CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

Average load for period: 2021/01/28 12:04:15 - 2021/01/28 12:14:15 FWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2021/01/28 12:04:15 - 2021/01/28 12:14:15

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization
ACONET->Brno  8.217%  Brno->ACONET  38.461%  Brno->Lednice  7.801%  Lednice->Brno  23.478%  Brno->SANET  9.894%  SANET->Brno  3.143%  Brno->Vyškov  14.871%  Vyškov->Brno  1.420%  Brno->České Budějovice  0.166e-3 %  České Budějovice->Brno  0.152e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  5.159%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.332%  České Budějovice->Plzeň  0.042e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.045e-3 %  České Budějovice->Tábor  2.823%  Tábor->České Budějovice  0.507%  Brno->Jihlava  2.480%  Jihlava->Brno  1.173%  České Budějovice->Jihlava  1.128%  Jihlava->České Budějovice  0.095%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.182e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.279e-3 %  Jihlava->Telč  1.040%  Telč->Jihlava  0.068%  Hradec Králové->Liberec  6.790%  Liberec->Hradec Králové  1.549%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.189e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  1.654e-3 %  Děčín->Most  0.261e-3 %  Most->Děčín  0.387e-3 %  Most->Plzeň  0.212e-3 %  Plzeň->Most  0.135e-3 %  Brno->Olomouc  0.877%  Olomouc->Brno  0.665%  Hradec Králové->Olomouc  1.706%  Olomouc->Hradec Králové  0.464%  Olomouc->Ostrava  0.281%  Ostrava->Olomouc  0.029%  Olomouc->Zlín  1.957%  Zlín->Olomouc  0.014%  Brno->Ostrava  3.990%  Ostrava->Brno  1.808%  Karviná->Ostrava  1.650%  Ostrava->Karviná  12.685%  Opava->Ostrava  4.218%  Ostrava->Opava  1.046%  Ostrava->Pionier  13.010%  Pionier->Ostrava  4.351%  Hradec Králové->Pardubice  9.212%  Pardubice->Hradec Králové  2.819%  Cheb->Plzeň  0.355%  Plzeň->Cheb  0.112%  Plzeň->Praha  1.198%  Praha->Plzeň  3.114%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.162e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.164e-3 %  AMS-IX->Praha  31.599%  Praha->AMS-IX  1.027%  Brno->Praha  7.063%  Praha->Brno  20.749%  České Budějovice->Praha  1.682%  Praha->České Budějovice  5.770%  GÉANT2->Praha  6.179%  Praha->GÉANT2  5.845%  Hradec Králové->Praha  2.940%  Praha->Hradec Králové  9.863%  Liberec->Praha  0.166e-3 %  Praha->Liberec  0.183e-3 %  NIX.cz->Praha  8.493%  Praha->NIX.cz  4.338%  Pardubice->Praha  0.165e-3 %  Praha->Pardubice  0.183e-3 %  Poděbrady->Praha  4.802%  Praha->Poděbrady  13.796%  Praha->Public Internet  10.497%  Public Internet->Praha  10.618%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.183%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.315%  Most->Ústí nad
Labem  0.042%  Ústí nad
Labem->Most  0.045%  Praha->Ústí nad
Labem  10.863%  Ústí nad
Labem->Praha  12.512%  Brno->Zlín  4.439%  Zlín->Brno  1.871% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/01/28 12:04:15 - 2021/01/28 12:14:15 FWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/01/28 12:04:15 - 2021/01/28 12:14:15 .


