CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2024 , CESNET a.l.e.

CESNET2/3: IP/MPLS backbone utilization

Average load for period: 2024/02/28 12:27:04 - 2024/02/28 12:37:04 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2024/02/28 12:27:04 - 2024/02/28 12:37:04

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2/3 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2/3. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

Backbone network is currently under construction. Information presented here are incomplete. To get exact information or to report network mailfunction, please contact Service Desk CESNET.

Aktuálně probíhá plošný upgrade páteřní sítě. Z těchto důvodů jsou prezentované informace neúplné. Pro získání přesných informací nebo pro případné hlášení výpadků kontaktujte Service Desk CESNET.

CESNET2/3 - IP/MPLS backbone utilization
ACONET->Brno  1.052%  Brno->ACONET  10.312%  Brno->Lednice  2.292%  Lednice->Brno  2.065%  Brno->Olomouc  1.020%  Olomouc->Brno  0.632%  Brno->SANET  4.706%  SANET->Brno  2.658%  Brno->Vyškov  3.046%  Vyškov->Brno  0.290%  Brno->České Budějovice  0.247e-3 %  České Budějovice->Brno  0.252e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.040e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.102e-3 %  Děčín->Most  1.189e-3 %  Most->Děčín  1.190e-3 %  Brno->Jihlava  4.141%  Jihlava->Brno  1.052%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  1.705%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.128%  Jihlava->Telč  0.529%  Telč->Jihlava  0.068%  Hradec Králové->Liberec  2.137%  Liberec->Hradec Králové  0.650%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.628e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.383e-3 %  Most->Plzeň  0.748e-3 %  Plzeň->Most  1.104e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  6.594e-6 %  Olomouc->Hradec Králové  3.581e-6 %  Olomouc->Ostrava  2.478%  Ostrava->Olomouc  1.118%  Olomouc->Praha  1.063%  Praha->Olomouc  2.919%  Brno->Ostrava  0.262%  Ostrava->Brno  0.074%  Karviná->Ostrava  3.926%  Ostrava->Karviná  4.849%  Opava->Ostrava  5.283%  Ostrava->Opava  4.966%  Ostrava->Pionier  3.459%  Pionier->Ostrava  2.462%  Hradec Králové->Pardubice  0.332e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.332e-3 %  Cheb->Plzeň  0.507%  Plzeň->Cheb  0.536%  Jihlava->Plzeň  0.144e-3 %  Plzeň->Jihlava  0.144e-3 %  Plzeň->Praha  0.703%  Praha->Plzeň  2.391%  Poděbrady->Praha  12.915%  Praha->Poděbrady  20.993%  AMS-IX->Praha  42.804%  Praha->AMS-IX  1.432%  Brno->Praha  6.431%  Praha->Brno  13.133%  České Budějovice->Praha  1.360%  Praha->České Budějovice  3.158%  GÉANT->Praha  31.306%  Praha->GÉANT  69.619%  Hradec Králové->Praha  1.474%  Praha->Hradec Králové  6.222%  NIX.cz->Praha  24.409%  Praha->NIX.cz  6.295%  Pardubice->Praha  0.370%  Praha->Pardubice  3.083%  Praha->Public Internet  14.144%  Public Internet->Praha  24.886%  Praha->Ústí nad
Labem  2.801%  Ústí nad
Labem->Praha  0.427%  Cheb->Ústí nad
Labem  1.081e-3 %  Ústí nad
Labem->Cheb  1.134e-3 %  Děčín->Ústí nad
Labem  0.368%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.377%  Most->Ústí nad
Labem  0.032%  Ústí nad
Labem->Most  0.018%  Brno->Zlín  2.338%  Zlín->Brno  0.272%  Olomouc->Zlín  0.241e-3 %  Zlín->Olomouc  0.241e-3 % 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2024/02/28 12:27:04 - 2024/02/28 12:37:04 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2024/02/28 12:27:04 - 2024/02/28 12:37:04 .


