CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2017 , CESNET a.l.e.

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

Average load for period: 2017/11/25 06:23:35 - 2017/11/25 06:33:35 SET (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2017/11/25 06:23:35 - 2017/11/25 06:33:35

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization
ACONET->Brno  1.231%  Brno->ACONET  1.584%  Brno->Lednice  0.061%  Lednice->Brno  0.034%  Brno->SANET  1.372%  SANET->Brno  1.635%  Brno->Vyškov  1.235%  Vyškov->Brno  0.162%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.153e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  4.446%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.325%  České Budějovice->Plzeň  1.669%  Plzeň->České Budějovice  0.117%  České Budějovice->Tábor  9.338e-3 %  Tábor->České Budějovice  0.062%  Brno->Jihlava  21.385%  Jihlava->Brno  4.655%  České Budějovice->Jihlava  0.270e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.172e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  6.242e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.011%  Jihlava->Telč  0.036%  Telč->Jihlava  9.760e-3 %  Hradec Králové->Liberec  0.553%  Liberec->Hradec Králové  0.409%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.155e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.156e-3 %  Cheb->Most  0.152e-3 %  Most->Cheb  0.171e-3 %  Děčín->Most  0.385e-3 %  Most->Děčín  0.380e-3 %  Most->Plzeň  0.171e-3 %  Plzeň->Most  0.152e-3 %  Brno->Olomouc  0.068%  Olomouc->Brno  0.323%  Hradec Králové->Olomouc  0.280%  Olomouc->Hradec Králové  0.047%  Olomouc->Ostrava  0.073%  Ostrava->Olomouc  1.417e-3 %  Olomouc->Zlín  0.590%  Zlín->Olomouc  0.937e-3 %  Brno->Ostrava  0.501%  Ostrava->Brno  1.318%  Karviná->Ostrava  0.247%  Ostrava->Karviná  0.760%  Opava->Ostrava  3.608%  Ostrava->Opava  0.588%  Ostrava->Pionier  1.214%  Pionier->Ostrava  0.514%  Hradec Králové->Pardubice  2.420e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  4.250e-3 %  Cheb->Plzeň  0.101%  Plzeň->Cheb  0.014%  Plzeň->Praha  7.547%  Praha->Plzeň  19.410%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.702e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.238e-3 %  AMS-IX->Praha  4.965%  Praha->AMS-IX  0.174%  Brno->Praha  5.625%  Praha->Brno  3.745%  České Budějovice->Praha  0.151%  Praha->České Budějovice  0.983%  GÉANT2->Praha  2.045%  Praha->GÉANT2  2.632%  Hradec Králové->Praha  0.807%  Praha->Hradec Králové  1.527%  Liberec->Praha  0.173e-3 %  Praha->Liberec  0.188e-3 %  NIX.cz->Praha  3.634%  Praha->NIX.cz  3.606%  Pardubice->Praha  0.148%  Praha->Pardubice  0.687%  Poděbrady->Praha  1.078%  Praha->Poděbrady  1.016%  Praha->Public Internet  1.212%  Public Internet->Praha  2.763%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.061%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.446%  Most->Ústí nad
Labem  0.698e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.513e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  1.199%  Ústí nad
Labem->Praha  0.165%  Brno->Zlín  0.181%  Zlín->Brno  0.172% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2017/11/25 06:23:35 - 2017/11/25 06:33:35 SET (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2017/11/25 06:23:35 - 2017/11/25 06:33:35 .


