CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2018 , CESNET a.l.e.

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

Average load for period: 2018/11/16 13:27:08 - 2018/11/16 13:37:08 SET (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2018/11/16 13:27:08 - 2018/11/16 13:37:08

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization
ACONET->Brno  9.786%  Brno->ACONET  21.666%  Brno->Lednice  7.665%  Lednice->Brno  6.931%  Brno->SANET  12.924%  SANET->Brno  6.908%  Brno->Vyškov  11.946%  Vyškov->Brno  1.691%  Brno->České Budějovice  0.165e-3 %  České Budějovice->Brno  0.153e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  6.026%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.294%  České Budějovice->Plzeň  0.011%  Plzeň->České Budějovice  6.946e-3 %  České Budějovice->Tábor  1.430%  Tábor->České Budějovice  2.210%  Brno->Jihlava  9.170%  Jihlava->Brno  1.794%  České Budějovice->Jihlava  1.277e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.267e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.010%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.022%  Jihlava->Telč  2.103%  Telč->Jihlava  0.090%  Hradec Králové->Liberec  4.188%  Liberec->Hradec Králové  0.526%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.157e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.172e-3 %  Cheb->Most  0.149e-3 %  Most->Cheb  0.167e-3 %  Děčín->Most  0.392e-3 %  Most->Děčín  0.386e-3 %  Most->Plzeň  0.167e-3 %  Plzeň->Most  0.149e-3 %  Brno->Olomouc  0.989%  Olomouc->Brno  0.418%  Hradec Králové->Olomouc  1.398%  Olomouc->Hradec Králové  0.366%  Olomouc->Ostrava  0.403%  Ostrava->Olomouc  0.425%  Olomouc->Zlín  1.712%  Zlín->Olomouc  3.856e-3 %  Brno->Ostrava  3.268%  Ostrava->Brno  1.025%  Karviná->Ostrava  0.665%  Ostrava->Karviná  6.330%  Opava->Ostrava  1.848%  Ostrava->Opava  6.498%  Ostrava->Pionier  6.185%  Pionier->Ostrava  0.722%  Hradec Králové->Pardubice  0.060%  Pardubice->Hradec Králové  0.021%  Cheb->Plzeň  0.045%  Plzeň->Cheb  0.311%  Plzeň->Praha  8.538%  Praha->Plzeň  17.524%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.242e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  1.258e-3 %  AMS-IX->Praha  21.148%  Praha->AMS-IX  1.020%  Brno->Praha  6.266%  Praha->Brno  18.852%  České Budějovice->Praha  3.343%  Praha->České Budějovice  9.075%  GÉANT2->Praha  8.811%  Praha->GÉANT2  6.648%  Hradec Králové->Praha  2.465%  Praha->Hradec Králové  6.046%  Liberec->Praha  0.169e-3 %  Praha->Liberec  0.183e-3 %  NIX.cz->Praha  11.112%  Praha->NIX.cz  3.652%  Pardubice->Praha  0.987%  Praha->Pardubice  6.454%  Poděbrady->Praha  0.636%  Praha->Poděbrady  10.347%  Praha->Public Internet  5.627%  Public Internet->Praha  23.300%  Děčín->Ústí nad
Labem  12.753%  Ústí nad
Labem->Děčín  11.015%  Most->Ústí nad
Labem  1.494e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.013%  Praha->Ústí nad
Labem  8.439%  Ústí nad
Labem->Praha  3.242%  Brno->Zlín  3.372%  Zlín->Brno  1.334% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2018/11/16 13:27:08 - 2018/11/16 13:37:08 SET (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2018/11/16 13:27:08 - 2018/11/16 13:37:08 .


