CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2018 , CESNET a.l.e.

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

Average load for period: 2018/04/22 20:15:45 - 2018/04/22 20:25:45 CEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2018/04/22 20:15:45 - 2018/04/22 20:25:45

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization
ACONET->Brno  1.780%  Brno->ACONET  7.105%  Brno->Lednice  3.460%  Lednice->Brno  1.014%  Brno->SANET  8.560%  SANET->Brno  6.511%  Brno->Vyškov  2.207%  Vyškov->Brno  0.117%  Brno->České Budějovice  0.166e-3 %  České Budějovice->Brno  0.155e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  2.828%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.381%  České Budějovice->Plzeň  0.045%  Plzeň->České Budějovice  0.028%  České Budějovice->Tábor  0.671%  Tábor->České Budějovice  0.057%  Brno->Jihlava  3.859%  Jihlava->Brno  1.605%  České Budějovice->Jihlava  0.224e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.184e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.331%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.065%  Jihlava->Telč  0.023%  Telč->Jihlava  0.021%  Hradec Králové->Liberec  5.159%  Liberec->Hradec Králové  3.024%  Liberec->Ústí nad
Labem  1.571e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.178e-3 %  Cheb->Most  0.155e-3 %  Most->Cheb  0.171e-3 %  Děčín->Most  0.402e-3 %  Most->Děčín  0.427e-3 %  Most->Plzeň  0.171e-3 %  Plzeň->Most  0.155e-3 %  Brno->Olomouc  0.143%  Olomouc->Brno  0.392%  Hradec Králové->Olomouc  1.317%  Olomouc->Hradec Králové  0.162%  Olomouc->Ostrava  2.046e-3 %  Ostrava->Olomouc  1.719e-3 %  Olomouc->Zlín  1.056%  Zlín->Olomouc  2.754e-3 %  Brno->Ostrava  1.521%  Ostrava->Brno  0.946%  Karviná->Ostrava  1.738%  Ostrava->Karviná  14.861%  Opava->Ostrava  2.111%  Ostrava->Opava  11.940%  Ostrava->Pionier  2.626%  Pionier->Ostrava  0.896%  Hradec Králové->Pardubice  7.062e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.027%  Cheb->Plzeň  0.031%  Plzeň->Cheb  0.065%  Plzeň->Praha  5.839%  Praha->Plzeň  12.063%  Plzeň->Ústí nad
Labem  1.778e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.262%  AMS-IX->Praha  50.874%  Praha->AMS-IX  0.506%  Brno->Praha  5.215%  Praha->Brno  9.838%  České Budějovice->Praha  0.447%  Praha->České Budějovice  12.260%  GÉANT2->Praha  7.780%  Praha->GÉANT2  6.789%  Hradec Králové->Praha  1.361%  Praha->Hradec Králové  3.413%  Liberec->Praha  0.187e-3 %  Praha->Liberec  0.190e-3 %  NIX.cz->Praha  16.652%  Praha->NIX.cz  7.349%  Pardubice->Praha  0.617%  Praha->Pardubice  4.268%  Poděbrady->Praha  2.271%  Praha->Poděbrady  9.048%  Praha->Public Internet  2.199%  Public Internet->Praha  9.969%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.208%  Ústí nad
Labem->Děčín  2.043%  Most->Ústí nad
Labem  0.557e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.458e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  3.261%  Ústí nad
Labem->Praha  0.574%  Brno->Zlín  2.252%  Zlín->Brno  0.783% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2018/04/22 20:15:45 - 2018/04/22 20:25:45 CEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2018/04/22 20:15:45 - 2018/04/22 20:25:45 .