Link Utilization Capacity Bit rate Packet rate
Brno → ACONET  1.58433466295659 % 1.584 %   20 bps 20.000 Gbps   316.866932591319 bps 316.867 Mbps   21.098375266872 pps 21.098 Kpps 
ACONET → Brno  1.23077702699071 % 1.231 %   20 bps 20.000 Gbps   246.155405398142 bps 246.155 Mbps   21.4392901035212 pps 21.439 Kpps 
Brno → Lednice  0.0613767913103241 % 0.061 %   1000 bps 1000.000 Mbps   613.767913103241 bps 613.768 Kbps   182.586686296796 pps 182.587 pps 
Lednice → Brno  0.0335574440318978 % 0.034 %   1000 bps 1000.000 Mbps   335.574440318978 bps 335.574 Kbps   166.651927726282 pps 166.652 pps 
SANET → Brno  1.63540916904562 % 1.635 %   20 bps 20.000 Gbps   327.081833809124 bps 327.082 Mbps   43.2485050893001 pps 43.249 Kpps 
Brno → SANET  1.37248938381649 % 1.372 %   20 bps 20.000 Gbps   274.497876763298 bps 274.498 Mbps   41.5602026462831 pps 41.560 Kpps 
Vyškov → Brno  0.161786027747607 % 0.162 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.61786027747607 bps 1.618 Mbps   660.828863903132 pps 660.829 pps 
Brno → Vyškov  1.23540331642935 % 1.235 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.3540331642935 bps 12.354 Mbps   1.14245801153349 pps 1.142 Kpps 
Jihlava → Brno  4.65519608363177 % 4.655 %   10 bps 10.000 Gbps   465.519608363177 bps 465.520 Mbps   27.0420764029763 pps 27.042 Kpps 
Brno → Jihlava  21.3845266117339 % 21.385 %   10 bps 10.000 Gbps   2.13845266117339 bps 2.138 Gbps   109.081568863005 pps 109.082 Kpps 
České Budějovice → Jihlava  0.270089950797585 % 0.270 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   27.0089950797585 bps 27.009 Kbps   16.9636404718712 pps 16.964 pps 
Jihlava → České Budějovice  0.172218324393701 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2218324393701 bps 17.222 Kbps   13.6688766523985 pps 13.669 pps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0108159361719254 % 0.011 %   1000 bps 1000.000 Mbps   108.159361719254 bps 108.159 Kbps   34.3918771364194 pps 34.392 pps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  6.2421023250746 % 6.242 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   62.421023250746 bps 62.421 Kbps   21.7987797878308 pps 21.799 pps 
Jihlava → Telč  0.0359644892001612 % 0.036 %   1000 bps 1000.000 Mbps   359.644892001612 bps 359.645 Kbps   116.312459523737 pps 116.312 pps 
Telč → Jihlava  9.76045235519207 % 9.760 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   97.6045235519207 bps 97.605 Kbps   55.3460233143157 pps 55.346 pps 
Liberec → Hradec Králové  0.408730517260974 % 0.409 %   20 bps 20.000 Gbps   81.7461034521947 bps 81.746 Mbps   12.3563857248432 pps 12.356 Kpps 
Hradec Králové → Liberec  0.552578890585638 % 0.553 %   20 bps 20.000 Gbps   110.515778117128 bps 110.516 Mbps   16.1861867864217 pps 16.186 Kpps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.154974105879033 % 0.155 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.4974105879033 bps 15.497 Kbps   23.3286563442681 pps 23.329 pps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.155525590645412 % 0.156 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.5525590645412 bps 15.553 Kbps   23.3572954499551 pps 23.357 pps 
Most → Cheb  0.171264722301494 % 0.171 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.1264722301494 bps 17.126 Kbps   26.4896686582334 pps 26.490 pps 
Cheb → Most  0.152285239735147 % 0.152 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.2285239735147 bps 15.229 Kbps   23.9301080472044 pps 23.930 pps 
