CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

CESNET2/3: IP/MPLS backbone utilization

Average load for period: 2023/10/02 02:34:22 - 2023/10/02 02:44:22 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2023/10/02 02:34:22 - 2023/10/02 02:44:22

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2/3 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2/3. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

Backbone network is currently under construction. Information presented here are incomplete. To get exact information or to report network mailfunction, please contact Service Desk CESNET.

Aktuálně probíhá plošný upgrade páteřní sítě. Z těchto důvodů jsou prezentované informace neúplné. Pro získání přesných informací nebo pro případné hlášení výpadků kontaktujte Service Desk CESNET.

CESNET2/3 - IP/MPLS backbone utilization
ACONET->Brno  0.788%  Brno->ACONET  4.232%  Brno->Lednice  0.432%  Lednice->Brno  2.242%  Brno->Olomouc  5.180%  Olomouc->Brno  5.441%  Brno->SANET  2.616%  SANET->Brno  1.670%  Brno->Vyškov  0.311%  Vyškov->Brno  0.122%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.150%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.029%  České Budějovice->Tábor  0.047e-3 %  Tábor->České Budějovice  0.088e-3 %  Děčín->Most  1.093e-3 %  Most->Děčín  1.090e-3 %  Brno->Jihlava  1.302%  Jihlava->Brno  2.603%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  NA  Jindřichův
Hradec->Jihlava  NA  Jihlava->Telč  0.018%  Telč->Jihlava  2.679e-3 %  Hradec Králové->Liberec  0.816%  Liberec->Hradec Králové  0.211%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.329e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.324e-3 %  Most->Plzeň  3.899e-3 %  Plzeň->Most  2.061e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  NA  Olomouc->Hradec Králové  NA  Olomouc->Ostrava  0.826%  Ostrava->Olomouc  1.143%  Brno->Ostrava  0.038%  Ostrava->Brno  0.013%  Karviná->Ostrava  3.227%  Ostrava->Karviná  0.688%  Opava->Ostrava  3.227%  Ostrava->Opava  0.688%  Ostrava->Pionier  0.154%  Pionier->Ostrava  0.373%  Hradec Králové->Pardubice  0.324e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.324e-3 %  Cheb->Plzeň  20.548%  Plzeň->Cheb  23.574%  Jihlava->Plzeň  NA  Plzeň->Jihlava  NA  Plzeň->Praha  0.209%  Praha->Plzeň  2.939%  Poděbrady->Praha  0.611%  Praha->Poděbrady  3.042%  AMS-IX->Praha  11.184%  Praha->AMS-IX  0.238%  Brno->Praha  0.696%  Praha->Brno  1.453%  České Budějovice->Praha  0.784%  Praha->České Budějovice  0.743%  GÉANT2->Praha  0.141e-3 %  Praha->GÉANT2  0.018e-3 %  Hradec Králové->Praha  0.548%  Praha->Hradec Králové  1.188%  NIX.cz->Praha  2.836%  Praha->NIX.cz  1.215%  Pardubice->Praha  0.073%  Praha->Pardubice  0.330%  Praha->Public Internet  11.579%  Public Internet->Praha  4.958%  Praha->Ústí nad
Labem  0.751%  Ústí nad
Labem->Praha  0.370%  Cheb->Ústí nad
Labem  0.024%  Ústí nad
Labem->Cheb  0.026%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.111%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.115%  Most->Ústí nad
Labem  1.407e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  1.498e-3 %  Brno->Zlín  0.286%  Zlín->Brno  0.131%  Olomouc->Zlín  0.231e-3 %  Zlín->Olomouc  0.234e-3 % 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/10/02 02:34:22 - 2023/10/02 02:44:22 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/10/02 02:34:22 - 2023/10/02 02:44:22 .