Link Utilization Capacity Bit rate Packet rate
ACONET → Brno  9.78610142293845 % 9.786 %   20 bps 20.000 Gbps   1.95722028458769 bps 1.957 Gbps   216.117161431928 pps 216.117 Kpps 
Brno → ACONET  21.6663888890576 % 21.666 %   20 bps 20.000 Gbps   4.33327777781152 bps 4.333 Gbps   282.553408811323 pps 282.553 Kpps 
Lednice → Brno  6.93122154740346 % 6.931 %   1000 bps 1000.000 Mbps   69.3122154740346 bps 69.312 Mbps   8.50610806110224 pps 8.506 Kpps 
Brno → Lednice  7.66463372524686 % 7.665 %   1000 bps 1000.000 Mbps   76.6463372524686 bps 76.646 Mbps   9.78297958848803 pps 9.783 Kpps 
SANET → Brno  6.90845365241769 % 6.908 %   20 bps 20.000 Gbps   1.38169073048354 bps 1.382 Gbps   223.904158997726 pps 223.904 Kpps 
Brno → SANET  12.9244915992285 % 12.924 %   20 bps 20.000 Gbps   2.5848983198457 bps 2.585 Gbps   310.401277805151 pps 310.401 Kpps 
Brno → Vyškov  11.9463972060174 % 11.946 %   1000 bps 1000.000 Mbps   119.463972060175 bps 119.464 Mbps   11.2421617860715 pps 11.242 Kpps 
Vyškov → Brno  1.69147881311012 % 1.691 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.9147881311012 bps 16.915 Mbps   5.51922817324794 pps 5.519 Kpps 
Jihlava → Brno  1.79425313993644 % 1.794 %   10 bps 10.000 Gbps   179.425313993644 bps 179.425 Mbps   35.6442987144349 pps 35.644 Kpps 
Brno → Jihlava  9.17043320136712 % 9.170 %   10 bps 10.000 Gbps   917.043320136712 bps 917.043 Mbps   48.5214904454483 pps 48.521 Kpps 
České Budějovice → Jihlava  1.27656015057644 % 1.277 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   127.656015057644 bps 127.656 Kbps   19.4370188277581 pps 19.437 pps 
Jihlava → České Budějovice  0.266567767794305 % 0.267 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   26.6567767794305 bps 26.657 Kbps   19.9223337239804 pps 19.922 pps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0224745719604648 % 0.022 %   1000 bps 1000.000 Mbps   224.745719604648 bps 224.746 Kbps   55.1474928032206 pps 55.147 pps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.0100007422876704 % 0.010 %   1000 bps 1000.000 Mbps   100.007422876704 bps 100.007 Kbps   33.1503152411452 pps 33.150 pps 
Jihlava → Telč  2.10267400504349 % 2.103 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.0267400504349 bps 21.027 Mbps   2.11714280789462 pps 2.117 Kpps 
Telč → Jihlava  0.0903232858576857 % 0.090 %   1000 bps 1000.000 Mbps   903.232858576857 bps 903.233 Kbps   819.314548777883 pps 819.315 pps 
Liberec → Hradec Králové  0.526066339824217 % 0.526 %   20 bps 20.000 Gbps   105.213267964843 bps 105.213 Mbps   38.4653967397271 pps 38.465 Kpps 
Hradec Králové → Liberec  4.18766457624803 % 4.188 %   20 bps 20.000 Gbps   837.532915249607 bps 837.533 Mbps   86.0108926168445 pps 86.011 Kpps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.1721065172854 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.21065172854 bps 17.211 Kbps   23.6008117103578 pps 23.601 pps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.15729573518266 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.729573518266 bps 15.730 Kbps   23.3369210400046 pps 23.337 pps 
Cheb → Most  0.149309394951773 % 0.149 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9309394951773 bps 14.931 Kbps   23.4752225541779 pps 23.475 pps 
Most → Cheb  0.166799097237185 % 0.167 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.6799097237185 bps 16.680 Kbps   26.3067930313143 pps 26.307 pps 
