CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2024 , CESNET a.l.e.

CESNET2/3: IP/MPLS backbone utilization

Average load for period: 2024/05/26 19:46:09 - 2024/05/26 19:56:09 MEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2024/05/26 19:46:09 - 2024/05/26 19:56:09

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2/3 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2/3. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

Backbone network is currently under construction. Information presented here are incomplete. To get exact information or to report network mailfunction, please contact Service Desk CESNET.

Aktuálně probíhá plošný upgrade páteřní sítě. Z těchto důvodů jsou prezentované informace neúplné. Pro získání přesných informací nebo pro případné hlášení výpadků kontaktujte Service Desk CESNET.

CESNET2/3 - IP/MPLS backbone utilization
ACONET->Brno  1.173%  Brno->ACONET  7.444%  Brno->Lednice  0.936%  Lednice->Brno  1.864%  Brno->Olomouc  0.451%  Olomouc->Brno  0.257%  Brno->SANET  4.889%  SANET->Brno  1.541%  Brno->Vyškov  0.957%  Vyškov->Brno  0.389%  Brno->České Budějovice  0.239e-3 %  České Budějovice->Brno  0.239e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.993e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.041e-3 %  Děčín->Most  1.133e-3 %  Most->Děčín  1.137e-3 %  Brno->Jihlava  1.505%  Jihlava->Brno  0.575%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.193%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.071%  Jihlava->Plzeň  0.134e-3 %  Plzeň->Jihlava  0.134e-3 %  Jihlava->Telč  0.073%  Telč->Jihlava  6.831e-3 %  Hradec Králové->Liberec  1.578%  Liberec->Hradec Králové  0.473%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.884e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.348e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  5.748e-6 %  Olomouc->Hradec Králové  4.778e-6 %  Olomouc->Ostrava  0.986%  Ostrava->Olomouc  0.644%  Olomouc->Praha  0.651%  Praha->Olomouc  1.037%  Brno->Ostrava  0.237%  Ostrava->Brno  0.097%  Karviná->Ostrava  1.196%  Ostrava->Karviná  2.257%  Opava->Ostrava  3.142%  Ostrava->Opava  0.952%  Ostrava->Pionier  1.090%  Pionier->Ostrava  0.902%  Hradec Králové->Pardubice  0.359e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.359e-3 %  Cheb->Plzeň  0.027%  Plzeň->Cheb  0.032%  Most->Plzeň  0.125e-3 %  Plzeň->Most  0.151e-3 %  Plzeň->Praha  0.673%  Praha->Plzeň  1.258%  Poděbrady->Praha  1.421%  Praha->Poděbrady  14.042%  AMS-IX->Praha  24.126%  Praha->AMS-IX  3.028%  Brno->Praha  2.951%  Praha->Brno  6.154%  České Budějovice->Praha  0.536%  Praha->České Budějovice  1.224%  GÉANT->Praha  3.080%  Praha->GÉANT  6.221%  Hradec Králové->Praha  1.382%  Praha->Hradec Králové  3.679%  NIX.cz->Praha  11.746%  Praha->NIX.cz  4.409%  Pardubice->Praha  0.160%  Praha->Pardubice  1.091%  Praha->Public Internet  9.601%  Public Internet->Praha  10.890%  Praha->Ústí nad
Labem  1.480%  Ústí nad
Labem->Praha  0.732%  Cheb->Ústí nad
Labem  1.166e-3 %  Ústí nad
Labem->Cheb  1.232e-3 %  Děčín->Ústí nad
Labem  2.935%  Ústí nad
Labem->Děčín  2.965%  Most->Ústí nad
Labem  1.948e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  2.612e-3 %  Brno->Zlín  1.344%  Zlín->Brno  0.186%  Olomouc->Zlín  0.301e-3 %  Zlín->Olomouc  0.299e-3 % 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2024/05/26 19:46:09 - 2024/05/26 19:56:09 MEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2024/05/26 19:46:09 - 2024/05/26 19:56:09 .


