CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

Average load for period: 2021/09/18 20:54:25 - 2021/09/18 21:04:25 FST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/09/18 20:54:25 - 2021/09/18 21:04:25

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization
ACONET->Brno  3.461%  Brno->ACONET  9.141%  Brno->Lednice  11.202%  Lednice->Brno  32.563%  Brno->SANET  3.255%  SANET->Brno  1.313%  Brno->Vyškov  2.643%  Vyškov->Brno  0.209%  Brno->České Budějovice  NA  České Budějovice->Brno  NA  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  NA  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  NA  České Budějovice->Plzeň  NA  Plzeň->České Budějovice  NA  České Budějovice->Tábor  NA  Tábor->České Budějovice  NA  Brno->Jihlava  0.636%  Jihlava->Brno  1.052%  České Budějovice->Jihlava  0.028%  Jihlava->České Budějovice  0.010%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.181e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  1.418e-3 %  Jihlava->Telč  0.734%  Telč->Jihlava  0.057%  Hradec Králové->Liberec  4.490%  Liberec->Hradec Králové  1.253%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.212e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.222e-3 %  Děčín->Most  0.273e-3 %  Most->Děčín  0.410e-3 %  Most->Plzeň  0.209e-3 %  Plzeň->Most  0.128e-3 %  Brno->Olomouc  0.480%  Olomouc->Brno  0.513%  Hradec Králové->Olomouc  0.745%  Olomouc->Hradec Králové  0.197%  Olomouc->Ostrava  4.211%  Ostrava->Olomouc  3.682%  Olomouc->Zlín  1.684%  Zlín->Olomouc  0.211e-3 %  Brno->Ostrava  2.240%  Ostrava->Brno  1.494%  Karviná->Ostrava  0.201%  Ostrava->Karviná  0.803%  Opava->Ostrava  0.525%  Ostrava->Opava  0.803%  Ostrava->Pionier  3.224%  Pionier->Ostrava  1.166%  Hradec Králové->Pardubice  3.746%  Pardubice->Hradec Králové  3.089%  Cheb->Plzeň  0.014%  Plzeň->Cheb  0.076%  Plzeň->Praha  1.943%  Praha->Plzeň  2.510%  AMS-IX->Praha  27.655%  Praha->AMS-IX  1.294%  Brno->Praha  7.337%  Praha->Brno  12.526%  České Budějovice->Praha  0.471%  Praha->České Budějovice  1.299%  GÉANT2->Praha  10.508%  Praha->GÉANT2  36.933%  Hradec Králové->Praha  3.634%  Praha->Hradec Králové  5.173%  Liberec->Praha  0.240e-3 %  Praha->Liberec  0.192e-3 %  NIX.cz->Praha  6.164%  Praha->NIX.cz  2.337%  Pardubice->Praha  0.234e-3 %  Praha->Pardubice  0.188e-3 %  Poděbrady->Praha  2.788%  Praha->Poděbrady  50.250%  Praha->Public Internet  6.840%  Public Internet->Praha  9.891%  Děčín->Ústí nad
Labem  1.182%  Ústí nad
Labem->Děčín  21.736%  Most->Ústí nad
Labem  3.680e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  1.814e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  7.717%  Ústí nad
Labem->Praha  1.222%  Brno->Zlín  2.198%  Zlín->Brno  0.678% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/09/18 20:54:25 - 2021/09/18 21:04:25 FST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/09/18 20:54:25 - 2021/09/18 21:04:25 .


