CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2017 , CESNET a.l.e.

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

Average load for period: 2017/06/26 05:19:36 - 2017/06/26 05:29:36 CEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2017/06/26 05:19:36 - 2017/06/26 05:29:36

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization
ACONET->Brno  0.990%  Brno->ACONET  1.659%  Brno->Lednice  0.387%  Lednice->Brno  0.057%  Brno->SANET  1.087%  SANET->Brno  1.218%  Brno->Vyškov  0.211%  Vyškov->Brno  0.057%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.151e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.094%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.167%  České Budějovice->Plzeň  0.138%  Plzeň->České Budějovice  8.378e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.024%  Tábor->České Budějovice  0.032%  Brno->Jihlava  15.120%  Jihlava->Brno  0.323%  České Budějovice->Jihlava  0.241e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.179e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  1.026%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.010%  Jihlava->Telč  8.850e-3 %  Telč->Jihlava  9.730e-3 %  Hradec Králové->Liberec  0.720%  Liberec->Hradec Králové  0.212%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.156e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.156e-3 %  Cheb->Most  0.145e-3 %  Most->Cheb  0.163e-3 %  Děčín->Most  0.384e-3 %  Most->Děčín  0.381e-3 %  Most->Plzeň  0.163e-3 %  Plzeň->Most  0.145e-3 %  Brno->Olomouc  0.059%  Olomouc->Brno  0.025%  Hradec Králové->Olomouc  0.103%  Olomouc->Hradec Králové  0.328%  Olomouc->Ostrava  1.696e-3 %  Ostrava->Olomouc  0.489e-3 %  Olomouc->Zlín  0.089%  Zlín->Olomouc  0.652e-3 %  Brno->Ostrava  0.231%  Ostrava->Brno  0.104%  Karviná->Ostrava  0.142%  Ostrava->Karviná  0.798%  Opava->Ostrava  0.839%  Ostrava->Opava  1.732%  Ostrava->Pionier  0.984%  Pionier->Ostrava  0.482%  Hradec Králové->Pardubice  0.012%  Pardubice->Hradec Králové  0.124%  Cheb->Plzeň  7.148e-3 %  Plzeň->Cheb  8.954e-3 %  Plzeň->Praha  8.189%  Praha->Plzeň  9.161%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.201e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.277e-3 %  AMS-IX->Praha  7.044%  Praha->AMS-IX  4.142%  Brno->Praha  3.322%  Praha->Brno  4.000%  České Budějovice->Praha  0.074%  Praha->České Budějovice  0.827%  GÉANT2->Praha  0.886%  Praha->GÉANT2  1.266%  Hradec Králové->Praha  1.174%  Praha->Hradec Králové  1.859%  Liberec->Praha  0.165e-3 %  Praha->Liberec  0.178e-3 %  NIX.cz->Praha  4.367%  Praha->NIX.cz  1.959%  Pardubice->Praha  0.091%  Praha->Pardubice  0.700%  Poděbrady->Praha  0.092%  Praha->Poděbrady  1.881%  Praha->Public Internet  2.155%  Public Internet->Praha  2.561%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.052%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.622%  Most->Ústí nad
Labem  1.666e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.927e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  0.827%  Ústí nad
Labem->Praha  0.194%  Brno->Zlín  0.102%  Zlín->Brno  0.240% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2017/06/26 05:19:36 - 2017/06/26 05:29:36 CEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2017/06/26 05:19:36 - 2017/06/26 05:29:36 .