Link Utilization Capacity Bit rate Packet rate
Brno → ACONET  38.4607820005679 % 38.461 %   20 bps 20.000 Gbps   7.69215640011357 bps 7.692 Gbps   606.023684438088 pps 606.024 Kpps 
ACONET → Brno  8.21686930003236 % 8.217 %   20 bps 20.000 Gbps   1.64337386000647 bps 1.643 Gbps   280.136206417057 pps 280.136 Kpps 
Lednice → Brno  23.4780650542237 % 23.478 %   1000 bps 1000.000 Mbps   234.780650542237 bps 234.781 Mbps   23.6756981913299 pps 23.676 Kpps 
Brno → Lednice  7.80148006886335 % 7.801 %   1000 bps 1000.000 Mbps   78.0148006886335 bps 78.015 Mbps   8.2158711724221 pps 8.216 Kpps 
Brno → SANET  9.89369265136754 % 9.894 %   20 bps 20.000 Gbps   1.97873853027351 bps 1.979 Gbps   241.338997286359 pps 241.339 Kpps 
SANET → Brno  3.14323686809014 % 3.143 %   20 bps 20.000 Gbps   628.647373618029 bps 628.647 Mbps   120.129248698755 pps 120.129 Kpps 
Brno → Vyškov  14.8705038445928 % 14.871 %   1000 bps 1000.000 Mbps   148.705038445928 bps 148.705 Mbps   13.7950845483754 pps 13.795 Kpps 
Vyškov → Brno  1.41954665128134 % 1.420 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.1954665128134 bps 14.195 Mbps   5.78651637631596 pps 5.787 Kpps 
Jihlava → Brno  1.1726624115374 % 1.173 %   100 bps 100.000 Gbps   1.1726624115374 bps 1.173 Gbps   173.447243738023 pps 173.447 Kpps 
Brno → Jihlava  2.48035791992812 % 2.480 %   100 bps 100.000 Gbps   2.48035791992812 bps 2.480 Gbps   255.785270851467 pps 255.785 Kpps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.279055064460673 % 0.279 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.79055064460673 bps 2.791 Kbps   2.88689845453234 pps 2.887 pps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.182333815685681 % 0.182 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.82333815685681 bps 1.823 Kbps   2.15701633645854 pps 2.157 pps 
Jihlava → Telč  1.04030579329052 % 1.040 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.4030579329052 bps 10.403 Mbps   1.2039244862767 pps 1.204 Kpps 
Telč → Jihlava  0.0681262673068905 % 0.068 %   1000 bps 1000.000 Mbps   681.262673068905 bps 681.263 Kbps   495.013442121117 pps 495.013 pps 
Jihlava → České Budějovice  0.094826438628195 % 0.095 %   10 bps 10.000 Gbps   9.4826438628195 bps 9.483 Mbps   7.01698774176286 pps 7.017 Kpps 
České Budějovice → Jihlava  1.12758093443194 % 1.128 %   10 bps 10.000 Gbps   112.758093443194 bps 112.758 Mbps   12.376473705373 pps 12.376 Kpps 
Hradec Králové → Liberec  6.79024036169378 % 6.790 %   20 bps 20.000 Gbps   1.35804807233876 bps 1.358 Gbps   146.934291986901 pps 146.934 Kpps 
Liberec → Hradec Králové  1.54861671768455 % 1.549 %   20 bps 20.000 Gbps   309.72334353691 bps 309.723 Mbps   70.8828861847755 pps 70.883 Kpps 
Ústí nad Labem → Liberec  1.65397377667324 % 1.654 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   165.397377667324 bps 165.397 Kbps   37.4365418686684 pps 37.437 pps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.188991275689174 % 0.189 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.8991275689174 bps 18.899 Kbps   24.9787724715702 pps 24.979 pps 
Děčín → Most  0.261456024875121 % 0.261 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.61456024875121 bps 2.615 Kbps   2.31806472371154 pps 2.318 pps 
Most → Děčín  0.386619612364828 % 0.387 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.86619612364828 bps 3.866 Kbps   4.15786130527446 pps 4.158 pps 
