CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2017 , CESNET a.l.e.

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

Average load for period: 2017/05/29 15:06:38 - 2017/05/29 15:16:38 SST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2017/05/29 15:06:38 - 2017/05/29 15:16:38

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization
ACONET->Brno  12.805%  Brno->ACONET  12.194%  Brno->Lednice  10.810%  Lednice->Brno  0.897%  Brno->SANET  8.135%  SANET->Brno  4.335%  Brno->Vyškov  13.072%  Vyškov->Brno  0.991%  Brno->České Budějovice  1.569%  České Budějovice->Brno  1.055%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  3.520%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.222%  České Budějovice->Plzeň  0.153e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.153e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.931%  Tábor->České Budějovice  0.171%  Brno->Jihlava  26.661%  Jihlava->Brno  1.854%  České Budějovice->Jihlava  0.137%  Jihlava->České Budějovice  4.662e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.016%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.081%  Jihlava->Telč  0.620%  Telč->Jihlava  0.091%  Hradec Králové->Liberec  4.354%  Liberec->Hradec Králové  1.622%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.373e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  8.144e-3 %  Cheb->Most  0.152e-3 %  Most->Cheb  0.163e-3 %  Děčín->Most  0.386e-3 %  Most->Děčín  0.379e-3 %  Most->Plzeň  0.163e-3 %  Plzeň->Most  0.152e-3 %  Brno->Olomouc  0.314%  Olomouc->Brno  1.023%  Hradec Králové->Olomouc  1.547%  Olomouc->Hradec Králové  0.374%  Olomouc->Ostrava  0.216%  Ostrava->Olomouc  9.997e-3 %  Olomouc->Zlín  1.746%  Zlín->Olomouc  1.057e-3 %  Brno->Ostrava  1.893%  Ostrava->Brno  0.550%  Karviná->Ostrava  5.982%  Ostrava->Karviná  7.799%  Opava->Ostrava  5.013%  Ostrava->Opava  8.720%  Ostrava->Pionier  10.826%  Pionier->Ostrava  2.806%  Hradec Králové->Pardubice  0.047%  Pardubice->Hradec Králové  0.247%  Cheb->Plzeň  0.096%  Plzeň->Cheb  0.498%  Plzeň->Praha  8.859%  Praha->Plzeň  27.118%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.723e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  3.171e-3 %  AMS-IX->Praha  61.636%  Praha->AMS-IX  9.588%  Brno->Praha  7.517%  Praha->Brno  13.004%  České Budějovice->Praha  1.580%  Praha->České Budějovice  6.848%  GÉANT2->Praha  4.197%  Praha->GÉANT2  1.371%  Hradec Králové->Praha  3.485%  Praha->Hradec Králové  5.546%  Liberec->Praha  0.159e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  NIX.cz->Praha  22.529%  Praha->NIX.cz  7.697%  Pardubice->Praha  0.885%  Praha->Pardubice  6.155%  Poděbrady->Praha  0.868%  Praha->Poděbrady  13.862%  Praha->Public Internet  5.879%  Public Internet->Praha  32.078%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.335%  Ústí nad
Labem->Děčín  3.687%  Most->Ústí nad
Labem  3.394e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.696e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  5.542%  Ústí nad
Labem->Praha  0.794%  Brno->Zlín  2.684%  Zlín->Brno  0.738% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2017/05/29 15:06:38 - 2017/05/29 15:16:38 SST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2017/05/29 15:06:38 - 2017/05/29 15:16:38 .


