CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

CESNET2/3: IP/MPLS backbone utilization

Average load for period: 2023/10/02 02:50:24 - 2023/10/02 03:00:24 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2023/10/02 02:50:24 - 2023/10/02 03:00:24

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2/3 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2/3. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

Backbone network is currently under construction. Information presented here are incomplete. To get exact information or to report network mailfunction, please contact Service Desk CESNET.

Aktuálně probíhá plošný upgrade páteřní sítě. Z těchto důvodů jsou prezentované informace neúplné. Pro získání přesných informací nebo pro případné hlášení výpadků kontaktujte Service Desk CESNET.

CESNET2/3 - IP/MPLS backbone utilization
ACONET->Brno  0.788%  Brno->ACONET  3.249%  Brno->Lednice  0.414%  Lednice->Brno  2.242%  Brno->Olomouc  5.180%  Olomouc->Brno  5.441%  Brno->SANET  2.253%  SANET->Brno  1.702%  Brno->Vyškov  0.281%  Vyškov->Brno  0.122%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.150%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.021%  České Budějovice->Tábor  0.067e-3 %  Tábor->České Budějovice  0.088e-3 %  Děčín->Most  1.049e-3 %  Most->Děčín  1.066e-3 %  Brno->Jihlava  1.302%  Jihlava->Brno  3.126%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  NA  Jindřichův
Hradec->Jihlava  NA  Jihlava->Telč  0.018%  Telč->Jihlava  2.504e-3 %  Hradec Králové->Liberec  0.651%  Liberec->Hradec Králové  0.156%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.333e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.334e-3 %  Most->Plzeň  4.304e-3 %  Plzeň->Most  2.132e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  NA  Olomouc->Hradec Králové  NA  Olomouc->Ostrava  0.678%  Ostrava->Olomouc  0.930%  Brno->Ostrava  3.599e-3 %  Ostrava->Brno  0.013%  Karviná->Ostrava  0.186%  Ostrava->Karviná  0.688%  Opava->Ostrava  0.186%  Ostrava->Opava  0.688%  Ostrava->Pionier  0.135%  Pionier->Ostrava  0.365%  Hradec Králové->Pardubice  0.340e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.340e-3 %  Cheb->Plzeň  20.548%  Plzeň->Cheb  23.574%  Jihlava->Plzeň  NA  Plzeň->Jihlava  NA  Plzeň->Praha  0.163%  Praha->Plzeň  3.457%  Poděbrady->Praha  0.611%  Praha->Poděbrady  4.215%  AMS-IX->Praha  10.788%  Praha->AMS-IX  0.339%  Brno->Praha  0.601%  Praha->Brno  1.228%  České Budějovice->Praha  0.784%  Praha->České Budějovice  0.743%  GÉANT2->Praha  3.928e-3 %  Praha->GÉANT2  0.018e-3 %  Hradec Králové->Praha  0.516%  Praha->Hradec Králové  1.162%  NIX.cz->Praha  2.634%  Praha->NIX.cz  0.954%  Pardubice->Praha  0.056%  Praha->Pardubice  0.284%  Praha->Public Internet  11.579%  Public Internet->Praha  4.958%  Praha->Ústí nad
Labem  0.751%  Ústí nad
Labem->Praha  0.370%  Cheb->Ústí nad
Labem  0.051%  Ústí nad
Labem->Cheb  0.040%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.076%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.104%  Most->Ústí nad
Labem  1.407e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  1.694e-3 %  Brno->Zlín  0.232%  Zlín->Brno  0.037%  Olomouc->Zlín  0.295e-3 %  Zlín->Olomouc  0.296e-3 % 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/10/02 02:50:24 - 2023/10/02 03:00:24 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/10/02 02:50:24 - 2023/10/02 03:00:24 .