Link Utilization Capacity Bit rate Packet rate
ACONET → Brno  1.17264814664323 % 1.173 %   100 bps 100.000 Gbps   1.17264814664323 bps 1.173 Gbps   80.2203358365303 pps 80.220 Kpps 
Brno → ACONET  7.44370445672835 % 7.444 %   100 bps 100.000 Gbps   7.44370445672835 bps 7.444 Gbps   399.188271322931 pps 399.188 Kpps 
Lednice → Brno  1.86443235218366 % 1.864 %   10 bps 10.000 Gbps   186.443235218366 bps 186.443 Mbps   19.8926137103377 pps 19.893 Kpps 
Brno → Lednice  0.936396175179563 % 0.936 %   10 bps 10.000 Gbps   93.6396175179563 bps 93.640 Mbps   12.6417388297067 pps 12.642 Kpps 
Olomouc → Brno  0.256633767096012 % 0.257 %   500 bps 500.000 Gbps   1.28316883548006 bps 1.283 Gbps   153.499879162938 pps 153.500 Kpps 
Brno → Olomouc  0.451407505040806 % 0.451 %   500 bps 500.000 Gbps   2.25703752520403 bps 2.257 Gbps   244.865062669164 pps 244.865 Kpps 
SANET → Brno  1.54133768722331 % 1.541 %   100 bps 100.000 Gbps   1.54133768722331 bps 1.541 Gbps   149.129999547259 pps 149.130 Kpps 
Brno → SANET  4.88902378583902 % 4.889 %   100 bps 100.000 Gbps   4.88902378583902 bps 4.889 Gbps   252.786762261332 pps 252.787 Kpps 
Brno → Vyškov  0.956618253996921 % 0.957 %   10 bps 10.000 Gbps   95.6618253996921 bps 95.662 Mbps   10.235093064025 pps 10.235 Kpps 
Vyškov → Brno  0.389138616507875 % 0.389 %   10 bps 10.000 Gbps   38.9138616507875 bps 38.914 Mbps   5.56240613374354 pps 5.562 Kpps 
Brno → České Budějovice  0.239185580833113 % 0.239 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   95.6742323332453 bps 95.674 Kbps   140.51954099564 pps 140.520 pps 
České Budějovice → Brno  0.238578305177305 % 0.239 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   95.431322070922 bps 95.431 Kbps   141.098226584532 pps 141.098 pps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.993394005772935 % 0.993 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   99.3394005772935 bps 99.339 Kbps   140.634420697938 pps 140.634 pps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.04088102133696 % 1.041 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   104.088102133696 bps 104.088 Kbps   151.129656181389 pps 151.130 pps 
Děčín → Most  1.13347101124497 % 1.133 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   113.347101124497 bps 113.347 Kbps   153.642520056818 pps 153.643 pps 
Most → Děčín  1.1367522405066 % 1.137 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   113.67522405066 bps 113.675 Kbps   153.815080102131 pps 153.815 pps 
Jihlava → Brno  0.574897004866186 % 0.575 %   100 bps 100.000 Gbps   574.897004866186 bps 574.897 Mbps   98.4246483320734 pps 98.425 Kpps 
Brno → Jihlava  1.50494724751669 % 1.505 %   100 bps 100.000 Gbps   1.50494724751669 bps 1.505 Gbps   156.111606429279 pps 156.112 Kpps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.193109658689412 % 0.193 %   10 bps 10.000 Gbps   19.3109658689412 bps 19.311 Mbps   2.63131374902386 pps 2.631 Kpps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0712668483689437 % 0.071 %   10 bps 10.000 Gbps   7.12668483689437 bps 7.127 Mbps   1.5059080334233 pps 1.506 Kpps 