Link Utilization Capacity Bit rate Packet rate
ACONET → Brno  12.8051883230176 % 12.805 %   20 bps 20.000 Gbps   2.56103766460351 bps 2.561 Gbps   203.774076948003 pps 203.774 Kpps 
Brno → ACONET  12.1940939135368 % 12.194 %   20 bps 20.000 Gbps   2.43881878270736 bps 2.439 Gbps   170.936079044039 pps 170.936 Kpps 
Lednice → Brno  0.896647826741488 % 0.897 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.96647826741488 bps 8.966 Mbps   5.80476376334443 pps 5.805 Kpps 
Brno → Lednice  10.809678888533 % 10.810 %   1000 bps 1000.000 Mbps   108.09678888533 bps 108.097 Mbps   9.95773594760004 pps 9.958 Kpps 
SANET → Brno  4.33531573046507 % 4.335 %   20 bps 20.000 Gbps   867.063146093015 bps 867.063 Mbps   116.447842428415 pps 116.448 Kpps 
Brno → SANET  8.13536004000314 % 8.135 %   20 bps 20.000 Gbps   1.62707200800063 bps 1.627 Gbps   207.327444193687 pps 207.327 Kpps 
Vyškov → Brno  0.991456390461571 % 0.991 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.91456390461571 bps 9.915 Mbps   6.9834231454871 pps 6.983 Kpps 
Brno → Vyškov  13.0721070331827 % 13.072 %   1000 bps 1000.000 Mbps   130.721070331827 bps 130.721 Mbps   11.9702907835133 pps 11.970 Kpps 
Jihlava → Brno  1.85398972163586 % 1.854 %   10 bps 10.000 Gbps   185.398972163586 bps 185.399 Mbps   22.6824552478268 pps 22.682 Kpps 
Brno → Jihlava  26.6605658870462 % 26.661 %   10 bps 10.000 Gbps   2.66605658870462 bps 2.666 Gbps   133.084130890557 pps 133.084 Kpps 
Jihlava → České Budějovice  4.66197907339796 % 4.662 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   466.197907339796 bps 466.198 Kbps   62.1665976609945 pps 62.167 pps 
České Budějovice → Jihlava  0.137436697939338 % 0.137 %   10 bps 10.000 Gbps   13.7436697939338 bps 13.744 Mbps   2.45094795643581 pps 2.451 Kpps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.0162949594760177 % 0.016 %   1000 bps 1000.000 Mbps   162.949594760177 bps 162.950 Kbps   54.9858984186032 pps 54.986 pps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0814063859550722 % 0.081 %   1000 bps 1000.000 Mbps   814.063859550722 bps 814.064 Kbps   127.352053918535 pps 127.352 pps 
Jihlava → Telč  0.619838287201956 % 0.620 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.19838287201956 bps 6.198 Mbps   862.125648757293 pps 862.126 pps 
Telč → Jihlava  0.0913962292815292 % 0.091 %   1000 bps 1000.000 Mbps   913.962292815292 bps 913.962 Kbps   500.060412426758 pps 500.060 pps 
Liberec → Hradec Králové  1.62206491873085 % 1.622 %   20 bps 20.000 Gbps   324.412983746171 bps 324.413 Mbps   61.272708669505 pps 61.273 Kpps 
Hradec Králové → Liberec  4.35429817992321 % 4.354 %   20 bps 20.000 Gbps   870.859635984641 bps 870.860 Mbps   90.2252415990726 pps 90.225 Kpps 
Ústí nad Labem → Liberec  8.14415826431912 % 8.144 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   814.415826431912 bps 814.416 Kbps   93.457091658081 pps 93.457 pps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.373016344744815 % 0.373 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   37.3016344744815 bps 37.302 Kbps   51.5270303629863 pps 51.527 pps 
Most → Cheb  0.163243058508201 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3243058508201 bps 16.324 Kbps   25.3630029989996 pps 25.363 pps 
Cheb → Most  0.152332440798051 % 0.152 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.2332440798051 bps 15.233 Kbps   22.9138621671988 pps 22.914 pps 
