CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

Average load for period: 2020/08/05 00:10:51 - 2020/08/05 00:20:51 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/08/05 00:10:51 - 2020/08/05 00:20:51

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization
ACONET->Brno  1.899%  Brno->ACONET  14.127%  Brno->Lednice  9.362%  Lednice->Brno  29.879%  Brno->SANET  2.734%  SANET->Brno  5.744%  Brno->Vyškov  3.938%  Vyškov->Brno  0.724%  Brno->České Budějovice  0.167e-3 %  České Budějovice->Brno  0.154e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.139e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  2.227e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.183%  Plzeň->České Budějovice  0.245%  České Budějovice->Tábor  0.539%  Tábor->České Budějovice  0.361%  Brno->Jihlava  2.672%  Jihlava->Brno  5.853%  České Budějovice->Jihlava  0.207e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.219%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.365%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.251%  Jihlava->Telč  0.351%  Telč->Jihlava  0.062%  Hradec Králové->Liberec  1.708%  Liberec->Hradec Králové  0.216%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.153e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.153e-3 %  Děčín->Most  0.268e-3 %  Most->Děčín  0.803e-3 %  Most->Plzeň  0.640e-3 %  Plzeň->Most  0.110e-3 %  Brno->Olomouc  0.113%  Olomouc->Brno  0.115%  Hradec Králové->Olomouc  0.369%  Olomouc->Hradec Králové  0.069%  Olomouc->Ostrava  11.649%  Ostrava->Olomouc  0.046%  Olomouc->Zlín  0.594%  Zlín->Olomouc  0.239e-3 %  Brno->Ostrava  1.732%  Ostrava->Brno  2.076%  Karviná->Ostrava  1.076%  Ostrava->Karviná  15.138%  Opava->Ostrava  0.891%  Ostrava->Opava  0.289%  Ostrava->Pionier  3.847%  Pionier->Ostrava  1.249%  Hradec Králové->Pardubice  6.296e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.054%  Cheb->Plzeň  0.026%  Plzeň->Cheb  0.134%  Plzeň->Praha  1.014%  Praha->Plzeň  1.461%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.163e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.162e-3 %  AMS-IX->Praha  19.010%  Praha->AMS-IX  0.538%  Brno->Praha  6.089%  Praha->Brno  7.275%  České Budějovice->Praha  3.468%  Praha->České Budějovice  1.104%  GÉANT2->Praha  15.048%  Praha->GÉANT2  5.286%  Hradec Králové->Praha  1.267%  Praha->Hradec Králové  2.769%  Liberec->Praha  0.172e-3 %  Praha->Liberec  0.187e-3 %  NIX.cz->Praha  2.271%  Praha->NIX.cz  1.548%  Pardubice->Praha  0.363%  Praha->Pardubice  4.344%  Poděbrady->Praha  0.803%  Praha->Poděbrady  8.671%  Praha->Public Internet  3.903%  Public Internet->Praha  6.071%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.128%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.427%  Most->Ústí nad
Labem  5.537e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  2.323e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  2.603%  Ústí nad
Labem->Praha  2.644%  Brno->Zlín  0.970%  Zlín->Brno  1.292% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/08/05 00:10:51 - 2020/08/05 00:20:51 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/08/05 00:10:51 - 2020/08/05 00:20:51 .


