CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2018 , CESNET a.l.e.

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

Average load for period: 2018/12/12 09:28:03 - 2018/12/12 09:38:03 WEST (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2018/12/12 09:28:03 - 2018/12/12 09:38:03

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization
ACONET->Brno  0.317%  Brno->ACONET  1.222%  Brno->Lednice  9.048%  Lednice->Brno  9.138%  Brno->SANET  17.663%  SANET->Brno  4.289%  Brno->Vyškov  14.652%  Vyškov->Brno  1.426%  Brno->České Budějovice  0.164e-3 %  České Budějovice->Brno  0.152e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  7.683%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.786%  České Budějovice->Plzeň  0.013%  Plzeň->České Budějovice  5.706e-3 %  České Budějovice->Tábor  5.939%  Tábor->České Budějovice  0.617%  Brno->Jihlava  23.141%  Jihlava->Brno  2.568%  České Budějovice->Jihlava  0.816e-3 %  Jihlava->České Budějovice  4.624e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.377%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.037%  Jihlava->Telč  0.770%  Telč->Jihlava  0.050%  Hradec Králové->Liberec  5.160%  Liberec->Hradec Králové  0.511%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.235e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  1.382e-3 %  Cheb->Most  0.160e-3 %  Most->Cheb  0.180e-3 %  Děčín->Most  0.385e-3 %  Most->Děčín  0.380e-3 %  Most->Plzeň  0.180e-3 %  Plzeň->Most  0.160e-3 %  Brno->Olomouc  1.192%  Olomouc->Brno  0.526%  Hradec Králové->Olomouc  1.937%  Olomouc->Hradec Králové  0.180%  Olomouc->Ostrava  3.454%  Ostrava->Olomouc  0.055%  Olomouc->Zlín  3.871%  Zlín->Olomouc  1.267e-3 %  Brno->Ostrava  4.191%  Ostrava->Brno  2.098%  Karviná->Ostrava  2.625%  Ostrava->Karviná  8.544%  Opava->Ostrava  3.849%  Ostrava->Opava  14.520%  Ostrava->Pionier  8.784%  Pionier->Ostrava  1.049%  Hradec Králové->Pardubice  0.061%  Pardubice->Hradec Králové  0.555%  Cheb->Plzeň  0.046%  Plzeň->Cheb  0.451%  Plzeň->Praha  5.574%  Praha->Plzeň  25.783%  Plzeň->Ústí nad
Labem  1.273e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.619e-3 %  AMS-IX->Praha  16.050%  Praha->AMS-IX  1.138%  Brno->Praha  5.194%  Praha->Brno  19.921%  České Budějovice->Praha  4.842%  Praha->České Budějovice  14.466%  GÉANT2->Praha  11.543%  Praha->GÉANT2  6.374%  Hradec Králové->Praha  1.187%  Praha->Hradec Králové  4.569%  Liberec->Praha  0.167e-3 %  Praha->Liberec  0.182e-3 %  NIX.cz->Praha  16.921%  Praha->NIX.cz  3.353%  Pardubice->Praha  1.245%  Praha->Pardubice  13.405%  Poděbrady->Praha  2.792%  Praha->Poděbrady  19.971%  Praha->Public Internet  4.295%  Public Internet->Praha  19.456%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.099%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.744%  Most->Ústí nad
Labem  6.672e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.056%  Praha->Ústí nad
Labem  8.809%  Ústí nad
Labem->Praha  1.138%  Brno->Zlín  6.541%  Zlín->Brno  1.337% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2018/12/12 09:28:03 - 2018/12/12 09:38:03 WEST (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2018/12/12 09:28:03 - 2018/12/12 09:38:03 .


