CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2018 , CESNET a.l.e.

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

Average load for period: 2018/11/13 19:54:22 - 2018/11/13 20:04:22 FWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2018/11/13 19:54:22 - 2018/11/13 20:04:22

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization
ACONET->Brno  4.811%  Brno->ACONET  15.561%  Brno->Lednice  7.393%  Lednice->Brno  9.063%  Brno->SANET  14.316%  SANET->Brno  8.259%  Brno->Vyškov  7.210%  Vyškov->Brno  0.778%  Brno->České Budějovice  0.166e-3 %  České Budějovice->Brno  0.154e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  6.703%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.414%  České Budějovice->Plzeň  9.858e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.011%  České Budějovice->Tábor  3.661%  Tábor->České Budějovice  0.154%  Brno->Jihlava  22.201%  Jihlava->Brno  2.135%  České Budějovice->Jihlava  0.208e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.200e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  9.745e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.022%  Jihlava->Telč  1.032%  Telč->Jihlava  0.064%  Hradec Králové->Liberec  7.923%  Liberec->Hradec Králové  0.775%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.203e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  1.983e-3 %  Cheb->Most  0.147e-3 %  Most->Cheb  0.164e-3 %  Děčín->Most  0.398e-3 %  Most->Děčín  0.391e-3 %  Most->Plzeň  0.164e-3 %  Plzeň->Most  0.147e-3 %  Brno->Olomouc  1.241%  Olomouc->Brno  0.624%  Hradec Králové->Olomouc  2.043%  Olomouc->Hradec Králové  0.165%  Olomouc->Ostrava  1.360%  Ostrava->Olomouc  0.011%  Olomouc->Zlín  2.732%  Zlín->Olomouc  0.975e-3 %  Brno->Ostrava  3.884%  Ostrava->Brno  3.063%  Karviná->Ostrava  1.935%  Ostrava->Karviná  11.091%  Opava->Ostrava  35.659%  Ostrava->Opava  9.624%  Ostrava->Pionier  10.058%  Pionier->Ostrava  1.209%  Hradec Králové->Pardubice  9.254e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.039%  Cheb->Plzeň  0.055%  Plzeň->Cheb  22.707%  Plzeň->Praha  5.826%  Praha->Plzeň  20.412%  Plzeň->Ústí nad
Labem  1.105e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.465e-3 %  AMS-IX->Praha  31.037%  Praha->AMS-IX  0.995%  Brno->Praha  5.889%  Praha->Brno  19.332%  České Budějovice->Praha  2.227%  Praha->České Budějovice  13.902%  GÉANT2->Praha  11.387%  Praha->GÉANT2  4.613%  Hradec Králové->Praha  1.961%  Praha->Hradec Králové  5.043%  Liberec->Praha  0.165e-3 %  Praha->Liberec  0.180e-3 %  NIX.cz->Praha  11.711%  Praha->NIX.cz  3.555%  Pardubice->Praha  0.815%  Praha->Pardubice  13.631%  Poděbrady->Praha  7.611%  Praha->Poděbrady  14.481%  Praha->Public Internet  6.409%  Public Internet->Praha  27.258%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.129%  Ústí nad
Labem->Děčín  3.198%  Most->Ústí nad
Labem  0.628e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.488e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  7.778%  Ústí nad
Labem->Praha  1.649%  Brno->Zlín  6.001%  Zlín->Brno  0.638% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2018/11/13 19:54:22 - 2018/11/13 20:04:22 FWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2018/11/13 19:54:22 - 2018/11/13 20:04:22 .


