CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2017 , CESNET a.l.e.

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

Average load for period: 2017/08/22 09:11:37 - 2017/08/22 09:21:37 SST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2017/08/22 09:11:37 - 2017/08/22 09:21:37

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization
ACONET->Brno  5.059%  Brno->ACONET  9.240%  Brno->Lednice  11.049%  Lednice->Brno  0.525%  Brno->SANET  9.207%  SANET->Brno  2.326%  Brno->Vyškov  8.822%  Vyškov->Brno  0.421%  Brno->České Budějovice  0.162e-3 %  České Budějovice->Brno  0.151e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.273%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.152%  České Budějovice->Plzeň  1.862%  Plzeň->České Budějovice  0.224%  České Budějovice->Tábor  1.267%  Tábor->České Budějovice  0.136%  Brno->Jihlava  26.609%  Jihlava->Brno  1.180%  České Budějovice->Jihlava  0.262%  Jihlava->České Budějovice  0.203e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.053%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.020%  Jihlava->Telč  0.693%  Telč->Jihlava  0.076%  Hradec Králové->Liberec  1.923%  Liberec->Hradec Králové  0.532%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.162e-3 %  Cheb->Most  0.152e-3 %  Most->Cheb  0.166e-3 %  Děčín->Most  0.420e-3 %  Most->Děčín  0.386e-3 %  Most->Plzeň  0.166e-3 %  Plzeň->Most  0.152e-3 %  Brno->Olomouc  0.197%  Olomouc->Brno  0.163%  Hradec Králové->Olomouc  1.100%  Olomouc->Hradec Králové  0.151%  Olomouc->Ostrava  1.998%  Ostrava->Olomouc  0.124%  Olomouc->Zlín  1.470%  Zlín->Olomouc  3.396e-3 %  Brno->Ostrava  1.275%  Ostrava->Brno  0.340%  Karviná->Ostrava  0.419%  Ostrava->Karviná  4.730%  Opava->Ostrava  1.635%  Ostrava->Opava  7.497%  Ostrava->Pionier  5.040%  Pionier->Ostrava  2.011%  Hradec Králové->Pardubice  0.038%  Pardubice->Hradec Králové  0.140%  Cheb->Plzeň  0.075%  Plzeň->Cheb  0.091%  Plzeň->Praha  3.362%  Praha->Plzeň  10.609%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.182e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.231e-3 %  AMS-IX->Praha  18.275%  Praha->AMS-IX  5.095%  Brno->Praha  3.151%  Praha->Brno  8.456%  České Budějovice->Praha  0.506%  Praha->České Budějovice  3.261%  GÉANT2->Praha  2.068%  Praha->GÉANT2  2.763%  Hradec Králové->Praha  1.215%  Praha->Hradec Králové  4.465%  Liberec->Praha  0.167e-3 %  Praha->Liberec  0.180e-3 %  NIX.cz->Praha  17.328%  Praha->NIX.cz  5.648%  Pardubice->Praha  0.491%  Praha->Pardubice  4.119%  Poděbrady->Praha  0.559%  Praha->Poděbrady  7.641%  Praha->Public Internet  2.615%  Public Internet->Praha  16.768%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.657%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.573%  Most->Ústí nad
Labem  2.075e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.019%  Praha->Ústí nad
Labem  4.745%  Ústí nad
Labem->Praha  0.710%  Brno->Zlín  2.455%  Zlín->Brno  0.613% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2017/08/22 09:11:37 - 2017/08/22 09:21:37 SST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2017/08/22 09:11:37 - 2017/08/22 09:21:37 .


