CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2017 , CESNET a.l.e.

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

Average load for period: 2017/11/21 06:44:16 - 2017/11/21 06:54:16 CET (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2017/11/21 06:44:16 - 2017/11/21 06:54:16

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization
ACONET->Brno  1.858%  Brno->ACONET  3.147%  Brno->Lednice  0.786%  Lednice->Brno  0.178%  Brno->SANET  3.331%  SANET->Brno  1.529%  Brno->Vyškov  3.602%  Vyškov->Brno  0.261%  Brno->České Budějovice  0.162e-3 %  České Budějovice->Brno  0.152e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.768%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.123%  České Budějovice->Plzeň  8.723e-3 %  Plzeň->České Budějovice  3.688e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.281%  Tábor->České Budějovice  0.104%  Brno->Jihlava  21.264%  Jihlava->Brno  0.766%  České Budějovice->Jihlava  1.157e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.249e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.037%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.027%  Jihlava->Telč  0.508%  Telč->Jihlava  0.028%  Hradec Králové->Liberec  1.344%  Liberec->Hradec Králové  0.224%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.157e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.156e-3 %  Cheb->Most  0.145e-3 %  Most->Cheb  0.165e-3 %  Děčín->Most  0.386e-3 %  Most->Děčín  0.383e-3 %  Most->Plzeň  0.165e-3 %  Plzeň->Most  0.145e-3 %  Brno->Olomouc  0.109%  Olomouc->Brno  1.287%  Hradec Králové->Olomouc  0.674%  Olomouc->Hradec Králové  0.371%  Olomouc->Ostrava  1.176e-3 %  Ostrava->Olomouc  0.040%  Olomouc->Zlín  0.473%  Zlín->Olomouc  1.693e-3 %  Brno->Ostrava  0.577%  Ostrava->Brno  0.429%  Karviná->Ostrava  0.734%  Ostrava->Karviná  1.105%  Opava->Ostrava  1.878%  Ostrava->Opava  2.123%  Ostrava->Pionier  1.388%  Pionier->Ostrava  0.098%  Hradec Králové->Pardubice  0.052%  Pardubice->Hradec Králové  0.015%  Cheb->Plzeň  0.082%  Plzeň->Cheb  0.062%  Plzeň->Praha  6.681%  Praha->Plzeň  10.605%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.429e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  9.676e-3 %  AMS-IX->Praha  14.394%  Praha->AMS-IX  0.163%  Brno->Praha  4.076%  Praha->Brno  6.221%  České Budějovice->Praha  0.668%  Praha->České Budějovice  1.973%  GÉANT2->Praha  1.922%  Praha->GÉANT2  3.040%  Hradec Králové->Praha  2.059%  Praha->Hradec Králové  2.821%  Liberec->Praha  0.161e-3 %  Praha->Liberec  0.174e-3 %  NIX.cz->Praha  8.806%  Praha->NIX.cz  3.104%  Pardubice->Praha  0.235%  Praha->Pardubice  1.794%  Poděbrady->Praha  0.233%  Praha->Poděbrady  2.102%  Praha->Public Internet  1.463%  Public Internet->Praha  4.822%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.182%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.707%  Most->Ústí nad
Labem  0.583e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.702e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  2.508%  Ústí nad
Labem->Praha  0.408%  Brno->Zlín  0.733%  Zlín->Brno  0.212% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2017/11/21 06:44:16 - 2017/11/21 06:54:16 CET (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2017/11/21 06:44:16 - 2017/11/21 06:54:16 .