Link Utilization Capacity Bit rate Packet rate
ACONET → Brno  0.317398607612896 % 0.317 %   20 bps 20.000 Gbps   63.4797215225791 bps 63.480 Mbps   4.1463846646995 pps 4.146 Kpps 
Brno → ACONET  1.22161110914534 % 1.222 %   20 bps 20.000 Gbps   244.322221829068 bps 244.322 Mbps   24.5565731326936 pps 24.557 Kpps 
Brno → Lednice  9.04764864416401 % 9.048 %   1000 bps 1000.000 Mbps   90.4764864416401 bps 90.476 Mbps   12.1645840439605 pps 12.165 Kpps 
Lednice → Brno  9.13819742872661 % 9.138 %   1000 bps 1000.000 Mbps   91.3819742872661 bps 91.382 Mbps   11.3272188553549 pps 11.327 Kpps 
SANET → Brno  4.28873736321924 % 4.289 %   20 bps 20.000 Gbps   857.747472643848 bps 857.747 Mbps   108.052049482426 pps 108.052 Kpps 
Brno → SANET  17.6632574585393 % 17.663 %   20 bps 20.000 Gbps   3.53265149170785 bps 3.533 Gbps   416.062683092232 pps 416.063 Kpps 
Vyškov → Brno  1.42630005554278 % 1.426 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.2630005554278 bps 14.263 Mbps   7.05375078936091 pps 7.054 Kpps 
Brno → Vyškov  14.6521453556079 % 14.652 %   1000 bps 1000.000 Mbps   146.521453556079 bps 146.521 Mbps   13.5954355497698 pps 13.595 Kpps 
Brno → Jihlava  23.1414854092805 % 23.141 %   10 bps 10.000 Gbps   2.31414854092805 bps 2.314 Gbps   111.430914108997 pps 111.431 Kpps 
Jihlava → Brno  2.56801812062784 % 2.568 %   10 bps 10.000 Gbps   256.801812062784 bps 256.802 Mbps   66.0513793440497 pps 66.051 Kpps 
České Budějovice → Jihlava  0.81638605748233 % 0.816 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   81.638605748233 bps 81.639 Kbps   31.607864919924 pps 31.608 pps 
Jihlava → České Budějovice  4.62448166531215 % 4.624 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   462.448166531215 bps 462.448 Kbps   48.5569352393404 pps 48.557 pps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.037084342848449 % 0.037 %   1000 bps 1000.000 Mbps   370.84342848449 bps 370.843 Kbps   113.501140365285 pps 113.501 pps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.377058012682808 % 0.377 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.77058012682808 bps 3.771 Mbps   431.356099324607 pps 431.356 pps 
Telč → Jihlava  0.0499560787870472 % 0.050 %   1000 bps 1000.000 Mbps   499.560787870472 bps 499.561 Kbps   370.410022373839 pps 370.410 pps 
Jihlava → Telč  0.770029373215581 % 0.770 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.70029373215581 bps 7.700 Mbps   930.531679595868 pps 930.532 pps 
Hradec Králové → Liberec  5.1603879215177 % 5.160 %   20 bps 20.000 Gbps   1.03207758430354 bps 1.032 Gbps   100.065437193274 pps 100.065 Kpps 
Liberec → Hradec Králové  0.511425116777146 % 0.511 %   20 bps 20.000 Gbps   102.285023355429 bps 102.285 Mbps   40.8223728171704 pps 40.822 Kpps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.235263431658226 % 0.235 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   23.5263431658226 bps 23.526 Kbps   27.3531520648858 pps 27.353 pps 
Ústí nad Labem → Liberec  1.38237450566513 % 1.382 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   138.237450566513 bps 138.237 Kbps   33.5937495391748 pps 33.594 pps 
Most → Cheb  0.17956071452652 % 0.180 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.956071452652 bps 17.956 Kbps   26.4049015465301 pps 26.405 pps 
Cheb → Most  0.159551672901295 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.9551672901295 bps 15.955 Kbps   25.1723269862423 pps 25.172 pps 