Link Utilization Capacity Bit rate Packet rate
ACONET → Brno  1.05153153669524 % 1.052 %   100 bps 100.000 Gbps   1.05153153669524 bps 1.052 Gbps   147.734356731693 pps 147.734 Kpps 
Brno → ACONET  10.312188429616 % 10.312 %   100 bps 100.000 Gbps   10.312188429616 bps 10.312 Gbps   1.21148359226451 pps 1.211 Mpps 
Brno → Lednice  2.29182414732715 % 2.292 %   10 bps 10.000 Gbps   229.182414732715 bps 229.182 Mbps   29.0123200097904 pps 29.012 Kpps 
Lednice → Brno  2.0652166768401 % 2.065 %   10 bps 10.000 Gbps   206.52166768401 bps 206.522 Mbps   27.8574153881221 pps 27.857 Kpps 
Olomouc → Brno  0.632499796907612 % 0.632 %   500 bps 500.000 Gbps   3.16249898453806 bps 3.162 Gbps   422.45457302216 pps 422.455 Kpps 
Brno → Olomouc  1.01991078087425 % 1.020 %   500 bps 500.000 Gbps   5.09955390437127 bps 5.100 Gbps   579.966769443883 pps 579.967 Kpps 
Brno → SANET  4.70621398121867 % 4.706 %   100 bps 100.000 Gbps   4.70621398121867 bps 4.706 Gbps   581.493313101578 pps 581.493 Kpps 
SANET → Brno  2.65777807663584 % 2.658 %   100 bps 100.000 Gbps   2.65777807663584 bps 2.658 Gbps   485.789384423679 pps 485.789 Kpps 
Brno → Vyškov  3.04592131194073 % 3.046 %   10 bps 10.000 Gbps   304.592131194073 bps 304.592 Mbps   28.9830890233365 pps 28.983 Kpps 
Vyškov → Brno  0.289942913145159 % 0.290 %   10 bps 10.000 Gbps   28.9942913145159 bps 28.994 Mbps   9.22017872408207 pps 9.220 Kpps 
České Budějovice → Brno  0.251896247642083 % 0.252 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   100.758499056833 bps 100.758 Kbps   137.20480730747 pps 137.205 pps 
Brno → České Budějovice  0.246921362513779 % 0.247 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   98.7685450055116 bps 98.769 Kbps   146.504521461583 pps 146.505 pps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.03950888965715 % 1.040 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   103.950888965715 bps 103.951 Kbps   137.119265063043 pps 137.119 pps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.1021935696384 % 1.102 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   110.21935696384 bps 110.219 Kbps   156.22412287329 pps 156.224 pps 
Most → Děčín  1.18984143926072 % 1.190 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   118.984143926072 bps 118.984 Kbps   168.640346548527 pps 168.640 pps 
Děčín → Most  1.18913975937911 % 1.189 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   118.913975937911 bps 118.914 Kbps   168.617971552302 pps 168.618 pps 
Brno → Jihlava  4.14069371111998 % 4.141 %   100 bps 100.000 Gbps   4.14069371111998 bps 4.141 Gbps   422.865933325608 pps 422.866 Kpps 
Jihlava → Brno  1.05227866307673 % 1.052 %   100 bps 100.000 Gbps   1.05227866307673 bps 1.052 Gbps   248.420254616825 pps 248.420 Kpps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.128256689774284 % 0.128 %   10 bps 10.000 Gbps   12.8256689774284 bps 12.826 Mbps   8.22228390569497 pps 8.222 Kpps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  1.70499823970225 % 1.705 %   10 bps 10.000 Gbps   170.499823970225 bps 170.500 Mbps   16.3761810051365 pps 16.376 Kpps 