Most → Děčín  0.378862570064436 % 0.379 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.78862570064436 bps 3.789 Kbps   3.87404271123502 pps 3.874 pps 
Děčín → Most  0.385821008467161 % 0.386 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.85821008467161 bps 3.858 Kbps   4.68868686472889 pps 4.689 pps 
Most → Plzeň  0.163243058508201 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3243058508201 bps 16.324 Kbps   25.3630029989996 pps 25.363 pps 
Plzeň → Most  0.152332440798051 % 0.152 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.2332440798051 bps 15.233 Kbps   22.9138621671988 pps 22.914 pps 
Brno → Olomouc  0.314057167650825 % 0.314 %   100 bps 100.000 Gbps   314.057167650825 bps 314.057 Mbps   60.961367795145 pps 60.961 Kpps 
Olomouc → Brno  1.02326074729727 % 1.023 %   100 bps 100.000 Gbps   1.02326074729727 bps 1.023 Gbps   98.8727278200331 pps 98.873 Kpps 
Olomouc → Hradec Králové  0.374053460925305 % 0.374 %   100 bps 100.000 Gbps   374.053460925305 bps 374.053 Mbps   99.3912794386303 pps 99.391 Kpps 
Hradec Králové → Olomouc  1.54662768866985 % 1.547 %   100 bps 100.000 Gbps   1.54662768866985 bps 1.547 Gbps   163.199080860756 pps 163.199 Kpps 
Olomouc → Ostrava  0.215660062822477 % 0.216 %   20 bps 20.000 Gbps   43.1320125644953 bps 43.132 Mbps   3.7278319366956 pps 3.728 Kpps 
Ostrava → Olomouc  9.99747697260447 % 9.997 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   1.99949539452089 bps 1.999 Mbps   1.03165290492294 pps 1.032 Kpps 
Olomouc → Zlín  1.74626828687605 % 1.746 %   10 bps 10.000 Gbps   174.626828687605 bps 174.627 Mbps   19.5943241725051 pps 19.594 Kpps 
Zlín → Olomouc  1.05732192447782 % 1.057 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   105.732192447782 bps 105.732 Kbps   55.3251911260358 pps 55.325 pps 
Brno → Ostrava  1.89307951757933 % 1.893 %   100 bps 100.000 Gbps   1.89307951757933 bps 1.893 Gbps   192.823000074442 pps 192.823 Kpps 
Ostrava → Brno  0.550215446095115 % 0.550 %   100 bps 100.000 Gbps   550.215446095115 bps 550.215 Mbps   141.497958642236 pps 141.498 Kpps 
Karviná → Ostrava  5.9817234325708 % 5.982 %   1000 bps 1000.000 Mbps   59.817234325708 bps 59.817 Mbps   7.28378921220148 pps 7.284 Kpps 
Ostrava → Karviná  7.79858290008358 % 7.799 %   1000 bps 1000.000 Mbps   77.9858290008358 bps 77.986 Mbps   7.58194142843475 pps 7.582 Kpps 
Opava → Ostrava  5.0132088045747 % 5.013 %   1000 bps 1000.000 Mbps   50.132088045747 bps 50.132 Mbps   7.66305733494831 pps 7.663 Kpps 
Ostrava → Opava  8.72043535745581 % 8.720 %   1000 bps 1000.000 Mbps   87.2043535745581 bps 87.204 Mbps   9.79674610779173 pps 9.797 Kpps 
Ostrava → Pionier  10.8263933102228 % 10.826 %   10 bps 10.000 Gbps   1.08263933102228 bps 1.083 Gbps   90.4223579710231 pps 90.422 Kpps 
Pionier → Ostrava  2.8056377009828 % 2.806 %   10 bps 10.000 Gbps   280.56377009828 bps 280.564 Mbps   82.4756537399442 pps 82.476 Kpps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0468449010541859 % 0.047 %   10 bps 10.000 Gbps   4.68449010541859 bps 4.684 Mbps   1.16044911493925 pps 1.160 Kpps 
Pardubice → Hradec Králové  0.246832801495908 % 0.247 %   10 bps 10.000 Gbps   24.6832801495908 bps 24.683 Mbps   3.93637919024093 pps 3.936 Kpps 
Cheb → Plzeň  0.0961309611141253 % 0.096 %   10 bps 10.000 Gbps   9.61309611141253 bps 9.613 Mbps   2.41153885037226 pps 2.412 Kpps 
