CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2019 , CESNET a.l.e.

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

Average load for period: 2019/01/19 08:09:42 - 2019/01/19 08:19:42 CET (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2019/01/19 08:09:42 - 2019/01/19 08:19:42

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization
ACONET->Brno  4.288%  Brno->ACONET  0.463%  Brno->Lednice  2.812%  Lednice->Brno  8.048%  Brno->SANET  2.228%  SANET->Brno  1.060%  Brno->Vyškov  1.042%  Vyškov->Brno  0.488%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.152e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.442%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.130%  České Budějovice->Plzeň  0.112%  Plzeň->České Budějovice  4.818e-3 %  České Budějovice->Tábor  2.195%  Tábor->České Budějovice  0.117%  Brno->Jihlava  3.137%  Jihlava->Brno  0.551%  České Budějovice->Jihlava  0.429e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.197e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  9.488e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.013%  Jihlava->Telč  0.026%  Telč->Jihlava  0.081%  Hradec Králové->Liberec  0.852%  Liberec->Hradec Králové  2.366%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.156e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.155e-3 %  Cheb->Most  0.149e-3 %  Most->Cheb  0.167e-3 %  Děčín->Most  0.387e-3 %  Most->Děčín  0.382e-3 %  Most->Plzeň  0.167e-3 %  Plzeň->Most  0.149e-3 %  Brno->Olomouc  0.184%  Olomouc->Brno  0.023%  Hradec Králové->Olomouc  0.672%  Olomouc->Hradec Králové  0.124%  Olomouc->Ostrava  4.448%  Ostrava->Olomouc  0.196%  Olomouc->Zlín  0.611%  Zlín->Olomouc  0.771e-3 %  Brno->Ostrava  2.147%  Ostrava->Brno  0.435%  Karviná->Ostrava  0.324%  Ostrava->Karviná  2.599%  Opava->Ostrava  1.990%  Ostrava->Opava  3.599%  Ostrava->Pionier  1.350%  Pionier->Ostrava  0.470%  Hradec Králové->Pardubice  0.023%  Pardubice->Hradec Králové  0.042%  Cheb->Plzeň  0.014%  Plzeň->Cheb  0.053%  Plzeň->Praha  8.009%  Praha->Plzeň  8.896%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.201e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.267e-3 %  AMS-IX->Praha  3.820%  Praha->AMS-IX  0.451%  Brno->Praha  4.104%  Praha->Brno  4.832%  České Budějovice->Praha  1.790%  Praha->České Budějovice  3.278%  GÉANT2->Praha  4.772%  Praha->GÉANT2  5.054%  Hradec Králové->Praha  1.466%  Praha->Hradec Králové  1.113%  Liberec->Praha  0.163e-3 %  Praha->Liberec  0.182e-3 %  NIX.cz->Praha  2.568%  Praha->NIX.cz  2.195%  Pardubice->Praha  0.249%  Praha->Pardubice  1.566%  Poděbrady->Praha  1.349%  Praha->Poděbrady  1.962%  Praha->Public Internet  1.624%  Public Internet->Praha  5.300%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.043%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.661%  Most->Ústí nad
Labem  0.882e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.404e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  1.621%  Ústí nad
Labem->Praha  0.481%  Brno->Zlín  0.985%  Zlín->Brno  0.291% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2019/01/19 08:09:42 - 2019/01/19 08:19:42 CET (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2019/01/19 08:09:42 - 2019/01/19 08:19:42 .


