CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

Average load for period: 2022/01/27 05:28:15 - 2022/01/27 05:38:15 MET (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2022/01/27 05:28:15 - 2022/01/27 05:38:15

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization
ACONET->Brno  1.307%  Brno->ACONET  1.752%  Brno->Lednice  1.211%  Lednice->Brno  35.702%  Brno->SANET  1.095%  SANET->Brno  0.706%  Brno->Vyškov  2.162%  Vyškov->Brno  1.176%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.051e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.110e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.104e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.104e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.040%  Tábor->České Budějovice  0.016%  Brno->Jihlava  2.092%  Jihlava->Brno  0.528%  České Budějovice->Jihlava  0.210e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.208e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.087%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.079%  Jihlava->Telč  0.205%  Telč->Jihlava  0.137%  Hradec Králové->Liberec  2.698%  Liberec->Hradec Králové  0.543%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.209e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.210e-3 %  Děčín->Most  0.260e-3 %  Most->Děčín  0.415e-3 %  Most->Plzeň  0.210e-3 %  Plzeň->Most  0.106e-3 %  Brno->Olomouc  0.231%  Olomouc->Brno  0.299%  Hradec Králové->Olomouc  0.272%  Olomouc->Hradec Králové  0.095%  Olomouc->Ostrava  3.918%  Ostrava->Olomouc  0.030%  Olomouc->Zlín  0.490%  Zlín->Olomouc  0.302e-3 %  Brno->Ostrava  3.323%  Ostrava->Brno  3.668%  Karviná->Ostrava  0.873%  Ostrava->Karviná  0.467%  Opava->Ostrava  0.873%  Ostrava->Opava  0.467%  Ostrava->Pionier  0.292%  Pionier->Ostrava  0.096%  Hradec Králové->Pardubice  1.198%  Pardubice->Hradec Králové  0.291%  Cheb->Plzeň  0.013%  Plzeň->Cheb  9.833e-3 %  Plzeň->Praha  1.978%  Praha->Plzeň  6.447%  AMS-IX->Praha  15.507%  Praha->AMS-IX  2.714%  Brno->Praha  7.965%  Praha->Brno  7.377%  České Budějovice->Praha  5.517%  Praha->České Budějovice  1.590%  GÉANT2->Praha  15.081%  Praha->GÉANT2  20.581%  Hradec Králové->Praha  3.912%  Praha->Hradec Králové  2.143%  NIX.cz->Praha  3.216%  Praha->NIX.cz  1.409%  Pardubice->Praha  0.231e-3 %  Praha->Pardubice  0.197e-3 %  Poděbrady->Praha  1.004%  Praha->Poděbrady  10.769%  Praha->Public Internet  2.687%  Public Internet->Praha  3.243%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.034%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.440%  Most->Ústí nad
Labem  0.027%  Ústí nad
Labem->Most  0.609%  Praha->Ústí nad
Labem  2.208%  Ústí nad
Labem->Praha  0.719%  Brno->Zlín  1.373%  Zlín->Brno  0.369% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/01/27 05:28:15 - 2022/01/27 05:38:15 MET (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/01/27 05:28:15 - 2022/01/27 05:38:15 .