Link Utilization Capacity Bit rate Packet rate
ACONET → Brno  1.85822812943238 % 1.858 %   20 bps 20.000 Gbps   371.645625886475 bps 371.646 Mbps   37.7840327151329 pps 37.784 Kpps 
Brno → ACONET  3.14729658725722 % 3.147 %   20 bps 20.000 Gbps   629.459317451443 bps 629.459 Mbps   36.3970772129795 pps 36.397 Kpps 
Brno → Lednice  0.785786297743251 % 0.786 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.85786297743251 bps 7.858 Mbps   1.62063773417603 pps 1.621 Kpps 
Lednice → Brno  0.177714312571114 % 0.178 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.77714312571114 bps 1.777 Mbps   778.531490701585 pps 778.531 pps 
Brno → SANET  3.33110660405826 % 3.331 %   20 bps 20.000 Gbps   666.221320811653 bps 666.221 Mbps   83.7733623802563 pps 83.773 Kpps 
SANET → Brno  1.5288148302471 % 1.529 %   20 bps 20.000 Gbps   305.76296604942 bps 305.763 Mbps   61.781233780161 pps 61.781 Kpps 
Vyškov → Brno  0.260535508848291 % 0.261 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.60535508848291 bps 2.605 Mbps   1.80022675870702 pps 1.800 Kpps 
Brno → Vyškov  3.60206693202044 % 3.602 %   1000 bps 1000.000 Mbps   36.0206693202044 bps 36.021 Mbps   3.38611945696669 pps 3.386 Kpps 
Jihlava → Brno  0.765621360966412 % 0.766 %   10 bps 10.000 Gbps   76.5621360966412 bps 76.562 Mbps   14.6671432245334 pps 14.667 Kpps 
Brno → Jihlava  21.2643530910848 % 21.264 %   10 bps 10.000 Gbps   2.12643530910848 bps 2.126 Gbps   102.117197156543 pps 102.117 Kpps 
České Budějovice → Jihlava  1.15711738738535 % 1.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   115.711738738535 bps 115.712 Kbps   22.1464490423505 pps 22.146 pps 
Jihlava → České Budějovice  0.249084437689442 % 0.249 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   24.9084437689442 bps 24.908 Kbps   14.4337798573496 pps 14.434 pps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0270790518365064 % 0.027 %   1000 bps 1000.000 Mbps   270.790518365064 bps 270.791 Kbps   47.9093341491313 pps 47.909 pps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.0374004857041655 % 0.037 %   1000 bps 1000.000 Mbps   374.004857041655 bps 374.005 Kbps   49.8202800950224 pps 49.820 pps 
Jihlava → Telč  0.508307170522277 % 0.508 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.08307170522277 bps 5.083 Mbps   535.092646229202 pps 535.093 pps 
Telč → Jihlava  0.0275205995600581 % 0.028 %   1000 bps 1000.000 Mbps   275.205995600581 bps 275.206 Kbps   260.482107721956 pps 260.482 pps 
Liberec → Hradec Králové  0.224393591734193 % 0.224 %   20 bps 20.000 Gbps   44.8787183468385 bps 44.879 Mbps   13.4067273641619 pps 13.407 Kpps 
Hradec Králové → Liberec  1.34374176547778 % 1.344 %   20 bps 20.000 Gbps   268.748353095557 bps 268.748 Mbps   28.0369701196705 pps 28.037 Kpps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.155821492191947 % 0.156 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.5821492191947 bps 15.582 Kbps   23.3223267416344 pps 23.322 pps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.156862289544351 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.6862289544351 bps 15.686 Kbps   23.2979002894098 pps 23.298 pps 
Most → Cheb  0.165332422758665 % 0.165 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.5332422758665 bps 16.533 Kbps   25.1773076571175 pps 25.177 pps 
Cheb → Most  0.145440330986424 % 0.145 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.5440330986424 bps 14.544 Kbps   22.7604300413822 pps 22.760 pps 