Link Utilization Capacity Bit rate Packet rate
Brno → ACONET  4.2321529869943 % 4.232 %   40 bps 40.000 Gbps   1.69286119479772 bps 1.693 Gbps   122.831679113212 pps 122.832 Kpps 
ACONET → Brno  0.787814434613346 % 0.788 %   40 bps 40.000 Gbps   315.125773845339 bps 315.126 Mbps   26.5802301337265 pps 26.580 Kpps 
Brno → Lednice  0.431722351274287 % 0.432 %   10 bps 10.000 Gbps   43.1722351274287 bps 43.172 Mbps   5.57320881156272 pps 5.573 Kpps 
Lednice → Brno  2.24184425738757 % 2.242 %   10 bps 10.000 Gbps   224.184425738757 bps 224.184 Mbps   22.3666788388212 pps 22.367 Kpps 
Brno → Olomouc  5.17954517300393 % 5.180 %   100 bps 100.000 Gbps   5.17954517300393 bps 5.180 Gbps   462.29727996943 pps 462.297 Kpps 
Olomouc → Brno  5.4407844105095 % 5.441 %   100 bps 100.000 Gbps   5.4407844105095 bps 5.441 Gbps   492.036585948106 pps 492.037 Kpps 
SANET → Brno  1.66986406109409 % 1.670 %   40 bps 40.000 Gbps   667.945624437636 bps 667.946 Mbps   99.7056420617599 pps 99.706 Kpps 
Brno → SANET  2.61630724769922 % 2.616 %   40 bps 40.000 Gbps   1.04652289907969 bps 1.047 Gbps   110.538164410689 pps 110.538 Kpps 
Vyškov → Brno  0.122067979026985 % 0.122 %   10 bps 10.000 Gbps   12.2067979026985 bps 12.207 Mbps   1.8800528479589 pps 1.880 Kpps 
Brno → Vyškov  0.310754993877484 % 0.311 %   10 bps 10.000 Gbps   31.0754993877484 bps 31.075 Mbps   3.26206579782559 pps 3.262 Kpps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.0289299990611667 % 0.029 %   10 bps 10.000 Gbps   2.89299990611667 bps 2.893 Mbps   729.45088278661 pps 729.451 pps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.150193555739789 % 0.150 %   10 bps 10.000 Gbps   15.0193555739789 bps 15.019 Mbps   2.04639843420073 pps 2.046 Kpps 
Tábor → České Budějovice  0.0877285627083238 % 0.088 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   87.7285627083238 bps 87.729 Kbps   47.6652350257878 pps 47.665 pps 
České Budějovice → Tábor  0.0472498533247788 % 0.047 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   47.2498533247788 bps 47.250 Kbps   34.0243921994979 pps 34.024 pps 
Most → Děčín  1.08966232729409 % 1.090 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   108.966232729409 bps 108.966 Kbps   153.204345659609 pps 153.204 pps 
Děčín → Most  1.09251416697642 % 1.093 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   109.251416697642 bps 109.251 Kbps   154.439072617521 pps 154.439 pps 
Brno → Jihlava  1.30190153857163 % 1.302 %   100 bps 100.000 Gbps   1.30190153857163 bps 1.302 Gbps   162.014355421518 pps 162.014 Kpps 
Jihlava → Brno  2.60257575945552 % 2.603 %   100 bps 100.000 Gbps   2.60257575945552 bps 2.603 Gbps   234.743445769431 pps 234.743 Kpps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  empty NA   10 bps 10.000 Gbps   empty NA   empty NA 
Jihlava → Jindřichův Hradec  empty NA   10 bps 10.000 Gbps   empty NA   empty NA 
Jihlava → Telč  0.0179403319269215 % 0.018 %   10 bps 10.000 Gbps   1.79403319269215 bps 1.794 Mbps   453.189607831051 pps 453.190 pps 
Telč → Jihlava  2.67885053601044 % 2.679 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   267.885053601044 bps 267.885 Kbps   237.244518236751 pps 237.245 pps 
Hradec Králové → Liberec  0.816445792423673 % 0.816 %   100 bps 100.000 Gbps   816.445792423673 bps 816.446 Mbps   90.8125994463081 pps 90.813 Kpps 
Liberec → Hradec Králové  0.210989595531735 % 0.211 %   100 bps 100.000 Gbps   210.989595531735 bps 210.990 Mbps   38.5083716081448 pps 38.508 Kpps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.323937804097277 % 0.324 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   129.575121638911 bps 129.575 Kbps   211.058828534192 pps 211.059 pps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.329294372268963 % 0.329 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   131.717748907585 bps 131.718 Kbps   210.701547691067 pps 210.702 pps 