Link Utilization Capacity Bit rate Packet rate
Brno → ACONET  9.24008625822426 % 9.240 %   20 bps 20.000 Gbps   1.84801725164485 bps 1.848 Gbps   108.41369471564 pps 108.414 Kpps 
ACONET → Brno  5.05948099948918 % 5.059 %   20 bps 20.000 Gbps   1.01189619989784 bps 1.012 Gbps   82.4441685917482 pps 82.444 Kpps 
Brno → Lednice  11.048826848364 % 11.049 %   1000 bps 1000.000 Mbps   110.48826848364 bps 110.488 Mbps   10.1915542716231 pps 10.192 Kpps 
Lednice → Brno  0.525067134197843 % 0.525 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.25067134197843 bps 5.251 Mbps   5.34956732600074 pps 5.350 Kpps 
Brno → SANET  9.20683726259238 % 9.207 %   20 bps 20.000 Gbps   1.84136745251848 bps 1.841 Gbps   194.247629813875 pps 194.248 Kpps 
SANET → Brno  2.32630543163813 % 2.326 %   20 bps 20.000 Gbps   465.261086327625 bps 465.261 Mbps   90.2139010120707 pps 90.214 Kpps 
Vyškov → Brno  0.420803479485759 % 0.421 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.20803479485759 bps 4.208 Mbps   4.36354172338227 pps 4.364 Kpps 
Brno → Vyškov  8.82216757326009 % 8.822 %   1000 bps 1000.000 Mbps   88.2216757326009 bps 88.222 Mbps   8.01014723954719 pps 8.010 Kpps 
Brno → Jihlava  26.60850830377 % 26.609 %   10 bps 10.000 Gbps   2.660850830377 bps 2.661 Gbps   215.995326448149 pps 215.995 Kpps 
Jihlava → Brno  1.17971100145294 % 1.180 %   10 bps 10.000 Gbps   117.971100145294 bps 117.971 Mbps   14.8087536044493 pps 14.809 Kpps 
Jihlava → České Budějovice  0.202948556969909 % 0.203 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.2948556969909 bps 20.295 Kbps   15.3663870586733 pps 15.366 pps 
České Budějovice → Jihlava  0.261903888763027 % 0.262 %   10 bps 10.000 Gbps   26.1903888763027 bps 26.190 Mbps   1.3233016413967 pps 1.323 Kpps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0197021123415871 % 0.020 %   1000 bps 1000.000 Mbps   197.021123415871 bps 197.021 Kbps   60.4805476229725 pps 60.481 pps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.0530117813557171 % 0.053 %   1000 bps 1000.000 Mbps   530.117813557171 bps 530.118 Kbps   67.4922564347939 pps 67.492 pps 
Telč → Jihlava  0.0755981058516723 % 0.076 %   1000 bps 1000.000 Mbps   755.981058516723 bps 755.981 Kbps   493.229948966402 pps 493.230 pps 
Jihlava → Telč  0.692976873154587 % 0.693 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.92976873154587 bps 6.930 Mbps   955.133935705732 pps 955.134 pps 
Hradec Králové → Liberec  1.92278790285805 % 1.923 %   20 bps 20.000 Gbps   384.557580571609 bps 384.558 Mbps   40.5836544143668 pps 40.584 Kpps 
Liberec → Hradec Králové  0.531667116573177 % 0.532 %   20 bps 20.000 Gbps   106.333423314635 bps 106.333 Mbps   22.4986795903235 pps 22.499 Kpps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.162365325517802 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2365325517802 bps 16.237 Kbps   23.6874483234367 pps 23.687 pps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.160712365634735 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0712365634735 bps 16.071 Kbps   23.6029744325776 pps 23.603 pps 
Most → Cheb  0.165927817035465 % 0.166 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.5927817035465 bps 16.593 Kbps   26.4948921115538 pps 26.495 pps 
Cheb → Most  0.151541301458114 % 0.152 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.1541301458114 bps 15.154 Kbps   23.8926917306418 pps 23.893 pps 
