CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

Average load for period: 2023/02/05 07:43:30 - 2023/02/05 07:53:30 WEST (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2023/02/05 07:43:30 - 2023/02/05 07:53:30

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

Backbone network is currently under construction. Information presented here are incomplete. To get exact information or to report network mailfunction, please contact Service Desk CESNET.

Aktuálně probíhá plošný upgrade páteřní sítě. Z těchto důvodů jsou prezentované informace neúplné. Pro získání přesných informací nebo pro případné hlášení výpadků kontaktujte Service Desk CESNET.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization
ACONET->Brno  3.155%  Brno->ACONET  3.604%  Brno->Lednice  3.567%  Lednice->Brno  19.210%  Brno->SANET  1.383%  SANET->Brno  3.319%  Brno->Vyškov  2.795%  Vyškov->Brno  0.205%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.970e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.043e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.095%  Tábor->České Budějovice  4.500e-3 %  Brno->Jihlava  2.385%  Jihlava->Brno  0.778%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.334%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.078%  Jihlava->Telč  0.779e-3 %  Telč->Jihlava  0.204e-3 %  Hradec Králové->Liberec  0.222%  Liberec->Hradec Králové  0.150%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.327e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.327e-3 %  Děčín->Most  0.268e-3 %  Most->Děčín  0.427e-3 %  Most->Plzeň  0.209e-3 %  Plzeň->Most  0.150e-3 %  Brno->Olomouc  5.684%  Olomouc->Brno  0.109%  Hradec Králové->Olomouc  0.511%  Olomouc->Hradec Králové  0.743%  Olomouc->Ostrava  1.821%  Ostrava->Olomouc  0.739%  Brno->Ostrava  0.428e-3 %  Ostrava->Brno  0.041%  Karviná->Ostrava  0.462%  Ostrava->Karviná  0.602%  Opava->Ostrava  0.462%  Ostrava->Opava  0.602%  Ostrava->Pionier  3.445%  Pionier->Ostrava  0.457%  Hradec Králové->Pardubice  0.240e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.246e-3 %  Cheb->Plzeň  0.017%  Plzeň->Cheb  0.049%  Jihlava->Plzeň  0.252%  Plzeň->Jihlava  6.337e-3 %  Plzeň->Praha  1.325%  Praha->Plzeň  1.925%  Poděbrady->Praha  4.467%  Praha->Poděbrady  2.667%  AMS-IX->Praha  11.177%  Praha->AMS-IX  6.271%  Brno->Praha  2.411%  Praha->Brno  2.598%  České Budějovice->Praha  0.170%  Praha->České Budějovice  1.142%  GÉANT2->Praha  1.013%  Praha->GÉANT2  1.846%  Hradec Králové->Praha  2.199%  Praha->Hradec Králové  1.787%  NIX.cz->Praha  2.398%  Praha->NIX.cz  1.222%  Pardubice->Praha  0.842%  Praha->Pardubice  0.510%  Praha->Public Internet  5.240%  Public Internet->Praha  2.552%  Praha->Ústí nad
Labem  0.650%  Ústí nad
Labem->Praha  1.255%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.028%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.147%  Most->Ústí nad
Labem  4.499e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  1.933e-3 %  Brno->Zlín  0.141%  Zlín->Brno  0.035%  Olomouc->Zlín  0.252e-3 %  Zlín->Olomouc  0.254e-3 % 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/02/05 07:43:30 - 2023/02/05 07:53:30 WEST (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/02/05 07:43:30 - 2023/02/05 07:53:30 .


