CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2019 , CESNET a.l.e.

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

Average load for period: 2019/03/19 16:23:28 - 2019/03/19 16:33:28 WEST (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2019/03/19 16:23:28 - 2019/03/19 16:33:28

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization
ACONET->Brno  10.516%  Brno->ACONET  19.594%  Brno->Lednice  9.795%  Lednice->Brno  6.530%  Brno->SANET  20.352%  SANET->Brno  5.189%  Brno->Vyškov  5.380%  Vyškov->Brno  0.709%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.152e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  5.140%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.403%  České Budějovice->Plzeň  0.017%  Plzeň->České Budějovice  0.015%  České Budějovice->Tábor  4.627%  Tábor->České Budějovice  0.281%  Brno->Jihlava  10.729%  Jihlava->Brno  2.094%  České Budějovice->Jihlava  0.867e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.857e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.096%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.037%  Jihlava->Telč  0.643%  Telč->Jihlava  0.050%  Hradec Králové->Liberec  6.132%  Liberec->Hradec Králové  0.563%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.441e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.193e-3 %  Cheb->Most  0.156e-3 %  Most->Cheb  0.172e-3 %  Děčín->Most  0.413e-3 %  Most->Děčín  0.404e-3 %  Most->Plzeň  0.172e-3 %  Plzeň->Most  0.156e-3 %  Brno->Olomouc  1.276e-3 %  Olomouc->Brno  1.276e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  1.829%  Olomouc->Hradec Králové  0.257%  Olomouc->Ostrava  0.012%  Ostrava->Olomouc  0.016%  Olomouc->Zlín  3.375%  Zlín->Olomouc  1.614e-3 %  Brno->Ostrava  3.376%  Ostrava->Brno  0.807%  Karviná->Ostrava  1.330%  Ostrava->Karviná  5.179%  Opava->Ostrava  3.320%  Ostrava->Opava  13.790%  Ostrava->Pionier  4.915%  Pionier->Ostrava  0.517%  Hradec Králové->Pardubice  0.048%  Pardubice->Hradec Králové  0.255%  Cheb->Plzeň  0.059%  Plzeň->Cheb  14.156%  Plzeň->Praha  5.992%  Praha->Plzeň  19.276%  Plzeň->Ústí nad
Labem  1.613e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.366e-3 %  AMS-IX->Praha  19.823%  Praha->AMS-IX  1.182%  Brno->Praha  7.617%  Praha->Brno  23.268%  České Budějovice->Praha  7.108%  Praha->České Budějovice  10.180%  GÉANT2->Praha  13.152%  Praha->GÉANT2  14.845%  Hradec Králové->Praha  2.968%  Praha->Hradec Králové  7.561%  Liberec->Praha  0.171e-3 %  Praha->Liberec  0.180e-3 %  NIX.cz->Praha  16.842%  Praha->NIX.cz  3.429%  Pardubice->Praha  2.008%  Praha->Pardubice  10.642%  Poděbrady->Praha  1.833%  Praha->Poděbrady  15.790%  Praha->Public Internet  4.298%  Public Internet->Praha  17.592%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.122%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.646%  Most->Ústí nad
Labem  0.959e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  2.063e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  6.774%  Ústí nad
Labem->Praha  1.672%  Brno->Zlín  6.064%  Zlín->Brno  5.608% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2019/03/19 16:23:28 - 2019/03/19 16:33:28 WEST (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2019/03/19 16:23:28 - 2019/03/19 16:33:28 .