Link Utilization Capacity Bit rate Packet rate
Brno → ACONET  7.10490262306221 % 7.105 %   20 bps 20.000 Gbps   1.42098052461244 bps 1.421 Gbps   68.7190964919056 pps 68.719 Kpps 
ACONET → Brno  1.77982041603424 % 1.780 %   20 bps 20.000 Gbps   355.964083206848 bps 355.964 Mbps   53.8263246027 pps 53.826 Kpps 
Brno → Lednice  3.46024282723418 % 3.460 %   1000 bps 1000.000 Mbps   34.6024282723419 bps 34.602 Mbps   3.76584077949784 pps 3.766 Kpps 
Lednice → Brno  1.01411210508896 % 1.014 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.1411210508896 bps 10.141 Mbps   2.72319185288398 pps 2.723 Kpps 
Brno → SANET  8.55950182527574 % 8.560 %   20 bps 20.000 Gbps   1.71190036505515 bps 1.712 Gbps   208.186624034073 pps 208.187 Kpps 
SANET → Brno  6.51122083733293 % 6.511 %   20 bps 20.000 Gbps   1.30224416746659 bps 1.302 Gbps   168.794108720462 pps 168.794 Kpps 
Vyškov → Brno  0.116891009654122 % 0.117 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.16891009654122 bps 1.169 Mbps   891.102922776066 pps 891.103 pps 
Brno → Vyškov  2.20733143724632 % 2.207 %   1000 bps 1000.000 Mbps   22.0733143724632 bps 22.073 Mbps   1.9483584924256 pps 1.948 Kpps 
Jihlava → Brno  1.60475235173853 % 1.605 %   10 bps 10.000 Gbps   160.475235173853 bps 160.475 Mbps   17.8696643797822 pps 17.870 Kpps 
Brno → Jihlava  3.85899763701156 % 3.859 %   10 bps 10.000 Gbps   385.899763701156 bps 385.900 Mbps   24.8566414691003 pps 24.857 Kpps 
Jihlava → České Budějovice  0.183768913764621 % 0.184 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.3768913764621 bps 18.377 Kbps   14.3523192130841 pps 14.352 pps 
České Budějovice → Jihlava  0.224282034310278 % 0.224 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   22.4282034310278 bps 22.428 Kbps   14.4262125084111 pps 14.426 pps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.330792012695582 % 0.331 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.30792012695582 bps 3.308 Mbps   322.693694342246 pps 322.694 pps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0651532926141556 % 0.065 %   1000 bps 1000.000 Mbps   651.532926141556 bps 651.533 Kbps   81.1598143189602 pps 81.160 pps 
Telč → Jihlava  0.0211317040716724 % 0.021 %   1000 bps 1000.000 Mbps   211.317040716724 bps 211.317 Kbps   127.277275534682 pps 127.277 pps 
Jihlava → Telč  0.0227141202577303 % 0.023 %   1000 bps 1000.000 Mbps   227.141202577303 bps 227.141 Kbps   176.21957661114 pps 176.220 pps 
Hradec Králové → Liberec  5.15899382162439 % 5.159 %   20 bps 20.000 Gbps   1.03179876432488 bps 1.032 Gbps   105.956372799227 pps 105.956 Kpps 
Liberec → Hradec Králové  3.02436535303581 % 3.024 %   20 bps 20.000 Gbps   604.873070607161 bps 604.873 Mbps   79.65279896695 pps 79.653 Kpps 
Liberec → Ústí nad Labem  1.57110382143879 % 1.571 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   157.110382143879 bps 157.110 Kbps   34.8790108047107 pps 34.879 pps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.178467540233252 % 0.178 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.8467540233252 bps 17.847 Kbps   27.0953465031968 pps 27.095 pps 
Cheb → Most  0.155127382438832 % 0.155 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.5127382438832 bps 15.513 Kbps   23.9061204682039 pps 23.906 pps 
Most → Cheb  0.1714806702791 % 0.171 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.14806702791 bps 17.148 Kbps   25.3930030867624 pps 25.393 pps 