Link Utilization Capacity Bit rate Packet rate
ACONET → Brno  3.46126909290307 % 3.461 %   40 bps 40.000 Gbps   1.38450763716123 bps 1.385 Gbps   48.2694814117494 pps 48.269 Kpps 
Brno → ACONET  9.14113554094673 % 9.141 %   40 bps 40.000 Gbps   3.65645421637869 bps 3.656 Gbps   125.881129104812 pps 125.881 Kpps 
Brno → Lednice  11.2022861225426 % 11.202 %   1000 bps 1000.000 Mbps   112.022861225426 bps 112.023 Mbps   11.4762499226659 pps 11.476 Kpps 
Lednice → Brno  32.5625306321627 % 32.563 %   1000 bps 1000.000 Mbps   325.625306321627 bps 325.625 Mbps   32.2479447230098 pps 32.248 Kpps 
SANET → Brno  1.31326143053603 % 1.313 %   40 bps 40.000 Gbps   525.304572214411 bps 525.305 Mbps   92.3258326264126 pps 92.326 Kpps 
Brno → SANET  3.25530717804742 % 3.255 %   40 bps 40.000 Gbps   1.30212287121897 bps 1.302 Gbps   145.105429827056 pps 145.105 Kpps 
Brno → Vyškov  2.64260085072758 % 2.643 %   1000 bps 1000.000 Mbps   26.4260085072758 bps 26.426 Mbps   2.41872271438916 pps 2.419 Kpps 
Vyškov → Brno  0.209035666582538 % 0.209 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.09035666582538 bps 2.090 Mbps   723.413312132882 pps 723.413 pps 
Jihlava → Brno  1.05195992522228 % 1.052 %   100 bps 100.000 Gbps   1.05195992522228 bps 1.052 Gbps   106.956435232599 pps 106.956 Kpps 
Brno → Jihlava  0.636350230698636 % 0.636 %   100 bps 100.000 Gbps   636.350230698636 bps 636.350 Mbps   77.3271161126929 pps 77.327 Kpps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.181479080142442 % 0.181 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.81479080142442 bps 1.815 Kbps   2.08847104652453 pps 2.088 pps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  1.41833723119 % 1.418 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.1833723119 bps 14.183 Kbps   23.4558668744754 pps 23.456 pps 
Jihlava → Telč  0.734180615044099 % 0.734 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.34180615044099 bps 7.342 Mbps   1.36985842028248 pps 1.370 Kpps 
Telč → Jihlava  0.0573867576682592 % 0.057 %   1000 bps 1000.000 Mbps   573.867576682592 bps 573.868 Kbps   357.147722179028 pps 357.148 pps 
Jihlava → České Budějovice  0.010248282309727 % 0.010 %   10 bps 10.000 Gbps   1.0248282309727 bps 1.025 Mbps   276.076632446182 pps 276.077 pps 
České Budějovice → Jihlava  0.0283726264493626 % 0.028 %   10 bps 10.000 Gbps   2.83726264493626 bps 2.837 Mbps   334.24223386586 pps 334.242 pps 
Liberec → Hradec Králové  1.25256553764068 % 1.253 %   20 bps 20.000 Gbps   250.513107528136 bps 250.513 Mbps   52.6360867442661 pps 52.636 Kpps 
Hradec Králové → Liberec  4.48983066190248 % 4.490 %   20 bps 20.000 Gbps   897.966132380495 bps 897.966 Mbps   100.603584156469 pps 100.604 Kpps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.221538453654602 % 0.222 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   22.1538453654602 bps 22.154 Kbps   32.4531450555709 pps 32.453 pps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.211785502189205 % 0.212 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.1785502189205 bps 21.179 Kbps   32.4283346404014 pps 32.428 pps 