Link Utilization Capacity Bit rate Packet rate
ACONET → Brno  4.81104792836653 % 4.811 %   20 bps 20.000 Gbps   962.209585673306 bps 962.210 Mbps   122.452988809258 pps 122.453 Kpps 
Brno → ACONET  15.5612953725781 % 15.561 %   20 bps 20.000 Gbps   3.11225907451563 bps 3.112 Gbps   221.671045404272 pps 221.671 Kpps 
Brno → Lednice  7.39323865646822 % 7.393 %   1000 bps 1000.000 Mbps   73.9323865646822 bps 73.932 Mbps   10.1424197003297 pps 10.142 Kpps 
Lednice → Brno  9.06275583354915 % 9.063 %   1000 bps 1000.000 Mbps   90.6275583354915 bps 90.628 Mbps   10.7253666003219 pps 10.725 Kpps 
SANET → Brno  8.25856490093805 % 8.259 %   20 bps 20.000 Gbps   1.65171298018761 bps 1.652 Gbps   241.911960965806 pps 241.912 Kpps 
Brno → SANET  14.3159393862686 % 14.316 %   20 bps 20.000 Gbps   2.86318787725371 bps 2.863 Gbps   329.571461127863 pps 329.571 Kpps 
Vyškov → Brno  0.778221734754142 % 0.778 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.78221734754142 bps 7.782 Mbps   3.83780327268672 pps 3.838 Kpps 
Brno → Vyškov  7.20967627701963 % 7.210 %   1000 bps 1000.000 Mbps   72.0967627701963 bps 72.097 Mbps   6.53705903371894 pps 6.537 Kpps 
Jihlava → Brno  2.13485983064328 % 2.135 %   10 bps 10.000 Gbps   213.485983064328 bps 213.486 Mbps   36.2092774556568 pps 36.209 Kpps 
Brno → Jihlava  22.2007223534415 % 22.201 %   10 bps 10.000 Gbps   2.22007223534415 bps 2.220 Gbps   154.184695334341 pps 154.185 Kpps 
Jihlava → České Budějovice  0.199865980817387 % 0.200 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.9865980817387 bps 19.987 Kbps   14.0238232044967 pps 14.024 pps 
České Budějovice → Jihlava  0.208363888588327 % 0.208 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.8363888588327 bps 20.836 Kbps   14.0322163207827 pps 14.032 pps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  9.74517470015702 % 9.745 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   97.4517470015702 bps 97.452 Kbps   33.3423825120486 pps 33.342 pps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0220303374665443 % 0.022 %   1000 bps 1000.000 Mbps   220.303374665443 bps 220.303 Kbps   60.765742976999 pps 60.766 pps 
Telč → Jihlava  0.0638512921331291 % 0.064 %   1000 bps 1000.000 Mbps   638.512921331291 bps 638.513 Kbps   418.267667731119 pps 418.268 pps 
Jihlava → Telč  1.03161241693354 % 1.032 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.3161241693354 bps 10.316 Mbps   1.05626219053459 pps 1.056 Kpps 
Liberec → Hradec Králové  0.775192500509817 % 0.775 %   20 bps 20.000 Gbps   155.038500101963 bps 155.039 Mbps   58.2968470823779 pps 58.297 Kpps 
Hradec Králové → Liberec  7.92341549590685 % 7.923 %   20 bps 20.000 Gbps   1.58468309918137 bps 1.585 Gbps   153.309208606871 pps 153.309 Kpps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.203456532780716 % 0.203 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.3456532780716 bps 20.346 Kbps   26.0403611894241 pps 26.040 pps 
Ústí nad Labem → Liberec  1.98345001551635 % 1.983 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   198.345001551635 bps 198.345 Kbps   38.5892283227534 pps 38.589 pps 
Most → Cheb  0.164005063811108 % 0.164 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.4005063811108 bps 16.401 Kbps   25.4609629452882 pps 25.461 pps 
Cheb → Most  0.146599883282155 % 0.147 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.6599883282155 bps 14.660 Kbps   23.0108480810424 pps 23.011 pps 