Link Utilization Capacity Bit rate Packet rate
ACONET → Brno  0.787814434613346 % 0.788 %   40 bps 40.000 Gbps   315.125773845339 bps 315.126 Mbps   26.5802301337265 pps 26.580 Kpps 
Brno → ACONET  3.24873671920234 % 3.249 %   40 bps 40.000 Gbps   1.29949468768094 bps 1.299 Gbps   95.7694941417795 pps 95.769 Kpps 
Lednice → Brno  2.24184425738757 % 2.242 %   10 bps 10.000 Gbps   224.184425738757 bps 224.184 Mbps   20.918182412002 pps 20.918 Kpps 
Brno → Lednice  0.414422626863135 % 0.414 %   10 bps 10.000 Gbps   41.4422626863135 bps 41.442 Mbps   4.8454739881117 pps 4.845 Kpps 
Brno → Olomouc  5.17954517300393 % 5.180 %   100 bps 100.000 Gbps   5.17954517300393 bps 5.180 Gbps   462.29727996943 pps 462.297 Kpps 
Olomouc → Brno  5.4407844105095 % 5.441 %   100 bps 100.000 Gbps   5.4407844105095 bps 5.441 Gbps   492.036585948106 pps 492.037 Kpps 
SANET → Brno  1.70162752056568 % 1.702 %   40 bps 40.000 Gbps   680.65100822627 bps 680.651 Mbps   102.863885229939 pps 102.864 Kpps 
Brno → SANET  2.25279013425981 % 2.253 %   40 bps 40.000 Gbps   901.116053703925 bps 901.116 Mbps   96.9990293450667 pps 96.999 Kpps 
Brno → Vyškov  0.281198112184242 % 0.281 %   10 bps 10.000 Gbps   28.1198112184242 bps 28.120 Mbps   3.16033839489189 pps 3.160 Kpps 
Vyškov → Brno  0.122067979026985 % 0.122 %   10 bps 10.000 Gbps   12.2067979026985 bps 12.207 Mbps   1.72911811704396 pps 1.729 Kpps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.0205501365218168 % 0.021 %   10 bps 10.000 Gbps   2.05501365218168 bps 2.055 Mbps   729.45088278661 pps 729.451 pps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.150193555739789 % 0.150 %   10 bps 10.000 Gbps   15.0193555739789 bps 15.019 Mbps   2.04639843420073 pps 2.046 Kpps 
České Budějovice → Tábor  0.0673231984791839 % 0.067 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   67.3231984791839 bps 67.323 Kbps   36.6827751651691 pps 36.683 pps 
Tábor → České Budějovice  0.0877285627083238 % 0.088 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   87.7285627083238 bps 87.729 Kbps   47.6652350257878 pps 47.665 pps 
Děčín → Most  1.04925919462701 % 1.049 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   104.925919462701 bps 104.926 Kbps   151.219744399371 pps 151.220 pps 
Most → Děčín  1.06636748712221 % 1.066 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   106.636748712221 bps 106.637 Kbps   151.219744399371 pps 151.220 pps 
Brno → Jihlava  1.30190153857163 % 1.302 %   100 bps 100.000 Gbps   1.30190153857163 bps 1.302 Gbps   162.014355421518 pps 162.014 Kpps 
Jihlava → Brno  3.1259977178545 % 3.126 %   100 bps 100.000 Gbps   3.1259977178545 bps 3.126 Gbps   258.577602356114 pps 258.578 Kpps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  empty NA   10 bps 10.000 Gbps   empty NA   empty NA 
Jihlava → Jindřichův Hradec  empty NA   10 bps 10.000 Gbps   empty NA   empty NA 
Jihlava → Telč  0.0179403319269215 % 0.018 %   10 bps 10.000 Gbps   1.79403319269215 bps 1.794 Mbps   453.189607831051 pps 453.190 pps 
Telč → Jihlava  2.50442475702833 % 2.504 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   250.442475702833 bps 250.442 Kbps   237.244518236751 pps 237.245 pps 
Hradec Králové → Liberec  0.650827640425072 % 0.651 %   100 bps 100.000 Gbps   650.827640425072 bps 650.828 Mbps   73.206250717613 pps 73.206 Kpps 
Liberec → Hradec Králové  0.15554821735621 % 0.156 %   100 bps 100.000 Gbps   155.54821735621 bps 155.548 Mbps   28.5528066303973 pps 28.553 Kpps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.333859381122729 % 0.334 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   133.543752449092 bps 133.544 Kbps   213.819493189226 pps 213.819 pps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.333053554100503 % 0.333 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   133.221421640201 bps 133.221 Kbps   213.565246639839 pps 213.565 pps 