Link Utilization Capacity Bit rate Packet rate
Brno → ACONET  3.60434297191482 % 3.604 %   40 bps 40.000 Gbps   1.44173718876593 bps 1.442 Gbps   44.6251493845945 pps 44.625 Kpps 
ACONET → Brno  3.15452780245779 % 3.155 %   40 bps 40.000 Gbps   1.26181112098312 bps 1.262 Gbps   52.4924136507555 pps 52.492 Kpps 
Brno → Lednice  3.56705837864757 % 3.567 %   1000 bps 1000.000 Mbps   35.6705837864757 bps 35.671 Mbps   4.24097933805382 pps 4.241 Kpps 
Lednice → Brno  19.2096459215024 % 19.210 %   1000 bps 1000.000 Mbps   192.096459215024 bps 192.096 Mbps   18.4018182109917 pps 18.402 Kpps 
SANET → Brno  3.31901739627768 % 3.319 %   40 bps 40.000 Gbps   1.32760695851107 bps 1.328 Gbps   137.436837236104 pps 137.437 Kpps 
Brno → SANET  1.38287219693261 % 1.383 %   40 bps 40.000 Gbps   553.148878773044 bps 553.149 Mbps   101.014876929724 pps 101.015 Kpps 
Vyškov → Brno  0.205052167962651 % 0.205 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.05052167962651 bps 2.051 Mbps   991.556157221114 pps 991.556 pps 
Brno → Vyškov  2.79546742355892 % 2.795 %   1000 bps 1000.000 Mbps   27.9546742355892 bps 27.955 Mbps   3.25558438508063 pps 3.256 Kpps 
Jihlava → Brno  0.777502951751132 % 0.778 %   100 bps 100.000 Gbps   777.502951751132 bps 777.503 Mbps   89.9158741226558 pps 89.916 Kpps 
Brno → Jihlava  2.38489653321795 % 2.385 %   100 bps 100.000 Gbps   2.38489653321795 bps 2.385 Gbps   215.282586087912 pps 215.283 Kpps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0784272729631838 % 0.078 %   10 bps 10.000 Gbps   7.84272729631838 bps 7.843 Mbps   1.65601675866201 pps 1.656 Kpps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.334310081472382 % 0.334 %   10 bps 10.000 Gbps   33.4310081472382 bps 33.431 Mbps   4.10791071546916 pps 4.108 Kpps 
Jihlava → Telč  0.778912257704654 % 0.779 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   778.912257704654 bps 778.912 Kbps   169.861475574899 pps 169.861 pps 
Telč → Jihlava  0.203757550897877 % 0.204 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   203.757550897877 bps 203.758 Kbps   144.366310242599 pps 144.366 pps 
Hradec Králové → Liberec  0.221841890093865 % 0.222 %   100 bps 100.000 Gbps   221.841890093865 bps 221.842 Mbps   30.8970189334409 pps 30.897 Kpps 
Liberec → Hradec Králové  0.149777446370887 % 0.150 %   100 bps 100.000 Gbps   149.777446370887 bps 149.777 Mbps   21.0106049629315 pps 21.011 Kpps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.32743853714444 % 0.327 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   130.975414857776 bps 130.975 Kbps   208.786148710856 pps 208.786 pps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.32696704761478 % 0.327 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   130.786819045912 bps 130.787 Kbps   205.043247981663 pps 205.043 pps 
Děčín → Most  0.267990556638797 % 0.268 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.67990556638797 bps 2.680 Kbps   2.45544482908199 pps 2.455 pps 
Most → Děčín  0.427471910617527 % 0.427 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.27471910617527 bps 4.275 Kbps   5.06493171975563 pps 5.065 pps 
Plzeň → Most  0.150061724331763 % 0.150 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.50061724331763 bps 1.501 Kbps   1.02856391532314 pps 1.029 pps 
Most → Plzeň  0.209487915239794 % 0.209 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.09487915239794 bps 2.095 Kbps   2.37264493196197 pps 2.373 pps 
Brno → Olomouc  5.68358030573087 % 5.684 %   100 bps 100.000 Gbps   5.68358030573087 bps 5.684 Gbps   487.225062972429 pps 487.225 Kpps 
Olomouc → Brno  0.109371975251962 % 0.109 %   100 bps 100.000 Gbps   109.371975251962 bps 109.372 Mbps   19.5876573478306 pps 19.588 Kpps 
Olomouc → Hradec Králové  0.742890793487945 % 0.743 %   400 bps 400.000 Gbps   2.97156317395178 bps 2.972 Gbps   290.376456324331 pps 290.376 Kpps 
Hradec Králové → Olomouc  0.510867836683907 % 0.511 %   400 bps 400.000 Gbps   2.04347134673563 bps 2.043 Gbps   236.932957873234 pps 236.933 Kpps 