Link Utilization Capacity Bit rate Packet rate
ACONET → Brno  1.89935449912155 % 1.899 %   20 bps 20.000 Gbps   379.87089982431 bps 379.871 Mbps   57.9741144818086 pps 57.974 Kpps 
Brno → ACONET  14.1273867723162 % 14.127 %   20 bps 20.000 Gbps   2.82547735446324 bps 2.825 Gbps   232.889110961317 pps 232.889 Kpps 
Lednice → Brno  29.8792817000582 % 29.879 %   1000 bps 1000.000 Mbps   298.792817000582 bps 298.793 Mbps   29.2496650234123 pps 29.250 Kpps 
Brno → Lednice  9.36162396978762 % 9.362 %   1000 bps 1000.000 Mbps   93.6162396978762 bps 93.616 Mbps   8.83574069852007 pps 8.836 Kpps 
Brno → SANET  2.73441125292088 % 2.734 %   20 bps 20.000 Gbps   546.882250584175 bps 546.882 Mbps   95.567031720714 pps 95.567 Kpps 
SANET → Brno  5.74405680143389 % 5.744 %   20 bps 20.000 Gbps   1.14881136028678 bps 1.149 Gbps   119.314100409052 pps 119.314 Kpps 
Brno → Vyškov  3.93840835531578 % 3.938 %   1000 bps 1000.000 Mbps   39.3840835531578 bps 39.384 Mbps   3.51580736710022 pps 3.516 Kpps 
Vyškov → Brno  0.724172917091578 % 0.724 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.24172917091578 bps 7.242 Mbps   1.87884788734671 pps 1.879 Kpps 
Brno → Jihlava  2.67237962883134 % 2.672 %   100 bps 100.000 Gbps   2.67237962883134 bps 2.672 Gbps   227.848894235946 pps 227.849 Kpps 
Jihlava → Brno  5.85279209794974 % 5.853 %   100 bps 100.000 Gbps   5.85279209794974 bps 5.853 Gbps   517.920418933189 pps 517.920 Kpps 
České Budějovice → Jihlava  0.207221132168113 % 0.207 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.7221132168113 bps 20.722 Kbps   25.5879486540991 pps 25.588 pps 
Jihlava → České Budějovice  0.218887061358958 % 0.219 %   10 bps 10.000 Gbps   21.8887061358958 bps 21.889 Mbps   2.22829902636395 pps 2.228 Kpps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.251359126915898 % 0.251 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.51359126915898 bps 2.514 Mbps   386.578307668264 pps 386.578 pps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.364567769949881 % 0.365 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.64567769949881 bps 3.646 Mbps   580.115303680997 pps 580.115 pps 
Telč → Jihlava  0.0618337014241325 % 0.062 %   1000 bps 1000.000 Mbps   618.337014241325 bps 618.337 Kbps   314.516721690097 pps 314.517 pps 
Jihlava → Telč  0.350902553437454 % 0.351 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.50902553437454 bps 3.509 Mbps   663.898320910615 pps 663.898 pps 
Liberec → Hradec Králové  0.216345925997378 % 0.216 %   20 bps 20.000 Gbps   43.2691851994756 bps 43.269 Mbps   13.3710027502669 pps 13.371 Kpps 
Hradec Králové → Liberec  1.7084892058982 % 1.708 %   20 bps 20.000 Gbps   341.69784117964 bps 341.698 Mbps   39.0784524451404 pps 39.078 Kpps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.152832022700653 % 0.153 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.2832022700653 bps 15.283 Kbps   22.8707357558999 pps 22.871 pps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.153023925737316 % 0.153 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.3023925737316 bps 15.302 Kbps   22.981025008127 pps 22.981 pps 
Most → Děčín  0.803067411682809 % 0.803 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.03067411682809 bps 8.031 Kbps   8.43348591205712 pps 8.433 pps 