Děčín → Most  0.419607560870277 % 0.420 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.19607560870277 bps 4.196 Kbps   4.7080082189554 pps 4.708 pps 
Most → Děčín  0.386389830143342 % 0.386 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.86389830143342 bps 3.864 Kbps   3.90369279719658 pps 3.904 pps 
Most → Plzeň  0.165927817035465 % 0.166 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.5927817035465 bps 16.593 Kbps   26.4948921115538 pps 26.495 pps 
Plzeň → Most  0.151541301458114 % 0.152 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.1541301458114 bps 15.154 Kbps   23.8926917306418 pps 23.893 pps 
Olomouc → Brno  0.163387018930144 % 0.163 %   100 bps 100.000 Gbps   163.387018930144 bps 163.387 Mbps   21.556791907331 pps 21.557 Kpps 
Brno → Olomouc  0.197112875588162 % 0.197 %   100 bps 100.000 Gbps   197.112875588162 bps 197.113 Mbps   22.3746740774654 pps 22.375 Kpps 
Olomouc → Hradec Králové  0.151341852584064 % 0.151 %   100 bps 100.000 Gbps   151.341852584064 bps 151.342 Mbps   48.1362646085303 pps 48.136 Kpps 
Hradec Králové → Olomouc  1.10000582303039 % 1.100 %   100 bps 100.000 Gbps   1.10000582303039 bps 1.100 Gbps   109.177186371226 pps 109.177 Kpps 
Olomouc → Ostrava  1.99840200806352 % 1.998 %   20 bps 20.000 Gbps   399.680401612704 bps 399.680 Mbps   33.2173216366147 pps 33.217 Kpps 
Ostrava → Olomouc  0.12356949591685 % 0.124 %   20 bps 20.000 Gbps   24.71389918337 bps 24.714 Mbps   4.7169824733748 pps 4.717 Kpps 
Olomouc → Zlín  1.46990595384522 % 1.470 %   10 bps 10.000 Gbps   146.990595384522 bps 146.991 Mbps   14.9869823297369 pps 14.987 Kpps 
Zlín → Olomouc  3.39551477339401 % 3.396 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   339.551477339402 bps 339.551 Kbps   64.7177891273653 pps 64.718 pps 
Brno → Ostrava  1.27466109882554 % 1.275 %   100 bps 100.000 Gbps   1.27466109882554 bps 1.275 Gbps   130.042997423781 pps 130.043 Kpps 
Ostrava → Brno  0.340356483026206 % 0.340 %   100 bps 100.000 Gbps   340.356483026206 bps 340.356 Mbps   83.914998557601 pps 83.915 Kpps 
Karviná → Ostrava  0.419441826930617 % 0.419 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.19441826930617 bps 4.194 Mbps   1.81150760737603 pps 1.812 Kpps 
Ostrava → Karviná  4.73028583512463 % 4.730 %   1000 bps 1000.000 Mbps   47.3028583512463 bps 47.303 Mbps   4.44443388922025 pps 4.444 Kpps 
Opava → Ostrava  1.63450172032037 % 1.635 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.3450172032037 bps 16.345 Mbps   4.6426163697936 pps 4.643 Kpps 
Ostrava → Opava  7.49717342823785 % 7.497 %   1000 bps 1000.000 Mbps   74.9717342823785 bps 74.972 Mbps   7.87926269040046 pps 7.879 Kpps 
Ostrava → Pionier  5.03975400130624 % 5.040 %   10 bps 10.000 Gbps   503.975400130624 bps 503.975 Mbps   52.1945506710897 pps 52.195 Kpps 
Pionier → Ostrava  2.01063987011454 % 2.011 %   10 bps 10.000 Gbps   201.063987011454 bps 201.064 Mbps   47.2149431574035 pps 47.215 Kpps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0379484185125139 % 0.038 %   10 bps 10.000 Gbps   3.79484185125139 bps 3.795 Mbps   735.463186828432 pps 735.463 pps 
Pardubice → Hradec Králové  0.140121363594486 % 0.140 %   10 bps 10.000 Gbps   14.0121363594486 bps 14.012 Mbps   1.81714904629248 pps 1.817 Kpps 
Plzeň → Praha  3.3621861995549 % 3.362 %   20 bps 20.000 Gbps   672.437239910981 bps 672.437 Mbps   96.1798181565608 pps 96.180 Kpps 
