CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

Average load for period: 2020/07/12 15:36:15 - 2020/07/12 15:46:15 CEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/07/12 15:36:15 - 2020/07/12 15:46:15

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization
ACONET->Brno  2.595%  Brno->ACONET  11.882%  Brno->Lednice  9.969%  Lednice->Brno  21.741%  Brno->SANET  3.311%  SANET->Brno  1.788%  Brno->Vyškov  1.954%  Vyškov->Brno  0.514%  Brno->České Budějovice  0.164e-3 %  České Budějovice->Brno  0.151e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.283e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  2.551e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.092%  Plzeň->České Budějovice  0.205%  České Budějovice->Tábor  0.107%  Tábor->České Budějovice  0.334%  Brno->Jihlava  6.967%  Jihlava->Brno  4.764%  České Budějovice->Jihlava  0.178e-3 %  Jihlava->České Budějovice  1.510%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  1.706%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.251%  Jihlava->Telč  3.200%  Telč->Jihlava  0.336%  Hradec Králové->Liberec  2.376%  Liberec->Hradec Králové  0.279%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.560e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.173e-3 %  Děčín->Most  0.264e-3 %  Most->Děčín  0.804e-3 %  Most->Plzeň  0.640e-3 %  Plzeň->Most  0.120e-3 %  Brno->Olomouc  0.141%  Olomouc->Brno  0.041%  Hradec Králové->Olomouc  0.407%  Olomouc->Hradec Králové  0.121%  Olomouc->Ostrava  2.651%  Ostrava->Olomouc  0.020%  Olomouc->Zlín  0.662%  Zlín->Olomouc  0.200e-3 %  Brno->Ostrava  2.641%  Ostrava->Brno  3.506%  Karviná->Ostrava  2.198%  Ostrava->Karviná  2.742%  Opava->Ostrava  0.622%  Ostrava->Opava  0.495%  Ostrava->Pionier  2.377%  Pionier->Ostrava  0.780%  Hradec Králové->Pardubice  0.047%  Pardubice->Hradec Králové  0.083%  Cheb->Plzeň  0.014%  Plzeň->Cheb  0.016%  Plzeň->Praha  0.710%  Praha->Plzeň  1.075%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.162e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.161e-3 %  AMS-IX->Praha  18.642%  Praha->AMS-IX  0.731%  Brno->Praha  3.185%  Praha->Brno  6.260%  České Budějovice->Praha  2.736%  Praha->České Budějovice  1.341%  GÉANT2->Praha  2.504%  Praha->GÉANT2  4.128%  Hradec Králové->Praha  0.721%  Praha->Hradec Králové  2.407%  Liberec->Praha  0.168e-3 %  Praha->Liberec  0.174e-3 %  NIX.cz->Praha  2.256%  Praha->NIX.cz  1.247%  Pardubice->Praha  0.483%  Praha->Pardubice  2.085%  Poděbrady->Praha  1.541%  Praha->Poděbrady  12.585%  Praha->Public Internet  5.613%  Public Internet->Praha  4.702%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.229%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.497%  Most->Ústí nad
Labem  0.020%  Ústí nad
Labem->Most  0.475%  Praha->Ústí nad
Labem  3.500%  Ústí nad
Labem->Praha  1.093%  Brno->Zlín  0.994%  Zlín->Brno  1.124% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/07/12 15:36:15 - 2020/07/12 15:46:15 CEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/07/12 15:36:15 - 2020/07/12 15:46:15 .