Děčín → Most  0.268453794551778 % 0.268 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.68453794551778 bps 2.685 Kbps   2.41962127747122 pps 2.420 pps 
Plzeň → Most  0.109711042031708 % 0.110 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.09711042031708 bps 1.097 Kbps   1.1732679036683 pps 1.173 pps 
Most → Plzeň  0.640372128543638 % 0.640 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.40372128543638 bps 6.404 Kbps   6.66096825815114 pps 6.661 pps 
Brno → Olomouc  0.112510848076668 % 0.113 %   100 bps 100.000 Gbps   112.510848076668 bps 112.511 Mbps   16.1855099465474 pps 16.186 Kpps 
Olomouc → Brno  0.114852887666042 % 0.115 %   100 bps 100.000 Gbps   114.852887666042 bps 114.853 Mbps   17.0858679251439 pps 17.086 Kpps 
Olomouc → Hradec Králové  0.0687363467151993 % 0.069 %   100 bps 100.000 Gbps   68.7363467151993 bps 68.736 Mbps   15.923554791445 pps 15.924 Kpps 
Hradec Králové → Olomouc  0.369309872543741 % 0.369 %   100 bps 100.000 Gbps   369.309872543741 bps 369.310 Mbps   40.9742097465737 pps 40.974 Kpps 
Ostrava → Olomouc  0.0457309632373815 % 0.046 %   20 bps 20.000 Gbps   9.1461926474763 bps 9.146 Mbps   13.9423277824249 pps 13.942 Kpps 
Olomouc → Ostrava  11.6490242871057 % 11.649 %   20 bps 20.000 Gbps   2.32980485742115 bps 2.330 Gbps   191.999974571435 pps 192.000 Kpps 
Zlín → Olomouc  0.239467055653088 % 0.239 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   23.9467055653088 bps 23.947 Kbps   32.0292241080121 pps 32.029 pps 
Olomouc → Zlín  0.594013768536701 % 0.594 %   10 bps 10.000 Gbps   59.4013768536701 bps 59.401 Mbps   6.88062921670163 pps 6.881 Kpps 
Brno → Ostrava  1.73184615256308 % 1.732 %   100 bps 100.000 Gbps   1.73184615256308 bps 1.732 Gbps   188.398164326174 pps 188.398 Kpps 
Ostrava → Brno  2.07599653355096 % 2.076 %   100 bps 100.000 Gbps   2.07599653355096 bps 2.076 Gbps   237.404193119455 pps 237.404 Kpps 
Ostrava → Karviná  15.1384079342423 % 15.138 %   1000 bps 1000.000 Mbps   151.384079342423 bps 151.384 Mbps   12.1683070916466 pps 12.168 Kpps 
Karviná → Ostrava  1.07626172841765 % 1.076 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.7626172841765 bps 10.763 Mbps   4.57281236821585 pps 4.573 Kpps 
Ostrava → Opava  0.289352315839766 % 0.289 %   10 bps 10.000 Gbps   28.9352315839766 bps 28.935 Mbps   5.11701524040892 pps 5.117 Kpps 
Opava → Ostrava  0.890930855225751 % 0.891 %   10 bps 10.000 Gbps   89.0930855225751 bps 89.093 Mbps   8.56640366662419 pps 8.566 Kpps 
Ostrava → Pionier  3.84698003000589 % 3.847 %   10 bps 10.000 Gbps   384.698003000589 bps 384.698 Mbps   30.8582236963851 pps 30.858 Kpps 
Pionier → Ostrava  1.24913953996582 % 1.249 %   10 bps 10.000 Gbps   124.913953996582 bps 124.914 Mbps   36.7491235147666 pps 36.749 Kpps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0539639464292726 % 0.054 %   10 bps 10.000 Gbps   5.39639464292726 bps 5.396 Mbps   749.172925569843 pps 749.173 pps 
Hradec Králové → Pardubice  6.29574032033026 % 6.296 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   629.574032033026 bps 629.574 Kbps   448.650013466381 pps 448.650 pps 
Plzeň → Praha  1.01403064976356 % 1.014 %   100 bps 100.000 Gbps   1.01403064976356 bps 1.014 Gbps   115.403640278263 pps 115.404 Kpps 
Cheb → Plzeň  0.0256157031536523 % 0.026 %   10 bps 10.000 Gbps   2.56157031536523 bps 2.562 Mbps   808.523594178876 pps 808.524 pps 