Děčín → Most  0.385260315676531 % 0.385 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.85260315676531 bps 3.853 Kbps   4.69370259447121 pps 4.694 pps 
Most → Děčín  0.380274464799928 % 0.380 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.80274464799928 bps 3.803 Kbps   3.90489706195871 pps 3.905 pps 
Most → Plzeň  0.17956071452652 % 0.180 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.956071452652 bps 17.956 Kbps   26.4049015465301 pps 26.405 pps 
Plzeň → Most  0.159551672901295 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.9551672901295 bps 15.955 Kbps   25.1723269862423 pps 25.172 pps 
Brno → Olomouc  1.19169956374699 % 1.192 %   100 bps 100.000 Gbps   1.19169956374699 bps 1.192 Gbps   120.590480592036 pps 120.590 Kpps 
Olomouc → Brno  0.526332472575402 % 0.526 %   100 bps 100.000 Gbps   526.332472575402 bps 526.332 Mbps   99.6541021316802 pps 99.654 Kpps 
Olomouc → Hradec Králové  0.180326204005949 % 0.180 %   100 bps 100.000 Gbps   180.326204005949 bps 180.326 Mbps   57.301041045542 pps 57.301 Kpps 
Hradec Králové → Olomouc  1.93661838004087 % 1.937 %   100 bps 100.000 Gbps   1.93661838004087 bps 1.937 Gbps   186.625016695752 pps 186.625 Kpps 
Olomouc → Ostrava  3.45397001776429 % 3.454 %   20 bps 20.000 Gbps   690.794003552858 bps 690.794 Mbps   57.3684329212158 pps 57.368 Kpps 
Ostrava → Olomouc  0.0545492051466135 % 0.055 %   20 bps 20.000 Gbps   10.9098410293227 bps 10.910 Mbps   5.4581236142382 pps 5.458 Kpps 
Zlín → Olomouc  1.26666228230668 % 1.267 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   126.666228230668 bps 126.666 Kbps   65.5941652975497 pps 65.594 pps 
Olomouc → Zlín  3.8707548413218 % 3.871 %   10 bps 10.000 Gbps   387.07548413218 bps 387.075 Mbps   36.4060279326584 pps 36.406 Kpps 
Ostrava → Brno  2.09760120811587 % 2.098 %   100 bps 100.000 Gbps   2.09760120811587 bps 2.098 Gbps   331.424289914272 pps 331.424 Kpps 
Brno → Ostrava  4.19107433359879 % 4.191 %   100 bps 100.000 Gbps   4.19107433359879 bps 4.191 Gbps   413.598122732549 pps 413.598 Kpps 
Karviná → Ostrava  2.62518524742791 % 2.625 %   1000 bps 1000.000 Mbps   26.2518524742791 bps 26.252 Mbps   5.67792637931425 pps 5.678 Kpps 
Ostrava → Karviná  8.54403230135678 % 8.544 %   1000 bps 1000.000 Mbps   85.4403230135678 bps 85.440 Mbps   8.99754472501233 pps 8.998 Kpps 
Ostrava → Opava  14.5203397757708 % 14.520 %   1000 bps 1000.000 Mbps   145.203397757708 bps 145.203 Mbps   14.5631465460567 pps 14.563 Kpps 
Opava → Ostrava  3.84925066549758 % 3.849 %   1000 bps 1000.000 Mbps   38.4925066549758 bps 38.493 Mbps   8.57252323026261 pps 8.573 Kpps 
Ostrava → Pionier  8.78426211646467 % 8.784 %   10 bps 10.000 Gbps   878.426211646467 bps 878.426 Mbps   74.5576700548065 pps 74.558 Kpps 
Pionier → Ostrava  1.04868346091208 % 1.049 %   10 bps 10.000 Gbps   104.868346091208 bps 104.868 Mbps   49.3161384645337 pps 49.316 Kpps 
Pardubice → Hradec Králové  0.554821716164157 % 0.555 %   10 bps 10.000 Gbps   55.4821716164157 bps 55.482 Mbps   7.11991855498294 pps 7.120 Kpps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0610343143200312 % 0.061 %   10 bps 10.000 Gbps   6.10343143200312 bps 6.103 Mbps   2.03399139597135 pps 2.034 Kpps 
Cheb → Plzeň  0.0459408607790252 % 0.046 %   10 bps 10.000 Gbps   4.59408607790252 bps 4.594 Mbps   2.94667490805466 pps 2.947 Kpps 