Link Utilization Capacity Bit rate Packet rate
ACONET → Brno  0.99025554656299 % 0.990 %   20 bps 20.000 Gbps   198.051109312598 bps 198.051 Mbps   13.9392667191392 pps 13.939 Kpps 
Brno → ACONET  1.658648911002 % 1.659 %   20 bps 20.000 Gbps   331.729782200399 bps 331.730 Mbps   20.9003471615959 pps 20.900 Kpps 
Brno → Lednice  0.386793401911583 % 0.387 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.86793401911583 bps 3.868 Mbps   511.31438306308 pps 511.314 pps 
Lednice → Brno  0.0573346360901693 % 0.057 %   1000 bps 1000.000 Mbps   573.346360901693 bps 573.346 Kbps   420.973700255318 pps 420.974 pps 
Brno → SANET  1.086837117511 % 1.087 %   20 bps 20.000 Gbps   217.367423502201 bps 217.367 Mbps   38.391826732365 pps 38.392 Kpps 
SANET → Brno  1.21811970338366 % 1.218 %   20 bps 20.000 Gbps   243.623940676731 bps 243.624 Mbps   28.9206794829554 pps 28.921 Kpps 
Brno → Vyškov  0.211367053444962 % 0.211 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.11367053444962 bps 2.114 Mbps   234.264204082451 pps 234.264 pps 
Vyškov → Brno  0.0571518460387474 % 0.057 %   1000 bps 1000.000 Mbps   571.518460387474 bps 571.518 Kbps   172.385416404045 pps 172.385 pps 
Jihlava → Brno  0.323372274326737 % 0.323 %   10 bps 10.000 Gbps   32.3372274326737 bps 32.337 Mbps   3.16860853202412 pps 3.169 Kpps 
Brno → Jihlava  15.1204626663927 % 15.120 %   10 bps 10.000 Gbps   1.51204626663927 bps 1.512 Gbps   77.8128307589499 pps 77.813 Kpps 
Jihlava → České Budějovice  0.179054500401454 % 0.179 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.9054500401454 bps 17.905 Kbps   14.1111757144221 pps 14.111 pps 
České Budějovice → Jihlava  0.24065861231537 % 0.241 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   24.065861231537 bps 24.066 Kbps   15.8898240477543 pps 15.890 pps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0100293984148922 % 0.010 %   1000 bps 1000.000 Mbps   100.293984148922 bps 100.294 Kbps   26.3183107112541 pps 26.318 pps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  1.02571484690473 % 1.026 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.2571484690473 bps 10.257 Mbps   951.779341169154 pps 951.779 pps 
Jihlava → Telč  8.84986008265258 % 8.850 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   88.4986008265258 bps 88.499 Kbps   82.8416219380616 pps 82.842 pps 
Telč → Jihlava  9.72986189365018 % 9.730 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   97.2986189365018 bps 97.299 Kbps   61.3913892422814 pps 61.391 pps 
Liberec → Hradec Králové  0.212226327373736 % 0.212 %   20 bps 20.000 Gbps   42.4452654747472 bps 42.445 Mbps   9.00245925456045 pps 9.002 Kpps 
Hradec Králové → Liberec  0.720143802545057 % 0.720 %   20 bps 20.000 Gbps   144.028760509011 bps 144.029 Mbps   16.6643263929419 pps 16.664 Kpps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.156447540724285 % 0.156 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.6447540724285 bps 15.645 Kbps   23.5034064993434 pps 23.503 pps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.156298365296063 % 0.156 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.6298365296063 bps 15.630 Kbps   23.5219653961337 pps 23.522 pps 
Cheb → Most  0.144967134079931 % 0.145 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.4967134079931 bps 14.497 Kbps   23.1077575129818 pps 23.108 pps 
Most → Cheb  0.162806614449903 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2806614449903 bps 16.281 Kbps   25.3043394408138 pps 25.304 pps 