Link Utilization Capacity Bit rate Packet rate
ACONET → Brno  4.2883507649912 % 4.288 %   20 bps 20.000 Gbps   857.67015299824 bps 857.670 Mbps   45.7189665428843 pps 45.719 Kpps 
Brno → ACONET  0.463033658240453 % 0.463 %   20 bps 20.000 Gbps   92.6067316480907 bps 92.607 Mbps   7.92290075771944 pps 7.923 Kpps 
Lednice → Brno  8.04799706963382 % 8.048 %   1000 bps 1000.000 Mbps   80.4799706963381 bps 80.480 Mbps   7.74357444025025 pps 7.744 Kpps 
Brno → Lednice  2.81166624387405 % 2.812 %   1000 bps 1000.000 Mbps   28.1166624387405 bps 28.117 Mbps   5.60501361028841 pps 5.605 Kpps 
SANET → Brno  1.06013917962079 % 1.060 %   20 bps 20.000 Gbps   212.027835924158 bps 212.028 Mbps   28.3585330639989 pps 28.359 Kpps 
Brno → SANET  2.2278939842279 % 2.228 %   20 bps 20.000 Gbps   445.57879684558 bps 445.579 Mbps   60.4239731866272 pps 60.424 Kpps 
Vyškov → Brno  0.48829499993736 % 0.488 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.8829499993736 bps 4.883 Mbps   832.404004494988 pps 832.404 pps 
Brno → Vyškov  1.04245079918439 % 1.042 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.4245079918439 bps 10.425 Mbps   1.08851595241837 pps 1.089 Kpps 
Brno → Jihlava  3.13719375543917 % 3.137 %   10 bps 10.000 Gbps   313.719375543917 bps 313.719 Mbps   19.8531013060567 pps 19.853 Kpps 
Jihlava → Brno  0.550783347654942 % 0.551 %   10 bps 10.000 Gbps   55.0783347654942 bps 55.078 Mbps   11.2623570890941 pps 11.262 Kpps 
Jihlava → České Budějovice  0.196658350777637 % 0.197 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.6658350777637 bps 19.666 Kbps   15.1177067210245 pps 15.118 pps 
České Budějovice → Jihlava  0.428663265795458 % 0.429 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   42.8663265795458 bps 42.866 Kbps   15.2371504934444 pps 15.237 pps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  9.48759003671004 % 9.488 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   94.8759003671004 bps 94.876 Kbps   26.3376146613382 pps 26.338 pps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0132250382104964 % 0.013 %   1000 bps 1000.000 Mbps   132.250382104964 bps 132.250 Kbps   36.0322064561726 pps 36.032 pps 
Telč → Jihlava  0.0807962837164191 % 0.081 %   1000 bps 1000.000 Mbps   807.962837164191 bps 807.963 Kbps   152.97606550853 pps 152.976 pps 
Jihlava → Telč  0.0255044522676482 % 0.026 %   1000 bps 1000.000 Mbps   255.044522676482 bps 255.045 Kbps   159.556289251747 pps 159.556 pps 
Hradec Králové → Liberec  0.851571203610413 % 0.852 %   20 bps 20.000 Gbps   170.314240722083 bps 170.314 Mbps   32.7403125790766 pps 32.740 Kpps 
Liberec → Hradec Králové  2.36577168940335 % 2.366 %   20 bps 20.000 Gbps   473.15433788067 bps 473.154 Mbps   45.8003633881474 pps 45.800 Kpps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.154597583088037 % 0.155 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.4597583088037 bps 15.460 Kbps   23.1543534105337 pps 23.154 pps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.15643066225348 % 0.156 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.643066225348 bps 15.643 Kbps   23.2036409749002 pps 23.204 pps 
Most → Cheb  0.167073375317698 % 0.167 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.7073375317698 bps 16.707 Kbps   26.0616051946038 pps 26.062 pps 
Cheb → Most  0.148721428248503 % 0.149 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.8721428248503 bps 14.872 Kbps   23.511372110796 pps 23.511 pps 