Cheb → Plzeň  0.0749562024649338 % 0.075 %   10 bps 10.000 Gbps   7.49562024649338 bps 7.496 Mbps   1.09076402738065 pps 1.091 Kpps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.230884775624259 % 0.231 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   23.0884775624259 bps 23.088 Kbps   25.519728947452 pps 25.520 pps 
Plzeň → Cheb  0.0907617638093659 % 0.091 %   10 bps 10.000 Gbps   9.07617638093659 bps 9.076 Mbps   1.34401467879848 pps 1.344 Kpps 
Praha → Plzeň  10.6090915417831 % 10.609 %   20 bps 20.000 Gbps   2.12181830835663 bps 2.122 Gbps   206.350942881146 pps 206.351 Kpps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.181534530100519 % 0.182 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.1534530100519 bps 18.153 Kbps   25.3309359403161 pps 25.331 pps 
Praha → AMS-IX  5.09474317124433 % 5.095 %   10 bps 10.000 Gbps   509.474317124433 bps 509.474 Mbps   138.876420708361 pps 138.876 Kpps 
AMS-IX → Praha  18.2749604048825 % 18.275 %   10 bps 10.000 Gbps   1.82749604048825 bps 1.827 Gbps   211.552124217592 pps 211.552 Kpps 
Praha → Brno  8.45648427838277 % 8.456 %   100 bps 100.000 Gbps   8.45648427838276 bps 8.456 Gbps   485.104123869607 pps 485.104 Kpps 
Brno → Praha  3.15096723491079 % 3.151 %   100 bps 100.000 Gbps   3.15096723491079 bps 3.151 Gbps   365.975915667894 pps 365.976 Kpps 
České Budějovice → Praha  0.506100485303866 % 0.506 %   20 bps 20.000 Gbps   101.220097060773 bps 101.220 Mbps   32.6383360683908 pps 32.638 Kpps 
Praha → České Budějovice  3.26135274997537 % 3.261 %   20 bps 20.000 Gbps   652.270549995073 bps 652.271 Mbps   68.947345195244 pps 68.947 Kpps 
Praha → GÉANT2  2.76320584864114 % 2.763 %   100 bps 100.000 Gbps   2.76320584864114 bps 2.763 Gbps   321.969559382851 pps 321.970 Kpps 
GÉANT2 → Praha  2.06809694381712 % 2.068 %   100 bps 100.000 Gbps   2.06809694381712 bps 2.068 Gbps   248.970494094286 pps 248.970 Kpps 
Praha → Hradec Králové  4.46472316857026 % 4.465 %   100 bps 100.000 Gbps   4.46472316857026 bps 4.465 Gbps   485.104123869607 pps 485.104 Kpps 
Hradec Králové → Praha  1.21455020995439 % 1.215 %   100 bps 100.000 Gbps   1.21455020995439 bps 1.215 Gbps   218.033871397282 pps 218.034 Kpps 
Liberec → Praha  0.167124194756461 % 0.167 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.7124194756461 bps 16.712 Kbps   23.7821782467647 pps 23.782 pps 
Praha → Liberec  0.180296796469744 % 0.180 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.0296796469744 bps 18.030 Kbps   25.3507637592399 pps 25.351 pps 
Praha → NIX.cz  5.64837018428692 % 5.648 %   40 bps 40.000 Gbps   2.25934807371477 bps 2.259 Gbps   360.676341661455 pps 360.676 Kpps 
NIX.cz → Praha  17.3283798387987 % 17.328 %   40 bps 40.000 Gbps   6.93135193551947 bps 6.931 Gbps   681.13410666436 pps 681.134 Kpps 
Praha → Pardubice  4.11878341072122 % 4.119 %   10 bps 10.000 Gbps   411.878341072122 bps 411.878 Mbps   40.6008685292527 pps 40.601 Kpps 
Pardubice → Praha  0.491321486843572 % 0.491 %   10 bps 10.000 Gbps   49.1321486843572 bps 49.132 Mbps   22.2595518091619 pps 22.260 Kpps 
Praha → Poděbrady  7.64091742606138 % 7.641 %   1000 bps 1000.000 Mbps   76.4091742606138 bps 76.409 Mbps   7.30842648597507 pps 7.308 Kpps 
Poděbrady → Praha  0.559020259593793 % 0.559 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.59020259593793 bps 5.590 Mbps   4.52644685505919 pps 4.526 Kpps 