Praha → Plzeň  1.46085704465865 % 1.461 %   100 bps 100.000 Gbps   1.46085704465864 bps 1.461 Gbps   155.639643199962 pps 155.640 Kpps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.162444685659644 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2444685659644 bps 16.244 Kbps   23.6028638254313 pps 23.603 pps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.163480444544022 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3480444544022 bps 16.348 Kbps   23.7779145822076 pps 23.778 pps 
Plzeň → Cheb  0.133763360321881 % 0.134 %   10 bps 10.000 Gbps   13.3763360321881 bps 13.376 Mbps   1.95986885833864 pps 1.960 Kpps 
Praha → AMS-IX  0.538436570087389 % 0.538 %   20 bps 20.000 Gbps   107.687314017478 bps 107.687 Mbps   15.8356211299436 pps 15.836 Kpps 
AMS-IX → Praha  19.0096894121721 % 19.010 %   20 bps 20.000 Gbps   3.80193788243441 bps 3.802 Gbps   240.400349560846 pps 240.400 Kpps 
Brno → Praha  6.08914273623534 % 6.089 %   100 bps 100.000 Gbps   6.08914273623534 bps 6.089 Gbps   602.971853164 pps 602.972 Kpps 
Praha → Brno  7.27522062627563 % 7.275 %   100 bps 100.000 Gbps   7.27522062627563 bps 7.275 Gbps   541.774826528719 pps 541.775 Kpps 
České Budějovice → Praha  3.46751893546912 % 3.468 %   20 bps 20.000 Gbps   693.503787093823 bps 693.504 Mbps   62.1517309269236 pps 62.152 Kpps 
Praha → České Budějovice  1.10397232206764 % 1.104 %   20 bps 20.000 Gbps   220.794464413528 bps 220.794 Mbps   31.0257296115605 pps 31.026 Kpps 
GÉANT2 → Praha  15.0483737423504 % 15.048 %   100 bps 100.000 Gbps   15.0483737423504 bps 15.048 Gbps   1.30264655095592 pps 1.303 Mpps 
Praha → GÉANT2  5.28605425562216 % 5.286 %   100 bps 100.000 Gbps   5.28605425562216 bps 5.286 Gbps   757.088739316671 pps 757.089 Kpps 
Praha → Hradec Králové  2.76879032258279 % 2.769 %   100 bps 100.000 Gbps   2.76879032258279 bps 2.769 Gbps   287.169806981898 pps 287.170 Kpps 
Hradec Králové → Praha  1.26659185568448 % 1.267 %   100 bps 100.000 Gbps   1.26659185568448 bps 1.267 Gbps   161.353099899311 pps 161.353 Kpps 
Liberec → Praha  0.171626567915159 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.1626567915159 bps 17.163 Kbps   24.2650348541018 pps 24.265 pps 
Praha → Liberec  0.187199020341661 % 0.187 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.7199020341661 bps 18.720 Kbps   25.9251314054867 pps 25.925 pps 
NIX.cz → Praha  2.27077316324065 % 2.271 %   200 bps 200.000 Gbps   4.54154632648131 bps 4.542 Gbps   327.726807140157 pps 327.727 Kpps 
Praha → NIX.cz  1.54792194763643 % 1.548 %   200 bps 200.000 Gbps   3.09584389527286 bps 3.096 Gbps   252.067894459171 pps 252.068 Kpps 
Praha → Pardubice  4.3435673994071 % 4.344 %   10 bps 10.000 Gbps   434.35673994071 bps 434.357 Mbps   49.139375545766 pps 49.139 Kpps 
Pardubice → Praha  0.363153279985822 % 0.363 %   10 bps 10.000 Gbps   36.3153279985822 bps 36.315 Mbps   19.7464747122689 pps 19.746 Kpps 
Praha → Poděbrady  8.67115089087129 % 8.671 %   1000 bps 1000.000 Mbps   86.7115089087129 bps 86.712 Mbps   8.7659617923932 pps 8.766 Kpps 
Poděbrady → Praha  0.803276314115942 % 0.803 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.03276314115942 bps 8.033 Mbps   4.73456061154197 pps 4.735 Kpps 
Praha → Public Internet  3.90269834730617 % 3.903 %   20 bps 20.000 Gbps   780.539669461233 bps 780.540 Mbps   123.910136957367 pps 123.910 Kpps 
