CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

Average load for period: 2020/02/27 12:55:48 - 2020/02/27 13:05:48 SWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2020/02/27 12:55:48 - 2020/02/27 13:05:48

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization
ACONET->Brno  14.854%  Brno->ACONET  33.429%  Brno->Lednice  21.237%  Lednice->Brno  25.583%  Brno->SANET  18.884%  SANET->Brno  5.470%  Brno->Vyškov  21.859%  Vyškov->Brno  2.157%  Brno->České Budějovice  0.166e-3 %  České Budějovice->Brno  0.152e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  12.259%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.464%  České Budějovice->Plzeň  0.373%  Plzeň->České Budějovice  1.418%  České Budějovice->Tábor  1.363%  Tábor->České Budějovice  0.281%  Brno->Jihlava  3.095%  Jihlava->Brno  3.471%  České Budějovice->Jihlava  0.906e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.250%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.208%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.039%  Jihlava->Telč  2.549%  Telč->Jihlava  10.402%  Hradec Králové->Liberec  8.132%  Liberec->Hradec Králové  2.410%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.361e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  9.379e-3 %  Děčín->Most  0.331e-3 %  Most->Děčín  0.738e-3 %  Most->Plzeň  0.636e-3 %  Plzeň->Most  0.118e-3 %  Brno->Olomouc  2.359%  Olomouc->Brno  0.201%  Hradec Králové->Olomouc  2.762%  Olomouc->Hradec Králové  0.397%  Olomouc->Ostrava  0.046%  Ostrava->Olomouc  0.086%  Olomouc->Zlín  3.776%  Zlín->Olomouc  5.580e-3 %  Brno->Ostrava  8.051%  Ostrava->Brno  2.469%  Karviná->Ostrava  0.930%  Ostrava->Karviná  8.843%  Opava->Ostrava  0.569%  Ostrava->Opava  1.753%  Ostrava->Pionier  21.329%  Pionier->Ostrava  3.638%  Hradec Králové->Pardubice  0.144%  Pardubice->Hradec Králové  0.138%  Cheb->Plzeň  0.096%  Plzeň->Cheb  0.626%  Plzeň->Praha  2.421%  Praha->Plzeň  6.941%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.164e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.164e-3 %  AMS-IX->Praha  40.898%  Praha->AMS-IX  1.298%  Brno->Praha  7.743%  Praha->Brno  27.619%  České Budějovice->Praha  0.705%  Praha->České Budějovice  5.177%  GÉANT2->Praha  25.724%  Praha->GÉANT2  10.686%  Hradec Králové->Praha  2.737%  Praha->Hradec Králové  9.034%  Liberec->Praha  0.161e-3 %  Praha->Liberec  0.177e-3 %  NIX.cz->Praha  11.057%  Praha->NIX.cz  2.668%  Pardubice->Praha  1.511%  Praha->Pardubice  14.519%  Poděbrady->Praha  1.245%  Praha->Poděbrady  9.112%  Praha->Public Internet  6.334%  Public Internet->Praha  19.370%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.266%  Ústí nad
Labem->Děčín  2.952%  Most->Ústí nad
Labem  0.055%  Ústí nad
Labem->Most  0.408%  Praha->Ústí nad
Labem  13.448%  Ústí nad
Labem->Praha  2.660%  Brno->Zlín  7.502%  Zlín->Brno  2.531% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/02/27 12:55:48 - 2020/02/27 13:05:48 SWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/02/27 12:55:48 - 2020/02/27 13:05:48 .