Most → Děčín  0.382891380299141 % 0.383 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.82891380299141 bps 3.829 Kbps   3.93890396439194 pps 3.939 pps 
Děčín → Most  0.385606417895123 % 0.386 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.85606417895123 bps 3.856 Kbps   4.78206454109252 pps 4.782 pps 
Most → Plzeň  0.165332422758665 % 0.165 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.5332422758665 bps 16.533 Kbps   25.1773076571175 pps 25.177 pps 
Plzeň → Most  0.145440330986424 % 0.145 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.5440330986424 bps 14.544 Kbps   22.7604300413822 pps 22.760 pps 
Brno → Olomouc  0.108564841873792 % 0.109 %   100 bps 100.000 Gbps   108.564841873792 bps 108.565 Mbps   21.5821411776942 pps 21.582 Kpps 
Olomouc → Brno  1.2869126518478 % 1.287 %   100 bps 100.000 Gbps   1.2869126518478 bps 1.287 Gbps   118.212484219645 pps 118.212 Kpps 
Hradec Králové → Olomouc  0.673951586781363 % 0.674 %   100 bps 100.000 Gbps   673.951586781363 bps 673.952 Mbps   81.3378726481569 pps 81.338 Kpps 
Olomouc → Hradec Králové  0.371400143500472 % 0.371 %   100 bps 100.000 Gbps   371.400143500472 bps 371.400 Mbps   48.1114219249996 pps 48.111 Kpps 
Olomouc → Ostrava  1.17633125986499 % 1.176 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   235.266251972998 bps 235.266 Kbps   143.764960952631 pps 143.765 pps 
Ostrava → Olomouc  0.0396544654586443 % 0.040 %   20 bps 20.000 Gbps   7.93089309172886 bps 7.931 Mbps   719.385579340612 pps 719.386 pps 
Olomouc → Zlín  0.472849806605661 % 0.473 %   10 bps 10.000 Gbps   47.2849806605661 bps 47.285 Mbps   5.42012824216339 pps 5.420 Kpps 
Zlín → Olomouc  1.69337256531485 % 1.693 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   169.337256531485 bps 169.337 Kbps   109.0246477382 pps 109.025 pps 
Brno → Ostrava  0.576862909911288 % 0.577 %   100 bps 100.000 Gbps   576.862909911288 bps 576.863 Mbps   63.6598799300505 pps 63.660 Kpps 
Ostrava → Brno  0.428526304305006 % 0.429 %   100 bps 100.000 Gbps   428.526304305006 bps 428.526 Mbps   40.6739698703304 pps 40.674 Kpps 
Ostrava → Karviná  1.10533602279181 % 1.105 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.0533602279181 bps 11.053 Mbps   1.49727103777722 pps 1.497 Kpps 
Karviná → Ostrava  0.734066439296108 % 0.734 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.34066439296108 bps 7.341 Mbps   1.14023745623047 pps 1.140 Kpps 
Ostrava → Opava  2.12328587976444 % 2.123 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.2328587976444 bps 21.233 Mbps   2.77786972603934 pps 2.778 Kpps 
Opava → Ostrava  1.87775586960295 % 1.878 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.7775586960295 bps 18.778 Mbps   2.47319577758322 pps 2.473 Kpps 
Ostrava → Pionier  1.38813164980783 % 1.388 %   10 bps 10.000 Gbps   138.813164980783 bps 138.813 Mbps   15.8719957995015 pps 15.872 Kpps 
Pionier → Ostrava  0.0976629779287008 % 0.098 %   10 bps 10.000 Gbps   9.76629779287008 bps 9.766 Mbps   3.50765536963073 pps 3.508 Kpps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0153086385815898 % 0.015 %   10 bps 10.000 Gbps   1.53086385815898 bps 1.531 Mbps   693.012698883352 pps 693.013 pps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0517410296073926 % 0.052 %   10 bps 10.000 Gbps   5.17410296073926 bps 5.174 Mbps   675.392009160238 pps 675.392 pps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.429426629907228 % 0.429 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   42.9426629907228 bps 42.943 Kbps   68.121082762143 pps 68.121 pps 