Děčín → Most  0.385138827344402 % 0.385 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.85138827344402 bps 3.851 Kbps   4.71974857174878 pps 4.720 pps 
Most → Děčín  0.379853804415779 % 0.380 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.79853804415779 bps 3.799 Kbps   3.8933071316672 pps 3.893 pps 
Plzeň → Most  0.152285239735147 % 0.152 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.2285239735147 bps 15.229 Kbps   23.9301080472044 pps 23.930 pps 
Most → Plzeň  0.171264722301494 % 0.171 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.1264722301494 bps 17.126 Kbps   26.4896686582334 pps 26.490 pps 
Brno → Olomouc  0.0676264337419279 % 0.068 %   100 bps 100.000 Gbps   67.6264337419279 bps 67.626 Mbps   13.693495075269 pps 13.693 Kpps 
Olomouc → Brno  0.323436413702463 % 0.323 %   100 bps 100.000 Gbps   323.436413702463 bps 323.436 Mbps   34.7789451466455 pps 34.779 Kpps 
Hradec Králové → Olomouc  0.279826517919461 % 0.280 %   100 bps 100.000 Gbps   279.826517919461 bps 279.827 Mbps   32.2086925705714 pps 32.209 Kpps 
Olomouc → Hradec Králové  0.0471575136304877 % 0.047 %   100 bps 100.000 Gbps   47.1575136304877 bps 47.158 Mbps   11.7368058321971 pps 11.737 Kpps 
Olomouc → Ostrava  0.0726116257870176 % 0.073 %   20 bps 20.000 Gbps   14.5223251574035 bps 14.522 Mbps   1.25310945832773 pps 1.253 Kpps 
Ostrava → Olomouc  1.41668606843652 % 1.417 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   283.337213687304 bps 283.337 Kbps   155.461512840158 pps 155.462 pps 
Olomouc → Zlín  0.589603330666093 % 0.590 %   10 bps 10.000 Gbps   58.9603330666093 bps 58.960 Mbps   6.10691380259479 pps 6.107 Kpps 
Zlín → Olomouc  0.937184504060626 % 0.937 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   93.7184504060626 bps 93.718 Kbps   67.4454452250641 pps 67.445 pps 
Brno → Ostrava  0.500704337802908 % 0.501 %   100 bps 100.000 Gbps   500.704337802908 bps 500.704 Mbps   91.1591089312894 pps 91.159 Kpps 
Ostrava → Brno  1.31752718968559 % 1.318 %   100 bps 100.000 Gbps   1.31752718968559 bps 1.318 Gbps   102.125296879745 pps 102.125 Kpps 
Ostrava → Karviná  0.760385963967175 % 0.760 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.60385963967175 bps 7.604 Mbps   1.03557131672264 pps 1.036 Kpps 
Karviná → Ostrava  0.2468542296554 % 0.247 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.468542296554 bps 2.469 Mbps   711.470100673962 pps 711.470 pps 
Ostrava → Opava  0.587628063667421 % 0.588 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.87628063667421 bps 5.876 Mbps   1.90180751383357 pps 1.902 Kpps 
Opava → Ostrava  3.60771202851965 % 3.608 %   1000 bps 1000.000 Mbps   36.0771202851965 bps 36.077 Mbps   3.40594632634947 pps 3.406 Kpps 
Ostrava → Pionier  1.21363610759718 % 1.214 %   10 bps 10.000 Gbps   121.363610759718 bps 121.364 Mbps   13.6624855716856 pps 13.662 Kpps 
Pionier → Ostrava  0.514112026688376 % 0.514 %   10 bps 10.000 Gbps   51.4112026688376 bps 51.411 Mbps   6.67536197585512 pps 6.675 Kpps 
Hradec Králové → Pardubice  2.42027041605583 % 2.420 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   242.027041605583 bps 242.027 Kbps   116.96734352034 pps 116.967 pps 
Pardubice → Hradec Králové  4.24959434733572 % 4.250 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   424.959434733572 bps 424.959 Kbps   229.372955475399 pps 229.373 pps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.238093753502079 % 0.238 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   23.8093753502079 bps 23.809 Kbps   27.5273995391219 pps 27.527 pps 
