CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

Average load for period: 2020/11/22 16:48:44 - 2020/11/22 16:58:44 MET (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2020/11/22 16:48:44 - 2020/11/22 16:58:44

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization
ACONET->Brno  5.116%  Brno->ACONET  15.318%  Brno->Lednice  8.881%  Lednice->Brno  34.467%  Brno->SANET  5.840%  SANET->Brno  1.778%  Brno->Vyškov  1.527%  Vyškov->Brno  1.384%  Brno->České Budějovice  0.165e-3 %  České Budějovice->Brno  0.152e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.441%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.150%  České Budějovice->Plzeň  0.108%  Plzeň->České Budějovice  0.019%  České Budějovice->Tábor  0.187%  Tábor->České Budějovice  0.193%  Brno->Jihlava  4.066%  Jihlava->Brno  4.511%  České Budějovice->Jihlava  0.022%  Jihlava->České Budějovice  0.337%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.185e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.271e-3 %  Jihlava->Telč  0.318%  Telč->Jihlava  0.180%  Hradec Králové->Liberec  3.355%  Liberec->Hradec Králové  0.891%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.160e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.154e-3 %  Děčín->Most  0.269e-3 %  Most->Děčín  0.389e-3 %  Most->Plzeň  0.209e-3 %  Plzeň->Most  0.141e-3 %  Brno->Olomouc  0.530%  Olomouc->Brno  0.422%  Hradec Králové->Olomouc  0.865%  Olomouc->Hradec Králové  0.583%  Olomouc->Ostrava  8.729%  Ostrava->Olomouc  0.045%  Olomouc->Zlín  1.146%  Zlín->Olomouc  1.068e-3 %  Brno->Ostrava  3.402%  Ostrava->Brno  2.115%  Karviná->Ostrava  1.966%  Ostrava->Karviná  1.964%  Opava->Ostrava  0.297%  Ostrava->Opava  0.520%  Ostrava->Pionier  7.397%  Pionier->Ostrava  4.439%  Hradec Králové->Pardubice  3.020%  Pardubice->Hradec Králové  0.564%  Cheb->Plzeň  0.013%  Plzeň->Cheb  0.041%  Plzeň->Praha  0.508%  Praha->Plzeň  1.865%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.163e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  26.918%  Praha->AMS-IX  1.359%  Brno->Praha  9.343%  Praha->Brno  11.089%  České Budějovice->Praha  2.591%  Praha->České Budějovice  2.819%  GÉANT2->Praha  6.653%  Praha->GÉANT2  18.104%  Hradec Králové->Praha  1.335%  Praha->Hradec Králové  3.466%  Liberec->Praha  0.179e-3 %  Praha->Liberec  0.195e-3 %  NIX.cz->Praha  4.164%  Praha->NIX.cz  2.740%  Pardubice->Praha  0.178e-3 %  Praha->Pardubice  0.193e-3 %  Poděbrady->Praha  4.516%  Praha->Poděbrady  18.855%  Praha->Public Internet  5.062%  Public Internet->Praha  8.452%  Děčín->Ústí nad
Labem  2.534%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.264%  Most->Ústí nad
Labem  3.205e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  1.378e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  4.532%  Ústí nad
Labem->Praha  1.570%  Brno->Zlín  1.678%  Zlín->Brno  1.412% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/11/22 16:48:44 - 2020/11/22 16:58:44 MET (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/11/22 16:48:44 - 2020/11/22 16:58:44 .