Děčín → Most  0.387302376093713 % 0.387 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.87302376093713 bps 3.873 Kbps   4.71438694790736 pps 4.714 pps 
Most → Děčín  0.382394837451842 % 0.382 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.82394837451842 bps 3.824 Kbps   3.89301061263215 pps 3.893 pps 
Plzeň → Most  0.148721428248503 % 0.149 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.8721428248503 bps 14.872 Kbps   23.511372110796 pps 23.511 pps 
Most → Plzeň  0.167073375317698 % 0.167 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.7073375317698 bps 16.707 Kbps   26.0616051946038 pps 26.062 pps 
Olomouc → Brno  0.0233671882250482 % 0.023 %   100 bps 100.000 Gbps   23.3671882250482 bps 23.367 Mbps   4.21775164160839 pps 4.218 Kpps 
Brno → Olomouc  0.184159816069674 % 0.184 %   100 bps 100.000 Gbps   184.159816069674 bps 184.160 Mbps   21.0675086687895 pps 21.068 Kpps 
Olomouc → Hradec Králové  0.12355490089454 % 0.124 %   100 bps 100.000 Gbps   123.55490089454 bps 123.555 Mbps   37.5473452890789 pps 37.547 Kpps 
Hradec Králové → Olomouc  0.672306315103541 % 0.672 %   100 bps 100.000 Gbps   672.306315103541 bps 672.306 Mbps   62.4844764986629 pps 62.484 Kpps 
Ostrava → Olomouc  0.196161078231757 % 0.196 %   20 bps 20.000 Gbps   39.2322156463513 bps 39.232 Mbps   14.8358784883033 pps 14.836 Kpps 
Olomouc → Ostrava  4.44810949145352 % 4.448 %   20 bps 20.000 Gbps   444.810949145352 bps 444.811 Mbps   37.011253935039 pps 37.011 Kpps 
Zlín → Olomouc  0.771052454817555 % 0.771 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   77.1052454817555 bps 77.105 Kbps   32.5404046739901 pps 32.540 pps 
Olomouc → Zlín  0.610897456655372 % 0.611 %   10 bps 10.000 Gbps   61.0897456655372 bps 61.090 Mbps   5.88666468457201 pps 5.887 Kpps 
Ostrava → Brno  0.434771367717602 % 0.435 %   100 bps 100.000 Gbps   434.771367717602 bps 434.771 Mbps   80.8026462204099 pps 80.803 Kpps 
Brno → Ostrava  2.14696026754617 % 2.147 %   100 bps 100.000 Gbps   2.14696026754617 bps 2.147 Gbps   194.373850455876 pps 194.374 Kpps 
Karviná → Ostrava  0.32444853896344 % 0.324 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.2444853896344 bps 3.244 Mbps   871.641465044117 pps 871.641 pps 
Ostrava → Karviná  2.59900035933256 % 2.599 %   1000 bps 1000.000 Mbps   25.9900035933256 bps 25.990 Mbps   2.75314716599304 pps 2.753 Kpps 
Opava → Ostrava  1.99019754171268 % 1.990 %   1000 bps 1000.000 Mbps   19.9019754171268 bps 19.902 Mbps   2.88614184656373 pps 2.886 Kpps 
Ostrava → Opava  3.59921117235312 % 3.599 %   1000 bps 1000.000 Mbps   35.9921117235312 bps 35.992 Mbps   4.20014068857889 pps 4.200 Kpps 
Pionier → Ostrava  0.469661036282309 % 0.470 %   10 bps 10.000 Gbps   46.9661036282309 bps 46.966 Mbps   9.87238528349998 pps 9.872 Kpps 
Ostrava → Pionier  1.35042672763854 % 1.350 %   10 bps 10.000 Gbps   135.042672763854 bps 135.043 Mbps   12.2565264053819 pps 12.257 Kpps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0225845200884482 % 0.023 %   10 bps 10.000 Gbps   2.25845200884482 bps 2.258 Mbps   582.999453384227 pps 582.999 pps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0417037900543482 % 0.042 %   10 bps 10.000 Gbps   4.17037900543482 bps 4.170 Mbps   720.345303939209 pps 720.345 pps 
Plzeň → Cheb  0.0530938661978107 % 0.053 %   10 bps 10.000 Gbps   5.30938661978107 bps 5.309 Mbps   664.876034547754 pps 664.876 pps 