Děčín → Most  0.401848654957152 % 0.402 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.01848654957152 bps 4.018 Kbps   4.98525668871865 pps 4.985 pps 
Most → Děčín  0.42678227706657 % 0.427 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.2678227706657 bps 4.268 Kbps   4.17922860706145 pps 4.179 pps 
Most → Plzeň  0.1714806702791 % 0.171 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.14806702791 bps 17.148 Kbps   25.3930030867624 pps 25.393 pps 
Plzeň → Most  0.155127382438832 % 0.155 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.5127382438832 bps 15.513 Kbps   23.9061204682039 pps 23.906 pps 
Olomouc → Brno  0.391650017039975 % 0.392 %   100 bps 100.000 Gbps   391.650017039975 bps 391.650 Mbps   52.7676508542547 pps 52.768 Kpps 
Brno → Olomouc  0.143428295010903 % 0.143 %   100 bps 100.000 Gbps   143.428295010903 bps 143.428 Mbps   16.780460470912 pps 16.780 Kpps 
Olomouc → Hradec Králové  0.161986262277093 % 0.162 %   100 bps 100.000 Gbps   161.986262277093 bps 161.986 Mbps   44.030814047059 pps 44.031 Kpps 
Hradec Králové → Olomouc  1.31716186217875 % 1.317 %   100 bps 100.000 Gbps   1.31716186217875 bps 1.317 Gbps   135.686075081518 pps 135.686 Kpps 
Ostrava → Olomouc  1.71882076481614 % 1.719 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   343.764152963228 bps 343.764 Kbps   115.923854596642 pps 115.924 pps 
Olomouc → Ostrava  2.04607764278636 % 2.046 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   409.215528557273 bps 409.216 Kbps   127.214638010353 pps 127.215 pps 
Zlín → Olomouc  2.75365439512514 % 2.754 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   275.365439512514 bps 275.365 Kbps   52.5336255515856 pps 52.534 pps 
Olomouc → Zlín  1.05592497552182 % 1.056 %   10 bps 10.000 Gbps   105.592497552182 bps 105.592 Mbps   11.8422496407674 pps 11.842 Kpps 
Brno → Ostrava  1.52145084632694 % 1.521 %   100 bps 100.000 Gbps   1.52145084632694 bps 1.521 Gbps   155.589994800257 pps 155.590 Kpps 
Ostrava → Brno  0.945969222938421 % 0.946 %   100 bps 100.000 Gbps   945.96922293842 bps 945.969 Mbps   125.591915923697 pps 125.592 Kpps 
Ostrava → Karviná  14.8611503276774 % 14.861 %   1000 bps 1000.000 Mbps   148.611503276774 bps 148.612 Mbps   13.4158602893279 pps 13.416 Kpps 
Karviná → Ostrava  1.73784711677204 % 1.738 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.3784711677204 bps 17.378 Mbps   5.88529496538387 pps 5.885 Kpps 
Opava → Ostrava  2.11145705493668 % 2.111 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.1145705493668 bps 21.115 Mbps   5.13531428167595 pps 5.135 Kpps 
Ostrava → Opava  11.9396056395663 % 11.940 %   1000 bps 1000.000 Mbps   119.396056395663 bps 119.396 Mbps   11.4388300824201 pps 11.439 Kpps 
Pionier → Ostrava  0.895695902827509 % 0.896 %   10 bps 10.000 Gbps   89.5695902827509 bps 89.570 Mbps   14.8727877359485 pps 14.873 Kpps 
Ostrava → Pionier  2.62562733676755 % 2.626 %   10 bps 10.000 Gbps   262.562733676755 bps 262.563 Mbps   33.1942970197218 pps 33.194 Kpps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0273013885994002 % 0.027 %   10 bps 10.000 Gbps   2.73013885994002 bps 2.730 Mbps   535.914591572928 pps 535.915 pps 
Hradec Králové → Pardubice  7.0616268872334 % 7.062 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   706.16268872334 bps 706.163 Kbps   260.65355541788 pps 260.654 pps 