Děčín → Most  0.39197247931924 % 0.392 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.9197247931924 bps 3.920 Kbps   4.77350050602047 pps 4.774 pps 
Most → Děčín  0.385820245714403 % 0.386 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.85820245714403 bps 3.858 Kbps   3.98015528155014 pps 3.980 pps 
Most → Plzeň  0.166799097237185 % 0.167 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.6799097237185 bps 16.680 Kbps   26.3067930313143 pps 26.307 pps 
Plzeň → Most  0.149309394951773 % 0.149 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9309394951773 bps 14.931 Kbps   23.4752225541779 pps 23.475 pps 
Brno → Olomouc  0.989202749739795 % 0.989 %   100 bps 100.000 Gbps   989.202749739795 bps 989.203 Mbps   106.687592932171 pps 106.688 Kpps 
Olomouc → Brno  0.418162933731243 % 0.418 %   100 bps 100.000 Gbps   418.162933731243 bps 418.163 Mbps   76.315542720232 pps 76.316 Kpps 
Olomouc → Hradec Králové  0.365903728823925 % 0.366 %   100 bps 100.000 Gbps   365.903728823925 bps 365.904 Mbps   72.3114084440027 pps 72.311 Kpps 
Hradec Králové → Olomouc  1.39821992608056 % 1.398 %   100 bps 100.000 Gbps   1.39821992608056 bps 1.398 Gbps   146.364380616574 pps 146.364 Kpps 
Olomouc → Ostrava  0.402956465821052 % 0.403 %   20 bps 20.000 Gbps   80.5912931642104 bps 80.591 Mbps   7.32262908573766 pps 7.323 Kpps 
Ostrava → Olomouc  0.424965206069827 % 0.425 %   20 bps 20.000 Gbps   84.9930412139654 bps 84.993 Mbps   12.064504760723 pps 12.065 Kpps 
Olomouc → Zlín  1.71161741653202 % 1.712 %   10 bps 10.000 Gbps   171.161741653202 bps 171.162 Mbps   17.0107266807889 pps 17.011 Kpps 
Zlín → Olomouc  3.85649627417259 % 3.856 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   385.649627417259 bps 385.650 Kbps   62.8473413277406 pps 62.847 pps 
Ostrava → Brno  1.0251843879519 % 1.025 %   100 bps 100.000 Gbps   1.0251843879519 bps 1.025 Gbps   182.666541348105 pps 182.667 Kpps 
Brno → Ostrava  3.2678122497889 % 3.268 %   100 bps 100.000 Gbps   3.2678122497889 bps 3.268 Gbps   321.627042813826 pps 321.627 Kpps 
Karviná → Ostrava  0.66475679556774 % 0.665 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.6475679556774 bps 6.648 Mbps   2.64087283284566 pps 2.641 Kpps 
Ostrava → Karviná  6.33037727039553 % 6.330 %   1000 bps 1000.000 Mbps   63.3037727039553 bps 63.304 Mbps   6.15603418120726 pps 6.156 Kpps 
Ostrava → Opava  6.49755023980045 % 6.498 %   1000 bps 1000.000 Mbps   64.9755023980045 bps 64.976 Mbps   7.09165089998417 pps 7.092 Kpps 
Opava → Ostrava  1.84827145265154 % 1.848 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.4827145265154 bps 18.483 Mbps   4.01499888508445 pps 4.015 Kpps 
Pionier → Ostrava  0.722280988893933 % 0.722 %   10 bps 10.000 Gbps   72.2280988893933 bps 72.228 Mbps   30.2008993838217 pps 30.201 Kpps 
Ostrava → Pionier  6.18450401241992 % 6.185 %   10 bps 10.000 Gbps   618.450401241992 bps 618.450 Mbps   53.7388865799781 pps 53.739 Kpps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0595180738183843 % 0.060 %   10 bps 10.000 Gbps   5.95180738183843 bps 5.952 Mbps   776.59938117779 pps 776.599 pps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0207831832958221 % 0.021 %   10 bps 10.000 Gbps   2.07831832958221 bps 2.078 Mbps   626.320298244332 pps 626.320 pps 
Plzeň → Praha  8.53774157269273 % 8.538 %   20 bps 20.000 Gbps   1.70754831453855 bps 1.708 Gbps   246.883400829061 pps 246.883 Kpps 