Link Utilization Capacity Bit rate Packet rate
ACONET → Brno  2.5948970299342 % 2.595 %   20 bps 20.000 Gbps   518.97940598684 bps 518.979 Mbps   65.5388597964496 pps 65.539 Kpps 
Brno → ACONET  11.882311655439 % 11.882 %   20 bps 20.000 Gbps   2.3764623310878 bps 2.376 Gbps   139.491984123779 pps 139.492 Kpps 
Lednice → Brno  21.7413278603089 % 21.741 %   1000 bps 1000.000 Mbps   217.413278603089 bps 217.413 Mbps   22.7030124777391 pps 22.703 Kpps 
Brno → Lednice  9.96945753549285 % 9.969 %   1000 bps 1000.000 Mbps   99.6945753549285 bps 99.695 Mbps   8.72151389934928 pps 8.722 Kpps 
Brno → SANET  3.31119581120755 % 3.311 %   20 bps 20.000 Gbps   662.239162241509 bps 662.239 Mbps   82.797918918509 pps 82.798 Kpps 
SANET → Brno  1.78817669656561 % 1.788 %   20 bps 20.000 Gbps   357.635339313122 bps 357.635 Mbps   56.4237786582357 pps 56.424 Kpps 
Vyškov → Brno  0.513599866455688 % 0.514 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.13599866455688 bps 5.136 Mbps   941.44757770655 pps 941.448 pps 
Brno → Vyškov  1.953633446176 % 1.954 %   1000 bps 1000.000 Mbps   19.53633446176 bps 19.536 Mbps   1.99114741717214 pps 1.991 Kpps 
Jihlava → Brno  4.76387947777568 % 4.764 %   100 bps 100.000 Gbps   4.76387947777568 bps 4.764 Gbps   427.959539663536 pps 427.960 Kpps 
Brno → Jihlava  6.96697466441214 % 6.967 %   100 bps 100.000 Gbps   6.96697466441214 bps 6.967 Gbps   603.141925424235 pps 603.142 Kpps 
Jihlava → České Budějovice  1.50969449266431 % 1.510 %   10 bps 10.000 Gbps   150.969449266431 bps 150.969 Mbps   13.7676013795068 pps 13.768 Kpps 
České Budějovice → Jihlava  0.177657125590921 % 0.178 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.7657125590921 bps 17.766 Kbps   25.0688781155999 pps 25.069 pps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  1.70629091352579 % 1.706 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.0629091352579 bps 17.063 Mbps   1.73572411609691 pps 1.736 Kpps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.250963044612387 % 0.251 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.50963044612387 bps 2.510 Mbps   394.954325606244 pps 394.954 pps 
Telč → Jihlava  0.335776181121104 % 0.336 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.35776181121104 bps 3.358 Mbps   1.55058769164697 pps 1.551 Kpps 
Jihlava → Telč  3.19950533710569 % 3.200 %   1000 bps 1000.000 Mbps   31.9950533710569 bps 31.995 Mbps   4.47018903055928 pps 4.470 Kpps 
Liberec → Hradec Králové  0.279017943209775 % 0.279 %   20 bps 20.000 Gbps   55.803588641955 bps 55.804 Mbps   22.87865322139 pps 22.879 Kpps 
Hradec Králové → Liberec  2.37631198763547 % 2.376 %   20 bps 20.000 Gbps   475.262397527094 bps 475.262 Mbps   48.4411721576047 pps 48.441 Kpps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.560130008651052 % 0.560 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   56.0130008651052 bps 56.013 Kbps   26.3963204424278 pps 26.396 pps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.17299820648806 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.299820648806 bps 17.300 Kbps   25.2164611205744 pps 25.216 pps 
Děčín → Most  0.263531667554388 % 0.264 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.63531667554388 bps 2.635 Kbps   2.37209538553394 pps 2.372 pps 
