CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2024 , CESNET a.l.e.

CESNET2/3: IP/MPLS backbone utilization

Average load for period: 2024/02/27 20:10:37 - 2024/02/27 20:20:37 MET (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2024/02/27 20:10:37 - 2024/02/27 20:20:37

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2/3 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2/3. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

Backbone network is currently under construction. Information presented here are incomplete. To get exact information or to report network mailfunction, please contact Service Desk CESNET.

Aktuálně probíhá plošný upgrade páteřní sítě. Z těchto důvodů jsou prezentované informace neúplné. Pro získání přesných informací nebo pro případné hlášení výpadků kontaktujte Service Desk CESNET.

CESNET2/3 - IP/MPLS backbone utilization
ACONET->Brno  1.471%  Brno->ACONET  4.807%  Brno->Lednice  1.802%  Lednice->Brno  2.622%  Brno->Olomouc  0.971%  Olomouc->Brno  1.135%  Brno->SANET  3.293%  SANET->Brno  1.646%  Brno->Vyškov  1.466%  Vyškov->Brno  0.232%  Brno->České Budějovice  0.233e-3 %  České Budějovice->Brno  0.235e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.957e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.040e-3 %  Děčín->Most  1.182e-3 %  Most->Děčín  1.170e-3 %  Brno->Jihlava  4.114%  Jihlava->Brno  0.699%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.671%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.055%  Jihlava->Plzeň  0.135e-3 %  Plzeň->Jihlava  0.135e-3 %  Jihlava->Telč  0.328%  Telč->Jihlava  0.026%  Hradec Králové->Liberec  2.428%  Liberec->Hradec Králové  0.453%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.339e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.602e-3 %  Most->Plzeň  0.918e-3 %  Plzeň->Most  1.416e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  6.025e-6 %  Olomouc->Hradec Králové  3.727e-6 %  Olomouc->Ostrava  1.704%  Ostrava->Olomouc  1.250%  Olomouc->Praha  0.968%  Praha->Olomouc  1.653%  Brno->Ostrava  0.153%  Ostrava->Brno  0.029%  Karviná->Ostrava  2.093%  Ostrava->Karviná  5.827%  Opava->Ostrava  3.084%  Ostrava->Opava  5.905%  Ostrava->Pionier  2.696%  Pionier->Ostrava  0.147%  Hradec Králové->Pardubice  0.355e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.367e-3 %  Cheb->Plzeň  3.032%  Plzeň->Cheb  3.045%  Plzeň->Praha  0.662%  Praha->Plzeň  1.286%  Poděbrady->Praha  3.317%  Praha->Poděbrady  18.192%  AMS-IX->Praha  41.499%  Praha->AMS-IX  1.658%  Brno->Praha  4.700%  Praha->Brno  8.470%  České Budějovice->Praha  0.576%  Praha->České Budějovice  1.898%  GÉANT->Praha  39.641%  Praha->GÉANT  8.565%  Hradec Králové->Praha  0.971%  Praha->Hradec Králové  5.500%  NIX.cz->Praha  15.813%  Praha->NIX.cz  4.819%  Pardubice->Praha  0.237%  Praha->Pardubice  1.519%  Praha->Public Internet  21.917%  Public Internet->Praha  18.741%  Praha->Ústí nad
Labem  1.536%  Ústí nad
Labem->Praha  0.676%  Cheb->Ústí nad
Labem  1.191e-3 %  Ústí nad
Labem->Cheb  1.129e-3 %  Děčín->Ústí nad
Labem  0.062%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.062%  Most->Ústí nad
Labem  2.121e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  2.335e-3 %  Brno->Zlín  1.123%  Zlín->Brno  0.254%  Olomouc->Zlín  0.241e-3 %  Zlín->Olomouc  0.240e-3 % 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2024/02/27 20:10:37 - 2024/02/27 20:20:37 MET (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2024/02/27 20:10:37 - 2024/02/27 20:20:37 .