Děčín → Most  0.39817940729288 % 0.398 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.9817940729288 bps 3.982 Kbps   4.79580298247361 pps 4.796 pps 
Most → Děčín  0.390527472447735 % 0.391 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.90527472447735 bps 3.905 Kbps   3.96839620959128 pps 3.968 pps 
Plzeň → Most  0.146599883282155 % 0.147 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.6599883282155 bps 14.660 Kbps   23.0108480810424 pps 23.011 pps 
Most → Plzeň  0.164005063811108 % 0.164 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.4005063811108 bps 16.401 Kbps   25.4609629452882 pps 25.461 pps 
Olomouc → Brno  0.624124432269397 % 0.624 %   100 bps 100.000 Gbps   624.124432269397 bps 624.124 Mbps   103.076770256935 pps 103.077 Kpps 
Brno → Olomouc  1.24106038987662 % 1.241 %   100 bps 100.000 Gbps   1.24106038987662 bps 1.241 Gbps   123.481756287218 pps 123.482 Kpps 
Hradec Králové → Olomouc  2.04278740569059 % 2.043 %   100 bps 100.000 Gbps   2.04278740569059 bps 2.043 Gbps   198.403433980052 pps 198.403 Kpps 
Olomouc → Hradec Králové  0.164657352956338 % 0.165 %   100 bps 100.000 Gbps   164.657352956338 bps 164.657 Mbps   69.0564813759287 pps 69.056 Kpps 
Ostrava → Olomouc  0.0112822329647316 % 0.011 %   20 bps 20.000 Gbps   2.25644659294632 bps 2.256 Mbps   2.37240599035403 pps 2.372 Kpps 
Olomouc → Ostrava  1.36004492094397 % 1.360 %   20 bps 20.000 Gbps   272.008984188794 bps 272.009 Mbps   22.428304422228 pps 22.428 Kpps 
Olomouc → Zlín  2.73204820359852 % 2.732 %   10 bps 10.000 Gbps   273.204820359852 bps 273.205 Mbps   26.5846399536951 pps 26.585 Kpps 
Zlín → Olomouc  0.97505994986896 % 0.975 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   97.505994986896 bps 97.506 Kbps   34.4668992263498 pps 34.467 pps 
Brno → Ostrava  3.88371346937922 % 3.884 %   100 bps 100.000 Gbps   3.88371346937922 bps 3.884 Gbps   366.574905793277 pps 366.575 Kpps 
Ostrava → Brno  3.06336339556129 % 3.063 %   100 bps 100.000 Gbps   3.06336339556129 bps 3.063 Gbps   357.995578706842 pps 357.996 Kpps 
Karviná → Ostrava  1.93456003514868 % 1.935 %   1000 bps 1000.000 Mbps   19.3456003514868 bps 19.346 Mbps   5.2744840193228 pps 5.274 Kpps 
Ostrava → Karviná  11.0908254752065 % 11.091 %   1000 bps 1000.000 Mbps   110.908254752065 bps 110.908 Mbps   10.9755934869063 pps 10.976 Kpps 
Ostrava → Opava  9.62390865009195 % 9.624 %   1000 bps 1000.000 Mbps   96.2390865009195 bps 96.239 Mbps   20.8388324403227 pps 20.839 Kpps 
Opava → Ostrava  35.6589680823919 % 35.659 %   1000 bps 1000.000 Mbps   356.589680823919 bps 356.590 Mbps   33.5889696069532 pps 33.589 Kpps 
Ostrava → Pionier  10.058457287377 % 10.058 %   10 bps 10.000 Gbps   1.0058457287377 bps 1.006 Gbps   85.7833678432206 pps 85.783 Kpps 
Pionier → Ostrava  1.20940400443151 % 1.209 %   10 bps 10.000 Gbps   120.940400443151 bps 120.940 Mbps   52.0669987427998 pps 52.067 Kpps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0390911441792951 % 0.039 %   10 bps 10.000 Gbps   3.90911441792951 bps 3.909 Mbps   673.839390091455 pps 673.839 pps 
Hradec Králové → Pardubice  9.25404528462922 % 9.254 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   925.404528462922 bps 925.405 Kbps   311.252354770122 pps 311.252 pps 
Plzeň → Cheb  22.7068668260921 % 22.707 %   10 bps 10.000 Gbps   2.27068668260921 bps 2.271 Gbps   187.43974468022 pps 187.440 Kpps 
