CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

Average load for period: 2021/12/07 15:11:04 - 2021/12/07 15:21:04 CET (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2021/12/07 15:11:04 - 2021/12/07 15:21:04

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization
ACONET->Brno  5.517%  Brno->ACONET  23.702%  Brno->Lednice  12.065%  Lednice->Brno  24.846%  Brno->SANET  10.967%  SANET->Brno  3.343%  Brno->Vyškov  16.966%  Vyškov->Brno  14.473%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.104e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.110e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.103e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.103e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.619%  Tábor->České Budějovice  0.093%  Brno->Jihlava  2.351%  Jihlava->Brno  1.665%  České Budějovice->Jihlava  0.205e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.205e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  1.697%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.152%  Jihlava->Telč  0.936%  Telč->Jihlava  0.406%  Hradec Králové->Liberec  13.720%  Liberec->Hradec Králové  2.550%  Liberec->Ústí nad
Labem  1.268e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.420e-3 %  Děčín->Most  0.264e-3 %  Most->Děčín  0.405e-3 %  Most->Plzeň  0.211e-3 %  Plzeň->Most  0.118e-3 %  Brno->Olomouc  2.457%  Olomouc->Brno  0.703%  Hradec Králové->Olomouc  3.373%  Olomouc->Hradec Králové  0.513%  Olomouc->Ostrava  0.323%  Ostrava->Olomouc  0.384%  Olomouc->Zlín  3.831%  Zlín->Olomouc  4.657e-3 %  Brno->Ostrava  5.451%  Ostrava->Brno  1.831%  Karviná->Ostrava  0.932%  Ostrava->Karviná  2.292%  Opava->Ostrava  0.932%  Ostrava->Opava  2.292%  Ostrava->Pionier  4.787%  Pionier->Ostrava  2.728%  Hradec Králové->Pardubice  15.210%  Pardubice->Hradec Králové  3.313%  Cheb->Plzeň  0.121%  Plzeň->Cheb  30.146%  Plzeň->Praha  2.915%  Praha->Plzeň  7.791%  AMS-IX->Praha  45.498%  Praha->AMS-IX  1.554%  Brno->Praha  13.754%  Praha->Brno  32.441%  České Budějovice->Praha  4.283%  Praha->České Budějovice  12.875%  GÉANT2->Praha  11.303%  Praha->GÉANT2  19.659%  Hradec Králové->Praha  4.534%  Praha->Hradec Králové  11.484%  NIX.cz->Praha  15.532%  Praha->NIX.cz  5.290%  Pardubice->Praha  0.237e-3 %  Praha->Pardubice  0.187e-3 %  Poděbrady->Praha  24.010%  Praha->Poděbrady  36.460%  Praha->Public Internet  12.769%  Public Internet->Praha  21.867%  Děčín->Ústí nad
Labem  13.407%  Ústí nad
Labem->Děčín  27.151%  Most->Ústí nad
Labem  4.093e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  1.815e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  14.699%  Ústí nad
Labem->Praha  4.446%  Brno->Zlín  8.776%  Zlín->Brno  8.700% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/12/07 15:11:04 - 2021/12/07 15:21:04 CET (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/12/07 15:11:04 - 2021/12/07 15:21:04 .