Plzeň → Praha  5.83854667731776 % 5.839 %   20 bps 20.000 Gbps   1.16770933546355 bps 1.168 Gbps   155.365754898795 pps 155.366 Kpps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.261603986076371 % 0.262 %   10 bps 10.000 Gbps   26.1603986076371 bps 26.160 Mbps   2.17289275249212 pps 2.173 Kpps 
Praha → Plzeň  12.0629102449703 % 12.063 %   20 bps 20.000 Gbps   2.41258204899405 bps 2.413 Gbps   241.598515208572 pps 241.599 Kpps 
Cheb → Plzeň  0.0310945883816067 % 0.031 %   10 bps 10.000 Gbps   3.10945883816067 bps 3.109 Mbps   871.005462641449 pps 871.005 pps 
Plzeň → Cheb  0.0651897101249403 % 0.065 %   10 bps 10.000 Gbps   6.51897101249403 bps 6.519 Mbps   1.04269379186507 pps 1.043 Kpps 
Plzeň → Ústí nad Labem  1.77838490768525 % 1.778 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   177.838490768525 bps 177.838 Kbps   336.57472212587 pps 336.575 pps 
Praha → AMS-IX  0.506316907479233 % 0.506 %   10 bps 10.000 Gbps   50.6316907479233 bps 50.632 Mbps   6.93461415897302 pps 6.935 Kpps 
AMS-IX → Praha  50.8736579226586 % 50.874 %   10 bps 10.000 Gbps   5.08736579226586 bps 5.087 Gbps   523.754384616287 pps 523.754 Kpps 
Brno → Praha  5.21512250631318 % 5.215 %   100 bps 100.000 Gbps   5.21512250631318 bps 5.215 Gbps   620.257626828344 pps 620.258 Kpps 
Praha → Brno  9.83779848617174 % 9.838 %   100 bps 100.000 Gbps   9.83779848617174 bps 9.838 Gbps   697.369497027832 pps 697.369 Kpps 
Praha → České Budějovice  12.2604022078551 % 12.260 %   20 bps 20.000 Gbps   2.45208044157102 bps 2.452 Gbps   212.672648555657 pps 212.673 Kpps 
České Budějovice → Praha  0.447245339633885 % 0.447 %   20 bps 20.000 Gbps   89.4490679267769 bps 89.449 Mbps   28.2165740292902 pps 28.217 Kpps 
GÉANT2 → Praha  7.77974534502371 % 7.780 %   100 bps 100.000 Gbps   7.77974534502371 bps 7.780 Gbps   660.500870767509 pps 660.501 Kpps 
Praha → GÉANT2  6.78871995177692 % 6.789 %   100 bps 100.000 Gbps   6.78871995177692 bps 6.789 Gbps   894.386191312029 pps 894.386 Kpps 
Hradec Králové → Praha  1.36075498919657 % 1.361 %   100 bps 100.000 Gbps   1.36075498919657 bps 1.361 Gbps   195.90386609093 pps 195.904 Kpps 
Praha → Hradec Králové  3.41297975104846 % 3.413 %   100 bps 100.000 Gbps   3.41297975104846 bps 3.413 Gbps   361.396620181437 pps 361.397 Kpps 
Praha → Liberec  0.189720064664871 % 0.190 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.9720064664871 bps 18.972 Kbps   28.3052728924526 pps 28.305 pps 
Liberec → Praha  0.186964749950676 % 0.187 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.6964749950676 bps 18.696 Kbps   26.6173343742319 pps 26.617 pps 
Praha → NIX.cz  7.34854357414105 % 7.349 %   40 bps 40.000 Gbps   2.93941742965642 bps 2.939 Gbps   448.005593660233 pps 448.006 Kpps 
NIX.cz → Praha  16.652328949519 % 16.652 %   40 bps 40.000 Gbps   6.66093157980761 bps 6.661 Gbps   550.016063215184 pps 550.016 Kpps 
Praha → Pardubice  4.26761592021387 % 4.268 %   10 bps 10.000 Gbps   426.761592021387 bps 426.762 Mbps   44.3551658439298 pps 44.355 Kpps 
Pardubice → Praha  0.617052480210259 % 0.617 %   10 bps 10.000 Gbps   61.7052480210259 bps 61.705 Mbps   20.4691169311504 pps 20.469 Kpps 
Poděbrady → Praha  2.27093113955622 % 2.271 %   1000 bps 1000.000 Mbps   22.7093113955622 bps 22.709 Mbps   5.262380143641 pps 5.262 Kpps 
Praha → Poděbrady  9.04814845328649 % 9.048 %   1000 bps 1000.000 Mbps   90.4814845328649 bps 90.481 Mbps   9.89831963497167 pps 9.898 Kpps 
