CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2017 , CESNET a.l.e.

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

Average load for period: 2017/03/25 06:42:33 - 2017/03/25 06:52:33 WEST (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2017/03/25 06:42:33 - 2017/03/25 06:52:33

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization
ACONET->Brno  1.586%  Brno->ACONET  2.429%  Brno->Lednice  0.172%  Lednice->Brno  0.066%  Brno->SANET  1.019%  SANET->Brno  1.145%  Brno->Vyškov  0.036%  Vyškov->Brno  0.013%  Brno->České Budějovice  0.144%  České Budějovice->Brno  4.794e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.197%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.451%  České Budějovice->Plzeň  0.151e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.151e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.050%  Tábor->České Budějovice  0.057%  Brno->Jihlava  14.795%  Jihlava->Brno  0.207%  České Budějovice->Jihlava  0.274e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.154e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.715%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  9.352e-3 %  Jihlava->Telč  0.196%  Telč->Jihlava  0.030%  Hradec Králové->Liberec  0.589%  Liberec->Hradec Králové  0.408%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.157e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.155e-3 %  Cheb->Most  0.166e-3 %  Most->Cheb  0.178e-3 %  Děčín->Most  0.409e-3 %  Most->Děčín  0.393e-3 %  Most->Plzeň  0.178e-3 %  Plzeň->Most  0.166e-3 %  Brno->Olomouc  0.074%  Olomouc->Brno  1.229%  Hradec Králové->Olomouc  0.159%  Olomouc->Hradec Králové  0.337%  Olomouc->Ostrava  0.032%  Ostrava->Olomouc  0.988e-3 %  Olomouc->Zlín  0.223%  Zlín->Olomouc  0.186e-3 %  Brno->Ostrava  0.263%  Ostrava->Brno  0.936%  Karviná->Ostrava  0.369%  Ostrava->Karviná  0.193%  Opava->Ostrava  1.299%  Ostrava->Opava  1.850%  Ostrava->Pionier  1.084%  Pionier->Ostrava  0.593%  Hradec Králové->Pardubice  2.711e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  3.715e-3 %  Cheb->Plzeň  0.051%  Plzeň->Cheb  0.012%  Plzeň->Praha  4.026%  Praha->Plzeň  17.014%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.183e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.258e-3 %  AMS-IX->Praha  5.269%  Praha->AMS-IX  0.230%  Brno->Praha  4.483%  Praha->Brno  3.587%  České Budějovice->Praha  0.307%  Praha->České Budějovice  0.596%  GÉANT2->Praha  1.940%  Praha->GÉANT2  2.806%  Hradec Králové->Praha  0.419%  Praha->Hradec Králové  0.393%  Liberec->Praha  0.161e-3 %  Praha->Liberec  0.181e-3 %  NIX.cz->Praha  4.166%  Praha->NIX.cz  2.660%  Pardubice->Praha  0.208%  Praha->Pardubice  0.614%  Poděbrady->Praha  0.063%  Praha->Poděbrady  0.751%  Praha->Public Internet  3.016%  Public Internet->Praha  2.897%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.093%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.699%  Most->Ústí nad
Labem  2.601e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.489e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  0.906%  Ústí nad
Labem->Praha  0.184%  Brno->Zlín  0.371%  Zlín->Brno  0.250% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2017/03/25 06:42:33 - 2017/03/25 06:52:33 WEST (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2017/03/25 06:42:33 - 2017/03/25 06:52:33 .