Link Utilization Capacity Bit rate Packet rate
ACONET → Brno  14.8535565944143 % 14.854 %   20 bps 20.000 Gbps   2.97071131888286 bps 2.971 Gbps   229.594025629945 pps 229.594 Kpps 
Brno → ACONET  33.428873808453 % 33.429 %   20 bps 20.000 Gbps   6.6857747616906 bps 6.686 Gbps   328.863612888506 pps 328.864 Kpps 
Lednice → Brno  25.5828386982539 % 25.583 %   1000 bps 1000.000 Mbps   255.828386982539 bps 255.828 Mbps   27.7596395742847 pps 27.760 Kpps 
Brno → Lednice  21.2369276948847 % 21.237 %   1000 bps 1000.000 Mbps   212.369276948847 bps 212.369 Mbps   22.6410077714766 pps 22.641 Kpps 
SANET → Brno  5.47038332839365 % 5.470 %   20 bps 20.000 Gbps   1.09407666567873 bps 1.094 Gbps   244.34176714432 pps 244.342 Kpps 
Brno → SANET  18.884354442506 % 18.884 %   20 bps 20.000 Gbps   3.77687088850121 bps 3.777 Gbps   425.34913602299 pps 425.349 Kpps 
Vyškov → Brno  2.15656889125425 % 2.157 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.5656889125425 bps 21.566 Mbps   9.02729096466307 pps 9.027 Kpps 
Brno → Vyškov  21.8586094566295 % 21.859 %   1000 bps 1000.000 Mbps   218.586094566295 bps 218.586 Mbps   19.7546791440035 pps 19.755 Kpps 
Jihlava → Brno  3.47087589507845 % 3.471 %   100 bps 100.000 Gbps   3.47087589507845 bps 3.471 Gbps   403.627734355836 pps 403.628 Kpps 
Brno → Jihlava  3.09491544428837 % 3.095 %   100 bps 100.000 Gbps   3.09491544428837 bps 3.095 Gbps   308.780438010898 pps 308.780 Kpps 
Jihlava → České Budějovice  0.249878312681734 % 0.250 %   10 bps 10.000 Gbps   24.9878312681734 bps 24.988 Mbps   2.53297863587113 pps 2.533 Kpps 
České Budějovice → Jihlava  0.905847935606819 % 0.906 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   90.5847935606819 bps 90.585 Kbps   32.6347968698017 pps 32.635 pps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.208018934042069 % 0.208 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.08018934042069 bps 2.080 Mbps   243.560420142596 pps 243.560 pps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0394676945151106 % 0.039 %   1000 bps 1000.000 Mbps   394.676945151106 bps 394.677 Kbps   101.953202799049 pps 101.953 pps 
Telč → Jihlava  10.4020608540441 % 10.402 %   1000 bps 1000.000 Mbps   104.020608540441 bps 104.021 Mbps   10.2381158940741 pps 10.238 Kpps 
Jihlava → Telč  2.54885979075143 % 2.549 %   1000 bps 1000.000 Mbps   25.4885979075143 bps 25.489 Mbps   7.35818383407277 pps 7.358 Kpps 
Liberec → Hradec Králové  2.41026994265177 % 2.410 %   20 bps 20.000 Gbps   482.053988530354 bps 482.054 Mbps   89.9728687742493 pps 89.973 Kpps 
Hradec Králové → Liberec  8.13153414228562 % 8.132 %   20 bps 20.000 Gbps   1.62630682845712 bps 1.626 Gbps   180.417971575356 pps 180.418 Kpps 
Ústí nad Labem → Liberec  9.37940509739051 % 9.379 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   937.940509739051 bps 937.941 Kbps   107.583811438171 pps 107.584 pps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.361468029092501 % 0.361 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   36.1468029092501 bps 36.147 Kbps   48.5137113483979 pps 48.514 pps 
Most → Děčín  0.738225257248898 % 0.738 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.38225257248898 bps 7.382 Kbps   7.41360394311556 pps 7.414 pps 