Link Utilization Capacity Bit rate Packet rate
ACONET → Brno  1.47113560818028 % 1.471 %   100 bps 100.000 Gbps   1.47113560818028 bps 1.471 Gbps   185.301783643752 pps 185.302 Kpps 
Brno → ACONET  4.80691684995288 % 4.807 %   100 bps 100.000 Gbps   4.80691684995288 bps 4.807 Gbps   511.785224226555 pps 511.785 Kpps 
Lednice → Brno  2.62217990016034 % 2.622 %   10 bps 10.000 Gbps   262.217990016034 bps 262.218 Mbps   29.4557134832698 pps 29.456 Kpps 
Brno → Lednice  1.80236553591834 % 1.802 %   10 bps 10.000 Gbps   180.236553591834 bps 180.237 Mbps   24.9586243768945 pps 24.959 Kpps 
Olomouc → Brno  1.13485121108704 % 1.135 %   500 bps 500.000 Gbps   5.67425605543521 bps 5.674 Gbps   595.957050951979 pps 595.957 Kpps 
Brno → Olomouc  0.970631590432699 % 0.971 %   500 bps 500.000 Gbps   4.85315795216349 bps 4.853 Gbps   559.143948759777 pps 559.144 Kpps 
SANET → Brno  1.64646199638772 % 1.646 %   100 bps 100.000 Gbps   1.64646199638772 bps 1.646 Gbps   341.244813826906 pps 341.245 Kpps 
Brno → SANET  3.29283124879097 % 3.293 %   100 bps 100.000 Gbps   3.29283124879097 bps 3.293 Gbps   357.693791364038 pps 357.694 Kpps 
Brno → Vyškov  1.46607553274227 % 1.466 %   10 bps 10.000 Gbps   146.607553274227 bps 146.608 Mbps   14.3448520687282 pps 14.345 Kpps 
Vyškov → Brno  0.231744507883046 % 0.232 %   10 bps 10.000 Gbps   23.1744507883046 bps 23.174 Mbps   5.81341116857048 pps 5.813 Kpps 
České Budějovice → Brno  0.235225051177853 % 0.235 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   94.0900204711411 bps 94.090 Kbps   137.949951354992 pps 137.950 pps 
Brno → České Budějovice  0.233183314920587 % 0.233 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   93.273325968235 bps 93.273 Kbps   137.322747736808 pps 137.323 pps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.03960660055161 % 1.040 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   103.960660055161 bps 103.961 Kbps   146.916461123157 pps 146.916 pps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.956995305952428 % 0.957 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   95.6995305952428 bps 95.700 Kbps   135.26600391768 pps 135.266 pps 
Děčín → Most  1.1816343083048 % 1.182 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   118.16343083048 bps 118.163 Kbps   153.390099390622 pps 153.390 pps 
Most → Děčín  1.16998130184843 % 1.170 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   116.998130184843 bps 116.998 Kbps   167.095826720845 pps 167.096 pps 
Jihlava → Brno  0.698831501145454 % 0.699 %   100 bps 100.000 Gbps   698.831501145454 bps 698.832 Mbps   125.914342553723 pps 125.914 Kpps 
Brno → Jihlava  4.11391254676223 % 4.114 %   100 bps 100.000 Gbps   4.11391254676223 bps 4.114 Gbps   371.941030404908 pps 371.941 Kpps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0549404587675673 % 0.055 %   10 bps 10.000 Gbps   5.49404587675673 bps 5.494 Mbps   3.00228820311882 pps 3.002 Kpps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.671256585203208 % 0.671 %   10 bps 10.000 Gbps   67.1256585203208 bps 67.126 Mbps   6.8363744383517 pps 6.836 Kpps 