Link Utilization Capacity Bit rate Packet rate
ACONET → Brno  5.11580410992982 % 5.116 %   20 bps 20.000 Gbps   1.02316082198596 bps 1.023 Gbps   74.3829205724535 pps 74.383 Kpps 
Brno → ACONET  15.3183315915863 % 15.318 %   20 bps 20.000 Gbps   3.06366631831727 bps 3.064 Gbps   199.923060319395 pps 199.923 Kpps 
Lednice → Brno  34.4672883006986 % 34.467 %   1000 bps 1000.000 Mbps   344.672883006986 bps 344.673 Mbps   32.7257165885663 pps 32.726 Kpps 
Brno → Lednice  8.8805381220372 % 8.881 %   1000 bps 1000.000 Mbps   88.805381220372 bps 88.805 Mbps   8.14762795562509 pps 8.148 Kpps 
SANET → Brno  1.77825890436666 % 1.778 %   20 bps 20.000 Gbps   355.651780873332 bps 355.652 Mbps   68.3562882121286 pps 68.356 Kpps 
Brno → SANET  5.83986163953446 % 5.840 %   20 bps 20.000 Gbps   1.16797232790689 bps 1.168 Gbps   126.712894257823 pps 126.713 Kpps 
Brno → Vyškov  1.5266166457634 % 1.527 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.266166457634 bps 15.266 Mbps   1.66324041368897 pps 1.663 Kpps 
Vyškov → Brno  1.38354157912792 % 1.384 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.8354157912792 bps 13.835 Mbps   1.39208770485934 pps 1.392 Kpps 
Brno → Jihlava  4.06635845203668 % 4.066 %   100 bps 100.000 Gbps   4.06635845203668 bps 4.066 Gbps   384.052605814676 pps 384.053 Kpps 
Jihlava → Brno  4.51133283306536 % 4.511 %   100 bps 100.000 Gbps   4.51133283306536 bps 4.511 Gbps   410.346517505083 pps 410.347 Kpps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.270560560243016 % 0.271 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.70560560243016 bps 2.706 Kbps   2.7169343536576 pps 2.717 pps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.184893096120922 % 0.185 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.84893096120921 bps 1.849 Kbps   2.11288483171063 pps 2.113 pps 
Telč → Jihlava  0.179505827230193 % 0.180 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.79505827230193 bps 1.795 Mbps   394.01801679386 pps 394.018 pps 
Jihlava → Telč  0.317925979084957 % 0.318 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.17925979084957 bps 3.179 Mbps   698.692479479173 pps 698.692 pps 
České Budějovice → Jihlava  0.022482565689072 % 0.022 %   10 bps 10.000 Gbps   2.2482565689072 bps 2.248 Mbps   226.995774648667 pps 226.996 pps 
Jihlava → České Budějovice  0.336637786467029 % 0.337 %   10 bps 10.000 Gbps   33.6637786467029 bps 33.664 Mbps   25.9547120670312 pps 25.955 Kpps 
Hradec Králové → Liberec  3.35534007326261 % 3.355 %   20 bps 20.000 Gbps   671.068014652521 bps 671.068 Mbps   77.6623520040313 pps 77.662 Kpps 
Liberec → Hradec Králové  0.890517555291837 % 0.891 %   20 bps 20.000 Gbps   178.103511058367 bps 178.104 Mbps   36.4652434683284 pps 36.465 Kpps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.153528853479788 % 0.154 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.3528853479788 bps 15.353 Kbps   22.8683697371896 pps 22.868 pps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.160034965441107 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0034965441107 bps 16.003 Kbps   22.9734598004566 pps 22.973 pps 
Most → Děčín  0.388862810949651 % 0.389 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.88862810949651 bps 3.889 Kbps   4.13597900644848 pps 4.136 pps 
