CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

Average load for period: 2021/06/21 08:29:33 - 2021/06/21 08:39:33 SST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/06/21 08:29:33 - 2021/06/21 08:39:33

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization
ACONET->Brno  2.367%  Brno->ACONET  13.539%  Brno->Lednice  14.479%  Lednice->Brno  25.867%  Brno->SANET  8.074%  SANET->Brno  1.711%  Brno->Vyškov  16.680%  Vyškov->Brno  6.873%  Brno->České Budějovice  0.164e-3 %  České Budějovice->Brno  0.207e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  4.395%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.122%  České Budějovice->Plzeň  0.050e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.051e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.627%  Tábor->České Budějovice  0.135%  Brno->Jihlava  3.364%  Jihlava->Brno  1.454%  České Budějovice->Jihlava  3.662%  Jihlava->České Budějovice  7.073%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.270e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.724e-3 %  Jihlava->Telč  2.979%  Telč->Jihlava  0.200%  Hradec Králové->Liberec  6.743%  Liberec->Hradec Králové  0.676%  Liberec->Ústí nad
Labem  1.194e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.247e-3 %  Děčín->Most  0.264e-3 %  Most->Děčín  0.418e-3 %  Most->Plzeň  0.212e-3 %  Plzeň->Most  0.106e-3 %  Brno->Olomouc  1.410%  Olomouc->Brno  0.279%  Hradec Králové->Olomouc  1.583%  Olomouc->Hradec Králové  0.285%  Olomouc->Ostrava  5.777%  Ostrava->Olomouc  0.188%  Olomouc->Zlín  2.317%  Zlín->Olomouc  6.210e-3 %  Brno->Ostrava  8.869%  Ostrava->Brno  6.226%  Karviná->Ostrava  3.705%  Ostrava->Karviná  21.601%  Opava->Ostrava  2.140%  Ostrava->Opava  0.889%  Ostrava->Pionier  2.548%  Pionier->Ostrava  2.628%  Hradec Králové->Pardubice  13.270%  Pardubice->Hradec Králové  1.724%  Cheb->Plzeň  0.039%  Plzeň->Cheb  0.350%  Plzeň->Praha  7.630%  Praha->Plzeň  11.344%  Plzeň->Ústí nad
Labem  NA  Ústí nad
Labem->Plzeň  NA  AMS-IX->Praha  29.633%  Praha->AMS-IX  0.783%  Brno->Praha  15.894%  Praha->Brno  25.471%  České Budějovice->Praha  0.620%  Praha->České Budějovice  4.035%  GÉANT2->Praha  9.251%  Praha->GÉANT2  4.761%  Hradec Králové->Praha  1.864%  Praha->Hradec Králové  7.348%  Liberec->Praha  0.258e-3 %  Praha->Liberec  0.208e-3 %  NIX.cz->Praha  8.265%  Praha->NIX.cz  2.578%  Pardubice->Praha  0.258e-3 %  Praha->Pardubice  0.210e-3 %  Poděbrady->Praha  7.308%  Praha->Poděbrady  20.523%  Praha->Public Internet  6.038%  Public Internet->Praha  11.258%  Děčín->Ústí nad
Labem  4.111%  Ústí nad
Labem->Děčín  8.481%  Most->Ústí nad
Labem  0.010%  Ústí nad
Labem->Most  0.137%  Praha->Ústí nad
Labem  11.286%  Ústí nad
Labem->Praha  2.666%  Brno->Zlín  4.284%  Zlín->Brno  1.164% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/06/21 08:29:33 - 2021/06/21 08:39:33 SST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/06/21 08:29:33 - 2021/06/21 08:39:33 .