Jihlava → Plzeň  0.133904759725078 % 0.134 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   133.904759725078 bps 133.905 Kbps   214.543009305153 pps 214.543 pps 
Plzeň → Jihlava  0.134454708356644 % 0.134 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   134.454708356644 bps 134.455 Kbps   214.739625667301 pps 214.740 pps 
Jihlava → Telč  0.0731219536402906 % 0.073 %   10 bps 10.000 Gbps   7.31219536402906 bps 7.312 Mbps   688.001387673395 pps 688.001 pps 
Telč → Jihlava  6.83106474831326 % 6.831 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   683.106474831326 bps 683.106 Kbps   177.036282959488 pps 177.036 pps 
Hradec Králové → Liberec  1.57807902465798 % 1.578 %   100 bps 100.000 Gbps   1.57807902465798 bps 1.578 Gbps   178.181252384327 pps 178.181 Kpps 
Liberec → Hradec Králové  0.473285199613436 % 0.473 %   100 bps 100.000 Gbps   473.285199613436 bps 473.285 Mbps   86.4540084853699 pps 86.454 Kpps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.347912521611035 % 0.348 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   139.165008644414 bps 139.165 Kbps   217.218084977903 pps 217.218 pps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.88414883843624 % 0.884 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   353.659535374496 bps 353.660 Kbps   223.443364986483 pps 223.443 pps 
Olomouc → Hradec Králové  4.77819843365196 % 4.778 e-6 %   10 bps 10.000 Gbps   477.819843365196 bps 477.820 bps   0.579429955052328 pps 0.579 pps 
Hradec Králové → Olomouc  5.7479451541191 % 5.748 e-6 %   10 bps 10.000 Gbps   574.79451541191 bps 574.795 bps   0.898116430331109 pps 0.898 pps 
Ostrava → Olomouc  0.644093791823765 % 0.644 %   400 bps 400.000 Gbps   2.57637516729506 bps 2.576 Gbps   389.687927891883 pps 389.688 Kpps 
Olomouc → Ostrava  0.985727609491228 % 0.986 %   400 bps 400.000 Gbps   3.94291043796491 bps 3.943 Gbps   483.402186852507 pps 483.402 Kpps 
Praha → Olomouc  1.03691876349917 % 1.037 %   400 bps 400.000 Gbps   4.14767505399667 bps 4.148 Gbps   467.573966917655 pps 467.574 Kpps 
Olomouc → Praha  0.650561257301065 % 0.651 %   400 bps 400.000 Gbps   2.60224502920426 bps 2.602 Gbps   414.666954274986 pps 414.667 Kpps 
Brno → Ostrava  0.237287520038929 % 0.237 %   100 bps 100.000 Gbps   237.287520038929 bps 237.288 Mbps   23.6330073855069 pps 23.633 Kpps 
Ostrava → Brno  0.0968986661601522 % 0.097 %   100 bps 100.000 Gbps   96.8986661601522 bps 96.899 Mbps   20.3388988689358 pps 20.339 Kpps 
Ostrava → Karviná  2.25740902426794 % 2.257 %   10 bps 10.000 Gbps   225.740902426794 bps 225.741 Mbps   22.911797985939 pps 22.912 Kpps 
Karviná → Ostrava  1.19580709188331 % 1.196 %   10 bps 10.000 Gbps   119.580709188331 bps 119.581 Mbps   17.0292664795011 pps 17.029 Kpps 
Ostrava → Opava  0.951768118611097 % 0.952 %   10 bps 10.000 Gbps   95.1768118611097 bps 95.177 Mbps   14.8256440855902 pps 14.826 Kpps 
Opava → Ostrava  3.14192531370883 % 3.142 %   10 bps 10.000 Gbps   314.192531370883 bps 314.193 Mbps   22.8180557183578 pps 22.818 Kpps 
Pionier → Ostrava  0.901529045266367 % 0.902 %   10 bps 10.000 Gbps   90.1529045266367 bps 90.153 Mbps   17.6857342032435 pps 17.686 Kpps 
