CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2017 , CESNET a.l.e.

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

Average load for period: 2017/10/23 02:26:47 - 2017/10/23 02:36:47 MEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2017/10/23 02:26:47 - 2017/10/23 02:36:47

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization
ACONET->Brno  1.889%  Brno->ACONET  5.882%  Brno->Lednice  0.489%  Lednice->Brno  0.060%  Brno->SANET  4.301%  SANET->Brno  2.665%  Brno->Vyškov  0.547%  Vyškov->Brno  0.489%  Brno->České Budějovice  0.161e-3 %  České Budějovice->Brno  0.152e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.966%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.169%  České Budějovice->Plzeň  7.497e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.744e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.011%  Tábor->České Budějovice  0.046%  Brno->Jihlava  23.171%  Jihlava->Brno  3.132%  České Budějovice->Jihlava  2.508%  Jihlava->České Budějovice  0.186e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  4.418e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.010%  Jihlava->Telč  0.013%  Telč->Jihlava  0.010%  Hradec Králové->Liberec  1.716%  Liberec->Hradec Králové  0.253%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.155e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.155e-3 %  Cheb->Most  0.145e-3 %  Most->Cheb  0.163e-3 %  Děčín->Most  0.389e-3 %  Most->Děčín  0.381e-3 %  Most->Plzeň  0.174e-3 %  Plzeň->Most  0.155e-3 %  Brno->Olomouc  0.075%  Olomouc->Brno  0.482%  Hradec Králové->Olomouc  0.456%  Olomouc->Hradec Králové  0.118%  Olomouc->Ostrava  0.630e-3 %  Ostrava->Olomouc  0.366e-3 %  Olomouc->Zlín  0.721%  Zlín->Olomouc  0.177e-3 %  Brno->Ostrava  0.841%  Ostrava->Brno  0.371%  Karviná->Ostrava  0.440%  Ostrava->Karviná  2.312%  Opava->Ostrava  0.425%  Ostrava->Opava  1.196%  Ostrava->Pionier  2.989%  Pionier->Ostrava  0.565%  Hradec Králové->Pardubice  9.438e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.182%  Cheb->Plzeň  0.172%  Plzeň->Cheb  0.086%  Plzeň->Praha  5.196%  Praha->Plzeň  11.718%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.187e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.252e-3 %  AMS-IX->Praha  17.039%  Praha->AMS-IX  0.132%  Brno->Praha  3.218%  Praha->Brno  5.131%  České Budějovice->Praha  0.207%  Praha->České Budějovice  1.088%  GÉANT2->Praha  1.974%  Praha->GÉANT2  1.712%  Hradec Králové->Praha  1.306%  Praha->Hradec Králové  3.396%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.170e-3 %  NIX.cz->Praha  7.166%  Praha->NIX.cz  2.814%  Pardubice->Praha  0.302%  Praha->Pardubice  1.317%  Poděbrady->Praha  0.540%  Praha->Poděbrady  7.378%  Praha->Public Internet  1.605%  Public Internet->Praha  4.161%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.133%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.169%  Most->Ústí nad
Labem  0.710e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.451e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  1.659%  Ústí nad
Labem->Praha  1.003%  Brno->Zlín  0.631%  Zlín->Brno  0.152% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2017/10/23 02:26:47 - 2017/10/23 02:36:47 MEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2017/10/23 02:26:47 - 2017/10/23 02:36:47 .