Plzeň → Cheb  0.451197827780972 % 0.451 %   10 bps 10.000 Gbps   45.1197827780972 bps 45.120 Mbps   4.24006366664656 pps 4.240 Kpps 
Praha → Plzeň  25.7825968916983 % 25.783 %   20 bps 20.000 Gbps   5.15651937833965 bps 5.157 Gbps   497.151495973342 pps 497.151 Kpps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.618836015471649 % 0.619 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   61.8836015471649 bps 61.884 Kbps   32.3396174473128 pps 32.340 pps 
Plzeň → Praha  5.57374137766911 % 5.574 %   20 bps 20.000 Gbps   1.11474827553382 bps 1.115 Gbps   230.782918096224 pps 230.783 Kpps 
Plzeň → Ústí nad Labem  1.27258018333133 % 1.273 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   127.258018333133 bps 127.258 Kbps   34.7095845731036 pps 34.710 pps 
AMS-IX → Praha  16.05032052845 % 16.050 %   20 bps 20.000 Gbps   3.21006410569 bps 3.210 Gbps   184.900238833693 pps 184.900 Kpps 
Praha → AMS-IX  1.13762024818756 % 1.138 %   20 bps 20.000 Gbps   227.524049637512 bps 227.524 Mbps   21.0491067260447 pps 21.049 Kpps 
Praha → Brno  19.9208819953646 % 19.921 %   100 bps 100.000 Gbps   19.9208819953646 bps 19.921 Gbps   1.69579773453753 pps 1.696 Mpps 
Brno → Praha  5.19383861943819 % 5.194 %   100 bps 100.000 Gbps   5.19383861943819 bps 5.194 Gbps   1.07211631521883 pps 1.072 Mpps 
Praha → České Budějovice  14.4661874097544 % 14.466 %   20 bps 20.000 Gbps   2.89323748195088 bps 2.893 Gbps   281.390921810351 pps 281.391 Kpps 
České Budějovice → Praha  4.84232965335067 % 4.842 %   20 bps 20.000 Gbps   968.465930670134 bps 968.466 Mbps   148.061966315436 pps 148.062 Kpps 
GÉANT2 → Praha  11.543183361895 % 11.543 %   100 bps 100.000 Gbps   11.543183361895 bps 11.543 Gbps   1.01664286583722 pps 1.017 Mpps 
Praha → GÉANT2  6.37370984950494 % 6.374 %   100 bps 100.000 Gbps   6.37370984950494 bps 6.374 Gbps   935.779917838438 pps 935.780 Kpps 
Praha → Hradec Králové  4.56926453543177 % 4.569 %   100 bps 100.000 Gbps   4.56926453543177 bps 4.569 Gbps   444.346421438697 pps 444.346 Kpps 
Hradec Králové → Praha  1.1868383755418 % 1.187 %   100 bps 100.000 Gbps   1.1868383755418 bps 1.187 Gbps   174.139411292176 pps 174.139 Kpps 
Praha → Liberec  0.181740243290403 % 0.182 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.1740243290403 bps 18.174 Kbps   25.3283057441676 pps 25.328 pps 
Liberec → Praha  0.16664252665518 % 0.167 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.664252665518 bps 16.664 Kbps   23.6424580671423 pps 23.642 pps 
Praha → NIX.cz  3.35322332542635 % 3.353 %   120 bps 120.000 Gbps   4.02386799051162 bps 4.024 Gbps   1.08354987092986 pps 1.084 Mpps 
NIX.cz → Praha  16.9208836939416 % 16.921 %   120 bps 120.000 Gbps   20.30506043273 bps 20.305 Gbps   1.2698779164397 pps 1.270 Mpps 
Pardubice → Praha  1.24504428581961 % 1.245 %   10 bps 10.000 Gbps   124.504428581961 bps 124.504 Mbps   51.0928649623683 pps 51.093 Kpps 
Praha → Pardubice  13.4049027083717 % 13.405 %   10 bps 10.000 Gbps   1.34049027083717 bps 1.340 Gbps   126.346363575707 pps 126.346 Kpps 
Poděbrady → Praha  2.79202645577621 % 2.792 %   1000 bps 1000.000 Mbps   27.9202645577621 bps 27.920 Mbps   10.3490527480479 pps 10.349 Kpps 
Praha → Poděbrady  19.9708947582783 % 19.971 %   1000 bps 1000.000 Mbps   199.708947582783 bps 199.709 Mbps   18.59524026362 pps 18.595 Kpps 
