CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2019 , CESNET a.l.e.

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

Average load for period: 2019/09/19 04:42:42 - 2019/09/19 04:52:42 FST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2019/09/19 04:42:42 - 2019/09/19 04:52:42

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization
ACONET->Brno  1.173%  Brno->ACONET  3.575%  Brno->Lednice  1.807%  Lednice->Brno  6.735%  Brno->SANET  1.517%  SANET->Brno  1.041%  Brno->Vyškov  2.312%  Vyškov->Brno  0.106%  Brno->České Budějovice  0.165e-3 %  České Budějovice->Brno  0.153e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.583%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.084%  České Budějovice->Plzeň  0.042%  Plzeň->České Budějovice  0.165%  České Budějovice->Tábor  0.017%  Tábor->České Budějovice  0.064%  Brno->Jihlava  36.535%  Jihlava->Brno  16.004%  České Budějovice->Jihlava  0.179e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.178e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  6.701e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.017%  Jihlava->Telč  0.061%  Telč->Jihlava  0.051%  Hradec Králové->Liberec  0.710%  Liberec->Hradec Králové  0.196%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.156e-3 %  Děčín->Most  0.328e-3 %  Most->Děčín  0.731e-3 %  Most->Plzeň  0.626e-3 %  Plzeň->Most  0.000%  Brno->Olomouc  1.327e-3 %  Olomouc->Brno  1.469e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  0.206%  Olomouc->Hradec Králové  0.079%  Olomouc->Ostrava  5.792%  Ostrava->Olomouc  0.022%  Olomouc->Zlín  0.509%  Zlín->Olomouc  0.209e-3 %  Brno->Ostrava  5.083%  Ostrava->Brno  1.188%  Karviná->Ostrava  0.647%  Ostrava->Karviná  4.865%  Opava->Ostrava  0.601%  Ostrava->Opava  1.161%  Ostrava->Pionier  0.523%  Pionier->Ostrava  0.339%  Hradec Králové->Pardubice  9.596e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.045%  Cheb->Plzeň  0.018%  Plzeň->Cheb  0.033%  Plzeň->Praha  0.313%  Praha->Plzeň  0.985%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.164e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.164e-3 %  AMS-IX->Praha  13.384%  Praha->AMS-IX  0.230%  Brno->Praha  2.115%  Praha->Brno  3.881%  České Budějovice->Praha  0.169%  Praha->České Budějovice  0.394%  GÉANT2->Praha  3.572%  Praha->GÉANT2  5.341%  Hradec Králové->Praha  0.545%  Praha->Hradec Králové  1.406%  Liberec->Praha  0.167e-3 %  Praha->Liberec  0.182e-3 %  NIX.cz->Praha  1.123%  Praha->NIX.cz  0.782%  Pardubice->Praha  0.279%  Praha->Pardubice  0.781%  Poděbrady->Praha  0.354%  Praha->Poděbrady  1.734%  Praha->Public Internet  2.607%  Public Internet->Praha  6.234%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.083%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.048%  Most->Ústí nad
Labem  4.769e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  1.628e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  0.937%  Ústí nad
Labem->Praha  0.990%  Brno->Zlín  0.574%  Zlín->Brno  0.470% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2019/09/19 04:42:42 - 2019/09/19 04:52:42 FST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2019/09/19 04:42:42 - 2019/09/19 04:52:42 .


