CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2017 , CESNET a.l.e.

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

Average load for period: 2017/09/22 06:03:51 - 2017/09/22 06:13:51 FST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2017/09/22 06:03:51 - 2017/09/22 06:13:51

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization
ACONET->Brno  1.167%  Brno->ACONET  0.842%  Brno->Lednice  2.237%  Lednice->Brno  0.159%  Brno->SANET  5.923%  SANET->Brno  1.759%  Brno->Vyškov  2.121%  Vyškov->Brno  0.171%  Brno->České Budějovice  0.161e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.237%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.100%  České Budějovice->Plzeň  0.030%  Plzeň->České Budějovice  2.221e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.217%  Tábor->České Budějovice  0.031%  Brno->Jihlava  9.865%  Jihlava->Brno  0.455%  České Budějovice->Jihlava  0.445e-3 %  Jihlava->České Budějovice  1.444e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  5.315e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  8.111e-3 %  Jihlava->Telč  0.202%  Telč->Jihlava  0.076%  Hradec Králové->Liberec  0.685%  Liberec->Hradec Králové  0.123%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.218e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.181e-3 %  Cheb->Most  0.145e-3 %  Most->Cheb  0.163e-3 %  Děčín->Most  0.383e-3 %  Most->Děčín  0.377e-3 %  Most->Plzeň  0.163e-3 %  Plzeň->Most  0.145e-3 %  Brno->Olomouc  0.120%  Olomouc->Brno  0.071%  Hradec Králové->Olomouc  0.169%  Olomouc->Hradec Králové  0.262%  Olomouc->Ostrava  3.049e-3 %  Ostrava->Olomouc  0.612e-3 %  Olomouc->Zlín  0.316%  Zlín->Olomouc  0.201e-3 %  Brno->Ostrava  0.242%  Ostrava->Brno  0.144%  Karviná->Ostrava  1.152%  Ostrava->Karviná  3.028%  Opava->Ostrava  1.036%  Ostrava->Opava  0.808%  Ostrava->Pionier  0.405%  Pionier->Ostrava  0.738%  Hradec Králové->Pardubice  5.053e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.122%  Cheb->Plzeň  0.020%  Plzeň->Cheb  6.690e-3 %  Plzeň->Praha  5.955%  Praha->Plzeň  6.381%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.202e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.242e-3 %  AMS-IX->Praha  8.357%  Praha->AMS-IX  0.202%  Brno->Praha  2.752%  Praha->Brno  3.307%  České Budějovice->Praha  1.370%  Praha->České Budějovice  0.864%  GÉANT2->Praha  1.610%  Praha->GÉANT2  2.528%  Hradec Králové->Praha  0.940%  Praha->Hradec Králové  1.353%  Liberec->Praha  0.159e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  NIX.cz->Praha  5.625%  Praha->NIX.cz  2.854%  Pardubice->Praha  0.200%  Praha->Pardubice  0.739%  Poděbrady->Praha  1.314%  Praha->Poděbrady  2.088%  Praha->Public Internet  3.505%  Public Internet->Praha  4.105%  Děčín->Ústí nad
Labem  4.200%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.463%  Most->Ústí nad
Labem  0.964e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.495e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  1.213%  Ústí nad
Labem->Praha  0.582%  Brno->Zlín  0.219%  Zlín->Brno  0.152% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2017/09/22 06:03:51 - 2017/09/22 06:13:51 FST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2017/09/22 06:03:51 - 2017/09/22 06:13:51 .