Jihlava → Telč  0.529257711507342 % 0.529 %   10 bps 10.000 Gbps   52.9257711507342 bps 52.926 Mbps   2.92016903422098 pps 2.920 Kpps 
Telč → Jihlava  0.0677720719755242 % 0.068 %   10 bps 10.000 Gbps   6.77720719755242 bps 6.777 Mbps   1.24659758629557 pps 1.247 Kpps 
Liberec → Hradec Králové  0.649698048927899 % 0.650 %   100 bps 100.000 Gbps   649.698048927899 bps 649.698 Mbps   108.965633013479 pps 108.966 Kpps 
Hradec Králové → Liberec  2.13730859437964 % 2.137 %   100 bps 100.000 Gbps   2.13730859437964 bps 2.137 Gbps   254.510878967118 pps 254.511 Kpps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.382854483084527 % 0.383 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   153.141793233811 bps 153.142 Kbps   244.684685542509 pps 244.685 pps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.627705117675995 % 0.628 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   251.082047070398 bps 251.082 Kbps   244.505205613169 pps 244.505 pps 
Most → Plzeň  0.74773122054668 % 0.748 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.4773122054668 bps 7.477 Kbps   11.7035103120213 pps 11.704 pps 
Plzeň → Most  1.10356630368757 % 1.104 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.0356630368757 bps 11.036 Kbps   19.0117870093172 pps 19.012 pps 
Olomouc → Hradec Králové  3.58147615781936 % 3.581 e-6 %   10 bps 10.000 Gbps   358.147615781936 bps 358.148 bps   0.627176365822318 pps 0.627 pps 
Hradec Králové → Olomouc  6.59373990336155 % 6.594 e-6 %   10 bps 10.000 Gbps   659.373990336155 bps 659.374 bps   0.916648376772779 pps 0.917 pps 
Olomouc → Ostrava  2.47813286106065 % 2.478 %   400 bps 400.000 Gbps   9.9125314442426 bps 9.913 Gbps   985.545102848737 pps 985.545 Kpps 
Ostrava → Olomouc  1.11834954985782 % 1.118 %   400 bps 400.000 Gbps   4.47339819943126 bps 4.473 Gbps   601.922526634591 pps 601.923 Kpps 
Olomouc → Praha  1.06334725518157 % 1.063 %   400 bps 400.000 Gbps   4.25338902072628 bps 4.253 Gbps   697.610236692119 pps 697.610 Kpps 
Praha → Olomouc  2.91939920454375 % 2.919 %   400 bps 400.000 Gbps   11.677596818175 bps 11.678 Gbps   1.21400098780211 pps 1.214 Mpps 
Brno → Ostrava  0.261776628371853 % 0.262 %   100 bps 100.000 Gbps   261.776628371853 bps 261.777 Mbps   28.3739870744448 pps 28.374 Kpps 
Ostrava → Brno  0.0735358564686479 % 0.074 %   100 bps 100.000 Gbps   73.5358564686479 bps 73.536 Mbps   32.5891284956877 pps 32.589 Kpps 
Karviná → Ostrava  3.92563103277674 % 3.926 %   10 bps 10.000 Gbps   392.563103277674 bps 392.563 Mbps   49.8892271247522 pps 49.889 Kpps 
Ostrava → Karviná  4.84885098834602 % 4.849 %   10 bps 10.000 Gbps   484.885098834602 bps 484.885 Mbps   59.5044278052592 pps 59.504 Kpps 
Ostrava → Opava  4.96614373889134 % 4.966 %   10 bps 10.000 Gbps   496.614373889134 bps 496.614 Mbps   59.5044278052592 pps 59.504 Kpps 
Opava → Ostrava  5.28277873290198 % 5.283 %   10 bps 10.000 Gbps   528.277873290198 bps 528.278 Mbps   49.8892271247522 pps 49.889 Kpps 
Pionier → Ostrava  2.46188046778621 % 2.462 %   10 bps 10.000 Gbps   246.188046778621 bps 246.188 Mbps   31.5465618198417 pps 31.547 Kpps 