Most → Plzeň  0.21174198526327 % 0.212 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.1174198526327 bps 2.117 Kbps   2.39785238647754 pps 2.398 pps 
Plzeň → Most  0.134890391548276 % 0.135 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.34890391548276 bps 1.349 Kbps   1.39437968259014 pps 1.394 pps 
Olomouc → Brno  0.664736705492644 % 0.665 %   100 bps 100.000 Gbps   664.736705492644 bps 664.737 Mbps   128.619698542424 pps 128.620 Kpps 
Brno → Olomouc  0.877256026369652 % 0.877 %   100 bps 100.000 Gbps   877.256026369652 bps 877.256 Mbps   98.0961903366828 pps 98.096 Kpps 
Hradec Králové → Olomouc  1.70601778551002 % 1.706 %   100 bps 100.000 Gbps   1.70601778551002 bps 1.706 Gbps   189.261435105727 pps 189.261 Kpps 
Olomouc → Hradec Králové  0.464202655018195 % 0.464 %   100 bps 100.000 Gbps   464.202655018195 bps 464.203 Mbps   118.472074380424 pps 118.472 Kpps 
Olomouc → Ostrava  0.280614634034254 % 0.281 %   20 bps 20.000 Gbps   56.1229268068507 bps 56.123 Mbps   4.76078056281279 pps 4.761 Kpps 
Ostrava → Olomouc  0.0287131760951796 % 0.029 %   20 bps 20.000 Gbps   5.74263521903592 bps 5.743 Mbps   1.18142036956804 pps 1.181 Kpps 
Olomouc → Zlín  1.95676163728856 % 1.957 %   10 bps 10.000 Gbps   195.676163728856 bps 195.676 Mbps   21.9875130647697 pps 21.988 Kpps 
Zlín → Olomouc  0.0143999629539634 % 0.014 %   10 bps 10.000 Gbps   1.43999629539634 bps 1.440 Mbps   211.839869207139 pps 211.840 pps 
Ostrava → Brno  1.80844731872026 % 1.808 %   100 bps 100.000 Gbps   1.80844731872026 bps 1.808 Gbps   355.673970205344 pps 355.674 Kpps 
Brno → Ostrava  3.98951668121848 % 3.990 %   100 bps 100.000 Gbps   3.98951668121848 bps 3.990 Gbps   400.580431893011 pps 400.580 Kpps 
Karviná → Ostrava  1.65019344375088 % 1.650 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.5019344375088 bps 16.502 Mbps   3.50779202281088 pps 3.508 Kpps 
Ostrava → Karviná  12.6851978972523 % 12.685 %   1000 bps 1000.000 Mbps   126.851978972523 bps 126.852 Mbps   11.7685554675691 pps 11.769 Kpps 
Opava → Ostrava  4.21752553120302 % 4.218 %   10 bps 10.000 Gbps   421.752553120302 bps 421.753 Mbps   35.8278219222555 pps 35.828 Kpps 
Ostrava → Opava  1.04637062992717 % 1.046 %   10 bps 10.000 Gbps   104.637062992717 bps 104.637 Mbps   12.1465213470239 pps 12.147 Kpps 
Pionier → Ostrava  4.35077642168945 % 4.351 %   10 bps 10.000 Gbps   435.077642168945 bps 435.078 Mbps   161.343317649431 pps 161.343 Kpps 
Ostrava → Pionier  13.0101852383447 % 13.010 %   10 bps 10.000 Gbps   1.30101852383447 bps 1.301 Gbps   112.956924758474 pps 112.957 Kpps 
Hradec Králové → Pardubice  9.21205904884956 % 9.212 %   10 bps 10.000 Gbps   921.205904884956 bps 921.206 Mbps   101.825326648414 pps 101.825 Kpps 
Pardubice → Hradec Králové  2.81862019448013 % 2.819 %   10 bps 10.000 Gbps   281.862019448013 bps 281.862 Mbps   57.6877264099133 pps 57.688 Kpps 
Cheb → Plzeň  0.354660071168757 % 0.355 %   10 bps 10.000 Gbps   35.4660071168757 bps 35.466 Mbps   4.37519628890993 pps 4.375 Kpps 
Plzeň → Cheb  0.11184722127074 % 0.112 %   10 bps 10.000 Gbps   11.184722127074 bps 11.185 Mbps   2.59711329300023 pps 2.597 Kpps 
Plzeň → Praha  1.1980488122147 % 1.198 %   100 bps 100.000 Gbps   1.1980488122147 bps 1.198 Gbps   235.339766721929 pps 235.340 Kpps 