Děčín → Most  0.269124710848995 % 0.269 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.69124710848995 bps 2.691 Kbps   2.3839506988748 pps 2.384 pps 
Plzeň → Most  0.141138375889364 % 0.141 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.41138375889364 bps 1.411 Kbps   1.22405288889883 pps 1.224 pps 
Most → Plzeň  0.209340836028701 % 0.209 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.09340836028701 bps 2.093 Kbps   2.38102124871917 pps 2.381 pps 
Brno → Olomouc  0.529905326501012 % 0.530 %   100 bps 100.000 Gbps   529.905326501012 bps 529.905 Mbps   60.5217584491265 pps 60.522 Kpps 
Olomouc → Brno  0.421723382287513 % 0.422 %   100 bps 100.000 Gbps   421.723382287513 bps 421.723 Mbps   58.2881294155741 pps 58.288 Kpps 
Hradec Králové → Olomouc  0.864600385972967 % 0.865 %   100 bps 100.000 Gbps   864.600385972967 bps 864.600 Mbps   92.3451538191056 pps 92.345 Kpps 
Olomouc → Hradec Králové  0.583227920750488 % 0.583 %   100 bps 100.000 Gbps   583.227920750488 bps 583.228 Mbps   120.346831771635 pps 120.347 Kpps 
Olomouc → Ostrava  8.72897813091985 % 8.729 %   20 bps 20.000 Gbps   992.919559857221 bps 992.920 Mbps   81.889139931324 pps 81.889 Kpps 
Ostrava → Olomouc  0.0445002076209135 % 0.045 %   20 bps 20.000 Gbps   8.9000415241827 bps 8.900 Mbps   8.3839765023653 pps 8.384 Kpps 
Zlín → Olomouc  1.06772466224051 % 1.068 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   106.772466224051 bps 106.772 Kbps   34.9660103544091 pps 34.966 pps 
Olomouc → Zlín  1.14640104889932 % 1.146 %   10 bps 10.000 Gbps   114.640104889932 bps 114.640 Mbps   12.3030391040313 pps 12.303 Kpps 
Brno → Ostrava  3.40224276327399 % 3.402 %   100 bps 100.000 Gbps   3.40224276327399 bps 3.402 Gbps   339.084421360556 pps 339.084 Kpps 
Ostrava → Brno  2.11484288934156 % 2.115 %   100 bps 100.000 Gbps   2.11484288934156 bps 2.115 Gbps   333.418469903553 pps 333.418 Kpps 
Ostrava → Karviná  1.96429692364939 % 1.964 %   1000 bps 1000.000 Mbps   19.6429692364939 bps 19.643 Mbps   2.7349437072168 pps 2.735 Kpps 
Karviná → Ostrava  1.96620547678676 % 1.966 %   1000 bps 1000.000 Mbps   19.6620547678676 bps 19.662 Mbps   2.16073999926239 pps 2.161 Kpps 
Ostrava → Opava  0.519842505877191 % 0.520 %   10 bps 10.000 Gbps   51.9842505877191 bps 51.984 Mbps   5.47450042157118 pps 5.475 Kpps 
Opava → Ostrava  0.296589962543138 % 0.297 %   10 bps 10.000 Gbps   29.6589962543138 bps 29.659 Mbps   3.73593126418237 pps 3.736 Kpps 
Pionier → Ostrava  4.43933360698229 % 4.439 %   10 bps 10.000 Gbps   443.933360698229 bps 443.933 Mbps   117.528197243282 pps 117.528 Kpps 
Ostrava → Pionier  7.39715513178269 % 7.397 %   10 bps 10.000 Gbps   739.715513178269 bps 739.716 Mbps   64.007965906881 pps 64.008 Kpps 
Pardubice → Hradec Králové  0.563607377645161 % 0.564 %   10 bps 10.000 Gbps   56.3607377645161 bps 56.361 Mbps   15.4334709858522 pps 15.433 Kpps 
Hradec Králové → Pardubice  3.0196875217615 % 3.020 %   10 bps 10.000 Gbps   301.96875217615 bps 301.969 Mbps   33.235051522382 pps 33.235 Kpps 
Plzeň → Cheb  0.0414872386572013 % 0.041 %   10 bps 10.000 Gbps   4.14872386572013 bps 4.149 Mbps   800.193189882196 pps 800.193 pps 
Cheb → Plzeň  0.0133532889230235 % 0.013 %   10 bps 10.000 Gbps   1.33532889230235 bps 1.335 Mbps   513.641480852136 pps 513.641 pps 