Link Utilization Capacity Bit rate Packet rate
ACONET → Brno  1.88913083916831 % 1.889 %   20 bps 20.000 Gbps   377.826167833662 bps 377.826 Mbps   38.503336108363 pps 38.503 Kpps 
Brno → ACONET  5.88165129712848 % 5.882 %   20 bps 20.000 Gbps   1.1763302594257 bps 1.176 Gbps   64.541478032481 pps 64.541 Kpps 
Lednice → Brno  0.0601272008029119 % 0.060 %   1000 bps 1000.000 Mbps   601.272008029119 bps 601.272 Kbps   472.950006039697 pps 472.950 pps 
Brno → Lednice  0.489360378013046 % 0.489 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.89360378013046 bps 4.894 Mbps   660.838122738541 pps 660.838 pps 
Brno → SANET  4.30098389713774 % 4.301 %   20 bps 20.000 Gbps   860.196779427548 bps 860.197 Mbps   92.8324170258217 pps 92.832 Kpps 
SANET → Brno  2.66468266250715 % 2.665 %   20 bps 20.000 Gbps   532.936532501431 bps 532.937 Mbps   74.8026183395304 pps 74.803 Kpps 
Vyškov → Brno  0.489177201139748 % 0.489 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.89177201139748 bps 4.892 Mbps   655.574542640768 pps 655.575 pps 
Brno → Vyškov  0.546913527643555 % 0.547 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.46913527643555 bps 5.469 Mbps   595.778508090994 pps 595.779 pps 
Brno → Jihlava  23.1706720419338 % 23.171 %   10 bps 10.000 Gbps   2.31706720419337 bps 2.317 Gbps   160.374181645028 pps 160.374 Kpps 
Jihlava → Brno  3.13206217240603 % 3.132 %   10 bps 10.000 Gbps   313.206217240603 bps 313.206 Mbps   16.1210861805593 pps 16.121 Kpps 
České Budějovice → Jihlava  2.50793006703894 % 2.508 %   10 bps 10.000 Gbps   250.793006703894 bps 250.793 Mbps   21.6750437909748 pps 21.675 Kpps 
Jihlava → České Budějovice  0.186132703413935 % 0.186 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.6132703413935 bps 18.613 Kbps   14.5096600114902 pps 14.510 pps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  4.41823931431446 % 4.418 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   44.1823931431446 bps 44.182 Kbps   18.9795052647266 pps 18.980 pps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0104026231896911 % 0.010 %   1000 bps 1000.000 Mbps   104.026231896911 bps 104.026 Kbps   32.0315028533377 pps 32.032 pps 
Telč → Jihlava  0.0101414962559732 % 0.010 %   1000 bps 1000.000 Mbps   101.414962559732 bps 101.415 Kbps   57.4255314625538 pps 57.426 pps 
Jihlava → Telč  0.0130460965716658 % 0.013 %   1000 bps 1000.000 Mbps   130.460965716658 bps 130.461 Kbps   121.748721814745 pps 121.749 pps 
Liberec → Hradec Králové  0.253257121450108 % 0.253 %   20 bps 20.000 Gbps   50.6514242900217 bps 50.651 Mbps   16.2236948077451 pps 16.224 Kpps 
Hradec Králové → Liberec  1.71601084730113 % 1.716 %   20 bps 20.000 Gbps   343.202169460227 bps 343.202 Mbps   34.916770081607 pps 34.917 Kpps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.155204526761183 % 0.155 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.5204526761183 bps 15.520 Kbps   23.3269814887045 pps 23.327 pps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.154822704864719 % 0.155 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.4822704864719 bps 15.482 Kbps   23.2916712240862 pps 23.292 pps 
Cheb → Most  0.144832623604901 % 0.145 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.4832623604901 bps 14.483 Kbps   22.8250509569345 pps 22.825 pps 
Most → Cheb  0.163425270073233 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3425270073233 bps 16.343 Kbps   25.2342070668757 pps 25.234 pps 