Ostrava → Pionier  1.08971883230786 % 1.090 %   10 bps 10.000 Gbps   108.971883230786 bps 108.972 Mbps   10.1800854792401 pps 10.180 Kpps 
Pardubice → Hradec Králové  0.358588251917975 % 0.359 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   143.43530076719 bps 143.435 Kbps   231.037768480765 pps 231.038 pps 
Hradec Králové → Pardubice  0.358805861020642 % 0.359 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   143.522344408257 bps 143.522 Kbps   231.159111846563 pps 231.159 pps 
Cheb → Plzeň  0.0273776217854782 % 0.027 %   10 bps 10.000 Gbps   2.73776217854782 bps 2.738 Mbps   777.178802452484 pps 777.179 pps 
Plzeň → Cheb  0.031533304658183 % 0.032 %   10 bps 10.000 Gbps   3.1533304658183 bps 3.153 Mbps   798.493272456618 pps 798.493 pps 
Most → Plzeň  0.124567452545079 % 0.125 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   124.567452545079 bps 124.567 Kbps   171.372562509099 pps 171.373 pps 
Plzeň → Most  0.150623081873375 % 0.151 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   150.623081873375 bps 150.623 Kbps   188.78349042843 pps 188.783 pps 
Praha → Plzeň  1.25793511811506 % 1.258 %   400 bps 400.000 Gbps   5.03174047246022 bps 5.032 Gbps   501.086893377961 pps 501.087 Kpps 
Plzeň → Praha  0.672797773240288 % 0.673 %   400 bps 400.000 Gbps   2.69119109296115 bps 2.691 Gbps   330.267276189417 pps 330.267 Kpps 
Praha → Poděbrady  14.0422544349448 % 14.042 %   1000 bps 1000.000 Mbps   140.422544349448 bps 140.423 Mbps   13.7432879217061 pps 13.743 Kpps 
Poděbrady → Praha  1.42133143230764 % 1.421 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.2133143230764 bps 14.213 Mbps   5.25710233451034 pps 5.257 Kpps 
Praha → AMS-IX  3.02831079247715 % 3.028 %   20 bps 20.000 Gbps   605.662158495429 bps 605.662 Mbps   54.2606269696069 pps 54.261 Kpps 
AMS-IX → Praha  24.1264070084906 % 24.126 %   20 bps 20.000 Gbps   4.82528140169812 bps 4.825 Gbps   296.196726249494 pps 296.197 Kpps 
Praha → Brno  6.15352234279066 % 6.154 %   400 bps 400.000 Gbps   24.6140893711626 bps 24.614 Gbps   1.75407143578724 pps 1.754 Mpps 
Brno → Praha  2.95112642561916 % 2.951 %   400 bps 400.000 Gbps   11.8045057024766 bps 11.805 Gbps   864.793435566183 pps 864.793 Kpps 
Praha → České Budějovice  1.22352060900326 % 1.224 %   100 bps 100.000 Gbps   1.22352060900326 bps 1.224 Gbps   128.679905350142 pps 128.680 Kpps 
České Budějovice → Praha  0.53565931451923 % 0.536 %   100 bps 100.000 Gbps   535.65931451923 bps 535.659 Mbps   74.2383344846511 pps 74.238 Kpps 
GÉANT → Praha  3.07966985382318 % 3.080 %   200 bps 200.000 Gbps   6.15933970764636 bps 6.159 Gbps   894.770875677077 pps 894.771 Kpps 
Praha → GÉANT  6.22121824614073 % 6.221 %   200 bps 200.000 Gbps   12.4424364922815 bps 12.442 Gbps   691.180720774615 pps 691.181 Kpps 
Hradec Králové → Praha  1.38211365081191 % 1.382 %   100 bps 100.000 Gbps   1.3821136508119 bps 1.382 Gbps   232.500115893367 pps 232.500 Kpps 
Praha → Hradec Králové  3.67880465021863 % 3.679 %   100 bps 100.000 Gbps   3.67880465021863 bps 3.679 Gbps   414.343047817411 pps 414.343 Kpps 
Praha → NIX.cz  4.4088838502085 % 4.409 %   200 bps 200.000 Gbps   8.81776770041701 bps 8.818 Gbps   1.19182226576376 pps 1.192 Mpps 