Děčín → Most  0.331441794948526 % 0.331 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.31441794948526 bps 3.314 Kbps   3.53516578661911 pps 3.535 pps 
Plzeň → Most  0.118422662821652 % 0.118 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.18422662821652 bps 1.184 Kbps   1.09816367102963 pps 1.098 pps 
Most → Plzeň  0.636043778990008 % 0.636 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.36043778990008 bps 6.360 Kbps   6.67069929322247 pps 6.671 pps 
Olomouc → Brno  0.20110778052641 % 0.201 %   100 bps 100.000 Gbps   201.10778052641 bps 201.108 Mbps   70.2515101532734 pps 70.252 Kpps 
Brno → Olomouc  2.35856988243617 % 2.359 %   100 bps 100.000 Gbps   2.35856988243617 bps 2.359 Gbps   218.741877949206 pps 218.742 Kpps 
Hradec Králové → Olomouc  2.76185205640446 % 2.762 %   100 bps 100.000 Gbps   2.76185205640446 bps 2.762 Gbps   277.463839233275 pps 277.464 Kpps 
Olomouc → Hradec Králové  0.396692032470447 % 0.397 %   100 bps 100.000 Gbps   396.692032470447 bps 396.692 Mbps   130.49229863414 pps 130.492 Kpps 
Ostrava → Olomouc  0.0856478149112176 % 0.086 %   20 bps 20.000 Gbps   17.1295629822435 bps 17.130 Mbps   1.8166974919482 pps 1.817 Kpps 
Olomouc → Ostrava  0.0457091382919431 % 0.046 %   20 bps 20.000 Gbps   9.14182765838861 bps 9.142 Mbps   1.37460446362154 pps 1.375 Kpps 
Olomouc → Zlín  3.77640478782594 % 3.776 %   10 bps 10.000 Gbps   377.640478782594 bps 377.640 Mbps   38.360579151344 pps 38.361 Kpps 
Zlín → Olomouc  5.57969740898882 % 5.580 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   557.969740898882 bps 557.970 Kbps   89.7811887238353 pps 89.781 pps 
Ostrava → Brno  2.469340836823 % 2.469 %   100 bps 100.000 Gbps   2.469340836823 bps 2.469 Gbps   381.589236111153 pps 381.589 Kpps 
Brno → Ostrava  8.05095313696461 % 8.051 %   100 bps 100.000 Gbps   8.0509531369646 bps 8.051 Gbps   732.939576676064 pps 732.940 Kpps 
Karviná → Ostrava  0.929992822732621 % 0.930 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.29992822732621 bps 9.300 Mbps   3.24179905564949 pps 3.242 Kpps 
Ostrava → Karviná  8.8426586537956 % 8.843 %   1000 bps 1000.000 Mbps   88.426586537956 bps 88.427 Mbps   9.02446559200003 pps 9.024 Kpps 
Opava → Ostrava  0.568608267113795 % 0.569 %   10 bps 10.000 Gbps   56.8608267113795 bps 56.861 Mbps   10.1698526664527 pps 10.170 Kpps 
Ostrava → Opava  1.75256628147104 % 1.753 %   10 bps 10.000 Gbps   175.256628147104 bps 175.257 Mbps   18.6151952932611 pps 18.615 Kpps 
Pionier → Ostrava  3.63816530101883 % 3.638 %   10 bps 10.000 Gbps   363.816530101883 bps 363.817 Mbps   85.5853933651065 pps 85.585 Kpps 
Ostrava → Pionier  21.3290562720852 % 21.329 %   10 bps 10.000 Gbps   2.13290562720852 bps 2.133 Gbps   181.741603545586 pps 181.742 Kpps 
Hradec Králové → Pardubice  0.14360427674372 % 0.144 %   10 bps 10.000 Gbps   14.360427674372 bps 14.360 Mbps   2.53803612775372 pps 2.538 Kpps 
Pardubice → Hradec Králové  0.138405724799113 % 0.138 %   10 bps 10.000 Gbps   13.8405724799113 bps 13.841 Mbps   2.08771304538543 pps 2.088 Kpps 
Cheb → Plzeň  0.0955648505873749 % 0.096 %   10 bps 10.000 Gbps   9.55648505873749 bps 9.556 Mbps   2.7899036656732 pps 2.790 Kpps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.164420427839936 % 0.164 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.4420427839936 bps 16.442 Kbps   24.0641745641938 pps 24.064 pps 