Most → Děčín  0.803638861202945 % 0.804 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.03638861202945 bps 8.036 Kbps   8.44734333781531 pps 8.447 pps 
Most → Plzeň  0.63957184804919 % 0.640 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.3957184804919 bps 6.396 Kbps   6.67973919046064 pps 6.680 pps 
Plzeň → Most  0.120137258797164 % 0.120 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.20137258797164 bps 1.201 Kbps   1.46997874787182 pps 1.470 pps 
Olomouc → Brno  0.0408719270245642 % 0.041 %   100 bps 100.000 Gbps   40.8719270245642 bps 40.872 Mbps   11.5231099503231 pps 11.523 Kpps 
Brno → Olomouc  0.140983333053763 % 0.141 %   100 bps 100.000 Gbps   140.983333053763 bps 140.983 Mbps   16.4306194247656 pps 16.431 Kpps 
Hradec Králové → Olomouc  0.406745355749789 % 0.407 %   100 bps 100.000 Gbps   406.745355749789 bps 406.745 Mbps   43.2384069660921 pps 43.238 Kpps 
Olomouc → Hradec Králové  0.120841398736098 % 0.121 %   100 bps 100.000 Gbps   120.841398736098 bps 120.841 Mbps   19.5341786996384 pps 19.534 Kpps 
Ostrava → Olomouc  0.0203479290610121 % 0.020 %   20 bps 20.000 Gbps   4.06958581220243 bps 4.070 Mbps   5.13514270897021 pps 5.135 Kpps 
Olomouc → Ostrava  2.65051125864383 % 2.651 %   20 bps 20.000 Gbps   530.102251728766 bps 530.102 Mbps   43.0814187437603 pps 43.081 Kpps 
Zlín → Olomouc  0.199740326236528 % 0.200 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.9740326236528 bps 19.974 Kbps   30.3290441555248 pps 30.329 pps 
Olomouc → Zlín  0.661882112339175 % 0.662 %   10 bps 10.000 Gbps   66.1882112339176 bps 66.188 Mbps   7.31647412125156 pps 7.316 Kpps 
Ostrava → Brno  3.50597895448839 % 3.506 %   100 bps 100.000 Gbps   3.50597895448839 bps 3.506 Gbps   363.340624320105 pps 363.341 Kpps 
Brno → Ostrava  2.64084496651238 % 2.641 %   100 bps 100.000 Gbps   2.64084496651238 bps 2.641 Gbps   301.971876293014 pps 301.972 Kpps 
Ostrava → Karviná  2.74237022216251 % 2.742 %   1000 bps 1000.000 Mbps   27.4237022216251 bps 27.424 Mbps   14.8019959336553 pps 14.802 Kpps 
Karviná → Ostrava  2.19792328863453 % 2.198 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.9792328863453 bps 21.979 Mbps   2.65963449111889 pps 2.660 Kpps 
Opava → Ostrava  0.622353392004616 % 0.622 %   10 bps 10.000 Gbps   62.2353392004616 bps 62.235 Mbps   7.11831187046824 pps 7.118 Kpps 
Ostrava → Opava  0.494530521838642 % 0.495 %   10 bps 10.000 Gbps   49.4530521838642 bps 49.453 Mbps   15.1702307642712 pps 15.170 Kpps 
Ostrava → Pionier  2.3767851791698 % 2.377 %   10 bps 10.000 Gbps   237.67851791698 bps 237.679 Mbps   21.020897110325 pps 21.021 Kpps 
Pionier → Ostrava  0.780481770798095 % 0.780 %   10 bps 10.000 Gbps   78.0481770798095 bps 78.048 Mbps   22.0030150227424 pps 22.003 Kpps 
Hradec Králové → Pardubice  0.046588085804625 % 0.047 %   10 bps 10.000 Gbps   4.6588085804625 bps 4.659 Mbps   838.040451057266 pps 838.040 pps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0829818881432032 % 0.083 %   10 bps 10.000 Gbps   8.29818881432032 bps 8.298 Mbps   1.23530947225304 pps 1.235 Kpps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.161206423534074 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1206423534074 bps 16.121 Kbps   23.5408796135358 pps 23.541 pps 
Cheb → Plzeň  0.0136174932197997 % 0.014 %   10 bps 10.000 Gbps   1.36174932197997 bps 1.362 Mbps   644.241744043892 pps 644.242 pps 