Most → Děčín  0.381160586061248 % 0.381 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.81160586061248 bps 3.812 Kbps   3.96156762451961 pps 3.962 pps 
Děčín → Most  0.389297048394901 % 0.389 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.89297048394901 bps 3.893 Kbps   4.76916887723392 pps 4.769 pps 
Plzeň → Most  0.155085965562266 % 0.155 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.5085965562266 bps 15.509 Kbps   22.8250509569345 pps 22.825 pps 
Most → Plzeň  0.173911123090166 % 0.174 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.3911123090166 bps 17.391 Kbps   27.0202636430835 pps 27.020 pps 
Brno → Olomouc  0.0750767551923627 % 0.075 %   100 bps 100.000 Gbps   75.0767551923627 bps 75.077 Mbps   18.5007487011752 pps 18.501 Kpps 
Olomouc → Brno  0.4818169730208 % 0.482 %   100 bps 100.000 Gbps   481.8169730208 bps 481.817 Mbps   44.6646361157955 pps 44.665 Kpps 
Olomouc → Hradec Králové  0.118060907993387 % 0.118 %   100 bps 100.000 Gbps   118.060907993387 bps 118.061 Mbps   28.0181179467635 pps 28.018 Kpps 
Hradec Králové → Olomouc  0.455539608833149 % 0.456 %   100 bps 100.000 Gbps   455.539608833149 bps 455.540 Mbps   50.1047787378239 pps 50.105 Kpps 
Olomouc → Ostrava  0.629801735684232 % 0.630 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   125.960347136846 bps 125.960 Kbps   77.97044941926 pps 77.970 pps 
Ostrava → Olomouc  0.366099512946671 % 0.366 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   73.2199025893341 bps 73.220 Kbps   64.3447692692448 pps 64.345 pps 
Olomouc → Zlín  0.720803857043275 % 0.721 %   10 bps 10.000 Gbps   72.0803857043274 bps 72.080 Mbps   7.90644176554755 pps 7.906 Kpps 
Zlín → Olomouc  0.177183953552484 % 0.177 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.7183953552484 bps 17.718 Kbps   26.8190509177625 pps 26.819 pps 
Ostrava → Brno  0.370998420555433 % 0.371 %   100 bps 100.000 Gbps   370.998420555433 bps 370.998 Mbps   54.247980744653 pps 54.248 Kpps 
Brno → Ostrava  0.840739413934931 % 0.841 %   100 bps 100.000 Gbps   840.739413934931 bps 840.739 Mbps   87.0430083363635 pps 87.043 Kpps 
Ostrava → Karviná  2.312032170304 % 2.312 %   1000 bps 1000.000 Mbps   23.12032170304 bps 23.120 Mbps   2.42184291426174 pps 2.422 Kpps 
Karviná → Ostrava  0.440008833606714 % 0.440 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.40008833606714 bps 4.400 Mbps   1.19625774632088 pps 1.196 Kpps 
Opava → Ostrava  0.425369741746617 % 0.425 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.25369741746617 bps 4.254 Mbps   1.46701888910587 pps 1.467 Kpps 
Ostrava → Opava  1.19621659943706 % 1.196 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.9621659943706 bps 11.962 Mbps   1.94761867320206 pps 1.948 Kpps 
Pionier → Ostrava  0.564839482541458 % 0.565 %   10 bps 10.000 Gbps   56.4839482541458 bps 56.484 Mbps   10.9548805912712 pps 10.955 Kpps 
Ostrava → Pionier  2.98860252137225 % 2.989 %   10 bps 10.000 Gbps   298.860252137226 bps 298.860 Mbps   29.2112314547305 pps 29.211 Kpps 
Hradec Králové → Pardubice  9.43768548658644 % 9.438 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   943.768548658644 bps 943.769 Kbps   668.950037088344 pps 668.950 pps 
Pardubice → Hradec Králové  0.181812316880489 % 0.182 %   10 bps 10.000 Gbps   18.1812316880489 bps 18.181 Mbps   1.85387007069758 pps 1.854 Kpps 