Link Utilization Capacity Bit rate Packet rate
ACONET → Brno  10.5156194355742 % 10.516 %   20 bps 20.000 Gbps   2.10312388711485 bps 2.103 Gbps   168.312626735106 pps 168.313 Kpps 
Brno → ACONET  19.5943893216918 % 19.594 %   20 bps 20.000 Gbps   3.91887786433837 bps 3.919 Gbps   220.078883875848 pps 220.079 Kpps 
Brno → Lednice  9.79514628451574 % 9.795 %   1000 bps 1000.000 Mbps   97.9514628451574 bps 97.951 Mbps   12.1858713546054 pps 12.186 Kpps 
Lednice → Brno  6.53033185020052 % 6.530 %   1000 bps 1000.000 Mbps   65.3033185020052 bps 65.303 Mbps   8.73260433993399 pps 8.733 Kpps 
Brno → SANET  20.352156604213 % 20.352 %   20 bps 20.000 Gbps   4.07043132084261 bps 4.070 Gbps   431.07798782849 pps 431.078 Kpps 
SANET → Brno  5.18867991097912 % 5.189 %   20 bps 20.000 Gbps   1.03773598219582 bps 1.038 Gbps   196.039016365773 pps 196.039 Kpps 
Vyškov → Brno  0.708974803212071 % 0.709 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.08974803212071 bps 7.090 Mbps   3.8018611480995 pps 3.802 Kpps 
Brno → Vyškov  5.38001064220073 % 5.380 %   1000 bps 1000.000 Mbps   53.8001064220073 bps 53.800 Mbps   5.26429069868291 pps 5.264 Kpps 
Brno → Jihlava  10.728722771576 % 10.729 %   10 bps 10.000 Gbps   1.0728722771576 bps 1.073 Gbps   54.3625349111425 pps 54.363 Kpps 
Jihlava → Brno  2.09389655044126 % 2.094 %   10 bps 10.000 Gbps   209.389655044126 bps 209.390 Mbps   42.3700706286082 pps 42.370 Kpps 
České Budějovice → Jihlava  0.867427585520083 % 0.867 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   86.7427585520083 bps 86.743 Kbps   19.5917572905377 pps 19.592 pps 
Jihlava → České Budějovice  0.856885197946805 % 0.857 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   85.6885197946805 bps 85.689 Kbps   19.2383703134682 pps 19.238 pps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.0962799767138611 % 0.096 %   1000 bps 1000.000 Mbps   962.799767138611 bps 962.800 Kbps   125.372016057751 pps 125.372 pps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0368394351793371 % 0.037 %   1000 bps 1000.000 Mbps   368.394351793371 bps 368.394 Kbps   116.122267010153 pps 116.122 pps 
Jihlava → Telč  0.643291395720581 % 0.643 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.43291395720581 bps 6.433 Mbps   788.928557791439 pps 788.929 pps 
Telč → Jihlava  0.0504790581897575 % 0.050 %   1000 bps 1000.000 Mbps   504.790581897575 bps 504.791 Kbps   443.065908106697 pps 443.066 pps 
Liberec → Hradec Králové  0.563068338583774 % 0.563 %   20 bps 20.000 Gbps   112.613667716755 bps 112.614 Mbps   45.2333584318281 pps 45.233 Kpps 
Hradec Králové → Liberec  6.13154147139746 % 6.132 %   20 bps 20.000 Gbps   1.22630829427949 bps 1.226 Gbps   121.318547640798 pps 121.319 Kpps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.192898190325802 % 0.193 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.2898190325802 bps 19.290 Kbps   25.471135632957 pps 25.471 pps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.441044213517905 % 0.441 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   44.1044213517905 bps 44.104 Kbps   26.6120792451379 pps 26.612 pps 
Most → Cheb  0.172243098998859 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2243098998859 bps 17.224 Kbps   26.4420703210757 pps 26.442 pps 
Cheb → Most  0.155661403758298 % 0.156 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.5661403758298 bps 15.566 Kbps   23.9272801023634 pps 23.927 pps 