Praha → Plzeň  1.07466085430249 % 1.075 %   100 bps 100.000 Gbps   1.07466085430249 bps 1.075 Gbps   124.271319988777 pps 124.271 Kpps 
Plzeň → Praha  0.710136560421414 % 0.710 %   100 bps 100.000 Gbps   710.136560421414 bps 710.137 Mbps   112.832831213704 pps 112.833 Kpps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.161553079454479 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1553079454479 bps 16.155 Kbps   23.5941603405301 pps 23.594 pps 
Plzeň → Cheb  0.0155206914625413 % 0.016 %   10 bps 10.000 Gbps   1.55206914625413 bps 1.552 Mbps   664.562428870764 pps 664.562 pps 
Praha → AMS-IX  0.730996854238741 % 0.731 %   20 bps 20.000 Gbps   146.199370847748 bps 146.199 Mbps   19.9935342157261 pps 19.994 Kpps 
AMS-IX → Praha  18.641500001486 % 18.642 %   20 bps 20.000 Gbps   3.72830000029719 bps 3.728 Gbps   235.672095450619 pps 235.672 Kpps 
Praha → Brno  6.26020681136494 % 6.260 %   100 bps 100.000 Gbps   6.26020681136494 bps 6.260 Gbps   477.260167870505 pps 477.260 Kpps 
Brno → Praha  3.18469596100797 % 3.185 %   100 bps 100.000 Gbps   3.18469596100797 bps 3.185 Gbps   391.151149964455 pps 391.151 Kpps 
Praha → České Budějovice  1.34103307352578 % 1.341 %   20 bps 20.000 Gbps   268.206614705157 bps 268.207 Mbps   52.542343438433 pps 52.542 Kpps 
České Budějovice → Praha  2.73642959256016 % 2.736 %   20 bps 20.000 Gbps   547.285918512031 bps 547.286 Mbps   67.5291265090154 pps 67.529 Kpps 
Praha → GÉANT2  4.12846997696282 % 4.128 %   100 bps 100.000 Gbps   4.12846997696282 bps 4.128 Gbps   601.344647315916 pps 601.345 Kpps 
GÉANT2 → Praha  2.50388457193222 % 2.504 %   100 bps 100.000 Gbps   2.50388457193222 bps 2.504 Gbps   263.728970808873 pps 263.729 Kpps 
Praha → Hradec Králové  2.40722386887339 % 2.407 %   100 bps 100.000 Gbps   2.40722386887339 bps 2.407 Gbps   243.899553573731 pps 243.900 Kpps 
Hradec Králové → Praha  0.720712268947116 % 0.721 %   100 bps 100.000 Gbps   720.712268947116 bps 720.712 Mbps   128.605703438699 pps 128.606 Kpps 
Praha → Liberec  0.174035879910145 % 0.174 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.4035879910145 bps 17.404 Kbps   24.468345504442 pps 24.468 pps 
Liberec → Praha  0.167668190951471 % 0.168 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.7668190951471 bps 16.767 Kbps   22.9478990465116 pps 22.948 pps 
Praha → NIX.cz  1.24737312362057 % 1.247 %   200 bps 200.000 Gbps   2.49474624724115 bps 2.495 Gbps   270.430847042013 pps 270.431 Kpps 
NIX.cz → Praha  2.25605936146106 % 2.256 %   200 bps 200.000 Gbps   4.51211872292212 bps 4.512 Gbps   326.40383709113 pps 326.404 Kpps 
Pardubice → Praha  0.482601654711306 % 0.483 %   10 bps 10.000 Gbps   48.2601654711306 bps 48.260 Mbps   10.5874130652641 pps 10.587 Kpps 
Praha → Pardubice  2.08455453763947 % 2.085 %   10 bps 10.000 Gbps   208.455453763947 bps 208.455 Mbps   22.5380632000121 pps 22.538 Kpps 
Poděbrady → Praha  1.54083736069253 % 1.541 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.4083736069253 bps 15.408 Mbps   5.83052939013568 pps 5.831 Kpps 
Praha → Poděbrady  12.5850964042147 % 12.585 %   1000 bps 1000.000 Mbps   125.850964042147 bps 125.851 Mbps   12.3298687688249 pps 12.330 Kpps 
Public Internet → Praha  4.701525519768 % 4.702 %   20 bps 20.000 Gbps   940.3051039536 bps 940.305 Mbps   212.513282853096 pps 212.513 Kpps 