Public Internet → Praha  6.07101025822841 % 6.071 %   20 bps 20.000 Gbps   1.21420205164568 bps 1.214 Gbps   173.338680104213 pps 173.339 Kpps 
Brno → Zlín  0.970127831826165 % 0.970 %   10 bps 10.000 Gbps   97.0127831826165 bps 97.013 Mbps   13.4161299745737 pps 13.416 Kpps 
Zlín → Brno  1.29220088650891 % 1.292 %   10 bps 10.000 Gbps   129.220088650891 bps 129.220 Mbps   25.2947009426712 pps 25.295 Kpps 
Ústí nad Labem → Most  2.3230888769366 % 2.323 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   23.230888769366 bps 23.231 Kbps   23.9363574039403 pps 23.936 pps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.128135445486097 % 0.128 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.28135445486097 bps 1.281 Mbps   328.804670438275 pps 328.805 pps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.42671278593551 % 0.427 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.2671278593551 bps 4.267 Mbps   535.546407900741 pps 535.546 pps 
Most → Ústí nad Labem  5.53698626087406 % 5.537 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   55.3698626087406 bps 55.370 Kbps   26.630839927521 pps 26.631 pps 
Ústí nad Labem → Praha  2.6436561269002 % 2.644 %   10 bps 10.000 Gbps   264.36561269002 bps 264.366 Mbps   32.3985215968448 pps 32.399 Kpps 
Praha → Ústí nad Labem  2.60332759794532 % 2.603 %   10 bps 10.000 Gbps   260.332759794532 bps 260.333 Mbps   27.0856779816789 pps 27.086 Kpps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.13894310717382 % 1.139 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.3894310717382 bps 11.389 Kbps   9.38072410246582 pps 9.381 pps 
České Budějovice → Plzeň  0.183429289803968 % 0.183 %   20 bps 20.000 Gbps   36.6858579607935 bps 36.686 Mbps   5.18490467937706 pps 5.185 Kpps 
Plzeň → České Budějovice  0.244817091944092 % 0.245 %   20 bps 20.000 Gbps   48.9634183888184 bps 48.963 Mbps   7.29450234081522 pps 7.295 Kpps 
České Budějovice → Brno  0.15437439669424 % 0.154 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.437439669424 bps 15.437 Kbps   22.7310835330703 pps 22.731 pps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  2.22672364913072 % 2.227 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   22.2672364913072 bps 22.267 Kbps   10.499760069248 pps 10.500 pps 
České Budějovice → Tábor  0.538563143737185 % 0.539 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.38563143737185 bps 5.386 Mbps   799.096870124269 pps 799.097 pps 
Brno → České Budějovice  0.167300579842342 % 0.167 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.7300579842342 bps 16.730 Kbps   24.0707030123284 pps 24.071 pps 
Tábor → České Budějovice  0.361129595712938 % 0.361 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.61129595712938 bps 3.611 Mbps   685.807493519439 pps 685.807 pps 
Summary  empty NA   2.604 bps 2.604 Tbps   78.04771200399 bps 78.048 Gbps   7.52866127951406 pps 7.529 Mpps 

History

Daily, weekly and monthly averages:
          Day 7/29, 7/30, 7/31, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4
          Week 6/15, 6/22, 6/29, 7/6, 7/13, 7/20, 7/27
          Month 2, 3, 4, 5, 6, 7

Denní, týdenní a měsíční průměry:
          Den 7/29, 7/30, 7/31, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4
          Týden 6/15, 6/22, 6/29, 7/6, 7/13, 7/20, 7/27
          Měsíc 2, 3, 4, 5, 6, 7


Page built by G3 system reporter at Wed Aug 5 00:20:51 2020