Most → Děčín  0.404022511815209 % 0.404 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.04022511815209 bps 4.040 Kbps   4.00076276379792 pps 4.001 pps 
Děčín → Most  0.413406881372406 % 0.413 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.13406881372406 bps 4.134 Kbps   4.88100478000365 pps 4.881 pps 
Most → Plzeň  0.172243098998859 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2243098998859 bps 17.224 Kbps   26.4420703210757 pps 26.442 pps 
Plzeň → Most  0.155661403758298 % 0.156 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.5661403758298 bps 15.566 Kbps   23.9272801023634 pps 23.927 pps 
Olomouc → Brno  1.27619444636853 % 1.276 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   255.238889273705 bps 255.239 Kbps   489.817917768089 pps 489.818 pps 
Brno → Olomouc  1.27593764509094 % 1.276 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   255.187529018188 bps 255.188 Kbps   489.779457480724 pps 489.779 pps 
Olomouc → Hradec Králové  0.257445907944262 % 0.257 %   100 bps 100.000 Gbps   257.445907944262 bps 257.446 Mbps   87.6343816704434 pps 87.634 Kpps 
Hradec Králové → Olomouc  1.82920345066836 % 1.829 %   100 bps 100.000 Gbps   1.82920345066836 bps 1.829 Gbps   180.783817168183 pps 180.784 Kpps 
Ostrava → Olomouc  0.0162701209645299 % 0.016 %   20 bps 20.000 Gbps   3.25402419290597 bps 3.254 Mbps   367.883382253919 pps 367.883 pps 
Olomouc → Ostrava  0.0119385343154582 % 0.012 %   20 bps 20.000 Gbps   2.38770686309163 bps 2.388 Mbps   303.798474387529 pps 303.798 pps 
Zlín → Olomouc  1.61446303454159 % 1.614 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   161.446303454159 bps 161.446 Kbps   42.748520318677 pps 42.749 pps 
Olomouc → Zlín  3.3747455600224 % 3.375 %   10 bps 10.000 Gbps   337.47455600224 bps 337.475 Mbps   33.0815183401209 pps 33.082 Kpps 
Ostrava → Brno  0.806806383530217 % 0.807 %   100 bps 100.000 Gbps   806.806383530217 bps 806.806 Mbps   163.51667492597 pps 163.517 Kpps 
Brno → Ostrava  3.37632201851978 % 3.376 %   100 bps 100.000 Gbps   3.37632201851978 bps 3.376 Gbps   323.811510579691 pps 323.812 Kpps 
Karviná → Ostrava  1.33031495460935 % 1.330 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.3031495460935 bps 13.303 Mbps   3.06960071114738 pps 3.070 Kpps 
Ostrava → Karviná  5.17949275569674 % 5.179 %   1000 bps 1000.000 Mbps   51.7949275569674 bps 51.795 Mbps   5.6221742925253 pps 5.622 Kpps 
Ostrava → Opava  13.7899253830622 % 13.790 %   1000 bps 1000.000 Mbps   137.899253830622 bps 137.899 Mbps   13.4387323752436 pps 13.439 Kpps 
Opava → Ostrava  3.31991011142613 % 3.320 %   1000 bps 1000.000 Mbps   33.1991011142613 bps 33.199 Mbps   6.98455543259219 pps 6.985 Kpps 
Pionier → Ostrava  0.516781697160884 % 0.517 %   10 bps 10.000 Gbps   51.6781697160884 bps 51.678 Mbps   24.8838944967076 pps 24.884 Kpps 
Ostrava → Pionier  4.91502930470262 % 4.915 %   10 bps 10.000 Gbps   491.502930470262 bps 491.503 Mbps   43.2414134459081 pps 43.241 Kpps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0475061794855908 % 0.048 %   10 bps 10.000 Gbps   4.75061794855908 bps 4.751 Mbps   2.38188520097506 pps 2.382 Kpps 
Pardubice → Hradec Králové  0.254673986903235 % 0.255 %   10 bps 10.000 Gbps   25.4673986903235 bps 25.467 Mbps   4.31829337207646 pps 4.318 Kpps 
Plzeň → Praha  5.99247543087951 % 5.992 %   20 bps 20.000 Gbps   1.1984950861759 bps 1.198 Gbps   202.861262539393 pps 202.861 Kpps 