Děčín → Most  0.384238519051372 % 0.384 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.84238519051372 bps 3.842 Kbps   4.68701070084628 pps 4.687 pps 
Most → Děčín  0.380687488252037 % 0.381 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.80687488252037 bps 3.807 Kbps   3.87952863934013 pps 3.880 pps 
Most → Plzeň  0.162806614449903 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2806614449903 bps 16.281 Kbps   25.3043394408138 pps 25.304 pps 
Plzeň → Most  0.144967134079931 % 0.145 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.4967134079931 bps 14.497 Kbps   23.1077575129818 pps 23.108 pps 
Olomouc → Brno  0.0253711944322679 % 0.025 %   100 bps 100.000 Gbps   25.3711944322679 bps 25.371 Mbps   4.83894635958377 pps 4.839 Kpps 
Brno → Olomouc  0.0590697376928255 % 0.059 %   100 bps 100.000 Gbps   59.0697376928255 bps 59.070 Mbps   10.3816677531701 pps 10.382 Kpps 
Olomouc → Hradec Králové  0.327730615091206 % 0.328 %   100 bps 100.000 Gbps   327.730615091206 bps 327.731 Mbps   17.3109322123843 pps 17.311 Kpps 
Hradec Králové → Olomouc  0.102742767525958 % 0.103 %   100 bps 100.000 Gbps   102.742767525958 bps 102.743 Mbps   12.4715827543679 pps 12.472 Kpps 
Olomouc → Ostrava  1.69589902489222 % 1.696 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   339.179804978445 bps 339.180 Kbps   68.5564236828951 pps 68.556 pps 
Ostrava → Olomouc  0.48886820860407 % 0.489 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   97.773641720814 bps 97.774 Kbps   54.4793803244979 pps 54.479 pps 
Olomouc → Zlín  0.0893132259858258 % 0.089 %   10 bps 10.000 Gbps   8.93132259858258 bps 8.931 Mbps   1.43816222171557 pps 1.438 Kpps 
Zlín → Olomouc  0.65199724083978 % 0.652 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   65.199724083978 bps 65.200 Kbps   37.6801585794403 pps 37.680 pps 
Brno → Ostrava  0.231182487774577 % 0.231 %   100 bps 100.000 Gbps   231.182487774577 bps 231.182 Mbps   36.4679570900127 pps 36.468 Kpps 
Ostrava → Brno  0.104337145771299 % 0.104 %   100 bps 100.000 Gbps   104.337145771299 bps 104.337 Mbps   26.2022185030917 pps 26.202 Kpps 
Karviná → Ostrava  0.141893804906886 % 0.142 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.41893804906886 bps 1.419 Mbps   410.653384330514 pps 410.653 pps 
Ostrava → Karviná  0.798470858178073 % 0.798 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.98470858178073 bps 7.985 Mbps   886.581118276591 pps 886.581 pps 
Ostrava → Opava  1.73158800607985 % 1.732 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.3158800607985 bps 17.316 Mbps   2.01102081242186 pps 2.011 Kpps 
Opava → Ostrava  0.838832763250855 % 0.839 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.38832763250855 bps 8.388 Mbps   1.38735174852003 pps 1.387 Kpps 
Ostrava → Pionier  0.984308236233903 % 0.984 %   10 bps 10.000 Gbps   98.4308236233903 bps 98.431 Mbps   11.4427617348415 pps 11.443 Kpps 
Pionier → Ostrava  0.482059222425207 % 0.482 %   10 bps 10.000 Gbps   48.2059222425207 bps 48.206 Mbps   5.93279520865056 pps 5.933 Kpps 
Pardubice → Hradec Králové  0.124477940078805 % 0.124 %   10 bps 10.000 Gbps   12.4477940078805 bps 12.448 Mbps   1.26901285160519 pps 1.269 Kpps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0116064192633263 % 0.012 %   10 bps 10.000 Gbps   1.16064192633263 bps 1.161 Mbps   686.178700278898 pps 686.179 pps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.276647438996824 % 0.277 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   27.6647438996824 bps 27.665 Kbps   26.7582419036021 pps 26.758 pps 
