000 Gbps   5.97852420740816 bps 5.979 Gbps   538.073029313346 pps 538.073 Kpps 
Brno → Jihlava  6.96697466441214 % 6.967 %   100 bps 100.000 Gbps   6.96697466441214 bps 6.967 Gbps   603.141925424235 pps 603.142 Kpps 
Jihlava → České Budějovice  1.50969449266431 % 1.510 %   10 bps 10.000 Gbps   150.969449266431 bps 150.969 Mbps   13.7676013795068 pps 13.768 Kpps 
České Budějovice → Jihlava  0.177531305109668 % 0.178 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.7531305109668 bps 17.753 Kbps   25.0984611439678 pps 25.098 pps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  1.70629091352579 % 1.706 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.0629091352579 bps 17.063 Mbps   1.73572411609691 pps 1.736 Kpps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.250963044612387 % 0.251 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.50963044612387 bps 2.510 Mbps   394.954325606244 pps 394.954 pps 
Telč → Jihlava  0.260209369277865 % 0.260 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.60209369277865 bps 2.602 Mbps   1.06721215877625 pps 1.067 Kpps 
Jihlava → Telč  2.44080023767346 % 2.441 %   1000 bps 1000.000 Mbps   24.4080023767346 bps 24.408 Mbps   3.63014268007513 pps 3.630 Kpps 
Liberec → Hradec Králové  0.279017943209775 % 0.279 %   20 bps 20.000 Gbps   55.803588641955 bps 55.804 Mbps   23.03522679423 pps 23.035 Kpps 
Hradec Králové → Liberec  2.67654634900389 % 2.677 %   20 bps 20.000 Gbps   535.309269800778 bps 535.309 Mbps   54.4902318389359 pps 54.490 Kpps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.560130008651052 % 0.560 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   56.0130008651052 bps 56.013 Kbps   26.3963204424278 pps 26.396 pps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.17299820648806 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.299820648806 bps 17.300 Kbps   25.2164611205744 pps 25.216 pps 
Děčín → Most  0.263531667554388 % 0.264 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.63531667554388 bps 2.635 Kbps   2.38358282627589 pps 2.384 pps 
Most → Děčín  0.803638861202945 % 0.804 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.03638861202945 bps 8.036 Kbps   8.38087678044779 pps 8.381 pps 
Most → Plzeň  0.63957184804919 % 0.640 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.3957184804919 bps 6.396 Kbps   6.67973919046064 pps 6.680 pps 
Plzeň → Most  0.104997667703836 % 0.105 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.04997667703836 bps 1.050 Kbps   1.15840148932227 pps 1.158 pps 
Olomouc → Brno  0.0466629002671881 % 0.047 %   100 bps 100.000 Gbps   46.6629002671881 bps 46.663 Mbps   12.4990412588811 pps 12.499 Kpps 
Brno → Olomouc  0.140983333053763 % 0.141 %   100 bps 100.000 Gbps   140.983333053763 bps 140.983 Mbps   16.4306194247656 pps 16.431 Kpps 
Hradec Králové → Olomouc  0.406745355749789 % 0.407 %   100 bps 100.000 Gbps   406.745355749789 bps 406.745 Mbps   43.2384069660921 pps 43.238 Kpps 
Olomouc → Hradec Králové  0.120841398736098 % 0.121 %   100 bps 100.000 Gbps   120.841398736098 bps 120.841 Mbps   19.5341786996384 pps 19.534 Kpps 
Ostrava → Olomouc  0.0236197155587957 % 0.024 %   20 bps 20.000 Gbps   4.72394311175914 bps 4.724 Mbps   6.00756383549803 pps 6.008 Kpps 
Olomouc → Ostrava  3.02689651350422 % 3.027 %   20 bps 20.000 Gbps   605.379302700845 bps 605.379 Mbps   51.7735645587396 pps 51.774 Kpps 
Zlín → Olomouc  0.220756115355569 % 0.221 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   22.0756115355569 bps 22.076 Kbps   33.466751474873 pps 33.467 pps 
Olomouc → Zlín  0.661882112339175 % 0.662 %   10 bps 10.000 Gbps   66.1882112339176 bps 66.188 Mbps   7.31647412125156 pps 7.316 Kpps 
Ostrava → Brno  3.57643991749611 % 3.576 %   100 bps 100.000 Gbps   3.57643991749611 bps 3.576 Gbps   373.809939380371 pps 373.810 Kpps 
Brno → Ostrava  2.72323708264401 % 2.723 %   100 bps 100.000 Gbps   2.72323708264401 bps 2.723 Gbps   316.584843839771 pps 316.585 Kpps 
Ostrava → Karviná  2.74237022216251 % 2.742 %   1000 bps 1000.000 Mbps   27.4237022216251 bps 27.424 Mbps   14.8019959336553 pps 14.802 Kpps 