Jihlava → Plzeň  0.134710812900618 % 0.135 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   134.710812900618 bps 134.711 Kbps   216.154664784704 pps 216.155 pps 
Plzeň → Jihlava  0.134632032585377 % 0.135 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   134.632032585377 bps 134.632 Kbps   215.792390146172 pps 215.792 pps 
Telč → Jihlava  0.0263829362785489 % 0.026 %   10 bps 10.000 Gbps   2.63829362785489 bps 2.638 Mbps   839.208280087656 pps 839.208 pps 
Jihlava → Telč  0.327850248861107 % 0.328 %   10 bps 10.000 Gbps   32.7850248861107 bps 32.785 Mbps   1.92710670974117 pps 1.927 Kpps 
Liberec → Hradec Králové  0.452870664111027 % 0.453 %   100 bps 100.000 Gbps   452.870664111027 bps 452.871 Mbps   108.136884385352 pps 108.137 Kpps 
Hradec Králové → Liberec  2.42787221832186 % 2.428 %   100 bps 100.000 Gbps   2.42787221832186 bps 2.428 Gbps   271.168602175217 pps 271.169 Kpps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.339178476099341 % 0.339 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   135.671390439736 bps 135.671 Kbps   214.66833130544 pps 214.668 pps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.601782506871385 % 0.602 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   240.713002748554 bps 240.713 Kbps   217.362624699846 pps 217.363 pps 
Most → Plzeň  0.918112988102078 % 0.918 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.18112988102078 bps 9.181 Kbps   13.6468437603904 pps 13.647 pps 
Plzeň → Most  1.41623737041208 % 1.416 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.1623737041208 bps 14.162 Kbps   21.8951767150954 pps 21.895 pps 
Hradec Králové → Olomouc  6.0253639528592 % 6.025 e-6 %   10 bps 10.000 Gbps   602.53639528592 bps 602.536 bps   0.942052121234002 pps 0.942 pps 
Olomouc → Hradec Králové  3.72743107033247 % 3.727 e-6 %   10 bps 10.000 Gbps   372.743107033247 bps 372.743 bps   0.519437360548936 pps 0.519 pps 
Ostrava → Olomouc  1.25029602472982 % 1.250 %   400 bps 400.000 Gbps   5.00118409891928 bps 5.001 Gbps   573.517392483123 pps 573.517 Kpps 
Olomouc → Ostrava  1.7039432243344 % 1.704 %   400 bps 400.000 Gbps   6.81577289733759 bps 6.816 Gbps   744.384442240309 pps 744.384 Kpps 
Olomouc → Praha  0.968193775287735 % 0.968 %   400 bps 400.000 Gbps   3.87277510115094 bps 3.873 Gbps   510.258996420128 pps 510.259 Kpps 
Praha → Olomouc  1.65289778843548 % 1.653 %   400 bps 400.000 Gbps   6.61159115374192 bps 6.612 Gbps   714.156462189582 pps 714.156 Kpps 
Ostrava → Brno  0.0289136814170769 % 0.029 %   100 bps 100.000 Gbps   28.9136814170769 bps 28.914 Mbps   24.3340178472177 pps 24.334 Kpps 
Brno → Ostrava  0.152941903527441 % 0.153 %   100 bps 100.000 Gbps   152.941903527441 bps 152.942 Mbps   15.4832877717337 pps 15.483 Kpps 
Karviná → Ostrava  2.09343167844439 % 2.093 %   10 bps 10.000 Gbps   209.343167844439 bps 209.343 Mbps   34.9534796905293 pps 34.953 Kpps 
Ostrava → Karviná  5.82709134026693 % 5.827 %   10 bps 10.000 Gbps   582.709134026693 bps 582.709 Mbps   59.0212233989324 pps 59.021 Kpps 
Ostrava → Opava  5.90476961507348 % 5.905 %   10 bps 10.000 Gbps   590.476961507348 bps 590.477 Mbps   59.0212233989324 pps 59.021 Kpps 