Most → Děčín  0.409832950142354 % 0.410 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.09832950142354 bps 4.098 Kbps   4.71084585031412 pps 4.711 pps 
Děčín → Most  0.273332080626814 % 0.273 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.73332080626814 bps 2.733 Kbps   2.4891937143232 pps 2.489 pps 
Most → Plzeň  0.208540766897293 % 0.209 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.08540766897293 bps 2.085 Kbps   2.37516684705829 pps 2.375 pps 
Plzeň → Most  0.127850141246383 % 0.128 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.27850141246383 bps 1.279 Kbps   1.10095969145996 pps 1.101 pps 
Olomouc → Brno  0.513022503284986 % 0.513 %   100 bps 100.000 Gbps   513.022503284986 bps 513.023 Mbps   55.2880834163831 pps 55.288 Kpps 
Brno → Olomouc  0.480284602241054 % 0.480 %   100 bps 100.000 Gbps   480.284602241054 bps 480.285 Mbps   60.2403852798669 pps 60.240 Kpps 
Hradec Králové → Olomouc  0.7445946554907 % 0.745 %   100 bps 100.000 Gbps   744.5946554907 bps 744.595 Mbps   81.5700913624893 pps 81.570 Kpps 
Olomouc → Hradec Králové  0.196541651839854 % 0.197 %   100 bps 100.000 Gbps   196.541651839854 bps 196.542 Mbps   38.7038559831569 pps 38.704 Kpps 
Ostrava → Olomouc  3.68231312362782 % 3.682 %   20 bps 20.000 Gbps   736.462624725564 bps 736.463 Mbps   68.1346693552166 pps 68.135 Kpps 
Olomouc → Ostrava  4.21121826736833 % 4.211 %   20 bps 20.000 Gbps   842.243653473665 bps 842.244 Mbps   81.7154749192626 pps 81.715 Kpps 
Zlín → Olomouc  0.211157066443524 % 0.211 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.1157066443524 bps 21.116 Kbps   31.7711320371797 pps 31.771 pps 
Olomouc → Zlín  1.68443751613177 % 1.684 %   10 bps 10.000 Gbps   168.443751613177 bps 168.444 Mbps   15.6403237464389 pps 15.640 Kpps 
Brno → Ostrava  2.23966828865883 % 2.240 %   100 bps 100.000 Gbps   2.23966828865883 bps 2.240 Gbps   215.98803713126 pps 215.988 Kpps 
Ostrava → Brno  1.49445170588651 % 1.494 %   100 bps 100.000 Gbps   1.49445170588651 bps 1.494 Gbps   175.074085437131 pps 175.074 Kpps 
Karviná → Ostrava  0.200916948434783 % 0.201 %   10 bps 10.000 Gbps   20.0916948434783 bps 20.092 Mbps   3.72387061162907 pps 3.724 Kpps 
Ostrava → Karviná  0.803434953677979 % 0.803 %   10 bps 10.000 Gbps   80.3434953677979 bps 80.343 Mbps   8.76378914465179 pps 8.764 Kpps 
Ostrava → Opava  0.803434953677979 % 0.803 %   10 bps 10.000 Gbps   80.3434953677979 bps 80.343 Mbps   8.76378914465179 pps 8.764 Kpps 
Opava → Ostrava  0.524636956004086 % 0.525 %   10 bps 10.000 Gbps   52.4636956004086 bps 52.464 Mbps   6.98507939773402 pps 6.985 Kpps 
Pionier → Ostrava  1.16632308257431 % 1.166 %   10 bps 10.000 Gbps   116.632308257431 bps 116.632 Mbps   19.1906876463393 pps 19.191 Kpps 
Ostrava → Pionier  3.22382741348615 % 3.224 %   10 bps 10.000 Gbps   322.382741348615 bps 322.383 Mbps   28.6139026851842 pps 28.614 Kpps 
Hradec Králové → Pardubice  3.74585672225952 % 3.746 %   10 bps 10.000 Gbps   374.585672225952 bps 374.586 Mbps   42.1183347854651 pps 42.118 Kpps 