Link Utilization Capacity Bit rate Packet rate
Brno → ACONET  1.75197828490525 % 1.752 %   40 bps 40.000 Gbps   700.791313962099 bps 700.791 Mbps   30.0909829322467 pps 30.091 Kpps 
ACONET → Brno  1.30685480846823 % 1.307 %   40 bps 40.000 Gbps   522.741923387294 bps 522.742 Mbps   28.524517022529 pps 28.525 Kpps 
Lednice → Brno  35.7019167015173 % 35.702 %   1000 bps 1000.000 Mbps   357.019167015173 bps 357.019 Mbps   32.4727988974975 pps 32.473 Kpps 
Brno → Lednice  1.21083204455989 % 1.211 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.1083204455989 bps 12.108 Mbps   2.14914183487384 pps 2.149 Kpps 
Brno → SANET  1.09518962902083 % 1.095 %   40 bps 40.000 Gbps   438.075851608334 bps 438.076 Mbps   55.5241879329264 pps 55.524 Kpps 
SANET → Brno  0.705917535662335 % 0.706 %   40 bps 40.000 Gbps   282.367014264934 bps 282.367 Mbps   40.3335642225825 pps 40.334 Kpps 
Vyškov → Brno  1.17599430678881 % 1.176 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.7599430678881 bps 11.760 Mbps   1.76572133007343 pps 1.766 Kpps 
Brno → Vyškov  2.16186147720309 % 2.162 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.6186147720309 bps 21.619 Mbps   2.57761825299576 pps 2.578 Kpps 
Brno → Jihlava  2.09203734333273 % 2.092 %   100 bps 100.000 Gbps   2.09203734333273 bps 2.092 Gbps   187.594953251109 pps 187.595 Kpps 
Jihlava → Brno  0.527745108179367 % 0.528 %   100 bps 100.000 Gbps   527.745108179367 bps 527.745 Mbps   63.4403708836664 pps 63.440 Kpps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.0870795799099309 % 0.087 %   10 bps 10.000 Gbps   8.70795799099309 bps 8.708 Mbps   1.20005746416847 pps 1.200 Kpps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0785092761728683 % 0.079 %   10 bps 10.000 Gbps   7.85092761728683 bps 7.851 Mbps   1.29188842241358 pps 1.292 Kpps 
Telč → Jihlava  0.137283496925046 % 0.137 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.37283496925046 bps 1.373 Mbps   314.43349198318 pps 314.433 pps 
Jihlava → Telč  0.205017402818948 % 0.205 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.05017402818948 bps 2.050 Mbps   433.038528742911 pps 433.039 pps 
České Budějovice → Jihlava  0.210268888112357 % 0.210 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.0268888112357 bps 21.027 Kbps   29.6969450688843 pps 29.697 pps 
Jihlava → České Budějovice  0.208301461114347 % 0.208 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.8301461114348 bps 20.830 Kbps   30.115332836715 pps 30.115 pps 
Liberec → Hradec Králové  0.542627804630625 % 0.543 %   20 bps 20.000 Gbps   108.525560926125 bps 108.526 Mbps   25.8292683840706 pps 25.829 Kpps 
Hradec Králové → Liberec  2.69817793010838 % 2.698 %   20 bps 20.000 Gbps   539.635586021677 bps 539.636 Mbps   58.0777990797353 pps 58.078 Kpps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.208910709640554 % 0.209 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.8910709640554 bps 20.891 Kbps   32.1560677722537 pps 32.156 pps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.21021535083883 % 0.210 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.021535083883 bps 21.022 Kbps   32.2304666208006 pps 32.230 pps 
Most → Děčín  0.415480771772361 % 0.415 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.15480771772361 bps 4.155 Kbps   4.67147854310987 pps 4.671 pps 
Děčín → Most  0.260303126970947 % 0.260 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.60303126970947 bps 2.603 Kbps   2.36157381261854 pps 2.362 pps 
Most → Plzeň  0.210327506739377 % 0.210 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.10327506739377 bps 2.103 Kbps   2.37390649816294 pps 2.374 pps 
Plzeň → Most  0.105796826434366 % 0.106 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.05796826434366 bps 1.058 Kbps   1.13117209770743 pps 1.131 pps 
Brno → Olomouc  0.231167940903607 % 0.231 %   100 bps 100.000 Gbps   231.167940903607 bps 231.168 Mbps   27.933669567003 pps 27.934 Kpps 
Olomouc → Brno  0.299477259206152 % 0.299 %   100 bps 100.000 Gbps   299.477259206152 bps 299.477 Mbps   33.8625145415499 pps 33.863 Kpps 