Cheb → Plzeň  0.0589984933599599 % 0.059 %   10 bps 10.000 Gbps   5.89984933599599 bps 5.900 Mbps   7.65659498058767 pps 7.657 Kpps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.365815928853826 % 0.366 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   36.5815928853826 bps 36.582 Kbps   35.0501966876908 pps 35.050 pps 
Plzeň → Ústí nad Labem  1.61335774885026 % 1.613 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   161.335774885026 bps 161.336 Kbps   38.0179689744609 pps 38.018 pps 
Praha → Plzeň  19.2756382081901 % 19.276 %   20 bps 20.000 Gbps   3.85512764163802 bps 3.855 Gbps   364.859263471687 pps 364.859 Kpps 
Plzeň → Cheb  14.1559463727147 % 14.156 %   10 bps 10.000 Gbps   1.41559463727147 bps 1.416 Gbps   117.157037958151 pps 117.157 Kpps 
Praha → AMS-IX  1.18236331496698 % 1.182 %   20 bps 20.000 Gbps   236.472662993395 bps 236.473 Mbps   27.0956001206147 pps 27.096 Kpps 
AMS-IX → Praha  19.8228609867128 % 19.823 %   20 bps 20.000 Gbps   3.96457219734256 bps 3.965 Gbps   247.553515521001 pps 247.554 Kpps 
Praha → Brno  23.2682679532301 % 23.268 %   100 bps 100.000 Gbps   23.2682679532301 bps 23.268 Gbps   1.58913881776062 pps 1.589 Mpps 
Brno → Praha  7.61712781266001 % 7.617 %   100 bps 100.000 Gbps   7.61712781266001 bps 7.617 Gbps   916.902675701887 pps 916.903 Kpps 
České Budějovice → Praha  7.10756137066351 % 7.108 %   20 bps 20.000 Gbps   1.4215122741327 bps 1.422 Gbps   151.605353723309 pps 151.605 Kpps 
Praha → České Budějovice  10.1795098452113 % 10.180 %   20 bps 20.000 Gbps   2.03590196904227 bps 2.036 Gbps   191.00202443979 pps 191.002 Kpps 
GÉANT2 → Praha  13.1520103986754 % 13.152 %   100 bps 100.000 Gbps   13.1520103986754 bps 13.152 Gbps   1.07430721028606 pps 1.074 Mpps 
Praha → GÉANT2  14.8451680997675 % 14.845 %   100 bps 100.000 Gbps   14.8451680997675 bps 14.845 Gbps   1.7288847966061 pps 1.729 Mpps 
Hradec Králové → Praha  2.96784122038611 % 2.968 %   100 bps 100.000 Gbps   2.96784122038611 bps 2.968 Gbps   504.535945861066 pps 504.536 Kpps 
Praha → Hradec Králové  7.56129791684945 % 7.561 %   100 bps 100.000 Gbps   7.56129791684945 bps 7.561 Gbps   821.540939033388 pps 821.541 Kpps 
Liberec → Praha  0.171397401204125 % 0.171 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.1397401204125 bps 17.140 Kbps   24.5020355046914 pps 24.502 pps 
Praha → Liberec  0.180187090250814 % 0.180 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.0187090250814 bps 18.019 Kbps   26.1157946243779 pps 26.116 pps 
NIX.cz → Praha  16.8422434070931 % 16.842 %   120 bps 120.000 Gbps   20.2106920885117 bps 20.211 Gbps   1.33638986018507 pps 1.336 Mpps 
Praha → NIX.cz  3.42898123070614 % 3.429 %   120 bps 120.000 Gbps   4.11477747684736 bps 4.115 Gbps   655.724436183927 pps 655.724 Kpps 
Pardubice → Praha  2.00782525845783 % 2.008 %   10 bps 10.000 Gbps   200.782525845783 bps 200.783 Mbps   48.3484751499758 pps 48.348 Kpps 
Praha → Pardubice  10.6423404875617 % 10.642 %   10 bps 10.000 Gbps   1.06423404875617 bps 1.064 Gbps   104.019855187181 pps 104.020 Kpps 
Praha → Poděbrady  15.7895611997769 % 15.790 %   1000 bps 1000.000 Mbps   157.895611997768 bps 157.896 Mbps   15.9983226337428 pps 15.998 Kpps 
Poděbrady → Praha  1.83292076461865 % 1.833 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.3292076461865 bps 18.329 Mbps   7.95068508702967 pps 7.951 Kpps 