Plzeň → Praha  8.18857655802802 % 8.189 %   20 bps 20.000 Gbps   1.6377153116056 bps 1.638 Gbps   156.707130952626 pps 156.707 Kpps 
Cheb → Plzeň  7.14758769826344 % 7.148 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   714.758769826344 bps 714.759 Kbps   255.158806372851 pps 255.159 pps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.200706323011698 % 0.201 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.0706323011698 bps 20.071 Kbps   26.6933007642595 pps 26.693 pps 
Plzeň → Cheb  8.95402810240657 % 8.954 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   895.402810240658 bps 895.403 Kbps   269.60265332706 pps 269.603 pps 
Praha → Plzeň  9.16050762435521 % 9.161 %   20 bps 20.000 Gbps   1.83210152487104 bps 1.832 Gbps   171.277809084994 pps 171.278 Kpps 
AMS-IX → Praha  7.04406583799951 % 7.044 %   10 bps 10.000 Gbps   704.406583799951 bps 704.407 Mbps   88.212930236329 pps 88.213 Kpps 
Praha → AMS-IX  4.14223956561976 % 4.142 %   10 bps 10.000 Gbps   414.223956561976 bps 414.224 Mbps   68.0289289376373 pps 68.029 Kpps 
Praha → Brno  4.00026165580497 % 4.000 %   100 bps 100.000 Gbps   4.00026165580497 bps 4.000 Gbps   247.548386529332 pps 247.548 Kpps 
Brno → Praha  3.32153989497007 % 3.322 %   100 bps 100.000 Gbps   3.32153989497007 bps 3.322 Gbps   240.935138612707 pps 240.935 Kpps 
Praha → České Budějovice  0.827335757902695 % 0.827 %   20 bps 20.000 Gbps   165.467151580539 bps 165.467 Mbps   15.9409490058646 pps 15.941 Kpps 
České Budějovice → Praha  0.0742303250008417 % 0.074 %   20 bps 20.000 Gbps   14.8460650001683 bps 14.846 Mbps   4.85272618215802 pps 4.853 Kpps 
GÉANT2 → Praha  0.885725787457824 % 0.886 %   100 bps 100.000 Gbps   885.725787457824 bps 885.726 Mbps   99.3813438887235 pps 99.381 Kpps 
Praha → GÉANT2  1.26593307152967 % 1.266 %   100 bps 100.000 Gbps   1.26593307152967 bps 1.266 Gbps   142.959209125248 pps 142.959 Kpps 
Praha → Hradec Králové  1.8593965677996 % 1.859 %   100 bps 100.000 Gbps   1.8593965677996 bps 1.859 Gbps   208.096735914914 pps 208.097 Kpps 
Hradec Králové → Praha  1.17354631067404 % 1.174 %   100 bps 100.000 Gbps   1.17354631067404 bps 1.174 Gbps   111.930768040737 pps 111.931 Kpps 
Liberec → Praha  0.165407708516605 % 0.165 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.5407708516605 bps 16.541 Kbps   23.7874039587368 pps 23.787 pps 
Praha → Liberec  0.17792175086352 % 0.178 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.792175086352 bps 17.792 Kbps   28.8792280585019 pps 28.879 pps 
Praha → NIX.cz  1.95930953681302 % 1.959 %   40 bps 40.000 Gbps   783.723814725207 bps 783.724 Mbps   79.6550367217117 pps 79.655 Kpps 
NIX.cz → Praha  4.36667843969814 % 4.367 %   40 bps 40.000 Gbps   1.74667137587926 bps 1.747 Gbps   138.372731186657 pps 138.373 Kpps 
Praha → Pardubice  0.700469111668726 % 0.700 %   10 bps 10.000 Gbps   70.0469111668726 bps 70.047 Mbps   7.96489980761816 pps 7.965 Kpps 
Pardubice → Praha  0.0905990454544955 % 0.091 %   10 bps 10.000 Gbps   9.05990454544955 bps 9.060 Mbps   3.77579224489153 pps 3.776 Kpps 
Poděbrady → Praha  0.0920424745780827 % 0.092 %   1000 bps 1000.000 Mbps   920.424745780827 bps 920.425 Kbps   987.917287862135 pps 987.917 pps 
Praha → Poděbrady  1.88079883978848 % 1.881 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.8079883978848 bps 18.808 Mbps   1.75002611959849 pps 1.750 Kpps 