Plzeň → Praha  7.54737383311823 % 7.547 %   20 bps 20.000 Gbps   1.50947476662365 bps 1.509 Gbps   159.995921589604 pps 159.996 Kpps 
Praha → Plzeň  19.4099366799153 % 19.410 %   20 bps 20.000 Gbps   3.88198733598305 bps 3.882 Gbps   344.020979189404 pps 344.021 Kpps 
Cheb → Plzeň  0.101206999858453 % 0.101 %   10 bps 10.000 Gbps   10.1206999858453 bps 10.121 Mbps   1.13042272045301 pps 1.130 Kpps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.702461990732851 % 0.702 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   70.2461990732851 bps 70.246 Kbps   29.046194285717 pps 29.046 pps 
Plzeň → Cheb  0.0136412895453463 % 0.014 %   10 bps 10.000 Gbps   1.36412895453463 bps 1.364 Mbps   866.512600074343 pps 866.513 pps 
AMS-IX → Praha  4.96495621964011 % 4.965 %   10 bps 10.000 Gbps   496.495621964011 bps 496.496 Mbps   97.4399186997083 pps 97.440 Kpps 
Praha → AMS-IX  0.173592759304028 % 0.174 %   10 bps 10.000 Gbps   17.3592759304028 bps 17.359 Mbps   2.54334691121375 pps 2.543 Kpps 
Brno → Praha  5.62496936221017 % 5.625 %   100 bps 100.000 Gbps   5.62496936221017 bps 5.625 Gbps   446.918944776706 pps 446.919 Kpps 
Praha → Brno  3.74532037545014 % 3.745 %   100 bps 100.000 Gbps   3.74532037545014 bps 3.745 Gbps   241.960379681286 pps 241.960 Kpps 
Praha → České Budějovice  0.983445405613199 % 0.983 %   20 bps 20.000 Gbps   196.68908112264 bps 196.689 Mbps   20.6215772116705 pps 20.622 Kpps 
České Budějovice → Praha  0.150801858189726 % 0.151 %   20 bps 20.000 Gbps   30.1603716379451 bps 30.160 Mbps   8.68381074275009 pps 8.684 Kpps 
Praha → GÉANT2  2.63243950569173 % 2.632 %   100 bps 100.000 Gbps   2.63243950569173 bps 2.632 Gbps   279.034206478645 pps 279.034 Kpps 
GÉANT2 → Praha  2.04501376948759 % 2.045 %   100 bps 100.000 Gbps   2.04501376948759 bps 2.045 Gbps   205.310240512822 pps 205.310 Kpps 
Hradec Králové → Praha  0.807318128668271 % 0.807 %   100 bps 100.000 Gbps   807.318128668271 bps 807.318 Mbps   108.295302069264 pps 108.295 Kpps 
Praha → Hradec Králové  1.52744409904076 % 1.527 %   100 bps 100.000 Gbps   1.52744409904076 bps 1.527 Gbps   171.788502808772 pps 171.789 Kpps 
Liberec → Praha  0.172931803408342 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2931803408342 bps 17.293 Kbps   24.845816236767 pps 24.846 pps 
Praha → Liberec  0.187841754350623 % 0.188 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.7841754350623 bps 18.784 Kbps   25.052336483505 pps 25.052 pps 
NIX.cz → Praha  3.63443011347147 % 3.634 %   40 bps 40.000 Gbps   1.45377204538859 bps 1.454 Gbps   152.31992900398 pps 152.320 Kpps 
Praha → NIX.cz  3.60582375398915 % 3.606 %   40 bps 40.000 Gbps   1.44232950159566 bps 1.442 Gbps   176.151350451318 pps 176.151 Kpps 
Praha → Pardubice  0.687246670212691 % 0.687 %   10 bps 10.000 Gbps   68.7246670212691 bps 68.725 Mbps   7.19609241156771 pps 7.196 Kpps 
Pardubice → Praha  0.147994003922194 % 0.148 %   10 bps 10.000 Gbps   14.7994003922194 bps 14.799 Mbps   3.85517616472359 pps 3.855 Kpps 
Praha → Poděbrady  1.01610841582056 % 1.016 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.1610841582056 bps 10.161 Mbps   1.49106004572142 pps 1.491 Kpps 
Poděbrady → Praha  1.07836842117584 % 1.078 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.7836842117584 bps 10.784 Mbps   1.40990832538465 pps 1.410 Kpps 