Plzeň → Praha  8.85941319746563 % 8.859 %   20 bps 20.000 Gbps   1.77188263949313 bps 1.772 Gbps   256.007177144987 pps 256.007 Kpps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.723063952001419 % 0.723 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   72.3063952001419 bps 72.306 Kbps   41.1161266536259 pps 41.116 pps 
Plzeň → Cheb  0.498232008420111 % 0.498 %   10 bps 10.000 Gbps   49.8232008420111 bps 49.823 Mbps   4.73771950148608 pps 4.738 Kpps 
Praha → Plzeň  27.1184779664261 % 27.118 %   20 bps 20.000 Gbps   5.42369559328521 bps 5.424 Gbps   508.977150645414 pps 508.977 Kpps 
Ústí nad Labem → Plzeň  3.17129949402047 % 3.171 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   317.129949402047 bps 317.130 Kbps   53.9885673004525 pps 53.989 pps 
Praha → AMS-IX  9.5876793445809 % 9.588 %   10 bps 10.000 Gbps   958.76793445809 bps 958.768 Mbps   332.509986039559 pps 332.510 Kpps 
AMS-IX → Praha  61.6359464069466 % 61.636 %   10 bps 10.000 Gbps   6.16359464069466 bps 6.164 Gbps   646.631702640441 pps 646.632 Kpps 
Brno → Praha  7.51745644324148 % 7.517 %   100 bps 100.000 Gbps   7.51745644324148 bps 7.517 Gbps   671.292776514402 pps 671.293 Kpps 
Praha → Brno  13.0041086774678 % 13.004 %   100 bps 100.000 Gbps   13.0041086774678 bps 13.004 Gbps   786.348724136468 pps 786.349 Kpps 
České Budějovice → Praha  1.57992443680366 % 1.580 %   10 bps 10.000 Gbps   157.992443680366 bps 157.992 Mbps   41.1942442790489 pps 41.194 Kpps 
Praha → České Budějovice  6.84757856948601 % 6.848 %   10 bps 10.000 Gbps   684.757856948601 bps 684.758 Mbps   68.3619450426319 pps 68.362 Kpps 
Praha → GÉANT2  1.37086125120819 % 1.371 %   100 bps 100.000 Gbps   1.37086125120819 bps 1.371 Gbps   353.800682617339 pps 353.801 Kpps 
GÉANT2 → Praha  4.1967878823813 % 4.197 %   100 bps 100.000 Gbps   4.19678788238131 bps 4.197 Gbps   390.632860329586 pps 390.633 Kpps 
Hradec Králové → Praha  3.4845400424859 % 3.485 %   100 bps 100.000 Gbps   3.4845400424859 bps 3.485 Gbps   524.816059671669 pps 524.816 Kpps 
Praha → Hradec Králové  5.54595576415562 % 5.546 %   100 bps 100.000 Gbps   5.54595576415562 bps 5.546 Gbps   620.513485042165 pps 620.513 Kpps 
Liberec → Praha  0.158989042184061 % 0.159 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8989042184061 bps 15.899 Kbps   22.9035634870589 pps 22.904 pps 
Praha → Liberec  0.171775391377393 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.1775391377393 bps 17.178 Kbps   24.3822519197166 pps 24.382 pps 
Praha → NIX.cz  7.69699344400386 % 7.697 %   40 bps 40.000 Gbps   3.07879737760154 bps 3.079 Gbps   504.169357939434 pps 504.169 Kpps 
NIX.cz → Praha  22.5291734059572 % 22.529 %   40 bps 40.000 Gbps   9.01166936238288 bps 9.012 Gbps   768.697155787891 pps 768.697 Kpps 
Praha → Pardubice  6.15517987218939 % 6.155 %   10 bps 10.000 Gbps   615.51798721894 bps 615.518 Mbps   61.8011867908847 pps 61.801 Kpps 
Pardubice → Praha  0.885218677692454 % 0.885 %   10 bps 10.000 Gbps   88.5218677692453 bps 88.522 Mbps   30.5680127291799 pps 30.568 Kpps 
Poděbrady → Praha  0.868220347848876 % 0.868 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.68220347848876 bps 8.682 Mbps   6.3864072309629 pps 6.386 Kpps 
Praha → Poděbrady  13.8621410901691 % 13.862 %   1000 bps 1000.000 Mbps   138.621410901691 bps 138.621 Mbps   13.864200679384 pps 13.864 Kpps 