Link Utilization Capacity Bit rate Packet rate
ACONET → Brno  1.17295257381157 % 1.173 %   20 bps 20.000 Gbps   234.590514762315 bps 234.591 Mbps   29.1916730927866 pps 29.192 Kpps 
Brno → ACONET  3.57460972084925 % 3.575 %   20 bps 20.000 Gbps   714.92194416985 bps 714.922 Mbps   44.3264095457908 pps 44.326 Kpps 
Brno → Lednice  1.80692243352962 % 1.807 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.0692243352962 bps 18.069 Mbps   4.53625302951988 pps 4.536 Kpps 
Lednice → Brno  6.73519673303986 % 6.735 %   1000 bps 1000.000 Mbps   67.3519673303986 bps 67.352 Mbps   6.34440339990364 pps 6.344 Kpps 
Brno → SANET  1.51660917381047 % 1.517 %   20 bps 20.000 Gbps   303.321834762095 bps 303.322 Mbps   42.2413212799387 pps 42.241 Kpps 
SANET → Brno  1.04126785848408 % 1.041 %   20 bps 20.000 Gbps   208.253571696816 bps 208.254 Mbps   34.457331651796 pps 34.457 Kpps 
Brno → Vyškov  2.31164015509953 % 2.312 %   1000 bps 1000.000 Mbps   23.1164015509953 bps 23.116 Mbps   2.12055625368596 pps 2.121 Kpps 
Vyškov → Brno  0.105651381916857 % 0.106 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.05651381916857 bps 1.057 Mbps   1.26142998106411 pps 1.261 Kpps 
Jihlava → Brno  16.0042555101873 % 16.004 %   10 bps 10.000 Gbps   1.60042555101873 bps 1.600 Gbps   127.80938146417 pps 127.809 Kpps 
Brno → Jihlava  36.5345642421298 % 36.535 %   10 bps 10.000 Gbps   3.65345642421298 bps 3.653 Gbps   188.957634425907 pps 188.958 Kpps 
Jihlava → České Budějovice  0.177514237070235 % 0.178 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.7514237070235 bps 17.751 Kbps   25.4326527043094 pps 25.433 pps 
České Budějovice → Jihlava  0.178954106237159 % 0.179 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.8954106237159 bps 17.895 Kbps   25.4501481469625 pps 25.450 pps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  6.70082048524623 % 6.701 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   67.0082048524623 bps 67.008 Kbps   33.0627532765068 pps 33.063 pps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0170259440164926 % 0.017 %   1000 bps 1000.000 Mbps   170.259440164926 bps 170.259 Kbps   29.7265723977002 pps 29.727 pps 
Telč → Jihlava  0.0514704876934138 % 0.051 %   1000 bps 1000.000 Mbps   514.704876934138 bps 514.705 Kbps   208.393531865615 pps 208.394 pps 
Jihlava → Telč  0.0611363138212665 % 0.061 %   1000 bps 1000.000 Mbps   611.363138212665 bps 611.363 Kbps   266.671298070553 pps 266.671 pps 
Liberec → Hradec Králové  0.1959491135032 % 0.196 %   20 bps 20.000 Gbps   39.1898227006401 bps 39.190 Mbps   8.16609781452334 pps 8.166 Kpps 
Hradec Králové → Liberec  0.71035412265388 % 0.710 %   20 bps 20.000 Gbps   142.070824530776 bps 142.071 Mbps   16.3520019188565 pps 16.352 Kpps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.155805752723431 % 0.156 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.5805752723431 bps 15.581 Kbps   23.3141395240726 pps 23.314 pps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.161307150207165 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1307150207165 bps 16.131 Kbps   23.4977419761691 pps 23.498 pps 
Děčín → Most  0.327622781180416 % 0.328 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.27622781180416 bps 3.276 Kbps   3.42387803911026 pps 3.424 pps 