Link Utilization Capacity Bit rate Packet rate
ACONET → Brno  1.5858434410027 % 1.586 %   20 bps 20.000 Gbps   317.168688200541 bps 317.169 Mbps   29.5243612143419 pps 29.524 Kpps 
Brno → ACONET  2.42873039934777 % 2.429 %   20 bps 20.000 Gbps   485.746079869554 bps 485.746 Mbps   28.9737049239973 pps 28.974 Kpps 
Lednice → Brno  0.0657497345552624 % 0.066 %   1000 bps 1000.000 Mbps   657.497345552624 bps 657.497 Kbps   394.42926868718 pps 394.429 pps 
Brno → Lednice  0.172077057880009 % 0.172 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.72077057880009 bps 1.721 Mbps   439.877260604826 pps 439.877 pps 
Brno → SANET  1.01857651087363 % 1.019 %   20 bps 20.000 Gbps   203.715302174726 bps 203.715 Mbps   35.906968241977 pps 35.907 Kpps 
SANET → Brno  1.1448737576111 % 1.145 %   20 bps 20.000 Gbps   228.974751522221 bps 228.975 Mbps   26.6222618366733 pps 26.622 Kpps 
Vyškov → Brno  0.0129801380635516 % 0.013 %   1000 bps 1000.000 Mbps   129.801380635516 bps 129.801 Kbps   66.2099012110597 pps 66.210 pps 
Brno → Vyškov  0.0358224065206311 % 0.036 %   1000 bps 1000.000 Mbps   358.224065206311 bps 358.224 Kbps   67.6812382097885 pps 67.681 pps 
Jihlava → Brno  0.206643055719799 % 0.207 %   10 bps 10.000 Gbps   20.6643055719799 bps 20.664 Mbps   5.70914919474119 pps 5.709 Kpps 
Brno → Jihlava  14.7952769614933 % 14.795 %   10 bps 10.000 Gbps   1.47952769614933 bps 1.480 Gbps   130.752731352148 pps 130.753 Kpps 
České Budějovice → Jihlava  0.273604643412577 % 0.274 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   27.3604643412577 bps 27.360 Kbps   30.3985266704174 pps 30.399 pps 
Jihlava → České Budějovice  0.154026545978842 % 0.154 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.4026545978842 bps 15.403 Kbps   23.3117911007192 pps 23.312 pps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  9.35227035242101 % 9.352 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   93.5227035242101 bps 93.523 Kbps   33.6765531306865 pps 33.677 pps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.715430662841088 % 0.715 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.15430662841088 bps 7.154 Mbps   664.017764535326 pps 664.018 pps 
Jihlava → Telč  0.196202022995415 % 0.196 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.96202022995415 bps 1.962 Mbps   413.335182649322 pps 413.335 pps 
Telč → Jihlava  0.0300031624986892 % 0.030 %   1000 bps 1000.000 Mbps   300.031624986892 bps 300.032 Kbps   167.647698113826 pps 167.648 pps 
Liberec → Hradec Králové  0.408141327059601 % 0.408 %   20 bps 20.000 Gbps   81.6282654119202 bps 81.628 Mbps   11.0543445668227 pps 11.054 Kpps 
Hradec Králové → Liberec  0.589485614750711 % 0.589 %   20 bps 20.000 Gbps   117.897122950142 bps 117.897 Mbps   15.0123472353047 pps 15.012 Kpps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.155390202745846 % 0.155 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.5390202745846 bps 15.539 Kbps   23.2423413563746 pps 23.242 pps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.157072445353892 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7072445353892 bps 15.707 Kbps   23.229212273861 pps 23.229 pps 
Most → Cheb  0.178262589757223 % 0.178 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.8262589757223 bps 17.826 Kbps   26.0488127836527 pps 26.049 pps 
Cheb → Most  0.16597860812926 % 0.166 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.597860812926 bps 16.598 Kbps   23.8568618285526 pps 23.857 pps 