Hradec Králové → Olomouc  0.271550370405648 % 0.272 %   100 bps 100.000 Gbps   271.550370405648 bps 271.550 Mbps   35.680887467808 pps 35.681 Kpps 
Olomouc → Hradec Králové  0.0946946614182048 % 0.095 %   100 bps 100.000 Gbps   94.6946614182048 bps 94.695 Mbps   17.7767490286588 pps 17.777 Kpps 
Ostrava → Olomouc  0.030064835773788 % 0.030 %   20 bps 20.000 Gbps   6.0129671547576 bps 6.013 Mbps   7.10231302353233 pps 7.102 Kpps 
Olomouc → Ostrava  3.9177226664329 % 3.918 %   20 bps 20.000 Gbps   783.54453328658 bps 783.545 Mbps   64.3872350997832 pps 64.387 Kpps 
Olomouc → Zlín  0.48966584812754 % 0.490 %   10 bps 10.000 Gbps   48.966584812754 bps 48.967 Mbps   5.96621010926254 pps 5.966 Kpps 
Zlín → Olomouc  0.302373566427681 % 0.302 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   30.2373566427681 bps 30.237 Kbps   46.6480040228678 pps 46.648 pps 
Ostrava → Brno  3.667721452024 % 3.668 %   100 bps 100.000 Gbps   3.667721452024 bps 3.668 Gbps   379.132063351064 pps 379.132 Kpps 
Brno → Ostrava  3.32280813196739 % 3.323 %   100 bps 100.000 Gbps   3.32280813196739 bps 3.323 Gbps   320.74258652131 pps 320.743 Kpps 
Karviná → Ostrava  0.872906392262931 % 0.873 %   10 bps 10.000 Gbps   87.2906392262931 bps 87.291 Mbps   9.17966300971552 pps 9.180 Kpps 
Ostrava → Karviná  0.466866095749496 % 0.467 %   10 bps 10.000 Gbps   46.6866095749496 bps 46.687 Mbps   5.58806337662818 pps 5.588 Kpps 
Opava → Ostrava  0.872906392262931 % 0.873 %   10 bps 10.000 Gbps   87.2906392262931 bps 87.291 Mbps   9.17966300971552 pps 9.180 Kpps 
Ostrava → Opava  0.466866095749496 % 0.467 %   10 bps 10.000 Gbps   46.6866095749496 bps 46.687 Mbps   5.58806337662818 pps 5.588 Kpps 
Pionier → Ostrava  0.0960131122183007 % 0.096 %   10 bps 10.000 Gbps   9.60131122183007 bps 9.601 Mbps   1.62474675596153 pps 1.625 Kpps 
Ostrava → Pionier  0.292084490049169 % 0.292 %   10 bps 10.000 Gbps   29.2084490049169 bps 29.208 Mbps   3.66441067870937 pps 3.664 Kpps 
Pardubice → Hradec Králové  0.291117137676919 % 0.291 %   10 bps 10.000 Gbps   29.1117137676919 bps 29.112 Mbps   7.39919260370737 pps 7.399 Kpps 
Hradec Králové → Pardubice  1.19842686511392 % 1.198 %   10 bps 10.000 Gbps   119.842686511392 bps 119.843 Mbps   13.4532067132164 pps 13.453 Kpps 
Plzeň → Cheb  9.83269408631003 % 9.833 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   983.269408631003 bps 983.269 Kbps   799.096082019822 pps 799.096 pps 
Cheb → Plzeň  0.013312848035254 % 0.013 %   10 bps 10.000 Gbps   1.3312848035254 bps 1.331 Mbps   756.536572739008 pps 756.537 pps 
Praha → Plzeň  6.44674101480007 % 6.447 %   100 bps 100.000 Gbps   6.44674101480007 bps 6.447 Gbps   606.365401244154 pps 606.365 Kpps 
Plzeň → Praha  1.97776172836249 % 1.978 %   100 bps 100.000 Gbps   1.97776172836249 bps 1.978 Gbps   256.422207242503 pps 256.422 Kpps 
Praha → AMS-IX  2.71414155730964 % 2.714 %   20 bps 20.000 Gbps   542.828311461928 bps 542.828 Mbps   45.0767398350442 pps 45.077 Kpps 
AMS-IX → Praha  15.5065394230532 % 15.507 %   20 bps 20.000 Gbps   3.10130788461064 bps 3.101 Gbps   177.30876449991 pps 177.309 Kpps 
Brno → Praha  7.96541988015577 % 7.965 %   100 bps 100.000 Gbps   7.96541988015577 bps 7.965 Gbps   509.677026832353 pps 509.677 Kpps 
Praha → Brno  7.37650545384402 % 7.377 %   100 bps 100.000 Gbps   7.37650545384402 bps 7.377 Gbps   571.201469096349 pps 571.201 Kpps 
Praha → GÉANT2  20.5813572173296 % 20.581 %   100 bps 100.000 Gbps   20.5813572173296 bps 20.581 Gbps   1.82377064001812 pps 1.824 Mpps 
GÉANT2 → Praha  15.0809879302625 % 15.081 %   100 bps 100.000 Gbps   15.0809879302625 bps 15.081 Gbps   1.33579754755212 pps 1.336 Mpps 
Hradec Králové → Praha  3.91170953979758 % 3.912 %   100 bps 100.000 Gbps   3.91170953979758 bps 3.912 Gbps   370.188032571957 pps 370.188 Kpps 
Praha → Hradec Králové  2.14254592767704 % 2.143 %   100 bps 100.000 Gbps   2.14254592767704 bps 2.143 Gbps   278.69429482794 pps 278.694 Kpps 
Praha → NIX.cz  1.40919900340669 % 1.409 %   200 bps 200.000 Gbps   2.81839800681337 bps 2.818 Gbps   350.487647021764 pps 350.488 Kpps 
NIX.cz → Praha  3.21622681198009 % 3.216 %   200 bps 200.000 Gbps   6.43245362396018 bps 6.432 Gbps   425.568756210543 pps 425.569 Kpps 