Public Internet → Praha  17.5924958803468 % 17.592 %   20 bps 20.000 Gbps   3.51849917606935 bps 3.518 Gbps   394.780009468661 pps 394.780 Kpps 
Praha → Public Internet  4.29794307633535 % 4.298 %   20 bps 20.000 Gbps   859.58861526707 bps 859.589 Mbps   178.491675331644 pps 178.492 Kpps 
Brno → Zlín  6.06447198417637 % 6.064 %   10 bps 10.000 Gbps   606.447198417637 bps 606.447 Mbps   68.7954109474588 pps 68.795 Kpps 
Zlín → Brno  5.60839439553398 % 5.608 %   10 bps 10.000 Gbps   560.839439553398 bps 560.839 Mbps   76.473161032308 pps 76.473 Kpps 
Most → Ústí nad Labem  0.959320887093993 % 0.959 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   95.9320887093993 bps 95.932 Kbps   51.8717067270599 pps 51.872 pps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.64552535196967 % 1.646 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.4552535196967 bps 16.455 Mbps   1.60839743335722 pps 1.608 Kpps 
Ústí nad Labem → Praha  1.67151091926626 % 1.672 %   10 bps 10.000 Gbps   167.151091926626 bps 167.151 Mbps   41.214268910609 pps 41.214 Kpps 
Praha → Ústí nad Labem  6.77415456348359 % 6.774 %   10 bps 10.000 Gbps   677.415456348359 bps 677.415 Mbps   67.6373163143209 pps 67.637 Kpps 
Ústí nad Labem → Most  2.06328351383354 % 2.063 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   206.328351383354 bps 206.328 Kbps   55.5802208091364 pps 55.580 pps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.121854390016835 % 0.122 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.21854390016835 bps 1.219 Mbps   620.284322151899 pps 620.284 pps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.402904146217157 % 0.403 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.02904146217157 bps 4.029 Mbps   1.86066698438452 pps 1.861 Kpps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  5.13982203584802 % 5.140 %   1000 bps 1000.000 Mbps   51.3982203584802 bps 51.398 Mbps   4.71801388033496 pps 4.718 Kpps 
Plzeň → České Budějovice  0.0154399305414424 % 0.015 %   10 bps 10.000 Gbps   1.54399305414424 bps 1.544 Mbps   221.60424243706 pps 221.604 pps 
České Budějovice → Tábor  4.62673073951531 % 4.627 %   1000 bps 1000.000 Mbps   46.2673073951531 bps 46.267 Mbps   4.2682090516517 pps 4.268 Kpps 
Tábor → České Budějovice  0.281047853173114 % 0.281 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.81047853173114 bps 2.810 Mbps   2.34754469339578 pps 2.348 Kpps 
České Budějovice → Plzeň  0.0166347310193467 % 0.017 %   10 bps 10.000 Gbps   1.66347310193468 bps 1.663 Mbps   339.539054326697 pps 339.539 pps 
Brno → České Budějovice  0.163299758326966 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3299758326966 bps 16.330 Kbps   23.9253484624077 pps 23.925 pps 
České Budějovice → Brno  0.152313995219775 % 0.152 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.2313995219775 bps 15.231 Kbps   22.8942667800936 pps 22.894 pps 
Summary  empty NA   1.962 bps 1.962 Tbps   137.235132398822 bps 137.235 Gbps   13.1621008879187 pps 13.162 Mpps 

History

Daily, weekly and monthly averages:
          Day 3/12, 3/13, 3/14, 3/15, 3/16, 3/17, 3/18
          Week 1/28, 2/4, 2/11, 2/18, 2/25, 3/4, 3/11
          Month 9, 10, 11, 12, 1, 2

Denní, týdenní a měsíční průměry:
          Den 3/12, 3/13, 3/14, 3/15, 3/16, 3/17, 3/18
          Týden 1/28, 2/4, 2/11, 2/18, 2/25, 3/4, 3/11
          Měsíc 9, 10, 11, 12, 1, 2


Page built by G3 system reporter at Tue Mar 19 16:33:28 2019