Praha → Plzeň  11.7184208166136 % 11.718 %   20 bps 20.000 Gbps   2.34368416332273 bps 2.344 Gbps   215.212162078742 pps 215.212 Kpps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.251515281071491 % 0.252 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   25.1515281071491 bps 25.152 Kbps   26.0233757977566 pps 26.023 pps 
Plzeň → Praha  5.19570405255912 % 5.196 %   20 bps 20.000 Gbps   1.03914081051182 bps 1.039 Gbps   124.549788211369 pps 124.550 Kpps 
Plzeň → Cheb  0.0863626985004312 % 0.086 %   10 bps 10.000 Gbps   8.63626985004312 bps 8.636 Mbps   1.04187445699391 pps 1.042 Kpps 
Cheb → Plzeň  0.17153782599176 % 0.172 %   10 bps 10.000 Gbps   17.153782599176 bps 17.154 Mbps   2.21059782600015 pps 2.211 Kpps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.187317341961588 % 0.187 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.7317341961588 bps 18.732 Kbps   25.8201449540136 pps 25.820 pps 
Praha → AMS-IX  0.131793057815891 % 0.132 %   10 bps 10.000 Gbps   13.1793057815891 bps 13.179 Mbps   2.94662126394023 pps 2.947 Kpps 
AMS-IX → Praha  17.0386429220395 % 17.039 %   10 bps 10.000 Gbps   1.70386429220395 bps 1.704 Gbps   188.524011679743 pps 188.524 Kpps 
Brno → Praha  3.21786961247301 % 3.218 %   100 bps 100.000 Gbps   3.21786961247301 bps 3.218 Gbps   291.840621176639 pps 291.841 Kpps 
Praha → Brno  5.1307131325844 % 5.131 %   100 bps 100.000 Gbps   5.1307131325844 bps 5.131 Gbps   396.588182227484 pps 396.588 Kpps 
Praha → České Budějovice  1.08755962389708 % 1.088 %   20 bps 20.000 Gbps   217.511924779416 bps 217.512 Mbps   28.4570309018454 pps 28.457 Kpps 
České Budějovice → Praha  0.206981049018818 % 0.207 %   20 bps 20.000 Gbps   41.3962098037635 bps 41.396 Mbps   11.1017036056593 pps 11.102 Kpps 
GÉANT2 → Praha  1.97436320498913 % 1.974 %   100 bps 100.000 Gbps   1.97436320498913 bps 1.974 Gbps   196.1420811368 pps 196.142 Kpps 
Praha → GÉANT2  1.71225625793841 % 1.712 %   100 bps 100.000 Gbps   1.71225625793841 bps 1.712 Gbps   307.123703121119 pps 307.124 Kpps 
Hradec Králové → Praha  1.30604916144864 % 1.306 %   100 bps 100.000 Gbps   1.30604916144864 bps 1.306 Gbps   193.516884614337 pps 193.517 Kpps 
Praha → Hradec Králové  3.39570066264387 % 3.396 %   100 bps 100.000 Gbps   3.39570066264387 bps 3.396 Gbps   350.985219713942 pps 350.985 Kpps 
Liberec → Praha  0.158102408004318 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8102408004318 bps 15.810 Kbps   22.7993180421717 pps 22.799 pps 
Praha → Liberec  0.170414840717616 % 0.170 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.0414840717616 bps 17.041 Kbps   24.2671204861075 pps 24.267 pps 
NIX.cz → Praha  7.16610757641065 % 7.166 %   40 bps 40.000 Gbps   2.86644303056426 bps 2.866 Gbps   250.796255696186 pps 250.796 Kpps 
Praha → NIX.cz  2.8142752288405 % 2.814 %   40 bps 40.000 Gbps   1.1257100915362 bps 1.126 Gbps   188.583398778684 pps 188.583 Kpps 
Praha → Pardubice  1.3169663836611 % 1.317 %   10 bps 10.000 Gbps   131.69663836611 bps 131.697 Mbps   13.2899869109606 pps 13.290 Kpps 
Pardubice → Praha  0.301707188703735 % 0.302 %   10 bps 10.000 Gbps   30.1707188703735 bps 30.171 Mbps   7.30410900066427 pps 7.304 Kpps 
Poděbrady → Praha  0.540369826576675 % 0.540 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.40369826576675 bps 5.404 Mbps   3.07370208580735 pps 3.074 Kpps 
Praha → Poděbrady  7.37755685507519 % 7.378 %   1000 bps 1000.000 Mbps   73.775568550752 bps 73.776 Mbps   6.72087481101768 pps 6.721 Kpps 