Most → Děčín  0.730838470069663 % 0.731 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.30838470069663 bps 7.308 Kbps   7.22371354904635 pps 7.224 pps 
Most → Plzeň  0.626137926286103 % 0.626 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.26137926286103 bps 6.261 Kbps   6.66733539290113 pps 6.667 pps 
Plzeň → Most  0 % 0.000 %   1000 bps 1000.000 Mbps   0 bps 0.000 bps   empty NA 
Olomouc → Brno  1.46888504416534 % 1.469 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   293.777008833067 bps 293.777 Kbps   510.079350044163 pps 510.079 pps 
Brno → Olomouc  1.32665458410722 % 1.327 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   265.330916821445 bps 265.331 Kbps   509.323350984735 pps 509.323 pps 
Olomouc → Hradec Králové  0.0794617152582748 % 0.079 %   100 bps 100.000 Gbps   79.4617152582748 bps 79.462 Mbps   15.6353768138226 pps 15.635 Kpps 
Hradec Králové → Olomouc  0.205921245842533 % 0.206 %   100 bps 100.000 Gbps   205.921245842533 bps 205.921 Mbps   27.7818617445985 pps 27.782 Kpps 
Olomouc → Ostrava  5.7919960404316 % 5.792 %   20 bps 20.000 Gbps   673.627882517538 bps 673.628 Mbps   56.6541905137584 pps 56.654 Kpps 
Ostrava → Olomouc  0.0224700270168803 % 0.022 %   20 bps 20.000 Gbps   4.49400540337606 bps 4.494 Mbps   5.78475740054065 pps 5.785 Kpps 
Olomouc → Zlín  0.508692239808596 % 0.509 %   10 bps 10.000 Gbps   50.8692239808596 bps 50.869 Mbps   5.31294591979584 pps 5.313 Kpps 
Zlín → Olomouc  0.209247486404102 % 0.209 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.9247486404102 bps 20.925 Kbps   29.0761410568709 pps 29.076 pps 
Ostrava → Brno  1.18831962236771 % 1.188 %   100 bps 100.000 Gbps   1.18831962236771 bps 1.188 Gbps   150.089931274818 pps 150.090 Kpps 
Brno → Ostrava  5.08338713452584 % 5.083 %   100 bps 100.000 Gbps   5.08338713452584 bps 5.083 Gbps   448.635572231516 pps 448.636 Kpps 
Ostrava → Karviná  4.86505426052093 % 4.865 %   1000 bps 1000.000 Mbps   48.6505426052093 bps 48.651 Mbps   5.02918603386726 pps 5.029 Kpps 
Karviná → Ostrava  0.646657314265837 % 0.647 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.46657314265837 bps 6.467 Mbps   2.22649170350453 pps 2.226 Kpps 
Opava → Ostrava  0.600763287768936 % 0.601 %   10 bps 10.000 Gbps   60.0763287768936 bps 60.076 Mbps   6.68480575301541 pps 6.685 Kpps 
Ostrava → Opava  1.16082543899202 % 1.161 %   10 bps 10.000 Gbps   116.082543899202 bps 116.083 Mbps   12.3907801295825 pps 12.391 Kpps 
Ostrava → Pionier  0.522975349100572 % 0.523 %   10 bps 10.000 Gbps   52.2975349100572 bps 52.298 Mbps   5.51652302354624 pps 5.517 Kpps 
Pionier → Ostrava  0.339458067043495 % 0.339 %   10 bps 10.000 Gbps   33.9458067043495 bps 33.946 Mbps   5.93434739052997 pps 5.934 Kpps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0451408490726241 % 0.045 %   10 bps 10.000 Gbps   4.51408490726241 bps 4.514 Mbps   1.02089807877875 pps 1.021 Kpps 
Hradec Králové → Pardubice  9.5961072288719 % 9.596 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   959.61072288719 bps 959.611 Kbps   589.364138844303 pps 589.364 pps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.164319065185546 % 0.164 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.4319065185546 bps 16.432 Kbps   23.9929485810048 pps 23.993 pps 
Plzeň → Praha  0.312664237793184 % 0.313 %   100 bps 100.000 Gbps   312.664237793184 bps 312.664 Mbps   61.6723034323635 pps 61.672 Kpps 