Plzeň → Praha  8.00875383057895 % 8.009 %   20 bps 20.000 Gbps   1.60175076611579 bps 1.602 Gbps   150.510815194845 pps 150.511 Kpps 
Cheb → Plzeň  0.0142544735743726 % 0.014 %   10 bps 10.000 Gbps   1.42544735743726 bps 1.425 Mbps   507.529978314132 pps 507.530 pps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.201074113393604 % 0.201 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.1074113393604 bps 20.107 Kbps   25.9474002234739 pps 25.947 pps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.266624619725264 % 0.267 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   26.6624619725264 bps 26.662 Kbps   26.3095844595444 pps 26.310 pps 
Praha → Plzeň  8.89649754100121 % 8.896 %   20 bps 20.000 Gbps   1.77929950820024 bps 1.779 Gbps   168.714830308481 pps 168.715 Kpps 
AMS-IX → Praha  3.8204330564685 % 3.820 %   20 bps 20.000 Gbps   764.086611293701 bps 764.087 Mbps   54.6798380653619 pps 54.680 Kpps 
Praha → AMS-IX  0.450821946161753 % 0.451 %   20 bps 20.000 Gbps   90.1643892323506 bps 90.164 Mbps   7.82971925260731 pps 7.830 Kpps 
Brno → Praha  4.10410744991986 % 4.104 %   100 bps 100.000 Gbps   4.10410744991986 bps 4.104 Gbps   316.485472886361 pps 316.485 Kpps 
Praha → Brno  4.83208270258848 % 4.832 %   100 bps 100.000 Gbps   4.83208270258848 bps 4.832 Gbps   393.102123352606 pps 393.102 Kpps 
Praha → České Budějovice  3.27820224169114 % 3.278 %   20 bps 20.000 Gbps   655.640448338227 bps 655.640 Mbps   59.4162808042688 pps 59.416 Kpps 
České Budějovice → Praha  1.79007626958565 % 1.790 %   20 bps 20.000 Gbps   358.01525391713 bps 358.015 Mbps   34.9672701544916 pps 34.967 Kpps 
Praha → GÉANT2  5.05448191947889 % 5.054 %   100 bps 100.000 Gbps   5.05448191947889 bps 5.054 Gbps   491.277407237149 pps 491.277 Kpps 
GÉANT2 → Praha  4.77199606335673 % 4.772 %   100 bps 100.000 Gbps   4.77199606335673 bps 4.772 Gbps   349.372510319226 pps 349.373 Kpps 
Praha → Hradec Králové  1.11314258299846 % 1.113 %   100 bps 100.000 Gbps   1.11314258299846 bps 1.113 Gbps   113.608532991562 pps 113.609 Kpps 
Hradec Králové → Praha  1.4659726372925 % 1.466 %   100 bps 100.000 Gbps   1.4659726372925 bps 1.466 Gbps   132.909502554487 pps 132.910 Kpps 
Liberec → Praha  0.16334181677524 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.334181677524 bps 16.334 Kbps   23.5646781602507 pps 23.565 pps 
Praha → Liberec  0.181951569231619 % 0.182 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.1951569231619 bps 18.195 Kbps   24.4119110771225 pps 24.412 pps 
Praha → NIX.cz  2.19524245453228 % 2.195 %   120 bps 120.000 Gbps   2.63429094543874 bps 2.634 Gbps   211.09045313012 pps 211.090 Kpps 
NIX.cz → Praha  2.56770939542393 % 2.568 %   120 bps 120.000 Gbps   3.08125127450871 bps 3.081 Gbps   266.86422996335 pps 266.864 Kpps 
Pardubice → Praha  0.248631633117096 % 0.249 %   10 bps 10.000 Gbps   24.8631633117096 bps 24.863 Mbps   11.7896059994153 pps 11.790 Kpps 
Praha → Pardubice  1.56581767595816 % 1.566 %   10 bps 10.000 Gbps   156.581767595816 bps 156.582 Mbps   23.3006154873745 pps 23.301 Kpps 
Poděbrady → Praha  1.34901939222895 % 1.349 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.4901939222895 bps 13.490 Mbps   1.68855183202051 pps 1.689 Kpps 
Praha → Poděbrady  1.96240027548922 % 1.962 %   1000 bps 1000.000 Mbps   19.6240027548922 bps 19.624 Mbps   2.21177424679311 pps 2.212 Kpps 
Praha → Public Internet  1.62384979238056 % 1.624 %   20 bps 20.000 Gbps   324.769958476112 bps 324.770 Mbps   71.6502780625578 pps 71.650 Kpps 