Link Utilization Capacity Bit rate Packet rate
ACONET → Brno  2.36730963891057 % 2.367 %   40 bps 40.000 Gbps   946.923855564229 bps 946.924 Mbps   66.6828569971173 pps 66.683 Kpps 
Brno → ACONET  13.5394909232511 % 13.539 %   40 bps 40.000 Gbps   5.41579636930044 bps 5.416 Gbps   153.730782161038 pps 153.731 Kpps 
Brno → Lednice  14.4789998133903 % 14.479 %   1000 bps 1000.000 Mbps   144.789998133903 bps 144.790 Mbps   13.5101276221367 pps 13.510 Kpps 
Lednice → Brno  25.8666951520594 % 25.867 %   1000 bps 1000.000 Mbps   258.666951520594 bps 258.667 Mbps   26.9706966632632 pps 26.971 Kpps 
Brno → SANET  8.0735651430194 % 8.074 %   40 bps 40.000 Gbps   3.22942605720776 bps 3.229 Gbps   435.150181175253 pps 435.150 Kpps 
SANET → Brno  1.71140083968672 % 1.711 %   40 bps 40.000 Gbps   684.560335874687 bps 684.560 Mbps   197.095705299903 pps 197.096 Kpps 
Vyškov → Brno  6.87277253935839 % 6.873 %   1000 bps 1000.000 Mbps   68.7277253935839 bps 68.728 Mbps   9.0532533687578 pps 9.053 Kpps 
Brno → Vyškov  16.6800933653538 % 16.680 %   1000 bps 1000.000 Mbps   166.800933653538 bps 166.801 Mbps   16.8499519112359 pps 16.850 Kpps 
Brno → Jihlava  3.36447414492112 % 3.364 %   100 bps 100.000 Gbps   3.36447414492112 bps 3.364 Gbps   348.132457623597 pps 348.132 Kpps 
Jihlava → Brno  1.45416310744194 % 1.454 %   100 bps 100.000 Gbps   1.45416310744194 bps 1.454 Gbps   274.499812687145 pps 274.500 Kpps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.270014901078066 % 0.270 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.70014901078066 bps 2.700 Kbps   2.37868268152539 pps 2.379 pps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.724076025548348 % 0.724 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.24076025548348 bps 7.241 Kbps   10.4588873737971 pps 10.459 pps 
Jihlava → Telč  2.97896636930516 % 2.979 %   1000 bps 1000.000 Mbps   29.7896636930516 bps 29.790 Mbps   3.03500728112923 pps 3.035 Kpps 
Telč → Jihlava  0.199646622510934 % 0.200 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.99646622510934 bps 1.996 Mbps   981.050756927615 pps 981.051 pps 
Jihlava → České Budějovice  7.07285367910215 % 7.073 %   10 bps 10.000 Gbps   707.285367910215 bps 707.285 Mbps   75.4462855348888 pps 75.446 Kpps 
České Budějovice → Jihlava  3.66155210850345 % 3.662 %   10 bps 10.000 Gbps   366.155210850345 bps 366.155 Mbps   49.4712674765968 pps 49.471 Kpps 
Hradec Králové → Liberec  6.74319085152082 % 6.743 %   20 bps 20.000 Gbps   1.34863817030416 bps 1.349 Gbps   133.457207861564 pps 133.457 Kpps 
Liberec → Hradec Králové  0.676118887779218 % 0.676 %   20 bps 20.000 Gbps   135.223777555843 bps 135.224 Mbps   54.9956841374326 pps 54.996 Kpps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.247396882543001 % 0.247 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   24.7396882543001 bps 24.740 Kbps   34.3964290247943 pps 34.396 pps 
Liberec → Ústí nad Labem  1.19400599491102 % 1.194 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   119.400599491102 bps 119.401 Kbps   41.5971666697707 pps 41.597 pps 
Most → Děčín  0.418003541854322 % 0.418 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.18003541854322 bps 4.180 Kbps   4.70320864261055 pps 4.703 pps 