Opava → Ostrava  3.08441919244133 % 3.084 %   10 bps 10.000 Gbps   308.441919244133 bps 308.442 Mbps   34.9534796905293 pps 34.953 Kpps 
Ostrava → Pionier  2.69635804639102 % 2.696 %   10 bps 10.000 Gbps   269.635804639102 bps 269.636 Mbps   33.7837376949868 pps 33.784 Kpps 
Pionier → Ostrava  0.14664087635923 % 0.147 %   10 bps 10.000 Gbps   14.664087635923 bps 14.664 Mbps   7.72622511046393 pps 7.726 Kpps 
Hradec Králové → Pardubice  0.354792010012145 % 0.355 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   141.916804004858 bps 141.917 Kbps   233.547163027733 pps 233.547 pps 
Pardubice → Hradec Králové  0.366778348215268 % 0.367 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   146.711339286107 bps 146.711 Kbps   233.52896420486 pps 233.529 pps 
Plzeň → Cheb  3.04542898479392 % 3.045 %   10 bps 10.000 Gbps   304.542898479392 bps 304.543 Mbps   26.7544008974948 pps 26.754 Kpps 
Cheb → Plzeň  3.03228278311696 % 3.032 %   10 bps 10.000 Gbps   303.228278311696 bps 303.228 Mbps   25.7143651037112 pps 25.714 Kpps 
Praha → Plzeň  1.28550285696373 % 1.286 %   400 bps 400.000 Gbps   5.14201142785493 bps 5.142 Gbps   544.837719391007 pps 544.838 Kpps 
Plzeň → Praha  0.66185430844036 % 0.662 %   400 bps 400.000 Gbps   2.64741723376144 bps 2.647 Gbps   393.155794160013 pps 393.156 Kpps 
Poděbrady → Praha  3.316951995753 % 3.317 %   1000 bps 1000.000 Mbps   33.16951995753 bps 33.170 Mbps   7.81605781144088 pps 7.816 Kpps 
Praha → Poděbrady  18.1917576480304 % 18.192 %   1000 bps 1000.000 Mbps   181.917576480304 bps 181.918 Mbps   18.6957136976264 pps 18.696 Kpps 
AMS-IX → Praha  41.498782807866 % 41.499 %   20 bps 20.000 Gbps   8.2997565615732 bps 8.300 Gbps   455.025339074851 pps 455.025 Kpps 
Praha → AMS-IX  1.65836340862626 % 1.658 %   20 bps 20.000 Gbps   331.672681725253 bps 331.673 Mbps   25.9887746309195 pps 25.989 Kpps 
Brno → Praha  4.7000998859084 % 4.700 %   400 bps 400.000 Gbps   18.8003995436336 bps 18.800 Gbps   1.18925145060824 pps 1.189 Mpps 
Praha → Brno  8.4701920444749 % 8.470 %   400 bps 400.000 Gbps   33.8807681778996 bps 33.881 Gbps   2.28527930113124 pps 2.285 Mpps 
Praha → České Budějovice  1.89827691594719 % 1.898 %   100 bps 100.000 Gbps   1.89827691594719 bps 1.898 Gbps   210.25180509954 pps 210.252 Kpps 
České Budějovice → Praha  0.57632180153183 % 0.576 %   100 bps 100.000 Gbps   576.32180153183 bps 576.322 Mbps   95.4149843965427 pps 95.415 Kpps 
Praha → GÉANT  8.56463480128986 % 8.565 %   100 bps 100.000 Gbps   8.56463480128986 bps 8.565 Gbps   1.1092581388272 pps 1.109 Mpps 
GÉANT → Praha  39.6408463607474 % 39.641 %   100 bps 100.000 Gbps   39.6408463607474 bps 39.641 Gbps   2.98932266879941 pps 2.989 Mpps 
Hradec Králové → Praha  0.970766093153324 % 0.971 %   100 bps 100.000 Gbps   970.766093153324 bps 970.766 Mbps   227.1075667698 pps 227.108 Kpps 
Praha → Hradec Králové  5.49990907474636 % 5.500 %   100 bps 100.000 Gbps   5.49990907474636 bps 5.500 Gbps   569.394673274977 pps 569.395 Kpps 
NIX.cz → Praha  15.812818844425 % 15.813 %   200 bps 200.000 Gbps   31.6256376888501 bps 31.626 Gbps   2.2670598588099 pps 2.267 Mpps 
Praha → NIX.cz  4.81947723560557 % 4.819 %   200 bps 200.000 Gbps   9.63895447121113 bps 9.639 Gbps   1.16608025736517 pps 1.166 Mpps 