Cheb → Plzeň  0.017723286431511 % 0.018 %   10 bps 10.000 Gbps   1.7723286431511 bps 1.772 Mbps   497.135631334997 pps 497.136 pps 
Praha → Plzeň  0.985133628642888 % 0.985 %   100 bps 100.000 Gbps   985.133628642888 bps 985.134 Mbps   95.3723995927614 pps 95.372 Kpps 
Plzeň → Cheb  0.0332153081120487 % 0.033 %   10 bps 10.000 Gbps   3.32153081120487 bps 3.322 Mbps   603.093381086906 pps 603.093 pps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.16391563374781 % 0.164 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.391563374781 bps 16.392 Kbps   24.0382049505024 pps 24.038 pps 
Praha → AMS-IX  0.22974181781825 % 0.230 %   20 bps 20.000 Gbps   45.9483635636499 bps 45.948 Mbps   3.99405908115951 pps 3.994 Kpps 
AMS-IX → Praha  13.3842503870716 % 13.384 %   20 bps 20.000 Gbps   2.67685007741431 bps 2.677 Gbps   219.357798262852 pps 219.358 Kpps 
Praha → Brno  3.88116867741257 % 3.881 %   100 bps 100.000 Gbps   3.88116867741257 bps 3.881 Gbps   308.195121313784 pps 308.195 Kpps 
Brno → Praha  2.11492297782726 % 2.115 %   100 bps 100.000 Gbps   2.11492297782726 bps 2.115 Gbps   234.891099412117 pps 234.891 Kpps 
České Budějovice → Praha  0.168912472895364 % 0.169 %   20 bps 20.000 Gbps   33.7824945790729 bps 33.782 Mbps   5.43801333692252 pps 5.438 Kpps 
Praha → České Budějovice  0.394211496825553 % 0.394 %   20 bps 20.000 Gbps   78.8422993651105 bps 78.842 Mbps   10.1403223111403 pps 10.140 Kpps 
Praha → GÉANT2  5.34097027723596 % 5.341 %   100 bps 100.000 Gbps   5.34097027723596 bps 5.341 Gbps   512.969433777715 pps 512.969 Kpps 
GÉANT2 → Praha  3.57153096704959 % 3.572 %   100 bps 100.000 Gbps   3.57153096704959 bps 3.572 Gbps   379.03902297873 pps 379.039 Kpps 
Hradec Králové → Praha  0.544784903912098 % 0.545 %   100 bps 100.000 Gbps   544.784903912098 bps 544.785 Mbps   66.5076120300755 pps 66.508 Kpps 
Praha → Hradec Králové  1.40632975263178 % 1.406 %   100 bps 100.000 Gbps   1.40632975263178 bps 1.406 Gbps   146.602466478997 pps 146.602 Kpps 
Liberec → Praha  0.166977169545414 % 0.167 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.6977169545414 bps 16.698 Kbps   23.7313436265687 pps 23.731 pps 
Praha → Liberec  0.182361114262324 % 0.182 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.2361114262324 bps 18.236 Kbps   25.4682890058372 pps 25.468 pps 
Praha → NIX.cz  0.781986393330492 % 0.782 %   200 bps 200.000 Gbps   1.56397278666098 bps 1.564 Gbps   189.664131819064 pps 189.664 Kpps 
NIX.cz → Praha  1.12325248722875 % 1.123 %   200 bps 200.000 Gbps   2.24650497445751 bps 2.247 Gbps   158.55273548766 pps 158.553 Kpps 
Praha → Pardubice  0.78130429352783 % 0.781 %   10 bps 10.000 Gbps   78.130429352783 bps 78.130 Mbps   8.24536946366152 pps 8.245 Kpps 
Pardubice → Praha  0.279146720592047 % 0.279 %   10 bps 10.000 Gbps   27.9146720592047 bps 27.915 Mbps   4.79079140017949 pps 4.791 Kpps 
Praha → Poděbrady  1.73413673516347 % 1.734 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.3413673516347 bps 17.341 Mbps   1.74956990000568 pps 1.750 Kpps 
Poděbrady → Praha  0.35359740387257 % 0.354 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.5359740387257 bps 3.536 Mbps   946.82893166496 pps 946.829 pps 