Plzeň → Most  2.1323739316057 % 2.132 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.323739316057 bps 21.324 Kbps   15.0622795806432 pps 15.062 pps 
Most → Plzeň  4.30402650294068 % 4.304 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   43.0402650294068 bps 43.040 Kbps   16.3924905892593 pps 16.392 pps 
Hradec Králové → Olomouc  empty NA   empty NA   empty NA   empty NA 
Olomouc → Hradec Králové  empty NA   empty NA   empty NA   empty NA 
Ostrava → Olomouc  0.930243434175207 % 0.930 %   400 bps 400.000 Gbps   3.72097373670083 bps 3.721 Gbps   380.627185280431 pps 380.627 Kpps 
Olomouc → Ostrava  0.677808673911443 % 0.678 %   400 bps 400.000 Gbps   2.71123469564577 bps 2.711 Gbps   283.104095368294 pps 283.104 Kpps 
Ostrava → Brno  0.0134256064949449 % 0.013 %   100 bps 100.000 Gbps   13.4256064949449 bps 13.426 Mbps   3.82618618430009 pps 3.826 Kpps 
Brno → Ostrava  3.59883443348198 % 3.599 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   3.59883443348198 bps 3.599 Mbps   526.605914175184 pps 526.606 pps 
Ostrava → Karviná  0.687805039178638 % 0.688 %   10 bps 10.000 Gbps   68.7805039178638 bps 68.781 Mbps   7.68326527669759 pps 7.683 Kpps 
Karviná → Ostrava  0.185829130841691 % 0.186 %   10 bps 10.000 Gbps   18.5829130841691 bps 18.583 Mbps   3.40158192895764 pps 3.402 Kpps 
Ostrava → Opava  0.687805039178638 % 0.688 %   10 bps 10.000 Gbps   68.7805039178638 bps 68.781 Mbps   7.68326527669759 pps 7.683 Kpps 
Opava → Ostrava  0.185829130841691 % 0.186 %   10 bps 10.000 Gbps   18.5829130841691 bps 18.583 Mbps   3.40158192895764 pps 3.402 Kpps 
Ostrava → Pionier  0.135289363217547 % 0.135 %   10 bps 10.000 Gbps   13.5289363217547 bps 13.529 Mbps   1.35046214119455 pps 1.350 Kpps 
Pionier → Ostrava  0.365463054732964 % 0.365 %   10 bps 10.000 Gbps   36.5463054732964 bps 36.546 Mbps   5.28289938543694 pps 5.283 Kpps 
Pardubice → Hradec Králové  0.340470828844195 % 0.340 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   136.188331537678 bps 136.188 Kbps   220.724110647855 pps 220.724 pps 
Hradec Králové → Pardubice  0.340396210416173 % 0.340 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   136.158484166469 bps 136.158 Kbps   220.708181384934 pps 220.708 pps 
Plzeň → Cheb  23.573853454645 % 23.574 %   10 bps 10.000 Gbps   2.3573853454645 bps 2.357 Gbps   195.723571249153 pps 195.724 Kpps 
Cheb → Plzeň  20.5481316354289 % 20.548 %   10 bps 10.000 Gbps   2.05481316354289 bps 2.055 Gbps   171.136360579352 pps 171.136 Kpps 
Plzeň → Jihlava  empty NA   100 bps 100.000 Gbps   empty NA   empty NA 
Jihlava → Plzeň  empty NA   100 bps 100.000 Gbps   empty NA   empty NA 
Praha → Plzeň  3.45717399280297 % 3.457 %   100 bps 100.000 Gbps   3.45717399280297 bps 3.457 Gbps   295.219814016379 pps 295.220 Kpps 
Plzeň → Praha  0.163479224342065 % 0.163 %   100 bps 100.000 Gbps   163.479224342065 bps 163.479 Mbps   66.6789895334159 pps 66.679 Kpps 
Praha → Poděbrady  4.21477021770483 % 4.215 %   1000 bps 1000.000 Mbps   42.1477021770483 bps 42.148 Mbps   4.33023792868553 pps 4.330 Kpps 
Poděbrady → Praha  0.61130739143982 % 0.611 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.1130739143982 bps 6.113 Mbps   1.95079619229632 pps 1.951 Kpps 
Praha → AMS-IX  0.339273923686596 % 0.339 %   40 bps 40.000 Gbps   77.7735077219213 bps 77.774 Mbps   10.5730902702537 pps 10.573 Kpps 
AMS-IX → Praha  10.7884284201174 % 10.788 %   40 bps 40.000 Gbps   4.19641237985398 bps 4.196 Gbps   357.445931625615 pps 357.446 Kpps 
Brno → Praha  0.601074017419177 % 0.601 %   200 bps 200.000 Gbps   814.843896439975 bps 814.844 Mbps   112.624654449863 pps 112.625 Kpps 
Praha → Brno  1.22846735582459 % 1.228 %   200 bps 200.000 Gbps   1.7825445623589 bps 1.783 Gbps   252.172332038007 pps 252.172 Kpps 
České Budějovice → Praha  0.78383930251474 % 0.784 %   100 bps 100.000 Gbps   783.83930251474 bps 783.839 Mbps   80.6042553902561 pps 80.604 Kpps 
Praha → České Budějovice  0.743138180766623 % 0.743 %   100 bps 100.000 Gbps   743.138180766623 bps 743.138 Mbps   82.2640173149477 pps 82.264 Kpps 