Děčín → Most  0.263726313739177 % 0.264 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.63726313739177 bps 2.637 Kbps   2.32851370352411 pps 2.329 pps 
Plzeň → Most  0.106061976735321 % 0.106 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.06061976735321 bps 1.061 Kbps   1.12819542257806 pps 1.128 pps 
Most → Plzeň  0.212382746403982 % 0.212 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.12382746403982 bps 2.124 Kbps   2.39798802954032 pps 2.398 pps 
Brno → Olomouc  1.41004529825988 % 1.410 %   100 bps 100.000 Gbps   1.41004529825988 bps 1.410 Gbps   148.354669747001 pps 148.355 Kpps 
Olomouc → Brno  0.278992737013824 % 0.279 %   100 bps 100.000 Gbps   278.992737013824 bps 278.993 Mbps   86.4181423276799 pps 86.418 Kpps 
Olomouc → Hradec Králové  0.284821330197952 % 0.285 %   100 bps 100.000 Gbps   284.821330197952 bps 284.821 Mbps   81.186600200273 pps 81.187 Kpps 
Hradec Králové → Olomouc  1.58315142021223 % 1.583 %   100 bps 100.000 Gbps   1.58315142021223 bps 1.583 Gbps   199.664931476485 pps 199.665 Kpps 
Olomouc → Ostrava  5.77683377821676 % 5.777 %   20 bps 20.000 Gbps   1.15536675564335 bps 1.155 Gbps   131.341502242316 pps 131.342 Kpps 
Ostrava → Olomouc  0.187946437048801 % 0.188 %   20 bps 20.000 Gbps   37.5892874097603 bps 37.589 Mbps   15.5502328737994 pps 15.550 Kpps 
Olomouc → Zlín  2.3166246587691 % 2.317 %   10 bps 10.000 Gbps   231.66246587691 bps 231.662 Mbps   26.0253845544378 pps 26.025 Kpps 
Zlín → Olomouc  6.21047149281474 % 6.210 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   621.047149281474 bps 621.047 Kbps   105.989687675745 pps 105.990 pps 
Brno → Ostrava  8.86886855913913 % 8.869 %   100 bps 100.000 Gbps   8.86886855913913 bps 8.869 Gbps   814.351159973041 pps 814.351 Kpps 
Ostrava → Brno  6.22570884116837 % 6.226 %   100 bps 100.000 Gbps   6.22570884116837 bps 6.226 Gbps   625.415628683235 pps 625.416 Kpps 
Karviná → Ostrava  3.70545520564912 % 3.705 %   1000 bps 1000.000 Mbps   37.0545520564912 bps 37.055 Mbps   7.1023543006164 pps 7.102 Kpps 
Ostrava → Karviná  21.6014165601349 % 21.601 %   1000 bps 1000.000 Mbps   216.014165601349 bps 216.014 Mbps   18.8498693442107 pps 18.850 Kpps 
Ostrava → Opava  0.88932462894928 % 0.889 %   10 bps 10.000 Gbps   88.932462894928 bps 88.932 Mbps   10.886291232316 pps 10.886 Kpps 
Opava → Ostrava  2.13973221909199 % 2.140 %   10 bps 10.000 Gbps   213.973221909199 bps 213.973 Mbps   19.2641468935116 pps 19.264 Kpps 
Pionier → Ostrava  2.62778647513672 % 2.628 %   10 bps 10.000 Gbps   262.778647513672 bps 262.779 Mbps   74.8405693211957 pps 74.841 Kpps 
Ostrava → Pionier  2.54825259765502 % 2.548 %   10 bps 10.000 Gbps   254.825259765502 bps 254.825 Mbps   23.1785698614224 pps 23.179 Kpps 
Pardubice → Hradec Králové  1.72445755303843 % 1.724 %   10 bps 10.000 Gbps   172.445755303843 bps 172.446 Mbps   56.2156128682678 pps 56.216 Kpps 
Hradec Králové → Pardubice  13.2704294814943 % 13.270 %   10 bps 10.000 Gbps   1.32704294814943 bps 1.327 Gbps   131.441844605865 pps 131.442 Kpps 
Plzeň → Cheb  0.349949360022139 % 0.350 %   10 bps 10.000 Gbps   34.9949360022139 bps 34.995 Mbps   3.80491609042721 pps 3.805 Kpps 
Cheb → Plzeň  0.0391510580270013 % 0.039 %   10 bps 10.000 Gbps   3.91510580270013 bps 3.915 Mbps   2.45171108291531 pps 2.452 Kpps 