Praha → Plzeň  17.5243529534526 % 17.524 %   20 bps 20.000 Gbps   3.50487059069051 bps 3.505 Gbps   346.931943830151 pps 346.932 Kpps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.242498500309477 % 0.242 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   24.2498500309477 bps 24.250 Kbps   28.0157483482299 pps 28.016 pps 
Cheb → Plzeň  0.0452762380716016 % 0.045 %   10 bps 10.000 Gbps   4.52762380716016 bps 4.528 Mbps   1.96483255635803 pps 1.965 Kpps 
Ústí nad Labem → Plzeň  1.2575296279557 % 1.258 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   125.75296279557 bps 125.753 Kbps   35.0643710919398 pps 35.064 pps 
Plzeň → Cheb  0.310801114513681 % 0.311 %   10 bps 10.000 Gbps   31.0801114513681 bps 31.080 Mbps   3.3128430076916 pps 3.313 Kpps 
Praha → AMS-IX  1.01954576776726 % 1.020 %   20 bps 20.000 Gbps   203.909153553453 bps 203.909 Mbps   45.2744465017964 pps 45.274 Kpps 
AMS-IX → Praha  21.1478245666217 % 21.148 %   20 bps 20.000 Gbps   4.22956491332434 bps 4.230 Gbps   464.7834627923 pps 464.783 Kpps 
Praha → Brno  18.8517053822569 % 18.852 %   100 bps 100.000 Gbps   18.8517053822569 bps 18.852 Gbps   1.3255812270688 pps 1.326 Mpps 
Brno → Praha  6.2664583913212 % 6.266 %   100 bps 100.000 Gbps   6.26645839132121 bps 6.266 Gbps   820.388676461789 pps 820.389 Kpps 
Praha → České Budějovice  9.07480379833055 % 9.075 %   20 bps 20.000 Gbps   1.81496075966611 bps 1.815 Gbps   164.600052467691 pps 164.600 Kpps 
České Budějovice → Praha  3.34289503464339 % 3.343 %   20 bps 20.000 Gbps   668.579006928678 bps 668.579 Mbps   92.2381240072996 pps 92.238 Kpps 
GÉANT2 → Praha  8.81129411403639 % 8.811 %   100 bps 100.000 Gbps   8.81129411403639 bps 8.811 Gbps   898.65085765611 pps 898.651 Kpps 
Praha → GÉANT2  6.64776504156149 % 6.648 %   100 bps 100.000 Gbps   6.64776504156149 bps 6.648 Gbps   940.44105709959 pps 940.441 Kpps 
Hradec Králové → Praha  2.46458159125339 % 2.465 %   100 bps 100.000 Gbps   2.46458159125339 bps 2.465 Gbps   435.741109012496 pps 435.741 Kpps 
Praha → Hradec Králové  6.04608489809255 % 6.046 %   100 bps 100.000 Gbps   6.04608489809255 bps 6.046 Gbps   705.746632661488 pps 705.747 Kpps 
Praha → Liberec  0.183085522668503 % 0.183 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.3085522668503 bps 18.309 Kbps   25.6787867640297 pps 25.679 pps 
Liberec → Praha  0.168756675424251 % 0.169 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.8756675424251 bps 16.876 Kbps   24.1406230212699 pps 24.141 pps 
Praha → NIX.cz  3.65181301706712 % 3.652 %   120 bps 120.000 Gbps   4.38217562048055 bps 4.382 Gbps   968.114621187609 pps 968.115 Kpps 
NIX.cz → Praha  11.111826182251 % 11.112 %   120 bps 120.000 Gbps   13.3341914187012 bps 13.334 Gbps   1.04324907788762 pps 1.043 Mpps 
Praha → Pardubice  6.4539538261217 % 6.454 %   10 bps 10.000 Gbps   645.39538261217 bps 645.395 Mbps   65.9736104880675 pps 65.974 Kpps 
Pardubice → Praha  0.986904414555612 % 0.987 %   10 bps 10.000 Gbps   98.6904414555612 bps 98.690 Mbps   30.7328555853819 pps 30.733 Kpps 
Praha → Poděbrady  10.3466657378883 % 10.347 %   1000 bps 1000.000 Mbps   103.466657378883 bps 103.467 Mbps   9.80776036641297 pps 9.808 Kpps 
Poděbrady → Praha  0.635913752664966 % 0.636 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.35913752664966 bps 6.359 Mbps   4.81910696812231 pps 4.819 Kpps 