Pardubice → Hradec Králové  3.08939172938315 % 3.089 %   10 bps 10.000 Gbps   308.939172938315 bps 308.939 Mbps   34.8139327981496 pps 34.814 Kpps 
Plzeň → Cheb  0.0761759793988299 % 0.076 %   10 bps 10.000 Gbps   7.61759793988299 bps 7.618 Mbps   1.28726474624527 pps 1.287 Kpps 
Cheb → Plzeň  0.0138485633950899 % 0.014 %   10 bps 10.000 Gbps   1.38485633950899 bps 1.385 Mbps   848.690137974613 pps 848.690 pps 
Plzeň → Praha  1.94278261914736 % 1.943 %   100 bps 100.000 Gbps   1.94278261914736 bps 1.943 Gbps   214.464555840649 pps 214.465 Kpps 
Praha → Plzeň  2.50982369715248 % 2.510 %   100 bps 100.000 Gbps   2.50982369715248 bps 2.510 Gbps   282.431250257805 pps 282.431 Kpps 
Praha → AMS-IX  1.29413214759351 % 1.294 %   20 bps 20.000 Gbps   258.826429518701 bps 258.826 Mbps   66.3601159688586 pps 66.360 Kpps 
AMS-IX → Praha  27.6548389317174 % 27.655 %   20 bps 20.000 Gbps   4.92994660350871 bps 4.930 Gbps   337.240791740316 pps 337.241 Kpps 
Brno → Praha  7.33726873954481 % 7.337 %   100 bps 100.000 Gbps   7.33726873954481 bps 7.337 Gbps   539.228792249957 pps 539.229 Kpps 
Praha → Brno  12.5258097920145 % 12.526 %   100 bps 100.000 Gbps   12.5258097920145 bps 12.526 Gbps   896.268529097859 pps 896.269 Kpps 
Praha → GÉANT2  36.9328316475148 % 36.933 %   100 bps 100.000 Gbps   36.9328316475148 bps 36.933 Gbps   3.41046018120045 pps 3.410 Mpps 
GÉANT2 → Praha  10.5083144567388 % 10.508 %   100 bps 100.000 Gbps   10.5083144567388 bps 10.508 Gbps   1.13950362463663 pps 1.140 Mpps 
Praha → Hradec Králové  5.17273802241105 % 5.173 %   100 bps 100.000 Gbps   5.17273802241105 bps 5.173 Gbps   661.785440920121 pps 661.785 Kpps 
Hradec Králové → Praha  3.63429169584375 % 3.634 %   100 bps 100.000 Gbps   3.63429169584375 bps 3.634 Gbps   426.335551038116 pps 426.336 Kpps 
Liberec → Praha  0.240103452269931 % 0.240 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   24.0103452269931 bps 24.010 Kbps   37.0987842432612 pps 37.099 pps 
Praha → Liberec  0.191687322177646 % 0.192 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.1687322177646 bps 19.169 Kbps   28.1280029959512 pps 28.128 pps 
Praha → NIX.cz  2.33655732852206 % 2.337 %   200 bps 200.000 Gbps   4.67311465704412 bps 4.673 Gbps   611.964939517214 pps 611.965 Kpps 
NIX.cz → Praha  6.16405171937027 % 6.164 %   200 bps 200.000 Gbps   12.3281034387405 bps 12.328 Gbps   867.291730511794 pps 867.292 Kpps 
Praha → Pardubice  0.187751773702707 % 0.188 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.7751773702707 bps 18.775 Kbps   26.6141971427191 pps 26.614 pps 
Pardubice → Praha  0.234075164440406 % 0.234 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   23.4075164440406 bps 23.408 Kbps   35.0572982478443 pps 35.057 pps 
Praha → Poděbrady  50.2496159173729 % 50.250 %   1000 bps 1000.000 Mbps   502.496159173729 bps 502.496 Mbps   46.1273228639692 pps 46.127 Kpps 
Poděbrady → Praha  2.78778918383345 % 2.788 %   1000 bps 1000.000 Mbps   27.8778918383345 bps 27.878 Mbps   12.4727925267333 pps 12.473 Kpps 