Plzeň → Praha  7.63024144497728 % 7.630 %   100 bps 100.000 Gbps   7.63024144497728 bps 7.630 Gbps   861.082761633542 pps 861.083 Kpps 
Praha → Plzeň  11.3441264533536 % 11.344 %   100 bps 100.000 Gbps   11.3441264533536 bps 11.344 Gbps   1.06298687049003 pps 1.063 Mpps 
Plzeň → Ústí nad Labem  empty NA   empty NA   empty NA   empty NA 
Ústí nad Labem → Plzeň  empty NA   empty NA   empty NA   empty NA 
Praha → AMS-IX  0.783317119564536 % 0.783 %   20 bps 20.000 Gbps   156.663423912907 bps 156.663 Mbps   29.7158230625423 pps 29.716 Kpps 
AMS-IX → Praha  29.6326813970351 % 29.633 %   20 bps 20.000 Gbps   5.92653627940702 bps 5.927 Gbps   328.155490470088 pps 328.155 Kpps 
Praha → Brno  25.4714211666846 % 25.471 %   100 bps 100.000 Gbps   25.4714211666846 bps 25.471 Gbps   1.8880105540719 pps 1.888 Mpps 
Brno → Praha  15.8939809149234 % 15.894 %   100 bps 100.000 Gbps   15.8939809149234 bps 15.894 Gbps   1.66491218461971 pps 1.665 Mpps 
Praha → GÉANT2  4.76134963436011 % 4.761 %   100 bps 100.000 Gbps   4.76134963436011 bps 4.761 Gbps   649.714102447065 pps 649.714 Kpps 
GÉANT2 → Praha  9.25133715594813 % 9.251 %   100 bps 100.000 Gbps   9.25133715594813 bps 9.251 Gbps   827.083210719363 pps 827.083 Kpps 
Praha → Hradec Králové  7.34845871817334 % 7.348 %   100 bps 100.000 Gbps   7.34845871817334 bps 7.348 Gbps   901.844684679333 pps 901.845 Kpps 
Hradec Králové → Praha  1.86377750460413 % 1.864 %   100 bps 100.000 Gbps   1.86377750460413 bps 1.864 Gbps   437.898543375723 pps 437.899 Kpps 
Liberec → Praha  0.257974900164667 % 0.258 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   25.7974900164667 bps 25.797 Kbps   38.1738318545231 pps 38.174 pps 
Praha → Liberec  0.208354177137654 % 0.208 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.8354177137654 bps 20.835 Kbps   28.8399698788801 pps 28.840 pps 
Praha → NIX.cz  2.57764020053981 % 2.578 %   200 bps 200.000 Gbps   5.15528040107962 bps 5.155 Gbps   911.449236473913 pps 911.449 Kpps 
NIX.cz → Praha  8.26511115076554 % 8.265 %   200 bps 200.000 Gbps   16.5302223015311 bps 16.530 Gbps   1.102226655584 pps 1.102 Mpps 
Praha → Pardubice  0.209849868652377 % 0.210 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.9849868652377 bps 20.985 Kbps   28.8969655365005 pps 28.897 pps 
Pardubice → Praha  0.257980468615454 % 0.258 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   25.7980468615454 bps 25.798 Kbps   38.1597084547085 pps 38.160 pps 
Praha → Poděbrady  20.52312446341 % 20.523 %   1000 bps 1000.000 Mbps   205.2312446341 bps 205.231 Mbps   21.2992858652642 pps 21.299 Kpps 
Poděbrady → Praha  7.30831199137364 % 7.308 %   1000 bps 1000.000 Mbps   73.0831199137364 bps 73.083 Mbps   12.2429839846621 pps 12.243 Kpps 
Public Internet → Praha  11.2577202756277 % 11.258 %   20 bps 20.000 Gbps   2.25154405512554 bps 2.252 Gbps   267.09637563887 pps 267.096 Kpps 
Praha → Public Internet  6.03819860139371 % 6.038 %   20 bps 20.000 Gbps   1.20763972027874 bps 1.208 Gbps   227.008261800569 pps 227.008 Kpps 
Praha → České Budějovice  4.035376775109 % 4.035 %   20 bps 20.000 Gbps   807.0753550218 bps 807.075 Mbps   85.9972419723017 pps 85.997 Kpps 