Ústí nad Labem → Plzeň  9.67606080090087 % 9.676 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   967.606080090087 bps 967.606 Kbps   106.963496959668 pps 106.963 pps 
Plzeň → Praha  6.68070087093897 % 6.681 %   20 bps 20.000 Gbps   1.33614017418779 bps 1.336 Gbps   148.804591884103 pps 148.805 Kpps 
Praha → Plzeň  10.605379545146 % 10.605 %   20 bps 20.000 Gbps   2.1210759090292 bps 2.121 Gbps   199.905578347272 pps 199.906 Kpps 
Plzeň → Cheb  0.0621639963766446 % 0.062 %   10 bps 10.000 Gbps   6.21639963766446 bps 6.216 Mbps   936.659432804144 pps 936.659 pps 
Cheb → Plzeň  0.081783341973431 % 0.082 %   10 bps 10.000 Gbps   8.1783341973431 bps 8.178 Mbps   1.08496268127684 pps 1.085 Kpps 
AMS-IX → Praha  14.3943521503154 % 14.394 %   10 bps 10.000 Gbps   1.43943521503154 bps 1.439 Gbps   175.517120647743 pps 175.517 Kpps 
Praha → AMS-IX  0.162809244810273 % 0.163 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2809244810273 bps 16.281 Mbps   3.95622153351617 pps 3.956 Kpps 
Praha → Brno  6.22061125806102 % 6.221 %   100 bps 100.000 Gbps   6.22061125806102 bps 6.221 Gbps   395.605658578324 pps 395.606 Kpps 
Brno → Praha  4.07621133821536 % 4.076 %   100 bps 100.000 Gbps   4.07621133821536 bps 4.076 Gbps   385.27894291573 pps 385.279 Kpps 
České Budějovice → Praha  0.668232983578816 % 0.668 %   20 bps 20.000 Gbps   133.646596715763 bps 133.647 Mbps   26.6931458203119 pps 26.693 Kpps 
Praha → České Budějovice  1.97251741916571 % 1.973 %   20 bps 20.000 Gbps   394.503483833142 bps 394.503 Mbps   39.8097010259966 pps 39.810 Kpps 
GÉANT2 → Praha  1.92249317969272 % 1.922 %   100 bps 100.000 Gbps   1.92249317969272 bps 1.922 Gbps   210.940067881157 pps 210.940 Kpps 
Praha → GÉANT2  3.03977110542086 % 3.040 %   100 bps 100.000 Gbps   3.03977110542087 bps 3.040 Gbps   367.334818731083 pps 367.335 Kpps 
Praha → Hradec Králové  2.82144296077253 % 2.821 %   100 bps 100.000 Gbps   2.82144296077253 bps 2.821 Gbps   307.782151108082 pps 307.782 Kpps 
Hradec Králové → Praha  2.05931305594802 % 2.059 %   100 bps 100.000 Gbps   2.05931305594802 bps 2.059 Gbps   257.602589339268 pps 257.603 Kpps 
Praha → Liberec  0.173755487682778 % 0.174 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.3755487682778 bps 17.376 Kbps   24.1400419481366 pps 24.140 pps 
Liberec → Praha  0.160661538837191 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0661538837191 bps 16.066 Kbps   23.0146218037793 pps 23.015 pps 
Praha → NIX.cz  3.10360348274811 % 3.104 %   40 bps 40.000 Gbps   1.24144139309924 bps 1.241 Gbps   251.20865815614 pps 251.209 Kpps 
NIX.cz → Praha  8.80598861081698 % 8.806 %   40 bps 40.000 Gbps   3.52239544432679 bps 3.522 Gbps   335.22830248378 pps 335.228 Kpps 
Praha → Pardubice  1.7941243080713 % 1.794 %   10 bps 10.000 Gbps   179.41243080713 bps 179.412 Mbps   17.9907672984527 pps 17.991 Kpps 
Pardubice → Praha  0.234775409402933 % 0.235 %   10 bps 10.000 Gbps   23.4775409402933 bps 23.478 Mbps   9.42882860378729 pps 9.429 Kpps 
Poděbrady → Praha  0.233321627083473 % 0.233 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.33321627083473 bps 2.333 Mbps   1.33544558024078 pps 1.335 Kpps 
Praha → Poděbrady  2.10247230343881 % 2.102 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.0247230343881 bps 21.025 Mbps   2.19417479382478 pps 2.194 Kpps 
Praha → Public Internet  1.46307718826769 % 1.463 %   20 bps 20.000 Gbps   292.615437653538 bps 292.615 Mbps   62.5267857904724 pps 62.527 Kpps 