Praha → Pardubice  1.51885496572034 % 1.519 %   100 bps 100.000 Gbps   1.51885496572034 bps 1.519 Gbps   153.242977028302 pps 153.243 Kpps 
Pardubice → Praha  0.236784192726736 % 0.237 %   100 bps 100.000 Gbps   236.784192726736 bps 236.784 Mbps   60.263049432272 pps 60.263 Kpps 
Public Internet → Praha  18.7410571183632 % 18.741 %   20 bps 20.000 Gbps   3.74821142367265 bps 3.748 Gbps   269.426915720286 pps 269.427 Kpps 
Praha → Public Internet  21.9172752489794 % 21.917 %   20 bps 20.000 Gbps   4.38345504979588 bps 4.383 Gbps   488.730490090268 pps 488.730 Kpps 
Ústí nad Labem → Praha  0.675787345580283 % 0.676 %   100 bps 100.000 Gbps   675.787345580283 bps 675.787 Mbps   97.106736234005 pps 97.107 Kpps 
Praha → Ústí nad Labem  1.53617507674315 % 1.536 %   100 bps 100.000 Gbps   1.53617507674315 bps 1.536 Gbps   156.040482226055 pps 156.040 Kpps 
Cheb → Ústí nad Labem  1.19062887850868 % 1.191 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   119.062887850868 bps 119.063 Kbps   168.2927217328 pps 168.293 pps 
Ústí nad Labem → Cheb  1.12934710788335 % 1.129 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   112.934710788335 bps 112.935 Kbps   157.774088400238 pps 157.774 pps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.0615725014603218 % 0.062 %   10 bps 10.000 Gbps   6.15725014603218 bps 6.157 Mbps   1.13453673808951 pps 1.135 Kpps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.0617727409264329 % 0.062 %   10 bps 10.000 Gbps   6.17727409264329 bps 6.177 Mbps   1.17775553444529 pps 1.178 Kpps 
Ústí nad Labem → Most  2.3354469476438 % 2.335 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   233.54469476438 bps 233.545 Kbps   223.653730720378 pps 223.654 pps 
Most → Ústí nad Labem  2.1211544833911 % 2.121 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   212.11544833911 bps 212.115 Kbps   211.1698101338 pps 211.170 pps 
Zlín → Brno  0.25417950172976 % 0.254 %   100 bps 100.000 Gbps   254.17950172976 bps 254.180 Mbps   58.6223614782295 pps 58.622 Kpps 
Brno → Zlín  1.12304313878739 % 1.123 %   100 bps 100.000 Gbps   1.12304313878739 bps 1.123 Gbps   125.533410257958 pps 125.533 Kpps 
Zlín → Olomouc  0.239832161632846 % 0.240 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   95.9328646531384 bps 95.933 Kbps   141.948318165629 pps 141.948 pps 
Olomouc → Zlín  0.241145192162683 % 0.241 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   96.4580768650732 bps 96.458 Kbps   142.511705781517 pps 142.512 pps 
Summary  empty NA   7.684 bps 7.684 Tbps   236.44848335692 bps 236.448 Gbps   21.3480379526597 pps 21.348 Mpps 

History

Daily, weekly and monthly averages:
          Day 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 2/24, 2/25, 2/26
          Week 1/8, 1/15, 1/22, 1/29, 2/5, 2/12, 2/19
          Month 8, 9, 10, 11, 12, 1

Denní, týdenní a měsíční průměry:
          Den 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 2/24, 2/25, 2/26
          Týden 1/8, 1/15, 1/22, 1/29, 2/5, 2/12, 2/19
          Měsíc 8, 9, 10, 11, 12, 1


Page built by G3 system reporter at Tue Feb 27 20:20:37 2024