Ostrava → Olomouc  0.738738912040317 % 0.739 %   400 bps 400.000 Gbps   2.95495564816127 bps 2.955 Gbps   307.413108680772 pps 307.413 Kpps 
Olomouc → Ostrava  1.82144670124571 % 1.821 %   400 bps 400.000 Gbps   7.28578680498285 bps 7.286 Gbps   663.541585235117 pps 663.542 Kpps 
Ostrava → Brno  0.0409325639957458 % 0.041 %   100 bps 100.000 Gbps   40.9325639957458 bps 40.933 Mbps   38.0927827754604 pps 38.093 Kpps 
Brno → Ostrava  0.427760946938362 % 0.428 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   427.760946938362 bps 427.761 Kbps   306.842591229547 pps 306.843 pps 
Karviná → Ostrava  0.462287175470224 % 0.462 %   10 bps 10.000 Gbps   46.2287175470224 bps 46.229 Mbps   5.86048436940014 pps 5.860 Kpps 
Ostrava → Karviná  0.601554790520188 % 0.602 %   10 bps 10.000 Gbps   60.1554790520188 bps 60.155 Mbps   7.56199622809231 pps 7.562 Kpps 
Opava → Ostrava  0.462287175470224 % 0.462 %   10 bps 10.000 Gbps   46.2287175470224 bps 46.229 Mbps   5.86048436940014 pps 5.860 Kpps 
Ostrava → Opava  0.601554790520188 % 0.602 %   10 bps 10.000 Gbps   60.1554790520188 bps 60.155 Mbps   7.56199622809231 pps 7.562 Kpps 
Ostrava → Pionier  3.44480417904413 % 3.445 %   10 bps 10.000 Gbps   344.480417904413 bps 344.480 Mbps   30.19880152426 pps 30.199 Kpps 
Pionier → Ostrava  0.456707793970624 % 0.457 %   10 bps 10.000 Gbps   45.6707793970624 bps 45.671 Mbps   14.968532644128 pps 14.969 Kpps 
Pardubice → Hradec Králové  0.245548431942311 % 0.246 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   98.2193727769242 bps 98.219 Kbps   143.213836014473 pps 143.214 pps 
Hradec Králové → Pardubice  0.24025466216898 % 0.240 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   96.1018648675918 bps 96.102 Kbps   142.950152876181 pps 142.950 pps 
Plzeň → Cheb  0.0493441595627082 % 0.049 %   10 bps 10.000 Gbps   4.93441595627082 bps 4.934 Mbps   1.03494842354386 pps 1.035 Kpps 
Cheb → Plzeň  0.0168796322723296 % 0.017 %   10 bps 10.000 Gbps   1.68796322723296 bps 1.688 Mbps   768.474366504198 pps 768.474 pps 
Jihlava → Plzeň  0.251986483081763 % 0.252 %   100 bps 100.000 Gbps   251.986483081763 bps 251.986 Mbps   22.1353256139667 pps 22.135 Kpps 
Plzeň → Jihlava  6.33658919289066 % 6.337 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   6.33658919289066 bps 6.337 Mbps   1.72185997775373 pps 1.722 Kpps 
Praha → Plzeň  1.9252145354264 % 1.925 %   100 bps 100.000 Gbps   1.9252145354264 bps 1.925 Gbps   170.036879086958 pps 170.037 Kpps 
Plzeň → Praha  1.32508652673348 % 1.325 %   100 bps 100.000 Gbps   1.32508652673348 bps 1.325 Gbps   134.395264966189 pps 134.395 Kpps 
Poděbrady → Praha  4.46663667137143 % 4.467 %   1000 bps 1000.000 Mbps   44.6663667137143 bps 44.666 Mbps   4.33546992790567 pps 4.335 Kpps 
Praha → Poděbrady  2.66710720681131 % 2.667 %   1000 bps 1000.000 Mbps   26.6710720681131 bps 26.671 Mbps   3.00669145816579 pps 3.007 Kpps 
AMS-IX → Praha  11.1772877441987 % 11.177 %   60 bps 60.000 Gbps   6.7063726465192 bps 6.706 Gbps   547.854041481509 pps 547.854 Kpps 
Praha → AMS-IX  6.27094931448854 % 6.271 %   60 bps 60.000 Gbps   3.76256958869313 bps 3.763 Gbps   547.85399400464 pps 547.854 Kpps 
Brno → Praha  2.41138034413879 % 2.411 %   100 bps 100.000 Gbps   2.41138034413879 bps 2.411 Gbps   214.444672244521 pps 214.445 Kpps 
Praha → Brno  2.59783298968536 % 2.598 %   100 bps 100.000 Gbps   2.59783298968536 bps 2.598 Gbps   228.443838714868 pps 228.444 Kpps 
Praha → GÉANT2  1.84608544065289 % 1.846 %   100 bps 100.000 Gbps   1.84608544065289 bps 1.846 Gbps   223.945993716504 pps 223.946 Kpps 
GÉANT2 → Praha  1.01303624242292 % 1.013 %   100 bps 100.000 Gbps   1.01303624242292 bps 1.013 Gbps   113.467767977194 pps 113.468 Kpps 
Hradec Králové → Praha  2.19864007507446 % 2.199 %   100 bps 100.000 Gbps   2.19864007507446 bps 2.199 Gbps   214.444672244521 pps 214.445 Kpps 
Praha → Hradec Králové  1.78666694605214 % 1.787 %   100 bps 100.000 Gbps   1.78666694605214 bps 1.787 Gbps   228.443838714868 pps 228.444 Kpps 