Plzeň → Cheb  0.626227229013466 % 0.626 %   10 bps 10.000 Gbps   62.6227229013466 bps 62.623 Mbps   6.37825146854079 pps 6.378 Kpps 
Plzeň → Praha  2.42098293485099 % 2.421 %   100 bps 100.000 Gbps   2.42098293485099 bps 2.421 Gbps   384.421406757438 pps 384.421 Kpps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.163685812913164 % 0.164 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3685812913164 bps 16.369 Kbps   23.9483151163711 pps 23.948 pps 
Praha → Plzeň  6.94136892182638 % 6.941 %   100 bps 100.000 Gbps   6.94136892182639 bps 6.941 Gbps   688.740767050768 pps 688.741 Kpps 
AMS-IX → Praha  40.8977717521545 % 40.898 %   20 bps 20.000 Gbps   8.17955435043089 bps 8.180 Gbps   491.268609188779 pps 491.269 Kpps 
Praha → AMS-IX  1.29814973088778 % 1.298 %   20 bps 20.000 Gbps   259.629946177556 bps 259.630 Mbps   39.5890924750506 pps 39.589 Kpps 
Brno → Praha  7.74331222242716 % 7.743 %   100 bps 100.000 Gbps   7.74331222242716 bps 7.743 Gbps   1.17945903175357 pps 1.179 Mpps 
Praha → Brno  27.6193337856414 % 27.619 %   100 bps 100.000 Gbps   27.6193337856414 bps 27.619 Gbps   1.8946352383016 pps 1.895 Mpps 
Praha → České Budějovice  5.17738264241894 % 5.177 %   20 bps 20.000 Gbps   1.03547652848379 bps 1.035 Gbps   100.650314101097 pps 100.650 Kpps 
České Budějovice → Praha  0.705212553579416 % 0.705 %   20 bps 20.000 Gbps   141.042510715883 bps 141.043 Mbps   34.9213623817155 pps 34.921 Kpps 
Praha → GÉANT2  10.6858304830333 % 10.686 %   100 bps 100.000 Gbps   10.6858304830333 bps 10.686 Gbps   1.50027651507901 pps 1.500 Mpps 
GÉANT2 → Praha  25.7239382305441 % 25.724 %   100 bps 100.000 Gbps   25.7239382305441 bps 25.724 Gbps   2.43305844843736 pps 2.433 Mpps 
Praha → Hradec Králové  9.03432913339985 % 9.034 %   100 bps 100.000 Gbps   9.03432913339985 bps 9.034 Gbps   966.978178919741 pps 966.978 Kpps 
Hradec Králové → Praha  2.73656203343896 % 2.737 %   100 bps 100.000 Gbps   2.73656203343896 bps 2.737 Gbps   560.16923574242 pps 560.169 Kpps 
Praha → Liberec  0.177464401284552 % 0.177 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.7464401284552 bps 17.746 Kbps   24.4967885482329 pps 24.497 pps 
Liberec → Praha  0.160807177846988 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0807177846988 bps 16.081 Kbps   22.8788602685826 pps 22.879 pps 
NIX.cz → Praha  11.0567037206164 % 11.057 %   200 bps 200.000 Gbps   22.1134074412328 bps 22.113 Gbps   1.42252149494176 pps 1.423 Mpps 
Praha → NIX.cz  2.66806538623862 % 2.668 %   200 bps 200.000 Gbps   5.33613077247724 bps 5.336 Gbps   839.56377206665 pps 839.564 Kpps 
Pardubice → Praha  1.51124657064392 % 1.511 %   10 bps 10.000 Gbps   151.124657064392 bps 151.125 Mbps   63.3916035479798 pps 63.392 Kpps 
Praha → Pardubice  14.5193748281177 % 14.519 %   10 bps 10.000 Gbps   1.45193748281177 bps 1.452 Gbps   142.406316691831 pps 142.406 Kpps 
Poděbrady → Praha  1.24450892399411 % 1.245 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.4450892399411 bps 12.445 Mbps   4.93354647790957 pps 4.934 Kpps 
Praha → Poděbrady  9.11156553844045 % 9.112 %   1000 bps 1000.000 Mbps   91.1156553844045 bps 91.116 Mbps   9.01366800356281 pps 9.014 Kpps 
Public Internet → Praha  19.3700196038693 % 19.370 %   20 bps 20.000 Gbps   3.87400392077386 bps 3.874 Gbps   455.39519393721 pps 455.395 Kpps 