Public Internet → Praha  19.4559539261407 % 19.456 %   20 bps 20.000 Gbps   3.89119078522814 bps 3.891 Gbps   411.320451660041 pps 411.320 Kpps 
Praha → Public Internet  4.29480618463489 % 4.295 %   20 bps 20.000 Gbps   858.961236926978 bps 858.961 Mbps   176.899321287959 pps 176.899 Kpps 
Brno → Zlín  6.54111000366945 % 6.541 %   10 bps 10.000 Gbps   654.111000366945 bps 654.111 Mbps   63.6860674181179 pps 63.686 Kpps 
Zlín → Brno  1.33711903079454 % 1.337 %   10 bps 10.000 Gbps   133.711903079454 bps 133.712 Mbps   44.4385021639802 pps 44.439 Kpps 
Most → Ústí nad Labem  6.67213941052395 % 6.672 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   667.213941052395 bps 667.214 Kbps   423.034404094139 pps 423.034 pps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.0990319790014426 % 0.099 %   1000 bps 1000.000 Mbps   990.319790014426 bps 990.320 Kbps   629.603927707248 pps 629.604 pps 
Praha → Ústí nad Labem  8.80873797369623 % 8.809 %   10 bps 10.000 Gbps   880.873797369623 bps 880.874 Mbps   86.3876872994799 pps 86.388 Kpps 
Ústí nad Labem → Most  0.0561635266647149 % 0.056 %   10 bps 10.000 Gbps   5.61635266647149 bps 5.616 Mbps   718.078371267991 pps 718.078 pps 
Ústí nad Labem → Praha  1.13750785157812 % 1.138 %   10 bps 10.000 Gbps   113.750785157812 bps 113.751 Mbps   54.9229773260215 pps 54.923 Kpps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.74392625449793 % 1.744 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.4392625449793 bps 17.439 Mbps   1.69802474337037 pps 1.698 Kpps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  7.68289340782668 % 7.683 %   1000 bps 1000.000 Mbps   76.8289340782668 bps 76.829 Mbps   7.41493094849169 pps 7.415 Kpps 
Tábor → České Budějovice  0.616835596542898 % 0.617 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.16835596542898 bps 6.168 Mbps   3.61410436505759 pps 3.614 Kpps 
České Budějovice → Plzeň  0.0130145674341001 % 0.013 %   10 bps 10.000 Gbps   1.30145674341001 bps 1.301 Mbps   305.611468447777 pps 305.611 pps 
České Budějovice → Brno  0.152354252504629 % 0.152 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.2354252504629 bps 15.235 Kbps   22.9492615914949 pps 22.949 pps 
Brno → České Budějovice  0.164086257954683 % 0.164 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.4086257954683 bps 16.409 Kbps   23.89003055338 pps 23.890 pps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.786225719859892 % 0.786 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.86225719859892 bps 7.862 Mbps   3.4505396312654 pps 3.451 Kpps 
České Budějovice → Tábor  5.93918380050849 % 5.939 %   1000 bps 1000.000 Mbps   59.3918380050849 bps 59.392 Mbps   5.6993789285199 pps 5.699 Kpps 
Plzeň → České Budějovice  5.70568719274746 % 5.706 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   570.568719274746 bps 570.569 Kbps   161.786260355379 pps 161.786 pps 
Summary  empty NA   2.122 bps 2.122 Tbps   116.451339641758 bps 116.451 Gbps   12.5278478587445 pps 12.528 Mpps 

History

Daily, weekly and monthly averages:
          Day 12/5, 12/6, 12/7, 12/8, 12/9, 12/10, 12/11
          Week 10/22, 10/29, 11/5, 11/12, 11/19, 11/26, 12/3
          Month 6, 7, 8, 9, 10, 11

Denní, týdenní a měsíční průměry:
          Den 12/5, 12/6, 12/7, 12/8, 12/9, 12/10, 12/11
          Týden 10/22, 10/29, 11/5, 11/12, 11/19, 11/26, 12/3
          Měsíc 6, 7, 8, 9, 10, 11


Page built by G3 system reporter at Wed Dec 12 09:38:03 2018