Praha → Plzeň  3.11396299097846 % 3.114 %   100 bps 100.000 Gbps   3.11396299097846 bps 3.114 Gbps   360.192335092364 pps 360.192 Kpps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.162065208053176 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2065208053176 bps 16.207 Kbps   23.6022622222769 pps 23.602 pps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.163595722761001 % 0.164 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3595722761001 bps 16.360 Kbps   23.6447649346191 pps 23.645 pps 
Praha → AMS-IX  1.02687946709406 % 1.027 %   20 bps 20.000 Gbps   205.375893418811 bps 205.376 Mbps   21.1400069237653 pps 21.140 Kpps 
AMS-IX → Praha  31.5988357626116 % 31.599 %   20 bps 20.000 Gbps   6.31976715252232 bps 6.320 Gbps   608.974246351624 pps 608.974 Kpps 
Praha → Brno  20.7487734889649 % 20.749 %   100 bps 100.000 Gbps   20.7487734889649 bps 20.749 Gbps   1.42014220083775 pps 1.420 Mpps 
Brno → Praha  7.0632948058296 % 7.063 %   100 bps 100.000 Gbps   7.0632948058296 bps 7.063 Gbps   979.758787795084 pps 979.759 Kpps 
Praha → GÉANT2  5.84520346796826 % 5.845 %   100 bps 100.000 Gbps   5.84520346796826 bps 5.845 Gbps   807.827104194163 pps 807.827 Kpps 
GÉANT2 → Praha  6.17910284711413 % 6.179 %   100 bps 100.000 Gbps   6.17910284711413 bps 6.179 Gbps   614.140805813391 pps 614.141 Kpps 
Hradec Králové → Praha  2.94018518542731 % 2.940 %   100 bps 100.000 Gbps   2.94018518542731 bps 2.940 Gbps   539.597991408869 pps 539.598 Kpps 
Praha → Hradec Králové  9.86330115034544 % 9.863 %   100 bps 100.000 Gbps   9.86330115034544 bps 9.863 Gbps   1.04398951496705 pps 1.044 Mpps 
Praha → Liberec  0.182562807029163 % 0.183 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.2562807029163 bps 18.256 Kbps   25.2946422345837 pps 25.295 pps 
Liberec → Praha  0.165507471778163 % 0.166 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.5507471778163 bps 16.551 Kbps   23.764852469995 pps 23.765 pps 
NIX.cz → Praha  8.49250376944883 % 8.493 %   200 bps 200.000 Gbps   16.9850075388977 bps 16.985 Gbps   1.23874982586413 pps 1.239 Mpps 
Praha → NIX.cz  4.33762356965359 % 4.338 %   200 bps 200.000 Gbps   8.67524713930719 bps 8.675 Gbps   1.00272009938912 pps 1.003 Mpps 
Praha → Pardubice  0.182647230049279 % 0.183 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.2647230049279 bps 18.265 Kbps   25.3179779092959 pps 25.318 pps 
Pardubice → Praha  0.164696163932729 % 0.165 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.4696163932729 bps 16.470 Kbps   23.8235993673269 pps 23.824 pps 
Praha → Poděbrady  13.7960147212276 % 13.796 %   1000 bps 1000.000 Mbps   137.960147212276 bps 137.960 Mbps   15.5522229517762 pps 15.552 Kpps 
Poděbrady → Praha  4.80150221864836 % 4.802 %   1000 bps 1000.000 Mbps   48.0150221864836 bps 48.015 Mbps   7.0389160436827 pps 7.039 Kpps 
Praha → Public Internet  10.4968926742178 % 10.497 %   20 bps 20.000 Gbps   2.09937853484356 bps 2.099 Gbps   293.499995595541 pps 293.500 Kpps 
Public Internet → Praha  10.6178302682737 % 10.618 %   20 bps 20.000 Gbps   2.12356605365473 bps 2.124 Gbps   460.42169145002 pps 460.422 Kpps 
Praha → České Budějovice  5.76986287482669 % 5.770 %   20 bps 20.000 Gbps   1.15397257496534 bps 1.154 Gbps   132.663194738144 pps 132.663 Kpps 