Link Utilization Capacity Bit rate Packet rate
Brno → ACONET  0.842378795437923 % 0.842 %   20 bps 20.000 Gbps   168.475759087585 bps 168.476 Mbps   14.1630723489915 pps 14.163 Kpps 
ACONET → Brno  1.16679323293613 % 1.167 %   20 bps 20.000 Gbps   233.358646587225 bps 233.359 Mbps   23.4132230395971 pps 23.413 Kpps 
Brno → Lednice  2.23679798615994 % 2.237 %   1000 bps 1000.000 Mbps   22.3679798615994 bps 22.368 Mbps   2.09153955877408 pps 2.092 Kpps 
Lednice → Brno  0.159092887383707 % 0.159 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.59092887383707 bps 1.591 Mbps   1.21960639573588 pps 1.220 Kpps 
SANET → Brno  1.75863544454677 % 1.759 %   20 bps 20.000 Gbps   351.727088909353 bps 351.727 Mbps   45.329687920223 pps 45.330 Kpps 
Brno → SANET  5.92296381164035 % 5.923 %   20 bps 20.000 Gbps   1.18459276232807 bps 1.185 Gbps   117.249440997264 pps 117.249 Kpps 
Brno → Vyškov  2.12099164262803 % 2.121 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.2099164262803 bps 21.210 Mbps   1.96074232057274 pps 1.961 Kpps 
Vyškov → Brno  0.171077665399659 % 0.171 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.71077665399659 bps 1.711 Mbps   1.23793690734771 pps 1.238 Kpps 
Brno → Jihlava  9.86511194317164 % 9.865 %   10 bps 10.000 Gbps   986.511194317164 bps 986.511 Mbps   69.7651057987686 pps 69.765 Kpps 
Jihlava → Brno  0.454914476698346 % 0.455 %   10 bps 10.000 Gbps   45.4914476698346 bps 45.491 Mbps   6.56984605217972 pps 6.570 Kpps 
České Budějovice → Jihlava  0.444879553715763 % 0.445 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   44.4879553715763 bps 44.488 Kbps   23.2758670864618 pps 23.276 pps 
Jihlava → České Budějovice  1.44446940768518 % 1.444 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   144.446940768518 bps 144.447 Kbps   22.7592774139876 pps 22.759 pps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  5.3145040642745 % 5.315 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   53.145040642745 bps 53.145 Kbps   14.3093291917505 pps 14.309 pps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  8.11114296553622 % 8.111 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   81.1114296553622 bps 81.111 Kbps   24.7910217367575 pps 24.791 pps 
Jihlava → Telč  0.201990787207835 % 0.202 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.01990787207835 bps 2.020 Mbps   455.023198187276 pps 455.023 pps 
Telč → Jihlava  0.0756159334376622 % 0.076 %   1000 bps 1000.000 Mbps   756.159334376622 bps 756.159 Kbps   230.37814100745 pps 230.378 pps 
Hradec Králové → Liberec  0.684741142272632 % 0.685 %   20 bps 20.000 Gbps   136.948228454526 bps 136.948 Mbps   14.9737482934098 pps 14.974 Kpps 
Liberec → Hradec Králové  0.122921658886632 % 0.123 %   20 bps 20.000 Gbps   24.5843317773265 bps 24.584 Mbps   6.83701929711946 pps 6.837 Kpps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.218311009572047 % 0.218 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.8311009572047 bps 21.831 Kbps   25.2660542310275 pps 25.266 pps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.181010896290263 % 0.181 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.1010896290263 bps 18.101 Kbps   24.3470364972372 pps 24.347 pps 
Cheb → Most  0.145237404117024 % 0.145 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.5237404117024 bps 14.524 Kbps   22.8151390592774 pps 22.815 pps 