Plzeň → Praha  0.50754949719087 % 0.508 %   100 bps 100.000 Gbps   507.54949719087 bps 507.549 Mbps   93.2038753683942 pps 93.204 Kpps 
Praha → Plzeň  1.86516280515413 % 1.865 %   100 bps 100.000 Gbps   1.86516280515413 bps 1.865 Gbps   186.600560401608 pps 186.601 Kpps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160389810648709 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0389810648709 bps 16.039 Kbps   23.5418871139987 pps 23.542 pps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.162535550960569 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2535550960569 bps 16.254 Kbps   23.6449553961697 pps 23.645 pps 
Praha → AMS-IX  1.35899800706969 % 1.359 %   20 bps 20.000 Gbps   271.799601413938 bps 271.800 Mbps   25.7964366458147 pps 25.796 Kpps 
AMS-IX → Praha  26.9181056722744 % 26.918 %   20 bps 20.000 Gbps   5.38362113445488 bps 5.384 Gbps   360.225653412861 pps 360.226 Kpps 
Brno → Praha  9.34277937604506 % 9.343 %   100 bps 100.000 Gbps   9.34277937604506 bps 9.343 Gbps   991.111813080518 pps 991.112 Kpps 
Praha → Brno  11.08926102288 % 11.089 %   100 bps 100.000 Gbps   11.08926102288 bps 11.089 Gbps   934.130042201772 pps 934.130 Kpps 
Praha → GÉANT2  18.1044353033886 % 18.104 %   100 bps 100.000 Gbps   18.1044353033886 bps 18.104 Gbps   1.68674961163427 pps 1.687 Mpps 
GÉANT2 → Praha  6.65281650266129 % 6.653 %   100 bps 100.000 Gbps   6.65281650266129 bps 6.653 Gbps   684.082995333833 pps 684.083 Kpps 
Praha → Hradec Králové  3.46567618254571 % 3.466 %   100 bps 100.000 Gbps   3.46567618254571 bps 3.466 Gbps   341.199587019846 pps 341.200 Kpps 
Hradec Králové → Praha  1.33497608214752 % 1.335 %   100 bps 100.000 Gbps   1.33497608214752 bps 1.335 Gbps   190.96812228662 pps 190.968 Kpps 
Liberec → Praha  0.179387899932288 % 0.179 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.9387899932288 bps 17.939 Kbps   25.667554610825 pps 25.668 pps 
Praha → Liberec  0.194799679120008 % 0.195 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.4799679120008 bps 19.480 Kbps   25.5143765807142 pps 25.514 pps 
Praha → NIX.cz  2.73960461529962 % 2.740 %   200 bps 200.000 Gbps   5.47920923059923 bps 5.479 Gbps   566.991108996998 pps 566.991 Kpps 
NIX.cz → Praha  4.16359174418958 % 4.164 %   200 bps 200.000 Gbps   8.32718348837916 bps 8.327 Gbps   604.249236264345 pps 604.249 Kpps 
Pardubice → Praha  0.177871571107686 % 0.178 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.7871571107686 bps 17.787 Kbps   25.544324505469 pps 25.544 pps 
Praha → Pardubice  0.193055986390183 % 0.193 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.3055986390183 bps 19.306 Kbps   27.0931127281914 pps 27.093 pps 
Poděbrady → Praha  4.51647025344551 % 4.516 %   1000 bps 1000.000 Mbps   45.1647025344551 bps 45.165 Mbps   7.79235677433033 pps 7.792 Kpps 
Praha → Poděbrady  18.855374316931 % 18.855 %   1000 bps 1000.000 Mbps   188.55374316931 bps 188.554 Mbps   19.6715388375014 pps 19.672 Kpps 
Praha → Public Internet  5.06155537996627 % 5.062 %   20 bps 20.000 Gbps   1.01231107599325 bps 1.012 Gbps   157.055832859886 pps 157.056 Kpps 
Public Internet → Praha  8.45241749735368 % 8.452 %   20 bps 20.000 Gbps   1.69048349947074 bps 1.690 Gbps   228.128578557668 pps 228.129 Kpps 
České Budějovice → Praha  2.59080044913136 % 2.591 %   20 bps 20.000 Gbps   518.160089826271 bps 518.160 Mbps   79.4755671653126 pps 79.476 Kpps 