Most → Děčín  0.393001589851601 % 0.393 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.93001589851601 bps 3.930 Kbps   4.20023998069954 pps 4.200 pps 
Děčín → Most  0.409285726970715 % 0.409 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.09285726970715 bps 4.093 Kbps   4.74235117024027 pps 4.742 pps 
Plzeň → Most  0.16597860812926 % 0.166 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.597860812926 bps 16.598 Kbps   23.8568618285526 pps 23.857 pps 
Most → Plzeň  0.178262589757223 % 0.178 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.8262589757223 bps 17.826 Kbps   26.0488127836527 pps 26.049 pps 
Olomouc → Brno  1.2288204147869 % 1.229 %   100 bps 100.000 Gbps   1.2288204147869 bps 1.229 Gbps   104.732354688928 pps 104.732 Kpps 
Brno → Olomouc  0.0739985406546053 % 0.074 %   100 bps 100.000 Gbps   73.9985406546053 bps 73.999 Mbps   20.4009447067147 pps 20.401 Kpps 
Hradec Králové → Olomouc  0.159373455963422 % 0.159 %   100 bps 100.000 Gbps   159.373455963422 bps 159.373 Mbps   23.7873571917555 pps 23.787 Kpps 
Olomouc → Hradec Králové  0.337078091950661 % 0.337 %   100 bps 100.000 Gbps   337.078091950661 bps 337.078 Mbps   37.0105671672616 pps 37.011 Kpps 
Ostrava → Olomouc  0.988155654184419 % 0.988 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   197.631130836884 bps 197.631 Kbps   101.141210766501 pps 101.141 pps 
Olomouc → Ostrava  0.0317849838261653 % 0.032 %   20 bps 20.000 Gbps   6.35699676523307 bps 6.357 Mbps   588.774987673772 pps 588.775 pps 
Zlín → Olomouc  0.186202162701488 % 0.186 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.6202162701488 bps 18.620 Kbps   27.7929847332052 pps 27.793 pps 
Olomouc → Zlín  0.22308484564789 % 0.223 %   10 bps 10.000 Gbps   22.308484564789 bps 22.308 Mbps   3.63529636636869 pps 3.635 Kpps 
Ostrava → Brno  0.93629376027375 % 0.936 %   100 bps 100.000 Gbps   936.29376027375 bps 936.294 Mbps   88.2551844456869 pps 88.255 Kpps 
Brno → Ostrava  0.262745091452802 % 0.263 %   100 bps 100.000 Gbps   262.745091452802 bps 262.745 Mbps   36.0368198209202 pps 36.037 Kpps 
Ostrava → Karviná  0.193002923392785 % 0.193 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.93002923392785 bps 1.930 Mbps   508.136576706255 pps 508.137 pps 
Karviná → Ostrava  0.368518861903985 % 0.369 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.68518861903985 bps 3.685 Mbps   514.133664489188 pps 514.134 pps 
Opava → Ostrava  1.29884918474689 % 1.299 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.9884918474689 bps 12.988 Mbps   1.88724160507652 pps 1.887 Kpps 
Ostrava → Opava  1.85033998175051 % 1.850 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.5033998175051 bps 18.503 Mbps   2.93212777767959 pps 2.932 Kpps 
Pionier → Ostrava  0.593171390811011 % 0.593 %   10 bps 10.000 Gbps   59.3171390811011 bps 59.317 Mbps   7.83498205615677 pps 7.835 Kpps 
Ostrava → Pionier  1.08437354815948 % 1.084 %   10 bps 10.000 Gbps   108.437354815948 bps 108.437 Mbps   11.7887152167772 pps 11.789 Kpps 
Pardubice → Hradec Králové  3.71489858712352 % 3.715 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   371.489858712352 bps 371.490 Kbps   205.569233268396 pps 205.569 pps 
Hradec Králové → Pardubice  2.71137982950815 % 2.711 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   271.137982950815 bps 271.138 Kbps   104.57310726208 pps 104.573 pps 