Most → Cheb  0.162876817158296 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2876817158296 bps 16.288 Kbps   25.34167413099 pps 25.342 pps 
Most → Děčín  0.377289694351496 % 0.377 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.77289694351496 bps 3.773 Kbps   3.8464874728641 pps 3.846 pps 
Děčín → Most  0.383380210351532 % 0.383 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.83380210351533 bps 3.834 Kbps   4.70221429687843 pps 4.702 pps 
Most → Plzeň  0.162876817158296 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2876817158296 bps 16.288 Kbps   25.34167413099 pps 25.342 pps 
Plzeň → Most  0.145237404117024 % 0.145 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.5237404117024 bps 14.524 Kbps   22.8151390592774 pps 22.815 pps 
Brno → Olomouc  0.119965476937633 % 0.120 %   100 bps 100.000 Gbps   119.965476937633 bps 119.965 Mbps   13.8068040105673 pps 13.807 Kpps 
Olomouc → Brno  0.070646376562973 % 0.071 %   100 bps 100.000 Gbps   70.646376562973 bps 70.646 Mbps   23.5656916958901 pps 23.566 Kpps 
Olomouc → Hradec Králové  0.261693285067819 % 0.262 %   100 bps 100.000 Gbps   261.693285067819 bps 261.693 Mbps   30.4527642022008 pps 30.453 Kpps 
Hradec Králové → Olomouc  0.169439337314923 % 0.169 %   100 bps 100.000 Gbps   169.439337314923 bps 169.439 Mbps   22.9038886577728 pps 22.904 Kpps 
Olomouc → Ostrava  3.04851181338359 % 3.049 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   609.702362676718 bps 609.702 Kbps   133.821565554199 pps 133.822 pps 
Ostrava → Olomouc  0.612472544856482 % 0.612 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   122.494508971296 bps 122.495 Kbps   109.947687503472 pps 109.948 pps 
Zlín → Olomouc  0.200972107962604 % 0.201 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.0972107962604 bps 20.097 Kbps   30.8851012542906 pps 30.885 pps 
Olomouc → Zlín  0.316127890272794 % 0.316 %   10 bps 10.000 Gbps   31.6127890272794 bps 31.613 Mbps   4.4411635029082 pps 4.441 Kpps 
Brno → Ostrava  0.241648177849561 % 0.242 %   100 bps 100.000 Gbps   241.648177849561 bps 241.648 Mbps   29.2514882081537 pps 29.251 Kpps 
Ostrava → Brno  0.143745359428836 % 0.144 %   100 bps 100.000 Gbps   143.745359428836 bps 143.745 Mbps   23.4938937347849 pps 23.494 Kpps 
Ostrava → Karviná  3.02789318987516 % 3.028 %   1000 bps 1000.000 Mbps   30.2789318987516 bps 30.279 Mbps   3.05148612259313 pps 3.051 Kpps 
Karviná → Ostrava  1.15203485149589 % 1.152 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.5203485149589 bps 11.520 Mbps   1.57254610556245 pps 1.573 Kpps 
Opava → Ostrava  1.03565733331032 % 1.036 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.3565733331032 bps 10.357 Mbps   1.51448982265532 pps 1.514 Kpps 
Ostrava → Opava  0.808194400954933 % 0.808 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.08194400954933 bps 8.082 Mbps   1.39445808737737 pps 1.394 Kpps 
Ostrava → Pionier  0.405126542707704 % 0.405 %   10 bps 10.000 Gbps   40.5126542707704 bps 40.513 Mbps   6.09839510929416 pps 6.098 Kpps 
Pionier → Ostrava  0.738494749417495 % 0.738 %   10 bps 10.000 Gbps   73.8494749417495 bps 73.849 Mbps   11.3527763065972 pps 11.353 Kpps 
Pardubice → Hradec Králové  0.122335808979155 % 0.122 %   10 bps 10.000 Gbps   12.2335808979155 bps 12.234 Mbps   1.46880526228036 pps 1.469 Kpps 
Hradec Králové → Pardubice  5.05263851796532 % 5.053 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   505.263851796532 bps 505.264 Kbps   137.650282887039 pps 137.650 pps 