Public Internet → Praha  5.29969996105382 % 5.300 %   20 bps 20.000 Gbps   1.05993999221077 bps 1.060 Gbps   133.644843655918 pps 133.645 Kpps 
Brno → Zlín  0.984967155194754 % 0.985 %   10 bps 10.000 Gbps   98.4967155194754 bps 98.497 Mbps   10.7805210635253 pps 10.781 Kpps 
Zlín → Brno  0.290973873121124 % 0.291 %   10 bps 10.000 Gbps   29.0973873121124 bps 29.097 Mbps   8.21270247605973 pps 8.213 Kpps 
Ústí nad Labem → Most  0.404422251314686 % 0.404 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   40.4422251314686 bps 40.442 Kbps   42.0024415193023 pps 42.002 pps 
Ústí nad Labem → Praha  0.480580864898183 % 0.481 %   10 bps 10.000 Gbps   48.0580864898183 bps 48.058 Mbps   12.4134261461932 pps 12.413 Kpps 
Most → Ústí nad Labem  0.881933390324494 % 0.882 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   88.1933390324494 bps 88.193 Kbps   44.3103156515129 pps 44.310 pps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.661219980688986 % 0.661 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.61219980688986 bps 6.612 Mbps   655.557616327808 pps 655.558 pps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.0430058193735989 % 0.043 %   1000 bps 1000.000 Mbps   430.058193735989 bps 430.058 Kbps   184.069936247401 pps 184.070 pps 
Praha → Ústí nad Labem  1.62120564948328 % 1.621 %   10 bps 10.000 Gbps   162.120564948328 bps 162.121 Mbps   16.8919066599394 pps 16.892 Kpps 
České Budějovice → Tábor  2.19456505850378 % 2.195 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.9456505850378 bps 21.946 Mbps   2.03261894519313 pps 2.033 Kpps 
Brno → České Budějovice  0.16327163588095 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.327163588095 bps 16.327 Kbps   23.886380576436 pps 23.886 pps 
Plzeň → České Budějovice  4.81801404808129 % 4.818 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   481.801404808129 bps 481.801 Kbps   193.991552229515 pps 193.992 pps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.130277936672992 % 0.130 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.30277936672992 bps 1.303 Mbps   579.610229304232 pps 579.610 pps 
České Budějovice → Plzeň  0.111703780048144 % 0.112 %   10 bps 10.000 Gbps   11.1703780048144 bps 11.170 Mbps   1.09932544434373 pps 1.099 Kpps 
České Budějovice → Brno  0.152227944763754 % 0.152 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.2227944763754 bps 15.223 Kbps   22.7879843819113 pps 22.788 pps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.44220108053033 % 1.442 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.4220108053033 bps 14.422 Mbps   1.48071486636295 pps 1.481 Kpps 
Tábor → České Budějovice  0.11746387292064 % 0.117 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.1746387292064 bps 1.175 Mbps   1.25685974923513 pps 1.257 Kpps 
Summary  empty NA   2.122 bps 2.122 Tbps   41.4572447976342 bps 41.457 Gbps   3.81261421509297 pps 3.813 Mpps 

History

Daily, weekly and monthly averages:
          Day 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18
          Week 11/26, 12/3, 12/10, 12/17, 12/24, 12/31, 1/7
          Month 7, 8, 9, 10, 11, 12

Denní, týdenní a měsíční průměry:
          Den 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18
          Týden 11/26, 12/3, 12/10, 12/17, 12/24, 12/31, 1/7
          Měsíc 7, 8, 9, 10, 11, 12


Page built by G3 system reporter at Sat Jan 19 08:19:42 2019