Karviná → Ostrava  2.19792328863453 % 2.198 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.9792328863453 bps 21.979 Mbps   2.65963449111889 pps 2.660 Kpps 
Opava → Ostrava  0.622353392004616 % 0.622 %   10 bps 10.000 Gbps   62.2353392004616 bps 62.235 Mbps   7.11831187046824 pps 7.118 Kpps 
Ostrava → Opava  0.494530521838642 % 0.495 %   10 bps 10.000 Gbps   49.4530521838642 bps 49.453 Mbps   15.1702307642712 pps 15.170 Kpps 
Ostrava → Pionier  1.46289830498675 % 1.463 %   10 bps 10.000 Gbps   146.289830498675 bps 146.290 Mbps   13.1555005679669 pps 13.156 Kpps 
Pionier → Ostrava  0.780481770798095 % 0.780 %   10 bps 10.000 Gbps   78.0481770798095 bps 78.048 Mbps   21.0986537691828 pps 21.099 Kpps 
Hradec Králové → Pardubice  0.046588085804625 % 0.047 %   10 bps 10.000 Gbps   4.6588085804625 bps 4.659 Mbps   838.040451057266 pps 838.040 pps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0829818881432032 % 0.083 %   10 bps 10.000 Gbps   8.29818881432032 bps 8.298 Mbps   1.23530947225304 pps 1.235 Kpps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.161206423534074 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1206423534074 bps 16.121 Kbps   23.7235095693914 pps 23.724 pps 
Plzeň → Cheb  6.34780629947762 % 6.348 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   634.780629947762 bps 634.781 Kbps   664.562428870764 pps 664.562 pps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.162973828260324 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2973828260324 bps 16.297 Kbps   23.6197272834251 pps 23.620 pps 
Praha → Plzeň  0.850326412546337 % 0.850 %   100 bps 100.000 Gbps   850.326412546337 bps 850.326 Mbps   124.271319988777 pps 124.271 Kpps 
Cheb → Plzeň  0.0136174932197997 % 0.014 %   10 bps 10.000 Gbps   1.36174932197997 bps 1.362 Mbps   644.241744043892 pps 644.242 pps 
Plzeň → Praha  1.02939518910851 % 1.029 %   100 bps 100.000 Gbps   1.02939518910851 bps 1.029 Gbps   120.982027646274 pps 120.982 Kpps 
Praha → AMS-IX  0.730996854238741 % 0.731 %   20 bps 20.000 Gbps   146.199370847748 bps 146.199 Mbps   19.9935342157261 pps 19.994 Kpps 
AMS-IX → Praha  19.7567579182936 % 19.757 %   20 bps 20.000 Gbps   3.95135158365871 bps 3.951 Gbps   235.672095450619 pps 235.672 Kpps 
Praha → Brno  6.26020681136494 % 6.260 %   100 bps 100.000 Gbps   6.26020681136494 bps 6.260 Gbps   477.260167870505 pps 477.260 Kpps 
Brno → Praha  3.18469596100797 % 3.185 %   100 bps 100.000 Gbps   3.18469596100797 bps 3.185 Gbps   391.151149964455 pps 391.151 Kpps 
Praha → České Budějovice  1.34103307352578 % 1.341 %   20 bps 20.000 Gbps   268.206614705157 bps 268.207 Mbps   52.5124974865551 pps 52.512 Kpps 
České Budějovice → Praha  2.73642959256016 % 2.736 %   20 bps 20.000 Gbps   547.285918512031 bps 547.286 Mbps   67.5291265090154 pps 67.529 Kpps 
GÉANT2 → Praha  3.62547596132482 % 3.625 %   100 bps 100.000 Gbps   3.62547596132482 bps 3.625 Gbps   353.300499772238 pps 353.300 Kpps 
Praha → GÉANT2  4.91833858703133 % 4.918 %   100 bps 100.000 Gbps   4.91833858703133 bps 4.918 Gbps   601.344647315916 pps 601.345 Kpps 
Praha → Hradec Králové  2.40722386887339 % 2.407 %   100 bps 100.000 Gbps   2.40722386887339 bps 2.407 Gbps   243.899553573731 pps 243.900 Kpps 
Hradec Králové → Praha  0.738435038330617 % 0.738 %   100 bps 100.000 Gbps   738.435038330617 bps 738.435 Mbps   144.916672762253 pps 144.917 Kpps 
Praha → Liberec  0.175168130067072 % 0.175 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.5168130067072 bps 17.517 Kbps   24.446503673596 pps 24.447 pps 
Liberec → Praha  0.160733193048684 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0733193048684 bps 16.073 Kbps   22.9276467677917 pps 22.928 pps 
NIX.cz → Praha  2.25605936146106 % 2.256 %   200 bps 200.000 Gbps   4.51211872292212 bps 4.512 Gbps   328.875345534888 pps 328.875 Kpps 
Praha → NIX.cz  1.44944842397402 % 1.449 %   200 bps 200.000 Gbps   2.89889684794804 bps 2.899 Gbps   320.781149191574 pps 320.781 Kpps 