Praha → Public Internet  1.21199476636214 % 1.212 %   20 bps 20.000 Gbps   242.398953272427 bps 242.399 Mbps   39.0928229098818 pps 39.093 Kpps 
Public Internet → Praha  2.76250665055116 % 2.763 %   20 bps 20.000 Gbps   552.501330110232 bps 552.501 Mbps   85.7785646045538 pps 85.779 Kpps 
Zlín → Brno  0.172112089093356 % 0.172 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2112089093356 bps 17.211 Mbps   4.74870570864357 pps 4.749 Kpps 
Brno → Zlín  0.180753093711527 % 0.181 %   10 bps 10.000 Gbps   18.0753093711527 bps 18.075 Mbps   2.85978679777438 pps 2.860 Kpps 
Ústí nad Labem → Most  0.513030068289793 % 0.513 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   51.3030068289793 bps 51.303 Kbps   49.8639169054043 pps 49.864 pps 
Most → Ústí nad Labem  0.697620596169565 % 0.698 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   69.7620596169564 bps 69.762 Kbps   47.3389718873104 pps 47.339 pps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.446301481475378 % 0.446 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.46301481475378 bps 4.463 Mbps   474.836893182237 pps 474.837 pps 
Ústí nad Labem → Praha  0.164889490032019 % 0.165 %   10 bps 10.000 Gbps   16.4889490032019 bps 16.489 Mbps   8.51616776364158 pps 8.516 Kpps 
Praha → Ústí nad Labem  1.19896129398604 % 1.199 %   10 bps 10.000 Gbps   119.896129398604 bps 119.896 Mbps   12.1948560793917 pps 12.195 Kpps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.0608731737999962 % 0.061 %   1000 bps 1000.000 Mbps   608.731737999962 bps 608.732 Kbps   186.335764021393 pps 186.336 pps 
České Budějovice → Tábor  9.33819553280147 % 9.338 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   93.3819553280147 bps 93.382 Kbps   60.7551685475736 pps 60.755 pps 
České Budějovice → Brno  0.153120027785221 % 0.153 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.3120027785221 bps 15.312 Kbps   22.9477084346674 pps 22.948 pps 
České Budějovice → Plzeň  1.66874841331299 % 1.669 %   10 bps 10.000 Gbps   166.874841331299 bps 166.875 Mbps   15.5282271030488 pps 15.528 Kpps 
Plzeň → České Budějovice  0.117046886533879 % 0.117 %   10 bps 10.000 Gbps   11.7046886533879 bps 11.705 Mbps   4.13389046349649 pps 4.134 Kpps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.324738014186794 % 0.325 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.24738014186794 bps 3.247 Mbps   1.72593069571548 pps 1.726 Kpps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  4.44613047976813 % 4.446 %   1000 bps 1000.000 Mbps   44.4613047976813 bps 44.461 Mbps   4.20381604009895 pps 4.204 Kpps 
Brno → České Budějovice  0.163466324978695 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3466324978695 bps 16.347 Kbps   24.3820806104946 pps 24.382 pps 
Tábor → České Budějovice  0.0622210401531742 % 0.062 %   1000 bps 1000.000 Mbps   622.210401531742 bps 622.210 Kbps   75.0908274201527 pps 75.091 pps 
Summary  empty NA   1.942 bps 1.942 Tbps   33.5377958251625 bps 33.538 Gbps   3.22646836798817 pps 3.226 Mpps 

History

Daily, weekly and monthly averages:
          Day 11/18, 11/19, 11/20, 11/21, 11/22, 11/23, 11/24
          Week 10/2, 10/9, 10/16, 10/23, 10/30, 11/6, 11/13
          Month 5, 6, 7, 8, 9, 10

Denní, týdenní a měsíční průměry:
          Den 11/18, 11/19, 11/20, 11/21, 11/22, 11/23, 11/24
          Týden 10/2, 10/9, 10/16, 10/23, 10/30, 11/6, 11/13
          Měsíc 5, 6, 7, 8, 9, 10


Page built by G3 system reporter at Sat Nov 25 06:33:35 2017