Link Utilization Capacity Bit rate Packet rate
Brno → ACONET  23.7024650919772 % 23.702 %   40 bps 40.000 Gbps   9.48098603679086 bps 9.481 Gbps   340.397824464295 pps 340.398 Kpps 
ACONET → Brno  5.51705456349051 % 5.517 %   40 bps 40.000 Gbps   2.2068218253962 bps 2.207 Gbps   141.938211546466 pps 141.938 Kpps 
Brno → Lednice  12.0646786159585 % 12.065 %   1000 bps 1000.000 Mbps   120.646786159585 bps 120.647 Mbps   18.8451572928393 pps 18.845 Kpps 
Lednice → Brno  24.8463496769205 % 24.846 %   1000 bps 1000.000 Mbps   248.463496769205 bps 248.463 Mbps   26.601287017386 pps 26.601 Kpps 
Brno → SANET  10.9668224078175 % 10.967 %   40 bps 40.000 Gbps   4.38672896312699 bps 4.387 Gbps   832.854310148784 pps 832.854 Kpps 
SANET → Brno  3.34348670453179 % 3.343 %   40 bps 40.000 Gbps   1.33739468181272 bps 1.337 Gbps   289.221013973614 pps 289.221 Kpps 
Brno → Vyškov  16.9661171110634 % 16.966 %   1000 bps 1000.000 Mbps   169.661171110634 bps 169.661 Mbps   19.9300579657967 pps 19.930 Kpps 
Vyškov → Brno  14.473451610356 % 14.473 %   1000 bps 1000.000 Mbps   144.73451610356 bps 144.735 Mbps   16.5065855501907 pps 16.507 Kpps 
Jihlava → Brno  1.66547319562651 % 1.665 %   100 bps 100.000 Gbps   1.66547319562651 bps 1.665 Gbps   228.027678609759 pps 228.028 Kpps 
Brno → Jihlava  2.35051625444724 % 2.351 %   100 bps 100.000 Gbps   2.35051625444724 bps 2.351 Gbps   250.630088067184 pps 250.630 Kpps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  1.69735038238911 % 1.697 %   10 bps 10.000 Gbps   169.735038238911 bps 169.735 Mbps   16.1129032100738 pps 16.113 Kpps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.152386458404192 % 0.152 %   10 bps 10.000 Gbps   15.2386458404192 bps 15.239 Mbps   9.0800607855539 pps 9.080 Kpps 
Jihlava → Telč  0.935566557137011 % 0.936 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.35566557137011 bps 9.356 Mbps   1.2981271561738 pps 1.298 Kpps 
Telč → Jihlava  0.406052060391546 % 0.406 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.06052060391546 bps 4.061 Mbps   825.023953973592 pps 825.024 pps 
Jihlava → České Budějovice  0.204848277353633 % 0.205 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.4848277353633 bps 20.485 Kbps   29.7463567665476 pps 29.746 pps 
České Budějovice → Jihlava  0.205038511874788 % 0.205 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.5038511874788 bps 20.504 Kbps   29.7007364448026 pps 29.701 pps 
Hradec Králové → Liberec  13.7195686513029 % 13.720 %   20 bps 20.000 Gbps   2.74391373026057 bps 2.744 Gbps   280.16550152962 pps 280.166 Kpps 
Liberec → Hradec Králové  2.55042226683768 % 2.550 %   20 bps 20.000 Gbps   510.084453367536 bps 510.084 Mbps   115.405516523444 pps 115.406 Kpps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.420323711442393 % 0.420 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   42.0323711442393 bps 42.032 Kbps   41.7654027873279 pps 41.765 pps 
Liberec → Ústí nad Labem  1.2684730259496 % 1.268 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   126.84730259496 bps 126.847 Kbps   43.8876801042163 pps 43.888 pps 
Most → Děčín  0.405365174773979 % 0.405 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.05365174773979 bps 4.054 Kbps   4.58478384419055 pps 4.585 pps 
Děčín → Most  0.264220228743181 % 0.264 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.64220228743181 bps 2.642 Kbps   2.39757650137774 pps 2.398 pps 
Most → Plzeň  0.211187980112148 % 0.211 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.11187980112148 bps 2.112 Kbps   2.38340630336136 pps 2.383 pps 
Plzeň → Most  0.118199969430017 % 0.118 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.18199969430017 bps 1.182 Kbps   1.23881595543174 pps 1.239 pps 
Olomouc → Brno  0.702930171874098 % 0.703 %   100 bps 100.000 Gbps   702.930171874098 bps 702.930 Mbps   133.225158929156 pps 133.225 Kpps 
Brno → Olomouc  2.45660262500924 % 2.457 %   100 bps 100.000 Gbps   2.45660262500924 bps 2.457 Gbps   245.515404176011 pps 245.515 Kpps 
Hradec Králové → Olomouc  3.37250317727303 % 3.373 %   100 bps 100.000 Gbps   3.37250317727303 bps 3.373 Gbps   356.764645712204 pps 356.765 Kpps 