Praha → Plzeň  20.4118157582521 % 20.412 %   20 bps 20.000 Gbps   4.08236315165041 bps 4.082 Gbps   383.026916451651 pps 383.027 Kpps 
Plzeň → Praha  5.82588102434979 % 5.826 %   20 bps 20.000 Gbps   1.16517620486996 bps 1.165 Gbps   191.123267491632 pps 191.123 Kpps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.464597360235004 % 0.465 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   46.4597360235004 bps 46.460 Kbps   32.1381645606937 pps 32.138 pps 
Cheb → Plzeň  0.0551862820817838 % 0.055 %   10 bps 10.000 Gbps   5.51862820817838 bps 5.519 Mbps   7.12586119524782 pps 7.126 Kpps 
Plzeň → Ústí nad Labem  1.10527107935317 % 1.105 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   110.527107935317 bps 110.527 Kbps   33.4608970958934 pps 33.461 pps 
AMS-IX → Praha  31.0374032841427 % 31.037 %   20 bps 20.000 Gbps   6.20748065682854 bps 6.207 Gbps   649.059356279035 pps 649.059 Kpps 
Praha → AMS-IX  0.995055820274531 % 0.995 %   20 bps 20.000 Gbps   199.011164054906 bps 199.011 Mbps   51.8800281588007 pps 51.880 Kpps 
Praha → Brno  19.332217118905 % 19.332 %   100 bps 100.000 Gbps   19.332217118905 bps 19.332 Gbps   1.50962390272282 pps 1.510 Mpps 
Brno → Praha  5.88861584358328 % 5.889 %   100 bps 100.000 Gbps   5.88861584358328 bps 5.889 Gbps   840.066164086875 pps 840.066 Kpps 
České Budějovice → Praha  2.2266250480947 % 2.227 %   20 bps 20.000 Gbps   445.32500961894 bps 445.325 Mbps   85.6823729513725 pps 85.682 Kpps 
Praha → České Budějovice  13.9020899075819 % 13.902 %   20 bps 20.000 Gbps   2.78041798151639 bps 2.780 Gbps   247.173228923859 pps 247.173 Kpps 
Praha → GÉANT2  4.61323271414237 % 4.613 %   100 bps 100.000 Gbps   4.61323271414237 bps 4.613 Gbps   867.871692683471 pps 867.872 Kpps 
GÉANT2 → Praha  11.386814506948 % 11.387 %   100 bps 100.000 Gbps   11.386814506948 bps 11.387 Gbps   947.407560865697 pps 947.408 Kpps 
Hradec Králové → Praha  1.96060892521638 % 1.961 %   100 bps 100.000 Gbps   1.96060892521638 bps 1.961 Gbps   301.085372637788 pps 301.085 Kpps 
Praha → Hradec Králové  5.04348302399848 % 5.043 %   100 bps 100.000 Gbps   5.04348302399848 bps 5.043 Gbps   497.306498403884 pps 497.306 Kpps 
Liberec → Praha  0.164810657675095 % 0.165 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.4810657675095 bps 16.481 Kbps   22.9755588461912 pps 22.976 pps 
Praha → Liberec  0.179637029305641 % 0.180 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.9637029305641 bps 17.964 Kbps   25.0849437631495 pps 25.085 pps 
NIX.cz → Praha  11.7111059984058 % 11.711 %   120 bps 120.000 Gbps   14.0533271980869 bps 14.053 Gbps   1.10474643301628 pps 1.105 Mpps 
Praha → NIX.cz  3.55489475885848 % 3.555 %   120 bps 120.000 Gbps   4.26587371063018 bps 4.266 Gbps   984.933735149597 pps 984.934 Kpps 
Praha → Pardubice  13.6307874243434 % 13.631 %   10 bps 10.000 Gbps   1.36307874243434 bps 1.363 Gbps   126.39104534749 pps 126.391 Kpps 
Pardubice → Praha  0.815254853699081 % 0.815 %   10 bps 10.000 Gbps   81.5254853699082 bps 81.525 Mbps   48.7534988780804 pps 48.753 Kpps 
Praha → Poděbrady  14.4811981493178 % 14.481 %   1000 bps 1000.000 Mbps   144.811981493178 bps 144.812 Mbps   14.8731163627765 pps 14.873 Kpps 
Poděbrady → Praha  7.6114377828613 % 7.611 %   1000 bps 1000.000 Mbps   76.114377828613 bps 76.114 Mbps   12.2162137416607 pps 12.216 Kpps 