Public Internet → Praha  6.23398499728644 % 6.234 %   10 bps 10.000 Gbps   623.398499728644 bps 623.398 Mbps   93.4796953229774 pps 93.480 Kpps 
Praha → Public Internet  2.60741506263039 % 2.607 %   10 bps 10.000 Gbps   260.741506263039 bps 260.742 Mbps   46.1051557455037 pps 46.105 Kpps 
Brno → Zlín  0.574087518304514 % 0.574 %   10 bps 10.000 Gbps   57.4087518304514 bps 57.409 Mbps   7.2326028883765 pps 7.233 Kpps 
Zlín → Brno  0.470489650928786 % 0.470 %   10 bps 10.000 Gbps   47.0489650928786 bps 47.049 Mbps   8.05161751118781 pps 8.052 Kpps 
Most → Ústí nad Labem  4.76941623549738 % 4.769 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   47.6941623549738 bps 47.694 Kbps   16.8218617861264 pps 16.822 pps 
Ústí nad Labem → Praha  0.990305152433137 % 0.990 %   10 bps 10.000 Gbps   99.0305152433137 bps 99.031 Mbps   11.72896492332 pps 11.729 Kpps 
Ústí nad Labem → Most  1.62761910639693 % 1.628 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.2761910639693 bps 16.276 Kbps   13.9751886275965 pps 13.975 pps 
Praha → Ústí nad Labem  0.936789284943038 % 0.937 %   10 bps 10.000 Gbps   93.6789284943038 bps 93.679 Mbps   11.934421699788 pps 11.934 Kpps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.0827361675600901 % 0.083 %   1000 bps 1000.000 Mbps   827.361675600901 bps 827.362 Kbps   542.239040068491 pps 542.239 pps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.04757181676777 % 1.048 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.4757181676777 bps 10.476 Mbps   1.02438766618916 pps 1.024 Kpps 
České Budějovice → Brno  0.152519929587992 % 0.153 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.2519929587992 bps 15.252 Kbps   22.9436676342401 pps 22.944 pps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.583411955221622 % 0.583 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.83411955221622 bps 5.834 Mbps   744.304167550098 pps 744.304 pps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.0843369913913703 % 0.084 %   1000 bps 1000.000 Mbps   843.369913913703 bps 843.370 Kbps   351.269477101119 pps 351.269 pps 
České Budějovice → Tábor  0.016803587965603 % 0.017 %   1000 bps 1000.000 Mbps   168.03587965603 bps 168.036 Kbps   69.2295520572567 pps 69.230 pps 
Tábor → České Budějovice  0.0642236696121436 % 0.064 %   1000 bps 1000.000 Mbps   642.236696121436 bps 642.237 Kbps   81.7919926225427 pps 81.792 pps 
Brno → České Budějovice  0.164776947147864 % 0.165 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.4776947147864 bps 16.478 Kbps   24.066684511085 pps 24.067 pps 
České Budějovice → Plzeň  0.0421218111073455 % 0.042 %   10 bps 10.000 Gbps   4.21218111073455 bps 4.212 Mbps   1.3366619931613 pps 1.337 Kpps 
Plzeň → České Budějovice  0.16451701939885 % 0.165 %   10 bps 10.000 Gbps   16.451701939885 bps 16.452 Mbps   1.77311731890507 pps 1.773 Kpps 
Summary  empty NA   2.224 bps 2.224 Tbps   40.773274092636 bps 40.773 Gbps   3.8506126741263 pps 3.851 Mpps 

History

Daily, weekly and monthly averages:
          Day 9/12, 9/13, 9/14, 9/15, 9/16, 9/17, 9/18
          Week 7/29, 8/5, 8/12, 8/19, 8/26, 9/2, 9/9
          Month 3, 4, 5, 6, 7, 8

Denní, týdenní a měsíční průměry:
          Den 9/12, 9/13, 9/14, 9/15, 9/16, 9/17, 9/18
          Týden 7/29, 8/5, 8/12, 8/19, 8/26, 9/2, 9/9
          Měsíc 3, 4, 5, 6, 7, 8


Page built by G3 system reporter at Thu Sep 19 04:52:42 2019