NIX.cz → Praha  2.39750118162006 % 2.398 %   200 bps 200.000 Gbps   4.79500236324012 bps 4.795 Gbps   347.09127552247 pps 347.091 Kpps 
Praha → NIX.cz  1.22179765952526 % 1.222 %   200 bps 200.000 Gbps   2.44359531905051 bps 2.444 Gbps   291.71907806551 pps 291.719 Kpps 
Pardubice → Praha  0.842320917086876 % 0.842 %   100 bps 100.000 Gbps   842.320917086875 bps 842.321 Mbps   99.8390943943531 pps 99.839 Kpps 
Praha → Pardubice  0.509788717485344 % 0.510 %   100 bps 100.000 Gbps   509.788717485344 bps 509.789 Mbps   73.2096159031091 pps 73.210 Kpps 
Public Internet → Praha  2.55206516004962 % 2.552 %   20 bps 20.000 Gbps   510.413032009924 bps 510.413 Mbps   68.6399464622174 pps 68.640 Kpps 
Praha → Public Internet  5.23991991929516 % 5.240 %   20 bps 20.000 Gbps   1.04798398385903 bps 1.048 Gbps   120.960912028623 pps 120.961 Kpps 
Praha → Ústí nad Labem  0.649712792964238 % 0.650 %   100 bps 100.000 Gbps   649.712792964238 bps 649.713 Mbps   67.5937949015299 pps 67.594 Kpps 
Ústí nad Labem → Praha  1.25528402939772 % 1.255 %   100 bps 100.000 Gbps   1.25528402939772 bps 1.255 Gbps   120.986926053563 pps 120.987 Kpps 
České Budějovice → Praha  0.169794122009464 % 0.170 %   20 bps 20.000 Gbps   33.9588244018927 bps 33.959 Mbps   5.48128397855052 pps 5.481 Kpps 
Praha → České Budějovice  1.14209007861692 % 1.142 %   20 bps 20.000 Gbps   228.418015723384 bps 228.418 Mbps   20.545743667359 pps 20.546 Kpps 
Zlín → Brno  0.0346671495368626 % 0.035 %   100 bps 100.000 Gbps   34.6671495368626 bps 34.667 Mbps   11.4015489543781 pps 11.402 Kpps 
Brno → Zlín  0.141025845983932 % 0.141 %   100 bps 100.000 Gbps   141.025845983932 bps 141.026 Mbps   20.2494441882937 pps 20.249 Kpps 
Olomouc → Zlín  0.25241052364318 % 0.252 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   100.964209457272 bps 100.964 Kbps   148.663576863826 pps 148.664 pps 
Zlín → Olomouc  0.253687375281653 % 0.254 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   101.474950112661 bps 101.475 Kbps   149.239920711918 pps 149.240 pps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.147461026112966 % 0.147 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.47461026112966 bps 1.475 Mbps   275.560725565352 pps 275.561 pps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.0276027085427125 % 0.028 %   1000 bps 1000.000 Mbps   276.027085427125 bps 276.027 Kbps   161.19708212246 pps 161.197 pps 
Ústí nad Labem → Most  1.93311960864203 % 1.933 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   19.3311960864203 bps 19.331 Kbps   16.8865432741154 pps 16.887 pps 
Most → Ústí nad Labem  4.49883203150199 % 4.499 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   44.9883203150199 bps 44.988 Kbps   19.697937633351 pps 19.698 pps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.04326925054325 % 1.043 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   104.326925054325 bps 104.327 Kbps   148.159131879156 pps 148.159 pps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.969871879099058 % 0.970 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   96.9871879099058 bps 96.987 Kbps   137.010955332267 pps 137.011 pps 
České Budějovice → Tábor  0.09517722656641 % 0.095 %   1000 bps 1000.000 Mbps   951.7722656641 bps 951.772 Kbps   99.8357593226622 pps 99.836 pps 
Tábor → České Budějovice  4.50011224769753 % 4.500 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   45.0011224769753 bps 45.001 Kbps   56.2774280843605 pps 56.277 pps 
Summary  empty NA   5.336 bps 5.336 Tbps   68.5163821163873 bps 68.516 Gbps   6.74710804489453 pps 6.747 Mpps 

History

Daily, weekly and monthly averages:
          Day 1/29, 1/30, 1/31, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4
          Week 12/12, 12/19, 12/26, 1/2, 1/9, 1/16, 1/23
          Month 8, 9, 10, 11, 12, 1

Denní, týdenní a měsíční průměry:
          Den 1/29, 1/30, 1/31, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4
          Týden 12/12, 12/19, 12/26, 1/2, 1/9, 1/16, 1/23
          Měsíc 8, 9, 10, 11, 12, 1


Page built by G3 system reporter at Sun Feb 5 07:53:30 2023