Praha → Public Internet  2.61484365097941 % 2.615 %   10 bps 10.000 Gbps   261.484365097941 bps 261.484 Mbps   78.9554537698344 pps 78.955 Kpps 
Public Internet → Praha  16.768488306271 % 16.768 %   10 bps 10.000 Gbps   1.6768488306271 bps 1.677 Gbps   218.309065522443 pps 218.309 Kpps 
Zlín → Brno  0.612571135271725 % 0.613 %   10 bps 10.000 Gbps   61.2571135271725 bps 61.257 Mbps   21.0714144060589 pps 21.071 Kpps 
Brno → Zlín  2.45536003893651 % 2.455 %   10 bps 10.000 Gbps   245.536003893651 bps 245.536 Mbps   23.9346070124991 pps 23.935 Kpps 
Most → Ústí nad Labem  2.07530492091379 % 2.075 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   207.530492091379 bps 207.530 Kbps   113.789717885243 pps 113.790 pps 
Ústí nad Labem → Praha  0.709806831373565 % 0.710 %   10 bps 10.000 Gbps   70.9806831373566 bps 70.981 Mbps   29.6301104598756 pps 29.630 Kpps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.657276104614401 % 0.657 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.57276104614401 bps 6.573 Mbps   798.694034745002 pps 798.694 pps 
Praha → Ústí nad Labem  4.74524757204428 % 4.745 %   10 bps 10.000 Gbps   474.524757204428 bps 474.525 Mbps   47.5920940502148 pps 47.592 Kpps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.573284300314807 % 0.573 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.73284300314807 bps 5.733 Mbps   788.080535783775 pps 788.081 pps 
Ústí nad Labem → Most  0.0191935658015319 % 0.019 %   10 bps 10.000 Gbps   1.91935658015319 bps 1.919 Mbps   221.65727291575 pps 221.657 pps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.151576602290158 % 0.152 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.51576602290158 bps 1.516 Mbps   723.478207387435 pps 723.478 pps 
České Budějovice → Brno  0.151234555480515 % 0.151 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.1234555480515 bps 15.123 Kbps   22.4514564580699 pps 22.451 pps 
Plzeň → České Budějovice  0.224006967949352 % 0.224 %   10 bps 10.000 Gbps   22.4006967949352 bps 22.401 Mbps   20.1024974910512 pps 20.102 Kpps 
České Budějovice → Plzeň  1.86170217545361 % 1.862 %   10 bps 10.000 Gbps   186.170217545361 bps 186.170 Mbps   24.7458503659964 pps 24.746 Kpps 
Tábor → České Budějovice  0.135872517366334 % 0.136 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.35872517366334 bps 1.359 Mbps   982.748290163119 pps 982.748 pps 
České Budějovice → Tábor  1.26706650865915 % 1.267 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.6706650865915 bps 12.671 Mbps   1.2419085102737 pps 1.242 Kpps 
Brno → České Budějovice  0.162358750991115 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2358750991115 bps 16.236 Kbps   23.9088451402581 pps 23.909 pps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.27345978926753 % 1.273 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.7345978926753 bps 12.735 Mbps   1.34429368781379 pps 1.344 Kpps 
Summary  empty NA   1.922 bps 1.922 Tbps   54.1384491684505 bps 54.138 Gbps   5.85846682801671 pps 5.858 Mpps 

History

Daily, weekly and monthly averages:
          Day 8/15, 8/16, 8/17, 8/18, 8/19, 8/20, 8/21
          Week 7/3, 7/10, 7/17, 7/24, 7/31, 8/7, 8/14
          Month 2, 3, 4, 5, 6, 7

Denní, týdenní a měsíční průměry:
          Den 8/15, 8/16, 8/17, 8/18, 8/19, 8/20, 8/21
          Týden 7/3, 7/10, 7/17, 7/24, 7/31, 8/7, 8/14
          Měsíc 2, 3, 4, 5, 6, 7


Page built by G3 system reporter at Tue Aug 22 09:21:37 2017