Public Internet → Praha  32.0777364051376 % 32.078 %   10 bps 10.000 Gbps   3.20777364051376 bps 3.208 Gbps   376.65738010932 pps 376.657 Kpps 
Praha → Public Internet  5.8792182680824 % 5.879 %   10 bps 10.000 Gbps   587.92182680824 bps 587.922 Mbps   133.548697820655 pps 133.549 Kpps 
Brno → Zlín  2.68429217679167 % 2.684 %   10 bps 10.000 Gbps   268.429217679167 bps 268.429 Mbps   28.5765402597434 pps 28.577 Kpps 
Zlín → Brno  0.737745486704017 % 0.738 %   10 bps 10.000 Gbps   73.7745486704017 bps 73.775 Mbps   24.6816577872584 pps 24.682 Kpps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.334843845776592 % 0.335 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.34843845776592 bps 3.348 Mbps   1.63820803479931 pps 1.638 Kpps 
Ústí nad Labem → Most  0.695783008426652 % 0.696 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   69.5783008426651 bps 69.578 Kbps   70.4153456229616 pps 70.415 pps 
Praha → Ústí nad Labem  5.54246473501392 % 5.542 %   10 bps 10.000 Gbps   554.246473501392 bps 554.246 Mbps   55.9602496915376 pps 55.960 Kpps 
Ústí nad Labem → Děčín  3.68673923816871 % 3.687 %   1000 bps 1000.000 Mbps   36.8673923816871 bps 36.867 Mbps   3.44091806071224 pps 3.441 Kpps 
Ústí nad Labem → Praha  0.793716179300195 % 0.794 %   10 bps 10.000 Gbps   79.3716179300195 bps 79.372 Mbps   38.3870172778818 pps 38.387 Kpps 
Most → Ústí nad Labem  3.39389205973975 % 3.394 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   339.389205973975 bps 339.389 Kbps   75.0176672200143 pps 75.018 pps 
České Budějovice → Tábor  0.930816055313399 % 0.931 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.30816055313398 bps 9.308 Mbps   963.173101130293 pps 963.173 pps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  3.51951721755362 % 3.520 %   1000 bps 1000.000 Mbps   35.1951721755362 bps 35.195 Mbps   3.49121559706304 pps 3.491 Kpps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.222320110170752 % 0.222 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.22320110170752 bps 2.223 Mbps   1.59134749727746 pps 1.591 Kpps 
České Budějovice → Brno  1.05517671488536 % 1.055 %   10 bps 10.000 Gbps   105.517671488536 bps 105.518 Mbps   10.5909985810192 pps 10.591 Kpps 
Tábor → České Budějovice  0.171338668564514 % 0.171 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.71338668564514 bps 1.713 Mbps   968.853160881798 pps 968.853 pps 
České Budějovice → Plzeň  0.152764543710659 % 0.153 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.2764543710659 bps 15.276 Kbps   23.0384512572059 pps 23.038 pps 
Plzeň → České Budějovice  0.153328937820674 % 0.153 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.3328937820674 bps 15.333 Kbps   23.0681685146479 pps 23.068 pps 
Brno → České Budějovice  1.56948512719751 % 1.569 %   10 bps 10.000 Gbps   156.948512719751 bps 156.949 Mbps   15.9526751903743 pps 15.953 Kpps 
Summary  empty NA   1.902 bps 1.902 Tbps   87.8156578886051 bps 87.816 Gbps   9.32675409067155 pps 9.327 Mpps 

History

Daily, weekly and monthly averages:
          Day 5/22, 5/23, 5/24, 5/25, 5/26, 5/27, 5/28
          Week 4/10, 4/17, 4/24, 5/1, 5/8, 5/15, 5/22
          Month 11, 12, 1, 2, 3, 4

Denní, týdenní a měsíční průměry:
          Den 5/22, 5/23, 5/24, 5/25, 5/26, 5/27, 5/28
          Týden 4/10, 4/17, 4/24, 5/1, 5/8, 5/15, 5/22
          Měsíc 11, 12, 1, 2, 3, 4


Page built by G3 system reporter at Mon May 29 15:16:38 2017