Public Internet → Praha  4.16146451251307 % 4.161 %   20 bps 20.000 Gbps   832.292902502615 bps 832.293 Mbps   129.675818963309 pps 129.676 Kpps 
Praha → Public Internet  1.60459348834275 % 1.605 %   20 bps 20.000 Gbps   320.91869766855 bps 320.919 Mbps   56.3220140690622 pps 56.322 Kpps 
Brno → Zlín  0.631380411081047 % 0.631 %   10 bps 10.000 Gbps   63.1380411081047 bps 63.138 Mbps   6.54233826268632 pps 6.542 Kpps 
Zlín → Brno  0.151699633849903 % 0.152 %   10 bps 10.000 Gbps   15.1699633849903 bps 15.170 Mbps   6.70694015272021 pps 6.707 Kpps 
Ústí nad Labem → Praha  1.00333498065424 % 1.003 %   10 bps 10.000 Gbps   100.333498065424 bps 100.333 Mbps   15.9637498316855 pps 15.964 Kpps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.132733489412461 % 0.133 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.32733489412461 bps 1.327 Mbps   806.29653313352 pps 806.297 pps 
Ústí nad Labem → Most  0.451302085947199 % 0.451 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   45.1302085947199 bps 45.130 Kbps   46.544249555157 pps 46.544 pps 
Most → Ústí nad Labem  0.710124347633483 % 0.710 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   71.0124347633483 bps 71.012 Kbps   46.7470055008112 pps 46.747 pps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.16938752360883 % 1.169 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.6938752360883 bps 11.694 Mbps   1.52813218238189 pps 1.528 Kpps 
Praha → Ústí nad Labem  1.65900687416114 % 1.659 %   10 bps 10.000 Gbps   165.900687416114 bps 165.901 Mbps   22.6622959899074 pps 22.662 Kpps 
Tábor → České Budějovice  0.0462529506531889 % 0.046 %   1000 bps 1000.000 Mbps   462.529506531889 bps 462.530 Kbps   68.9357308698685 pps 68.936 pps 
České Budějovice → Plzeň  7.49672051354873 % 7.497 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   749.672051354873 bps 749.672 Kbps   99.9776325811413 pps 99.978 pps 
Brno → České Budějovice  0.161424803799824 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1424803799824 bps 16.142 Kbps   23.8679397787197 pps 23.868 pps 
České Budějovice → Brno  0.152188086966235 % 0.152 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.2188086966235 bps 15.219 Kbps   22.8145619269112 pps 22.815 pps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.96627226673006 % 0.966 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.6627226673006 bps 9.663 Mbps   1.04154408689127 pps 1.042 Kpps 
Plzeň → České Budějovice  0.743510937293968 % 0.744 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   74.3510937293968 bps 74.351 Kbps   47.0859980480895 pps 47.086 pps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.16867101552307 % 0.169 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.6867101552307 bps 1.687 Mbps   463.110625470957 pps 463.111 pps 
České Budějovice → Tábor  0.0114629610660271 % 0.011 %   1000 bps 1000.000 Mbps   114.629610660271 bps 114.630 Kbps   55.8968943877 pps 55.897 pps 
Summary  empty NA   1.942 bps 1.942 Tbps   36.9497699040962 bps 36.950 Gbps   3.88538206303638 pps 3.885 Mpps 

History

Daily, weekly and monthly averages:
          Day 10/16, 10/17, 10/18, 10/19, 10/20, 10/21, 10/22
          Week 9/4, 9/11, 9/18, 9/25, 10/2, 10/9, 10/16
          Month 4, 5, 6, 7, 8, 9

Denní, týdenní a měsíční průměry:
          Den 10/16, 10/17, 10/18, 10/19, 10/20, 10/21, 10/22
          Týden 9/4, 9/11, 9/18, 9/25, 10/2, 10/9, 10/16
          Měsíc 4, 5, 6, 7, 8, 9


Page built by G3 system reporter at Mon Oct 23 02:36:47 2017