Plzeň → Cheb  6.68956069266782 % 6.690 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   668.956069266782 bps 668.956 Kbps   303.44623783418 pps 303.446 pps 
Plzeň → Praha  5.95477877527372 % 5.955 %   20 bps 20.000 Gbps   1.19095575505474 bps 1.191 Gbps   128.316226893699 pps 128.316 Kpps 
Cheb → Plzeň  0.0203902674161917 % 0.020 %   10 bps 10.000 Gbps   2.03902674161917 bps 2.039 Mbps   378.105243600476 pps 378.105 pps 
Praha → Plzeň  6.38074187742781 % 6.381 %   20 bps 20.000 Gbps   1.27614837548556 bps 1.276 Gbps   125.192542962467 pps 125.193 Kpps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.201547119988558 % 0.202 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.1547119988558 bps 20.155 Kbps   25.7785955518306 pps 25.779 pps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.242018451546949 % 0.242 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   24.2018451546949 bps 24.202 Kbps   25.8461898637372 pps 25.846 pps 
Praha → AMS-IX  0.202154750573678 % 0.202 %   10 bps 10.000 Gbps   20.2154750573678 bps 20.215 Mbps   2.64368600705681 pps 2.644 Kpps 
AMS-IX → Praha  8.35666557671946 % 8.357 %   10 bps 10.000 Gbps   835.666557671945 bps 835.667 Mbps   102.360669360858 pps 102.361 Kpps 
Praha → Brno  3.30661133661126 % 3.307 %   100 bps 100.000 Gbps   3.30661133661126 bps 3.307 Gbps   229.215694492364 pps 229.216 Kpps 
Brno → Praha  2.75213799430481 % 2.752 %   100 bps 100.000 Gbps   2.75213799430481 bps 2.752 Gbps   248.602724493512 pps 248.603 Kpps 
Praha → České Budějovice  0.863929555588925 % 0.864 %   20 bps 20.000 Gbps   172.785911117785 bps 172.786 Mbps   21.0431444723852 pps 21.043 Kpps 
České Budějovice → Praha  1.37013253926563 % 1.370 %   20 bps 20.000 Gbps   274.026507853127 bps 274.027 Mbps   30.3123921431837 pps 30.312 Kpps 
GÉANT2 → Praha  1.61037801868576 % 1.610 %   100 bps 100.000 Gbps   1.61037801868576 bps 1.610 Gbps   203.265972191808 pps 203.266 Kpps 
Praha → GÉANT2  2.5275445771831 % 2.528 %   100 bps 100.000 Gbps   2.5275445771831 bps 2.528 Gbps   307.451734180718 pps 307.452 Kpps 
Praha → Hradec Králové  1.35322592295476 % 1.353 %   100 bps 100.000 Gbps   1.35322592295476 bps 1.353 Gbps   153.324873002379 pps 153.325 Kpps 
Hradec Králové → Praha  0.940046216864877 % 0.940 %   100 bps 100.000 Gbps   940.046216864877 bps 940.046 Mbps   104.133104366602 pps 104.133 Kpps 
Liberec → Praha  0.159480496823822 % 0.159 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.9480496823822 bps 15.948 Kbps   22.7958744118115 pps 22.796 pps 
Praha → Liberec  0.172165421690892 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2165421690892 bps 17.217 Kbps   24.3525140586216 pps 24.353 pps 
Praha → NIX.cz  2.8543514200814 % 2.854 %   40 bps 40.000 Gbps   1.14174056803256 bps 1.142 Gbps   112.248382390592 pps 112.248 Kpps 
NIX.cz → Praha  5.62548430872686 % 5.625 %   40 bps 40.000 Gbps   2.25019372349074 bps 2.250 Gbps   191.550553161301 pps 191.551 Kpps 
Pardubice → Praha  0.19952842565302 % 0.200 %   10 bps 10.000 Gbps   19.952842565302 bps 19.953 Mbps   4.79327246259836 pps 4.793 Kpps 
Praha → Pardubice  0.738817891660802 % 0.739 %   10 bps 10.000 Gbps   73.8817891660802 bps 73.882 Mbps   8.33520002634915 pps 8.335 Kpps 
Poděbrady → Praha  1.31421715166778 % 1.314 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.1421715166778 bps 13.142 Mbps   1.73791190568761 pps 1.738 Kpps 
Praha → Poděbrady  2.08824512787189 % 2.088 %   1000 bps 1000.000 Mbps   20.8824512787189 bps 20.882 Mbps   2.19493905610562 pps 2.195 Kpps 