Praha → Public Internet  5.62744727654996 % 5.627 %   20 bps 20.000 Gbps   1.12548945530999 bps 1.125 Gbps   176.786444961013 pps 176.786 Kpps 
Public Internet → Praha  23.2997695824144 % 23.300 %   20 bps 20.000 Gbps   4.65995391648289 bps 4.660 Gbps   485.025757556792 pps 485.026 Kpps 
Brno → Zlín  3.37162658214302 % 3.372 %   10 bps 10.000 Gbps   337.162658214302 bps 337.163 Mbps   37.3362796679358 pps 37.336 Kpps 
Zlín → Brno  1.33437543046395 % 1.334 %   10 bps 10.000 Gbps   133.437543046395 bps 133.438 Mbps   32.9165823448449 pps 32.917 Kpps 
Ústí nad Labem → Děčín  11.0146377627067 % 11.015 %   1000 bps 1000.000 Mbps   110.146377627067 bps 110.146 Mbps   11.1752674090437 pps 11.175 Kpps 
Ústí nad Labem → Praha  3.24219205374926 % 3.242 %   10 bps 10.000 Gbps   324.219205374926 bps 324.219 Mbps   65.0059255000397 pps 65.006 Kpps 
Ústí nad Labem → Most  0.0126873322430951 % 0.013 %   10 bps 10.000 Gbps   1.26873322430951 bps 1.269 Mbps   152.89395320631 pps 152.894 pps 
Praha → Ústí nad Labem  8.43942782233055 % 8.439 %   10 bps 10.000 Gbps   843.942782233055 bps 843.943 Mbps   86.4725811077676 pps 86.473 Kpps 
Most → Ústí nad Labem  1.49429727519345 % 1.494 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   149.429727519345 bps 149.430 Kbps   78.8800080996339 pps 78.880 pps 
Děčín → Ústí nad Labem  12.7530015062665 % 12.753 %   1000 bps 1000.000 Mbps   127.530015062665 bps 127.530 Mbps   11.7589455649317 pps 11.759 Kpps 
České Budějovice → Brno  0.153359676943604 % 0.153 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.3359676943604 bps 15.336 Kbps   23.0253267511436 pps 23.025 pps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  6.02607759769412 % 6.026 %   1000 bps 1000.000 Mbps   60.2607759769412 bps 60.261 Mbps   5.37515596149323 pps 5.375 Kpps 
České Budějovice → Tábor  1.42993939183299 % 1.430 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.2993939183299 bps 14.299 Mbps   2.0644335474363 pps 2.064 Kpps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.293888533267576 % 0.294 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.93888533267576 bps 2.939 Mbps   2.42696566889944 pps 2.427 Kpps 
Brno → České Budějovice  0.165313664515272 % 0.165 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.5313664515272 bps 16.531 Kbps   24.0719963723393 pps 24.072 pps 
České Budějovice → Plzeň  0.0107218897460224 % 0.011 %   10 bps 10.000 Gbps   1.07218897460224 bps 1.072 Mbps   315.455395149751 pps 315.455 pps 
Tábor → České Budějovice  2.2096908206152 % 2.210 %   1000 bps 1000.000 Mbps   22.096908206152 bps 22.097 Mbps   2.38669502151096 pps 2.387 Kpps 
Plzeň → České Budějovice  6.94620205937719 % 6.946 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   694.620205937719 bps 694.620 Kbps   176.17945957558 pps 176.179 pps 
Summary  empty NA   2.122 bps 2.122 Tbps   108.842976600809 bps 108.843 Gbps   11.8624175507102 pps 11.862 Mpps 

History

Daily, weekly and monthly averages:
          Day 11/9, 11/10, 11/11, 11/12, 11/13, 11/14, 11/15
          Week 9/24, 10/1, 10/8, 10/15, 10/22, 10/29, 11/5
          Month 5, 6, 7, 8, 9, 10

Denní, týdenní a měsíční průměry:
          Den 11/9, 11/10, 11/11, 11/12, 11/13, 11/14, 11/15
          Týden 9/24, 10/1, 10/8, 10/15, 10/22, 10/29, 11/5
          Měsíc 5, 6, 7, 8, 9, 10


Page built by G3 system reporter at Fri Nov 16 13:37:09 2018