Praha → Public Internet  2.15514328307434 % 2.155 %   10 bps 10.000 Gbps   215.514328307434 bps 215.514 Mbps   31.4506701510427 pps 31.451 Kpps 
Public Internet → Praha  2.5605129426944 % 2.561 %   10 bps 10.000 Gbps   256.05129426944 bps 256.051 Mbps   56.7537195534499 pps 56.754 Kpps 
Zlín → Brno  0.239907351004257 % 0.240 %   10 bps 10.000 Gbps   23.9907351004257 bps 23.991 Mbps   2.90411231835801 pps 2.904 Kpps 
Brno → Zlín  0.101809441557525 % 0.102 %   10 bps 10.000 Gbps   10.1809441557525 bps 10.181 Mbps   1.58782216911472 pps 1.588 Kpps 
Ústí nad Labem → Most  0.927131784521045 % 0.927 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   92.7131784521045 bps 92.713 Kbps   74.057476981772 pps 74.057 pps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.0519662616781309 % 0.052 %   1000 bps 1000.000 Mbps   519.662616781309 bps 519.663 Kbps   286.2667974131 pps 286.267 pps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.622367472068588 % 0.622 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.22367472068588 bps 6.224 Mbps   605.32929158183 pps 605.329 pps 
Praha → Ústí nad Labem  0.826981315660072 % 0.827 %   10 bps 10.000 Gbps   82.6981315660072 bps 82.698 Mbps   9.12701581066892 pps 9.127 Kpps 
Most → Ústí nad Labem  1.66558396258223 % 1.666 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   166.558396258223 bps 166.558 Kbps   63.3678867234781 pps 63.368 pps 
Ústí nad Labem → Praha  0.193785086377913 % 0.194 %   10 bps 10.000 Gbps   19.3785086377913 bps 19.379 Mbps   5.96137582780314 pps 5.961 Kpps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.166751851070365 % 0.167 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.66751851070365 bps 1.668 Mbps   222.305386595509 pps 222.305 pps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.0936329048890379 % 0.094 %   1000 bps 1000.000 Mbps   936.329048890379 bps 936.329 Kbps   269.591345415113 pps 269.591 pps 
Tábor → České Budějovice  0.0321679228206224 % 0.032 %   1000 bps 1000.000 Mbps   321.679228206224 bps 321.679 Kbps   53.5952235413853 pps 53.595 pps 
České Budějovice → Tábor  0.024154030186359 % 0.024 %   1000 bps 1000.000 Mbps   241.54030186359 bps 241.540 Kbps   43.7861349757357 pps 43.786 pps 
Brno → České Budějovice  0.162786562525314 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2786562525314 bps 16.279 Kbps   23.9791329177727 pps 23.979 pps 
České Budějovice → Brno  0.15137094698088 % 0.151 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.137094698088 bps 15.137 Kbps   22.5551875376885 pps 22.555 pps 
České Budějovice → Plzeň  0.137782016307292 % 0.138 %   10 bps 10.000 Gbps   13.7782016307292 bps 13.778 Mbps   1.17436375933358 pps 1.174 Kpps 
Plzeň → České Budějovice  8.37777056345369 % 8.378 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   837.77705634537 bps 837.777 Kbps   283.015879656201 pps 283.016 pps 
Summary  empty NA   1.922 bps 1.922 Tbps   24.3333799383837 bps 24.333 Gbps   2.24465883776924 pps 2.245 Mpps 

History

Daily, weekly and monthly averages:
          Day 6/19, 6/20, 6/21, 6/22, 6/23, 6/24, 6/25
          Week 5/8, 5/15, 5/22, 5/29, 6/5, 6/12, 6/19
          Month 12, 1, 2, 3, 4, 5

Denní, týdenní a měsíční průměry:
          Den 6/19, 6/20, 6/21, 6/22, 6/23, 6/24, 6/25
          Týden 5/8, 5/15, 5/22, 5/29, 6/5, 6/12, 6/19
          Měsíc 12, 1, 2, 3, 4, 5


Page built by G3 system reporter at Mon Jun 26 05:29:36 2017