Praha → Public Internet  2.19925154155874 % 2.199 %   20 bps 20.000 Gbps   439.850308311748 bps 439.850 Mbps   83.0540740307121 pps 83.054 Kpps 
Public Internet → Praha  9.96920651083386 % 9.969 %   20 bps 20.000 Gbps   1.99384130216677 bps 1.994 Gbps   271.590865360666 pps 271.591 Kpps 
Brno → Zlín  2.25151965531056 % 2.252 %   10 bps 10.000 Gbps   225.151965531056 bps 225.152 Mbps   23.6100772879239 pps 23.610 Kpps 
Zlín → Brno  0.782769429679253 % 0.783 %   10 bps 10.000 Gbps   78.2769429679253 bps 78.277 Mbps   19.7920553488451 pps 19.792 Kpps 
Most → Ústí nad Labem  0.557328089840338 % 0.557 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   55.7328089840338 bps 55.733 Kbps   44.4326289427664 pps 44.433 pps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.208026835657823 % 0.208 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.08026835657823 bps 2.080 Mbps   691.400572450706 pps 691.401 pps 
Ústí nad Labem → Most  0.457710738835964 % 0.458 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   45.7710738835964 bps 45.771 Kbps   46.6699511889982 pps 46.670 pps 
Ústí nad Labem → Děčín  2.04278446998639 % 2.043 %   1000 bps 1000.000 Mbps   20.4278446998639 bps 20.428 Mbps   2.08961125409091 pps 2.090 Kpps 
Praha → Ústí nad Labem  3.26119173804799 % 3.261 %   10 bps 10.000 Gbps   326.119173804799 bps 326.119 Mbps   32.6111114761521 pps 32.611 Kpps 
Ústí nad Labem → Praha  0.573684268495131 % 0.574 %   10 bps 10.000 Gbps   57.3684268495131 bps 57.368 Mbps   19.0633460938909 pps 19.063 Kpps 
České Budějovice → Plzeň  0.0451188925498892 % 0.045 %   10 bps 10.000 Gbps   4.51188925498892 bps 4.512 Mbps   677.918274349588 pps 677.918 pps 
Tábor → České Budějovice  0.057070131400111 % 0.057 %   1000 bps 1000.000 Mbps   570.70131400111 bps 570.701 Kbps   289.932001113524 pps 289.932 pps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.380873308635678 % 0.381 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.80873308635678 bps 3.809 Mbps   1.62649041266483 pps 1.626 Kpps 
Brno → České Budějovice  0.166435354205098 % 0.166 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.6435354205098 bps 16.644 Kbps   24.0257969156437 pps 24.026 pps 
Plzeň → České Budějovice  0.0277341838147014 % 0.028 %   10 bps 10.000 Gbps   2.77341838147014 bps 2.773 Mbps   397.19047262261 pps 397.190 pps 
České Budějovice → Tábor  0.671231351748121 % 0.671 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.71231351748121 bps 6.712 Mbps   646.610208276774 pps 646.610 pps 
České Budějovice → Brno  0.155168690712493 % 0.155 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.5168690712493 bps 15.517 Kbps   22.8936313964714 pps 22.894 pps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  2.82805209353004 % 2.828 %   1000 bps 1000.000 Mbps   28.2805209353004 bps 28.281 Mbps   3.0546440162503 pps 3.055 Kpps 
Summary  empty NA   1.942 bps 1.942 Tbps   71.3800034655609 bps 71.380 Gbps   7.50559501821173 pps 7.506 Mpps 

History

Daily, weekly and monthly averages:
          Day 4/15, 4/16, 4/17, 4/18, 4/19, 4/20, 4/21
          Week 2/26, 3/5, 3/12, 3/19, 3/26, 4/2, 4/9
          Month 10, 11, 12, 1, 2, 3

Denní, týdenní a měsíční průměry:
          Den 4/15, 4/16, 4/17, 4/18, 4/19, 4/20, 4/21
          Týden 2/26, 3/5, 3/12, 3/19, 3/26, 4/2, 4/9
          Měsíc 10, 11, 12, 1, 2, 3


Page built by G3 system reporter at Sun Apr 22 20:25:46 2018