Public Internet → Praha  9.8909031710668 % 9.891 %   20 bps 20.000 Gbps   1.97818063421336 bps 1.978 Gbps   271.198014344514 pps 271.198 Kpps 
Praha → Public Internet  6.83989812042426 % 6.840 %   20 bps 20.000 Gbps   1.36797962408485 bps 1.368 Gbps   190.262882769812 pps 190.263 Kpps 
České Budějovice → Praha  0.470550613677304 % 0.471 %   20 bps 20.000 Gbps   94.1101227354608 bps 94.110 Mbps   17.9908665538802 pps 17.991 Kpps 
Praha → České Budějovice  1.29912329426395 % 1.299 %   20 bps 20.000 Gbps   259.824658852789 bps 259.825 Mbps   36.92122967715 pps 36.921 Kpps 
Zlín → Brno  0.678022980634047 % 0.678 %   10 bps 10.000 Gbps   67.8022980634047 bps 67.802 Mbps   24.1858441220093 pps 24.186 Kpps 
Brno → Zlín  2.19777559054063 % 2.198 %   10 bps 10.000 Gbps   219.777559054063 bps 219.778 Mbps   26.8994154020283 pps 26.899 Kpps 
Ústí nad Labem → Děčín  21.7360572972271 % 21.736 %   1000 bps 1000.000 Mbps   217.360572972271 bps 217.361 Mbps   18.3067107820655 pps 18.307 Kpps 
Děčín → Ústí nad Labem  1.18239873983581 % 1.182 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.8239873983581 bps 11.824 Mbps   6.47834240107475 pps 6.478 Kpps 
Most → Ústí nad Labem  3.67976005553921 % 3.680 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   36.7976005553921 bps 36.798 Kbps   18.0947245837815 pps 18.095 pps 
Ústí nad Labem → Most  1.81433546352577 % 1.814 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.1433546352577 bps 18.143 Kbps   15.3057919815418 pps 15.306 pps 
Ústí nad Labem → Praha  1.22238237053427 % 1.222 %   10 bps 10.000 Gbps   122.238237053427 bps 122.238 Mbps   40.293985386908 pps 40.294 Kpps 
Praha → Ústí nad Labem  7.71690180248918 % 7.717 %   10 bps 10.000 Gbps   771.690180248918 bps 771.690 Mbps   72.3937079051633 pps 72.394 Kpps 
České Budějovice → Brno  empty NA   10 bps 10.000 Gbps   empty NA   empty NA 
Brno → České Budějovice  empty NA   10 bps 10.000 Gbps   empty NA   empty NA 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  empty NA   1000 bps 1000.000 Mbps   empty NA   empty NA 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  empty NA   1000 bps 1000.000 Mbps   empty NA   empty NA 
Plzeň → České Budějovice  empty NA   20 bps 20.000 Gbps   empty NA   empty NA 
České Budějovice → Plzeň  empty NA   20 bps 20.000 Gbps   empty NA   empty NA 
Tábor → České Budějovice  empty NA   1000 bps 1000.000 Mbps   empty NA   empty NA 
České Budějovice → Tábor  empty NA   1000 bps 1000.000 Mbps   empty NA   empty NA 
Summary  empty NA   2.682 bps 2.682 Tbps   127.358863826989 bps 127.359 Gbps   11.9629328882563 pps 11.963 Mpps 

History

Daily, weekly and monthly averages:
          Day 9/11, 9/12, 9/13, 9/14, 9/15, 9/16, 9/17
          Week 7/26, 8/2, 8/9, 8/16, 8/23, 8/30, 9/6
          Month 3, 4, 5, 6, 7, 8

Denní, týdenní a měsíční průměry:
          Den 9/11, 9/12, 9/13, 9/14, 9/15, 9/16, 9/17
          Týden 7/26, 8/2, 8/9, 8/16, 8/23, 8/30, 9/6
          Měsíc 3, 4, 5, 6, 7, 8


Page built by G3 system reporter at Sat Sep 18 21:04:25 2021