Praha → GÉANT2  0.0179942371629183 % 0.018 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   3.59884743258365 bps 3.599 Kbps   3.88278962332961 pps 3.883 pps 
GÉANT2 → Praha  3.92773071563286 % 3.928 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   785.546143126573 bps 785.546 Kbps   91.5271730107496 pps 91.527 pps 
Praha → Hradec Králové  1.16167902744275 % 1.162 %   100 bps 100.000 Gbps   1.16167902744275 bps 1.162 Gbps   157.729010064403 pps 157.729 Kpps 
Hradec Králové → Praha  0.515599180813149 % 0.516 %   100 bps 100.000 Gbps   515.599180813149 bps 515.599 Mbps   95.2921065223482 pps 95.292 Kpps 
Praha → NIX.cz  0.954069056436585 % 0.954 %   200 bps 200.000 Gbps   1.90813811287317 bps 1.908 Gbps   298.549510682509 pps 298.550 Kpps 
NIX.cz → Praha  2.63402592696719 % 2.634 %   200 bps 200.000 Gbps   5.26805185393439 bps 5.268 Gbps   499.093178544186 pps 499.093 Kpps 
Praha → Pardubice  0.28429787935973 % 0.284 %   100 bps 100.000 Gbps   284.29787935973 bps 284.298 Mbps   30.875717577747 pps 30.876 Kpps 
Pardubice → Praha  0.0563209267834105 % 0.056 %   100 bps 100.000 Gbps   56.3209267834105 bps 56.321 Mbps   20.246922299557 pps 20.247 Kpps 
Public Internet → Praha  4.95757708928235 % 4.958 %   20 bps 20.000 Gbps   991.51541785647 bps 991.515 Mbps   88.7691882228639 pps 88.769 Kpps 
Praha → Public Internet  11.5791124986906 % 11.579 %   20 bps 20.000 Gbps   2.31582249973813 bps 2.316 Gbps   244.712099088338 pps 244.712 Kpps 
Praha → Ústí nad Labem  0.75116045141599 % 0.751 %   100 bps 100.000 Gbps   751.16045141599 bps 751.160 Mbps   85.2284246028234 pps 85.228 Kpps 
Ústí nad Labem → Praha  0.369984891720864 % 0.370 %   100 bps 100.000 Gbps   369.984891720864 bps 369.985 Mbps   53.1829646336191 pps 53.183 Kpps 
Ústí nad Labem → Cheb  0.0396806595609017 % 0.040 %   10 bps 10.000 Gbps   3.96806595609017 bps 3.968 Mbps   531.192334282009 pps 531.192 pps 
Cheb → Ústí nad Labem  0.0507108857386254 % 0.051 %   10 bps 10.000 Gbps   5.07108857386254 bps 5.071 Mbps   637.765800000118 pps 637.766 pps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.0763500653503875 % 0.076 %   10 bps 10.000 Gbps   7.63500653503875 bps 7.635 Mbps   1.09192456927277 pps 1.092 Kpps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.104067492001956 % 0.104 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4067492001956 bps 10.407 Mbps   1.44282042181333 pps 1.443 Kpps 
Ústí nad Labem → Most  1.69381011485802 % 1.694 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   169.381011485802 bps 169.381 Kbps   210.941819344414 pps 210.942 pps 
Most → Ústí nad Labem  1.40676350109455 % 1.407 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   140.676350109455 bps 140.676 Kbps   197.713466838024 pps 197.713 pps 
Brno → Zlín  0.232331996625215 % 0.232 %   100 bps 100.000 Gbps   232.331996625215 bps 232.332 Mbps   24.1729048333403 pps 24.173 Kpps 
Zlín → Brno  0.0374425460253334 % 0.037 %   100 bps 100.000 Gbps   37.4425460253334 bps 37.443 Mbps   12.3067132389674 pps 12.307 Kpps 
Olomouc → Zlín  0.294886145831748 % 0.295 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   117.954458332699 bps 117.954 Kbps   174.248002237112 pps 174.248 pps 
Zlín → Olomouc  0.296247239178853 % 0.296 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   118.498895671541 bps 118.499 Kbps   174.876794472805 pps 174.877 pps 
Summary  empty NA   4.824 bps 4.824 Tbps   56.4514950855756 bps 56.451 Gbps   5.77663078830478 pps 5.777 Mpps 

History

Daily, weekly and monthly averages:
          Day 9/25, 9/26, 9/27, 9/28, 9/29, 9/30, 10/1
          Week 8/14, 8/21, 8/28, 9/4, 9/11, 9/18, 9/25
          Month 4, 5, 6, 7, 8, 9

Denní, týdenní a měsíční průměry:
          Den 9/25, 9/26, 9/27, 9/28, 9/29, 9/30, 10/1
          Týden 8/14, 8/21, 8/28, 9/4, 9/11, 9/18, 9/25
          Měsíc 4, 5, 6, 7, 8, 9


Page built by G3 system reporter at Mon Oct 2 03:00:24 2023