Olomouc → Hradec Králové  0.512597246080725 % 0.513 %   100 bps 100.000 Gbps   512.597246080725 bps 512.597 Mbps   135.821670559024 pps 135.822 Kpps 
Olomouc → Ostrava  0.322517985788653 % 0.323 %   20 bps 20.000 Gbps   64.5035971577306 bps 64.504 Mbps   6.55942658881665 pps 6.559 Kpps 
Ostrava → Olomouc  0.384060742491008 % 0.384 %   20 bps 20.000 Gbps   76.8121484982016 bps 76.812 Mbps   6.49242080813913 pps 6.492 Kpps 
Olomouc → Zlín  3.83079160353307 % 3.831 %   10 bps 10.000 Gbps   383.079160353307 bps 383.079 Mbps   41.0706590558756 pps 41.071 Kpps 
Zlín → Olomouc  4.65654310773459 % 4.657 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   465.654310773459 bps 465.654 Kbps   80.8553772300758 pps 80.855 pps 
Ostrava → Brno  1.83125516752579 % 1.831 %   100 bps 100.000 Gbps   1.83125516752579 bps 1.831 Gbps   445.073489536528 pps 445.073 Kpps 
Brno → Ostrava  5.45054567821059 % 5.451 %   100 bps 100.000 Gbps   5.45054567821059 bps 5.451 Gbps   558.542986446858 pps 558.543 Kpps 
Ostrava → Karviná  2.29193892948671 % 2.292 %   10 bps 10.000 Gbps   229.193892948671 bps 229.194 Mbps   23.4717903300128 pps 23.472 Kpps 
Karviná → Ostrava  0.932457329896903 % 0.932 %   10 bps 10.000 Gbps   93.2457329896903 bps 93.246 Mbps   13.2456729887412 pps 13.246 Kpps 
Opava → Ostrava  0.932457329896903 % 0.932 %   10 bps 10.000 Gbps   93.2457329896903 bps 93.246 Mbps   13.2456729887412 pps 13.246 Kpps 
Ostrava → Opava  2.29193892948671 % 2.292 %   10 bps 10.000 Gbps   229.193892948671 bps 229.194 Mbps   23.4717903300128 pps 23.472 Kpps 
Ostrava → Pionier  4.78665563354059 % 4.787 %   10 bps 10.000 Gbps   478.665563354059 bps 478.666 Mbps   44.3418549591315 pps 44.342 Kpps 
Pionier → Ostrava  2.72821170015117 % 2.728 %   10 bps 10.000 Gbps   272.821170015117 bps 272.821 Mbps   172.54210785954 pps 172.542 Kpps 
Pardubice → Hradec Králové  3.31256535010733 % 3.313 %   10 bps 10.000 Gbps   331.256535010733 bps 331.257 Mbps   76.5237076198613 pps 76.524 Kpps 
Hradec Králové → Pardubice  15.2102649311203 % 15.210 %   10 bps 10.000 Gbps   1.52102649311203 bps 1.521 Gbps   164.152505187836 pps 164.153 Kpps 
Cheb → Plzeň  0.120950054637221 % 0.121 %   10 bps 10.000 Gbps   12.0950054637221 bps 12.095 Mbps   12.7024053413757 pps 12.702 Kpps 
Plzeň → Cheb  30.1455243725525 % 30.146 %   10 bps 10.000 Gbps   3.01455243725525 bps 3.015 Gbps   250.511021559464 pps 250.511 Kpps 
Praha → Plzeň  7.79121978796884 % 7.791 %   100 bps 100.000 Gbps   7.79121978796884 bps 7.791 Gbps   784.595372876166 pps 784.595 Kpps 
Plzeň → Praha  2.91505832328282 % 2.915 %   100 bps 100.000 Gbps   2.91505832328282 bps 2.915 Gbps   435.528636699259 pps 435.529 Kpps 
AMS-IX → Praha  45.4981008554892 % 45.498 %   20 bps 20.000 Gbps   9.09962017109783 bps 9.100 Gbps   549.573556372177 pps 549.574 Kpps 
Praha → AMS-IX  1.55375561902871 % 1.554 %   20 bps 20.000 Gbps   310.751123805742 bps 310.751 Mbps   29.8209810494943 pps 29.821 Kpps 
Brno → Praha  13.754186206996 % 13.754 %   100 bps 100.000 Gbps   13.754186206996 bps 13.754 Gbps   1.59582816174339 pps 1.596 Mpps 
Praha → Brno  32.4407810886001 % 32.441 %   100 bps 100.000 Gbps   32.4407810886001 bps 32.441 Gbps   2.50066785118316 pps 2.501 Mpps 
Praha → GÉANT2  19.658833146496 % 19.659 %   100 bps 100.000 Gbps   19.658833146496 bps 19.659 Gbps   2.31784233313157 pps 2.318 Mpps 
GÉANT2 → Praha  11.3029190426682 % 11.303 %   100 bps 100.000 Gbps   11.3029190426682 bps 11.303 Gbps   1.15143063189105 pps 1.151 Mpps 
Praha → Hradec Králové  11.4843111670144 % 11.484 %   100 bps 100.000 Gbps   11.4843111670144 bps 11.484 Gbps   1.46055724347878 pps 1.461 Mpps 
Hradec Králové → Praha  4.5340453909905 % 4.534 %   100 bps 100.000 Gbps   4.5340453909905 bps 4.534 Gbps   791.514800081318 pps 791.515 Kpps 
NIX.cz → Praha  15.5316068848651 % 15.532 %   200 bps 200.000 Gbps   31.0632137697302 bps 31.063 Gbps   2.34230238406774 pps 2.342 Mpps 
Praha → NIX.cz  5.29023369191206 % 5.290 %   200 bps 200.000 Gbps   10.5804673838241 bps 10.580 Gbps   1.56260122893369 pps 1.563 Mpps 