NIX.cz → Praha  11.7464322575387 % 11.746 %   200 bps 200.000 Gbps   23.4928645150773 bps 23.493 Gbps   1.68774301402556 pps 1.688 Mpps 
Pardubice → Praha  0.159611179381675 % 0.160 %   100 bps 100.000 Gbps   159.611179381675 bps 159.611 Mbps   48.6498522617676 pps 48.650 Kpps 
Praha → Pardubice  1.09121887631297 % 1.091 %   100 bps 100.000 Gbps   1.09121887631297 bps 1.091 Gbps   108.531729451667 pps 108.532 Kpps 
Public Internet → Praha  10.8895085926916 % 10.890 %   20 bps 20.000 Gbps   2.17790171853833 bps 2.178 Gbps   159.822354427583 pps 159.822 Kpps 
Praha → Public Internet  9.60140510447617 % 9.601 %   20 bps 20.000 Gbps   1.92028102089523 bps 1.920 Gbps   229.961110051813 pps 229.961 Kpps 
Ústí nad Labem → Praha  0.73243968442003 % 0.732 %   100 bps 100.000 Gbps   732.43968442003 bps 732.440 Mbps   102.803899351078 pps 102.804 Kpps 
Praha → Ústí nad Labem  1.48028393209171 % 1.480 %   100 bps 100.000 Gbps   1.48028393209171 bps 1.480 Gbps   154.310674635003 pps 154.311 Kpps 
Ústí nad Labem → Cheb  1.23235326177957 % 1.232 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   123.235326177957 bps 123.235 Kbps   167.70628232771 pps 167.706 pps 
Cheb → Ústí nad Labem  1.16558248566665 % 1.166 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   116.558248566665 bps 116.558 Kbps   153.553595217407 pps 153.554 pps 
Ústí nad Labem → Děčín  2.96512048419906 % 2.965 %   10 bps 10.000 Gbps   296.512048419906 bps 296.512 Mbps   26.2475047135178 pps 26.248 Kpps 
Děčín → Ústí nad Labem  2.93471808728112 % 2.935 %   10 bps 10.000 Gbps   293.471808728112 bps 293.472 Mbps   26.041882282036 pps 26.042 Kpps 
Most → Ústí nad Labem  1.94781765985785 % 1.948 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   194.781765985785 bps 194.782 Kbps   173.276522898649 pps 173.277 pps 
Ústí nad Labem → Most  2.61239312675331 % 2.612 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   261.239312675331 bps 261.239 Kbps   203.854901239611 pps 203.855 pps 
Zlín → Brno  0.186236189816832 % 0.186 %   100 bps 100.000 Gbps   186.236189816832 bps 186.236 Mbps   46.4444368871521 pps 46.444 Kpps 
Brno → Zlín  1.34406916222591 % 1.344 %   100 bps 100.000 Gbps   1.34406916222591 bps 1.344 Gbps   131.269155994864 pps 131.269 Kpps 
Zlín → Olomouc  0.299260981362085 % 0.299 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   119.704392544834 bps 119.704 Kbps   168.771595436363 pps 168.772 pps 
Olomouc → Zlín  0.3012004865144 % 0.301 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   120.48019460576 bps 120.480 Kbps   169.438191275088 pps 169.438 pps 
Summary  empty NA   8.082 bps 8.082 Tbps   154.874839374174 bps 154.875 Gbps   13.9311740151771 pps 13.931 Mpps 

History

Daily, weekly and monthly averages:
          Day 5/19, 5/20, 5/21, 5/22, 5/23, 5/24, 5/25
          Week 4/1, 4/8, 4/15, 4/22, 4/29, 5/6, 5/13
          Month 11, 12, 1, 2, 3, 4

Denní, týdenní a měsíční průměry:
          Den 5/19, 5/20, 5/21, 5/22, 5/23, 5/24, 5/25
          Týden 4/1, 4/8, 4/15, 4/22, 4/29, 5/6, 5/13
          Měsíc 11, 12, 1, 2, 3, 4


Page built by G3 system reporter at Sun May 26 19:56:09 2024