Ostrava → Pionier  3.45909441978674 % 3.459 %   10 bps 10.000 Gbps   345.909441978674 bps 345.909 Mbps   40.0215548290112 pps 40.022 Kpps 
Pardubice → Hradec Králové  0.332131118913533 % 0.332 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   132.852447565413 bps 132.852 Kbps   212.462910099968 pps 212.463 pps 
Hradec Králové → Pardubice  0.332419162007122 % 0.332 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   132.967664802849 bps 132.968 Kbps   211.204697072545 pps 211.205 pps 
Plzeň → Cheb  0.536103013268912 % 0.536 %   10 bps 10.000 Gbps   53.6103013268912 bps 53.610 Mbps   6.02603590625487 pps 6.026 Kpps 
Cheb → Plzeň  0.506997605256631 % 0.507 %   10 bps 10.000 Gbps   50.6997605256631 bps 50.700 Mbps   5.65408784771132 pps 5.654 Kpps 
Jihlava → Plzeň  0.144184081159754 % 0.144 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   144.184081159754 bps 144.184 Kbps   231.266528856502 pps 231.267 pps 
Plzeň → Jihlava  0.143845664239425 % 0.144 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   143.845664239425 bps 143.846 Kbps   205.911342013523 pps 205.911 pps 
Praha → Plzeň  2.39123344788078 % 2.391 %   400 bps 400.000 Gbps   9.56493379152312 bps 9.565 Gbps   921.455112497845 pps 921.455 Kpps 
Plzeň → Praha  0.70297215267046 % 0.703 %   400 bps 400.000 Gbps   2.81188861068184 bps 2.812 Gbps   499.25916536014 pps 499.259 Kpps 
Poděbrady → Praha  12.9153276467902 % 12.915 %   1000 bps 1000.000 Mbps   129.153276467902 bps 129.153 Mbps   16.8940299934239 pps 16.894 Kpps 
Praha → Poděbrady  20.9926562783368 % 20.993 %   1000 bps 1000.000 Mbps   209.926562783368 bps 209.927 Mbps   23.6874944345352 pps 23.687 Kpps 
AMS-IX → Praha  42.8042570116172 % 42.804 %   20 bps 20.000 Gbps   8.56085140232344 bps 8.561 Gbps   488.034487649025 pps 488.034 Kpps 
Praha → AMS-IX  1.43234417030061 % 1.432 %   20 bps 20.000 Gbps   286.468834060122 bps 286.469 Mbps   25.2134579876152 pps 25.213 Kpps 
Praha → Brno  13.1326552974544 % 13.133 %   400 bps 400.000 Gbps   52.5306211898177 bps 52.531 Gbps   3.72590773993743 pps 3.726 Mpps 
Brno → Praha  6.43061825369903 % 6.431 %   400 bps 400.000 Gbps   25.7224730147961 bps 25.722 Gbps   1.5408525668638 pps 1.541 Mpps 
České Budějovice → Praha  1.36043444245546 % 1.360 %   100 bps 100.000 Gbps   1.36043444245546 bps 1.360 Gbps   222.227178842178 pps 222.227 Kpps 
Praha → České Budějovice  3.15808879814262 % 3.158 %   100 bps 100.000 Gbps   3.15808879814262 bps 3.158 Gbps   333.98006356883 pps 333.980 Kpps 
GÉANT → Praha  31.3056015451144 % 31.306 %   100 bps 100.000 Gbps   31.3056015451144 bps 31.306 Gbps   2.76564537652456 pps 2.766 Mpps 
Praha → GÉANT  69.6190501692742 % 69.619 %   100 bps 100.000 Gbps   69.6190501692742 bps 69.619 Gbps   6.76044370822137 pps 6.760 Mpps 
Praha → Hradec Králové  6.22219267864873 % 6.222 %   100 bps 100.000 Gbps   6.22219267864873 bps 6.222 Gbps   664.295791284178 pps 664.296 Kpps 
Hradec Králové → Praha  1.47388196748246 % 1.474 %   100 bps 100.000 Gbps   1.47388196748246 bps 1.474 Gbps   325.38322566426 pps 325.383 Kpps 
Praha → NIX.cz  6.29459392821476 % 6.295 %   200 bps 200.000 Gbps   12.5891878564295 bps 12.589 Gbps   1.7418758506482 pps 1.742 Mpps 