České Budějovice → Praha  1.68248723377689 % 1.682 %   20 bps 20.000 Gbps   336.497446755378 bps 336.497 Mbps   66.1226594478468 pps 66.123 Kpps 
Brno → Zlín  4.43909767333645 % 4.439 %   10 bps 10.000 Gbps   443.909767333646 bps 443.910 Mbps   52.4689280670601 pps 52.469 Kpps 
Zlín → Brno  1.87072336181704 % 1.871 %   10 bps 10.000 Gbps   187.072336181704 bps 187.072 Mbps   39.9151596617655 pps 39.915 Kpps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.182561317135515 % 0.183 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.82561317135515 bps 1.826 Mbps   834.265416810439 pps 834.265 pps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.31541931306502 % 1.315 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.1541931306502 bps 13.154 Mbps   1.62252167533717 pps 1.623 Kpps 
Most → Ústí nad Labem  0.0418248538783774 % 0.042 %   1000 bps 1000.000 Mbps   418.248538783774 bps 418.249 Kbps   81.2170369428673 pps 81.217 pps 
Ústí nad Labem → Most  0.0450413410453109 % 0.045 %   1000 bps 1000.000 Mbps   450.413410453109 bps 450.413 Kbps   78.6201119754303 pps 78.620 pps 
Praha → Ústí nad Labem  10.863403430425 % 10.863 %   10 bps 10.000 Gbps   1.0863403430425 bps 1.086 Gbps   119.657176181188 pps 119.657 Kpps 
Ústí nad Labem → Praha  12.5120721444176 % 12.512 %   10 bps 10.000 Gbps   1.25120721444176 bps 1.251 Gbps   161.755673042016 pps 161.756 Kpps 
Brno → České Budějovice  0.165893425265778 % 0.166 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.5893425265778 bps 16.589 Kbps   24.0049136020852 pps 24.005 pps 
České Budějovice → Brno  0.151781218095825 % 0.152 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.1781218095825 bps 15.178 Kbps   22.638132415494 pps 22.638 pps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  5.15857050751893 % 5.159 %   1000 bps 1000.000 Mbps   51.5857050751893 bps 51.586 Mbps   5.08730931075957 pps 5.087 Kpps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.332467906124792 % 0.332 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.32467906124792 bps 3.325 Mbps   1.56807005900955 pps 1.568 Kpps 
České Budějovice → Plzeň  0.0424879527601234 % 0.042 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   8.49759055202469 bps 8.498 Kbps   12.1211626064113 pps 12.121 pps 
Plzeň → České Budějovice  0.0448289638051516 % 0.045 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   8.96579276103032 bps 8.966 Kbps   12.437711789005 pps 12.438 pps 
Tábor → České Budějovice  0.506614563361615 % 0.507 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.06614563361615 bps 5.066 Mbps   1.34779808388121 pps 1.348 Kpps 
České Budějovice → Tábor  2.82313941583001 % 2.823 %   1000 bps 1000.000 Mbps   28.2313941583001 bps 28.231 Mbps   2.53623944009241 pps 2.536 Kpps 
Summary  empty NA   2.604 bps 2.604 Tbps   129.407042670505 bps 129.407 Gbps   14.025243770483 pps 14.025 Mpps 

History

Daily, weekly and monthly averages:
          Day 1/21, 1/22, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26, 1/27
          Week 12/7, 12/14, 12/21, 12/28, 1/4, 1/11, 1/18
          Month 7, 8, 9, 10, 11, 12

Denní, týdenní a měsíční průměry:
          Den 1/21, 1/22, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26, 1/27
          Týden 12/7, 12/14, 12/21, 12/28, 1/4, 1/11, 1/18
          Měsíc 7, 8, 9, 10, 11, 12


Page built by G3 system reporter at Thu Jan 28 12:14:15 2021