České Budějovice → Praha  0.619932383401786 % 0.620 %   20 bps 20.000 Gbps   123.986476680357 bps 123.986 Mbps   38.9843875242122 pps 38.984 Kpps 
Zlín → Brno  1.16350605574567 % 1.164 %   10 bps 10.000 Gbps   116.350605574567 bps 116.351 Mbps   30.7709327691317 pps 30.771 Kpps 
Brno → Zlín  4.28357916150718 % 4.284 %   10 bps 10.000 Gbps   428.357916150718 bps 428.358 Mbps   45.7788420827283 pps 45.779 Kpps 
Ústí nad Labem → Děčín  8.48122362339219 % 8.481 %   1000 bps 1000.000 Mbps   84.8122362339219 bps 84.812 Mbps   8.51821782353904 pps 8.518 Kpps 
Děčín → Ústí nad Labem  4.11082237200794 % 4.111 %   1000 bps 1000.000 Mbps   41.1082237200794 bps 41.108 Mbps   5.02800075400176 pps 5.028 Kpps 
Ústí nad Labem → Most  0.137499337026073 % 0.137 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.37499337026073 bps 1.375 Mbps   139.631882928073 pps 139.632 pps 
Most → Ústí nad Labem  0.0101429272359903 % 0.010 %   1000 bps 1000.000 Mbps   101.429272359903 bps 101.429 Kbps   79.4353400256336 pps 79.435 pps 
Praha → Ústí nad Labem  11.2859664598929 % 11.286 %   10 bps 10.000 Gbps   1.12859664598929 bps 1.129 Gbps   114.417108408715 pps 114.417 Kpps 
Ústí nad Labem → Praha  2.66570842079905 % 2.666 %   10 bps 10.000 Gbps   266.570842079905 bps 266.571 Mbps   86.5776437194336 pps 86.578 Kpps 
České Budějovice → Brno  0.207275271072838 % 0.207 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.7275271072838 bps 20.728 Kbps   31.8277161045946 pps 31.828 pps 
Brno → České Budějovice  0.163642891431679 % 0.164 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3642891431679 bps 16.364 Kbps   24.0512408471792 pps 24.051 pps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  4.39463975741247 % 4.395 %   1000 bps 1000.000 Mbps   43.9463975741247 bps 43.946 Mbps   4.34562659714688 pps 4.346 Kpps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.122385865242969 % 0.122 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.22385865242969 bps 1.224 Mbps   827.623537727049 pps 827.624 pps 
Plzeň → České Budějovice  0.0509159459299982 % 0.051 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   10.1831891859996 bps 10.183 Kbps   14.8325135947824 pps 14.833 pps 
České Budějovice → Plzeň  0.050485562546373 % 0.050 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   10.0971125092746 bps 10.097 Kbps   14.7420136782878 pps 14.742 pps 
České Budějovice → Tábor  0.626821541412373 % 0.627 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.26821541412373 bps 6.268 Mbps   776.894527529525 pps 776.895 pps 
Tábor → České Budějovice  0.13474598058699 % 0.135 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.3474598058699 bps 1.347 Mbps   327.817461561111 pps 327.817 pps 
Summary  empty NA   2.664 bps 2.664 Tbps   159.13455199807 bps 159.135 Gbps   15.9511277982737 pps 15.951 Mpps 

History

Daily, weekly and monthly averages:
          Day 6/14, 6/15, 6/16, 6/17, 6/18, 6/19, 6/20
          Week 5/3, 5/10, 5/17, 5/24, 5/31, 6/7, 6/14
          Month 12, 1, 2, 3, 4, 5

Denní, týdenní a měsíční průměry:
          Den 6/14, 6/15, 6/16, 6/17, 6/18, 6/19, 6/20
          Týden 5/3, 5/10, 5/17, 5/24, 5/31, 6/7, 6/14
          Měsíc 12, 1, 2, 3, 4, 5


Page built by G3 system reporter at Mon Jun 21 08:39:33 2021