Most → Plzeň  3.89897358922199 % 3.899 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   38.9897358922199 bps 38.990 Kbps   16.3924905892593 pps 16.392 pps 
Plzeň → Most  2.06093209266316 % 2.061 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   20.6093209266316 bps 20.609 Kbps   14.6821087563375 pps 14.682 pps 
Hradec Králové → Olomouc  empty NA   empty NA   empty NA   empty NA 
Olomouc → Hradec Králové  empty NA   empty NA   empty NA   empty NA 
Olomouc → Ostrava  0.82557976284967 % 0.826 %   400 bps 400.000 Gbps   3.30231905139868 bps 3.302 Gbps   321.903647346682 pps 321.904 Kpps 
Ostrava → Olomouc  1.14312648662335 % 1.143 %   400 bps 400.000 Gbps   4.57250594649338 bps 4.573 Gbps   441.304736505571 pps 441.305 Kpps 
Brno → Ostrava  0.0381514848312602 % 0.038 %   100 bps 100.000 Gbps   38.1514848312602 bps 38.151 Mbps   3.46440199248003 pps 3.464 Kpps 
Ostrava → Brno  0.0134256064949449 % 0.013 %   100 bps 100.000 Gbps   13.4256064949449 bps 13.426 Mbps   5.40587701014014 pps 5.406 Kpps 
Karviná → Ostrava  3.22743390400327 % 3.227 %   10 bps 10.000 Gbps   322.743390400327 bps 322.743 Mbps   28.9787705071625 pps 28.979 Kpps 
Ostrava → Karviná  0.687805039178638 % 0.688 %   10 bps 10.000 Gbps   68.7805039178638 bps 68.781 Mbps   11.1497852179127 pps 11.150 Kpps 
Ostrava → Opava  0.687805039178638 % 0.688 %   10 bps 10.000 Gbps   68.7805039178638 bps 68.781 Mbps   11.1497852179127 pps 11.150 Kpps 
Opava → Ostrava  3.22743390400327 % 3.227 %   10 bps 10.000 Gbps   322.743390400327 bps 322.743 Mbps   28.9787705071625 pps 28.979 Kpps 
Pionier → Ostrava  0.373233868382929 % 0.373 %   10 bps 10.000 Gbps   37.3233868382929 bps 37.323 Mbps   5.43636178032712 pps 5.436 Kpps 
Ostrava → Pionier  0.153513106106383 % 0.154 %   10 bps 10.000 Gbps   15.3513106106383 bps 15.351 Mbps   1.88923648200799 pps 1.889 Kpps 
Pardubice → Hradec Králové  0.32407164334565 % 0.324 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   129.62865733826 bps 129.629 Kbps   201.498458157447 pps 201.498 pps 
Hradec Králové → Pardubice  0.323805530275208 % 0.324 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   129.522212110083 bps 129.522 Kbps   206.842432025443 pps 206.842 pps 
Cheb → Plzeň  20.5481316354289 % 20.548 %   10 bps 10.000 Gbps   2.05481316354289 bps 2.055 Gbps   171.136360579352 pps 171.136 Kpps 
Plzeň → Cheb  23.573853454645 % 23.574 %   10 bps 10.000 Gbps   2.3573853454645 bps 2.357 Gbps   195.723571249153 pps 195.724 Kpps 
Plzeň → Jihlava  empty NA   100 bps 100.000 Gbps   empty NA   empty NA 
Jihlava → Plzeň  empty NA   100 bps 100.000 Gbps   empty NA   empty NA 
Praha → Plzeň  2.93937722842276 % 2.939 %   100 bps 100.000 Gbps   2.93937722842276 bps 2.939 Gbps   251.536660504957 pps 251.537 Kpps 
Plzeň → Praha  0.208706340845078 % 0.209 %   100 bps 100.000 Gbps   208.706340845078 bps 208.706 Mbps   76.3752874907954 pps 76.375 Kpps 
Praha → Poděbrady  3.04201178995043 % 3.042 %   1000 bps 1000.000 Mbps   30.4201178995043 bps 30.420 Mbps   3.18069618685293 pps 3.181 Kpps 
Poděbrady → Praha  0.61130739143982 % 0.611 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.1130739143982 bps 6.113 Mbps   1.75430924345313 pps 1.754 Kpps 
AMS-IX → Praha  11.1838453827285 % 11.184 %   40 bps 40.000 Gbps   4.47353815309138 bps 4.474 Gbps   357.445931625615 pps 357.446 Kpps 
Praha → AMS-IX  0.238065702127311 % 0.238 %   40 bps 40.000 Gbps   95.2262808509243 bps 95.226 Mbps   11.6224105330404 pps 11.622 Kpps 
Brno → Praha  0.695739887767306 % 0.696 %   200 bps 200.000 Gbps   814.843896439975 bps 814.844 Mbps   112.624654449863 pps 112.625 Kpps 
Praha → Brno  1.4533197238196 % 1.453 %   200 bps 200.000 Gbps   2.01142511893457 bps 2.011 Gbps   288.821207134825 pps 288.821 Kpps 
České Budějovice → Praha  0.78383930251474 % 0.784 %   100 bps 100.000 Gbps   783.83930251474 bps 783.839 Mbps   80.6042553902561 pps 80.604 Kpps 
Praha → České Budějovice  0.743138180766623 % 0.743 %   100 bps 100.000 Gbps   743.138180766623 bps 743.138 Mbps   82.2640173149477 pps 82.264 Kpps 