NIX.cz → Praha  24.4094088493448 % 24.409 %   200 bps 200.000 Gbps   48.8188176986895 bps 48.819 Gbps   3.52007858325101 pps 3.520 Mpps 
Pardubice → Praha  0.370391572701661 % 0.370 %   100 bps 100.000 Gbps   370.391572701661 bps 370.392 Mbps   120.871614506904 pps 120.872 Kpps 
Praha → Pardubice  3.08255675795342 % 3.083 %   100 bps 100.000 Gbps   3.08255675795342 bps 3.083 Gbps   305.699872233352 pps 305.700 Kpps 
Praha → Public Internet  14.1440042659904 % 14.144 %   20 bps 20.000 Gbps   2.82880085319807 bps 2.829 Gbps   392.754710283492 pps 392.755 Kpps 
Public Internet → Praha  24.8859592910627 % 24.886 %   20 bps 20.000 Gbps   4.97719185821254 bps 4.977 Gbps   343.510127269769 pps 343.510 Kpps 
Praha → Ústí nad Labem  2.80090446214406 % 2.801 %   100 bps 100.000 Gbps   2.80090446214406 bps 2.801 Gbps   289.550478304229 pps 289.550 Kpps 
Ústí nad Labem → Praha  0.427115633734194 % 0.427 %   100 bps 100.000 Gbps   427.115633734194 bps 427.116 Mbps   125.449340224705 pps 125.449 Kpps 
Cheb → Ústí nad Labem  1.08089034064202 % 1.081 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   108.089034064202 bps 108.089 Kbps   153.333213490465 pps 153.333 pps 
Ústí nad Labem → Cheb  1.13398978804284 % 1.134 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   113.398978804284 bps 113.399 Kbps   160.469450085329 pps 160.469 pps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.368478115069669 % 0.368 %   10 bps 10.000 Gbps   36.8478115069669 bps 36.848 Mbps   4.46944406714454 pps 4.469 Kpps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.376862662932591 % 0.377 %   10 bps 10.000 Gbps   37.6862662932591 bps 37.686 Mbps   4.39200890055478 pps 4.392 Kpps 
Ústí nad Labem → Most  0.0182663990850451 % 0.018 %   10 bps 10.000 Gbps   1.82663990850451 bps 1.827 Mbps   389.282231777784 pps 389.282 pps 
Most → Ústí nad Labem  0.0320584245200134 % 0.032 %   10 bps 10.000 Gbps   3.20584245200134 bps 3.206 Mbps   616.007419881412 pps 616.007 pps 
Brno → Zlín  2.33819026637669 % 2.338 %   100 bps 100.000 Gbps   2.33819026637669 bps 2.338 Gbps   238.058794073796 pps 238.059 Kpps 
Zlín → Brno  0.272106126132158 % 0.272 %   100 bps 100.000 Gbps   272.106126132158 bps 272.106 Mbps   90.5699965391559 pps 90.570 Kpps 
Olomouc → Zlín  0.241325572519917 % 0.241 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   96.5302290079668 bps 96.530 Kbps   137.869861983566 pps 137.870 pps 
Zlín → Olomouc  0.241391242448458 % 0.241 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   96.5564969793832 bps 96.556 Kbps   138.443327205869 pps 138.443 pps 
Summary  empty NA   7.684 bps 7.684 Tbps   360.775478577765 bps 360.775 Gbps   33.9440526735597 pps 33.944 Mpps 

History

Daily, weekly and monthly averages:
          Day 2/21, 2/22, 2/23, 2/24, 2/25, 2/26, 2/27
          Week 1/8, 1/15, 1/22, 1/29, 2/5, 2/12, 2/19
          Month 8, 9, 10, 11, 12, 1

Denní, týdenní a měsíční průměry:
          Den 2/21, 2/22, 2/23, 2/24, 2/25, 2/26, 2/27
          Týden 1/8, 1/15, 1/22, 1/29, 2/5, 2/12, 2/19
          Měsíc 8, 9, 10, 11, 12, 1


Page built by G3 system reporter at Wed Feb 28 12:37:04 2024