Public Internet → Praha  4.10547919717843 % 4.105 %   10 bps 10.000 Gbps   410.547919717843 bps 410.548 Mbps   81.1543544913718 pps 81.154 Kpps 
Praha → Public Internet  3.50547205328337 % 3.505 %   10 bps 10.000 Gbps   350.547205328337 bps 350.547 Mbps   58.0647757590835 pps 58.065 Kpps 
Brno → Zlín  0.218806059120675 % 0.219 %   10 bps 10.000 Gbps   21.8806059120675 bps 21.881 Mbps   3.18961279377558 pps 3.190 Kpps 
Zlín → Brno  0.151585283964329 % 0.152 %   10 bps 10.000 Gbps   15.1585283964329 bps 15.159 Mbps   3.94901483245948 pps 3.949 Kpps 
Děčín → Ústí nad Labem  4.20022156191805 % 4.200 %   1000 bps 1000.000 Mbps   42.0022156191804 bps 42.002 Mbps   3.67092626827452 pps 3.671 Kpps 
Ústí nad Labem → Most  0.494773625400656 % 0.495 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   49.4773625400656 bps 49.477 Kbps   52.5120953626545 pps 52.512 pps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.46318877333003 % 0.463 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.6318877333003 bps 4.632 Mbps   818.775695742592 pps 818.776 pps 
Ústí nad Labem → Praha  0.58151265907117 % 0.582 %   10 bps 10.000 Gbps   58.151265907117 bps 58.151 Mbps   11.970390517814 pps 11.970 Kpps 
Praha → Ústí nad Labem  1.21327075180949 % 1.213 %   10 bps 10.000 Gbps   121.327075180949 bps 121.327 Mbps   12.578975695098 pps 12.579 Kpps 
Most → Ústí nad Labem  0.964314662137335 % 0.964 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   96.4314662137335 bps 96.431 Kbps   52.3306144304178 pps 52.331 pps 
České Budějovice → Brno  0.149813204519395 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9813204519395 bps 14.981 Kbps   22.4494748489884 pps 22.449 pps 
České Budějovice → Tábor  0.21666552987009 % 0.217 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.1666552987009 bps 2.167 Mbps   273.238447873995 pps 273.238 pps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.23716611680301 % 1.237 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.3716611680301 bps 12.372 Mbps   1.30431888455938 pps 1.304 Kpps 
Tábor → České Budějovice  0.0313473848087323 % 0.031 %   1000 bps 1000.000 Mbps   313.473848087323 bps 313.474 Kbps   225.700785843146 pps 225.701 pps 
České Budějovice → Plzeň  0.0298697349711607 % 0.030 %   10 bps 10.000 Gbps   2.98697349711607 bps 2.987 Mbps   339.206594079594 pps 339.207 pps 
Plzeň → České Budějovice  2.22107860878441 % 2.221 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   222.107860878441 bps 222.108 Kbps   107.706124659258 pps 107.706 pps 
Brno → České Budějovice  0.161280818487219 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1280818487219 bps 16.128 Kbps   23.8683388038836 pps 23.868 pps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.099882973838796 % 0.100 %   1000 bps 1000.000 Mbps   998.82973838796 bps 998.830 Kbps   705.518472497521 pps 705.518 pps 
Summary  empty NA   1.922 bps 1.922 Tbps   25.2344244715362 bps 25.234 Gbps   2.63652396076089 pps 2.637 Mpps 

History

Daily, weekly and monthly averages:
          Day 9/15, 9/16, 9/17, 9/18, 9/19, 9/20, 9/21
          Week 7/31, 8/7, 8/14, 8/21, 8/28, 9/4, 9/11
          Month 3, 4, 5, 6, 7, 8

Denní, týdenní a měsíční průměry:
          Den 9/15, 9/16, 9/17, 9/18, 9/19, 9/20, 9/21
          Týden 7/31, 8/7, 8/14, 8/21, 8/28, 9/4, 9/11
          Měsíc 3, 4, 5, 6, 7, 8


Page built by G3 system reporter at Fri Sep 22 06:13:51 2017