Praha → GÉANT2  0.0175820729990753 % 0.018 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   3.51641459981505 bps 3.516 Kbps   3.59314175599391 pps 3.593 pps 
GÉANT2 → Praha  0.141145206616706 % 0.141 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   28.2290413233412 bps 28.229 Kbps   39.7047605935173 pps 39.705 pps 
Praha → Hradec Králové  1.18822827500308 % 1.188 %   100 bps 100.000 Gbps   1.18822827500308 bps 1.188 Gbps   157.729010064403 pps 157.729 Kpps 
Hradec Králové → Praha  0.548019292572545 % 0.548 %   100 bps 100.000 Gbps   548.019292572545 bps 548.019 Mbps   95.2921065223482 pps 95.292 Kpps 
NIX.cz → Praha  2.83586965505114 % 2.836 %   200 bps 200.000 Gbps   5.67173931010228 bps 5.672 Gbps   509.65287239392 pps 509.653 Kpps 
Praha → NIX.cz  1.21466313014064 % 1.215 %   200 bps 200.000 Gbps   2.42932626028129 bps 2.429 Gbps   335.901152498146 pps 335.901 Kpps 
Praha → Pardubice  0.329614763251895 % 0.330 %   100 bps 100.000 Gbps   329.614763251895 bps 329.615 Mbps   34.8311174253836 pps 34.831 Kpps 
Pardubice → Praha  0.0731305414358252 % 0.073 %   100 bps 100.000 Gbps   73.1305414358252 bps 73.131 Mbps   20.246922299557 pps 20.247 Kpps 
Praha → Public Internet  11.5791124986906 % 11.579 %   20 bps 20.000 Gbps   2.31582249973813 bps 2.316 Gbps   244.712099088338 pps 244.712 Kpps 
Public Internet → Praha  4.95757708928235 % 4.958 %   20 bps 20.000 Gbps   991.51541785647 bps 991.515 Mbps   88.7691882228639 pps 88.769 Kpps 
Praha → Ústí nad Labem  0.75116045141599 % 0.751 %   100 bps 100.000 Gbps   751.16045141599 bps 751.160 Mbps   85.2284246028234 pps 85.228 Kpps 
Ústí nad Labem → Praha  0.369984891720864 % 0.370 %   100 bps 100.000 Gbps   369.984891720864 bps 369.985 Mbps   53.1829646336191 pps 53.183 Kpps 
Ústí nad Labem → Cheb  0.0264962910687729 % 0.026 %   10 bps 10.000 Gbps   2.64962910687729 bps 2.650 Mbps   423.553720085395 pps 423.554 pps 
Cheb → Ústí nad Labem  0.0242255027835449 % 0.024 %   10 bps 10.000 Gbps   2.42255027835449 bps 2.423 Mbps   413.660549044519 pps 413.661 pps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.115113823482767 % 0.115 %   10 bps 10.000 Gbps   11.5113823482767 bps 11.511 Mbps   1.61704055105485 pps 1.617 Kpps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.110665155450155 % 0.111 %   10 bps 10.000 Gbps   11.0665155450155 bps 11.067 Mbps   1.52075876264241 pps 1.521 Kpps 
Ústí nad Labem → Most  1.49782203059951 % 1.498 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   149.782203059951 bps 149.782 Kbps   177.629503891128 pps 177.630 pps 
Most → Ústí nad Labem  1.40676350109455 % 1.407 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   140.676350109455 bps 140.676 Kbps   166.759343089322 pps 166.759 pps 
Zlín → Brno  0.131418413640456 % 0.131 %   100 bps 100.000 Gbps   131.418413640456 bps 131.418 Mbps   19.9918710538627 pps 19.992 Kpps 
Brno → Zlín  0.286140818074173 % 0.286 %   100 bps 100.000 Gbps   286.140818074173 bps 286.141 Mbps   30.4680657722369 pps 30.468 Kpps 
Olomouc → Zlín  0.23134038737071 % 0.231 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   92.5361549482841 bps 92.536 Kbps   135.213096307859 pps 135.213 pps 
Zlín → Olomouc  0.234046105743303 % 0.234 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   93.6184422973212 bps 93.618 Kbps   137.531518227491 pps 137.532 pps 
Summary  empty NA   4.824 bps 4.824 Tbps   60.0014543813704 bps 60.001 Gbps   6.05125912632747 pps 6.051 Mpps 

History

Daily, weekly and monthly averages:
          Day 9/25, 9/26, 9/27, 9/28, 9/29, 9/30, 10/1
          Week 8/14, 8/21, 8/28, 9/4, 9/11, 9/18, 9/25
          Month 4, 5, 6, 7, 8, 9

Denní, týdenní a měsíční průměry:
          Den 9/25, 9/26, 9/27, 9/28, 9/29, 9/30, 10/1
          Týden 8/14, 8/21, 8/28, 9/4, 9/11, 9/18, 9/25
          Měsíc 4, 5, 6, 7, 8, 9


Page built by G3 system reporter at Mon Oct 2 02:44:22 2023