Cheb → Plzeň  0.0507271382854112 % 0.051 %   10 bps 10.000 Gbps   5.07271382854112 bps 5.073 Mbps   691.838367501279 pps 691.838 pps 
Plzeň → Cheb  0.0116657007274689 % 0.012 %   10 bps 10.000 Gbps   1.16657007274689 bps 1.167 Mbps   528.49504771112 pps 528.495 pps 
Plzeň → Praha  4.02627572543714 % 4.026 %   20 bps 20.000 Gbps   805.255145087427 bps 805.255 Mbps   118.627289574172 pps 118.627 Kpps 
Praha → Plzeň  17.0142044830269 % 17.014 %   20 bps 20.000 Gbps   3.40284089660538 bps 3.403 Gbps   298.685908772975 pps 298.686 Kpps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.182716512895611 % 0.183 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.2716512895611 bps 18.272 Kbps   25.8478330757625 pps 25.848 pps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.257553620448988 % 0.258 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   25.7553620448988 bps 25.755 Kbps   26.0186239613457 pps 26.019 pps 
AMS-IX → Praha  5.26859647472429 % 5.269 %   10 bps 10.000 Gbps   526.859647472429 bps 526.860 Mbps   86.3943497159117 pps 86.394 Kpps 
Praha → AMS-IX  0.229836291489593 % 0.230 %   10 bps 10.000 Gbps   22.9836291489593 bps 22.984 Mbps   3.00181080679386 pps 3.002 Kpps 
Praha → Brno  3.58746162170905 % 3.587 %   100 bps 100.000 Gbps   3.58746162170905 bps 3.587 Gbps   232.292774778764 pps 232.293 Kpps 
Brno → Praha  4.48254911658022 % 4.483 %   100 bps 100.000 Gbps   4.48254911658022 bps 4.483 Gbps   303.040900171341 pps 303.041 Kpps 
České Budějovice → Praha  0.30701427024714 % 0.307 %   10 bps 10.000 Gbps   30.701427024714 bps 30.701 Mbps   7.10891859612669 pps 7.109 Kpps 
Praha → České Budějovice  0.595763959224914 % 0.596 %   10 bps 10.000 Gbps   59.5763959224914 bps 59.576 Mbps   7.65839777664138 pps 7.658 Kpps 
Praha → GÉANT2  2.80635086325997 % 2.806 %   100 bps 100.000 Gbps   2.80635086325997 bps 2.806 Gbps   299.481343885892 pps 299.481 Kpps 
GÉANT2 → Praha  1.94011261654855 % 1.940 %   100 bps 100.000 Gbps   1.94011261654855 bps 1.940 Gbps   215.592616302521 pps 215.593 Kpps 
Hradec Králové → Praha  0.419235133758728 % 0.419 %   100 bps 100.000 Gbps   419.235133758728 bps 419.235 Mbps   52.9384958138407 pps 52.938 Kpps 
Praha → Hradec Králové  0.393332597838069 % 0.393 %   100 bps 100.000 Gbps   393.332597838069 bps 393.333 Mbps   51.8296498075348 pps 51.830 Kpps 
Liberec → Praha  0.161301889625324 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1301889625324 bps 16.130 Kbps   23.92129287695 pps 23.921 pps 
Praha → Liberec  0.180535601500163 % 0.181 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.0535601500163 bps 18.054 Kbps   25.4595927042835 pps 25.460 pps 
Praha → NIX.cz  2.66013730846924 % 2.660 %   40 bps 40.000 Gbps   1.0640549233877 bps 1.064 Gbps   127.927600686967 pps 127.928 Kpps 
NIX.cz → Praha  4.16618781129966 % 4.166 %   40 bps 40.000 Gbps   1.66647512451987 bps 1.666 Gbps   176.974585773657 pps 176.975 Kpps 
Praha → Pardubice  0.613800687764268 % 0.614 %   10 bps 10.000 Gbps   61.3800687764268 bps 61.380 Mbps   7.19873511985856 pps 7.199 Kpps 
Pardubice → Praha  0.208326919373784 % 0.208 %   10 bps 10.000 Gbps   20.8326919373784 bps 20.833 Mbps   4.19429875949054 pps 4.194 Kpps 
Poděbrady → Praha  0.0633228921552264 % 0.063 %   1000 bps 1000.000 Mbps   633.228921552264 bps 633.229 Kbps   521.05780081887 pps 521.058 pps 
Praha → Poděbrady  0.751071010994412 % 0.751 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.51071010994412 bps 7.511 Mbps   828.657307174309 pps 828.657 pps 