Public Internet → Praha  4.82239022954368 % 4.822 %   20 bps 20.000 Gbps   964.478045908737 bps 964.478 Mbps   128.33356001159 pps 128.334 Kpps 
Brno → Zlín  0.732655226510968 % 0.733 %   10 bps 10.000 Gbps   73.2655226510968 bps 73.266 Mbps   7.84785454640052 pps 7.848 Kpps 
Zlín → Brno  0.212235918247801 % 0.212 %   10 bps 10.000 Gbps   21.2235918247801 bps 21.224 Mbps   7.30791297765144 pps 7.308 Kpps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.707334974455312 % 0.707 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.07334974455312 bps 7.073 Mbps   701.855382041153 pps 701.855 pps 
Ústí nad Labem → Praha  0.408315444103743 % 0.408 %   10 bps 10.000 Gbps   40.8315444103743 bps 40.832 Mbps   18.0193760535225 pps 18.019 Kpps 
Praha → Ústí nad Labem  2.50781089823168 % 2.508 %   10 bps 10.000 Gbps   250.781089823168 bps 250.781 Mbps   26.082485436409 pps 26.082 Kpps 
Ústí nad Labem → Most  0.70221639440588 % 0.702 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   70.221639440588 bps 70.222 Kbps   52.5516641463383 pps 52.552 pps 
Most → Ústí nad Labem  0.583161590171267 % 0.583 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   58.3161590171267 bps 58.316 Kbps   48.0717550553557 pps 48.072 pps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.181671295382771 % 0.182 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.81671295382771 bps 1.817 Mbps   280.254896405877 pps 280.255 pps 
České Budějovice → Plzeň  8.72299518609536 % 8.723 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   872.299518609536 bps 872.300 Kbps   187.425130972794 pps 187.425 pps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.122678134161902 % 0.123 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.22678134161902 bps 1.227 Mbps   497.372372330853 pps 497.372 pps 
České Budějovice → Brno  0.151539202182528 % 0.152 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.1539202182528 bps 15.154 Kbps   22.797234704921 pps 22.797 pps 
Tábor → České Budějovice  0.103759813002359 % 0.104 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.03759813002359 bps 1.038 Mbps   233.554402041497 pps 233.554 pps 
Brno → České Budějovice  0.161667118594114 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1667118594114 bps 16.167 Kbps   23.9028626946837 pps 23.903 pps 
České Budějovice → Tábor  0.281128617133308 % 0.281 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.81128617133308 bps 2.811 Mbps   305.299297221122 pps 305.299 pps 
Plzeň → České Budějovice  3.68816400058138 % 3.688 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   368.816400058138 bps 368.816 Kbps   103.987623873334 pps 103.988 pps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.767786898073431 % 0.768 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.67786898073431 bps 7.678 Mbps   1.04201561455407 pps 1.042 Kpps 
Summary  empty NA   1.942 bps 1.942 Tbps   40.512435843803 bps 40.512 Gbps   4.18771475287635 pps 4.188 Mpps 

History

Daily, weekly and monthly averages:
          Day 11/14, 11/15, 11/16, 11/17, 11/18, 11/19, 11/20
          Week 10/2, 10/9, 10/16, 10/23, 10/30, 11/6, 11/13
          Month 5, 6, 7, 8, 9, 10

Denní, týdenní a měsíční průměry:
          Den 11/14, 11/15, 11/16, 11/17, 11/18, 11/19, 11/20
          Týden 10/2, 10/9, 10/16, 10/23, 10/30, 11/6, 11/13
          Měsíc 5, 6, 7, 8, 9, 10


Page built by G3 system reporter at Tue Nov 21 06:54:16 2017