Praha → Pardubice  0.186540445800781 % 0.187 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.6540445800781 bps 18.654 Kbps   26.2727963083733 pps 26.273 pps 
Pardubice → Praha  0.237105877798993 % 0.237 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   23.7105877798993 bps 23.711 Kbps   33.8170049058317 pps 33.817 pps 
Poděbrady → Praha  24.0101816027382 % 24.010 %   1000 bps 1000.000 Mbps   240.101816027382 bps 240.102 Mbps   26.4401260176686 pps 26.440 Kpps 
Praha → Poděbrady  36.4600108460589 % 36.460 %   1000 bps 1000.000 Mbps   364.600108460589 bps 364.600 Mbps   41.8569917276656 pps 41.857 Kpps 
Public Internet → Praha  21.8667182622598 % 21.867 %   20 bps 20.000 Gbps   4.37334365245196 bps 4.373 Gbps   497.077396806105 pps 497.077 Kpps 
Praha → Public Internet  12.7686534538034 % 12.769 %   20 bps 20.000 Gbps   2.55373069076067 bps 2.554 Gbps   381.207765677777 pps 381.208 Kpps 
České Budějovice → Praha  4.28344801501384 % 4.283 %   20 bps 20.000 Gbps   856.689603002768 bps 856.690 Mbps   126.071568618348 pps 126.072 Kpps 
Praha → České Budějovice  12.8749142887528 % 12.875 %   20 bps 20.000 Gbps   2.57498285775055 bps 2.575 Gbps   258.795073888777 pps 258.795 Kpps 
Brno → Zlín  8.77641165338542 % 8.776 %   10 bps 10.000 Gbps   877.641165338542 bps 877.641 Mbps   116.687441176058 pps 116.687 Kpps 
Zlín → Brno  8.69954120996542 % 8.700 %   10 bps 10.000 Gbps   869.954120996542 bps 869.954 Mbps   115.475000766971 pps 115.475 Kpps 
Ústí nad Labem → Děčín  27.1507026622122 % 27.151 %   1000 bps 1000.000 Mbps   271.507026622122 bps 271.507 Mbps   26.5209620997733 pps 26.521 Kpps 
Děčín → Ústí nad Labem  13.4067461319471 % 13.407 %   1000 bps 1000.000 Mbps   134.067461319471 bps 134.067 Mbps   16.4581278207363 pps 16.458 Kpps 
Ústí nad Labem → Most  1.81504050432515 % 1.815 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.1504050432515 bps 18.150 Kbps   16.2234531665391 pps 16.223 pps 
Most → Ústí nad Labem  4.09285673904878 % 4.093 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   40.9285673904878 bps 40.929 Kbps   22.7345290089574 pps 22.735 pps 
Ústí nad Labem → Praha  4.4455624272178 % 4.446 %   10 bps 10.000 Gbps   444.55624272178 bps 444.556 Mbps   84.1509691819218 pps 84.151 Kpps 
Praha → Ústí nad Labem  14.6992990039724 % 14.699 %   10 bps 10.000 Gbps   1.46992990039724 bps 1.470 Gbps   145.984840509203 pps 145.985 Kpps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.104127100211108 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4127100211108 bps 10.413 Kbps   7.54399809291489 pps 7.544 pps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.109871940000802 % 0.110 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.9871940000802 bps 10.987 Kbps   17.1153224561915 pps 17.115 pps 
České Budějovice → Plzeň  0.103081759297439 % 0.103 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   20.6163518594879 bps 20.616 Kbps   15.0829206989799 pps 15.083 pps 
Plzeň → České Budějovice  0.103000771210602 % 0.103 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   20.6001542421205 bps 20.600 Kbps   15.0499688135587 pps 15.050 pps 
Tábor → České Budějovice  0.09270109433113 % 0.093 %   1000 bps 1000.000 Mbps   927.0109433113 bps 927.011 Kbps   405.725134844917 pps 405.725 pps 
České Budějovice → Tábor  0.618797102077586 % 0.619 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.18797102077586 bps 6.188 Mbps   745.717841923899 pps 745.718 pps 
Summary  empty NA   2.678 bps 2.678 Tbps   216.664416211997 bps 216.664 Gbps   22.6716450276774 pps 22.672 Mpps 

History

Daily, weekly and monthly averages:
          Day 11/30, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5, 12/6
          Week 10/18, 10/25, 11/1, 11/8, 11/15, 11/22, 11/29
          Month 6, 7, 8, 9, 10, 11

Denní, týdenní a měsíční průměry:
          Den 11/30, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5, 12/6
          Týden 10/18, 10/25, 11/1, 11/8, 11/15, 11/22, 11/29
          Měsíc 6, 7, 8, 9, 10, 11


Page built by G3 system reporter at Tue Dec 7 15:21:04 2021