Public Internet → Praha  27.2584627499894 % 27.258 %   20 bps 20.000 Gbps   5.45169254999788 bps 5.452 Gbps   564.410219829056 pps 564.410 Kpps 
Praha → Public Internet  6.40905713695577 % 6.409 %   20 bps 20.000 Gbps   1.28181142739115 bps 1.282 Gbps   185.920549658304 pps 185.921 Kpps 
Zlín → Brno  0.638026715334856 % 0.638 %   10 bps 10.000 Gbps   63.8026715334856 bps 63.803 Mbps   29.6928175084769 pps 29.693 Kpps 
Brno → Zlín  6.00123689112234 % 6.001 %   10 bps 10.000 Gbps   600.123689112234 bps 600.124 Mbps   57.3337559574136 pps 57.334 Kpps 
Ústí nad Labem → Praha  1.64937668667755 % 1.649 %   10 bps 10.000 Gbps   164.937668667756 bps 164.938 Mbps   40.3034286589995 pps 40.303 Kpps 
Praha → Ústí nad Labem  7.77835707297027 % 7.778 %   10 bps 10.000 Gbps   777.835707297026 bps 777.836 Mbps   75.4552062956106 pps 75.455 Kpps 
Ústí nad Labem → Děčín  3.19791228203626 % 3.198 %   1000 bps 1000.000 Mbps   31.9791228203626 bps 31.979 Mbps   2.92301439496993 pps 2.923 Kpps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.129186124134009 % 0.129 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.29186124134009 bps 1.292 Mbps   886.151070254307 pps 886.151 pps 
Most → Ústí nad Labem  0.627814822824949 % 0.628 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   62.7814822824949 bps 62.781 Kbps   43.0538817872752 pps 43.054 pps 
Ústí nad Labem → Most  0.488001826033105 % 0.488 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   48.8001826033105 bps 48.800 Kbps   38.9645991491661 pps 38.965 pps 
Brno → České Budějovice  0.166406854829764 % 0.166 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.6406854829764 bps 16.641 Kbps   23.9895366510335 pps 23.990 pps 
Plzeň → České Budějovice  0.0113264753976236 % 0.011 %   10 bps 10.000 Gbps   1.13264753976236 bps 1.133 Mbps   206.00850576521 pps 206.009 pps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  6.70334936424393 % 6.703 %   1000 bps 1000.000 Mbps   67.0334936424393 bps 67.033 Mbps   6.10722438046338 pps 6.107 Kpps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.413667788077966 % 0.414 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.13667788077966 bps 4.137 Mbps   2.3093527451625 pps 2.309 Kpps 
Tábor → České Budějovice  0.154117910389611 % 0.154 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.54117910389612 bps 1.541 Mbps   1.62153324843674 pps 1.622 Kpps 
České Budějovice → Brno  0.153604963852564 % 0.154 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.3604963852564 bps 15.360 Kbps   23.0097911928428 pps 23.010 pps 
České Budějovice → Plzeň  9.85849107629945 % 9.858 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   985.849107629945 bps 985.849 Kbps   344.962779032759 pps 344.963 pps 
České Budějovice → Tábor  3.66059171238396 % 3.661 %   1000 bps 1000.000 Mbps   36.6059171238396 bps 36.606 Mbps   3.28852721360947 pps 3.289 Kpps 
Summary  empty NA   2.122 bps 2.122 Tbps   120.15159623259 bps 120.152 Gbps   12.8589706860245 pps 12.859 Mpps 

History

Daily, weekly and monthly averages:
          Day 11/6, 11/7, 11/8, 11/9, 11/10, 11/11, 11/12
          Week 9/24, 10/1, 10/8, 10/15, 10/22, 10/29, 11/5
          Month 5, 6, 7, 8, 9, 10

Denní, týdenní a měsíční průměry:
          Den 11/6, 11/7, 11/8, 11/9, 11/10, 11/11, 11/12
          Týden 9/24, 10/1, 10/8, 10/15, 10/22, 10/29, 11/5
          Měsíc 5, 6, 7, 8, 9, 10


Page built by G3 system reporter at Tue Nov 13 20:04:22 2018