Praha → České Budějovice  2.81906169586201 % 2.819 %   20 bps 20.000 Gbps   563.812339172403 bps 563.812 Mbps   60.3126139070563 pps 60.313 Kpps 
Zlín → Brno  1.41195993739354 % 1.412 %   10 bps 10.000 Gbps   141.195993739354 bps 141.196 Mbps   24.5057535842899 pps 24.506 Kpps 
Brno → Zlín  1.67836531405593 % 1.678 %   10 bps 10.000 Gbps   167.836531405593 bps 167.837 Mbps   22.1883604910003 pps 22.188 Kpps 
Děčín → Ústí nad Labem  2.5340129781924 % 2.534 %   1000 bps 1000.000 Mbps   25.340129781924 bps 25.340 Mbps   3.37972517247195 pps 3.380 Kpps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.26409898912818 % 1.264 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.6409898912818 bps 12.641 Mbps   1.96443788498146 pps 1.964 Kpps 
Most → Ústí nad Labem  3.20461221011609 % 3.205 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   32.0461221011609 bps 32.046 Kbps   14.9669819773435 pps 14.967 pps 
Ústí nad Labem → Most  1.37765845487436 % 1.378 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.7765845487436 bps 13.777 Kbps   11.3085382865455 pps 11.309 pps 
Ústí nad Labem → Praha  1.56950122392986 % 1.570 %   10 bps 10.000 Gbps   156.950122392986 bps 156.950 Mbps   30.6167549082349 pps 30.617 Kpps 
Praha → Ústí nad Labem  4.53211948456212 % 4.532 %   10 bps 10.000 Gbps   453.211948456212 bps 453.212 Mbps   45.6990021125571 pps 45.699 Kpps 
České Budějovice → Brno  0.151504704340705 % 0.152 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.1504704340705 bps 15.150 Kbps   22.5440275808381 pps 22.544 pps 
Brno → České Budějovice  0.164909650476441 % 0.165 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.4909650476441 bps 16.491 Kbps   24.0572436516717 pps 24.057 pps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.44140479518224 % 1.441 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.4140479518224 bps 14.414 Mbps   1.64209463403596 pps 1.642 Kpps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.15001265617025 % 0.150 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.50012656170249 bps 1.500 Mbps   538.750493298058 pps 538.750 pps 
České Budějovice → Plzeň  0.107671670393296 % 0.108 %   20 bps 20.000 Gbps   21.5343340786591 bps 21.534 Mbps   1.79373740012472 pps 1.794 Kpps 
Plzeň → České Budějovice  0.0191084301546344 % 0.019 %   20 bps 20.000 Gbps   3.82168603092689 bps 3.822 Mbps   352.355635032058 pps 352.356 pps 
Tábor → České Budějovice  0.193096113011849 % 0.193 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.93096113011849 bps 1.931 Mbps   225.173123494434 pps 225.173 pps 
České Budějovice → Tábor  0.186617630921359 % 0.187 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.86617630921359 bps 1.866 Mbps   277.207871717516 pps 277.208 pps 
Summary  empty NA   2.604 bps 2.604 Tbps   103.087729082472 bps 103.088 Gbps   10.1525590588585 pps 10.153 Mpps 

History

Daily, weekly and monthly averages:
          Day 11/15, 11/16, 11/17, 11/18, 11/19, 11/20, 11/21
          Week 9/28, 10/5, 10/12, 10/19, 10/26, 11/2, 11/9
          Month 5, 6, 7, 8, 9, 10

Denní, týdenní a měsíční průměry:
          Den 11/15, 11/16, 11/17, 11/18, 11/19, 11/20, 11/21
          Týden 9/28, 10/5, 10/12, 10/19, 10/26, 11/2, 11/9
          Měsíc 5, 6, 7, 8, 9, 10


Page built by G3 system reporter at Sun Nov 22 16:58:44 2020