Pardubice → Praha  0.505576975780204 % 0.506 %   10 bps 10.000 Gbps   50.5576975780204 bps 50.558 Mbps   10.7910482642128 pps 10.791 Kpps 
Praha → Pardubice  2.08455453763947 % 2.085 %   10 bps 10.000 Gbps   208.455453763947 bps 208.455 Mbps   22.5380632000121 pps 22.538 Kpps 
Poděbrady → Praha  1.19671176324613 % 1.197 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.9671176324613 bps 11.967 Mbps   5.83052939013568 pps 5.831 Kpps 
Praha → Poděbrady  12.5850964042147 % 12.585 %   1000 bps 1000.000 Mbps   125.850964042147 bps 125.851 Mbps   12.3298687688249 pps 12.330 Kpps 
Public Internet → Praha  5.17181991294952 % 5.172 %   20 bps 20.000 Gbps   1.0343639825899 bps 1.034 Gbps   216.949976931267 pps 216.950 Kpps 
Praha → Public Internet  5.99880872057008 % 5.999 %   20 bps 20.000 Gbps   1.19976174411402 bps 1.200 Gbps   161.491263088778 pps 161.491 Kpps 
Zlín → Brno  1.12411459930017 % 1.124 %   10 bps 10.000 Gbps   112.411459930017 bps 112.411 Mbps   15.9741104038588 pps 15.974 Kpps 
Brno → Zlín  0.993659147880023 % 0.994 %   10 bps 10.000 Gbps   99.3659147880023 bps 99.366 Mbps   12.7693951607179 pps 12.769 Kpps 
Praha → Ústí nad Labem  3.49973279060115 % 3.500 %   10 bps 10.000 Gbps   349.973279060115 bps 349.973 Mbps   34.6254746805171 pps 34.625 Kpps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.509880956771198 % 0.510 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.09880956771198 bps 5.099 Mbps   721.585664382117 pps 721.586 pps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.237992572422942 % 0.238 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.37992572422942 bps 2.380 Mbps   482.720200329508 pps 482.720 pps 
Ústí nad Labem → Most  0.154608988542617 % 0.155 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.54608988542617 bps 1.546 Mbps   140.006534749972 pps 140.007 pps 
Ústí nad Labem → Praha  1.00300869513279 % 1.003 %   10 bps 10.000 Gbps   100.300869513279 bps 100.301 Mbps   22.8813386473408 pps 22.881 Kpps 
Most → Ústí nad Labem  7.84049715582618 % 7.840 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   78.4049715582618 bps 78.405 Kbps   76.7923884548361 pps 76.792 pps 
Plzeň → České Budějovice  0.204776826081136 % 0.205 %   20 bps 20.000 Gbps   40.9553652162272 bps 40.955 Mbps   4.94798574513803 pps 4.948 Kpps 
Brno → České Budějovice  0.165317883409917 % 0.165 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.5317883409917 bps 16.532 Kbps   23.9958418991796 pps 23.996 pps 
Tábor → České Budějovice  0.0943715561782022 % 0.094 %   1000 bps 1000.000 Mbps   943.715561782022 bps 943.716 Kbps   112.087357079128 pps 112.087 pps 
České Budějovice → Plzeň  0.091967601382877 % 0.092 %   20 bps 20.000 Gbps   18.3935202765754 bps 18.394 Mbps   5.58045705359261 pps 5.580 Kpps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.28345768571379 % 1.283 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.8345768571379 bps 12.835 Kbps   9.51604916793866 pps 9.516 pps 
České Budějovice → Brno  0.150581484844054 % 0.151 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.0581484844054 bps 15.058 Kbps   22.5678082225934 pps 22.568 pps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  2.55058974121298 % 2.551 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   25.5058974121298 bps 25.506 Kbps   10.5957653453403 pps 10.596 pps 
České Budějovice → Tábor  0.106652944787701 % 0.107 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.06652944787701 bps 1.067 Mbps   152.028843167815 pps 152.029 pps 
Summary  empty NA   2.604 bps 2.604 Tbps   64.7597025425488 bps 64.760 Gbps   6.55348423280738 pps 6.553 Mpps 

History

Daily, weekly and monthly averages:
          Day 7/5, 7/6, 7/7, 7/8, 7/9, 7/10, 7/11
          Week 5/18, 5/25, 6/1, 6/8, 6/15, 6/22, 6/29
          Month 1, 2, 3, 4, 5, 6

Denní, týdenní a měsíční průměry:
          Den 7/5, 7/6, 7/7, 7/8, 7/9, 7/10, 7/11
          Týden 5/18, 5/25, 6/1, 6/8, 6/15, 6/22, 6/29
          Měsíc 1, 2, 3, 4, 5, 6


Page built by G3 system reporter at Sun Jul 12 15:54:41 2020