Public Internet → Praha  2.89734747458973 % 2.897 %   10 bps 10.000 Gbps   289.734747458973 bps 289.735 Mbps   68.0195190870884 pps 68.020 Kpps 
Praha → Public Internet  3.01642990561656 % 3.016 %   10 bps 10.000 Gbps   301.642990561656 bps 301.643 Mbps   42.3940782562208 pps 42.394 Kpps 
Brno → Zlín  0.371300230820821 % 0.371 %   10 bps 10.000 Gbps   37.1300230820821 bps 37.130 Mbps   4.31358730470148 pps 4.314 Kpps 
Zlín → Brno  0.25024658328148 % 0.250 %   10 bps 10.000 Gbps   25.024658328148 bps 25.025 Mbps   5.6738092040464 pps 5.674 Kpps 
Most → Ústí nad Labem  2.6012636031668 % 2.601 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   260.12636031668 bps 260.126 Kbps   59.1449278053528 pps 59.145 pps 
Praha → Ústí nad Labem  0.906068057565133 % 0.906 %   10 bps 10.000 Gbps   90.6068057565133 bps 90.607 Mbps   10.0632239396651 pps 10.063 Kpps 
Ústí nad Labem → Most  0.48903281041734 % 0.489 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   48.903281041734 bps 48.903 Kbps   55.1957780991288 pps 55.196 pps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.0926322804115109 % 0.093 %   1000 bps 1000.000 Mbps   926.322804115109 bps 926.323 Kbps   268.614734789723 pps 268.615 pps 
Ústí nad Labem → Praha  0.183987684760801 % 0.184 %   10 bps 10.000 Gbps   18.3987684760801 bps 18.399 Mbps   6.91999235222675 pps 6.920 Kpps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.699183704730598 % 0.699 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.99183704730598 bps 6.992 Mbps   677.337917744945 pps 677.338 pps 
České Budějovice → Plzeň  0.150861388076371 % 0.151 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.0861388076371 bps 15.086 Kbps   22.490440590323 pps 22.490 pps 
České Budějovice → Tábor  0.050498754102164 % 0.050 %   1000 bps 1000.000 Mbps   504.98754102164 bps 504.988 Kbps   95.8564570819508 pps 95.856 pps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.196561990940006 % 0.197 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.96561990940006 bps 1.966 Mbps   649.38853339968 pps 649.389 pps 
Plzeň → České Budějovice  0.150863169581266 % 0.151 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.0863169581266 bps 15.086 Kbps   22.5988639469819 pps 22.599 pps 
Brno → České Budějovice  0.144436906229058 % 0.144 %   10 bps 10.000 Gbps   14.4436906229058 bps 14.444 Mbps   1.83374373161995 pps 1.834 Kpps 
České Budějovice → Brno  4.79397418760473 % 4.794 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   479.397418760473 bps 479.397 Kbps   150.248694722921 pps 150.249 pps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.45104163115475 % 0.451 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.5104163115475 bps 4.510 Mbps   740.714672311463 pps 740.715 pps 
Tábor → České Budějovice  0.0566691978176013 % 0.057 %   1000 bps 1000.000 Mbps   566.691978176013 bps 566.692 Kbps   94.905991525565 pps 94.906 pps 
Summary  empty NA   1.902 bps 1.902 Tbps   28.2782740785863 bps 28.278 Gbps   2.76403681514905 pps 2.764 Mpps 

History

Daily, weekly and monthly averages:
          Day 3/18, 3/19, 3/20, 3/21, 3/22, 3/23, 3/24
          Week 1/30, 2/6, 2/13, 2/20, 2/27, 3/6, 3/13
          Month 9, 10, 11, 12, 1, 2

Denní, týdenní a měsíční průměry:
          Den 3/18, 3/19, 3/20, 3/21, 3/22, 3/23, 3/24
          Týden 1/30, 2/6, 2/13, 2/20, 2/27, 3/6, 3/13
          Měsíc 9, 10, 11, 12, 1, 2


Page built by G3 system reporter at Sat Mar 25 06:52:34 2017