Praha → Public Internet  5.61349881744423 % 5.613 %   20 bps 20.000 Gbps   1.12269976348885 bps 1.123 Gbps   161.491263088778 pps 161.491 Kpps 
Zlín → Brno  1.12411459930017 % 1.124 %   10 bps 10.000 Gbps   112.411459930017 bps 112.411 Mbps   15.9741104038588 pps 15.974 Kpps 
Brno → Zlín  0.993659147880023 % 0.994 %   10 bps 10.000 Gbps   99.3659147880023 bps 99.366 Mbps   12.7693951607179 pps 12.769 Kpps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.497235950586516 % 0.497 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.97235950586516 bps 4.972 Mbps   721.585664382117 pps 721.586 pps 
Praha → Ústí nad Labem  3.49973279060115 % 3.500 %   10 bps 10.000 Gbps   349.973279060115 bps 349.973 Mbps   34.6254746805171 pps 34.625 Kpps 
Ústí nad Labem → Praha  1.09260537684594 % 1.093 %   10 bps 10.000 Gbps   109.260537684594 bps 109.261 Mbps   23.1514864489872 pps 23.151 Kpps 
Ústí nad Labem → Most  0.474527218119713 % 0.475 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.74527218119714 bps 4.745 Mbps   449.412060250433 pps 449.412 pps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.229009690320426 % 0.229 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.29009690320426 bps 2.290 Mbps   482.720200329508 pps 482.720 pps 
Most → Ústí nad Labem  0.0201382828136393 % 0.020 %   1000 bps 1000.000 Mbps   201.382828136393 bps 201.383 Kbps   223.525392742243 pps 223.525 pps 
Plzeň → České Budějovice  0.204776826081136 % 0.205 %   20 bps 20.000 Gbps   40.9553652162272 bps 40.955 Mbps   6.16880135821129 pps 6.169 Kpps 
Brno → České Budějovice  0.164265622099008 % 0.164 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.4265622099008 bps 16.427 Kbps   24.0293977790892 pps 24.029 pps 
České Budějovice → Plzeň  0.091967601382877 % 0.092 %   20 bps 20.000 Gbps   18.3935202765754 bps 18.394 Mbps   5.58045705359261 pps 5.580 Kpps 
Tábor → České Budějovice  0.334435544973243 % 0.334 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.34435544973243 bps 3.344 Mbps   377.224055514793 pps 377.224 pps 
České Budějovice → Tábor  0.106652944787701 % 0.107 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.06652944787701 bps 1.067 Mbps   275.201362006922 pps 275.201 pps 
České Budějovice → Brno  0.151495290567596 % 0.151 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.1495290567596 bps 15.150 Kbps   22.6858960502697 pps 22.686 pps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  2.55058974121298 % 2.551 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   25.5058974121298 bps 25.506 Kbps   10.5957653453403 pps 10.596 pps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.28345768571379 % 1.283 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.8345768571379 bps 12.835 Kbps   9.51604916793866 pps 9.516 pps 
Summary  empty NA   2.604 bps 2.604 Tbps   60.5692995100144 bps 60.569 Gbps   6.24272140077801 pps 6.243 Mpps 

History

Daily, weekly and monthly averages:
          Day 7/5, 7/6, 7/7, 7/8, 7/9, 7/10, 7/11
          Week 5/18, 5/25, 6/1, 6/8, 6/15, 6/22, 6/29
          Month 1, 2, 3, 4, 5, 6

Denní, týdenní a měsíční průměry:
          Den 7/5, 7/6, 7/7, 7/8, 7/9, 7/10, 7/11
          Týden 5/18, 5/25, 6/1, 6/8, 6/15, 6/22, 6/29
          Měsíc 1, 2, 3, 4, 5, 6


Page built by G3 system reporter at Sun Jul 12 15:46:15 2020