Praha → Public Internet  6.33417617854129 % 6.334 %   20 bps 20.000 Gbps   1.26683523570826 bps 1.267 Gbps   261.306298438153 pps 261.306 Kpps 
Brno → Zlín  7.50201121825445 % 7.502 %   10 bps 10.000 Gbps   750.201121825445 bps 750.201 Mbps   77.7246076026695 pps 77.725 Kpps 
Zlín → Brno  2.53077870966164 % 2.531 %   10 bps 10.000 Gbps   253.077870966164 bps 253.078 Mbps   65.3695893582049 pps 65.370 Kpps 
Ústí nad Labem → Děčín  2.95166494793296 % 2.952 %   1000 bps 1000.000 Mbps   29.5166494793296 bps 29.517 Mbps   2.90210253295993 pps 2.902 Kpps 
Ústí nad Labem → Praha  2.65975462081489 % 2.660 %   10 bps 10.000 Gbps   265.975462081489 bps 265.975 Mbps   85.7874899132864 pps 85.787 Kpps 
Ústí nad Labem → Most  0.40771121735487 % 0.408 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.0771121735487 bps 4.077 Mbps   610.640166450382 pps 610.640 pps 
Most → Ústí nad Labem  0.0550514714120222 % 0.055 %   1000 bps 1000.000 Mbps   550.514714120222 bps 550.515 Kbps   324.162602701294 pps 324.163 pps 
Praha → Ústí nad Labem  13.4481474832589 % 13.448 %   10 bps 10.000 Gbps   1.34481474832589 bps 1.345 Gbps   132.566491408173 pps 132.566 Kpps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.265627485627518 % 0.266 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.65627485627518 bps 2.656 Mbps   988.999802316844 pps 989.000 pps 
Tábor → České Budějovice  0.281219126253384 % 0.281 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.81219126253384 bps 2.812 Mbps   614.347994842121 pps 614.348 pps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  12.2585954807369 % 12.259 %   1000 bps 1000.000 Mbps   122.585954807369 bps 122.586 Mbps   10.7939342361224 pps 10.794 Kpps 
Brno → České Budějovice  0.165770054078428 % 0.166 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.5770054078428 bps 16.577 Kbps   24.1476402709019 pps 24.148 pps 
České Budějovice → Brno  0.152074648635325 % 0.152 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.2074648635325 bps 15.207 Kbps   22.5520910091437 pps 22.552 pps 
Plzeň → České Budějovice  1.41787881192823 % 1.418 %   20 bps 20.000 Gbps   283.575762385646 bps 283.576 Mbps   26.9718503016712 pps 26.972 Kpps 
České Budějovice → Plzeň  0.372576294890327 % 0.373 %   20 bps 20.000 Gbps   74.5152589780654 bps 74.515 Mbps   15.7394750664036 pps 15.739 Kpps 
České Budějovice → Tábor  1.36265096386302 % 1.363 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.6265096386302 bps 13.627 Mbps   1.3999627080901 pps 1.400 Kpps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.463561299711657 % 0.464 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.63561299711657 bps 4.636 Mbps   2.44259949064383 pps 2.443 Kpps 
Summary  empty NA   2.604 bps 2.604 Tbps   183.609002758205 bps 183.609 Gbps   18.3831830640219 pps 18.383 Mpps 

History

Daily, weekly and monthly averages:
          Day 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 2/24, 2/25, 2/26
          Week 1/6, 1/13, 1/20, 1/27, 2/3, 2/10, 2/17
          Month 8, 9, 10, 11, 12, 1

Denní, týdenní a měsíční průměry:
          Den 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 2/24, 2/25, 2/26
          Týden 1/6, 1/13, 1/20, 1/27, 2/3, 2/10, 2/17
          Měsíc 8, 9, 10, 11, 12, 1


Page built by G3 system reporter at Thu Feb 27 13:05:48 2020