Pardubice → Praha  0.230851740163531 % 0.231 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   23.0851740163531 bps 23.085 Kbps   36.1031008070089 pps 36.103 pps 
Praha → Pardubice  0.197328262780628 % 0.197 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.7328262780628 bps 19.733 Kbps   27.2643618012505 pps 27.264 pps 
Praha → Poděbrady  10.7685542989988 % 10.769 %   1000 bps 1000.000 Mbps   107.685542989988 bps 107.686 Mbps   10.939979956975 pps 10.940 Kpps 
Poděbrady → Praha  1.00384667792797 % 1.004 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.0384667792797 bps 10.038 Mbps   2.30987564456312 pps 2.310 Kpps 
Praha → Public Internet  2.6871782376537 % 2.687 %   20 bps 20.000 Gbps   537.43564753074 bps 537.436 Mbps   110.887840496413 pps 110.888 Kpps 
Public Internet → Praha  3.24300146985547 % 3.243 %   20 bps 20.000 Gbps   648.600293971093 bps 648.600 Mbps   175.539512889039 pps 175.540 Kpps 
Praha → České Budějovice  1.59028183185296 % 1.590 %   20 bps 20.000 Gbps   318.056366370591 bps 318.056 Mbps   37.1436042792548 pps 37.144 Kpps 
České Budějovice → Praha  5.5168507053612 % 5.517 %   20 bps 20.000 Gbps   1.10337014107224 bps 1.103 Gbps   1.34765675412998 pps 1.348 Mpps 
Brno → Zlín  1.37296345642641 % 1.373 %   10 bps 10.000 Gbps   137.296345642641 bps 137.296 Mbps   14.8643862014365 pps 14.864 Kpps 
Zlín → Brno  0.369109048864342 % 0.369 %   10 bps 10.000 Gbps   36.9109048864342 bps 36.911 Mbps   9.70376857350351 pps 9.704 Kpps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.440154101788341 % 0.440 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.40154101788341 bps 4.402 Mbps   476.237761834256 pps 476.238 pps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.0338464777768348 % 0.034 %   1000 bps 1000.000 Mbps   338.464777768348 bps 338.465 Kbps   201.410424647903 pps 201.410 pps 
Most → Ústí nad Labem  0.0268893001972224 % 0.027 %   1000 bps 1000.000 Mbps   268.893001972224 bps 268.893 Kbps   349.642439674611 pps 349.642 pps 
Ústí nad Labem → Most  0.609029586120456 % 0.609 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.09029586120456 bps 6.090 Mbps   520.366937601944 pps 520.367 pps 
Ústí nad Labem → Praha  0.719140131753839 % 0.719 %   10 bps 10.000 Gbps   71.9140131753839 bps 71.914 Mbps   13.0761121214781 pps 13.076 Kpps 
Praha → Ústí nad Labem  2.20768606109158 % 2.208 %   10 bps 10.000 Gbps   220.768606109158 bps 220.769 Mbps   23.5757765986166 pps 23.576 Kpps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.0514556069521475 % 0.051 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   5.14556069521475 bps 5.146 Kbps   7.17753569988393 pps 7.178 pps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.109974461828511 % 0.110 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.9974461828511 bps 10.997 Kbps   17.0293664132509 pps 17.029 pps 
České Budějovice → Plzeň  0.103944521549018 % 0.104 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   20.7889043098036 bps 20.789 Kbps   15.0651406626333 pps 15.065 pps 
Plzeň → České Budějovice  0.1036344977973 % 0.104 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   20.7268995594599 bps 20.727 Kbps   15.0144587014489 pps 15.014 pps 
České Budějovice → Tábor  0.0401005606498103 % 0.040 %   1000 bps 1000.000 Mbps   401.005606498103 bps 401.006 Kbps   104.188987888904 pps 104.189 pps 
Tábor → České Budějovice  0.015918616794317 % 0.016 %   1000 bps 1000.000 Mbps   159.18616794317 bps 159.186 Kbps   87.9229908879786 pps 87.923 pps 
Summary  empty NA   2.678 bps 2.678 Tbps   96.4003613920155 bps 96.400 Gbps   9.97973215911854 pps 9.980 Mpps 

History

Daily, weekly and monthly averages:
          Day 1/20, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26
          Week 12/6, 12/13, 12/20, 12/27, 1/3, 1/10, 1/17
          Month 7, 8, 9, 10, 11, 12

Denní, týdenní a měsíční průměry:
          Den 1/20, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26
          Týden 12/6, 12/13, 12/20, 12/27, 1/3, 1/10, 1/17
          Měsíc 7, 8, 9, 10, 11, 12


Page built by G3 system reporter at Thu Jan 27 05:38:15 2022